Cornucopia?

2015-02-01 10:02

Betongsossar vill ha mindre lokal demokrati och mer centralism

Finansborgarrådet Karin Wanngård (s) i Stockholm vill att lokalt inflytande och demokratiskt medbestämmande ska minska, då demokrati kostar pengar. Istället vill hon att politikerna ska distansera sig ytterligare från befolkningen genom att vi minskar antalet kommuner.

"Sverige har i dag 290 kommuner. En fullt rimlig utgångspunkt i en sådan debatt är om detta verkligen är en optimal uppdelning. Jag tror inte det. Jag tror att det finns stora effektiveringar som kan genomföras om detta antal minskas."
Naturligtvis finns det ingen optimal uppdelning. Men att då naivt och med Wanngårdskt storhetsvansinne tro att betongsossar och centralister kan uppnå en optimal uppledning är förstås vansinne.

Det spelar ingen roll om uppdelningen är optimal, vad som spelar roll är att folk känner att de har politiskt lockalt inflytande. Tvärt om strävar allt fler kommundelar mot att dela upp sina kommuner land och rike runt - folkviljan är att det ska bli fler kommuner, inte färre.

I Göteborg handlar det t ex om Torslanda och Askim.

För egen del vill många i min kommunända i den mycket vidsträckta landsbygdskommunen Mark (bildat 1971 av Kinna, Skene, Fritsla, Horred, Svansjö, Västra Mark (Hajom, Fotskäl, Horred, Tostared, Hajom mfl) Sätila (1952 bildat av Sätila och Hyssna kommuner) och Örby kommuner - gissa på befolknings- och serviceutvecklingen hos de flesta av dessa orter sedan dess), dit alla pengar går till upputsning av centralortens torg och man istället ur egen privat ficka får bekosta gemensamhetsutrymmen lokalt (till en bråkdel av priset per m2, vilket ju alltid blir utfallet när det inte är skattepengar utan privata pengar som finansierar något), dela upp kommunen, mer likt den var innan 70-talets socialistiska och antidemokratiska kommunreformer. Ett förslag är t ex att slå ihop kommundelen Sätila-Hyssna-Ubbhult med Bollebygds kommun, som har ett tydligare Göteborgsfokus än andra änden av kommunen, som har ett hörn gemensamt med Falkenberg eller delarna som tittar mot Borås.

Jag känner inte till strömningarna lokalt på andra håll, men är tämligen övertygad om att det finns fler som vill bli egna kommuner. Wikipedia listar Torslanda, Skogås-Trångsund i Huddinge, Järna-Vårdinge i Södertälje, Torshälla i Eskilstuna och Tullinge i Botkyrka.

Sveriges senaste nya kommun var Knivsta, som knoppades av från Uppsala.

Nackdelen med småkommuner är förstås att det kan vara svårt att få tag på eller bibehålla kompetens, och speciellt kompetens med lokalkännedom. Jag har tidigare skrivit om Tjörn, som tagit in stadsplaneringsuppdrag från konsulter, som därmed planlagt översvämningsområden för nybyggnation. Risken är också större att man får nepotism och lokalt inkompetent klanstyre, men det är i slutändan faktiskt väljarnas eget ansvar om det blir så. Demokrati innebär rätten att göra, säga, tycka och ha fel.

Stora kommuner är dessutom inte effektivare, då man istället inordnar stadsdelsnämnder, vilket förtar påståenden om skalfördelar.

Men den viktigaste poängen är att det faktiskt är upp till den lokala befolkningen att bestämma, inte en betongsosse i Stockholm. Sveriges landsdelar behöver mer självstyre och mindre centralism. Tvärt om behöver kommunalt självbestämmande, inklusive beskattningsrätt, stärkas och utökas.

Ett tydligt resultat av kommunreformen 1971 är att majoriteten av de fd 40 kommuner som avskaffades den vändan har fått se sina orter utarmas och tömmas på folk och service, när tidigare lokalt investerade skattepengar istället gått till centralortens kommunhybrisprojekt. Kommunreformen 1971 innebar dödsstöten för många tidigare livskraftiga småorter, även om det förstås tog några år innan de dog. Wanngård vill nu att ytterligare småorter på landsbygden och glesbygden ska utplånas. Inte de första mandatperioderna, när man fortsätter fjäska för lokalbefolkningen, men kanske 10-15 år efter sammanslagningen när all lokal service försvinner och istället koncentreras till den nya centralorten, inte sällan många mil bort.

