Cornucopia?

Aktuellt

Nytt teveformat - dokusåpan #skyddsrummet

"I skyddsrummet kan alla höra dig skrika" - Lars B på Twitter I MSB:s skyddsrum ska varje person få 0.75 m2 i yta. Detta är en g...

2015-02-21 12:09

Danmarks oljeutvinning minskade med 7.9% 2014

Danmarks oljeproduktion ser preliminärt ut att ha minskat med ytterligare 7.9% under 2014. Nettoexporten per dygn är nu nästan helt utplånat med ca 11 000 fat i export om dagen.


Samtidigt har raset i oljeutvinningen minskat något i jämförelse med de 13.5% som den föll 2012 - 2013. Produktionen återhämtade sig också mot slutet av året enligt den danska energimyndigheten. 

Dock är det helår vi tittar på här och enskilda månader är missvisande på grund av att olika anläggningar tillfälligt behöver vara stängda på grund av underhåll. Som jämförelse hur mycket underhåll och oplanerade driftsstopp kan slå var produktionen under juni endast 109 000 fat per dag, mot 190 000 fat per dag i november. Årsmedlet landade på 165 000 fat per dygn.
Danmarks oljeproduktion 1971- 2014,
konsumtion och nettoexport 1971 - 2013
Källor: BP, EIA och danska energimyndigheten

Siffror för oljekonsumtionen finns inte inne, men om den ligger på samma nivå som 2013 blir nettoexporten 11 000 fat per dygn. Det räcker därmed att produktionen minskar med 6.1% under 2015, så är Danmarks korta historia som en nettoexportör av olja över. På grund av EU-medlemskapet och optimering av raffinaderiers verksamhet kommer man förstås fortsätta exportera olja, men det måste motsvaras av att man importerar olja från annat håll.

Danmarks oljekonsumtion är dock kraftigt fallande och har minskat med 26% sedan toppen 2005. Fortsatt fallande konsumtion (och mer cyklande) kan göra att en nu försumbar nettoexport kan fortsätta ett litet tag till.

Danmarks nationella peak oil inträffade 2004 på 392 000 fat olja per dag, och har sedan dess alltså rasat med 58%, trots tillgång till all modern teknologi och ett högt och mycket lönsamt oljepris 2005 - 2014. Ekonomi och teknologi kan inte besegra naturgivna förutsättningar.

2013 var Danmark fortfarande Sveriges tredje största källa till den fossila olja det svenska samhället desperat behöver, även om importen från Nigeria ökat på bekostnad av beroende av dansk och framför allt rysk olja för svensk del.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

15 kommentarer:

 1. Våra extremt svagsinta politiker tycker att vi skall bygga hundratusentals slumbostäder när vi i själva verket borde satsa våra resurser på energiomställning. Sol och vind räcker inte om vi både skall avveckla fossila bränslen och kärnkraft. Vi bör sannolikt satsa både på lignin och på nya, bättre kärnkraftverk. Med de senare kan vi producera både el och vätgas. Vi kan elektrifiera våra vägar på olika sätt, men vi kan också ha vätgaspipelines längs vägarna som försörjer vätgastankstationer. Vätgasen kan användas både i bränsleceller och i bensinmotorer.

  Jag misstänker att räntorna kommer fortsätta vara låga mycket länge och det är därför inte orimligt att låna upp massiva mängder pengar för att åstadkomma en energiomställning av Sverige, så vi inte längre är beroende av sinande energi från diktaturer och från psykopater. Det är vad vi borde satsa våra krafter på, men våra alldeles extremt svagsinta politiker tycker istället att vi skall satsa på att bygga enorma mängder skitbostäder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Framförallt bygger vi nu upp det privata skuldberget i ett alldeles extra maniskt tempo, och det lär nog också pågå länge? Det rör sig om belopp som får allt annat att se litet ut, och de kommer att behöva betalas på.
   Att Sverige skulle kunna satsa pengar på framtiden som du är inne på känns långt borta. Vi kan inte ens satsa pengar på det försvar som havererat.

