Cornucopia?

2015-02-20 13:31

Scenario: The Race for the Dnepr

Nedan följer ett hypotetiskt scenario på hur Ukrainakriget eskalerar och delvis drar in NATO. Scenariot döps efter bästa 80-tals krigsspelanda till The Race for the Dnepr.
Utgångsläge

Utgångsläget är i mycket som läget är idag. Ryska arméförband finns på plats i Donbass (sydöstra Ukraina). De representeras här av 200:e motoriserade skyttebrigaden från Murmansk, som dokumenterats på plats i verkligheten, samt 20:e motoriserade skyttebrigaden från Volgograd (Stalingrad), eftersom Tornado-raketartilleri observerats i Donbass i verkligheten. 20:e brigaden är en av de två förband som har detta raketartilleri. Därtill är 22:a Spetsnazbrigaden från Rostov på plats, samt 439:e raketartilleribrigaden från Kaukasus.

Vid scenariotillfället är ukrainska 92:a, 93:e och 72:a motoriserade gardesbrigaderna inroterade och mobiliserade på den ukrainska sidan, uppbackade av 55:e artilleribrigaden. Övriga förband är omobiliserade eller på sina utgångsgrupperingar, då Ukraina fortfarande bara har mobiliserat partiellt.

Samtidigt har stigande spänningar och försämrat läge gjort att Ryssland har flyttat fram ca 50 000 man till gränsen, via 76:e luftlandsättningsdivisionen från Pskov, som här agerar markförband med sina lättare stridsfordon och lättare stridsvagnar, samt de tunga 2:a och 27:e motoriserade gardesdivisionerna, 122:e motoriserade divisionen och Rysslands chockförband 4:e pansargardesdivisionen.

De ryska fascistiska och nazistiska terroristbataljonerna ("Dödsbataljonen" mfl) och motsvarande lätta frivilligförband eller hemvärn på Ukrainas sida täcks inte in här. I "krigsspeltermer" är deras funktion att fientliga manöverförband inte kan röra sig hur fort som helst på territorium de inte behärskar, men de kan inte stå emot ett fullt manöverförbands anfall. Det samma kommer gälla motsvarande förband i kommande andra scenarion, t ex svenskt hemvärn eller Estlands och Finlands motsvarigheter.
Utgångsläge för scenariot.
Dag noll: Casus Belli

Läget för Ukraina blir allt mer desperat när  de ryska förbanden fortsätter att bryta alla försök till vapenvilor.

Till slut fattas beslut från Ukrainas sida att trots det omfattande ryska luftvärnet sätta in stridsflyg mot terroristbataljonerna och de ryska trupperna i ett desperat försök att stoppa de pågående offensiverna i Donbass.

Trots flera nedskjutna ukrainska Su-25 stoppas en rysk offensiv norr om Lugansk och ett trettiotal ryska stridsfordon och stridsvagnar slås ut, och ett hundratal ryska soldater dödas i flyganfallen.

Ryssland tar detta som ett massivt brott mot "vapenvilan", ropar "krigsförbrytelser", "massaker på civila". Från Kreml kommer beskedet att man nu går in med fredsbevarande trupp för att "avsätta fascistregimen och nazisterna i Kiev och skydda civilbefolkningen från folkmord och etnisk rensning".

Ryssland skickar inledningsvis in eget stridsflyg och de första regelrätta luftstriderna mellan jämlikt stridsflyg i modern tid utspelar sig över Ukraina. Det massiva ryska luftövertaget gör att Ukraina tar massiva förluster i luften.

Ukrainas president beordrar full mobilisering, samtidigt som de första ryska förbanden officiellt rullar över gränsen och Ryssland börjar skicka fram förband ännu inte framflyttade mot gränsen. Under natten kommer förtrupper i form av spaningsförband och specialförband och erövrar viktiga knutpunkter på andra sidan gränsen efter att ha krossat de sista intakta gränsposteringarna längs gränsen norr om Donbass.

Dag Ett: Slaget om Kharkiv
Situationen morgon dag ett.
Inledningsvis flyttar Ryssland fram snabba lättare förband i form av några av luftlandsättningsdivisionerna och Spetsnazbrigaderna, medan de tunga divisionerna tidigare framgrupperade tagit sig fram till gränsen. Under natten har även 73:e luftlandsättningsbrigaden gått över gränsen och är på väg söderut mot Kiev och 27:e motoriserade gardesdivisionen sveper bort allt ukrainskt motstånd norr om Lugansk.

Ukraina mobiliserar 25:e luftlandsättningsdivisionen och stoppar upp Spetsnazinfiltrering norr om Mariupol.

Under en skärm av massiva flyganfall och mattor av artilleri anfaller nu 122:a motoriserade divisionen Kharkiv medan 4:e pansargardesdivisionen snabbt krossar allt motstånd i en offensiv rakt mot Kiev, parallellt med 2:e motoriserade gardesdivisionen.

