Cornucopia?

2015-03-23 10:10

Skånska moderater protesterar mot decembersveket

Bonnier/Sydsvenskan rapporterar att moderaterna i skånska Kävlinge enhälligt lagt en motion om att skrota decembersveket. Går motionen igenom hela vägen till partistämman kan alltså hela decembersveket rivas.


Själva motionen hittar man på Kävlingemoderaternas hemsida. Den återges i sin helhet nedan, med utvalda delar fetstilade.
"Moderaterna måste ompröva och undanröja den s k Decemberöverenskommelsen!
För oss många aktiva för moderaterna ute i landet, framstår den s k Decemberöverenskommelsen som ett allt större problem. Den upplevs stå i tvär kontrast mot den tydlighet och marknadsekonomiska linje som i många år och med stor framgång präglat moderaternas politik. Överenskommelsen är demokratiskt, juridiskt, sakpolitiskt och ekonomiskt tvivelaktig. Nedan redovisas ett antal argument vilka enligt vår uppfattning samlat talar för att DÖ måste omprövas och undanröjas med syfte att moderaterna ska kunna bibehålla och stärka sin trovärdighet hos väljarna.
- Regeringsbildning och budget ska i åtta år inte ha styrkeförhållanden i riksdagen som grund utan endast styrkeförhållandet mellan de partier som ingår i DÖ. Stora förändringar i riksdagens funktion brukar föregås av utredningar och beslut i riksdagen. DÖ är en stor förändring som liknar en grundlagsförändring och då måste två val äga rum innan ändringen går igenom. Tanken är att rikets styrelseskick inte ska ändras på grund av kortsiktiga förhållanden. Den har därmed drivits igenom utan en enda normal rutin för denna typ av beslut.
- De ekonomiska riskerna med DÖ är i längden betydande. Detta av följande skäl. Det proportionella valsystemet ger stort utrymme för minoritetsintressen som måste kompro- missa i riksdagen för att nå en majoritet. DÖ tar bort incitamenten för kompromiss eftersom den mindre minoriteten, för tillfället alliansen, förbundit sig att lägga ner sina röster vid budgetbesluten. Och detta oberoende av vilket innehåll budgeten kan ha. Vänsterblocket har all makt och är beroende av ett extremt parti, V med ett inte obetydligt antal kommunister, för att bevara statusen som största minoritet. Det kommer att innebära fortsatta försök att förbjuda vinst i välfärden, skattehöjningar, ingen gräns för sjukförsäkringens längd och liten eller ingen förståelse för företagandet. På detta sätt riskerar DÖ allvarligt skada Sveriges ekonomi.
- DÖ flyttar beslutsfattandet från mitten och ut mot kanterna och öppnar för en ekonomisk politik som saknar stöd av en majoritet i riksdagen. Det är en beslutsmodell som undergräver legitimiteten.
- För oss som inom moderaterna gått från hård opposition mot den svenska vänsterpolitiken under 70- och 80-talen, mot en bättre politik för landet och så småningom åtta års framgångsrik, borgerlig regering, är DÖ fullständigt orimlig. I varje fråga om statens budget ska oppositionen alltså på förhand säga att den i alla tänkbara lägen kommer att att vika ner sig. Demokratins säkerhetsventil är dess opposition, och kraften i oppositionen bygger delvis på hur stort hot den kan prestera och göra trovärdigt gentemot regeringen i att reellt äventyra makten. Det vapnet frånhänder vi oss till stor del nu och för detta finns naturligtvis ingen acceptans bland borgerliga väljare.
- Det finns också en uppenbar risk att regeringen Löfven med oppositionen i ledband kommer att göra en ännu starkare vänstersväng än vad vi hittills sett, och använda budgetinstrumentet till en mer vidlyftig tolkning för politikutövning än vad vi tidigare har sett. I och i samband med budgeten kommer vänsterregeringen att kunna lägga in beslut och instrument som vänstervrider Sverige tillbaka till en position som vi mödosamt börjat lämna. Naturligtvis har borgerliga väljare ingen förståelse för detta.
- Vänsterpartiet får nu makten att fortsatt diktera villkoren för samarbete med regeringen, men har i likhet med SD inte behövt förbinda sig till något alls.
- Det kvittar vilka majoriteter som finns när regering och opposition har gått ihop och gett den socialistiska minoriteten möjlighet att under 3,5-7,5 år höja alla befintliga skatter och införa vilken skatt socialisterna än önskar få införd. Detta är så oerhört långt ifrån ansvarsfull oppositionspolitik och långt ifrån vad moderaternas väljare önskar sig, att man kan förmoda att dessa kommer att fortsätta gå över till det som de kanske inte utan rätta betraktar som det enda kvarvarande oppositionspartiet. Vad det detta som DÖs moderata arkitekter önskade sig?
- Det dåliga omdömet att gå med den de facto villkorslösa kapitulation som DÖ innebär, har medfört att 1) alliansen är splittrad, 2) M har fått en helt onödig intern debatt av allvarlig karaktär, 3) kommunisterna knutits hårdare till S och 4) att Löfvén får sitta kvar, trots att han aldrig borde tillträtt eftersom Alliansregeringen inte hade behövt lämna. Detta är ett rakt igenom uselt, politiskt ledarskap.
- Är det verkligen rimligt att utfärda en fullmakt till S, V och MP att kunna införa eller höja vilken skatt de än önskar fram till och med 2022? Alliansen ger sina politiska motståndare möjlighet att genom beskattningsrätten förfoga över all arbets- och näringsinkomst, all egendom som enskilda individer och företag äger, liksom avkastningen därav.
- S, V och MP fick stöd av 43 procent av väljarna. De lade fram en budgetproposition som riksdagens majoritet röstade ned. Då fanns ingen fullmakt från alliansen och moderaterna att genomföra S MP V-förslagen om skattehöjningar. Men på 24 dagar uppstod tydligen ett helt nytt läge som gjorde det nödvändigt att ge riksdagens socialistiska minoritet obegränsad beskattningsrätt kommande dryga 7 år.
- SD röstade för alliansens budget, samt ville minska MP:s skadliga inflytande. Varför denna hållning motiverar M och Alliansen att ge upp och överlåta makten oinskränkt till just MP, S och V framstår som obegripligt för våra väljare.
Med stöd av ovanstående föreslår vi partistämman för moderaterna att undanröja den sk decemberöverenskommelsen"
Nu återstår att se om övriga moderater i inledningsvis Skåne har ryggraden att rösta för denna motion och sedan partistämman. Alternativet, att motionen röstas ner, innebär att Moderaterna alltså står för ovanstående fetstilad politik.

