Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2014-12-19 14:33

Repövning av 7 500 man tar ett år att planera

Här-och-nu-Försvaret ska nu inkallas till repetitionsövning, vilket följer de tidsramar som tidigare angetts - att mobilisera, vilket en repövning de facto övar tar ett år. Den ofinansierade övningen som försvarsminister Hultqvist (s) utlyst kommer nämligen hållas först nästa höst.


Det är naturligtvis mycket positivt att man faktiskt kallar in och mobiliserar en dryg brigad, med vissa  ytterligare funktionsförband. Däremot riskerar det hela bli en chock för alla inblandade, då gamla värnpliktiga födda så sent som 70-talet fortfarande är krigsplacerade i "yrkesförsvaret".

En gammal regel, man antagligen följer fortfarande, är att man togs ur krigsplacering tio år efter senaste utbildningen eller repetitionsövningen i försvaret. De 70-talister (och kanske även 60-talister) som fortfarande är krigsplacerade har gjort utlandstjänst de senaste tio åren, och har som tack för detta krigsplacerats för att fylla upp luckorna fram till 2019 2023, när yrkesförsvaret ska vara fullbemannat med tidvis tjänstgörande (GSS/T) och kontinuerligt tjänstgörande (GSS/K) soldater och underofficerare.

Många av dessa äldre krigsplacerade har aldrig sett eller rört vid aktuell utrustning, och man kan vara krigsplacerad som plutonchef eller fordonschef på ett fordon man aldrig rört.

En repövning kommer alltså bli ett rätt brutalt uppvaknande kring svensk försvarsförmåga, även om det är nödvändigt.

Repövningar var även förr till en början repetition, till skillnad mot en skarp mobilisering där man redan dag ett skulle sättas in mot fienden för de snabbast mobiliserande förbanden, eller dag två eller senare för andra förband.
2. Pbat bestod av två pansarskyttekompanier,
två stridsvagnskompanier, ett 10.5 mm haubitskompani,
ett stabskompani och ett trosskompani.
Dagens mekbataljoner består av tre
mekskyttekompanier, och ett kombinerat stab-
och trosskompani, om jag inte missat något.
Ett stridsvagnskompani kan tillföras.
PB9 bestod av tre pansarbataljoner och en pansarvärnsbataljon,
samt ett stabskompani, ett brigadspaningskompani,
 en trossbataljon, en 155mm haubitsbataljon
och en ingenjörsbataljon. Vad dagens brigader består av
vet egentligen ingen, då de ska plockas ihop vid behov.

Själv gjorde jag min slutövning på PB9, 2:a PBat, våren 1992. Av brigadens fyra manöverbataljoner (tre pansarbataljoner och en pansarvärnsbataljon) utbildades en halv om året, vilket innebar att den andra halvan i vårt fall hade utbildats åtta år tidigare, och nu kallades in till repövning. Detta var ett av de sista tillfällena man faktiskt höll fulla repövningar i Sverige, även om jag som kompanistabschef gjorde en SÖB - särskild övning befäl så sent som 1995. Pga SÖB togs jag inte ur krigsplacering förrän när försvaret lades ner och den strategiska blackouten genomfördes 2004.

Slutövningen innebar att alla gick i skarp tjänst och var krigsplacerade i krigsförbandet PB9, medan de som utbildats sexton år tidigare (ålder runt 36 år gamla) omplacerades till sk territorialförsvarsförband för att med Mauserstudsare försvara något viktigt fast objekt som en vägkorsning, bergrum eller ställverk. Som innevarande utbildningskull genomfördes dock inte någon mobilisering, eftersom vi redan var mobiliserade med vårt utbildningsmateriel från våra mobförråd. Däremot genomförde andra halvan av bataljonen en skarp mobilisering.

Övningen höll på nitton dagar, arton nätter. Från måndagen den första veckan till fredag tre veckor senare, även om vissa befäl i andra halvan av bataljonen mobiliserades redan på söndagen för att förbereda mobiliseringen av sina kompanier.

Tidplan följer. Ur minnet och ungefär. Som kompanistabschef hade jag god översikt och samverkade både med andra kompanier och bataljonsstaben.

Dag 0
Mobilisering av åtminstone kompaniledningsgrupper för repövningskompanierna - kompanichefer, plutonchefer, stabschefer och kvartermästare.

Dag 1
Mobilisering. Personal anländer, utrustas och skjuter in sina vapen. Vi som var utbildade fick göra studiebesök vid systerkompaniets mobilisering, men gick i övrigt ut i fält för arton nätter i tält och utan WC eller rinnande vatten, samt började genomföra stridsövningar mot B-sidan.

Vid skarpt läge hade man här omgrupperat till stridsuppgiften. Se dag 8 - 9 nedan.

Dag 2
Utbildning på ny personlig utrustning för repkompanierna. De var utbildade på AK4 respektive k-pist för plutons- och kompanibefäl eller fordonspersonal, men hade nu istället AK5. Även nya skyddsmasker, M90-uniformer mm.

Dag 3
Första stridsövningar för repkompanier. Avbrott för att beskåda när artillerikompaniet skjuter skarpt med sina 10.5mm-haubitsar, grupperade utanför Skövde, skjutande över bostadsområden och in på Skövde skjutfält.

Dag 4 - 6
Fortsatta stridsövningar på kompaninivå. Repkompanierna övar för sig själva för att återta förmåga i ordning grupps strid, plutons strid, kompanis strid.