Ukraina lyckas mobilisera delar av 1:a pansarbrigaden utanför Kiev och får inledningsvis stopp på den ryska offensiven, men ljudet från striderna hörs i tystnadens Kiev, där strömmen nu brutits. 1:a pansarbrigadens mobiliserade enheter är svårt trängda och riskerar att kringrännas.

I söder går det ryska marininfanteriet in i Ukraina och sätter fart mot Mariupol.

Ukrainas president vänder sig mot kvällen till världssamfundet och ropar på hjälp mot den store grannens invasion, medan den ukrainska mobiliseringen fortsätter.

Världssamfundet är inte tyst och protesterar högljutt, men ingen tar upp den kastade handsken.

Utom Polen.

Polens president och premiärminister gör ett gemensamt uttalande om att de aldrig mer tänker vara grannar med Ryssland och ställer upp för sina bröder i Ukraina. Polen beordrar partiell mobilisering.

Dag två: Kavalleriet kommer
Läge morgonen dag två.
Ukraina har fortfarande inte lyckats mobilisera tillräckligt, men de första rörligare förbanden har börjat gruppera fram, främst 3:e helikopterregementet.

Det ryska marininfanteriet riskerar att skära av det ukrainska försvaret av Mariupol, och försvaret staden överges. En initialt ordnad reträtt byts i panik när ryskt stridsflyg slaktar 72:a mekaniserade brigaden, som i praktiken utplånas som stridande förband. 

Kharkiv faller och de två motoriserade skyttedivisionerna rycker vidare mot Poltava, utan större motstånd.

I norr krossas den retirerande 1:a pansarbrigaden och vägen mot Kiev ser ut att ligga öppen.

Då rycker rycker de första polska elitförbanden över gränsen.

2:a, 9:e och 18:e spaningsregementena snabbmarscherar över västra Ukraina med sina lätta pansarfordon, samtidigt som 1:a helikopterbrigaden tillsammans med 25:e luftburna kavalleribrigaden grupperar vid de södra övergångarna av Dnepr och säkrar dessa innan ryska specialförband når broarna.

Dag Tre: Kievoffensiven
Utgångsläge dag tre.
Ukrainsk mobilisering är nu i princip klar och de sista förbanden börjar röra sig mot fronten, tillsammans med två polska pansarbrigader.

Den ryska offensiven stoppar upp i söder, där de ryska förbanden blir stående på sin sida om Dnepr, tvekande inför att gå i offensiv mot Polens NATO-förband. Det samma händer längs Dnepr i mittavsnittet, och istället inleds en offensiv mot Kiev, där man når förorterna, som än så länge bara försvaras av Ukrainas 95:e och 79:e lätta brigader, uppbackade av 3:e helikopterregementets attackhelikoptrar och  26:e artilleribrigaden.

Runt Zaporizh retirerar Ukrainas manöverförband, men stoppar längs Dneprs övergångar.

Dag 4: Dneprlinjen
Utgångsläge dag 4
Anfallet mot Kiev fortsätter, men Dneprlinjen håller.

Den första stridskänningen sker mellan ryska och polska förband när polskt stridsflyg tar upp striden om luftherraväldet efter att ha utlyst en flygförbudzon för ryskt flyg väster om Dnepr. Även på marken utväxlas skott och artilleridueller rasar, där Polens artilleriradar och samövade artilleribataljoner går hårt åt ryskt artilleri.

NATO Artikel 5 gäller inte, då den endast omfattar angrepp mot NATO:s hemländer inom NATO:s territorium. Polen har är på egen hand ställt sig på Ukrainas sida.

95:e luftmobila brigaden upphör att som fungerande förband efter massiva förluster i Kievs förstäder, men nu anländer förstärkningar och den ryska offensiven stoppar upp. Ukrainas president håller tal, iförd hjälm utomhus inne i Kiev, medan ljudet av strider hörs i bakgrunden.

Den ryska generalstaben överväger om ett dödläge kan brytas genom en massiv offensiv över de av Polen försvarade centrala övergångarna över Dnepr. Man börjar tala om att taktiska kärnvapen kan säkra ett snabbt genombrott och knäcka hela den ukrainska fronten i ett försök att inringa Kiev.

Dag 5: Vapenvila
Utgångsläge dag fem.
Via intensivt diplomatiskt arbete uppnås en tillfällig vapenvila, för att möjliggöra förhandlingar. Bägge sidor tar tillfället i akt att slicka sina sår och gräver ner sig.

Ryssland går in i förhandlingarna med att hela Ukraina öster om Dnepr ska bli en egen republik, skyddad av ryska fredsbevarande trupper, och man har redan utlyst en "folkomröstning" om detta. Kiev vägrar.

Polska specialförband, infiltrerade öster om Dnepr, skickar krypterade meddelanden om att man observerat taktiska kärnvapen laddas hos en artilleribataljon öster om Kremenchuk.