Tvärt om borde alla kommuner med över 100 000 - 150 000 invånare delas upp, inklusive Stockholm, som lämpligen kan delas upp i exempelvis Söderort, Södermalm, "Stockholm", Bromma, Järva och antagligen någon till kommun. Göteborg kan exempelvis delas upp i "Göteborg", Torslanda eller Hisingen, Västra Frölunda, Majorna, Askim-Hovås, Angered.

Man ska komma ihåg att personer som Wanngård blir politiker för att de tror de vet bäst och för att de med sin "goda vilja" vill påtvinga sin "vet bäst" på andra människor genom förtryck - ja politiker utövar förtryck, till skillnad från opinionsbildare, då opinion och åsikter är frivilliga. Ju fler man kan förtrycka, dvs ju större kommuner, desto mer makt, och desto mer "vet bäst" får man påtvinga andra. Så det är klart att politiker vill ha större kommuner.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

31 kommentarer:

 1. Jag är nog böjd att hålla med betongsossen Wannabe. Men att bara minska antalet kommuner är naturligtvis inte tillräckligt på långa vägar, utan man måste löpa linan fullt ut. Sverige behöver effektiviseras så att det bara finns en stor jättekommun. Den namnges lämpligen efter upphovshennen, Wannabe.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla utom SD är antipatrioter och antisvenskar. Det skall inte finnas möjlighet till lokalt motstånd från lokala företrädare med lokal kulturell förankring. Den politiska korruptionen är total och det gynnar den politiska klassen med större enheter. Ju större enheter ju mindre insyn och ju mer politisk korruption. Skulle gissa att det inom alla partier förutom SD finns majoritet för att minska antalet kommuner ytterligare. Självklart är det så att förintandet av tusentals små kommuner har gjort det svårare att bo på landet. Istället skulle man förändrat systemet och underlättat för små och stora kommuner att samarbeta vad gäller verksamhet där storlek är gynnsamt för de små kommunerna. I de stora kommunerna finns säkert många områden där helheten skulle bli bättre om fler kommuner bildades. Samma sak gäller förstås det mesta och polisen i synnerhet.

   Radera
  2. Verkar SD på något sätt för mer lokaldemokrati? Jag menar, utöver några pliktskyldiga rader i partiprogrammet, gör de något konkret? (Jag vet inte om de har något om sånt här i programmet heller, men det har de säkert. Men det har säkert andra partier också, t ex Centern av historiska skäl, utan att det har någon faktisk inverkan på politiken.)

   Radera
 2. Önskan om att avveckla närdemokratin sammanfaller med att folk börjar tycka "fel" landet runt. I många små orter protesterar man emot Migrationsverkets tvångsförläggning av stora mängder migranter samtidigt som nästan all samhällsservice (skolor, polis, vårdcentral, apotek etc.) minskas. Självklart kan man ju inte ha ineffektiv demokrati om den resulterar i att folk inte gör som de blir tillsagda av professionella administratörer i Stockholms innerstad!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nog inte avsikten direkt att stävja "missbruk" av yttrandefriheten, men det börjas nu med att Telia slänger ut ADSL i byar där mobiltäckning, till och med GSM, saknas eller är undermålig.

   Anders Ahlgren (C) interpellerade Kaplan häromdan.

   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Interpellation-201415234-Ned_H210234/

   Radera
 3. De korrupta skitarna som styr som Stockholm typ finansborgarrådet har hittat på en mängd saker för gynna sig själva och sin fina stad. Det är en tusenlapp mindre per månad i inkomstskatt jämfört med landsbygden. Och en internationellt unik fastighetsskatt för bostäder utan koppling till objektets värde. Stockholmarna är långt mer kriminella än genomsnittssvensken och rättssystemet är statligt. De pendlar rikligt på statligt betalda vägar och järnvägar. De har en statligt betald finkultur med mera. Livsmedel importeras rikligt så att stockholmarna kan äta billigt och landsbygden har påverkats motsvarande. I USA är skatterna högst i södra Kalifornien och New York därför att samhällets struktur där är en annan och kostar mer. Subventioner av det här slaget är förbjudna.

