Cornucopia?

2015-03-06 11:30

Rekordstort lägenhetsbyggande i Stockholm 2014

Nybyggandet av lägenheter i flerbostadshus (nedan kallat "lägenheter" - även villor är lägenheter, om en per fastighet) fortsätter slå nya rekord i Stockholm. Sedan 1975 har det aldrig påbörjats så många lägenhetsbyggen i Stor-Stockholm.


SCB:s statistik sträcker sig bara till 1975, men korrekt är att säga att inte sedan miljonprogrammet har det byggts så här mycket i Stor-Stockholm.

Enda undantaget är de sk Odellplattorna år 2006, då påbörjade projekt åtnjöt skattefördelar, så man gjöt grunden och har sedan dess byggt färdigt dessa senare. 2006 ska därför ignoreras i jämförande statistik.

2014 påbörjades 10 992 lägenheter i Stor-Stockholm, upp från 10 376 året före. Färdigställandet släpar dock efter några år och ketchupeffekten från 2013 - 2014 kommer slå de kommande åren, när marknaden kommer översvämmas av färdigställda (och mycket högt prissatta) bostadsrättslägenheter för kreditstinna bolånetorskar eller bostadskarriärister.
Påbörjade lägenheter i flerbostadshus i Stor-Stockholm  1975 - 2014
I resten av landet är det något lugnare, inklusive i Malmö och Göteborg. Till skillnad mot inför 90-talskrisen byggs det inte i närheten lika mycket utanför storstäderna. Malmöområdet och Göteborgsområdet har ett likvärdigt högt byggande, men överproduktionen i resten av landet finns inte denna gång.

Som bekant är det inte heller till provinserna folk söker sig idag, åtminstone inte frivilligt.
Påbörjade lägenheter i hela riket 1975 - 2014.
Enligt uppgift kommer byggandet i Stor-Stockholm accellerera ännu mer de kommande åren, även om det är mycket svårt att få en komplett överblick över alla pågående projekt i deras olika faser. Det finns inget som tyder på att byggandet kommer avta, utan tvärt om kommer vi få se nya rekordnivåer de kommande åren. 

Det kan finnas en betydande risk att man förbygger sig i speciellt Stor-Stockholm. Men än har inte den sista bolånetorsket lekt.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

12 kommentarer:

 1. Mycket intressant! Det är nog mycket svårt att få en överskådlig bild av hur stort det 1)faktiska behovet och 2)det upplevda behovet är kontra antal lägenheter som byggs. Antal bostäder som förväntas uppföras (dvs. ligger i planeringsstadiet) är mycket stort i Stockholm med omnejd. En sammanställning över kranskommuner till Stockholm (eftersom det mesta bostadsbyggandet sker där, av förklarliga skäl - ju närmare centrum, desto högre bef. exploatering) vore väldigt intressant att se med utgångspunkt i ett givet framtida år, låt oss säga, 2020. Lägg därtill de planerade modulbostäderna och omvandling av lokaler och idag obeboeliga bostäderna som krävs för att klara bostadsförsörjningen till nyanlända - se Boverkets rapport: Nyanländas boendesituation - Rapport Boverket 2015:10 som publicerades förra veckan. Väldigt intressant läsning, ur ett socialt såväl som tekniskt och juridiskt perspektiv. Byggboom - here we come!

  SvaraRadera
 2. En löntagare i Stockholms kommun får jämfört med en i de flesta andra kommuner ungefär en tusenlapp mer i månaden av en lägre inkomstskatt. Skatteorättvisan och snedvridningen förstärktes 2008 med borttagandet av den proportionella fastighetsskatten. I USA är inkomstskatten huvudsakligen federal och lika stor var man än bor. Skattetrycket är högst på platser som Los Angeles och New York av en viss samhällsstruktur med högre kostnader. Delstater med små städer och en utspridd befolkning har lägst skatter, vilket lockar folk.

  I USA ses detta som självklart. I Sverige har de med pengar och inflytande klumpat ihop sig geografiskt och tagit för sig. De svenska makthavarna är bara korrupta och har alltid varit detta. Liksom svenskarna själva är hjärntvättade.

