Cornucopia?

2014-12-15 09:05

Muteborgs biogassatsning har misslyckats

Det enda av alla de biobränsleprojekt, som kunde ge Sverige 11% biobränslen till år 2030, som faktiskt såg ut att bli av läggs nu ner. Det handlar om Muteborg Energis biogassatsning som inte är lönsam ner på grund av för låga oljepriser. Inte ens under det tidigare relativt höga oljepriset lyckades man producera någon biogas.


Oljepriset följer prognosen, dvs återkommande krascher i oljepriset, vilket i sig dödar de projekt som behövs för att ersätta den sinande oljan efter peak oil och i första hand den sinande exportoljan så här efter peak oil exports, som inträffade 2005.

ATL skriver i sin version på döda träd att "testanläggningen har lidit av tekniska problem och det låga oljepriset äventyrar den kommersiella fasen".

Enbart testanläggningen har kostat 200 MSEK att driva per år och för 2014 kommer kostnaden bli 270 MSEK då man inte klarar av att leverera gas till Rya Fossilgaskraftvärmeverk, som spyr ut fossil CO2 i Sveriges mest fossilberoende stad, Muteborg. 86% av stadens fjärrvärme körs på fossila källor, och Rya Fossilgasverk spyr ut mer CO2 än Göteborgs samlade biltrafik.

Anläggningen har fortfarande inte lyckats producera någon gas alls. 

Förutom det låga oljepriset, så är det billigare att importera av staterna subventionerad biogas från Tyskland, Holland och Danmark.

Muteborg Energis VD "har fått uppgifter om att det finns mycket goda förutsättningar för att mycket snart komma igång med produktionen".

Svenska förnyelsebara hållbara bränslen saknar som bekant både finansiärer, stabila marknadsförutsättningar och långsiktiga stabila beslut om vad som gäller. Så då blir det inte heller något.

Projekt av den här typen kan ta 10 - 15 år att genomföra, och det är nu vi behöver dra igång dem om vi ska kunna uppfylla min prognos om 60% minskad fordonstrafik till cirka 2030, på grund av peak oil exports. Annars blir det 80% minskad fordonstrafik, med tillhörande konsekvenser på ekonomi och samhälle...
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel och pseudonym sparas av Googles Blogger-system.

23 kommentarer:

 1. Är inte Malmö typ lika fossilberownde numera?

  SvaraRadera
 2. Hej,
  inga invändningar mot inlägget i stort.
  En kommentar till dock din uppgift om 86% fossil energi i fjärrvärmenätet:

  - de 30% som är rubricerat Raffinaderier utgörs ju av ren spillvärme från dessa. I sak härrör dessa ju naturligtvis från fossila bränslen men det är ju fråga om ren spillvärme (biprodukt) som annar skulle kylts bort via kyltorn e dyl

  - de 30% som är rubricerade Renova hörrör ju från avfallsförbränning

  - de 4% som är rubricerade Rya kommer ju från avloppsvärmepumpar där man kan anta att den faktiska drivenergin är mindre än hälften och utgörs av el. Baserat på t ex Nordisk elmix så hörrör ju i sin tur enbart en viss andel av drivenergin från fossila bränslen.

  Sammantaget kan jag hålla med dig att fossilenergiberoendet i fjärrvärmen är för stort men det är definitivt inga 86%

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessutom är ju de 12% som kommer från fliselfning i Sävenäsverket inte att betrakta som fossil energi

   Radera
  2. - Raffinaderierna - ja, det är spillvärme, men 30% av fjärrvärmen kommer alltså från denna ändliga källa och kommer utebli när importoljan sinar

   - Avfallsförbränningen är till stor del plast, dvs fossil, och är i övrigt beroende av globala fossila transporter av produkter att elda upp.

   - Värmen i avloppen kommer från fjärrvärmen, som är uppvärmt fossilt

   Poängen är att Göteborg kommer bli av med stora delar av sin uppvärmning på sikt och enda försöket till att ändra på det har misslyckats.