Tillägg: Obrukade stående ryska manöverförband i västra, södra och centrala militärdistrikten nedan, samt kvarvarande polska manöverenheter (mestadels ej mobiliserade, undantaget något förband mot gränsen till Kaliningrad).

Inga förband har transporterats in från östra militärdistriktet. Tillkommer två brigader på Kolahalvön, som jag inte orkar skärmdumpa. Poängen här är att Ryssland, utan att transportera in förband från östra militärdistriktet, bara kan gå på offensiv på en front samtidigt om NATO ger sig in i konflikten ens med delar av sina förband som här delar av polska armén. Om man nu inte sätter in taktiska kärnvapen...

Man vågar knappast flytta bort alla förband från gränsen mot Baltikum, på Kolahalvön och speciellt inte i Kaukasus. Att flytta större mängder förband från östra militärdistriktet tar tid och enorma resurser i anspråk, även om enskilda kompanier eller bataljoner redan idag deltar i kriget i Ukraina. 

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

54 kommentarer:

 1. Hur var det nu? Var det inte tal om att förhandla fram en FN-insats, dvs att kunna sätta in fredsbevarande trupp i samband med det senaste avtalet om vapenvila?

  Varför skriver man inte mer i media om FN som potentiell konflikt-dämpare på plats? Skapa opinion etc. Svårt att veta mht all desinformation men man kunde läsa att Ryssland inte var motståndare rent generellt till en FN-styrka!


  SvaraRadera
  Svar
  1. FN är inte aktuellt eftersom Ryssland har veto i säkerhetsrådet och dom motsätter sig inblandning.

   Radera
  2. jovars men har Putin direkt uttryckt att man är emot en FN-insats? Ryssland har förstås mål vad gäller Ukraina och hittills har det mesta gått dem i händerna. Trots att Ukraina sedan länge är bankrutt kan det hela tiden bli 99% sämre...och det lär det bli. En FN-styrka kan sanktioneras av Ryssland om man t.ex får igenom krav på uteblivna NATO-engagemang etc i landet. En ekonomi i fritt fall som dessutom förvärras av IMF-lån kan driva vanliga ukrainare i händerna på Ryssland utan ett enda skott. Ekonomin är faktiskt viktigare än "frihet" i sig(förutom för de unga). När det som nu pågår ett företagsövertagande av väst´s "oligarker" kan ett långsiktigt vapenstillestånd innebära att de "frihetstörstande" ukrainarna ser att väst inte är mycket bättre när de på traditionellt sätt genom s.k "frihandel" kommer över tillgångar till vrakpriser(med ihopkopplad korruption vid statlig egendom).

   Radera
  3. Ukraine efterfrågade fredsbevarande trupper från FN efter dom förlorade Debaltseve. Ryssland svarade med att anklaga Ukraina för att söka förstöra Minskavtalet.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Jo men har FN-rådet försökt bereda önskemålet? Och har Ryssland besvarat själva frågeställningen i FN? Ett FN-uppdrag handlar i första hand att stå i vägen för nya krigsutbrott och definitivt inte att förändra/förstöra bilaterala avtal. Snarare att agera med dem som underlag.

   Ett stort problem har varit att Krim-annekteringen inneburit att övriga världen inte försökt att seriöst lösa Ukraina-krisen förrän precis nyligen. Diplomatin har, tills Tyskland och Merkel agerade, mest handlat om unisona fördömanden och sanktioner. Något som aldrig brukar fungera.

   Radera
 2. Om Ryssland står för FN-styrkan så är man mycket positiv till det ja. Om så inte är fallet motar man fram rebellerna så att de kan skrika om att det är oacceptabelt med utländsk fredsbevarande trupp då det i så fall kommer vara NATO-styrkor med FN-hjälm.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag pratar om riktiga FN-insatser. Inte sånt som pågått i USA´s kölvatten.
   FN-styrkor består traditionellt aldrig av folk som har minsta koppling till insatslandet. Självklart söker man så stor objektivitet som möjligt. Därför har alltid Sverige fått första förfrågan.

   Radera
  2. Sverige är ju inte neutralt längre.

   Radera
  3. Alltså, det krävs i storleksordningen tiotusentals man för en sån här insats.

   Sveriges bidrag brukar vara en bataljon, dvs i runda slängar 10000 man.

   Stryker man Ryssland samt NATO-länder så får man skrapa ihop tiotusentals man från Sverige, Finland, Brasilien och... tja, Urugay kanske? Det finns inte särskilt mycket militärmakt utanför Rysslands och NATOs sfär. En joker i leken är så klart Kina men gäller det inte Afrika är de nog inte supersugna.

   Radera
  4. Rättelse - en nolla för mycket. Sveriges bidrag omkring 1000 man.

   Radera
  5. Nu ska man komma ihåg att en FN-styrka inte ska kunna gå i offensiv strid med parterna. I bästa fall kortsiktigt försvara sig för att dra sig ur. Därför kallas man "fredsbevarande". En mycket stor kraft i FN-mandatet handlar om att vara synliga, stå i vägen samt inte minst att kunna vara på plats och rapportera utan desinformation. Alltså otroligt viktiga egenskaper. Neutralitet! Krigsövergrepp blir "kostsammare".

