Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2014-12-17 09:59

Spridningseffekter: Norge - Sverige

Norge är inte bara Sveriges största handelspartner med en export på 117 GSEK (miljarder svenska kronor) de senaste tolv månaderna, utan också ett broderland vi delar gräns med. Konsekvenserna av den snabbt fallande norska kronan begränsas därmed knappast till enkel utrikeshandel.

Dagschart NOKSEK

Kopplingarna mellan broderländerna är betydligt fler än bara handel.

Norska kronan (NOK) har återhämtat sig något och ligger återigen över 1:- SEK. Men det avgörande är inte den siffermagiska gränsen 1:- SEK, utan att den norska kronan försvagats runt 10% sedan i augusti.

Det här kommer få konsekvenser för svensk del. Exakt hur stora kan man förstås diskutera. Även svenska kronan har försvagats mot omvärlden, men inte lika snabbt som den oljeberoende norska kronan.

Exporten
Svensk varuhandel med Norge 199801 - 201409

Till en början är bruttovaruexporten till Norge 117 GSEK. Schablonmässigt innebär det att det direkt fins 117 000 svenskar vars jobb skapas av Norge. Då detta handlar om varuexport, så pratar vi industri här (inklusive livsmedelsindustri) och schablonmässigt ger ett industrijobb tre jobb till i senare led. Totalt påverkas 351 000 jobb av den norska kronans fall.

Själva nettoexporten de senaste tolv månaderna (oktober - september) låg på 29 GSEK.

Denna export omfattar inte privat gränshandel.

Gränshandeln

Norge är dyrt. Vi har en omfattande gränshandel i främst norra Bohuslän, Dalsland och Värmland, som absolut kommer påverkas när allt på kort tid blivit 10% dyrare i Sverige. Och sedan finanskrisen har det blivit 25% dyrare i Sverige.

Hårdast exponerad är antagligen Strömstad kommun, där enorma köplador finns på den svenska sidan gränsen, inklusive Sveriges Största Matbutik.

Turismen

Norrmän är också antagligen (ej kontrollerat) de som turistar mest i Sverige. Turismen kommer påverkas.

En delmängd av detta är norska köp av fritidshus i Sverige, som nu på kort tid blivit 10% dyrare. Därtill finns det norrmän som även köper permanentbostäder på den svenska sidan gränsen.

Svenska bostadsbubblan

Norska fritidshusköp påverkar åtminstone Dalslands, Värmlands och norra Bohusläns bostadsmarknad. Så långt ner som åtminstone Smögen och Lysekil finns absolut en påverkan, och norrmännen köper även åretruntbostäder som fritidshus.

Gissar att även våra skidområden i Dalarna och Jämtland kommer påverkas.

Ett stort antal exploateringsprojekt förutsätter norska köpare. 

På kort tid har dessa nu blivit avsevärt dyrare för norrmännen.

Det är inte orimligt att vi kommer få se en faktiskt prispåverkan här, och frågan är om det även ger spridningseffekter till t ex Karlstad, Trestadsregionen (Uddevalla-Trollhättan-Vänersborg) och rent av vidare ner mot Göteborgsområdet?

Norska bostadsbubblan

Fallande norsk krona ger KPI-inflation, då priser på importerade varor stiger. I sig driver det upp räntorna, och kan rent av tvinga Norges centralbank att höja styrräntan. Oavsett kommer utländska finansiärer av bostadsbubblan i Norge kräva högre räntor för att kompensera sig för valutafallet, och marknadsräntorna stiger.

Det gör det inte bara dyrare för norrmännen att låna pengar till dyrare svenskt fritidsboende. Det gör det även dyrare att köpa bostad i Norge, vilket kan sätta ytterligare fart nedåt på den norska bostadsbubblans krasch.

Och dit Norge går, går ofta Sverige. Marknadsräntorna i Sverige kan också påverkas när obligationsköparna drar öronen till sig.

Svensk arbetsmarknad
In- och utflyttning Norge - Sverige

Den svenska arbetsmarknaden kommer absolut påverkas av att svenskar nu fått 10% lägre löner i Norge. Ventilen fly-till-Norge blir mindre attraktiv för svenskar inom sjukvården, och en relativ press på lönerna i årets lönerörelse kan bli aktuell.

Nettoutflyttningen till Norge har dock sjunkit till marginella nivåer. 2013 var nettoutflyttningen endast 714 personer.

Förtroende

Allvarligast kan dock vara det generella förtroendet för den nordiska ekonomierna. Det kommer spilla över på Sverige på ett eller annat sätt.

Oavsett slutsatsen så kommer en och annan svensk drabbas negativt eller mycket negativt av det norska kronraset. I en del fall kan raset knuffa svenska företag över konkursens brant.

Instabila marknader gynnar ingen, utom möjligen en handfull traders, vars personliga ekonomi har obefintlig betydelse i det stora hela.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

19 kommentarer:

 1. Spricker den norska bobubblan tror jag absolut att det kan bli startskottet för en krasch i vår egen bobubbla. Dock så har ju inte den danska bobubblekraschen påverkat Sverige nämnvärt, men det som händer i Norge är det som kan få bägaren att rinna över hos oss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, danska bostadsbubblekraschen har fått priserna att gå kräftgång i Malmö sedan 2007. Och på pendelavstånd till Malmö och Lund har man mycket trevliga bostadspriser i inre Skåne. Så nog har det påverkat.

   Radera
  2. De danskar som bor/bodde i Malmöregionen hade ju i allmänhet arbete och släkt kvar på danska sidan. Så när priserna sjönk och en bostad i CPH blev billigare fanns ju inget som höll dem kvar på den här sidan. Ekonomiska migranter, helt enkelt.

