Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2015-02-09 09:59

Detta är Moderaternas och alliansens neddragningar av svensk försvarsförmåga

Moderaten Lena Asplund, ledamot i försvarsutskottet och ledamot i Moderaternas partistyrelse, hävdade igår på Twitter att Moderaterna satsat på försvaret under sina åtta år i regeringsställning. Detta är helt fel, och tvärt om har svenskt försvar fått se avsevärda neddragningar i förmåga 2006 - 2014, och jag kommer nedan redovisa ett urval av dessa.


Lena Asplund (m), född 1956, har inte tidigare suttit i försvarsutskottet, men har antagligen matats full av lögner, propaganda och grupptänk från Moderaternas partistyrelse. Man får helt enkelt förlåta henne för att hon inte vet bättre. Vad som är tråkigt är dock att hon inte vill ta till sig fakta utan på Twitter bestämt hävdar att Moderaterna har upprustat försvaret.

När din bils vinterdäck är slitna och måste bytas så slänger man dem inte och pallar upp bilen på stöd över vintern, utan man köper nya däck och kör vidare. Att köpa stöd att palla upp bilen på är inte en satsning, utan en förmågeminskning. Att efter bilen stått uppallad fyra vintrar regummera de gamla slitna däcken är inte en satsning. Det är inte ens en satsning att köpa nya vinterdäck, det är löpande drift- och underhåll.

Kort sagt är avveckling av gamla system, som inte ersätts av nya, en minskad förmåga. Att asfaltera om en sliten landningsbana i Karlsborg är underhåll inte en satsning. Att byta ut sliten utrustning mot ny är underhåll inte en satsning. Att byta ut en stridsvagn med en 120 mm kanon mot en pansarterrängbil med en kulspruta är inte en satsning, utan en reduktion av förmåga.

Över till listan. Jag börjar med de tydligaste neddragningarna som skett, och de som är enklast att förstå i konkreta siffror.
 1. Antalet haubitsbataljoner har reducerats från fyra till två, och antalet haubitsar från 48 till 24. Av dessa 24 har bara tre levererats och noll har förbandssatts. Faktiskt utfall för slagfältets kung artilleriet: 100% reduktion av förmåga, 50% när man år 2023 har förbandssatt haubitsarna och rekryterat personal.
 2. Antalet stridsvagnskompanier har reducerats från nio till tre. Antalet förbandssatta stridsvagnar har reducerats från 120 till 45. Ytterligare 14 står i ett förråd på Gotland, men det finns bara personal till 45 samtidigt. Samtliga stridsvagnar har strukits i Skåne, men Skövde får behålla två kompanier och Boden ett kompani. Faktiskt utfall för slagfältets tyngsta system: Reduktion på 62.5%.
 3. Antalet manöverbataljoner, dvs de som faktiskt ska slå fienden på slagfältet har gått från planerade tolv till sju (åtta om man medräknar amfibiebataljonen). I praktiken har man gått från tre teoretiska brigader till två. Fördelningsresurser har också utgått, som den fjärde haubitsbataljonen, där varje brigad normalt har en bataljon. Faktiskt utfall manöverbataljoner: Reduktion med 42%. Faktiskt utfall reduktion brigader: 33%.
 4. Allmänna beredskapspolisen lades ner 2009. Faktiskt utfall allmänna beredskapspolisen: Reduktion med 100%.
 5. Den kvalificierade tidigare särskilda beredskapspolisen bytte namn till beredskapspolisen och lades sedan ner 2012. Faktiskt utfall särskilda beredskapspolisen: Reduktion med 100%.
 6. Stand-off och ytbekämpande försvarsvapnet bombkapsel 90 Mjölner, avsedd för att på säkert avstånd t ex ytbekämpa fientliga brohuvud avvecklades 2008 och avvecklingen bekräftades 2012. JAS-planen tappade en hel förmåga. Faktiskt utfall bombkapsel: Reduktion med 100%.
 7. Attackrobot 75 Maverick har avvecklats helt. JAS-planens "A"-(attack)förmåga mot bland annat stridsfordon och stridsvagnar är därmed helt avvecklad. Faktiskt utfall JAS attackvapen mot stridsvagn: Reduktion med 100%.
 8. Helikopter 4, med sonarförmåga, sjunkbombsförmåga, antiubåtstorpedförmåga och skogsbrandsbekämpningsförmåga, avvecklades 2010. Blev tragiskt och pinsamt uppenbart vid höstens skogsbrand. Någon ny helikopter med sjunkbombsförmåga, antiubåtstorpedförmåga och skogsbrandsbekämpningsförmåga finns inte beställd, men hkp 14 ska någon gång framåt 2025 eventuellt levereras med sonarförmåga. Faktiskt utfall skogsbrandsbekämpning och ubåtsnedkämpning från helikopter: Reduktion med 100%.
 9. Försvarsmaktens skarpt antagligen mest använda system, Tp 84 Hercules, som hela tiden används "på riktigt" för transporter vid internationella insatser, eller vid katastrofhjälp som orkanen på Filippinerna, och dessutom är avgörande nödvändig för att öva vissa förmågor som SOG:s och fallskärmsjägarnas luftlandsättningar, ska reduceras från sju till fem flygplan. De sista två får man i princip inte beställa reservdelar till. Då två plan permanent är utrustade för lufttankning och inte fungerar för transporter har antalet transportplan i praktiken reducerats från fem till tre. Faktiskt utfall transport- och luftlandsättningsplan: Reduktion med 40%.
 10. Brobandvagn 971 har strukits och mekbataljonerna saknar nu helt förmåga att ta sig över åar, bäckar eller breda diken. Faktiskt utfall förmåga mekbat ta sig över diken: Reduktion 100%
 11. 2010 tog regeringen beslut om att samtliga civila skyddsmasker skulle destrueras. 7.3 miljoner skyddsmasker har eldats upp. Någon ersättning har inte beställts. Civilbefolkningen saknar andningsskydd vid insats av CBRN-stridsmedel. Faktiskt utfall andningsskydd för civila: Reduktion med 100%.
 12. I samband med destruktionen av civila skyddsmasker förstörde man även all indikteringsutrustning för civilt bruk. Faktisk reduktion CBRN-indiktering för civila: Reduktion med 100%
 13. Antalet hemvärnsbataljoner reducerades i IO2014 från 60 till 40. Det inkluderar en halvering från två till en på Gotland. Faktiskt utfall hemvärnsbataljoner: Reduktion med 33%.
 14. Fungerande sjukvårdsmateriel utan bäst-föredatum har slängts. Faktiskt utfall sjukvårdsmatieral: Okänd reduktion - nödmateriel för 1000 skadade finns kvar hos Socialstyrelsen.
 15. Av amfibiebataljonens fyra skytteskvadroner har en skvadron inga båtar, utan ska åka runt med bil. Faktiskt utfall amfibieskvadroner med båt: Reduktion 33%.
 16. Pansarvärnsrobot 56 Bill 2 har strukits och man saknar därmed portabel pansarvärnsförmåga på avstånd 600 - 2000m. Faktiskt utfall portabel pansarvärnsförmåga 600 - 2000m: Reduktion med 100%.
 17. Det psykologiska försvaret har helt lagts ner efter att Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar slogs ihop till MSB. Det enda som numera produceras är en enkätundersökning om året. Faktisk reduktion psykologiskt försvar: 100%
 18. Av försvarets sex radarspaningsplan/lufstridsledningsflygplan har vi nu bara kvar två. Faktiskt reduktion flygande stridsledning: 67%
 19. Ett okänt antal sidobanor till tidigare Bas 90-flygbaser har permanent gjorts obrukbara genom att byggas om till sk trefilsvägar med mitträcke. Dit räknas sidobanorna till krigsflygbasen Råda, som finns kvar hos Försvarsmakten som en sk bare base. Det går inte ens att återta sidobanorna i ett akut läge utan omfattande arbete. Faktisk omfattning permanent destruktion av sidobanor: Okänt
 20. 70 000 m2 av signal- och sambandsutrustning har förstörts. Faktiskt omfattning förstörd sambandsutrustning: Okänt
 21. Ett okänt antal hemliga fasta anläggningar har förstörts eller sålts, inklusive bergrum och vapenkasuner. Faktiskt omfatttning fasta anläggningar: Okänt
 22. Väg- och vattenbyggnadskåren, som skulle tillhandahålla försvaret med civil expertis inom t ex broar (och deras destruktion) lades ner 2010. Faktisk reduktion Väg- och vattenbyggnadskåren: 100%
 23. Strykning av ingenjörskompaniet i Boden. De norrländska älvarna finns dock kvar... Faktiskt reduktion Norrlandsingenjörer: 100%
 24. Avveckling av målubåten Spiggen, som användes för att öva ubåtsjakt på. Faktiskt förmåga öva ubåtsjakt mot miniubåt inomskärs: Reduktion 100%.
Det finns fler reduktioner, detta är bara några av de tydligaste.