Dag 7
Första stridsövning som hel bataljon. Fienden sätter in C-stridsmedel mot slutet av dagen (vilket leder till att jag som ABC-ansvarig beordrar indikering, som inte gav något utslag och stridstrossen var alltsåinte alls drabbad, utan istället omgrupperade mot vinden för att slippa skiten och efterföljande sanering varpå viss signaltrafik uppstår vilket slutar med informationen om att alla jävlar är drabbade oavsett var de säger sig befinna sig på kartan och oavsett vad indikeringsutrustningen säger), så det blir även sanering av hela kompaniet inklusive stridstrossen. På kvällen hålls sedan samkväm där ledningsgrupperna ska uppträda och skämma ut sig ("bjuda på sig själva") och man sedan ser på någon ishockeymatch på projektor på skjutbanan i Skövde.

Dag 8
Den repövande bataljonshalvan omgrupperar till stridsuppgiften.

Dag 9
Omgruppering till stridsuppgiften även för nyutbildade halvan, slå luftlandsättning (bataljon från Södra Skånska Regementet P 7) i Skåne. Anländer eftermiddag till Revingehed, för att klå upp P 7 på deras hemmaplan. Går i förläggning, efter viss stridskänning. Repövande bataljonshalva övar under dagen försvarsstrid som dag 10.

Dag 10
Full strid bataljon mot bataljon, ansatta av både lätta attacken med en division SK-60, samt fördelningsresurser som en pluton från det ena svenska pansarvärnshelikopterkompaniet. Ingetdera finns förstås kvar idag. Skarp LUFOR via FM-bandet. På den egna sidan har vi en fördelningsresurs i form av ett telekrigförband. Vi löser uppgiften trots attackflyg och pansarvärnshelikoptrar.

Dag 11
Full strid bataljon mot bataljon. Nu utan flyg, men med telekrigförband mot oss, så radion fungerar ... sådär och störs ut hela tiden. Massa funktionsövningar, som pappersarbete för gravtjänst etc. Får 

Dag 12
Sista förmiddagen full strid bataljon mot bataljon, fortfarande i telestörd miljö, går sedan i förläggning för återhämtning (materialvård och personalvård - personal får duscha för första gången undantaget saneringen, samt även utföra behov på vattenklosett). Bataljonen beställer mat från McDonalds i Lund ("vi vill ha 1082 stycken Big Mac & Co, samt 1082 stycken äppelpaj, varma och allt förpackat för hämtning klockan 17:00"), som kompanikvartermästarna hämtar tillsammans med kokgrupprna, som därmed slipper laga mat tre gånger per dygn för första gången på tolv dagar, utan får nöja sig med två kok ("återhämtning"). McDonalds i Lund löser uppgiften och maten är faktiskt varm vid leverans i förläggningen.

Staben förbereder dock förflyttning till skarpskjutningsövning Ravlunda skjutfält, så ingen återhämtning för egen del, utan det blir förtrupp för upprättande av trådbaserade sambandsplatser för bataljonens nattliga omgruppering. Sov inget på hela natten. Inte första gången dock, staben får aldrig sova nattetid då det ska tattas kabel eller något annat attackpärmbäraraktigt. Staben får inte sova dagtid heller för den delen.

Dag 13
Nattlig omgruppering hela bataljonen Revingehed - Ravlunda. 

Därefter skarpskjutningsövning med komplett bataljonsanfall understödda av lätta attackens flyg: artilleri, flyg, två stridsvagnskompanier, två pansarskyttekompanier. Kaninerna på skjutfältet dog av skräck (sant - döda utan skott- eller splitterskador vid okulär besiktning). Får själv leda den egna stab- och trossplutonen och broderstridsvagnskompaniets stab- och trosspluton på skarpskjutningsövning (försvar av motståndsnäste mot anfallande pappskytte och pansarförband i papp på SAAB-mål), då yrkesbefälen på stab & tross var för trötta...

Dag 14
Hemtransport till mobbförråden i Skövdeområdet.

Dag 15 - 19
Avmobilisering. Materielvård, där allt utom viss vid inryckning uthämtad personlig utrustning, slutvårdades och stoppades tillbaka i mobiliseringsförrådet, inklusive innevarande utbildningskompanis utrustning och fordon.

Frågan är nu om det finns kompetens och personal för att alls genomföra en repövning längre, inklusive mobiliseringsdelen. Den andra frågan är vad 60-, 70- och även 80-talister med jobb, familj etc tycker om att ryckas bort i tre veckor? Eller ska repövningen vara kortare än så här? Då hinner man knappt återta förmåga, än mindre öva i bataljon eller ens brigad, för att inte tala om att vårda och stoppa tillbaka utrustningen. 1992 fanns fortfarande det svenska invasionsförsvarets ryggrad, dvs depå- och förrådssoldaterna, aka "malajer", som kunde hantera allt runt i kring, samt en hel utbildningskader med befäl. Hur ser det ut idag?

För att inte tala om övningsdygn och andra begrepp för yrkesdelarna av försvaret av idag. Kan det som styr försvarets verksamhet, dvs IT-systemet PRIO, ens hantera en sådan här övning, utan att först byggas om för en miljard kronor i konsultarvoden? 