   Radera
  6. När det gäller bemanning är det inga problem med någorlunda neutrala sådana. Problemet är betalningen. FN är bankrutt för större internationella fredsinsatser efter att USA inte vill betala sina miljarder-skulder.

   Radera
  7. Vem ska bemanna den då menar du?

   Radera
  8. Spännande tanke dock att usa ska betala men inte får delta i styrkan.

   Radera
  9. Skicka etiopier
   Stridsvana och med en lång militär tradition
   Har även fördelen av ett lågt löneläge

   Radera
  10. @BenD; USA har i stort sett aldrig velat delta i FN-insatser som de inte själva fått leda! Varför då tror du? Som Supermakt har de andra möjligheter och slipper binda sig för andras intressen(dvs inte egna)etc. USA betalar för att det finns ett avtal som reglerar deras liksom andras bidrag.

   Vilka länder kvalificerar inte som fredsbevarande styrka? Antagligen de som parterna inte vill ha men att ingå i NATO behöver inte nödvändigtvis vara problematiskt så länge det inte handlar om annat än traditionellt FN-uppdrag. För övrigt har vi styrkor från Indien, Kina, Indonesien, Afrika, Sydamerika........ Kanske Kina och Indien skulle medverka utan betalning!

   Tror du vitsen med en fredsbevarande styrka innefattar krav på kvalificerad militär materiel? Uppgifterna handlar som sagt om att bevaka, att synas, att hjälpa och att lokalt förhandla samt att rapportera.

   Radera
  11. De största truppbidragen till FN-insatser just nu kommer från:
   Bangladesh: 9436 st
   Pakistan: 8440 st
   Indien: 8145 st
   Etiopien: 7845 st
   Rwanda: 5638 st
   Nepal: 5099 st
   Senegal: 3024 st
   Ghana: 2993 st
   Nigeria: 2917 st

   Ökar ovanstående läder sina truppbidrag med 19% har du 10172 soldater. 19% borde vara genomförbart.

   Radera
  12. Det funkar ändå inte att hålla nato utanför tror jag. Bangladesh och Pakistan kan inta lösa logistiken.

   Radera
  13. Javisst Ocke, men dåligt betalt får man. Men tack vare att västvalutorna är så starka går det kanske 1 västsoldat på 50 senegaleser(lönemässigt t.ex). Vi får tacka dessa stolta fredssoldater att de tagit över när vi i väst är för dyra.

   Deflation, anyone?

   Radera
  14. Plus att "tiotusentals" och 10000 knappast är samma sak. sfor var typ 30000.

   Radera
  15. Nu menar jag inte att beräkningen ovan var helt realistisk. Men visar iaf vilka som bidrar med trupp till FN. Elakartade rykten brukar också säga att många av ovanstående länder tjänar på att skicka soldater i FN-tjänst då ersättningen från FN skulle vara högre än kostanden att hålla en soldat i tjänst för hemlandet. FN-tjänst blir därför ett sätt att finansiera sin krigsmakt och hålla den utbildad och stående.

   Som jämförelse är antalet soldater i FN-tjänst just nu, alla kategorier inkluderade, ur USA 126, UK 289, Sverige 155.

   Radera
 3. Lite naivt tänkande..
  Men hur skulle det vara att försöka syna Rysslands bluff offentligt?

  Om Ukraina gick ut med ett öppet brev till Ryssland:
  Hej Putin,
  Vi har problem med rebeller i östra Ukraina, skulle ni kunna hjälpa oss att ta tillbaka vår mark?

  Beroende på svaret man får av Ryssland kan det gå åt tre olika håll.
  1. Ryssland med på att hjälpa och krisen är löst. Med ett krav, inte gå med i EU och NATO.
  2. Ovan, plus att Ryssland vill ha kvar den mark som rebellerna tagit. Indirekt erkänna att det är Ryska förband som strider där.
  3. Ryssland blånekar och fortfarande hävdar att det inte är Ryska trupper som strider.

  Om alternativ 2:
  Ukraina kan låta sig stormas av Ryssland, eller så säger man helt enkelt att priset är för dyrt och man vänder sig till NATO och EU för att hitta en "billigare" lösning. (öppen marknad)
  Putin kan inte säga något för att man frågade trots allt honom först.

  Om alternativ 3:
  Man frågade Ryssland om hjälp först och Ryssland har just blånekat att det har någonting med rebellerna att göra. Ukraina allierar sig med NATO och låter sig ta emot alla vapen från USA så de kan eliminera rebellerna. Bluffen är synad och förhoppningsvis krisen löst.

  Som sagt naivt tänkande.. Men att man ställer Rysslands ord mot dem själva.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ryssland föredrar handling framför ord. Dom har aldrig tvekat att göra 180 graderssvängar förr och kommer inte låta sin handlingsfrihet bindas av något så löjligt som uttalanden eller ord på papper.