   Radera
  2. Att bygga ett närverk av pipelines över hela Sverige för att ersätta bensinstationer skulle bli enormt dyrt. Ovanpå det kräver vätgas mer komplicerad (dyr) utrustning för transport och lagring än t ex metan (naturgas). Bättre att satsa på flytande bränslen som kan använda existerande infrastruktur.

   Radera
 2. Bostäder visst, men hur klarar vi transporterna framöver? Ska de norra delarna av landet t ex helt enkelt svälta ihjäl pga att järnvägar är undermåliga eller i praktiken nästan helt saknas.

  SvaraRadera
 3. Vi importerar, eller importerade, ca 50 procent av vårt oljebehov från Ryssland (det kaspiska området), resten kommer i stort sett från våra nordiska oljegrannländer Norge och Danmark. Idag importerar vi även från Algeriet och Libyen. Sverige är också i det närmaste självförsörjande på energi i uppvärmnings- och upplysningsavseende och för industrin. Vi importerar nästan bara olja för raffinering av bränsle till transporter och bilar även om en del villa-oljepannor finns kvar. Varför är allt detta hemligt? Inte någonstans debatteras det!

  SvaraRadera
  Svar
  1. ......och snart finns det bara några få el-intensiva industrier kvar i landet(men istället ökar den elintensiva elektronik- och IT-revolutionen).

   Såvitt jag kan se finns det förutom Nynäs bara 2 bränsleraff-bolag i landet. Shell importerar inte rysk olja medan Preem importerar ca 60% från Ryssland(billigare högsvavlig(are) olja än Brent). Då Preem står för ca 80% av raff-kapaciteten i Sverige innebär det som du säger att 50% av oljeimporten kommer från Ryssland(0,6*0,8).

   Uppskattningar visar att bara ca 1/3-del av importoljan från Ryssland blir bensin(fordonsdrivmedel) och då Preem i princip är ensamma om Rysslands-import kan vi säga att den ryska oljan står för ca 20% (0,6*0,33) av alla fordonsdrivmedel som produceras i Sverige. Men den mängden konsumeras inte i landet eftersom Preem exporterar 2/3-delar av sin produktion(alla produkter inkl drivmedel). Kvar blir då knappt 7%(0,20*0,33), dvs ca 7% av vår drivmedelskonsumtion kommer från rysk olja som raffinerats inom landet. Till detta skall läggas drivmedel från rysk olja som raffinerats utomlands.

   Statoil hämtar sin olja enbart från Nordsjön(förutom från Preem). St1(Shell) hämtar sin olja också från Nordsjön + några andra ställen men inte Ryssland. Kvar blir då OKQ8(marknadsandel 29%) som köper hälften(50%) av sin försäljning från Neste i Finland som i sin tur tar 70% av sin olja från Ryssland.

   Sammantaget innebär det att rysk olja står för ca 17% (7% + 10%(0,5*0,7*0,29)) av drivmedel som säljs i Sverige(inte 50% som hävdas nedan). Låt oss säga 17-20% beroende på hur Preem´s exportinnehåll ser ut. "Fakta" kommer från 2011 ur en artikel i tidningen Fokus där det inledningsvis felaktigt hävdas att den ryska oljan står för 50% av svenskens bensin! Man kan undra varför journalister inte kontrollerar vad de skriver? Man kan också ifrågasätta artikelns definition av bensin t.ex. Raffineras bara 1/3-del av ryssoljan till bensin eller menar man 1/3-del till bensin och diesel etc? Ju tyngre och surare olja desto mindre lättare fraktioner kan tas ut. Volymmässigt brukar bensin och diesel stå för mellan 70-80% av utleveranserna från oljebolagen i landet(SPBI). Märkligt nog visar inte Preem(ÅR) hur produktionen fördelas mellan de olika produkterna! Något som är värt att fundera över!

   @Roger; Vårt oljebehov är alltså inte så stort som importen visar när den största producenten(80%) Preem vidare-exporterar ca 65-70%. OKQ8 som har störst marknadsandel köper också 50% av sitt bränsle från Preem. Även Statoil till viss del.