Det är inte bara mobiliseringsförmåga som behöver återtas...
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

69 kommentarer:

 1. Och hur är det med lön, får de inkallade full lön under tiden eller får de leva på sjukpenningsliknande överlevnadsbidrag? Kan bli ett tungt ekonomiskt avbräck för en BLK på pottkanten, som det tar tid att hämta sig ifrån.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.dn.se/nyheter/sverige/ubatsjagarnas-lon-fyra-kronor-i-timmen/

   Radera
  2. Om man ser det som jobb räcker 4 kr ofta inte ens för att betala för en minut arbetstid och i många fall inte ens en halv minut. Jag ser detta som ett faktiskt problem om man vill ha ett försvar.

   Radera
  3. Under WWII hade Sverige många inkallade till en början hade de ingen ersättning alls. Folk förväntades klara sig på sina besparingar. Jag minns att äldre släktingar till mig på 70-talet knorrade över att inte bara mannen i familjen blev inkallad utan, ännu värre, hästen. Försök att plöja utan häst. Inte ett jobb för en ensam kvinna med småbarn. Det var uppoffringar som staten krävde av folket.

   Radera
  4. Det är väl frivilligt om man vill delta? Eller har vi infört slaveri igen?

   Radera
  5. Alag, det är sådana där skyldigheter som ingår om man vill vara medlem i ett samhälle. Du vet det där jämviktsförhållandet rättigheter-skyldigheter som behöver vara i balans för att individen och samhället skall fungera och leva i välmåga. Visserligen ansett som gammeldags av vänstern och andra tokar, men ändå obehagligt förankrat i verkligheten.

   På sextonhundratalets början kunde man fortfarande säga upp sitt medlemskap i det svenska samhället. Detta deklarerades på tinget och hette att dra till skogs. Sedan omfattades man inte av samhällets lagar...

   Radera
  6. Det är inget problem att säga upp sitt medborgarskap nu heller (i princip). Det finns många som gör det och bosätter sig på en trevligt semesterort söderut på äldre dar. Men sen blir de sjuka och kommer tillbaka för att få adekvat vård i livets slutskede, på samhällets bekostnad. Och det är helt ok vad mig anbelangar, det har de gjort sig förtjänta av.

   Radera
  7. @kgb35
   Ett samhälle som värnar om frihet försvarar sig inte med en slavarmé.

   Radera
  8. @kbt35
   Så att skjuta över kostnaden på de som skall göra jobbet ingår i rättigheteer och skyldigheter? Varför inte betala den ersättning som krävs/det kostar att få folk att göra jobbet. Som i de flesta verksamheter. Vad är det som gör produktion av säkerhet unikt vad gäller införande av slaveri?

   Radera
  9. Värnplikt är ju inte frivilligt vilket hörs på suffixet plikt. Det har dock inget med slavar att göra eftersom det är valfritt att stanna eller inte. Dock har det genom historien visat sig att det kategoriska imperativet i någon mån bör anammas, men kanske med viss modifikation.

   1) Handla som om maximen för din handling genom din vilja skulle kunna bli allmän naturlag.

   2) Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i [vare sig] din egen [eller någon annan] person bara som ett medel utan alltid tillika som ett ändamål.

   3) Handla enligt maximerna tillhörande en allmänt lagstiftande medlem i ett blott möjligt ändamålens rike.

   Det bör noteras att detta imperativ är relativt nytt, från 1700-talet, så det kanske inte har hunnit analyseras i Kreml än.

   Radera
  10. Slaveri handlar om äganderätt. Är det du själv eller någon annan som förfogar över dig? Om du anser dig ha rätt att tvinga någon annan att skydda dig under hot om fängelse eller annat våld är du en mycket ond människa. Som en något förmildrande omständighet skulle det kunnna hävdas att du är påverkad av en livslång indoktrinering/hjärntvätt i krimminellt våldstänkande. Detta oavsett om du begår dessa övergrepp själv eller genom dina ombud.

   Radera
  11. @Patrick Sellman: Älskar din passivt aggressiva libertarianism. God Jul! :)

   Radera
  12. @Clabbe
   Tack Clabbe för din positiva feedback. Är inte beredd att respektera andras rätt att begå övergrepp mot mig eller någon annan.
   Som gammal våldsarbetare har jag funderat mycket över våldets etik. Inte poppis i ett land/kultur där materialismen/nihilismen varit rådande och format människorna i mer än hundra år.
   Våldets etik kan sammanttas i tre frågeställningar.
   1. Är det rätt att använda våld över huvud taget?
   Svarar du nej här så önskar jag dig lycka till. Anslut dig till de feministiska genuskonsulterna i Fi:s och Vp:s försvar. Kvar är två frågeställningar.
   2. Är det rätt att använda våld för att tillskansa sig andras egendom, tvinga dem att agera på ett visst sätt eller tvinga på dem dina godtyckliga värderingar?
   3. Är det rätt att försvara dig själv (och andra) eller din egendom när andra ger sig på dig.
   Eftersom denna frågeställning inte diskuteras då den är fundamentalt livsfarlig för staten brukar den lyftas till statlig nivå och då handlar det om är det rätt med anfallskrig? Är det rätt med försvarskrig?