En av de mest omfattande skadorna på försvaret genomfördes av den sk genomförandegruppen 2008. Nedan följer vad de åstakom, vilket inkluderade att man strök en hel del utvecklingsprojekt och system under inköp. Det handlar alltså om att man strök byte av blankslitna däck, och tvingade bilföraren att köra vidare på dessa. Andra saker handlar om att man stryker moderna saker som krockkuddar på bilen.

Genomförandegruppen var en rent politisk grupp på Försvarsdepartementet.

Genomförandegruppens strykningar av svensk försvarsförmåga skedde efter Georgienkriget 2008, det kaukasiska lackmustestet. Verkligt utfall av det lackmustestet ser vi i Ukraina 2014 - 2015.

Följande ordnade denna strikt politiska moderatledda grupp 2008:
 1. Strök renovering stridsvagn 122
 2. Strök renovering stridsfordon 90
 3. Strök anskaffning av taktisk drönare, TUAV
 4. Strök anskaffning av aktivt pansar
 5. Strök det mekaniserade granatkastarsystemet AMOS och med det grkpbv 90120. Systemet var i princip färdig, till stor del betalt och för ändamålet modifierade stridsfordon står kvar hos Hägglunds och väntar på montering av tornen. Redan investerade hundratals miljoner kronor, rent av miljardbelopp kastades bort.
 6. Strök brobandvagn
 7. Strök luftvärn på Visbyklassens korvetter
 8. Strök material för CAS (close air support). På sätt och vis logiskt när man inte har några vapen på JAS till detta iom Robot 75 struken
 9. Strök modifiering av spaningsfartyg. HMS Orion skulle avvecklas och HMS Carlskrona skulle bli nytt, större, signalspaningsfartyg
 10. Strök ny gruppbåt
 11. Strök modifiering av stridsbåt 90
 12. Strök nyanskaffning sonarboj för ubåtsjakt
 13. Strök modernisering av amfibiebataljonens robot 17 Hellfire
 14. Trappade ner på ett antal stridsledningssystem, LedsysT och SLB
 15. Reducerade stridsträningsanläggning för luftvärn
 16. Drog ner antalet motorredskap
 17. Drog ner på undervattensvapen
 18. Drog ner på halvtidsmodifiering av stridsbåt 90
 19. Drog in flygspaningsradar
 20. Drog in flermålsförmåga och stand-offvapen till JAS
 21. Drog ner återanskaffning av ammunition till JAS
 22. Drog ner basmaterial JAS
 23. Drog ner psyopsförband
Man ska komma ihåg att många åtgärder kostade mer än att behålla. En sådan som stoppades var nedläggningen av flygstridsledningen Cobra i Hästveda. Att riva, sanera och sedan fortsätta skriva av anläggningen skulle belasta försvarsbudgeten mer än att fortsätta driva den, och efter ett omfattande hästjobb från en individ på Försvarsdepartementet fick Hästveda vara kvar. 

Försvaret får idag fortsätta betala för nedlagda anläggningar, samtidigt som man totalt sänkt verksamheten via 4-6 miljarder brända på katastrofsystemet PRIO. Vi har alltså lagt ner ett antal förmågor, men de belastar fortfarande försvarsbudgeten, vilket är en delförklaring till hur Finland kan få 6x så starkt försvar för hälften av pengarna.

Listan över vad den moderatledda alliansregeringen, med ständigt moderata försvarsministrar hittat på och de massiva förmågesänkningar och förmågestrykningar som Moderaterna stod bakom kan göras längre. Mycket längre.

Vi avslutar dock med ett numera klassiskt citat från försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren (m) den 18:e oktober 2012, som hon yttrade efter att ha besökt Ryssland och blivit matade med ett förberett psyopspaket av Ryssland
"Ryssland drar sig öster ut. Europa säkrare än på länge."
Med sådana naivt lättlurade och inkompetenta moderata politiker, så går det som det går. Vad exakt man ska kalla det när politiker direkt matas av ryska lögner och sedan lägger svensk politik utifrån dessa lögner lämnar jag som en övning åt läsaren.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

113 kommentarer:

 1. Tror du att Putin vill annektera Ukraina?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror du att Putin inte beordrat rysk trupp till Ukraina?

   Radera
  2. Vill? Han annekterar ju redan Ukraina, eller har du redan glömt att Krim fram till i förra året faktiskt var en del av Ukraina?

   Radera
  3. Putins slutmål är att införliva Ukraina, Vitryssland och de Baltiska länderna med Ryssland, punkt. Detta vet alla men ingen europeisk politiker vägar säga detta öppet ännu. Stan-länderna i centralasien ligger också risigt till. Finland/Sverige kan sova lugnt.
   Det enda som kan hindra Putin i ovanstående är att han avsätts eller avlider.
   USA kommer aldrig att riskera ett krig med Ryssland. EU kan vi glömma.
   Salamikriget kommer att fortsätta under oöverskådlig tid.

   Radera
  4. @ Peppino

   Du har säkert rätt om Putin. Men ibland kan jag känna, är han dum eller bara dum. Vem fan vill ha Ukraina och Vitryssland egentligen. Allvarligt. Jag skulle nästan släppa Gotland mot ett schysst ägande i Apple. Lite skämt, lite allvar!

   För mig är det obegripligt att geografiskt land kan betyda så mycket!!!

   Radera
  5. För oss är det obegripligt. För Putin och många ryssar är det en historisk mission.
   Ryssland uppstod i och omkring Kiev. Moskva var då en byhåla i rikets utkant.
   Jämförelsen är väl haltande men tänk om Mälardalen blev ett eget land.
   Jag tror att Sverige skulle göra mycket för att "Mälarriket" skulle införlivas i Sverige igen.

   Radera
  6. re Peppino

   1915 så skulle nog Mälarriket hamnat högt upp på min dagordning... men 2015, allvarligt! "Historisk mission" hade inte räckt som argument på mig för att nappa! But that´s me!

   Radera
  7. Förhoppningsvis kommer Ryssland också kliva in i 2000-talet någon gång. De lever fortfarande kvar på 1950-talet, både när det gäller utveckling, levnandsstandard och värderingar. Visserligen är det bättre än muslimerna, som ännu lever kvar på medeltiden, men mycket långt efter oss här i väst.

   Radera
  8. Men en stor del av den Ryska befolkningen kan dock räknas som västerländsk medelklass i termer av köpkraft.... vilket dem inte var för 20 år sedan, eller dessförinnan.

   Är deras värderingar också kvar i 1915?

   Det är troligtvis skitsamma vad befolkningen tycker, då det är Putins åsikt som räknas.... övriga gör sig icke besvär!