  Men min favorit inom kommunala reformer är inte att ändra detta utan att isolera en mindre kommun på landet fullständigt från omvärlden. De får då en rimlig mängd åkermark, arter, insatsvaror med mera. Då ser vi hur många som överlever och kan bilda oss en uppfattning om hur det blir i hela landet när tillförseln från utlandet upphör, allt kollapsar och rester blir lyx. Den fina staden blir då bara ruiner. Men vi får nog vänta till 2050. Det ena reformen utesluter inte den andra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker att du överdriver lite. Stockholm är förstås den naturliga förlängningen av det gamla romarriket, med traditionell nedärvd styrning och kultur. Dock kan man konstatera att man inte alls hängt med utvecklingen av ursprunget. Inga Bungabunga parties så långt ögat når, bara tråkigt effektiva byråkrater.

   Radera
  2. Rom och dess rike var ingen slutpunkt i utvecklingen. Det är annat nu. När naturresurserna blir för dyra mät i energi, material, arbete och kapital att utvinna så fås ett slut, lokalt i område efter område i takt med att de blir avskurna.

   Om en lokal befolkning då minskar till en bråkdel har ingen större betydelse mer än inom restrikedom och välstånd på kort sikt. När apparaten en gång har packat ihop så kan man inte få igång den igen. Det är svårt nog att återgå till gamla tider och ett mycket primitivt liv eftersom kunskaperna inom det enkla och viktiga har förlorats. Efter en tid´har nog lokalbefolkningen blivit så dum i huvudet att den inte ens känner till Rom.

   Radera
  3. Instämmer om fördumningen.

   Radera
  4. När Roms provinser blev allt för dyra att upprätthålla fungerade det inte längre. I Sverige finns en liknande trend med mindre transfereringar och mer systemuppehållande kostnader. Makthavarna har förstås ingen redovisning. Till slut blir folk nästan slavar, speciellt på landsbygden. Staten går allt mer in för att hålla systemet flytande med ökad komplexitet, mer subventioner, kontroller och lagar, alla i arbete och så vidare. En ha en tillväxt lyckas dom nog med ända till slutet.

   I Rom fanns en stor tröghet och provinserna förlorades inte så snabbt. Idag påverkas många områden när import och export minskar, förväntningar om framtida aktieutdelningar faller, viljan att investera och spara faller, många hoppar av systemet på andra sätt, kriminaliteten ökar med mera. Det kommer att gå väldigt snabbt på slutet och många kommer att se ut som fågelholkar i truten.

   Radera
  5. När Arminus lurade och utplånade den romerska armen så var det början till slutet för Rom i Germanien. På liknande sätt skulle man idag kunna utplåna Stockholm med kärnvapen och få en bättre värld, även om det inte är demokratiskt.

   http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Teutoburgerskogen

   Radera
  6. Det finns så mycket som inte är demokratiskt nuförtiden ändå...

   Radera
 4. Tror inte storleken på kommunen gör mycket för varken effektiviteten eller lokala inflytandet.
  Även småkommuner lyckas bränna skattebetalarna pengar på dumheter och ineffektivitet. Även den "lokala viljan" blir regelbundet överkörd av tex. staten med beslut om kommunal skatteutjämning, migrationsfrågor etc.

  Min slutsats är att allting som minskar makt och inflytande från inkompetenta politiker är bra för samhället och skattebetalarna. Hade vi ansvarsfulla och kompetenta politiker så skulle inte storleken på kommunen ha någon vidare betydelse. Det finns en och annan kommun som kan visa på en budget i balans och samtidigt ge bra samhällsservice. Dock är detta "orättvist" och måste straffas enligt majoriteten av kommunerna som inte kan eller ens försöker sköta sin ekonomi.

  Jämför bara alla landsting i Sverige och hur "väl" poltikerna lyckas skapa helt olika resultat och förutsättningar för skattebetalarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. .. problemet ligger i att ingen faktiskt undersöker vad kommunerna gör. Ingen tar sig tid att gå genom fakturor, projekt eller redovisningen. Guldgruva för en journalist men icke. I Huddinge vet jag att det finns en frilans som gör detta men om kommunen omsätter över 4 miljarder (gissar på siffran) på ett år så är det utmanande att hitta/sortera om man inte vet hur de arbetar/vad att leta efter.

   Radera
  2. Tyvärr är det så när journalistkåren och deras politiska vänner ska lära oss om "solidaritet" och "rättvisa". Dvs. någon annan betalar.
   Slöseriombudsmannen har gjort en hel del för att belysa detta, men det får inget större genomslag eller blir någon seriös debatt.
   Som exempel är åtta av dessa "topp tio" slöseriexempel beslutade av kommunpolitiker som inte skulle vara kvalificerade till något annat ansvarsfullt jobb utanför politiken.
   http://www.skattebetalarna.se/rosta

   Radera
 5. Jag som faktiskt arbetar inom sektorn har en annan syn. Vad man istället borde göra är att faktiskt satsa mer på lokal demokrati. Börja med att tillåta folk ha MER att säga till om - vilket sakta händer. Flera kommuner har börjat införa något som hete medborgardialog (håll i hatten..) som i flera fall leder till medborgarröstning.