Man kan och bör också fråga sig om när motsvarande dyker upp hos Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

15 kommentarer:

 1. Jag är inte säker på att den nuvarande moderatledningen, som i allt väsentligt endast är en förlängning av den gamla moderatledningen, ens kan överväga att lämna DÖ. Som jag tidigare sagt så är jag tämligen övertygad om att Kinberg-Batra kommer överse moderaternas nedgång till ett 10% parti. Men det kan iofs ske genom en splittring av partiet.

  KD har snart en ny ledare som antagligen inte känner sig lika bunden till DÖ, så om någon visar vägen så är de antagligen inte svårövertalade.

  C med Lööf i spetsen var missnöjd med DÖ från början, men är just nu lojala mot sina allianskompisar.

  FP är frågetecknet, men det är ett ryggradslöst parti ändå, de kommer aldrig våga överge DÖ på egen hand, men å andra sidan så kommer de heller inte fullfölja det om andra hoppar av.

  SvaraRadera
 2. Flera av argumenten skulle kunna riktas mot konstruktionen alliansen. Det är rimligt att skrota decemberöverenskommelsen och antingen slå ihop alliansen till ett parti eller splittra den. Om det blev ett parti skulle det bana väg för ett riktigt mittenparti. Det hade nog inte varit så dumt.

