Cornucopia?

2015-01-02 16:51

Tyskland får nu betalt för att låna pengar

Business Insider uppmärksammar oss på att den 5-åriga tyska statsobligationsräntan nu är negativa 0.02%. Tyskland får alltså betalt för att låna pengar.


Det vore synd att prata om deflation, då skulderna knappast minskar, men man kan minst sagt tala om deflationstryck och överlikviditet.

Det finns så mycket likviditet som inte har någonstans att efterfrågan på tyska statsobligationer är så hög att folk vill betala för att få sätta pengarna där. Rimligtvis är marknadens likviditetshållare livrädda för att skuldkrisen ska blossa upp igen, så till den grad att man hellre tar en garanterad förlust på tyska statsobligationer än söker avkastning.

Likviditetsfällan och deflationstrycket tar sitt grepp om EU på allvar.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel och pseudonym sparas av Googles Blogger-system.

17 kommentarer:

 1. Man håller pengar i tyska euro som viss säkerhet för en kollaps av euron varvid en D-marks-konversion bli aktuell. Tysklands ekonomi är inte alls bra varför risken är stor att Tyskland vid en eskalering av krisen också för se kapitalet fly till dollar. Men också en utdragen negativ nom rta kan få kapital till dollar och USA(sker redan iofs).

  10-åringen 0,5% och d:o svensk 0,9%. Räkna med accelererande flykt inte minst av tyska försäkrings- och pensionsbolag/fonder under 2015. Liksom utländskt(inkl EU) kapital som är den faktor som mest bidragit till långränte-nedgången.

  SvaraRadera
 2. @rttcg

  Tysklands ekonomi är till dags dato en av de mest kompatibla ekonomier mot världsmarknaden sett till behov och oumbärlighet samt högt specialiserad teknik , dessutom så äger Tyskland ett oerhört diversifierat privatkapital som andel i nationalekonomin. Om man vill se ett exempel på framgångsrika internationella framgångssagor på familjeföretagsnivå, så är Tyskland det absoluta föregångslandet.

  Det finns helt enkelt ingen annan ekonomi som har bättre gräsrötter än den tyska.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo du har helt rätt men privatkapital är inte nationalkapital. Glöm inte det!
   Euron har helt enkelt förstärkt Tysklands, liksom övriga Europas, skörhet när det gäller Europa som välfärdsområde. Ungefär hälften av Tysklands kommuner är konkursmässiga t.ex. Ja företagen går bra men om inte skatteintäkterna räcker samtidigt som skulderna är för stora..........? Vad händer med privatkapitalet och företagandet om skatterna chockhöjs? Skattehöjningar på alla områden är just vad politikerna tar till när de igen gjort bort sig.

   Radera
  2. För övrigt har Tyskland(bankerna/betalningsbalans) stora fordringar mot övriga euroländer. Skulder som aldrig kan betalas!

   Radera
 3. Flyktingar och invandring är heta frågor på hela världens agenda numera. Japan som ekonomisk förebild måste nog sägas vara landet som alla övriga västländer ser på med rädsla. Det handlar om de demografiska faktorerna för framtida välfärd. Fortsätter Japan som hittills kommer den japanska kulturen att självdö. Anledningen är paradoxalt att man inte tillåter (mass-)invandring(förutom populationsminskning pga för låg nativitet).

  Vi skall ha klart för oss att våra politiker balanserar på slak lina och med höga insatser när man som (c) förespråkar(-ade) ha fri invandring. Anledningen är idéen om att investera i framtida skattebetalare för inte minst pensionerna. I ekonomiska termer handlar det om timing. Historiskt så uttrycker sig från olika håll folk som helt riktigt menar att invandring lönar sig och att Sverige t.ex är byggt på invandring. Ingen protesterar mot det men jag vill framhäva som vid alla investeringar, vad det än månde vara, handlar om vilken tidshorisont man har.

  Japan förefaller dömt. Jag anser att vi i Sverige är för sent ute mht till det blodbad som med stor sannolikhet väntar på det ekonomiska området. Timingen blir fel alltså. Å andra sidan har vi kunnat utnyttja invandrande arbetskraft inom flera områden på ett mycket positivt sätt.(t.ex inom delar av vården där t.ex våra "egna" läkare inte varit nöjda med sin löner). Så vad tror ni händer när t.ex byggindustrin klappar ihop framöver(boom-bust gäller alltid i Sverige)? Det återstår att se hur utfallet isf blir.

  Jag påstod redan år 2001 att vi i hela västvärlden skulle gå mot en japansk situation. Nu är vi där i stort sett. Men eftersom alla världens s.k utvecklade länder inte i längden kan fungera som Japan så står vi inför kapitalägare som sätter ned foten. Skuldöverbyggnaden har ju två sidor som bekant. Geldenärer och borgenärer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.bbc.com/news/world-asia-30653825

   h/t Naked Capitalism

   Radera
  2. Kombinationen låg nativitet, låg invandring och aversion mot privat skuldsättning är ingen höjdare, men i Sverige råder som bekant raka motsatsen.

   Tino Sanandaji läser lusen av Dick Harrison om invandringens historiska effekter:

   http://www.tino.us/2015/01/invandrare-byggde-inte-sverige/

   Radera
  3. Intressant, ska läsa!

   För övrigt är våra ökade födelsetal positivt men i övrigt brukar exponentiell tillväxt få ett abrubt slut. Japans stora sparande får nu negativa konsekvenser för ekonomin när spararna går i pension. Få kommer köpa deras skuldpapper i en ekonomi som inte växer. Kommer Japan att begå harakiri genom att låta stora delar av skuldberget dö hos centralbanken? Till det QE "fr ever". Men det kräver antagligen införande av kapitalrestriktioner när banker och försäkringsbolag annars väljer att placera utomlands. Men Japan är ju säreget land. Absolut anpassning och lojalitet till "kejsarens" vilja? Dvs at gå i döden.