   Radera
  3. Om du klickar på länken, så ser du att de 12%:en ingår i de 14% som inte är fossil energi.

   Lägger in länken separat nedan också:

   http://cornucopia.cornubot.se/2014/03/goteborgs-fossila-fjarrvarme-14.html

   Radera
  4. Intressant tanke.
   Ser man till direkt utnyttjande av fossil energi så är det inte så mycket men om man som du även betraktar indirekt utnyttjande så är ju situationen annorlunda.
   Pratar man kolimatbelastning så är det ju det förstnämnda som bör gälla men pratar man fossilberoende så är ju det andra synsättet (ditt) kanska mer spännande.
   Detta gör ju å andra sidan att även biomassa är svårt att hantera (transportberoende) Beträffande avfall kan man nog konstatera

   Radera
  5. //Forts//: beträffande avfall kan man nog konstatera att i takt med att produktion av fossilberoende plaster etc minskar så minskar ju även motsvarande inslag i avfallet utan att avfallet för den skull med säkerhet kan sägas minskas.

   Radera
 3. Fossilbranschen ser till att högst medvetet döda alla alternativ, verkar det. Det skapar enorma framtidsfaror. Men liberal press blundar som vanligt för flertalet verkliga framtidsfaror. Och ljuger lika friskt som vänsterpressen, typ ETC och Aftonbladet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Branscher som jobbar enligt gällande lagar och spelregler för att uppfylla sitt främsta mål och tjäna pengar åt sina ägare kan väl inte lastas för att de gör just det? Då ingår naturligtvis att slå ihjäl konkurrensen också. Sådan är nämligen kapitalismen. Per definition.
   Vill vi som samhälle något annat måste vi på politisk väg styra upp det via lagar och spelregler.
   Enkel teori, men de där företagen som driver sin egen linje gör det även genom att påverka politiker och beslutsfattare. Dummare är de ju inte. Därav bl a uttrycket "muteborg".
   Lobbyister borde alltså förbjudas i maktens korridorer och granskningen av politiker stärkas, liksom den oberoende forskningen. Annars blir det ingen ändring.

   Radera
  2. Är det inte lite svepande att fossilbranschen skulle döda alternativ när det redan råder krig inom fossilbranschen? Möjligen försöker vissa ta kål på andra fossilkonkurrenter men dödar därmed vad som ur deras synpunkt nog får ses som helt ofarliga konkurrenter i miljöbranschen. Collateral damage.

   Däremot kommer oljepriset att gå upp igen. Så de som vill ägna sig åt alternativa energi borde planera för att sånt här inträffar. Kanske planera för att kunna parkera projektet och återuppta det när de ekonomiska utsikterna ser bättre ut.

   Radera
 4. Vad innebär detta för mig som har ytterligare ett år kvar på biogasavtal med Göteborgs Energi? Har jag/ska jag betala extra för ingenting? (Har naturgasuppvärmning i villa)

  SvaraRadera
  Svar
  1. De importerar sin biogas från kontinenten, dvs köper biogas som dumpas in i någon pipeline någonstans, även om det rent fysiskt är fossilgas som eldas i din panna. Du betalar iaf korrekt för biogas och biogas köps någonstans.

   Radera
 5. Hur är de med de kommuner (bl.a. Kungsbacka) som samlar in matavfall med förevändningen att det skall gå till biogastillverkning, är det någon som verkligen gör biogas? Om inte, vad gör de med matavfallet istället?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror att exempelvis Borås Stad kör en del egna fordon på biogas från insamlat matavfall

   Radera
 6. Finns ofta små lokala produktionsenheter av biogas. Mestadels av ideologiska skäl, tex för att driva kollektivtrafiken.

