Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2014-12-26 15:44

Sverigedemokraterna ÄR ett rasistiskt parti

Det står bortom allt tvivel att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. I deras principprogram finns direkt rasistiska formuleringar, där hela folkgrupper dras över en kant på grund av deras ursprung.


Det handlar om principprogrammet (PDF) som klubbades på de sk landsdagarna 2011. Denna version är tydligen fortfarande aktuell då det står följande: "Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0 - 2014-02-24". Se bifogad skärmdump.
Skärmdump om uppdaterade 2014-02-24

Den direkt rasistiska formuleringen hittar man på sidan 27 enligt nedan:
"Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad."
Det handlar alltså specifikt att peka ut en viss grupp, hela folkslag, som oönskade och "svårast att harmoniskt samexistera".

Flyende från dessa länder, oavsett om de råkar vara helt sekulära ateister som flyr just från dessa fundamentalistiska islamister, ska specifikt begränsas. Hela länder och kulturer klumpas ihop på grund av existensen av en minoritet religiösa extremister och hela folk döms till kollektiv skuld.

Det handlar alltså inte om att invandringen ska begränsas, utan att specifikt invandringen från muslimska länder ska begränsas.

(Sd)-väljare försöker gömma sig bakom definitioner av rasism, som att rasism är när man anser att en människa på grund av ras är underlägsen på olika sätt. Men helt etablerat är att med rasism så avses även att man avser att viss kulturell tillhörighet är underlägsen eller oönskad, sk kulturrasism. Det ser vi svart på vitt i Sverigedemokraternas principprogram enligt ovan.

Så (sd) är ett rasistiskt parti, och det går inte att hävda att man inte stöder rasism genom att lägga en röst på (sd). Hela grupper ska klumpas ihop på grund av individers gärningar.

Det finns även fler liknande formuleringar i principprogrammet, t ex på sidan 15:
"Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska."
Återigen kulturrasism. Inte generellt begränsad invandring, utan i synnerhet från specifika kulturer. Svart på vitt. Går ej att förneka. Invandringen från kulturer som Sverigedemokraterna anser vara fel ska begränsas.

Utmärkande för rasisten är att man klumpar ihop hela folkgrupper för enskildas illdåd, men bara specifika oönskade folkgrupper. Annars skulle norrmän fått inreseförbud till Sverige, enligt Sverigedemokratisk logik, på grund av Anders Breiviks fundamentalistiska terrorism. Men man är rasister, så det är bara specifika kulturer som ska dömas kollektivt.

För att irritera alla (sd)-väljare bland läsarna extra mycket, så är kommentarer till detta inlägg avstängda. Se det som en välgärning, så ni slipper göra bort er när ni försöker förneka ovanstående. Ni får trösta er med att det inte är olagligt att vara rasist, det är hets mot folkgrupp som är olagligt, samt att ännu fler kommer rösta på (sd) i nästa val.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.