   Radera
  9. Jag läste någonstans att bara 1 % av alla ryssar hämtar information och nyheter från Internet, vilket innebär att 99 % får all information, och därmed sin världsbild och sina värderingar, från ryska media. Och Putin har systematiskt sett till att all oberoende media försvunnit, vilket betyder att han helt kontrollerar opinionen hos det ryska folket. Det är därför han är så omåttligt populär, trots att han håller på att ruinera landet och för en katastrofal politik.

   Radera
  10. kortsikt.com, är du på riktigt. Undantaget en liten klick medelklass runt Moskva och S:t Petersburg är ryssarna utfattiga. Går du på vad som helst eller är du psyops?

   Medianryssen är bland världens fattigaste, folket i Gaza är rikare.

   http://cornucopia.cornubot.se/2014/10/svenskarna-nast-fattigast-i-norden.html

   Radera
  11. Läste en bok av en rysk journalist som heter "Tsar Putin", och om man får tro den, vilket jag gör, så är 1915 inte så tokig gissning. 1215 kanske ännu närmre. Landet funkar på ett ur våra ögon sett helt bakvänt sätt med klart feodala inslag. Vi kan med andra ord inte använda våra västdemokratiska glasögon när vi försöker förstå Ryssland. Grannen på andra sidan sjön är lika lik oss som Khublai Khan - förmodligen har Khublai och Putin mer gemensamt än vad han har gemensamt med "Stridshingsten" eller någon annan västpolitiker.
   Om vi lite till mans tycker att nationsgränser är mindre viktig fråga än vilken mobiltelefon man har, så kan vi inte utgå ifrån att de tänker på samma sätt.
   I ett feodalt samhälle var erövring viktigt för att kunna driva in mer skatt och för att kunna ge bort förläningar till sina allierade. Allierade var en förutsättning för att kunna hålla sig kvar vid makten, så ju fler herresäten man hade att placera polare på desto bättre. Dessutom var ju själva erövringskriget en inkomst i sig, om det gick bra. Notera att viktiga försvarsindustrier i östra ukraina helt plundrats på i princip allt utom byggnaderna. Inte är det oroade medborgare som flyttat flygplansmotorfabriker till Ryssland inte..

   Radera
  12. Läs Richard Pipes (omstrid historiker, jag vet), förklarar mycket av rysk historia/tankesätt. Jag upprepar, Putin är Rysslands ledare, det är hans uppgift att återskapa landets storhet. Sen är det en annan sak att han är en opportunist.
   som kommer att ta både ett och två steg tillbaka när det passar honom. Men slutmålet är klart.


   Är

   Radera
  13. @ Cornucopia

   Jag hade förmånen att träffa Magnits grundare för drygt ett år sedan, Sergey Galitski. http://en.wikipedia.org/wiki/Magnit

   Vi hade en bra diskussion kring vad som är medelklass och inte, och hans bedömning att det inte riktigt finns någon medelklass i Ryssland som är att likställa med den europeiska. Men han ansåg att ca 30-35 miljoner ryssar kan klassas som medelklass i köpkraftsjusterade termer. Dvs på ett sätt att de kan leva ett liknande liv som europeisk medelklass. Hans bedömning var att den också växer med 1,0-1,5 miljoner människor per år. Det ska sägas det var när oljan låg på 100dollar+ per fat, samt det inte var lika stökigt politiskt. Så den tillväxten takten gäller klart inte idag.

   Men om jag tolkade honom rätt så finns det ca 30miljoner IKEA kunder. Inte en helt oväsentlig marknad ur ett europeiskt perspektiv faktiskt!

   Radera
 2. Skulle vara intressant att veta vilka partier en försvarsvän skulle kunna rösta på.
  Putins lakejer i SD lär inte vara ett alternativ.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej knappast, en röst på SD är en röst på judodvärgen.

   Radera
  2. Sluta gå på vad de övriga politikerna säger och se hur SD röstar i Riksdagen och de röstar och varför i Europarlamentet.

   Radera
  3. Poltava,

   Actions speaks louder than words. SD kan snacka hur högt och brett dom vill men när det kommer till kritan så stödjer dom Putin i handling. Det spelar ingen roll vilken vilket fikonlöv till ideologisk ursäkt dom döljer sig bakom - Putin fick ändå sitt stöd!

   Radera
  4. Ja, hur röstar de i EU-parlamentet egentligen?

   Radera
  5. https://eublogg.wordpress.com/2015/01/10/russia-index-11-new-eu-sceptic-parties-added/

   SD tillsammans med UKIP, Front National, Party for Freedom & Lega Nord är solida Putin-kramare.

   Radera
  6. Just det ja, det är så de röstar. Fog för namnet Putinkramare m a o.

   Radera
 3. Bra gjort att av (m) skära ner på skiten, vilket har ökat välståndet och minskat risken för krig, av att skallen flippar ur på tokiga militärer. Det är ju bara ett särintresse och en lekstuga för vuxna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar alltså att om gäng A och gäng B bråkar men för att komma åt varandra så måste de gå igenom gäng C område, så kommer de inte göra det om gäng C saknar förmåga att på något sätt hindra de båda andra gängen att röra sig fritt på dess område och ta dess område i besittning efter de behov de anser nödvändigt. Förstår jag dig rätt?

   Radera
 4. Anledningen till att Alliansen rustade ner försvaret var för att sedan försöka skrämma oss in i den NordAtlantiska TerrorOrganisationen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rent trams. NATO-medlemskap kräver dubblad försvarsbudget och det är inget parti berett att göra. Okunnigt.

   http://cornucopia.cornubot.se/2015/01/nato-medlemskap-raddar-inte.html

   Radera
  2. Är inte helt säkert på att det är okunnigt trams som du påstår. Jag har av källor inom moderaterna (hyfsat högt uppsatta) fått höra att planen varit att nedrusta för att komma in i Nato bakvägen, vilket ju är vad Alliansen vill.

   Precis som beskrivs i inlägget är det politikerna som är okunniga och ljuger svenska folket rakt i ansiktet. Vad är det som säger att planen inte varit att nedrusta försvaret för att på det sättet få folket mer villiga att ansluta sig till Nato?

   Radera
  3. För att Nato inte vill ha en belastning utan en tillgång.

   Radera
  4. Summa summarum så kräver NATO att medlemmarna trappar upp försvarsutgifterna till 2% av BNP. Att det skulle finnas en machiavellisk plan att avväpna Sverige och "skrämma" in oss i NATO varpå vi ändå måste lägga en massa pengar på bygga upp ett eget försvar vill jag nog kalla en konspirationsteori tills det finns påtagliga bevis. Och i så fall torde det ju vara en blocköverskridande överenskommelse, ty ingen kan ju säga vilket block som sitter vid makten. Eller så skulle t o m Putin behöva vara med i konspirationen, utan vapenskrammel österifrån, ingen skrämseleffekt och inget NATO.

   Radera
  5. Ja du, tror inte vi behöver vänta särskilt länge till det påtagliga "beviset" kommer när folk håller på att skita på sig av rädsla och är mer än villiga att pröjsa vad Natokalaset kostar och ber politikerna att ta oss till Nato. Till herrar Widman och Björklunds stora glädje. För att inte tala om glädjen hos de som äger firmorna som skruvar ihop vapenskramlet. Hej å hå.

   Radera
  6. Aha , så din mening är att om vi går med i NATO så bevisas det att det finns en konspiration som fick oss att gå med i NATO?

   Jag sket i morse när jag vaknade, antagligen fanns det en konspiration bakom det också?

   Radera
  7. Eh nä jag menar ingenting. Jag återgav bara vad, hyfsat högt uppsatta moderater berättat, nämligen att nedmonteringen av det svenska försvaret var och är avsiktlig och att resultatet av den politiken är att Sverige på sikt ska gå med i Nato.

   Att du skiter illa och läser konspirationsteorier överallt kan inte jag rå för.