  (1) Många lämnar in förslag
  (2) Politiker tittar på det och kommer fram med förslag
  (3 - Oftast) Medborgare får lämna egna förslag. 3-4 förslag med flest röster (Från medborgare) får vara kvar
  (4) Folk går och rösta på förslag
  (5) förslag x vinner och genomförs.

  Det är ypperligt bra. Däremot så tar inte majoriteten av kommuner detta på allvar utan använder det som fjanteri. Dock ett antal kommuner har tagit stenhårt på detta och kör det ofta, vilket har fått en riktigt bra respons.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarf%C3%B6rslag

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det verkar ju gå lysande!

   "En mindre andel av kommunerna (16 procent) har fått fler än 51 förslag. Nämnas kan Melleruds kommun, som under 2007 fick mottaga hela 100 medborgarförslag av skiftande karaktär från en och samma person. Vilket ledde till att medborgarförslagsystemet avskaffades av en enig fullmäktige i juni 2007." - wikipedia

   Radera
  2. Väl medveten om det, se sista stycket.

   "Ett antal kommunder".. i detta fall "ett antal mindre kommuner" borde det ha stått. Trott eller ej så finns det faktiskt några som gör rätt/bra.

   Radera
  3. Nåja, det är ju fritt för var och en att rätta wikipedia, så du kan ju ändra texten så att den blir rätt, om du vill. Tyvärr går det inte att rätta citatet.

   Radera
  4. Medborgarförslag är också undermåliga av det skälet att de till väldigt stor del handlar om trafikavspärrningar, hastighetsbegränsningar, avsmalningar, hastighetsgupp etc etc.

   Nej tack.

   Radera
 6. ... sedan tycker jag också att det är helt magiskt konstigt att varje kommun, av något skäl, MÅSTE ha egen ekonomiavdelning, egen löneavdelning, egen inköpsavdelning, egen överförmyndarnämnd, egen etc. etc.

  Vissa kommuner börjar slå ihop vissa saker och besparingarna och kvaliteten som produceras blir galet bra. Hoppas fler hoppar på tåget snart, extret mycket pengar att spara..

  SvaraRadera
 7. Det som fick droppen att rinna över för Knivstaborna var när Uppsala kommun rustade upp det stora busstorget i Uppsala, men hade visst missat den detaljen att de nya gatstenarna skulle klara av trycket från just bussar. Det blev en dyr historia och alla de Knivstabor som sällan besöker Uppsalas centrum var inte så sugna på att betala för gatstenar de aldrig ens kommer att se...

  SvaraRadera
 8. Gört inte saker mer komplicerade än vad dom är. Utan att veta hur det är i Askim och Torslanda så är det nog som i många av de andra kommunerna också. Nämligen att de rikare delarna av de stora kommunerna inte vill betala kostnaderna för de mer "utsatta" områdena. Så är de tex med Järna i Södertälje, och även med Nykvarn som en gång tillhörde S-tälje.

  Alla är så PK uppe på barrikaderna och säger att vi inte kan införa begränsningar i flyktingmottagandet. Men när notan sedan skall betalas är det annat ljud i skällan. Likaså är det oftast så att de politiker som skriker högst om invandringens förträfflighet också bor i någon rik kommun där mottagandet är lika med noll. Det närmsta de kommer utom svensk kultur är väl någon enstaka tiggare utanför Ica, eller den polska städaren med RUT-avdrag.

  Skenheligt!!

  SvaraRadera
 9. Sven-Erland bidrar med ständigt kampvilliga och satiriska inlägg från Sveavägen 68. I denna bloggpost tar han upp just detta med kommunerna. Jag flinade.
  https://svenerland.wordpress.com/2015/02/01/for-manga-arbetarekommuner/

  SvaraRadera
 10. "Nationella samordnare - regeringens nya recept för att hantera bångstyriga kommuner"

  verkar vara något som ska tas upp av Agenda ikväll 21.15 Antar att det är relaterat till tråden.

  http://www.tv.nu/p/15020121152200svt2?popup=true

  SvaraRadera
 11. "Nationella samordnare - regeringens nya recept för att hantera bångstyriga kommuner"

  verkar vara något som ska tas upp av Agenda ikväll 21.15 Antar att det är relaterat till tråden.

  http://www.tv.nu/p/15020121152200svt2?popup=true

  SvaraRadera
 12. Cornu skäller på ”betongssossen”, som absolut inte är bättre än alliansens makthavare, som tog bort den proportionella fastighetsskatten och gav städerna och speciellt Stockholm en enorm subvention. En större kommunal beskattningsrätt är tomma ord och ingen lösning. Snarare gynnar något sådant storstäderna. Tvärt om måste skatten styras centralt och vara lika i alla kommuner. Det är ju dom rika som har klumpat ihop sig och sänkt sin skatt, främst i stockholmsområdet.

