Aktuellt

Finanskursen Årskull IV börjar söndagen 3:e oktober - 5% rabatt med Cornucopia

Nedanstående inlägg presenteras i samarbete med den populära aktiehandelkursen Finanskursen. Bloggen kan erbjuda 5% rabatt på kursavgiften v...

2015-01-19 13:35

Svenska polisiära och militära insatser vid terrorism

Skulle Sverige klara av Charlie Hedbo-liknande terorism, och vad för resurser har Sverige att tillgå? Trots att Försvarsmakten numera får underställas polisen vid händelse av terrorism, så omfattar detta högst begränsade delar av försvaret. Vad som istället främst hade behövts var den nedlagda beredskapspolisen.


Sveriges polisoperatörer består av Nationella insatsstyrkan (NI) och de tre piketenheterna Sierra, Golf och Mike, dvs Stockholms, Göteborgs och Malmös piketenheter. Styrkan sägs vara runt 60 man i NI och 80, 60 och 40 i piketenheterna. Ta de här siffrorna med en rejäl nypa salt dock. När alla enheterna nu ingår i samma myndighet kan vi räkna med att det kommer ske destruktiva omorganisationer när olika revir ska pissas in.

Till skillnad mot en aktuell debattartikel och partsinlaga så skiljer sig inte piketens och NI:s utbildning och övning nämnvärt - enda egentliga skillnaden är att NI är de enda som övar fritagning av gisslan i flygplan.

Därtill har piketen successivt berövats verktyg, och har inte längre prickskyttevapen. Prickskyttegrupp måste alltså ständigt transporteras från NI:s bas i Ingentingskogen (SIC!) i Solna och brukar sällan nå fram innan gisslansituationer löses av piketen. Piketen kan dock använda, och använder/grupperar, automatkarbinskyttar som prickskyttar eller understöd.

Utbildningen för de 240 polisoperatörerna är helt likvärdig exempelvis franska BRI, som gjorde inbrytningen i kosherbutiken i Paris. BRI är för övrigt en lokal piketenhet och inte någon nationell instasstyrka likt franska GIPN, som motsvarar svensk NI, eller militära GIGN, som motsvarar svenska SOG.

Vanliga poliser kan utrustas med förstärkningsvapen, dvs k-pistar eller automatkarbiner, men bör främst användas till bevakning, avspärrningar och möjligen vägspärrar. 

Samtidigt innebär användning av ordinarie poliser att all annan polisverksamhet drabbas vid omfattande insatser vid terrordåd. Vad som hade behövts var att beredskapspolisen hade funnits kvar, inklusive särskilda beredskapspolisen. All beredskapspolis lades ner 2012 på grund av fred i vår tid och någon form av utfall av revirpinkeri.

Istället medger numera polislagen att man tar in militären. Men i praktiken är det ytterst få militärer som kan omfattas. Insatta militärer måste nämligen specifikt utbildats för att sättas in mot terrorism och måste även ha utbildning i polismans befogenheter.

Från lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning:
"1 §  I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får begära sådant stöd om
1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som varken Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen har tillgång till, och
3. regeringen har lämnat sitt medgivande.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska samråda med varandra innan regeringens medgivande begärs.
Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska i ett sådant fall omedelbart underrätta regeringen om att stöd har begärts. Den myndighet som begärt stödet ska även underrätta den andra myndigheten om detta. Regeringen ska pröva om beslutet att begära stöd ska undanröjas eller bestå. Lag (2014:596).
 