   Svarar du ja på fråga två har du gjort samma godtyckliga svar som varenda monster i mänsklighetens historia. Bara de rätta övergreppen begås så blir det bra. Alltid detta självrättfärdigande. Faktum är att det räcker att du går till valurnorna vart fjärde år så har du svarat ja på fråga två. Du anser dig ha rätt att begå godtyckliga övergrepp mot dina medmänniskor med det enda argumentet att ni är fler. Demokrati kallas det tydligen, detta att upprätthålla en nomenklatura och ett förtryck mot dina medmänniskor. Knöka in allt fint du kan komma på i begreppet för att dölja vad det verkligen handlar om.
   //Mot förtryck och godtyckliga övergrep. För ickevåld och frivilliga samarbeten till ömsesidig nytta och ett medmänskligt samhälle.
   God Jul till dig och de dina
   Patrick Sellman

   Radera
  13. Om du svarar ja på fråga två så är du likväl kvalificerad för Fi:s och Vp:s genuskonsultförsvar. Inte bara det utan egentligen till vilket ppolitiskt parti du vill. De bygger alla på att begå våld mot andra för att begå övergrepp.

   Radera
  14. Hej Patrick
   Filosofin du verkar förespråka kallas anarki.

   Var snäll och förklara hur ett anarkiskt samhälle är bättre än en demokratiskt. Det har ungått mig trots en del studier i ämnet...

   Radera
  15. Kristian och Patrik,
   Uppfattar också Patriks skrivning som anarkistisk.
   Rent allmänt så finns det väl många samhällssystem, även demokratiska, som på papperet och rent teoretisk är bra. Det är den konkreta tillämpningen som skiljer. Anarkismen låter bra. Kommunism är rent av fantastiskt, men kan inte uppvisa något fungerande exempel utan tvärt om en rad helt förskräckliga tillämpningar.

   Själva har vi ett samhällskontrakt som bygger på vår konstitution med vidhängande lagar och regler. Bryter vi mot dem blir vi straffade. Detsamma gäller om vi beslutar om värnplikt. Att kalla det slaveri är att kalla alla sorters gemensamt beslutade regler för slaveri. Då kan vi inte definiera det gemensamma på annat sätt än att vårt samhälle är bara ett samhälle för dem som ställer upp på det gemensamma kontraktet.

   Man kan bygga det på frivillighet också men får då ett hanteringsproblem att skilja på olika frivilligheter. Din, min eller något avtalat gemensamt. Svåradministrerat.

   Tror att Patriks problem är detsamma som mitt, nämligen att det i alla system finns människor som skapar en egen nomenklatura för att helt enkelt gynna sig själva på övrigas bekostnad. Hitintills verkar inget system över tid kunnat hantera den frågan med utformning av systemet på visst sätt utan individer lär sig systemet och hur man bäst utnyttjar det för egen vinning. Om jag då drar till med att endast fostran och utbildning kan motverka det problemet så kommer genast frågan fostran till vad och enligt vems uppfattningar?

   Tror avslutningsvis att ett starkt samhälle behöver starka individer och att det är en symbios med avvägningar och balanser som måste upprätthållas. Men när vi, som nu, får en överordnad byråkrati (EU och statlig) som är så stor att den lever sitt eget liv och styrs av särintressen och lobbyister, då är definitivt den balansen kraftigt rubbad och det är vi individer som hamnar i kläm. Om det ska kallas slaveri är mer en semantisk fråga, men det är inte slaveri i historisk mening. Då var man som slav tuktad med våld.

   Radera
  16. @Kristian
   Jag har precis redogjort ovan för hur våldets etik kan uppdelas i förtryckets etik och frihetens etik och för den delen utrotningens etik den som inte ens försvarar sig mot övergrepp.

   Du ser inte att den representativa demokratins hela fundament utgörs av förtryckets etik? Att begå godtyckliga övergrepp mot varandra med det enda argumentet att man är fler eller att det är ett demokratiskt beslut. För övrigt spelar det inte någon roll vilket statsskick det är för i alla staters natur ligger just att de grundar hela sin existens på förtryckets etik att använda våld för att tillskansa sig andras egendom, påtvinga dem värderingar och sätt att agera som de utsatta egentligen inte vill vara med om.

   Det låter inte som du studerat speciellt mycket om du inte ser skillnad på ett samhälle som bygger på hot, våld och tvång och ett som bygger på ickevåld och frivilliga samarbeten till ömsesidig nytta.

   Radera
  17. @grönvita
   Så du tror inte det går att bygga ett fungerande samhälle så att du tillsammans med de som delar dina värderingar samarbetar kring det, handlar och har fredligt utbyte med andra grupper som har lite andra föreställningar om vad ett bra liv är. Vad jag förespråkar är helt enkelt att du får leva efter de förutsättningar du kan skapa själv eller tillsammans med andra på frivillig basis så länge du låter andra göra det samma.

   Så stora delar av samhället fungerar redan på detta sätt. Hur kan det då vara så svårt att se att allt kan fungera på det sättet?

   Och ja det är ett trälsamhälle som inte respekterar förfoganderätten(äganderätten) över dig själv. Det är det det handlar om. Det är en ren definitionsfråga och det enda som kan ändra det är att man gör som vanligt. Om jag tar dina pengar under hot om våld är det rån och om staten gör det så är det solidaritet. Om jag tar dina barn är det kidnappning är det staten som gör det är det något så kärleksfullt som ett omhändertagande.