  Företagen i Norrland och allmänt på landsbygden på har svårt att konkurrera, dels av de höga skatterna och dels av världens mest centralstyrda löner. Det senare ger landets multinationella företag högutbildad personal billigt. Medelstora familjeföretag missgynnas och föga förvånande är dessa färre än i andra länder. De höga skatterna och de centralstyrda lönerna gör prisnivån på landsbygden extremt hög, utom inom fastigheter förstås. De yngre och speciellt de med läshuvud flyttar och det blir en nedåtgående spiral. Till slut ligger tyngdpunkten i ekonomin på äldre och direkt eller indirekt bidragsberoende personer och i naturresurser, som fysiskt inte kan flytta. Lönen för samma arbete borde vara ungefär 2/3 på landsbygden av vad den är i Stockholm.

  Stockholm får även subventioner inom infrastruktur. De statliga anslagen till järnvägens persontrafik är ungefär dubbelt så stora som biljettintäkterna och pengarna går till stor del till Stockholm. En långpendlare i Stockholm betalar en bråkdel av de verkliga kostnaderna. På liknande sätt är det inom motorvägarna och tunnelbanan. Många på landsbygden kommer aldrig under hela sitt liv i närheten av dessa flotta projekt. På ett liknande sätt utnyttjas den högt statligt finansierade finkulturen främst av stockholmare.

  Enligt Brås statistik begår en stockholmare 2-5 gånger mer brott än en landsbygdsbo. I kombination med det statligt finansierade rättsväsendet finns här en ytterligare subvention. I USA och andra länder är dessa samhällsfunktioner i allt väsentligt lokalt finansierade. Polisen är lokal, domstolarna delstatliga och så vidare. Även en omfattande livsmedelsimport av EU-medlemskapet bidrar till mindre sysselsättning i vissa områden en överhettning av ekonomin i främst i Stockholm.

  Utan subventionerna följer nog ett prisfall på fastigheter i Stockholm som sätter storbankerna i konkurs och ger ett förstatligande. De skuldsatta måste då kunna lämna sina huslån genom att i princip ge nycklarna till banken med ett enkelt och generöst system för skuldsanering som i USA.

  Det enda vettiga är en internationalisering och normalisering av svensk ekonomi inom skatter, lönebildning, lagar för fackföreningar, subventioner på många områden, skuldsanering med mera. Det räcker att minska befolkningen i Stockholm med 10-20 procent för att få en kulturgeografisk balans. Snedvridningarna har ju kommit mer på senare år.

  SvaraRadera
 3. Känns lite tidigt att börja oroa sig för överskott av utbud i Stockholmsområdet. Antar att du inte bor här. Hyrestagarna betalar 10k i månaden för en tvåa i Sundbyberg.

  Att man bygger och framförallt skapar stadskärnor utanför tullarna är det bästa som hänt befolkningen på bra mycket länge. Tyvärr går utbyggnaden av tunnelbana m.m för långsamt och påbörjades för sent.

  SvaraRadera
 4. Hur många nya lägenheter har byggt totalt efter att miljonprogrammet infördes? Om den siffran är lägre än mellanskillnaden mellan nuvarande och dåvarande befolkningsantal i Stockholm så är det väl inte speciellt konstigt att man nu bygger fler bostäder än någonsin. Det är väl ändå fler invånare i Stockholm nu än på 70-talet och vissa hus har väl dessutom rivits sedan dess.
  Cornucopia, Anser du att det borde byggas färre antal lägenheter i Stockholm nu än på 70-talet trots att det är fler invånare i Stockholm nu än på 70-talet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja precis. Tyder inte forskningen snarare på att vi byggt för lite totalt sett sedan 60 talet och framåt. Såg att vi ökade bostocken med 0.9% förra året men befolkningen ökade med 1.1% bla

   Radera
 5. Avrundat så har Stockholms län ökat med ca 500 000 personer sedan 70-talet. Många fler skilsmässor och inflyttande av singlar till Stockholm bidrar väl även det till att det behövs fler bostäder, eller tänker jag fel?