  Hur stora kommunerna är har inte mycket med saken att göra utan handlar mer om lokala omständigheter. Det var nödvändigt att slå ihop många kommuner och har inget med socialism att göra. Det finns även en naturlig urbanisering. Skatter och subventioner borde istället motverka denna. Något sådant innebär att bankerna sätts i konkurs och det är förstås omöjligt för makthavarna och tydligen även för Cornu. Skulderna ska ju betalas tillbaka punkt slut..

  ”Men den viktigaste poängen är att det faktiskt är upp till den lokala befolkningen att bestämma, inte en betongsosse i Stockholm. Sveriges landsdelar behöver mer självstyre och mindre centralism. Tvärt om behöver kommunalt självbestämmande, inklusive beskattningsrätt, stärkas och utökas.” Detta är alltså fel och i bästa fall tomma ord. Det har ingen betydelse för var företag etableras och folk bosätter sig. Det handlar bara om pengar. Men detta är tydligen ingen ekonomiblogg.

  SvaraRadera
 13. Precis!
  Yttermera, i samma takt som landsbygden slogs samman i storkommuner skulle de stora delats upp till mindre. Optimal storlek är kanske tio tusen innevånare i en kommun. Större frågor kan,kunde, landstingen hantera. Men detta kräver separata valdagar för att få fokus på var del för sig, vilket sossarna stoppat i alla år. Vilket leder in på det man alltsom oftast hör i dummedia: odemokratiska partier skulle förbjudas. När sossarna är färdiga med sina reformer är vi ingen demokrati längre. De är inget demokratiskt parti, förutom är det valt demokrativägen istället för revolutionsvägen till sitt odemokratiska slutmål. Varför påminner inte motståndarna om detta varje gång en sosse yttrar sig? Har du som elev en "odemokratisk" åsikt i skolan riskerar du ju underkänt bara för det, oavsett övriga resultat. Men odemokratiska partier i riksdag, landsting och kommun är det ingen som dagligen varnar för.

  Periferiorternas utarmning är för övrigt ett utmärkt exempel på Thatchers ord: socialism fungerar utmärkt tills de andras pengar är slut.
  Nu behöver de större centralorterna alltså utarma de mindre centralorterna av en storlek större eftersom de gjort slut på pengarna i sin kommun.

  SvaraRadera
 14. Kommunstorleken är av sekundär betydelse. Det första som måste göras är att ha separata valdagar för de olika valen.

  SvaraRadera
 15. I Östergötland finns det rörelser för att Borensberg ska bryta sig loss från Motala och Malmslätt (tillsammans med Vikingstad får man förmoda) från Linköping.

  Finns å andra sidan en omvänd rörelse där Ydre (en av Sveriges absolut minsta kommuner) pratar om att antingen gå upp i Kinda (Kisa/Rimforsa) eller byta län och uppgå i Tranås kommun.

  Framtiden får utvisa.

  SvaraRadera
 16. Jag orkar inte läsa Urban Perssons alla inlägg - än mindre bemöta dem - men att den gamla fastighetsskatten skulle varit proportionell är ganska okunnigt att påstå.

  Efter årtionden av politikernas klåfingrighet för att komma åt rika jävlar i Stockholm, Göteborg och Malmö, så var den ihopslagen med förmögenhetsskatten och fick en närmast drakonisk effekt på framför allt äldre människors boende.

  Endast den som likt Urban Persson är förblindad av sin egen förträfflighet kan önska den gamla skatten tillbaka. Dessutom gick skatten inte till kommunen, som står för kostnaderna för dess invånare, utan till staten, vilket är både märkligt och feltänkt.

  Om fastighetsskatten hade varit proportionell på riktigt och inte en förklädd förmögenhetsskatt på storstadsbor så hade den inte varit så avskydd av en förkrossande andel av befolkningen.

  SvaraRadera