Cornucopia?

2015-01-25 15:01

Gästinlägg: En soldats tankar om personalförsörjningen

Nedanstående är ett gästinlägg signerat läsaren BasseJävel.


En soldats tankar om personalförsörjningen

Försvarsdebatten sprudlar av liv. Det behöver Sverige, NATO-debatten varvas med frågor om materialförsörjning och anslag. Tack till alla er som är delaktiga i debatten.

Men det saknas något, eller hur? Jag kan inte påminna mig om att jag läst ett blogginlägg eller en tidningsartikel där en soldat/sjöman varit skribent. Jag tror debatten missar en viktig pusselbit om soldater/sjömän inte hörs och syns.

Som bekant står FM inför stora utmaningar inte mins vad gäller personalförsörjningen. Först vill jag säga att införandet av GSS/K var ett bra beslut. Det skapar kontinuitet, kompetens och tillgänglighet. Det är till och med så att i vissa avseenden har soldater nuförtiden högre kompetens än sina chefer, mycket tack vare nämnda kontinuitet men också för att plutonchefen har nedgraderats från krigsman till PRIO-administratör.

Personalförsörjningen tar för närvarande sitt avstamp i GMU, en utbildning som på intet sätt skapar dugliga krigare. Utbildningen är alldeles för kort och med rådande förutsättningar har förbanden varken tid eller ekonomi att genomföra en befattningsutbildning som kan anses fullgod. Det sneddas i hörnen på ett sätt som inte är till gagn för varken FM eller den nyanställda soldaten.

De tidvis tjänstgörande har länge varit föremål för debatt, inte minst för svårigheten att rekrytera. Det finns givetvis flera orsaker till detta, en anledning tror jag är att ingen vill göra sitt jobb halvbra. Det är svårt nog att hålla kompetensen uppe hos GSS/K, att lyckas med GSS/T ter sig för mig som en omöjlighet. Istället förespråkar jag som så många andra en personalförsörjning likt Norge. Värnplikt eller civilplikt för alla 18-19 åringar parallellt med heltidsanställda soldater. Värnplikten i sig kommer då att trygga personalförsörjningen till yrkesförbanden såväl som till officersutbildningarna.

Det av politiker och FM påtalade problemet med GSS/K har nog inte gått någon intresserad förbi. Det är också i just denna smala del av debatten jag tycker både analys och slutsats blir fel. Lösningen är inte en summa pengar vid avtalets slut, soldat är man för att man vill. Arbetet som soldat/sjöman är för de oinvigda väldigt abstrakt (Vad gör du en vanlig dag på jobbet?). Jag får uppfattningen att den arbetslivserfarenheten man får som soldat/sjöman värderas som om man inte hade någon erfarenhet alls. Visst finns det karriärvägar inom FM men alla kan inte läsa till officer eller specialistofficer. Arbetar man alla åtta åren är man dessutom runt 30 år gammal när det är dags att skaffa sig en ”riktig” utbildning.

Mycket negativt men några förslag till bättring har jag faktiskt.

 • Bättre karriärutveckling för soldater: Något att arbeta mot i soldatyrket, utan det så läcker myndigheten motivation och kompetens.
 • Bevis på kunskap: Utbildningsbevis eller motsv. att kunna visa upp för en annan arbetsgivare, soldater/sjömän besitter stor kompetens i sitt skrå.
 • Motivation i arbetet: tid och pengar till kvalificerad utbildning och övning, tråkiga uppgifter och stora begränsningar i utbildning och övning skapar omotiverade medarbetare.

Lycka till Krigsmän!

/ BasseJävel
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

3 kommentarer:

 1. "30 år gammal när det är dags att skaffa sig en ”riktig” utbildning. " Det låter inte bra. FM borde väl kunna utbilda soldaterna så de även kan söka civila jobb. Det måste väl finnas färdigheter som behövs både i försvaret och samhället. Allmän värnplikt tycker jag också vi ska ha. Det blir något som en eventuell ockupant måste ta i beaktande. Om folk har vapen och kan hantera dom så blir det besvärligt för en angripare. Se hur det gick i Vietnam och Afghanistan. Ett totalförsvar med yrkesarmé ska vi naturligtvis ha som gör det dyrbart att angripa oss. Men ett beväpnat folk gör att en angripare tänker sig för väldigt noga. Sedan en önskan: När ni använder förkortningar så förklara också vad dom betyder.

  SvaraRadera
 2. Bra skrivet BasseJävel! Håller med dig om allt.

  Problemet med att tillgodoräkna sig meriter och arbetslivserfarenhet har dom väl tjafsat om i USA i en herrans massa år. Skulle vara trist om Sverige hamnar i samma limbo.

  Angående formell utbildning håller jag med om att soldaterna bör få läsa in det på halvfart, kanske under senare delen av tjänstgöringen.

  Håller med om att ha ett system med både värnplikt och yrkesförsvar som i Norge. Sverige skulle få både bredd och spjutspettskompetens.

  Ser fram emot att läsa fler inlägg av dig.

  /Utbildningsreservist

  SvaraRadera
 3. I USA har man ett spar program där man genom att spara pengar i en fond så skjuter staten till pengar för upp till 4 års högskoleutbildning beroende på sparbelopp och tid. http://www.military.com/education/gi-bill/montgomery-gi-bill.html

  SvaraRadera