   Radera
  8. Hade ett personligt samtal med personer nära Vladimir Putin, de gick i god för att han faktiskt var Hin Håle själv i mänsklig form. Det tycker JAG ska vara premissen för diskussionen.

   Radera
 5. Är inte ett NATO medlemskap samma sak, i praktiken, som att säga JA till amerikanska utrikespolitik i alla lägen.

  Är inte det ett rätt högt pris?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det är inte att säga ja till USA i alla lägen. Inte mer än idag. Ju mer beroende vi är av USA´s välvilja desto mer måste vi krypa för vår allierade i väst. Är vi medlemmar i NATO är vi ju inte lika beroende av USAs välvilja, utan har ju även de andra NATO-länderna att stödja oss på.
   Som verkligheten ser ut kan vi ju antingen fortsätta att alliera oss med USA/NATO eller välkomna Ryssland som allierad. Jag vet vad jag väljer,

   Radera
  2. På vilket sätt kryper vi för "våra allierade i väst"?

   Du menar att om man sedan är med i NATO så kan man säga Nej Tack till USAs utrikespolitik, och sen hänga på Tyskland och UK som valt ett HELT annat spår? Finns det något bra exempel på detta?

   Verkligheten är att välja sida.... varför inkluderar inte verkligheten det tredje alternativet, dvs att inte välja sida? Är det för att Ryssen kommer att inta oss?

   Radera
  3. Öh, va? NATO har inget med utrikespolitik att göra. Det är en försvarsallians. Det är för alla som är normalbegåvade helt uppenbart att länder som UK, Frankrike,Tyskland,Grekland, Norge, Italien, Spanien, Polen mfl bedriver vitt skild och mycket spretig utrikespolitik.

   Radera
  4. Skojar du!!!!!

   Radera
  5. Vi ska inte med i Nato främst för USAs skull utan baltikum Norge , Danmark, Polens.

   Radera
  6. Om vi inte väljer sida så är vi ju totalt oskyddade. Det är väl ok om man upplever världen som fredlig och inte ser några orosmoln på himlen. Jag tycker inte vi lever i en sådan värld. Gör du?

   Alla NATO-länder för sin egen utrikespolitik, och väljer själva om de vill vara med och delta i operationer som Kosovo, Afghanistan, Libyen, Somalia etc.. Operationsr som av en händelse även Sverige deltagit i.
   Eller tror du att Frankrike tycker att de är en delstat i USA? Har inte Tyskland en egen vilja på den internationella arenan? Inte ens UK, som är USA´s närmaste allierad håller med om, eller gör som USA vill alltid.

   Sanningen är den att USA har sin utrikespolitik vare sig du vill det eller ej, vare sig Sverige är med i NATO eller ej. Vare sig vi är med i NATO eller ej kommer vi ibland kunan välja att inte påverkas av den, ibland är det oundvikligt. Är vi utanför NATO är risken för att vi påverkas negativt större enligt min mening.

   Radera
  7. Artikel 5 är väl bindande (dvs om någon medlemsstat angrips måste man ställa upp) men den enda gången den använts är ju vid 9/11.

   Å andra sidan kan man isf formulera att Sverige ändå deltar i NATO av egen fri vilja i diverse utlandsmissioner mm.

   Radera
  8. Vi lever helt klart i en orolig värld, men en massa hot! Är dock inte övertygad att NATO som försvarsallians, eller ett väsentligt större försvar, är lösningen på detta. Men är inte av anti detta heller. Söker bara argument!

   Jag vet inte om jag tycker att NATO medlemmarna är så fria när det verkligen gäller i sin utrikespolitik.... let me re phrase! Kan man "ingå en allians, där men ALDRIG bidrar eller ger något, men samtidigt ALLTID kan räkna med stöd när egna intressen är hotade?" Det känns ju rätt orimligt eller? Frågan är vad de där "ge och bidra" kommer innebära vid ett medlemskap.

   ps. Jag vet att NATO vänner gärna säger att vi inte kommer göra något vi redan gör idag, då vi ändå deltar i en massa NATO gillande insatser..... men jag vet inte om det är så objektivt alla gånger. ds.

   Går det att överhuvudtaget att på förhand veta vad det där "ge och bidra" med kommer att innebära? Bortsett från att rusta upp försvaret såklart!

   Självklart kommer USA fortsätta med sin utrikespolitik vare sig vi vill eller ej.... frågan är om det blir lättare eller svårare att ta avstånd från den om man är medlem.

   Jag tycker faktiskt inte Europeiska stater är så fristående. Varför ska Merkel överhuvudtaget träffa Obama ikväll. USA har inget att exportera till Ryssland, Europa har massor. USA köper inte rysk gas, det gör Europa. Det finns inget trovärdigt alternativ på kort sikt vad jag kan förstå. Varför behöver vi överhuvudtaget diskutera med någon som har en helt annan agenda om vår granne i öst. USA köper olja av Saudi, och säljer vapen. USA handen med Israel är mycket omfattande. Varför har Europa så lite inflytande när det kommer till Saudi och Israel.

   Jag skulle gärna se ett starkare Europa. Är en europeisk försvarsallians utan USA möjlig? Jag är lekman på området, så det kanske är en helt irrelevant fråga idag.

   Radera
  9. Man kan ta den förebådande interventionen i Syrien som exempel, Frankrike ville ingripa UK ville inte USA velade, nätopinionen fällde avgörandet ingen intervention.

   Radera
  10. Norge och Frankrike gick inte med i Irak tex.

   Radera
  11. Artikel 5 är bindande genom att man måste lämna stöd. Däremot finns det inget som anger exakt i vilken form eller hur mycket stöd det ska vara.I teorin kan det alltså räcka med stödjande politiska uttalanden och så är ens Artikel 5 åtagande fyllda.

   Samma åtaganden gäller för övrigt redan för Sverige sedan 2009 genom EUs Lissabonfördrag som också samordnar vår utrikespolitik med EU.

   Radera
  12. Artikel 5 gäller dessutom bara norr om kräftans vändkrets, vilket gör att t ex Storbritannien inte kunde ropa på artikel 5 i fallet Falklandskriget.

   Radera
  13. Plus att den bara gäller inom respektive länders territorium. Blir USA angripet i Persiska viken så finns ingen skyldighet för andra länder att lyfta ett finger.

   Radera
  14. Ok, men man måste ändå ÅTMINSTONE lämna sitt gillande. Så man får inte vara surpelle och sitta och dissa insatser + aldrig delta själv.... och sen tro att man får hjälp?

   Dum fråga kanske, varför är inte Finland med?

   Radera
  15. Nej, man måste inte lämna ett dugg gillande. Jmf med hur Frankrike, England och USA hade helt olika linjer i Syrien när drevet gick.

   Frankrike rent av sålde vapen till Argentina.

   Andra exempel där NATO-länder lekt på egen hand är t ex Suezkrisen.

   Finland är inte med därför att Finland har lärt sig att inte lita på någon annan än sin egen försvarsförmåga. Man för dock en betydligt mer påläst debatt än den svenska om NATO-medlemskap i Finland nu.

   Verkligheten är att utrikespolitik är helt fri. Det är endast angrepp på de egna länderna som man är skyldig att hjälpa till vid.

   Radera
  16. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  17. @kortsikt.com
   Finland är en demokrati och folkopinionen har varit emot då man ser det som en onödig provokation mot Ryssland. Finland har också relativt stor handel med Ryssland och är beroende av rysk el- och gasimport så det finns en risk för en del "short term pain" om man börjar "bråka" med ryssen.

   Så länge Sovjetunionen fanns skapade den så kallade vänskaps- och biståndspakten (VSB) mellan Finland och Sovjetunionen en rätt hög tröskel för ett NATO-medlemskap.