   Radera
  2. Alternativ 4: Ryssland går med på att "hjälpa till" och drar vidare mot Kiev...

   Radera
  3. Alla stater vet hur det ligger till. Ryssland vet att de har trupper inne i Ukraina som strider mot ukrainska soldater. De vet också att Ukraina och övriga stater känner till detta. Det behövs inte synas några kort för detta. Putin antar dock (troligtvis korrekt) att väst inte vill ha krig. Han utnyttjar detta läge och vi får se hur långt det går. Georgien och Ukraina har han egentligen redan vunnit mot. Vitryssland lär han också kunna ta utan att väst kommer offra egna soldater. Polen, Baltikum och Finland är en annan sak. Känns som Putin håller på och spelar Europa Universalis 4 från Paradox...

   Radera
 4. Bra, Lars! Ser vi snart en "uppföljare" till Midvintermörker - eller en "mindvintermörker v2.0" om man så vill - i vardande? I så fall står jag först i kön, även denna gång, för att köpa ny technithrillerlektyr! :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan det vara svaret på varför Cornu i denna konflikt är 100% subjektiv och inte tar in sin motståndares (Ryssland och den ryska befolkningen in östra Ukraina) bevekelsegrunder och förutsättningar i sin "analys"?

   Radera
 5. Varför gjorde jag mig av med The Third World War. :(
  http://www.boardgamegeek.com/boardgame/3605/third-world-war

  Är ryssarnas mekdivisioner fortfarande 10-9-6?
  Vad skulle en ukrainsk mekbrigad vara 3-3-5?

  SvaraRadera
 6. det är väl ganska självklart att ryssen vill fram till floden...
  och att amerikanarna accepterat detta.
  det mesta är väl bara prat för övrigt...

  SvaraRadera
 7. Tyvärr så är min bedömning att detta scenario är helt orealistiskt. Polen skulle aldrig gå in själv utan stöd av andra Nato-medlemmer, dvs USA. Ett direkt krig mellan Polen och Ryssland skulle med 100% säkerhet dra in hela Nato i kriget. Ett troligare scenario är att USA med några Nato-länder, Storbritannien, Canada etc, går in väster om Dniepr, garanterar säkerheten där och i Kiv, medan Ukraina krigar vidare öster om Dnieprs med logistiskt stöd av Nato samt under ett paraply av luftvärn samt flygstridskrafter. Detta skulle över tid nöta ner de ryska förbanden och då tvinga Ryssland att dra sig tillbaka. Ukraina skulle då tillföras polska PT-91 stridsvagnar samt M1 Abrams. Polen skulle då kompenseras med begangnade men toppmoderna Abrams - USA har 2500 Abrams i reserv... Dessa stridsvagnar är helt överlägsna de ryska så läget skulle förändras dramatiskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte att bara "tillföras" kvalificerad materiel.

   Radera
  2. Polen kör idag Leopard 2A4, inte någon version av M1 Abrams.

   Radera
  3. Jag vet att Poeln har Leopard 2 men dessa har de fått köpa billigt av Tyskland och där är det nu slut. USA däremot har 2500 vagnar "över" så om man snabbt ska få in nya kvalificerade stridsvagnar så är det till USA man vänder sig. Sen är det som så med det mesta att det grävs utbildning, reservdelar etc men det räknar jag med att inblandade löser på ett bra sätt :)

   Radera
  4. Det där är ju det sämsta USA och anglo-slavarna kan göra, att placera egna gubbar och egen materiel inom bekvämt räckhåll för ryska styrkor och sedan använda dem för att understödja Ukrainas arme på marken är ju att tigga om att det ska ske ett "misstag" vid målspaning och bekämpning med långdistansraketartilleri eller kortdistansrobot. Naturligtvis kommer separatisterna att säga att det var de som skjöt.

   Radera
 8. Jag får Googlereklam för ryskt industriområde...
  Är det någon som är intresserad kan jag kanske förmedla en kontakt...

  SvaraRadera
 9. Ukrainas flygvapen, flotta och arme existerar i huvudsak på papper. Det som finns kvar efter 20 år av nära noll underhåll och inbördeskriget är inte mycket. När ryssarna tog över den ukrainska flygbasen på Krim så upptäckte de att bortsett från en handfull flygplan så var planen flygodugliga pga brist på underhåll. Av det som kan flyga så har en hel del rykt i inbördeskriget. När det gäller robotar är det 80talsprylar som gäller. Samma för elektroniken ombord på de ukrainska planen. Hur tro Hr Bloggaren en jaktviggen från 1991 skulle klara sig mot en SU-35 från 2011? Ungefär lika bra som ett ukrainskt jaktplan av idag.

