Cornucopia?

2015-04-22 09:29

Miljöpartiet inför skatt på solel, vågkraft och vindkraft

Det Miljöpartistyrda miljödepartementet vill införa skatt på solel, vågkraft, vindkraft och övriga förnyelsebar elproduktion. Likt skatt på t ex fossila bränslen är förstås tanken att det ska användas och installeras mindre förnyelsebar energi.

Alla anläggningar större än 32 kW i nominell -  80 kW för vindkraft eller vågkraft och 144 kW för solel - ska betala skatten om 30 öre per kWh, och anläggningarnas storlek ska räknas per organisationsnummer. Det betyder ett effektivt stopp för solcellsparker, såväl som större solcellsanläggningar på kontor, industrier och köplador.

Skatten ska betalas även om elen konsumeras inom anläggningen.

Finansdepartementets promemoria i ärendet (PDF).
"Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den
1. framställts i Sverige

a) i en anläggning med en installerad generatoreffekt av mindre än 32 kilowatt,
b) av någon som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 32 kilowatt, och
c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),
2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller leverantören,
3. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,
4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller
5. framställts i Sverige i ett reservkraftsaggregat eller i en anläggning av mindre installerad effekt än 100 kilowatt, från bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 1-6, och den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.
Vad som i första stycket 1 a respektive b anges om installerad generatoreffekt ska för elektrisk kraft som framställs från
a) vind eller vågor, motsvaras av 80 kilowatt installerad generatoreffekt,
b) sol, motsvaras av 144 kilowatt installerad toppeffekt, och c) annan energikälla utangenerator, motsvaras av 32 kilowatt installerad effekt.
När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som avses i andra stycket först räknas om till motsvarande 32 kilowatt installerad generatoreffekt"
Sammanläggning ska alltså ske per organisationsnummer, vilket slår väldigt olika beroende på företagsstrukturer.
2 MW är mer än 80 kW

Beskedet är tydligt - förnyelsebar energi motarbetas av Miljöpartietregeringen. Skatter ska höjas, och inga stenar kommer ligga ovända. Härnäst borde man börja CO2-beskatta utandningsluften också. 

Man kan notera att reservkraftsel fortfarande är skattefri, men här finns alltså ytterligare potential för skattehöjningar vid strömavbrott på sjukhus, serverhallar eller annan kritiska samhällsfunktioner. Snart i en promemoria från en regering nära dig.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel och pseudonym sparas av Googles Blogger-system.

38 kommentarer:

 1. Jag har alltid haft svårt att förstå varför folk röstar på Miljöpartiet... Antar att det är deras namn som gör att folk tror dom är något att ha.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bristande intelligens är väl enda anledningen.

   Radera
  2. Det enklaste svaret är nog en välutvecklad fantasi kopplat till cirkelresonemang. Försök övertyga en religiös MP, det tar aldrig slut. Runt, runt, runt, går det . Det är en evighetsmaskin...

   Radera
 2. Miljöpartiet de röda.

  Bara väntar på att de ska skattebelägga den egenproducerade kraften som även använts i hemmet/elbilen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De brukar ju gå under namnet "De Gröna Khmerarna", det beskriver resultatet av deras politik rätt bra tycker jag.

   Radera
 3. "Det föreslås också att det förtydligas att den som förvärvar bränsle för att användas i skepp, båtar och luftfartyg och använder bränslet för privat ändamål blir skattskyldig för den privata förbrukningen."

  Bra att man äntligen tar tag i alla skattefuskande privata luftfartygsmarodörer!

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Skatt på effektivisering.
  Ju större anläggningar desto effektivare och dessutom väsentligt billigare att bygga och driva.
  För solel kostar små takanläggningarna 20000-30000kr/kW nyckelfärdiga medan stora anläggningar går att bygga för mindre än 10000 kr/kW. Eftersom investeringskostnaden är i stort sett den enda kostnaden för ett solelsystem blir elpriset mindre än hälften från en stor anläggning.
  Men visst, småskaligt är bra, varje kommun ska ha ett universitet och varje distriktsmottagning en magnetröntgenkamera.
  Trodde det var statens/regeringens uppgift att försöka hitta optimum utifrån ekonomi, kvalitet och tillgänglighet men nu överlämnar vi glatt allt tankearbete till tyckare och kännare i MP.
  Blir säkert bra det här...
  Var finns nödutgången?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dom vill gynna småskalighet "nära medborgarna" av ideologiska skäl, och samma skäl gör att dom vill straffa företag och mjölka dom på pengar. Företag är fula och (gröna)individer är fina.