2 § Försvarsmakten skall ge stöd om den har resurser som är lämpliga och det inte medför synnerligt hinder i myndighetens ordinarie verksamhet. 
3 § En enhet inom Försvarsmakten som ger stöd enligt denna lag ska stå under befäl av en militär chef. När en stödinsats görs, ska enheten och dess chef stå under direkt ledning av den myndighet som har begärt stödet. Lag (2014:596). 
4 § Vid en stödinsats får endast sådan personal från Försvarsmakten som har lämplig utbildning och erfarenhet för uppgiften medverka. Försvarsmakten skall se till att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften.
5 § Den som tillhör Försvarsmaktens personal och som uppfyller de krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i fråga om tjänsteställning och kvalifikationer i övrigt har de befogenheter som en polisman har enligt polislagen (1984:387) när han eller hon deltar i en stödinsats som sker med stöd av denna lag. Han eller hon har också vid en stödinsats samma befogenhet som en polisman att gripa personer enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken. Vid utövandet av dessa befogenheter gäller vad som föreskrivs i 8 § polislagen om behov och proportionalitet. 
6 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna lag endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda. Han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas. 
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag."
Värt att notera är krav och befogenheter, samt att regeringen beslutar om insats och att militärerna blir underställda polisen eller säkerhetspolisen och i praktiken poliser.

I praktiken begränsas rejält vilka militärer som kan sättas in. I den faktiska terrorismbekämpningen är det i praktiken antagligen bara SOG (ca en skvadron/kompani) och 14:e och 15:e militärpoliskompanierna som kan sättas in. Antagligen kan militären dock ställa upp med rena transport- och logistikrerser, men att sätta in stridsflyg eller stridsfordon mot terrorister saknar man antagligen lämplig utbildning och erfarenhet av. Dessutom behöver man antagligen vara utbildad i polismans befogenheter, vilket de flesta militärer inte har, utöver MP.

Militärpoliskompanierna är knappast fullbemannade, även om SOG antagligen är fullbemannad. Dock finns det ett antal tjänster inom SOG som är reservofficerstjänster och inte omedelbart gripbara här och nu, vilket är ett krav vid terroristhandlingar. Säg att detta berör 50% av SOG. MP-kompanierna har antagligen högst 50% bemanning än så länge, varav hälften är GSS/T, tidvis tjänstgörande personal som inte heller är här och nu.

Totalt antal operatörer, inklusive militärpoliser, blir då 240 polisoperatörer, ca 50 SOG-operatörer och ca 50 militärpoliser. I rättvisans namn är antagligen högst 25% av polisoperatörerna i tjänst eller i beredskap i hemmet vid ett givet tillfälle, men i en Charlie Hedbo-liknande händelse skulle antagligen upp till 50% aktiveras samtidigt, och lösas av med övriga 50% - att kunna lösas av för insats dygnet runt gäller även MP och SOG. I praktiken pratar vi om kanske 120 polisoperatörer, 25 SOG och 25 MP med vapen i hand samtidigt.

Försvarsmakten tillför alltså inte speciellt många stridande operatörer, men kan erbjuda resurser inom transporter och logistik. Dock finns det enorma hål hos försvaret även här på grund av bristande rekrytering, som först ska vara slutförd 2023.

I en debattartikel hos Svenska Dagbladet påstås det att svensk polis inte klarar av terrorism. Det är möjligt att det stämmer. Men här och nu kan polisen sätta fler operatörer enligt lagens krav än vad Försvarsmakten kan. Piketen har dessutom en rutin av dagliga ingripanden, förvisso oftast enklare än fanatiska terrorister, men likväl värdefull för nödvändiga rutiner.

Kan inte polisen klara av terrorism, så kan definitivt inte Försvarsmakten av idag inte det heller.

Vad vi verkligen hade behövt var beredskapspolisen, som snabbt kunde mobiliserats för att lösa mängduppgifterna, och där fd särskilda beredskapspolisen kunde löst kvalificerade uppgifter under elitoperatörernas nivå.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

25 kommentarer:

 1. Äntligen kom den beställda artikeln, ska bli riktigt intressant att läsa :)

  SvaraRadera
 2. "I en debattartikel hos Svenska Dagbladet påstås det att svensk polis inte klarar av terrorism. Det är möjligt att det stämmer. Men här och nu kan polisen sätta fler operatörer enligt lagens krav än vad Försvarsmakten kan."

  Det var väl just det som var poängen med debattartikeln i SvD - att man behöver ändra lagen så att militären kan användas för att bekämpa terrorism. Jag tycker att det låter vettigt i den mening att terroristerna har övergått till att vara militärt utrustade och utbildade och dessutom, vad gäller islamiskt inspirerade terrorister, anser sig bedriva ett krig (mot väst).