  Polackernas självgående artilleri består förutom cirka ett dussin modernare pjäser av gamla ryska självgående 122mm haubits och raketartillerisystem som är över sedan Warzawapaktstiden. De kommer att vara totalt utklassade i räckvidd och eldvolym av några generationer modernare ryska system som till och med är utrustade med smarta substridsdelar liknade vår BONUS. Artilleriradar låter som en jättebra ide tills man lär sig att ryssarna kan telekrigföring, något som är okänt i den svenska FM. Ryska flygvapnet har också signalsökande robotar, en typ av vapen som är okända i den svenska FM.

  Polska flygvapnet har 48 moderna F-16 med moderna robotar. Resten är gamla WP-prylar som bör hållas borta från strid. Dessa 48 F-16 ska hantera det ryska luftvärnet, som består av lager på lager av olika nätverkade robotsystem, och dels det ryska flygvapnet, som kan möta upp det fåtal F-16 polackerna kan ha i luften med sina egna tvåmotoriga interceptorplan. Polackerna kommer att ha det ganska svårt minst sagt. Jag tror inte de anser det värt att förlora hela sitt effektiva flygvapen under några dagars krigande i Ukraina. USA donerar säkert nya F-16 men varifrån ska de nya piloterna komma? Vad händer om ryssarna bombar baserna planen utgår ifrån? Artikel 6 är inte så självklar om Polen börjar kriga på egen hand.

  Jag undrar om Hr Bloggaren faktiskt orkat ta reda på hur läget är i verkligheten? Han är lika verklighetsfrånvänd som storbjäbbaren Carl Bildterberg. Min personliga åsikt är att han bör hålla sig till att tråla SCB efter skuldstatistik och skriva om att hugga och elda upp ved.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så din husbonde vinner?

   Radera
  2. Var det det bästa svar du kunde komma upp med efter att jag raserat bloggarens drömmar om amerikansk seger i Ukraina ?

   Radera
  3. Ryssland vet att både USA och Europa saknar de finansiella musklerna och inte minst folkstöd. Du kan inte bomba dig till seger! Återstår kärnvapen isf.

   Europa borde tillsammans med USA och Ryssland skicka en större styrka till Irak och Syrien för att nedkämpa IS-galningarna. De är trots allt till stor del en produkt av väst´ långvariga hyckleri med oljediktaturerna. Ett utmärkt exempel enligt den s.k Blowback-teorin.

   All terrorism handlar om motstånd mot maktfullkomlighet av de maktlösa. Av människor som till slut inte har något att förlora. Den ryska revolutionens vansinnigheter är ett annat exempel. De undertryckta blir tack vare makt värre brottslingar än de som man störtat(ta Stalin t.ex). IS är mest människor utan framtid som tappat all mänsklig medkänsla. Betänk att leva i en hård religiös diktatur som lever två helt olika liv. En inåt och ett annat utåt. I s.k demokratier blir folk kriminella när politiker igen och återigen upplevs som att de säger en sak men gör en annan. Förtroende är allt eller ingenting.

   Radera
 10. Hej Lars

  Detta bidrag måste vare ditt eget, privata "fredagsmys" som du låter de som vill delta i...jag orkade då rakt inte att stiga ner i denna hypotetiska sandlådelek.

  Trevlig helg

  SvaraRadera
 11. Så här uppfattar jag kortfattat läget i Ukraina:

  Om jag känner Putin rätt, samt baserat på hans uttalanden, så har aldrig Ryssland haft för avsikt att annektera östra Ukraina. För knappt ett år sedan har Putin kallat ukrainarna för ett broderfolk! Även om Putin är KGB-utbildad så tror jag på honom på den här punkten. Man invaderar inte broderfolk!

  De humanitära och militära förstärkningar som sänds över den ryska gränsen in i östra Ukraina, ska mer ses som hjälp respektive ett svar på aggressioner från USA-emanerande destruktiva krafter riktat mot befolkningen i östra Ukraina. USA vill upprätthålla världsherravälde. Varje maktunionen av stater som hotar USA:s hegemoni kommer att bekämpas, vilket vi såg prov på när Ukraina höll på att glida in i den Euroasiatiska tullunionen.

  Händelseutvecklingen för ett år sedan, som inte har återgivits i MSM vad jag vet:

  * 20 feb 2014: skott från krypskyttar mot Majdandemonstranter.
  * 21 feb 2014: folkvalde president Janukovytj tillkännager att urtima presidentval ska hållas, vilket demonstranterna inte tycker är tillräckligt.
  * 22 feb 2014: demonstranter stormar parlamentet Radan. Janukovytj tillsammans med merparten at Radaparlamentarikerna flyr.
  * 23 feb 2014: en nytillsatt Radaförsamling upphäver 2012 års språklag och därmed förbjuder bruket av ryskan och andra minoritetsspråk i myndighetskontakter, vilket uppfattas som en aggression mot ryssbefolkningen i östra Ukraina.

