Cornucopia?

Aktuellt

Safaris integritetsskydd hindrar kommentarer på bloggen - bugg när du försöker stänga av

Det är nu utrett varför det inte går att kommentera på bloggen för en del användare av Apples Safari-webläsare. Apples (förvisso Open Source...

2014-12-01 13:55

Vissa skyddsobjekt upphör gälla vid årsskiftet

Kim Hakkarainen uppmärksammar på sin blogg att vissa skyddsobjekt slutar vara skyddsobjekt från och med årsskiftet. Endast anläggningar där nya beslut tagits sedan första juli 2010 är fortfarande skyddsobjekt, även om skyltningen kan vara bedräglig. Sk urban exploration kan se fram emot tidernas vinter, då många objekt kommer få tillträdas och rent av fotograferas och läggas ut på Internet.


Övergångsbestämmelser har gällt från 1992 som innebär att tidigare skyddsobjekt inte behövt ha nya beslut för att gälla, utan omfattats av 2010 års lagstiftning. Detta upphör nu vid årsskiftet, och det måste fattats ett nytt beslut om skyddsobjekt från 1:a juli 2010 och framåt.

"Om en månad upphör beslut om skyddsobjekt som fattats med stöd av äldre bestämmelser. Det rör sig om byggnader, andra anläggningar och områden samt militära fartyg och luftfartyg som förklarats som skyddsobjekt före den 1 juli 2010.

[...]

Om en myndighet inte hunnit med att besluta om skyddsobjekt enligt den nu gällande skyddslagen, är objektet från och med årsskiftet inte längre ett skyddsobjekt. Tillträdesförbudet gäller inte längre. Inte heller kan den som bevakar objektet genomföra kroppsvisitation, undersöka fordon etc. Att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta en person kan inte ske, med stöd av skyddslagen."
Kameraövervakning kan vara olagligt, och det är också olagligt att ha uppe gamla ej längre gällande skyddsobjektskyltar. Den person eller ansvarig person på myndighet som satt upp övervakningskameror utan specifikt tillstånd kan hamna i fängelse i upp till ett år för att ha övervakningskameror på objekt där allmänheten har tillträde som fd skyddsobjekt.

Rör det sig inte om tomtmark blir det tillåtet att ta sig över avspärrningar i enlighet med allemansrätten. Många lantligt belägna skyddsobjekt kan ha avspärrningar och stängsel som omfattar skogs- och jordbruksmark för att dölja objektet, men detta är alltså inte tomtmark och sådana stängsel får därmed passeras i enlighet med allemansrätten. Man får naturligtvis inte ta sig in i byggnader eller in på tomtmark, men de får fotograferas och även publiceras på Internet. Oavsett får inte bevakningspersonal längre utföra insatser mot de som avbildar eller tar sig in på objektens mark.

Dock är garanterat inte alla skyltar korrekta. Står årtalet 2010 ("Enligt skyddslagen 2010:305") är objektet garanterat fortfarande ett skyddsobjekt. Annars behöver man kontakta Länsstyrelsen för att få reda på när beslutet om skyddsobjekt för aktuellt objekt är fattat. Om det fattades innan 2010 är det fritt fram inom övriga lagars ramar, dvs ej ta sig in på inhägnad tomtmark eller i byggnader.

Ett annat sätt att reda ut vad som är skyddsobjekt är att kräva att berörd kommun tar bort skyltar ej märkta med 2010:305, då felaktig skyltning är upp till kommunen att beivra.

Berörda myndigheter kan förstås åter klassa skyddsobjekt som detta senare, när man upptäcker sina missar. Men det kommer inte retroaktivt vara olagligt att besöka dessa eller avbilda dessa fram till nytt beslut fattats.

Hur många skyddsobjekt som inte omfattas av nya beslut är förstås omöjligt att veta. I takt med massiva uppsägningar inom relaterade myndigheter sedan den strategiska blackouten inleddes 2004 är det tveksamt att berörda myndigheter och företag ens har en aning om vad som omfattas, och i många fall riskerar förstås beslut att utebli.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

3 kommentarer:

 1. Landet som dribblade bort sig självt.

  SvaraRadera
 2. Samtidigt har genom andra lagar möjligen(?) den sammanlagda ytan som spärrats av från allmänheten ökat.

  Tänker till exempel på tillsammans ganska stora hamnområden, dit genom EU-förordningen 725/2004 allmänheten fråntogs tillträde.

  Och så tillkommer också hur allt fler vägar förses med låst bom vilket kanske inte de jure men i praktiken minskar möjligheterna för allmänhetens tillträde.

  Som helhet har den friare rörligheten på hög nivå inneburit en minskning av den fria rörligheten på mikronivå.

  SvaraRadera
 3. Åland. Noll militär. Noll avspärrade platser. Noll konstigheter. Noll hemligheter. Så lätt är det alltså . Militärfritt område. Funkar jättebra.

  SvaraRadera