   Vad gäller samhällskontraktet så finns det inte. Rent hittepå för att rättfärdiga övergrepp. Jag har inte skrivit på eller godkänt något. Det är helt ogiltigt även utifrån svensk avtalsrätt som för övrigt är riktigt bra. Det enda som gör att jag på något sätt bidrar till denna superparasit som dessutom mal sönder vårt välstånd är på grund av de brutala våld jag skulle bli utsatt för om jag inte gjorde det. Alla rättfärdiga försök att försvar mig själv, min familj eller min egendom mot dessa övergrepp är dödfött.

   Hur menar du att du får starka individer när stora delar av befolkningen lever som utsatta proletärer helt i händerna på politikers och byråkraters godtycke?

   När du ändå är inne på det här med samhällskontrakt. Går det inte att tänka sig att du kan ingå verkliga kontrakt istället, på frivillig basis? Du ingår ett med dem som du finner dig ha gemensamma intressen med och jag ingår ett med de jag vill. Vi respekterar ert och ni vårt till allas bästa. Vi har avtalade utbyten och samarbeten där vi har gemensamma intressen.

   Tänk vad 100 år av nihilism och nedbrytande av äganderätten har gjort med folk.

   Så det är rätt att tvinga andras söner att med fara för sitt liv döda andras söner pga att man vill spara lite pengar och inte vill betala vad det kostar? Ser ni inte hur sjukt illa det är? När alternativet finns att lösa detta och anställa folk på hel och deltid helt frivilligt.

   Saken är den att den som arbetar för förtryckets etik har öppnat dörren till godtycket och gjort gemensam sak med vad enda monster i mänsklighetens historia. Ni gjorde samma val. När ni kunde göra det enkla valet att det är inte ok att använda hot tvång och våld mot andra utom för att skydda sig själv eller andra och sin egen egendom. Vem vill du vara?

   Radera
  18. Patrick,
   Inte helt säker på om jag läser dig rätt, men resonemanget om att vi som tycker samma enas och jobbar ihop låter som det jag också förespråkar. Om en av de saker vi då är ense om är att vi ska hantera frågan om att möta ett yttre hot är att vi ska ha ett eget försvar så blir det väl rimligen en teknikalitet om vi beskattar oss själva och hyr in folk för pengarna eller om vi säger att vi alla ska hjälpas åt via värnplikt?

   Ett samhälle är ju så komplext att det alltid blir frågor man är överens om och frågor där man tycker olika. Överens är den enkla delen, men hur hanterar vi olikheterna? Hot, straff eller våld? Även det blir ju en fråga i sig.

   Problemet blir väl när jag som individ är alldeles för liten och obetydlig för att känna att jag är en del av den där helheten på rimliga villkor. När "någon annan" bestämmer och jag saknar ett reellt alternativ. Det är väl det som är grunden för nihilism. Själv tror jag det finns en paradox i att jag naturligtvis är helt obetydlig för helheten samhället samtidigt som jag själv är beroende av att samhället finns, fungerar och kan ge mig det skydd jag och min familj behöver. Klart jag måste bidra till det samhället då eller dra till någon öde ö.

   Men som sagt, om samhället börjar leva ett eget liv till den grad att jag som individ kvävs och känner mig förslavad är det naturligtvis ett problem motsvarande det som bl a en gång drev iväg många USA-emigranter från Europa. Tycker definitivt vi med EU och den enorma överadministrationen är på väg åt det hållet. Fast vart åker vi idag?

   Radera
  19. När du konfiskerar andras inkomster under hot om kidnappning och inlåsning i åratal är det inte frivilligt. Det finns ingen frivillighet när det gäller staten annat än att du som jag "frivilligt" fogar dig inför allt våld som annars drabbar dig. Om du tar bort staten så innebär väl just det att du verkligen måste bidra till det du kallar samhället. Du kan inte sitta på en tjänst i någon byråkrati och leva på pengar som konfiskerats under hot från folk. Du kan endast försörja dig på något som folk faktiskt sätter värde på och vill betala för frivilligt.

   Konflikter kommer alltid att finnas så länge det finns mer än en och visst kan man komma i konflikt med sig själv ibland 😀.

   När jag skriver affärsavtal med någon klargör vi alltid hur vi skall lösa konflikter. Inget konstigt med det. Det används hur mycket som helst mellan parter. Sverige har väldigt respekterade skiljedomstolar.

   Det är just komplexiteten du nämner som dömer ut staten och centralplaneringen direkt. Det tillsammans med alla monopol som tar betalt under olika hot som i princip kan trappas upp till du ger dig.
   Det sista du skriver är en ganska bra beskrivning på statens natur, inte minst den med demokratiskt statsskick.

   Radera
 2. Hur kan man få reda på krigsplaceringen. Jag fick hem brev om repövning och att jag skulle kunna bli kallad. Mig veterligen vet jag dock inte att jag är krigsplacerad nånstans.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förr i tiden fick man ett brev hem med uppgifter om ens senaste aktuella krigsplacering (rek kanske?). Möjligen är det bortrationaliserat nu. Gissar att det moderniserats och meddelas med SMS eller via facebook nuförtiden.

   Radera
  2. Via facebook, men bara om du lajkat rekryteringsmyndigheten.

   Radera
  3. @Henrik

   Alla som är krigsplacerade får fortfarande en skriftlig krigsplaceringsorder. Många utskick av information, om NBG, GSS/T mm, som Försvaret gjort på senare tid har skett väldigt brett enligt gamla värnpliktslistor då man helt enkelt inte lyckats samköra registren.