   Radera
  18. Vid ett fullständigt krig har allianser ingen betydelse utan det är egenintresset som styr. Allianser är främst till för att lura andra. De som har kärnvapen och kan utradera varandras storstäder får naturligtvis sista ordet. Och importberoende överbefolkade skitländer får nöja sig med vad som blir över. Idioterna behöver något att klamra sig fast vid i sin enfald. Problemet får en dellösning när skitländerna är borta. Svårt förstås för trygghetsnarkomaner att fatta.

   Radera
  19. När det gäller att "lämna bidrag" kan man t ex inflika att Danmark assisterade invasionen av Irak bl a genom att skicka en urgammal ubåt som antagligen kom fram alldeles för sent och som inte gjorde nån nytta öht. Ibland är det nog mest symbolgester.

   Radera
  20. @ Ocke

   Håller det verkligen?

   12 länder, samtliga fd sovjet länder har anslutit sig till Nato efter muren

   http://sv.wikipedia.org/wiki/Nato

   Ryssland har blivit, som du skriver, provocerade i 20 år. Om Finland verkligen vill gå med så borde det väl inte vara några problem? Det måste väl ändå handla om att det saknas tillräckligt stort stöd eller?

   Radera
  21. Håller med Ben Dover. Det klart att det handlar om symboler. Alla vill vara med och lära sig när det är pang-pang och göra affärer. Pakten bygger på teorier och kan snabbare än pensionssystemet och pengarna rasa ihop som ett korthus. När dollarns värde rasar av inflation kan amerikanarna bra skratta åt de utländska långivarna med sina papperslappar och på liknande sätt är det med pakten. Allt är för att lura folk och få kortsiktiga fördelar. Kom och köp konserverad gröt.

   Radera
  22. Den danska ubåten HDMS Sälen (1965) som bistod i det Irakiska ökenkriget (2003) blev pensionerad strax efter hemkomsten, och är nu en stolt del i det kungliga danska marinmuseet över svunna storhetstider i Köpenhamn.

   Radera
  23. "Ok, men man måste ändå ÅTMINSTONE lämna sitt gillande. Så man får inte vara surpelle och sitta och dissa insatser + aldrig delta själv.... och sen tro att man får hjälp? "

   Så länge det inte handlar om insatser till stöd för artikel 5 så är det frivilligt att vara med eller inte. De flesta NATO-operationerna är ju till stöd för FN-resolutioner, och operationer som vi ändå deltar i idag, så skillnaden är ju närmast obefintlig. Vi sitter med andra ord inte som surpellar och dissar insatser i dagsläget, utan deltar högst frivilligt i NATO-edda insatser.
   För övrigt anser inte jag att det skulle gagna oss, NATO eller ej, att vara supellar och stå och dissa allt och alla hela tiden. Det ligger inte i Sveriges ntresse nu eller senare.


   "Dum fråga kanske, varför är inte Finland med?"
   Av historiska skäl, precis som Sverige. Innan NATO grundades fanns tanken på en nordisk försvarsunion, och Finland en av tänkbara medlemar. Dock kom NATO till innan någon nordisk union hade bildats, och eftersom Danmark och Norge föll bort blev det hela snart glömt. I den efterföljande stormaktspolitiken ansågs det fördelaktigt för alla parter att Sverige och Finland förblev alliansfria. Finland var dessutom bundet av den Rysk-Finska "Vänskapspakten". Sverige kom dock att ha djupgående samarbeten med NATO under efterkrigstiden fram till slutet av 70-talet, där vi bland annat garanterades skydd av USAs kärnvapenparaply. Finland var också med på detta samarbete, men i mindre skala, då frågan var ännu känsligare på grund av landets band med Sovjetunionen, och Sverige fick ofta agera mellanhand. (Källa: Den dolda alliansen, Michael Holmström)

   Den situation som fanns under kalla kriget är inte riktigt densamma idag, där Sverige och Finland inte längre ligger som en buffert mellan NATO´s och Rysslands norra flank. Idag tillhör ju Baltikum NATO, och Sverige representerar Baltikums oskyddade rygg. Därför är Sverige intressant av bägge sidor vid ett höjt hot, som det nu faktiskt råder, där man från Rysk sida inte vill erkänna Balt-staternas suveränitet, utan pratar om att införliva dem i ett stor-ryssland. Vill man ta eller försvara Baltikum är tillgång till Svenskt område viktigt. Detta påverkas inte av huruvida vi är med i NATO eller ej. Blir det konflikt blir vi indragna ändå. Däremot kan risken för konflikt minskas av att vi är med i NATO, eftersom det då inte finns en oskyddad flank i form av Sverige att utnyttja. Priset för att utnyttja Sverige blir för högt helt enkelt.

   Radera
  24. @kortsikt.com

   Precis som du skriver, hade Finland ansökt om medlemskap i NATO i princip när som efter kalla kriget hade de knappast nekats. Men nu har Finlands folkvalda valt att inte göra det vilket överenstämmer med fokopinionen.

   Enligt en opinionsundersökning genomförd så sent som i augusti 2014 var endast 26% av finländarna för ett finskt medlemskap i NATO. http://yle.fi/uutiset/nato-jasenyyden_kannatus_on_noussut_ukrainan_kriisin_aikana/7400276
   Exakt varför? Varje enskild individ har givetvis sin egen personliga anledning till sin åsikt men de flesta torde ligga inom den generella åsiktsrikningen att Finland har mer att vinna på att kunna manövrera självständigt vad gäller säkerhetspolitik än att förlita sig på en militär allians. Politikerna duckar frågan genom att hänvisa till att ett finskt medlemskap i NATO hänger intimt ihop med Sveriges agerande och frågan skulle säkert ta spinn och eventuellt ändra riktning om vi valde att ingå i NATO.

   Radera
  25. Är det någon insatt som har vänligheten att förklara logiken bakom ett ryskt anfall av Baltikum, eller Sverige för den delen. Jag säger inte att risken inte är hög, jag bara ser inte samma tydliga logik som med Krim/Ukraina.

   Logiken med Krim var väl rätt hög, även om det var principiellt fel. Jag tänker

   1. Ryssland 2a största örlogsbas, Sevastopol ligger på Krim
   2, 95% etiska ryssar
   3, de ropade på hjälp för att det höll på att utbryta inbördeskrig i Ukraina

   Ukraina är inte lika logiskt men

   1. De får kraftigt rabatterade priser på gasen de köper, ändå betalar de inte räkningarna
   2, De är det viktigaste transit landet för rysk gas, ett kort de gärna använder. De stängde ju till och med av gasen till Östeuropa för några vintrar sen.

   Finns det liknande argument för Sverige och Baltikum... bortsett från det självklara att Putin är maktfullkomlig?

   Radera
  26. Vad jag kan hitta så är det 58 % etniska ryssar på krim, inte 95 %. 3:an är också skitsnack, det fanns ingen risk för inbördeskrig eller diskriminering mot ryssar i Ukraina innan den ryska invasionen. Allt sådant är bara påhitt från Moskva, precis som när Hitler använde påhittad diskriminering mot tyskar som bortförklaring för att invadera sina grannländer.

   Radera
  27. Men det var ändå ett bra försök att sprida dina psyops-lögner där, att först lägga fram "fakta" och sedan försöka styra över diskussionen till Sverige och Baltikum så att lögnerna inte ska ifrågasättas.

   Radera
  28. Kortsikt, rekommenderar ett besök i verkligheten.
   I verkligheten så diskuteras det i Ryssland saker som om Sovjets upplösning, och därmed de länder som då blev självständiga var "legal", och därmed alltså ifrågasätter om nyss nämnda länder ska få förbli självständiga.
   I verkligheten börjar Ryssland benämna områden i de baltiska staterna som "utbrytarrepubliker" precis som vid upptakten till kriget i Ukraina.