  Terrorister är inte vanliga brottslingar som kan (eller bör) bekämpas av polisen utan krigförande soldater som bör nedkämpas snarare än lagföras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Charlie Hedbo-fallet med två terrorister i en byggnad kräver inte militär nivå på våldet.

   Radera
  2. Annars får du gärna förklara hur t ex en stridsvagn kunde förbättrat utfallet i kosherbutiken.

   Radera
  3. @oskar

   Man måste ju inte alltid gå från den ena extremen till den andra. Vilket vi iofs har en tendens att göra i Sverige. NI, piketen och ev SOG löser garanterat ut de inbrytningar som kan behöva göras och bör fortsätta göra det. Att använda militären i form av vanliga skyttekompanier för att lösa ut mängduppgifterna runt ikring är däremot vettigt eftersom det är en befintlig resurs som är rimligt utbildad och utrustad för uppgiften. Det skulle kunna röra sig om att spärra av områden, bemanna vägspärrar, kontrollera fordon, söka igen terräng mm. Att med mekskytte anfalla mot terrorister blir nog däremot en rätt dålig övning för alla inblandade.

   Radera
  4. De skogstokiga lösningen med stridsvagnsbeskjutning mot en byggnad där islamister håller gisslan har ryssarna redan testat. Det gick väl så där.

   Radera
  5. @ EJB
   I Ryssland går man "all in" mot terrorister. Från wikipediasida om upplösningen vid gisslantagandet i Beslan 2004. "A chaotic battle broke out as the special forces fought to enter the school. The forces included the assault groups of the FSB and the associated troops of the Russian Army and the Russian Interior Ministry, supported by a number of T-72 tanks from Russia's 58th Army, BTR-80 wheeled armoured personnel carriers and armed helicopters, including at least one Mi-24 attack helicopter. Many local civilians also joined in the chaotic battle, having brought along their own weapons." Att i princip samtliga av de drygt 1100 i gisslan antingen dödades eller skadades vid fritagningen är inte svårt att föreställa sig.

   Men jag tror iofs inte riktigt att det är ngt motsvarande herr Gillnäs ser framför sig.

   Radera
 3. Vad var argumnetet egentligen när man skruvade ner beredskapspolisen? Det var ju onekligen ett osedvanligt korkat beslut.

  Enligt Wikipedia så ansåg sig polisen inte ha det förstärkningsbehovet som beredskapspoliserna var tänkta att svara på. Det låter som knappt halva sanningen...är det någon som vet? eller var det som det brukar vara i sverige; plötsligt en dag försvann finansieringen, hastigt och lustigt?
  -Gone, its gone...(SouthPark-referens).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Beredskapspolisen var en mkt billig resurs. Lite utrustning i lite skåp och då och då någon liten repövning. Kostade i princip ingenting för en beredskap på 1000-tals extra poliser vid akut behov.

   Radera
  2. I slutändan var nog beslutet att MSB inte längre skulle finansiera Beredskapspolisen som ledde till nedläggning.
   https://krigsmakten.wordpress.com/2014/08/10/beredskapspolisen/

   Radera
  3. Anledningen till att MSB upphörde med det finansierade delen (2:4) var mycket enkelt.
   När de tjänstemän på RPS inte ville ha kvar BerPol, var det en av motiveringarna. 2:4 är tänkt att vissa viktiga myndigheter och och privata aktörer kan söka bidrag för att stärka sin krisberedskap. I och med RPS: tjänstemän ansåg att krisberedskap låg inom deras kärnverksamhet, stängdes också möjligheten för dom att söka medel.
   Det var m.a.o, inte MSB som styrde detta utan RPS! Värt att notera är att från 2006 då man skärpte till bidragen från 2:4 till de aktuella aktörerna med b.la. mer detaljerad redovisning av vart pengarna gick till och att man skulle betala tillbaka de pengar som man inte förbrukade. Den tjänsteman som sökte dessa medel för b.l.a BerPol var väldigt noggrann och följde detta till punkt och pricka tills december 2009 då RPS helt plötsligt bestämmande sig att man inte behövde BerPol och sin krisberedskaps förmåga, Helt plötsligt hade man "kommit" fram till att systemet som funnits sedan 2006 inte länge gällde BerPol. - som man ropar får man svar.
   Nu helt plötsligt, tre år efter det att avvecklade BerPol inser man att polisen saknar resurser.. De resurser som man inte behövde 2012.
   Snacka om att lura skjortan av politiken och samhället!