  SvaraRadera
 7. LÖSNING
  Vi behöver importtullar på olja så att oljan i Sverige (eller snarare EU) aldrig understiger 100$ per fat.
  När priset sjunker så stärks statskassan. När priset går över 100$ så behövs inga tullar.
  Samma sak bör genomföras i USA och Japan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har ett informationsblad från högern 1948 där är de väldigt tydliga ön vikten av importtullar för att kunna behålla någon slags verksamhet i hemlandet. Socialdemokraterna slopade eller försvagade visst dessa

   De
   Högern var även tydlig med hur socialdemokraterna utarmade äganderätten och vikten av att behålla denna.

   Ett väldigt klart och redigt skrivet häfte utan onödigt ordbajs och tomma klyschor. Varför gör inga sådana skrifter nu för tiden? Eller ja, det vet jag ju. De som uttryckte sig klart och redigt förlorade ju totalt initiativet.

   Radera
  2. Intressant förslag, undrar om det är genomförbart med tanke på internationella handelsavtal och sånt.

   Radera
  3. @Tango Smurfen
   En självklar lösning. Så gjorde alla länder, statsstater, gillen och kungahus fram till för något sekel sedan. Frihandel är lika förankrat i mänsklig tradition som Internet och Ebola.

   @kongos
   Självklart är det inte genomförbart. Länder går till krig för mindre saker än tull på olja.

   Radera
 8. Vad är källan till att satsningen läggs ner? Jag ser inga andra länkar än interna i artikeln. Det blir för all del mer intressant att läsa när du skriver så tillspetsat och hårdvinklat som du alltid gör, men då vill man också kunna ta en titt på den faktiska nyhet som ligger till grund, för att kunna sålla bort de värsta överdrifterna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.atl.nu/skog/k-rvt-l-ge-f-r-biogassatsning
   Antar jag och där skriver dom

   "Göteborgs Energis stora biogasprojekt Gobigas ser ut att bli endast en tumme. Tekniska problem och lågt oljepris äventyrar den kommersiella fasen.
   – Det finns inga marknadsförutsättningar i dag att börja projekteringen av den andra kommersiella fasen. Betalningsviljan finns inte helt enkelt, säger Göteborg Energis vd Lotta Brändström till ATL:s papperstidning.

   Hon hävdar dock att det inte finns någon risk för den testanläggning för 1,5 miljarder kronor som man byggt, men som ännu inte levererat någon gas, ska stängas.

   – Nej, vi har ett uppdrag att visa att tekniken fungerar och sprida kunskapen och det ligger fast. Vi har åtagit oss att driva den i cirka sju år, säger Lotta Brändström.

   Testanläggningen är konstruerad för flis men har körts med pellets och i testkörningar har man använt 6 ton pellets i timmen.

   Målet är att den ska producera 160 GWh biogas per år, men ännu, efter flera förseningar, produceras ingen gas."

   När oljepriset sjunker i en ekonomisk kris misslyckas givetvis alla att få lönsamhet.
   "Muteborgs biogassatsning har misslyckats "
   Oljeplattformar, skifferolja, alt blir olönsamt med lågt oljepris.
   Oljepriset kommer att öka till "normala" priser i framtiden.

   Radera
 9. En biogasanläggning baserad på redan befintliga industriavlopp, t.ex. från större skogsindustrier, har en uppskattad återbetalningstid på 3-7 år. Då är råvaran gratis och investeringen leder dessutom till minskade utsläpp i havet. Ändå har ingen vågat bygga en sån anläggning i Sverige, p.g.a. den stora kapitalrisken.

  Hur Göteborgs Energi i det läget kunde projektera en anläggning baserad på råvara som ska transporteras dit, vilket man redan från början visste skulle vara olönsamt, är helt ofattbart. Jag bloggade lite på ämnet i före valet i höstas:

  http://bashflak.wordpress.com/2014/09/02/skogsbaserade-fordonsbranslen/

  SvaraRadera
 10. Någon som vet hur det går med Muteviks(Ö-vik) storskandal? Jag syftar på etanol-satsningen med kommun-pengar! SEKAB etc!

  SvaraRadera