   Om du orkar läsa sista stycket i mitt inlägg ovan så ser du att jag, och fler betydligt bättre skickade bedömare anser att vid en konflikt med baltstaterna kommer Sverige ha en roll att spela, oavsett om vi vill det eller ej, och att ett svenskt NATO-medlemskap rent av kan ha en avkylande effekt.

   Logiken bakom ett ryskt övertagande av Baltikum är väl densamma som för Krim och östra Ukraina, bättre strategiskt läge. Idag har man bara två små passager ut mot Östersjön, St. Petersburg längst in i Finska viken, med Finland på ena sidan och NATO-landet Estland på den andra, dels Kaliningradenklaven, som förvisso når ut till Östersjön, men som saknar landförbindelse med Ryssland. I frågan om Baltikum kan man ju givetvis likt Ukraina skylla på att man vill skydda de ryska minoriteter som finns där.

   Radera
  29. Precis som med Ukraina krävs det ju inte direkt att 100% av landet innehåller en majoritet etniska ryssar. Det finns områden i vissa baltstater som precis som Ukraina innehåller lokala majoriteter med ryssar. Narva i Estland är (fritt ur minnet) ett sådant exempel. "Folkrepubliken Narva" skulle kunna karvas ut i en liten del av territoriet, sen kan man få en "frusen konflikt" där man kan öka eller sänka konfliktnivån beroende på hur Estland agerar. Agerar de misshagligt är det bara att låta haubitsarna tala.

   Radera
  30. Eller ja, ryssar och ryssar - rysktalande.

   Radera
  31. Det var inte min avsikt att sprida lögner, det är siffror jag snappat upp i samband med Krim krisen tidigare. Men efter en snabb i wiki så ser jag att det inte stämmer. Ursäkta för det. Punkt 3 är bara vad jag läst, men det kanske är propaganda som du säger. Samtidigt är det inga större flyktingströmmar ut från Krim idag, eller ????? Eller man kanske inte läser om det bara!

   Jag är inte ryssvän, men inte försvarsivrare heller. Hittade bara inte argumenten

   Men som ErikG skriver så är det kanske "stratagiska" skäl. Det känns bara så old school, då framgångar under 2000-talet känns mer som pengar, IT patent osv. Att eliten idag lika gärna kan bo och jobba i Hongkong som Silicon Valley och att nationell tillhörighet är något som Jihadister och inbitna arbetslösa SD anhängare ägnar sig åt. Att "Kung och Fosterland" snarare ger ironiska, lite korkade, associationer (förstå mig rätt!!!), och inte vilket landplätt man geografiskt kontrollerar. Känns förlegat liksom. Men visst, Putin är helt oberäknelig.

   Jag har varit två gånger i Kiev och följt den Ukrainska ekonomin och inrikespolitiken lite lätt senaste åren.... och förlåt, men det är ett äkta skitland. Inte ens om man jag fick det gratis skulle jag vilja ha det. Däremot skulle jag gärna ta över ägandet av Google och Apple om jag fick det gratis.... jag raljerar lite, men jag tror ni förstår min poäng!   Radera
 6. Ni som tycker att för lite pengar spenderas på krigsmakten, vilka skattehöjningar alt. utgiftsminskningar skulle ni vilja se, för att finansiera de ökade militärutgifterna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vaddå? Det är väl bara att öppna våra hjärtan?

   Radera
  2. Att ge ett fullödigt svar på den frågan skulle ju i princip kräva att man presenterar en egen, omarbetad statsbudget. Annars kan man ju svara lite av varje, en kombination av ökad skuld, ökad skatt och lite osthyvel applicerad på alla områden. Det är ju inte som om nåt utgiftsområde i statens budget kan slopas helt, realistiskt sett.

   Radera
  3. Kulturpolitiken är ett utgiftsområdes i statsbudgeten som skulle kunna strykas helt. Jag tror att vi som vuxna människor själva kan avgöra vilken kultur vi vill lägga pengar på, vi behöver inga politiker och byråkrater som tvingar oss att betala för sådant vi inte vill ta del av frivilligt.

   Radera
  4. En hel del fluff i form av statliga verk kan lätt avvaras, Tillväxtverket, Folkhälsomyndigheten, IVO, Nämdén för styrelserepresentationsfrågor, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Nämnden för hemslöjdsfrågor... Någon liten bombkapsel räcker ju nämnda eländen till. Välj ett halvdussin egna favoriter http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx och finansiera en favoritvapengren eller ett system som ligger dig nära hjärtat ;-)

   Radera
  5. Yeeez vilken lista där, man tar sig för pannan... "Nämnden för hemslöjdsfrågor" - finns det verkligen en sådan? "Statens muséer för världskultur", "statens konstråd", "statens kulturråd", "Statens maritima muséer", "statens historiska muséer", "statens försvarshistoriska muséer", "polarforskningssekretariatet" - det bara fortsätter...

   Radera
  6. Jo, men jag tror inte att vi skrapar ihop 40+ miljarder på att avskaffa stöd till folk som leker med lera och sånt. Intressant fråga, men kräver lite djupdykning som sagt.

   Delvis kan ju glesbygdsstöd kanske avskaffas om vi aktiverar nåt gammalt regemente här och där, t ex.

   Radera
  7. Ta bort ränteavdragen och bostadsbidraget.

   Radera
  8. Kulturen som någon nämnt är den lägst och enklast hängande frukten. Därefter kan man kapa bort arbetsförmedlningen och hela den budgeten, inklusive de 72 miljarderna i lönestöd som betalas ut som subvention till arbetsförmedlarnas polare (det är hemligstämplat vart de går så det är bara att gissa).
   Därefter är jag 99,99% säker på att varje skattekrona inte används optimalt utan att det snarare är regel än undantag att så sker.
   Vi har väldigt många myndigheter som pysslar med trams och många extra administrationer i det som kan kapas.
   Enkelt sagt så får vi trots bland världens högsta skatter inte världens bästa offentliga service.
   Sen har försvarsmakten varit totalt inkompetenta med sin hantering av pengar (gäller alla försvarsmakter förövrigt) precis som all annan offentlig förvaltning.
   Sverige hade 2013 runt 46% i skattetryck jämfört med ca 30% för Kanada exempelvis. Använd pengarna smartare så blir det bättre.

   Radera
  9. @Mats
   Med en mer långsiktig ledning av Försvarsmakten som såg till rikets bästa skulle satsade medel ge betydligt högre uteffekt. Kortsiktigtheten i nedläggningscirkusen under 90-talet har kostat ofantliga belopp. Ett exempel från den epoken är flygflottiljen F10 i Ängelholm där miljarder satsats på modernisering, JAS-anpassning och flygskola för att läggas ned innan ombyggnaderna var klara. Senare exempel är listan på stykningar av materielsystem som Cornucopia? presenterar ovan. I princip samtliga har kommit tillbaka i en eller annan form, ofta med avsevärda fördyringar. Prova själv att avbryta en upphandling och ringa tillbaka tre år senare och berätta att du ändrat dig. Det nya priset kommer inte vara lägre. Det kanske värsta exemplet är granatkastarsystemet AMOS där slutresultatet av "besparingen" blev att kostnaderna ökade med ca 300 miljoner kronor jämfört med att systemet faktiskt hade införskaffats. Detta enligt Riksrevisionsverket .

   Med den kompetensnivå som vår politiska ledning visar prov på och som Cornucopia? belyser i detta inlägg spelar storleken på försvarsbudgeten mindre roll. På sin höjd kan vissa symptom lindras men något fungerande försvar kommer vi ändå inte att lyckas bygga upp. Skulle försvaret behöva 5-10 miljarder extra på kort sikt för "symptomlindring" skulle jag utan att tveka ta medlen från SIDAs budget som för 2015 är 27,5 miljarder. Motivering? Om Sverige drabbas av osäkerhet i närområdet som påverkar riket negativt och som yttersta konsekvens kan leda till att Sverige slutar att existera kommer biståndsbudgeten drabbas av betydligt större neddragningar.