  SvaraRadera
 6. Köper man bostad utanför tullarna så är det inte speciellt dyrt i dagens låga räntemiljö heller att köpa. Med kraftigt ökade reallöner och effekterna av nyliberalernas skattesänkarpolitik har väl knappast gjort att färre har råd med att flytta till en egen bostad.

  SvaraRadera
 7. "Malmöområdet och Göteborgsområdet har ett likvärdigt högt byggande, men överproduktionen i resten av landet finns inte denna gång." Stämmer ju inte riktigt, det byggs betydligt mer per kapita i tex Norrköping och Linköping än i Göteborg och Malmö.

  Nya bostäder per 1000 invåndare 2014
  Norrköping 6,6
  Stockholm 6,6
  Linköping 4,6
  Malmö 4,0
  Göteborg 3,7

  Källor:
  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/d194d133-a4ec-4bbf-ae67-f223b8f01c43/Bostadsbyggandet_i_G%C3%B6teborg_2014_rapport.pdf?MOD=AJPERES
  http://www.corren.se/nyheter/linkoping/nu-byggs-det-sa-det-knakar-7779388.aspx
  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-bostader/5595/5602/Behallare-for-Press/385534/
  http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/385423/

  Linköpings kommunala bostadsbolag lovar dessutom att höja takten till 750 lägenheter vilket ger en avsevärd ökad total för staden detta år.

  Tittar man runt lite, så ser man att övriga medelstora svenska städer bygger liknande. Gemensamt för dessa städer är även att deras befolkning ökar kraftigt. Tittar man på byggandet skulle jag snarare säga att det byggs betydligt mer ute i landet jämfört med Göteborg och Malmö.

  SvaraRadera
 8. Jag bor ca 20 mil ifrån Stockholm. Det enda som byggs här är lyxiga strandvillor. Ute i bruksbyarna häromkring kan du köpa en normal villa för mellan 200-600 tusen. En lägenhet kostar ca 2000 i insats med en hyra på 1500/ månaden. Det är något som är fel. Istället för att bara tala om att bygga bostäder i storstan borde politiker tala om varför alla flyttar dit och lämnar sina bostäder på landet.

  SvaraRadera
 9. Stockholms län 31/12 1975: 1 493 546
  Stockholms län 2014: 2 200 000 (extrapolerat från källa nr 2 nedan)
  + ca 700 000 invånare
  Byggda lägenheter enligt Lars diagram t.o.m. 2014: ca 200 000

  **Underskott 500 000 lägenheter!!!

  Men! Jag jämför Sthm län med stor-sthm… någon som kan avgöra/räkna på det??

  1
  (http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Befolkningsstatistik/Befolkning%20Folkmangd%201975%201%20Kommuner%20och%20forsamlingar.pdf)
  2
http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Statistik/Befolkningsutveckling/Kvartalet-1-2013%20(3).pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur många bor det i snitt per lägenhet? Två personer? Isf är underskottet 150 000 lägenheter.

   Radera
  2. Först, notera att Stor-Stockholm inte täcker in hela Stockholms län. Men om vi struntar i det och räknar lite med underlag från SCB så ser det ut såhär.

   Färdigställda lägenheter (notera, inte samma mått som ovan) för Stor-Stockholm 1975-2013 är 185 000st enligt scb. 2 pers per lägenhet ger plats för 370 000 personer. Färdigställda småhus för samma period ca 93 000st. 3 pers per hus ger plats för ytterligare 280 000 personer. Totalt skulle det alltså "saknas" bostad för 50 000 personer. 50 000 av 2,2 miljoner eller 2,7% av befolkningen.

   Detta givet att vi inte kan öka antalet boende per lägenhet eller hus. Det är både möjligt och rimligt att vi gör. Det har skrivits flera gånger här på bloggen om att den stora bostadsytan per person i Sverige och Stockholm.

   Radera