   Ekonomi spelar ingen roll.

   Radera
 6. Skatten är logisk, MP vill höja skatterna lika mycket för annan el.miljövänligaste elen är den som inte förbrukas. Synd de glömde ta hänsyn till att mesta elen åtgår för bostäder och innerstadskontor, där MP röstare arbetat vid sina datorer...

  Solcellsanläghningar blir inte effektivae ju större de är, eftersom de är uppbyggda modulärt. Investrringen blur såklart lägre per kW eftersom MP byråkratiska kostnader för onödiga processer slås ut på fler kW, precis som vissa engineering och overheadkostnader.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rickard du har väldigt fel när det gäller storlek för solcellsanläggningar. Modulerna är bara den dyraste delen men det krävs mycket mer för att få ut växelström på nätet.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. bäste nanotec,visa mig att det är västentliga kostnadskillnader på växelriktare för 1, 10, 100 kW ? Verkningsgraden har ingenbetydelse om den är 90 eller 95% , eftersom solcellerna är dimensionerande.

   Radera
  3. VX dimensioneras alltid efter storleken på systemet. Ju större VX desto effektivare (typiskt 99 istället för 97 procent). Större VX använder sig oftast av högre systemspänningar vilket ger mindre ledningsförluster alternativt tillåter klenare ledningar. Med stora VX kan man gå direkt på 10 kV nätet vilket ger än mindre ledningsförluster. Förutsatt att man inte ska förbruka elen vid sin lilla röda stuga och skiter helt i att vi har en basindustri som behöver el.

   Radera
  4. Rickard Agora Energiwende publicerade en utredning 15/2 i år om solceller nu och några varianter på utveckling framåt. För en anläggning på 1000 kWp i vintras kostade solcellsmodulerna 55% växelriktare 11% och övrigt 34%. Vad som skiljer olika växelriktare har jag inte antecknat men det står en hel del om dem också.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Vad är kWp föe enhet? Är kostnaderna enbart inköp eller är der inköp+ projektering+ montage? Övrigt innehåller då allt som jag refereade till som overhead och byråkrati kan jag misstänka. Skall se om jag hittar den utresningen. . Mvh Rickard

   Radera
  6. Vad är kWp föe enhet? Är kostnaderna enbart inköp eller är der inköp+ projektering+ montage? Övrigt innehåller då allt som jag refereade till som overhead och byråkrati kan jag misstänka. Skall se om jag hittar den utresningen. . Mvh Rickard

   Radera
  7. Rickard kWp är kilowatt toppeffekt. Givetvis ingår det du räknar upp men också transformator kopplingsutrustning infrastruktur nätanslutning DC kablage tex. Om du vill kalla det overhead och byråkrati så visst men utan den fungerar allt bara i fantasins värld.

   Sol och vind kostade strax under 9ct/kWh nu mot ett nytt fossilt energikraftverks drygt 10ct/kWh i Tyskland.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 7. Enda positiva med MP fascination för småskalig hobbyenergiproduktion är att det bygger ett robustare samhälle, dvs ett tjog Iskander sänder inte Sverige till 1700-talet med massdöd som följd ( 3 v utan el , vintertid , nationell skala ger samma resultat som Iskander hade haft kärnladdning)

  SvaraRadera
 8. Nu är det väl Ibrahim Baylan som vill genomföra de här skattehöjningarna, säkert tillsammans med Magdalena Andersson. Tror Mp sliter sitt hår över detta.

  SvaraRadera
 9. Finansdepartementet har alltså blivit tokigt eller finns det någon baktanke? Såg i en tidning att även en moderat makthavare i Stockholm ifrågasatte förslaget. Visserligen blir solel hastigt billigare men det är vansinnigt för tidigt att införa skatt innan hela fossila energin hunnit avskaffas. Kan det vara något krav från EU som ligger bakom detta? Kanske har detta med organisationsnummer som gynnar ICA men inte Konsum eller IKEA någon ideologisk bakgrund på finansen?


  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. En mycket enklare förklaring är att MP tror så stenhårt på den globala uppvärmningens uppåtgående derivata att de tar ut det svenska folkets förmodade framtida intresse/nödtvång för att bygga privata solenergianläggningar i förväg och därför inför skatteplikt redan nu så att alla vi i fårskocken skall ha vant oss till den dag solpaneler är lika vanliga som satellitmottagare på husväggarna i förorterna.