   Radera
  10. Nej som du skriver Ben Dover räcker toklistan jag påbörjade knappast till 40+ mdr som vore en rimlig förstärkning. Men det är lågt hängande frukter och sen tror jag inte att man kan pytsa in för mycket för snabbt. Kompetent planering av vad som ska byggas upp, kompetent materialupphandling och kompetent driftsättning tar lite tid. Men att bromsa fallet och minst nå IO14 under tiden man planerer för mer vore ju tacksamt.

   Radera
  11. Det finns nog att ösa ur. Idag har vi 467 st statliga myndigheter. Listan finns här (känsliga läsare varnas).
   http://www.myndigheterna.se/lista

   Radera
  12. Arbetsförmedlingen är en het kandidat, de enda som fått jobb genom dem är de som jobbar där! I övrigt så förstör de mest för folk.

   Sedan så sitter det 349 dönickar i Sveriges riksdag, de flesta helt utan utbildning eller annan relevant kompetens. (Om man nu inte anser en glappande käft vara en tillgång) Minskar man till 49st borde de i rimlighetens namn bara komma på 1/7 så många dumheter :-)

   Radera
  13. Lägg ner fortverket så att försvarsmakten inte behöver hyra sina egna lokaler

   Radera
 7. frågan är vem som åsamkat Nationen mest skada, Wennerström, Bergling eller vapenvägraren Borg?

  Den sistnämnda har lämnat landet försvarslöst i egen vinnings skull (driver sin politik).

  När skall folket vakna och kräva att våra politiker tar sitt ansvar?

  SvaraRadera
 8. Du glömmer av en händelse att nämna att vi samtidigt fått utrett hur maskulinitetsnormen påverkar våra järnvägsstationer, och sådant är inte heller gratis.

  SvaraRadera
 9. Politiker är i bästa fall normalbegåvade, precis som de flesta av oss.

  Dock filtreras politiker i en partiorganisation vars verksamhetsbeskrivning sammanfattas i ett partiprogram och för att kunna avancera i denna tröga organisation – trögheten är en följd av vaktslående om köttgrytor - krävs det ett stort mått av anpasslighet vilket då blir ett utmärkande drag hos de som flyter uppåt i strukturen. De blir partister. Vissa elaka tungor hävdar att folk flyter uppåt på grund av korken men det är nog bara förtal.

  De flesta begåvade människorna står inte ut med att vara anpassliga i den omfattning som krävs för partimässig framgång och kommer därför heller inte att söka sig till politiken, det blir på så vis en form av negativt urval. De med minst förmåga att tänka egna tankar – eller tänka överhuvudtaget – gynnas av systemet och kommer så småningom att besätta inflytelserika politiska poster.

  Mekanismen ger naturligtvis gott om utrymme för den som ser möjligheterna att manipulera de inte så begåvade partikadrerna och typexemplet i modern tid är Borderlinefeldt.

  De fyra allianspartierna har sammantaget 105 761 medlemmar (feb 2014) och det är denna fraktion av Sveriges alla medborgare som bestämmer eller tillåter precis allt som alliansens partiledare tar sig för.

  Vi som röstar har att tugga i oss vad dessa - i bästa fall normalbegåvade - 105 761 stycken partister finner vara bäst.

  SvaraRadera
 10. Vrider om kniven lite till på p.13. På pappret 40 bataljoner. Bemanning? (Vilket för övrigt gäller över hela linjen).

  SvaraRadera
 11. Hade varit intressant att mäta hur många av läsarna på den här bloggen som tror att "Sverige löper stor risk att bli intagna av Ryssland i framtiden"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. 150 gröna gubbar på Gotland är allt som behövs, och det fixar ryssen med att "avvika från färdplan" med en transportkärra och allt är klart till lunch, och det finns INGENTING som hindrar det.

   Radera
  2. Behöver inte vara en ren invasion / ockupation av Sverige. Utan försvar är vi ytterst känsliga för hot och påtryckningar från Ryssland. Vad gör vi om Ryssland t.ex. kräver att få hålla en mindre 'anti-terrorstyrka' på Gotland för att skydda North Stream pipeline? Det är heller inte otänkbart att Ryssland skulle göra ett begränsat anfall mot Sverige som en markering till Nato (onödigt att attackera Nato direkt, Sverige lämpligt i upptrappningssyfte).

   Radera
 12. Robot 56 Bill 2 hade kunnat användas vid "jakt på ubåt inomskärs" genom att montera den bakpå valfri pickup enligt "technical"-modell eller inuti mindre skåpbil. En Citroen Berlingo med stor taklucka och mil-skyltar får ingen att MMS:a till tidningarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, synd att vi har gjort oss av med den. Å andra sidan går en Rb 55 att montera på en pickis av större modell med.

   Radera
 13. allt för att Freddy skulle kunna öppna våra hjärtan och plånböcker...

  SvaraRadera
 14. Vore man misstänksam av sig går det att spekulera kring om Nya Moderaternas ledning, 2006-2014, utgjordes av aktiverade ryska sleeper agenter... Det skulle nästan vara bättre än om sanningen helt enkelt var att de var totalt okunniga, naiva, opinionsjagande ho*or. Inför obligatoriska "studiebesök" i Moderlandet, utan eskort, för samtliga politiker som vill verka på riksdagsnivå.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En så genialisk operation tror jag knappast att de har kapacitet till. Det här har vi lyckats med själva. Men tanken har slagit mig också...

   Radera
  2. Var det inte Schlingmann som startade alltsammans med "nya"?

   Schlingmann var VD på PR-byrån Spider Relations, och den ägdes av Audumbla Communication Group AB och Audumbla var drottning över Trojanerna...

   Radera
 15. Jag ser inte riktigt hur vi vänder den här trenden. Alltså trenden med misslyckade beslut på politisk nivå. Tror att utgångspunkten måste vara att det kommer fortsätta på liknande sätt. Det hade varit skönt att slippa höra de folkvalda ljuga om saken.

  Om detta var planerat har någon annan varit smartare, annars har vi bara lyckats tappa bort bollen helt själva.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bara att utmana de 105 761 individer - medlemmarna i samtliga allianspartier - som idag styr och ställer allt. Det är de som väljer företrädare hela vägen upp till partistyrelse, inga andra har med saken att göra. Helt partiegna processer.

   105 761 stycken äger oss. Och vi låter det ske.

   Radera
  2. Håller med. Lek med tanken att försvaret får ett tillskott ( en, två eller femtielva miljarder spelar ingen roll)
   Kommer dessa pengar att gå till ökad förmåga? Knappast, större delen kommer att ätas upp av en bedrövlig beställarorganisation, usel detaljstyrning av politikerna mm.
   Nä, eländet kommer att fortsätta. Vi får hoppas på att Sverige kan segla vidare under radarn som vi har brukat de senaste 70 åren. Låt oss alla hålla tummarna!
   Tjoflöjt

   Radera
 16. Den största neddragningen är ändå övergången till yrkesförsvar som verkar ha underminerat personalförsörjningen hos de fåtaliga förband som är kvar.

  SvaraRadera
 17. Det liknar SJ det här :). Yrvakna politiker utan sakkunskap och pengar låter saker&ting förfalla men tvingas till slut åtminstone lappa lite här och där, dvs eftersatt underhåll, men i allt för liten skala för att kalla det en ökning av försvarsförmågan.

  SvaraRadera
 18. Ska skriva ut Cornucopia?s lista på dött trä och bära med mig för att kunna ta upp med politiker av alla sorter när de dyker upp.

  Om alla inhemska order tas med upplåning inklusive högre lön stannar det mesta som pådrivning av konjunkturen och mycket kommer åter till statskassan i moms och löner. Mer helikoptrar med förmåga bör också rymmas i upplåningen eftersom snabbare släckta skogsbränder betalar dem snabbt. Utveckling av svenska drönare av olika storlek och förmåga ger också möjlighet till framtida export så även de bör kunna lånefinansieras.