   Radera
 4. Det fanns också en djup skräck från Rikspolisstyrelsens och regeringens sida för att ta beredskapspolisen i anspråk - tänk om något skulle gå fel? Polisfacket var dessutom mer eller mindre öppet negativt inställt till beredskapspolisen.

  SvaraRadera
 5. Som fd Särskild Beredskapspolis så kan jag konstatera följande:
  1. Det lades ned för det bedömdes som ingen skulle våga trycka på knappen och använda den. Alltså en "onödig" kostnad.
  2. Dessutom nyttjade Polismyndigheterna det som en finansieringskälla, det var bara att skicka räkningen till Försvarsmakten. Vi hade mycket utrustning och fick expanderbar batong innan ordinarie poliser. Vi fick AK5 P som grundbeväpning (som AK5B men med kortare pipa och svartmålad)
  3. I början var inriktningen "Bevakningssoldat" och gled över tiden över till att faktiskt vara "Polisman". Sista året så var inriktningen tydlig att utgöra en extra personalmängd så att ordinarie polis kunde användas mer kvalificerat. I princip vettigt (förutom att pistol troligen varit en bättre beväpning än AK)
  4. Utöver den Särskilda så fanns även den "Allmäna Beredskapspolisen" som utgjordes av lite "äldre" män - de var främst tänkta som trafikpolis resurser.
  5. Nog för att många inom SBP hade en jägar/MP bakgrund, så var inte stridsnivån speciellt avancerad, så det fanns nog en bit att gå innan det kunde agera i en "stridssituation"
  6. Ja, polisfacket var upprörda eftersom SBP fick ersättning enligt dagpenning och därmed kunde få högre ersättning än en examinerad polis med ingångslön. Orättvist??