   Radera
  4. @Somebody...

   Det var en del att läsa så jag ska ta tid på mig för detta. Spontant vill jag bara säga att invandring som sådan har fördelar. Men massinvandring, särskilt utan koppling till näringslivsbehov, är givetvis inte bra mht till mycket stora initiala kostnader. Tyskland t.ex som ofta visar ett konservativt klokskap använder sig av systemet med s.k gästarbetare(som Singapore). De kapitulerade dock från den principen när industrin fick stora problem med löneutveckling varför man vände sig med riktade intressen till Turkiet. När nu industrin i likhet med övriga västvärlden alltmer "outsourcar" tillverkning har många turkar hamnat i arbetslöshetbla pga "missmatch"det gäller kompetensbehov.

   Radera
  5. Kardinalfelet i den svenska debatten är att blanda ihop humanitär asylinvandring och produktiv arbetskraftsinvandring. På senare tid så är det slagsida mot det förra vilket ger stort tryck på ett litet kunskapsintensivt land utan fungerande integrationspolitik.

   Radera
  6. Funderade lite på BNP per capita som jmf-mått. Måttet visar bara total produktion/konsumtion. De flesta ekonomer förstår att det är ett trubbigt mått. Utan att BNP totalt sett ökar kan man tänka sig flera andra delutvecklingar.
   T.ex med avreglerade löner kan nyanlända ta en typ av jobb som ingen annan tar. Dvs det kan uppstå en ny arbetsmarknad som bidrar till BNP. Det kan samtidigt vara så att BNP per övriga svenskar går ner eller ivf inte ökar så mycket av t.ex exportmarknadsskäl. Låglöne-jobb håller nere produktionsvärdeutveckling men kan öka bolagsvinster t.ex. Nu är detta kanske ingen hållbar tes fullt ut men ändå.

   På den negativa sidan finns stora initiala merkostnader. Offentliga utgifter i form av myndighetsarbete, svo samt bidragsersättningar drar bl.a inkomstskatter. Skatter som kan jämföras, helst per capita, för invandraren som egen grupp mot övriga svenskar. Detta kvotvärde kan sedan jämföras med deras BNP-bidrag resp.gruppens inkomst- och konsumtionsskatter m.m till det gemensamma. Ett mått på effektiviteten alltså. Ett annat sätt att räkna är att subtrahera det aggregerade värdet av hela den offentliga sektorns produktions/konsumtions-värde från BNP(eftersom den är helt skattefinansierad) i Tino´s graf. Men bäst är att räkna skatt mot skatt, dvs offentlig utgift mot skatteinkomster. Men den statistiken finns väl inte att tillgå mer än stickprovsmässig och överslagsmässigt i flera fall.

   I övrigt får man inte glömma att en allt större andel av BNP försvunnit utomlands genom arbetskraftsarbitraget. Sysselsättningsökningen har istället ersatts med lönearbete, dvs tjänster. Kapitalandelen(ev exkl vinster) har alltså minskat till förmån för löner(och växande andel låglöner). Detta gäller förstås inte industrin om sådan. BNP-tillväxten antas därmed sjunka betydligt framöver vilket bara delvis ingår i Sanandaji´s graf. Tjänstesektorns ökade privata andel startade på 90-talet.

   Grafen visar dock sitt tydliga språk när det gäller produktionsförmågan som helhet.
   Men det hade varit intressant att se fördelningen av offentlig konsumtion på de olika grupperna eftersom statistiken där är lättare åtkomlig Politikerna vägrar förstås att visa sådana siffror av just politiska skäl.

   Radera
  7. @rttck. Japan är inte dömt. Befolkningen och nativiteten går i vågor. Det föds en miljon japanska barn om året. Hur många svenska barn föds det? De Japaner som gillar barn föder barn, eftersom personlighet precis som ögonfärg går i arv så kommer deras barn också att föda barn. Födelsekurvan kommer att göra som alla kurvor gör, vända.

   När ekonomin kraschat globalt (definiera krasch så som du vill men inget land är isolerat längre) så kommer Japan fortfarande att vara Japan. Kan du säga samma sak om Europa? Sverige? Södertälje? Din gata i stan?

   Ett land är inte mer eller mindre än det folk som lever där.

   Prata inte om saker du inte vet något om.

   Högaktningsfullt, ifrån ett kyligt men vackert Tokyo.

   Radera
 4. Tyskarna har som väntat redan kommit på lösningen ---------> "En försiktig trend börjar bli synlig i Tyskland. Nämligen att allt fler äldre människor som behöver komma in på sjukhem flyttar till sjukhem i grannlandet Polen. Flera entreprenörer i t ex Tyskland ser en stor affärspotential på det här området och just nu byggs eller planeras flera nya privata sjukhem i Polen nära den tyska gränsen för att möta en marknad som många tror kan bli stor i framtiden. Vår korrespondent Daniel Alling har tagit sig en titt på fenomenet och besökte först ett sjukhem precis på andra sidan den polska gränsen." -----> http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5764448

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den lösningen ville jag sätta i stånd i Vietnam för över 20 år sen.
   Polen? Varför inte västra Ukarina? Lemberg/Lviv och trakterna däromkring har allt.

   Radera
 5. Den största invandrargruppen till Schweiz är tyskar. Schweizarna har i flera år blivit förbannade av flera skäl och genom en folkomröstning så ska den liberala lagstiftningen nu ändras.

  SvaraRadera