   Radera
 2. " Instabila marknader gynnar ingen, utom möjligen en handfull traders, vars personliga ekonomi har obefintlig betydelse i det stora hela."

  Det beror ju på vad man menar med instabila marknader. Är det frågan om en varaktig sänkning av oljepriset som ligger bakom så tycker inte jag att man kan kalla det för en fråga om instabilitet utan bara en förändring i marknadsläget eller en "korrektion".

  Rent generellt så är förändringar oundvikligt och även om det finns de som drabbas så finns det i många fall de som gynnas av förändringarna och i många fall så är de som gynnas i någon mening mer viktiga eftersom förändringen inte skett annars.

  Som motexempel t.ex. mot ett par av dina exempel:

  "Totalt påverkas 351 000 jobb av den norska kronans fall."

  Men med bruttoexport på 117GSEK och nettoexport på 29GSEK så måste alltså norges nettoexport landa på 88GSEK och med samma resonemang så berörs 264000 norska jobb (positivt) av norska kronans fall.

  "Gissar att även våra skidområden i Dalarna och Jämtland kommer påverkas."

  Jag gissar att även skidområden i Buskeryds och Opplands amt kommer att påverkas.

  osv, osv...

  SvaraRadera
 3. Cornu vill så gärna att allt ska landa i en bostadskrasch. Jag tror dock att det påverkar analysen. I fallet Norge skulle man lika gärna kunna argumentera för det motsatta - orsaken till att fastighetspriserna stigit världen över är just att den svagare tillväxten tvingat världens RB att sänka räntorna. Om nu tillväxten blir svagare i Norge borde väl det hjälpa till att sänka deras ränta ytterlgare.

  SvaraRadera
 4. Som intresserad men än dock novis på ekonomiska frågor tycker jag se mig ett samband som många verkar förneka. Rätta mig om jag har fel men borde inte den svenska valutaförsvagningen resultera i högre räntor framöver? Många talar om nollränta som att det vore en evig företeelse men jag tvivlar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns två samband mellan svagare valuta och högre ränta:

   1. valutafall leder till (eller ger oro för) inflation som behöver stävjas med högre ränta.

   2. i en situation med låst valuta (oftast inom ett band) leder försvagad valuta till att räntan behöver höjas för att stärka valutan (det var det som hände 1992).

   Inget av dessa två situationer verkar särskilt sannolika för ögonblicket. Inflationstrycket är nära noll, så det finns gott om utrymme för valutan att falla utan att det ger något verkligt inflationstryck. Någon fast valutakurs att försvara har man inte i varken Norge eller Sverige just nu. Danmark, däremot, har en fast valutakurs, vilket bidrog till att man behövde höja räntan för att försvara DKK mitt under fastighetskrisen. Betydligt knepigare situation.

   Jag ser därför inte att valutaförsvagningen, NOK eller SEK, ska leda till några räntehöjningar. Sen håller jag med om att nollränta inte är troligt för alltid. Förr eller senare kommer Europas politiker behöva börja trycka sedlar på riktigt (se Helicopter money) för att få fart på efterfrågan/inflationen. Då går FÖRST inflationen och SEN räntan upp.

   Radera
  2. Man kan ju tillägga att valutaförsvagningen handlar om valutans värde i förhållande till andra valutor. Om man jämför kronan med andra valutor som inte heller har något inflationstryck att tala om så betyder ju inte en relativ sänkning att man har inflation.

   Till viss mån kan visserligen valutakurserna driva utan att det återspeglar olika inflationstakt, men på sikt bör ju utrymmet för sådana valutakursändringar vara ganska begränsat (ie sänkt kronkurs leder förr eller senare till inflation såvida man inte har deflation i de valutor man jämför med).

   Helikopterpengar kan ses som ett nästa steg i en riksbanks åtgärder för att öka inflationen - det är ju så att en centralbank knappast kan sänka centralbanksräntan hur mycket som helst och helikopterpengarna har i mycket handlat om att man sedan ger sig på andra räntor också.

   Sen återstår det att se ifall helikopterpengar räcker för att få fart på inflationen...

   Radera
 5. Fast å andra sidan blev ju NASAMS då betydligt billigare. köp 3, betala för 2?

  SvaraRadera
 6. Även Hemavan i västerbotten är invaderat av norrmän!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur många krävs det för att det ska räknas som "invasion" i Hemavan? 3-4 st?

   Radera
  2. Gör inte även denna fråga till en volymfråga! Nazi äckel.

   Radera
  3. Vad föranleder denna såväl skabrösa som inkompetent särskrivna vokabulär?

   Radera
  4. Enligt rådande norm måste frågor som "hur många liter går det på ett fat"* alltid åtföljas av svaret "nazist(plats för valfritt invektiv)".
   * Volymfråga = 159 liter).
   Obs! Svaret kan innehålla spår av ironi.

   Radera
  5. Pompe tillhör de goda, moraliskt överlägsna och anser sig därmed ha rätt att döma alla med en annan uppfattning än dem själva som rasister/nazister. Denna gång reagerade nog svagbegåvningen på att ditt foto ser ut som Hitler fast det i själva verket är Putin.

   Radera
  6. Inte ens lillefar Putin gillar nazister.

   Radera
  7. Trots det ser han dem lite överallt.

   Radera
 7. Gott, ordningen är återställd. Ben är tillbaka!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag har en idrottsskada. Inget allvarligt dock.

   Radera