  SvaraRadera
 3. Det mullras i leden bland flera moderater i andra skånska kommuner. DÖ är inte populärt här i Skåne!

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Dessutom har ju SACO givit S+Mp "carte blanche" att höja de skatter de behagar i enlighet med SACOs egen lobbing för en rad skattehöjningar i enlighet med Corncopias tidigare inlägg: se https://www.youtube.com/watch?v=QFbzXiAjbsQ

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och dessutom har media visat att de låter regeringens ministrar komma undan med nästan vad som helst. Till skillnad från hur de för åtta år sedan visade den nya alliansregeringen vem som bestämde, genom att tvinga fram diverse ministeravgångar för, relativt sett, skitsaker.

   Mycket intressant.

   Det är synd att det inte är lite mindre vagt hållet i grundlagen än att all makt utgår ifrån folket.

   Radera
  2. Nja jag tycker SACO framhöll ganska väl i filmen att de ville ändra systemet, inte det totala skattetrycket. T.ex. sade de att avskaffat ränteavdrag istället för återinförd fastighetsskatt kanske var den enda politiskt gångbara lösningen.

   Radera
 6. Många politiker är extremt speciella. Rädslan för SD gjorde att man bildade en ohelig och odemokratisk allians som förhindrar all opposition och SD mandat.
  När motståndet i samhället ökar än mer i de frågor och politik som alliansen inte vågar beröra börjar man än mer bygga oheliga allianser. Såsom samstyre mellan socialdemokrater och moderater som sker i många kommuner men som fler vill ha även i stat.
  Att inte samma politiker vill förstå att det är politiken som det är fel på och som upprör folk mer och mer.
  Förd integrationspolitik har nått vägs ände och det är inte fler nyanlända som behövs för att få ordning och reda på allt fler undsatta områden.

  Kanske en dålig jämförelse, men.
  Vatten är bra och nyttigt men vid översvämning är det inte bra och leder till skada. Problemet löses med att försöka minska vattenmängden. Inte som politiker att öka vattenmängden. Då blir problemen ännu större.
  Och så förstår man inte att politikerföraktet ökar och att människor söker sig till andra partier.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, och dessutom är ju just skåningar är så rediga. Senast kan vi läsa vad en skånsk terrorist tog sig till i veckan: http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/03/21/mordbrand-i-tiggarlager/

   Radera
  2. Skåning skyldig?
   Hur veta vi nu att det inte är den beryktade fritösen som varit i farten igen?

   Radera
 7. Känns ju lite som att de med gammelmoderata ideer men som implementerar lite av SDs invandringsprogram, nu inte en minskning med 90% detta får ju anses som vägledande och förhandlingsbart, kommer att bli de som snor mest röster i framtiden eftersom typ helt utan siffror 50% av befolkningen vill detta.
  Det man rimligen kommer fram till är att invandringen kan regleras som vilken volymknapp som helst beroende på rådande status i landet och dess förmåga att handskas med denna.
  Således slipper man ISM och kan koncentrera sig på effekt istället för ineffektiva floskler skattebetalaren är helt ointresserad av.

  SvaraRadera
 8. Motionen kommer inte nå riksplanet!

  SvaraRadera
 9. Dom är kloka de där skåningarna! Men övriga landet lär väl inte lyssna som vanligt.

  SvaraRadera
 10. Nästan lika glädjande som att Åkesson är tillbaka.

  SvaraRadera
 11. Visst är det så. Finansministern får förtroendeproblem så fort hon öppnar munnen. Utrikesministern har verkligen ställt till det för industrin utan utsikt till fördelar för oss eller sig själv. Landet leds på ett oskickligt sätt och ingen säger det till dem så att de lyssnar. Knasig tid vi lever i just nu ! Snart kommer för övrigt en finanskris om vi skall följa -92, -2001, -2008...och 2015. Undrar hur de fixar den ?

  SvaraRadera