   Är det viktigt för dig att få reda på om du är berörd skulle jag råda dig att ringa till det förband du gjorde värnplikten vid och be att få tala med Chefen G1, dvs personalchefen, han kan garanterat ge svar på vart du ska vända dig om han inte kan reda ut det direkt. Är förbandet nedlagt blir FM HRC de som ev kan reda ut vad som gäller i ditt fall.

   Radera
  4. Tack Ocke, antagligen är jag inte placerad eftersom jag inte vet om det.

   Ligger väl med i rullorna pga utlandstjänst 2005.

   Radera
  5. @Henrik

   Jag blev lite efterklok och tog fram min krigsplaceringsorder som jag givetvis alltid har nära till hands. Följande gäller: Ev frågor besvaras av Rekryteringsmyndigheten, Tel: 0771-24 40 00 . Ring således INTE till förbandet och ställ dumma frågor.. ;)

   Radera
  6. Min krigsplacering varade ca 11 år efter sista svängen utomlands f ö. Så var du ute 2005 är det fullt möjligt att du har en placering.

   Radera
 3. Hur motiverade folk är att ingå i ett försvar som kan hålla Arlanda i en vecka? eller kanske 1.5 vecka med de där extra 7 500 personerna?
  Tror de på riktigt att folk i ett skarpt läge skulle lämna sin familj för att bli utmanövrerade på ett slagfält i utrustning från 70 talet? Eller ja just det, moderaterna uppgraderade ju typ 2st stridsvagnar nyligen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag funderar på om någon materiel från 70-talet finns kvar på förbanden. Mycket nya prylar nu och den gamla materielen som finns kvar är äldre än 70-talet, vi pratar 30-60 tal. :)

   Intressant blir dock att se vad som händer när folk blankt säger; "Nej, jag vill inte". Blir det vapenvägran och några månader i fängelse som tidigare?

   Radera
  2. Hälsa kompisarna på ambassaden!

   Radera
  3. Endast i sverige kommer det ens på tal...

   Radera
  4. @MJ

   Inte helt på det klara ved du syftar på med din kommentar men i USA är det t ex extremt uppstyrt vad som händer om du inte närvarar där du är beordrad att närvara. Vilket är rimligt men ngt oklart i vårt rike för tillfället.

   I USA gäller följande: If the member goes AWOL (Absent WithOut Leave, mitt tillägg) with the intent to avoid field exercises or maneuvers: Bad-conduct discharge, forfeiture of all pay and allowances, reduction to the lowest enlisted grade, and confinement for 6 months . (Källa: Article 87)

   Radera
  5. Hur motiverade var de som gick ut i vinterkriget. Taskig utrustning.
   1 mot 100. Men de klarade det. En estnisk man sa: det hade varit bättre om våra unga män dött på slagfältet istället för i GULAG

   Radera
  6. Men någon måste ju försvara de zigenar... jag menar EU-migranterna. Och tänk om lede fi, efter ett maktövertagande, skulle minska Gustaf Fridolins riksdagspension!? Nä, då dj-vlar! Vem är inte beredd att gå i döden för detta?

   Radera
  7. Det finns många exempel i historien när folket inte velat försvara en misshushållande överhöghet. I Sverige verkar vi vara där, nu eller strax. De närmaste tio åren blir intressanta. Antingen skärper överhögheten (riksdag, landsting, kommuner, domstolar och myndigheter) upp sig eller så faller nog ett av världens äldsta riken i bitar. Södra och härska är en flertusenårig taktik som ofta ger lön för mödan och därför används ännu.

   Radera
  8. Pseudonym: Om något så är detta faktiskt ett steg i rätt riktning, försvaret har varit illa skött under många år. Det kommer faktiskt ta lång tid innan man kommer att kunna lösa sina uppgifter igen, även om IMO så krävs det mer än bara repövningar, men det är en början iaf.

   Radera
  9. @pacemaker
   Du nämner att försvaret är illa skött. Kan du nämna vad som inte är illa skött av det som är politikerstyrt förutom skatteindrivningen och den statliga propagandan/indoktrineringen? Jag ser inte något. Det är åt skogen allt ihop. Att det får fortgå beror förmodligen på att folk behöver något större än sig själv och då Sverige är världens mest sekulariserade nation har man istället för gud infört staten som den som är större än sig själv och ger trygghet. Etatismen den nya religionen. De som tar abstraktionen staten på så stort allvar och som något självklart borde ha väldigt stor förståelse för människor som nu och historiskt tagit gud som något självklart. Som alla fundamentalister kommer de ha svårt att göra detta.

   Radera
  10. Ingen anledning till oro. I framtiden kommer vi Allah ha något större än staten.

   Radera
  11. Om ingen vill försvara vårat avlånga fosterland får vi väl helt enkelt outsorca försvaret till lägstbjudande. Tror nog att Putin kommer att lägga ett riktigt bra bud, kanske till och med under Blackwater aka Xe, eller möjligen till och med bättre än ISIS.

   Radera
  12. Skillnaden mellan "Zigenare" och ryssar är dock den att de och de övriga hitflyttade inte avkräver nedmontage av våldsmonopolet utan förväntar sig att vara skyddade av den samma. Ryssen vill att vi lägger ned, Det mest sannolika är faktiskt att varenda "Babbe" vill ha en utökad försvarsmakt då man har gedigna erfarenheter av avsaknaden av sådan. Annars hade man flytt till RU.