  Det mest intressanta kanske dock är att många av dessa från SBP som de facto har utbildning i "Polisman befogenheter" numera återfinns i Hemvärnet, visserligen i spridda skurar men ändock.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som fd. ordförande i beredskapspolisföreningen kan jag ge lite upplysning.
   1. När den nya förordningen för beredskapspolisen (BerPol) kom den 1 januari 2009, var det för att b.la. underlätta dåvarande polismyndigheterna att kalla in beredskapspolisen. Under hela 2009 stoppades alla försök att kalla in BerPol RPS gick ut till myndigheterna att man inte ville ha eller se några framställan. Myten uppstod att det inte fanns behov och därför behövdes inte BerPol.
   2 I starten 1998 till 2003 byggdes BerPol (eller SBP som det hette då) upp från grunden med pengar från dåvarande MSB. Notan landade någonstans under 30 Milj, Klart att det var dyrt men man måste utföra ett riksdagsbeslut. Notan sjönk stadigt efter 2002 fram till 2010. Den pendlade mellan 10 och 20 milj. RPS stod för en bråkdel av medlen från MSB. Administrativa utgifter.
   3 SBP var, poliser med b.la. bevakningsuppgifter och antisabotage uppgifter. Nåväl, eftersom säkerhetsläget i vårt närområde var stabilt ändrade man kursen till en mer civil karaktär. Naturkatastrofer, pandemier ja alla typer av händelser där det krävdes stora polisresurser. Förstärkningsvapnet AK5B lades i vapenförråd och man köpte in SigSauer P 25 och började utbilda de nya BerPol. Vapen utbildningen var tuffare än den motsvarande polisstudenternas, Samma krav men om en BerPol inte klarade kraven fick denne lämna in sin utrustning och blev avskriven.
   4 Det finns inte speciellt många i Sverige som har/ hade "stridsvana" och de officerare som var med och utbildade i början, var nöjda så resonemanget håller inte.
   5 Svenska polisförbundet... hade bara ett syfte och mening med BerPol, de var ett hot mot deras image inget annat. Då de inte kan uppvakta riksdag och regering med ett sådant motiv var man tvungna att dra en massa lögner om BerPol och hota med risk för rättssamhället, för kort utbildning, allmänheten kunde inte se skillnad på om det var en polis med 2½ års gedigen utbildning och en med tre alternativt fem veckor.
   Att det stod BEREDSKAPSPOLIS i stället för POLIS spelade ingen roll då man fick utgå från att allmänheten inte är läskunniga. Ingen visste (inom polisförbundet i alla fall) vilka personerna var som sökte till BerPol. Det kunde vara olämpliga personer som bara var ute efter vilka taktiker polisen använde sig av i vissa situationer för att sedan föra detta vidare till elaka människor som då skulle allvarligt skada poliser. Alla sökande till BerPol var på intervju hos polisen i myndigheten där man bodde. Med samma förfarande som alla sökande till polisen får genomgå. Dessutom var vi alla säkerhetsklassade av SÄPO.
   Till slut, Det Polisförbundet skapade och lyckades med ser vi resultat på idag. Polisen kan inte använda HV för uppgifter som BerPol hade på grund av lagar och paragrafer samt en ovilja att från politisk synpunkt att ge dom polisiära befogenheterna. Allt det tramset som har förekommit i massmedia om att en del av HV ska kunna arbeta efter polislagen vid bevakning av Moskéer etc. finns inte i lagen. I polisförordningen står det klart och tydligt vem som får och kan kalla sig för polis och tänk där nämns ingenting om att vissa inom HV får kalla sig för polis eller ens arbeta som sådana. MP säger man då. Ja de får endast verka inom FM och om de ska öva med polisen är det för att kunna arbeta tillsammans under en mobilisering, Ni vet på centralen i Stockholm vimlar det av militärer och civila. Gissa vem som ska hälla ordning på vem.
   Flyg och marin ska bistå polisen vid terrorism i första hand. Personal inom dessa grenar har fått utbildning av RPS och får agera utifrån polislagen vid behov, Utöver dessa kan man använda andra resurser som polisen inte förfogar över, tekniker, bombtekniker och om det skulle ske attentat samtidigt i Stockholm, Göteborg och Malmö kan Nationella Insatsstyrkan få stöd av den superhemliga Särskilda Skyddsgruppen.
   Så GRATTIS samhället, ni har ett fackförbund som har skapat ett jäkla kaos p.g.a. sitt behov att skydda sin IMAGE!
   Mikael Juul Sörensen
   Tid, ordförande i beredskapspolisföreningen

   Radera
  2. Tack, intressant, kan jag lyfta detta till ett separat blogginläg, Mikael Juul Sörensen?

   Radera
  3. Absolut Lars!
   Hälsar Micke

   Radera
  4. Lägger ut på morgonen i morgon fredag.

   Radera
  5. Kanon!
   Är det något annat är det bara att hojta till Lars. Det finns "lite till".

   Radera
 6. Det verkar som om vi får förlita oss på att terroristerna inte kackar i eget bo. D.v.s att så länge Sverige är en fristad för terrorister så sker attentaten utomlands.

  SvaraRadera
 7. Kan bara inte låta bli att posta denna länk samt att föreslå att "magic sticks" även köps in till de svenska poliserna.

  https://www.youtube.com/watch?v=elJwuD7pfmc

  SvaraRadera
 8. Kan inte polisen klara av terrorism, så kan definitivt inte Försvarsmakten av idag inte det heller. ->
  Kan inte polisen klara av terrorism, så kan definitivt inte Försvarsmakten av idag det heller.

  Har du något jobb som korrekturläsare ledigt :) I och för sig så stavar jag som en kratta.

  SvaraRadera
 9. Ett annat intressant faktum är att en hel del av de visstidsanställda på MP-komp faktiskt är poliser.

  SvaraRadera
 10. *deltidsanställda menar jag såklart

  SvaraRadera
 11. Du glömde en sak. Vi har ju FRA. Så några terrordåd kommer aldrig inträffa! </s>

  SvaraRadera
 12. Rusta upp hemvärnet, beväpna hemvärnet, hemvärnet kommer att behövas

  SvaraRadera