   Radera
  2. Rättelse; Noterade att jag felaktigt dragit av hela exportandelen(2/3) hos Preem som att det rörde sig om ryss-oljeprodukter. Så är det naturligtvis inte. T.ex står diesel- eldnings och smörjoljeprodukter för en viss andel. Hur stor andel som ska dras av går inte med någorlunda säkerhet att beräkna.

   Radera
 4. Apropå Shale-oil/gas har forskarna i USA nu kunnat konstatera att skifferindustrin orsakar seismiska utbrott i jordskorpan(inkl vulkaner). Och vi har bara sett början på detta. Inte svårt att förstå när man tittar närmare på hur utvinningsprocessen sker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att små jordskalv kan utlösas när man borrar djupa hål och pumpar in stora mängder vatten är inte nytt. Innan fracking kom upp på radarn hände samma sak med storskalig geothermisk utvinnig.

   Radera
  2. JA men omfattningen av skifferborrandet bara under några år bedöms nu kunna få stora konsekvenser. Inte minst för grundvatten-system. Den "storskaliga" geotermiska utvinningen är väl relativt blygsam i USA i jämförelse?

   Radera
  3. Ja, det är ju sant att fracking sker på en helt annan skala än geotermik. Förmodligen minst x2000 mer fracking skulle jag tro. Men borrning för geotermisk energi är en äldre företeelse än fracking och det bevisades att mindre jordbävningar (1 - 3,5 på Richterskalan) kan orsakas av sådan borrning innan fracking ens påbörjats i USA. Det första bevisade fallet tror jag var i Schweiz.

   Min poäng är att folk har plötsligt blivit förfärade över ett fenomen som i branchen varit välkänt i årtionden. Och även om små jordbävningar kan verka skrämmande så är dom knappast farliga förmänniskor.

   Radera
  4. Får mig att tänka på scenen i Casablanca när tyskarna tvingar den franske polischefen att hitta en ursäkt för att stänga Ricks bar:

   Renault: Everybody is to leave here immediately! This cafe is closed until further notice. Clear the room, at once!
   Rick: How can you close me up? On what grounds?
   Renault: I’m shocked, shocked to find that gambling is going on in here!
   Employee of Rick's: [hands Renault money] Your winnings, sir.
   Renault: Oh, thank you, very much. Everybody out at once!

   Radera
  5. Givet så men USA började med t.ex berg-/jordvärme(avundsjuka på Sverige) bara för några år sedan. Det tyder på att utvinning av geotermisk energi knappast funnits där i ngn omfattning att tala om. Om nu kunskaperna i USA ändå varit goda så borde de använts inför fracking. Kanske beror det på lobby och maktförhållanden?

   Forskarna i USA har flera år noterat att t.ex grundvatten-nivåerna påverkas negativt liksom läckage av kemikalier ut i grundvatten(-täkter och andra miljöer). Ytterligare negativ påverkan tillkommer pga jordskalv! Knappast ofarligt eller hur Kristian!

   Radera
  6. Kemikalierna som änvänds i fracking är mycket farliga och ska självklart inte läcka ut grundvattnet. Precis som alla andra kemikalier som används inom industrin, gruvor, jordbruket, etc.

   Om brunnarna görs på rätt sätt så kan inget läcka ut till grundvattnet. Men om dom inte gjuts korrekt så är det en annan femma. Precis som andra utsläpp från industrin, gruvor, jordbruket, etc.

   Självklart ska relevant lagstiftning följas och övervakas av myndigheterna.

   Radera
  7. USA är mycket dåliga på att sköta miljön (i realiteten) när det gäller t.ex mineral- och oljeutvinning. Den s.k Clean Water Act t.ex är ett rent såll som skrivits av industrin. Låter bra men full av kryphål. Som så mycket annat inom olika lagstiftningsområden. Den s.k finansreformen i USA efter krisen har nu så gott som eliminerats tack vare svängdörrarna mellan WS och Vita huset/Kongressen.
   Och det står inget i tidningarna.......

   Hoppas du får rätt när det gäller grundvatten-förändringar men tyvärr kommer det att dröja innan alla ev. skador etc uppdagas och kan klarläggas.

   Radera