   Radera
  13. @Los Puddas
   Om jag tolkar dig så säger du att det inte är rättvist att det kommer hit människor i nöd som vill ha skydd, för att, ja, för att. Ett sätt att utöka försvarsmakten med resurser och kanonmat enligt ditt resonemang vore ju då att låta dessa enligt din syn starkt motiverade människor stå för försvaret. Mja, kanske en bra idé, något du kanske skulle försöka marknadsföra.

   Radera
  14. Jag menar att de invandrare som kommer hit sannolikt är intresserade av en gedigen försvarsmakt då erfarenheterna från halvkorrupta nationalstater inte är så positiva.
   En ökad andel invandrare i försvarsmakten skulle cementera demokratin snarare än att splittra den då det finnes incitament för skydd av "vårt" samhällssystem så man känner sig mindre som främling.

   Radera
 4. Under dessa omständigheter kan vi ju skicka en tanke till de män och kvinnor som trots all idioti lojalt tar på sig uniformen för att med livet som insats försvara det land och system som verkar göra allt för att förinta deras försvarsvilja. Varför inte skicka ett julkort till dit lokala regemente?

  SvaraRadera
 5. De där fåren dag 11 skulle jag vilja höra mer om :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min teori är att fåren har han hemma på gården nu. Ska snart få äta kalkon men får får inte får får får lamm och rätt tillagade är de delikata.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Vår herr bloggare hotade ju med att sluta med dylika.
   Någon som vet hur det gick?

   Radera
 6. Fick ett brev från rekryteringsmyndigheten igår. Bara allmän info om att försvaret numera har rätt att kalla till repövning. Pratade med några lumparpolare som också fått brevet men de är inte krigsplacerade, vilket jag dock råkar vara. Är lite skeptisk till om det här är den vettigaste prioriteringen försvaret kan göra i nuläget. Däremot hoppas jag, liksom de lumparkompisar jag pratat med, på att bli inkallade. Mest för att det alla gånger kommer bli fantastiskt kul rent socialt. Vad gäller familjen och arbetet så ser jag den eventuella repövningen som en kommande semester :) MÖP som man är lever jag efter den gamle kungens valspråk "plikten framför allt" (och "fasen va kul det hade varit att få skjuta lite AK tillsammans med polarna").

  SvaraRadera
 7. Klå P7? Visst, sen vaknade du med kudden i örat.

  SvaraRadera
 8. Senaste Psy-Ops

  Vem vill bli självmordssoldat i svenska Kalle Anka Försvaret?

  http://kanonmat90.blogspot.se/2014/12/vem-vill-bli-sjalvmordssoldat-90-i.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Började läsa men orkade inte längre efter tredje särskrivningen, tyvärr.

   Radera
  2. Tack Bjäen för veckans psy-ops! Hoppas du får komma hem till moder Ryssland under jul och nyårshelgerna och träffa familjen, även en psy-ops behöver semester!

   Ps. Har du plankat (det är svensk slang för typ stulit) bilden längst ner från senaste numret av Pennan och Svärdet?

   Radera
  3. Man har inte med ett ord nämnt vad man skall använda trupperna till. Om det är invasionsförsvar så är det inte ens värt mödan att debattera. jägarverksamhet är det enda som är verksamt i skalan vi talar om i Sverige. Göra det så obekvämt som möjligt, om det är en invaderande gruppering.
   Att skicka män till första linjen för att möta divisioner är bara bortkastat, och saknar betydelse.
   Försvara en mindre grupp som dragit sig undan för att komma undan trupprörelser är mer motiverat och kostar mindre för försvararen och kostar mer för angriparen. I den bemärkelsen pratar jag inte pengar utan liv.

   Vill bara påminna om ett finskt uttryck, svett sparar blod.

   Radera
  4. Jag vill ju ingen medmänniska illa. Så jag hoppas att chefen inte läser så noga utan att du får fara på din Krimsemester såsom alla ryska statsanställda uppmanas till.
   God Jul, defatist psyop

   Radera
  5. Kan du inte sluta göra reklam för din "blogg" här, det känns bara patetiskt.
   (Ärligt talat, Cornu skulle aldrig ha länkat "bloggen" då det bara drog mer trafik till den)

   Radera
  6. Att det ska vara så svårt! Han heter Björne, inte Bjäen. Dyslexi. Sluta tracka Bjä...örne nu.

   Radera
 9. Jag blev av med min krigsplacering i förtid då jag gick med i Hemvärnet. Får se om jag kan bli till nytta som instruktör istället. Är alltid lite ont om folk som kan ge CBRN befälet en lämplig utmaning. På min senaste övning bestod hotet av en fabrik som skar till betongplattor.

  SvaraRadera
 10. Kan man få uppskov med repövning med motiveringen att man är egen företagare?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glöm det!
   Tvärtom kände de en speciell glädje att få slå sönder mitt företag i en ytterligt prekär situation.
   De misslyckades totalt.
   Jag hävdade direkt att jag var vapenvägrare.
   Det tog 5,5 år och tre utredningar innan de accepterade.
   Tack och lov frågade ingen vad jag skulle gjort om Finland hade angripits...

   Radera
 11. Vi får se till att de placerades familjer har det bra på något sätt med, de övningsplacerade ska inte behöva oroa sig för sina familjers väl och ve utan ska kunna ha ögonen på bollen.
  En del familjer kanske får det svårt med en vuxen för att klara sina göranden och låtanden vare sig det är hämtning från dagis eller ekonomi. Här bör ju någon form av samverkan organiseras för att minimera oflyt i genomförandet.
  Den stora branden i somras eller missing peoples tänker jag kan ligga som mall för detta exakt hur vet jag inte då jag inte är aktuell i dessa sammanhang men man bör ju göra sig av med denna stress.