  I samband med dessa händelser bildades en nazianstucken ukrainsk regering, med USA:s förstahandsalternativ Jatsenjuk som regeringschef. Ukrainska örlogsfartyg, vars kaptener hade föga lojalitet med statskuppsmännen, lämnade över sitt flagg till Ryssland.

  Statskuppsmännen sökte konfrontation och fick det.

  Beträffande Krimannekteringen är den måhända folkrättsvidrig. Det finns dock en parallell och ett prejudikat. Den suveräna staten Serbien styckades av 2008. Resultat: Numera har vi är ett dysfunktionellt, rättslöst, kriminalitetsbefryndat territorium tillika viktigt smugglingsnav som kallas Kosovo, erkänt av bl.a. den verbalt men föga analytiskt begåvade Carl Bildt.

  Det finns dock historiska skäl för att Krim ska gå tillbaka till Ryssland. Majoriteten av Krimborna var och är ryssvänliga. Dessutom fanns det redan stadigvarande en stor rysk militär närvaro på Krim. Således finns det en majoritet av Krimbefolkningen som känner samhörighet med Ryssland, speciellt när det globala finansiella komplexet körde Ukraina i botten under 2000-talet och efter den USA-stödda statskuppen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så fullt av faktafel att man storknar. Vi kan ett ur högen - dina påståenden kring språklagen.

   #1. Det har aldrig funnits ens nåt lagförslag om att "förbjuda" ryska i myndighetskontakter. Det handlar om det officiella statliga språket, dvs på vilket språk vägskyltar, lagar mm skrivs. Det är inte som att man skulle fått stryk på sjukhuset om man pratat ryska.

   #2. Man har aldrig ändrat, rivit upp eller ersatt 2012 års språklag. De skitonde, nazistiske presidenten skrev aldrig på lagen vilket innebär att den aldrig trätt i kraft. Konstigt va?

   etc, etc.

   Det här är oerhört enkla saker som står att läsa nästan var som helst om man är läskunnig. Istället babblar du (återigen felaktigt) om vad media inte rapporterat, när du lyckats gravt missuppfatta vad de säger. Det faller liksom bara tillbaka på dig själv att du är okunnig om sådana här grundläggande fakta.

   Radera
  2. Baronens och Gruelses inlägg är nyttig läsning för de som vill veta hur verkligheten ser ut. Själv gissar jag att Ryssland kan tvinga kuppregimen i Kiev till underkastelse på en vecka.

   Radera
  3. @Ben Dover: 150220 , 19:26

   Om du tycker att jag kommer med faktafel och exemplifierar det med mitt nämnande om Radabeslutet 23 feb 2014, så framställer du dig själv i ett löjeväckande skimmer.

   Enligt wikipedia:
   "On February 23, 2014, the second day after the flight of Viktor Yanukovich, while in a parliamentary session, a deputy from the "Batkivshchina" party, Vyacheslav Kyrylenko, moved to include in the agenda a bill to repeal the 2012 law "On the principles of the state language policy". The motion was carried with 86% of the votes in favor—232 deputies in favor vs 37 opposed against the required minimum of 226 of 334 votes. The bill was included in the agenda, immediately put to a vote with no debate and approved with the same 232 voting in favor. The bill would have made Ukrainian the sole state language at all levels."

   Den sista meningen i citatet ovan översatte jag, ur minoritetssynvinkel, med:
   "..förbjuder bruket av ryskan och andra minoritetsspråk i myndighetskontakter..."

   Avskaffandet av 2012 års språklag föranledde i alla fall EU-parlamentet att reagera 25.2.2014.

   "Europaparlamentet utfärdar denna resolution"
   ...
   "6. Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för och sin medkänsla och solidaritet med alla de människor som under de senaste tre månaderna under fredliga former har dragit ut på gatorna i Kiev och i hela Ukraina för att visa sitt stöd för de grundläggande europeiska värderingarna, demokratiskt ansvarstagande, respekt för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och rätten att demonstrera. Parlamentet understryker att demokrati inte är detsamma som majoritetsstyre, utan en styrelseform som grundar sig på ett kontrollsystem. Parlamentet finner det därför beklagligt att Verchovna Rada nyligen beslutade att avskaffa språklagen, och begär att en ny lagstiftning antas som överensstämmer med Ukrainas skyldigheter enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk."

   Utvidgning på ämnet:

   Enligt dåtida ukrainsk konstitution, enligt Der Spiegel, krävdes det för att upphäva en lag ( här, låta 2012 års språklag fortfarande gälla) ett ingripande från presidenten. Eftersom Janukovytj, trots sin landsflykt, var Ukrainas president tiden efter 22 februari 2014, så var det han och endast han som kunde upphäva lagen. Undantag: om presidenten är landsförrädare kan någon annan myndighetsperson underteckna i hans ställe.

   Men den flyende Janukovytj var ingen landsförrädare, trots Quislingbeskyllningar från den geopolitiska pucktvåan Carl Bildt. Eftersom Bildt är beväpnad endast med rudimentära historiakunskaper, så blir det så fel, så fel.