  Återstår diverse inköp direkt från andra länder och där tycker jag en kraftigt höjd skatt på bensin och diesel bör räcka långt.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 19. Sparpolitiken är ren dårskap som förstör ekonomin tacka alla som förstörde ekonomin det är deras fel att vi nu när vi saknar ett försvar.
  Var finns det psykologiska försvaret mot folk som försöker förstöra ekonomin med guldmyntsfot?

  Folket är grundlurade.
  USA är på väg mot en högkonjunktur Europa står vid ruinens brant.
  Hur kan folk tro på guldmyntsfot?

  Riksbanken kan tillverka 300-600 miljarder kronor och ge pengarna till staten, infrastruktur och försvaret används pengarna till, den som säger emot är en betalt putinagent

  SvaraRadera
 20. En fördubbling (minst) av försvarsanslagen kan ses som konstanten (se dock sista stycket). Om det skall ske i eller utanför NATO är variabeln.

  Frågan blir då: Vilket har störst förutsättningar att få politiskt stöd: Fördubbling med oberoende, eller fördubbling utan oberoende?

  I övrigt tror jag inte att nedmonteringen av försvaret skett för att ställa ett fait accompli in i NATO, eller ens naiva föreställningar om evig fred (de finns iofs också), utan nedrustningen har skett i takt med att samhörigheten med det svenska samhället sjunkit. Det räcker inte att vara gemensamt *mot* något, man måste också vara gemensamt *för* något. Sverige - the thrill is gone, helt enkelt.

  SvaraRadera
 21. Testa att se vad penningssystemet spelar för roll i samman hanget.

  Se positiva pengar.

  För att citera en tidigare skribent i kommentarsfältet:
  "Riksbanken kan tillverka 300-600 miljarder kronor och ge pengarna till staten, infrastruktur och försvaret används pengarna till, den som säger emot är en betalt putinagent "

  Hur mycket pengar tillverkar RB om året, och vem trycker de andra? Varför tillämpas inte RF9:14 som grundlagen stipulerar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Riksbanken tillverkar inte så mycket pengar, det mesta tillverkas av privatägda svenska banker i form av lån. SCB för statistik över penningmängden och dess tillväxt: Här

   Radera
  2. Du ska inte veta något du ska förbli okunnig, hur pengar tillverkas är en hemlighet som folket inte ska veta något om.
   Så här vill bankerna ha det.
   Staten tar ett lån av bankerna till inköp av försvarsmateriel bankerna får ränteintäkter på lånet.

   Det som inte sägs officiellt är att banken går till riksbanken och ber dom tillverka pengarna, riksbanken trycker in beloppet och trycker på enter, banken lånar sen ut dom till staten.

   Riksbanken kunde lika gärna tillverka pengarna och ge dom till staten.

   Bankfolket vet hur pengar tillverkas men tiger för dom är gynnade.
   Våra ekonomiska teorier och modeller är felaktiga dom är skapade för att kortsiktigt gynna bankerna.

   Modellen fungerar inte i kriser och bankerna i Europa går i konkurs om dom inte räddas av ECB, med hotet av en kollaps i bankvärden så kanske dom kan gå med på en reform, kanske.

   Varför beskriver inte riksbanken hur pengar skapas, det ska vara öppen information men folket skulle aldrig acceptera dagens modell därför finns det ingen beskrivning av hur pengar tillverkas.

   Hur kan svenska folket vara så godtrogna och gå på alt?
   April din dumma sill jag kan lura dig dit jag vill.
   Våra ekonomiteorier är skapade för att maximera bankernas ränteintäkter och inte för att ekonomin ska fungera.

   Radera
 22. Tycker att vi Absolut inte ska gå med i Nato. Vi ska ha ett mycket nära försvarsamarbete med Finland. Det kan däremot inte bli något starkt försvar när vi är hela världens socialkontor. Det är också dags att fundera på att lämna EU. Detta fantastiska fredsprojekt är på väg att krackelera. Här sparar man in på miljarderna. Vi kommer att stampa på samma ställe med våra tomma lador.

  SvaraRadera
 23. Jag är normal inte överdrivet intresserad av försvarspolitik men denna artikel , en av dina bästa artiklar någonsin är otroligt läsvärd och borde få alla svenskar intresserade och framförallt alla rikspolitiker. Tack för gott arbete och grattis Cornu !

  SvaraRadera
 24. Vilket gnäll nu har vi istället kunnat satsat några 100 miljarder på papperslösa invandrare som säker ställer upp gaffel i hand när ryssen kommer :-p

  SvaraRadera
 25. Men... deras målsättning är ju att avveckla Sverige som nation överhuvudtaget så då kan det väl inte komma som någon överraskning att bland det första man gjorde var att slopa det försvar nationen hade? Jag menar det hade väl blivit lite konstigt att ha kvar ett psykologiskt försvar för Sverige och svenskarna samtidigt som regeringen efter bästa förmåga arbetade för att överföra våra rikedomar till utlänningar och avveckla vår kultur? Hade blivit väldigt konstigt om det psykologiska försvaret konstaterat att det största hotet mot landet var de 349 på Helgeandsholmen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så körde vi ned i rassediket!

   Radera
  2. "Ras" är biologiskt koncept. Redogör gärna för vilken koppling du menar finns mellan svensk kultur och mänsklig biologi!

   Radera
 26. Hej Cornucopia, tycker även att avvecklingen av Amfibiebataljonens RBS-70 platsar i ovan lista. Visserligen var det bara en pluton, men å andra sidan var det amfibiekårens enda luftvärn (om man räknar bort KSP) samt marinens hela luftvärnsrobotförmåga. Amfibiebataljonen har idag alltså i princip inget luftvärn. En reduktion på 100%
  JF

  SvaraRadera
 27. "Av amfibiebataljonens fyra skytteskvadroner har en skvadron inga båtar, utan ska åka runt med bil. Faktiskt utfall amfibieskvadroner med båt: Reduktion 33%."
  Amfibiebataljonen har TRE skytteKOMPANIER varav ett nyttjar Bandvagn 309 som främsta transportmedel. Dock finns det stridsbåtar för att transportera det kompaniet, de ligger under transportpluton på underhållskompaniet som en transportresurs för hela Amfibiebataljonen.
  Det är nuvarande organisation, i den organisation eventuellt kommer implementeras så kommer transportpluton utgå och det bandvagnsburna skyttekompaniet kommer få stridsbåtar tillhörande det egna kompaniet istället.
  Oavsett så stämmer inte just det påståendet, det finns fysiskt sätt stridsbåtar för att förflytta hela Amfibiebataljonen för egen köl. Däremot finns det inte besättningar nog, men det var inte så jag tolkade påståendet.

  SvaraRadera
 28. Jag har funderat på hur det skulle bli om Ryssland faktiskt skulle få för sig att annektera Sverige? Nån som kan måla upp den bilden?
  Förutom ryssen tror jag att vi måste även måste tänka på hotbilden från islamistisk terrror. Sverige kanske kommer att bli som Libanon eller Syrien om 10 år. Vilken typ av militär behöver vid då?

  SvaraRadera
 29. Jag minns även Cecilia Widegrens (M) svar i riksdagen på varför inte Visbykorvetterna skulle få luftvärn: "Marinen har fått sin modernisering" (då syftande på renoveringen av ett begränsat antal stridsbåt 90).

  SvaraRadera
 30. Det var under moderaterna som Stridsvagn 121 slutade förrådsställas.
  Det var 160 stridsvagnar som hade varit väldigt behändliga vid en upprustning, kriget i Ukraina har ju visat att direktriktad kanoneld är äckligt effektiv.

  SvaraRadera