   Radera
  2. Det är väl så enkelt som att det är "tomt i ladorna" och det finns utgiftsposter som fortfarande växer okontrollerat. Då får man börja stjäla även från sina vänner bara för att inte bli insolvent.

   Radera
 10. Är det fortfarande någon som går på myten att Mp är ett miljöparti?
  För mig är de endast ett i raden av skattetörstande socialistpartier.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 6.89% gjorde det så sent som förra året. Finns kanske några i den siffran som bara vill jävlas med landets befolkning men huvud-delen är nog bara korkade.

   Radera
 11. Då får de dra sitt strå till stacken och lämna regeringen. För övrigt är det en meningslös skattehöjning efter som 30 öre * det som inte finns och aldrig kommer finnas är noll kronor. Konstigt att Ph. D Andersson inte kan räkna ut detta....

  SvaraRadera
 12. Miljöpartiet missar att all form av motion och kroppsarbete bränner också energi. Med övervakningskameror eller appar och satelitklockor som ofta används skulle staten kunna hålla koll och beskatta alla energitjuvar. Att cykla och gå till jobbet eller träna på fritiden vid gym eller löpning borde förbjudas eller beskattas hårt.

  Alternativet är att alla har utandningsmasker som känner av utandningsluft och mängd med givare som registrerar till myndigheterna. Bäst med en backventil funktions kontroll som automatiskt slår till när man har utandats till en viss gräns varje dag och endast inandning är möjlig.

  SvaraRadera
 13. Biobränsle är för övrigt solenergi, via fotosyntesen. Vattenkraft är solenergi via solvärme som avdunstar vattenånga som precipterar som nederbörd och uran är såklart solenergi eftersom uranet härstammar från supernovas, enda processen som har tillräckligt hög energimängd. Olja etc är såklart biobränsle + värme i jorden från radioaktivt sönderfall ifrån isotoper i jordens inre...

  SvaraRadera
 14. Hur svårt ska det vara att få politiker, folk och dagdrivare att förstå.

  Energi kan inte förbrukas, det kan bara omvandlas. Något sådant som elförbrukning existerar inte, rätt term är elanvändning.

  Läs och lär.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Strikt fysiskt är det så. Ekonomiskt är det inte så.

   Radera
  2. Ekonomi är inte heller någon vetenskap, det förstår åtminstone alla normalt begåvad individer.

   Radera
 15. Är det inte snarare så att detta handlar om en skattesänkning?

  Det vill säga att som produceras i generatorer under 23 kW skattebefrias?

  Elen som säljs av en vindkraftspark måste ju redan idag beskattas med elskatt.

  SvaraRadera
 16. El som produceras i generatorer under 32 kW ska det stå...

  SvaraRadera
 17. Har för mig att det är EU-krav som fått dom att ta det här beslutet. Om ett land inte har skatt på vissa typer av el räknas det som konkurrenshämmande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ungefär som Sundsvallsbron. Den var avgiftsbelagd för lastbilar men inte för personbilar. Då sa EU att det innebar diskriminering av lastbilar. Så nu måste även personbilar betala.

   Radera
 18. "Skatten ska betalas även om elen konsumeras inom anläggningen." Njae, det verkar snarare som att man kommer undan när man konsumerar själv enligt denna formulering:

  "Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den
  [...]
  c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),"

  Borde i så fall även fortsättningsvis vara fritt fram att sätta själv använda skattefri el från solpaneler på köpcenter och kontorskomplex. Eller har jag missat något?

  SvaraRadera
 19. Ja, skattefritt gäller under villkoren 1a+1b+1c eller 2 eller 3 eller 4 eller 5. Räcker inte med enbart 1c.

  SvaraRadera
 20. Rätt åt dom som har förstört vår natur med meningslös vindkraft. Man ska aldrig ge sig in en bransch som aldrig någonsin kan stå på sina egna ben utan subvention/skattereduktion. Den politiska risken är givetvis alldeles för stor. Men kan dock börja fråga sig om Sverige nu är landet där inga seriösa energibolag kan bygga anläggningar eller seriösa gruvbolag bygga gruvor. Den politiska risken med Sverige måste te sig högre än vilken blåbärsnation som helst.

  SvaraRadera