   Pro primo. Janukovytj kan inte beskyllas för att vara landsförrädare. Han reagerade mänskligt, och fann sig nödsakad att fly landet och därmed rädda sitt liv. När USA är inblandad bör man som ledare säkrast fly landet om man vill rädda sitt liv. Minns Kadaffi och Sadam Hussein.

   Pro secundo. Vidkun Quisling betraktas mer eller mindre som hjälte av de i Ukraina, som har i åtanke hur bolsjevikerna gick fram på 1920-talet. När det blev svält i Ukraina arbetade Vidkun Quisling 1922 på plats med hjälpsändningar till svältdrabbade.

   Radera
 12. Nu är det ju inte samma skalor som under kalla krigen, men jag frågar mig var den operativa manövergruppen är. Det var en av huvuddragen i den sovjetiska doktrinen, men jag vet inte om konceptet färdigutvecklades, det har kanske inte överlevt. I vilket fall så borde det finnas reserver under det initial anfallet för att kunna utnyttja genombrott, eller förstärka frontavsnitt. Hade rent spontant gissat på att 4:e pansargardesdivisionen hade fått ikläda sig denna roll då den är Putin slagklubba. Då hade den fått stå beredd att utnyttja eventuella genombrott och skära av Ukrainska frontförbanden från logistik/reträttvägar mot Dnepr.

  Love Alm
  lovealm.wordpress.com
  @DrLoveMachine

  SvaraRadera
 13. Порошенко подписал закон о создании украино-польско-литовской бригады
  http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/poroshenko-podpisal-zakon-o-sozdanii-ukraino-polsko-litovskoj-brigady.d?id=45603930

  "Ukrainas president Poroshenko undertecknade en lag om ratificering av avtalet med Litauen och Polen om "skapandet av en gemensam militär enhet", enligt den officiella webbplatsen för den ukrainska presidenten.

  Avtalet om upprättande av den så kallade ukrainsk-polska-litauiska brigaden avser deltagande i internationella operationer som genomförs på uppdrag av FN: s säkerhetsråd och de beslut som fattats av de behöriga myndigheterna i Litauen, Polen och Ukraina. "

  SvaraRadera
 14. Ditt nya sportlovsmål?

  Rå googleöversatt, har inte orkat fixa till det, men affärsidén är tydlig.

  http://lenta.ru/news/2015/02/16/spetsnaz

  I Gudermes byggs ett utbildningscentrumför specialstyrkor "spetsnaz", vilket kommer att utbilda de stridande av speciella enheter för den ryska armén och de väpnade styrkorna i andra länder, skrev i måndagens 15 februari tidningen "Izvestija". Utbildningen kommer att utföras av tjetjenska instruktörer för en avgift.

  "Efter avslutad byggandet kommer att kräva mer än ett år. Som ni vet har vi tillräckligt med erfarenhet - lär våra instruktörer som står bakom god praxis ", - sade chefen för Ramzan Kadyrov.

  Projektet genomförs på privata investeringar och inte över den statliga budgeten. Utbildning av kommandosoldater kommer att baseras på officiella överenskommelser. Utförd preliminära diskussioner om förberedelserna vitryska och kazakstanska soldater. Experter hoppas att centret kommer att efterfrågas i de väpnade styrkorna i arabvärlden och Latinamerika.

  I framtiden är det komplexa byggs en unik taktisk stad där du planerar att träna färdigheter till fria gisslan från några föremål. I centrum kommer det att finnas möjligheter till fallskärmshoppning, berg, skog, förberedelser vatten, förbereder även byggandet av en vindtunnel.

  Det område av huvudbyggnaden är 55 tusen kvadratmeter, skytte kommer att ta ytterligare 35 hektar. Centret rymmer 500 personer och lärande samtidigt att träning kan tusen soldater. Förutom militär användning, kommer mitt emot funktions idrottsanläggning. På grundval av tävlingen kommer att hållas i skytte och fallskärmshoppning discipliner.

  SvaraRadera
 15. ..och så tillbaka till verkligheten:
  http://www.washingtonsblog.com/2015/02/crimea-seized-russia-russia-block-seizure-u-s.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Letar man verklighet ska man nog inte leta på den psykotiska bloggen, rent generellt.

   Radera
 16. Titta vad terroristerna hittade på ICA

  https://www.youtube.com/watch?v=R8X67KxzDu0&feature=youtu.be

  SvaraRadera
 17. Hur stor är risken att eu skicka dit NBG

  SvaraRadera
 18. Hur stor är risken att eu skicka dit NBG

  SvaraRadera
 19. Nu bumpar jag den här gamla tråden, men här är några intressanta scenarion:
  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://korrespondent.net/ukraine/politics/3488962-rossyia-za-14-dnei-mozhet-zakhvatyt-vostochnuui-ukraynu-analyz-Stratfor&usg=ALkJrhgQqxH3Z4bVWnvdwYa4uQ9jMe8q8g

  SvaraRadera