Cornucopia?

2015-03-19 11:18

Högsta domstolen: Enstegstätade fasader på trä är en felkonstruktion

Högsta domstolen fastslår att Myresjöhus gjort fel när man använt sk enstegstätade putsfasader på trähus. Frågan om ersättning till husägarna är dock inte avgjord, utan ska provas vid senare tillfälle. För andrahandsköpare är inte ärendet fastlagt, och det är ännu inte säkert att den som köpt ett begagnat enstegstätat hus kan får ersättning från byggaren.

Reparation av enstegstätade fasader.
Borde istället bytas till helt andra fasader.

"Högsta domstolen förklarar att fel föreligger i entreprenaden genom att Myresjöhus har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad."
Dock återstår alltså fortfarande att avgöra det ekonomiska ansvaret. Därtill kan Myresjöhus och alla andra entreprenörer eventuellt slippa ansvar om huset senare sålts vidare till en annan köpare. Byggbolagets avtal är ju bara med byggherren (=första köparen av huset). Den som köpt ett enstegstätat trähus av en privatperson kan i så fall inte sätta efter Myresjöhus, utan får väl stämma tidigare ägare, som får stämma Myresjöhus.

Man får nu gå vidare med att avgöra om och hur mycket och till vilka Myresjöhus ska betala.
"Målets fortsatta handläggning
24. Entreprenörens ansvar för fel begränsas i ABS 95 av bestämmelsen i kap. 5 § 7, enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång ansvarar endast för väsentligt fel som har sin grund i hans vårdslöshet. Vad som i det aktuella fallet gäller i det hänseendet återstår att pröva.
25. Som har framgått av det föregående (se p. 5) har andrahandsköparnas talan ogillats av hovrätten med hänvisning till att det finns ett förbud mot partsbyte i entreprenadavtalen. Även den frågan återstår att pröva.
26. Mot denna bakgrund bör prövningstillståndet vidgas till att omfatta dels frågan om Myresjöhus ansvar är begränsat i enlighet med ABS 95 kap. 5 § 7, dels frågan om överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen är bindande för andrahandsköparna. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt bör vara fortsatt vilande."
Så cirkusen fortsätter. Myresjöhus har förlorat slaget, men kriget är inte över än på långa vägar.

Det är förstås mycket positivt att HD förklarat att konstruktionen är felaktig och inte uppfyller det man kan kräva, även om Myresjöhus hävdar att själva hantverket är fackmannamässigt utfört. Byggbolag landet runt kan stå inför miljardkostnader, om de inte placerat entreprenaderna i dotterbolag man kan externalisera (=sätta i konkurs).

Frågan handlar också om Myresjöhus bara ska behöva lappa och laga, eller om det enda rätta ska genomföras, dvs ett komplett fasadbyte till en tekniskt fungerande fasad för svenskt klimat, och eventuella reparationer och utbyten av det som redan drabbats av mögel.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel och pseudonym sparas av Googles Blogger-system.

4 kommentarer:

 1. Om HD anser att det är en felkonstruktion och det senare bestäms att byggbolagen skall rätta till detta ,måste nog byggbolagen åtgärda på ett sådant sätt att det inte längre är en felkonstruktion. Finns antagligen flera olika sätt för uppnå det som kan diskuteras.

  SvaraRadera
 2. Kommer detta även drabba de andra byggarna eller måste någon driva enskilda stämningar mot varje bolag?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man måste driva enskilda stämningar. Däremot kan åklagaren med fördel använda sig av det här fallet som vägledande för att lättare få rätt i målet.

   Radera
  2. Du skrev säkert fel. Men för att förtydliga: Åklagaren har ingenting med en entreprenadtvist att göra. Kärandes ombud kommer givetvis hänvisa till en färsk HD dom som behandlar ett identiskt fall.

   Radera