  SvaraRadera
 12. Tack för psy ops blogg trafik ;-)
  Nastrovia...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ät skit björn jävel.

   Radera
  2. @Los Puddas
   Finns en läskig parasit som äter upp tungan på en fisk och sätter sig i dess ställe för att sedan mumsa på godbitar som flyter förbi. Är dock övertygad att Cornus tunga är säkrad i detta avseende.

   Björnes parasiterande räcker dock inte långt om han inte kommer med något intressant själv. Har vart in och tittat en gång, men den är lika osammanhängande som hans kommentarer. Inget att bry sig om.

   Och sen genererar ju Björne som vilken nyttig idiot som helst trafik som Cornu tjänar på. Grattis Björne, att du hjälper till att finansiera Cornus blogg! Och sprida hans russofobiska budskap!

   Radera
 13. Under sista åren på Kalla kriget var jag med om årliga övningar i storleksordnngen 30 000 man. Visst krävdes det planläggning men detta gjordes näst intill på "löpande band."

  Efter grundutbildning som jägarplutonchef på de gamla jägarbataljonerna blev mötet med "tofsarna"/infanteristerna på officershögskolan rätt omtumlande. Jag tappade förtroendet för värnpliktsförsvaret totalt. När jag fick uppgiften att tillsammans med hela min avdelning på Officershögskolan att ordna en skarp kompanistridsskjutningsbana för en Norrlandsskyttebataljon från I21 Sollefteå som skulle göra repmöte vid sitt mobförråd 10 mil in i Norrlands inland fick jag revidera min uppfattning. 750 man kom till sina egna mobförråd mitt ute i skogarna, plockade ut sin utrustning, alla fick inte perfekt utrustning. Krigsförbandscheferna tog hand om sin egen bataljon och vi förstärkte som övningsledare en vecka.

  De bara kom där i sina civila kläder, klev i sina uniformer, gick igenom fordon och övrig utrustning. Full fart, order och kommandon var klockrena, bandvagnsförarna på Pv pluton körde som bara den till sina stridsställningar i trånga utrymmen, laddarna hoppade ut i den meterdjupa snön och laddade, träff mitt i varje gång.

  Det var vad man behövde uppleva som misströstande ung officer. Värnpliktsförsvaret/visstidsförsvaret fungerade verkligen. Sen hängde det givetvis på utrustning och högre ledning. Nb85 hade sina positiva sidor men det var lite tunt med tyngre splitterskyddade enheter i övre Norrland. Men erfarenheten av det och andra "upplevelser" bland tofsarna på Lapplandsbrigaden gör att jag är övertygad om att ett välavlönat, visstidsanställt och frivilligt försvar i kombination med heltidsanställda förband kommer att fungera mycket bra med rätt utrustning och ledning. Utan det sistnämnda blir det problem.

  Betala vad det kostar att få ett bra försvar och tvinga inte de unga att under slaveriformer betala för din oginhet. Det är ovärdigt.

  //fd försvarsslav nu endast statsträl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kommentaren skulle innehållit en undran över hur det i hela fridens namn med den over head som finns nu kan vara så svårt att öva 7500 man. Vi får hoppas att det handlar om respekt för de repinkallade att få god tid att förbereda sig. Ge dem nu full kompensation för merkostnader och lönebortfall.

   Annars är det dags att vi kastar ut hela den nuvarande nomenklaturan i Östersjön och det när det är vinter.

   Radera
  2. Tjena Patrick!

   Tack för en intressant betraktelse. Men skulle det inte vara bra med en allmän värnplikt för både män och kvinnor som består av GMU:n på tre månader, utan några ytterligare krav? Därefter har i princip alla Sveriges unga fått en bild av försvaret och rekryteringen till yrkesförsvaret blir enklare? Eller är även detta för mycket slaveri för din smak? ;)

   Radera
  3. Tänkvärd erfarenhet med de 750 repgubbarna. Visst kan man skoja om Loffe Carlsson och så där, men i praktiken hade dina 750 sällskap av några hundra tusen till över hela landet. Plus ytterligare flera hundra tusen inom ett totalförsvar. Allt det möjligt att vid behov mobilisera på några veckor.I grunden inget dåligt system även om det naturligtvis fanns en massa skönhetsfläckar.
   //Inte statsträl men fundersam och missnöjd medborgare.

   Radera
  4. @Clabbe
   Att skydd måste produceras på något sätt råder det för min del ingen tvekan om. Inför en frivillig samhällstjänst med förmåner som gör det tillräckligt attraktivt för att få tillräckligt dugliga och många att ställa upp. Vi behöver inte återinföra detta mycket allvarliga övergrepp igen annat än av oginhet och stark indoktrinering i kriminellt tänkande.

   Radera
 14. Varför heter det malaj (handrackningsvärnpliktiga) på svenska då det också är benamning på en folkgrupp? Någon som kan göra en utläggning om det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har för mig att det var engelsmän som använde malajer i första världskriget men menade att de inte kunde använda vapen som underlägsen ras så de användes för alla andra uppgifter. Idag har de givetvis en annan uppfattning.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera