Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2014-12-03 12:09

Milis och motståndsrörelser är olagliga i Sverige

Det brukar framföras att vid ett angrepp och partiell eller hel ockupation av Sverige ska motståndet aldrig upphöra och i olika versioner av den gamla Om kriget kommer uppmanas man att bilda motståndsrörelser. Men såväl motståndsrörelser som milis är olagliga i Sverige, och svensk lag ska fortsätta gälla även på ockuperat område.


En milis skiljer sig mot en motståndsrörelse, genom att kämpa på slagfältet mot fienden. Vi ser idag flera exempel, t ex kurdiska peshmerga eller spontana kristna, yazidiska miliser eller muslimska miliser som försvarar byar mot IS. Det finns också milis i Ukraina, där exempelvis den högerextrema Azovbataljonen slåss mot den ryska invasionen av landet.

I Sverige är inte detta möjligt.

Dels bryter man mot väpnat hot mot laga ordning samt olovlig kårverksamhet, som bägge hittas under sk högmålsbrott.  Se brottsbalken kapitel 18 nedan:
"3 § Den som, med uppsåt att brott skall förövas mot allmän säkerhet eller medborgares frihet, samlar eller anför väpnat manskap eller håller det samlat eller förser manskap med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning eller övar det i vapens bruk, dömes för väpnat hot mot laglig ordning till fängelse, lägst sex och högst tio år.
4 § Om någon bildar eller deltager i sammanslutning, som måste anses vara avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten, eller ock för sådan sammanslutning tager befattning med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning, upplåter lokal eller mark för dess verksamhet eller understödjer den med penningar eller på annat sätt, dömes för olovlig kårverksamhet till böter eller fängelse i högst två år."
Kort sagt kan man inte organisera vare sig en milis eller på ockuperad mark en motståndsrörelse. Detta är olagligt i Sverige.

I Genevékonventionen får man bilda en motståndsrörelse och ska betraktas som krigsmän om man uppträder med sina vapen öppet, följer krigets lagar, har ansvarigt befäl och bär på avstånd tydliga emblem som visar att man tillhör motståndsrörelsen, t ex armbindlar.

Men det finns fler lagar man bryter mot i Sverige om man tar till vapen mot en ockupationsmakt. Exempelvis vapenbrott och jaktbrott.

Man får inte ha laddade vapen annat än där man har jakträtten eller på en skjutbana. Vapen ska i övrigt vara plundrade när man rör sig på annan mark. Man får inte över huvud taget ha laddade vapen i fordon, vare sig på väg eller i terrängen, inte ens där man har jakträtten.

Annars handlar det om olika varianter av vapenbrott och jaktbrott.

Möjligen kan man alltså försvara ett område där samtliga i motståndsrörelsen har jakträtt, men man får alltså inte organisera sig enligt högmålsbrott. Och man får inte färdas med laddade vapen i fordon, eller ens ha laddade vapen i stillastående fordon ens om man har jakträtten.

Kort sagt omfattar uppmaningen om att motståndet ska aldrig upphöra enbart militär personal och krigsmän, till vilket även svensk polis och civilanställda hos försvarets myndigheter räknas. Civilpersoner får inte ta upp motståndet mot en ockupationsmakt, utan kommer då bryta mot svensk lag.

Man får inte ens ta till knivar och spjut, då man i så fall bryter mot den sk knivlagen.

Tillägg: Som påpekades på Twitter bör förr alla krigsplacerade räknats som krigsmän efter allmän mobilisering. Med dagens yrkesförsvar ser det alltså helt annorlunda ut.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

38 kommentarer:

 1. Hellre svenskt fängelse än ryskt?

  SvaraRadera
 2. Den här lagen gäller "den som, med uppsåt att brott skall förövas mot allmän säkerhet eller medborgares frihet."
  Vad är då problemet om uppsåtet är att förhindra brott mot allmän säkerhet eller medborgares frihet?

  SvaraRadera
 3. I Sverige är självförsvar i princip förbjudet. Om man tar ifrån någon utlösaren till hens bombbälte så kränker man hens religionsfrihet, mänskliga rättigheter och lika människovärde.

  SvaraRadera
 4. Ser det verkligen annorlunda ut? Vi har så vitt jag vet fortfarande värnplikt i landet, och det finns väl fortfarande folk som är krigsplacerade? Dessutom finns det väl inget som hindrar att den existerande försvarsmakten värvar nya soldater när detta behövs?

  SvaraRadera
 5. Det finns inget som är svenskt utom barbariet, är det barbariet som ska försvaras?

  SvaraRadera
 6. Det är lugnt för jag har exceptionella Viking skills så jag slåss med yxa, dessutom är jag världsmedborgare så jag har en global regelbok vilken är flexibel och anpassningsbar "on demand" så att säga.
  Som uppfostrad i Stasis koncentrationsläger så har jag lärt mig den absoluta sanningen om att alltid vara en romantisk revolutionär där den kränkte alltid i alla lägen har rätt.

  SvaraRadera
 7. I ett undantagstillstånd gäller inga andra lagar än längden på spjutstången.

  För övrigt ser jag det som mest logiskt att en eventuell ockupationsmakt använder den befintliga svenska försvarsmakten, och befintlig svensk lag, för att bekämpa kvardröjande "främlingsfientlighet" mot ockupationsmakten. Lär inte saknas politiker och media som kan förmås omformulera diskursen i den riktningen om det skulle bli aktuellt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Typ så ja. Behövs det en milis är det rätt självklart att den typen av teoretiska förbrytelser är ointressanta. Man kan ju hänvisa till Carl Schmitts teori om undantaget här - oavsett hur väl skriven en konstitution är kan den inte förutse varje möjlig situation, och den som har makt är den som har möjlighet att göra undantag.

   Radera
  2. Nu tror jag som sagt att befintliga lagar och politiska strukturer kan "approprieras" sömlöst av en ockupationsmakt. Krävs bara lite "konditionering" först, och den misstänksamt lagde ser just nu i Sverige stor (och framgångsrik) aktivitet för konditionering och manipulation i syfte att underlätta exploatering (läs: parasiterande).

   Men Schmitt är ändå väldigt aktuell förstås, som motvikt mot dem som tror att något annat än styrka avgör i slutändan. Att förneka det ser för övrigt för mina ögon ut som just konditionering inför exploatering.

   Radera
 8. http://kanonmat90.blogspot.se/2014/12/en-intressant-tweet-om-dagens.html?m=1

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.businessinsider.com/russia-brain-drain-putin-ukraine-crimea-2014-12

   Radera
  2. https://www.youtube.com/watch?v=vXTY93RaF4U

   Radera
 9. Egentligen är det inte särskilt viktigt vad svensk lag säger eftersom en ockupation per definition innebär att svensk lag upphävs. Ockupationsmakten inför sin egen lag som oftast innebär att alla typer av motstånd mot ockupationen blir olaglig. I en sådan situation är det upp till var och en att bestämma om man vill organisera sig och fortsätta göra motstånd eller ge upp och acceptera ockupationen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fel
   Vid en ockupation så gäller samma lagar som innan.
   Se på Norge under ockupationen. Norska lagar gällde men tolkades av NS.
   Det är inte helt lätt att i grunden förändra all lagstiftning så en ockupationsmakt får leva med den svenska lagen

   Radera
  2. Jag tänkte på ett modernare exempel. Serbien har mer eller mindre varit ockuperat efter krigen på 90-talet. Där har man långsamt förändrat lagstiftningen så att motstånd mot ockupationen blir allt svårare. Skillnaden där är att det är "väst" som står för ockupationen medan Cornucopia? förmodligen syftar på att det är Ryssland som hypotetiskt ska ockupera Sverige. Men tillvägagångssättet är detsamma. De tar över och tillsätter marionetter att leda landet som sedan förändrar lagstiftningen så att det blir mycket svårt att ta tillbaka makten.

   Radera
 10. Om Sverige skulle bli ockuperat kommer det väl förhoppningsvis att proklameras undantagstillständ, vilket försvagar gällande lagar. Eller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Begreppet undantagstillstånd existerar inte i svensk lag, så nej.

   Radera
  2. Intressant i sig
   I Frankrike har man något som kallas fiktivt belägringstillstånd.
   Det kan innebära att polisen får fritt fram att skjuta alla de vill under en viss tid.

   Julia Agamben argumenterar i sin bok
   www.adlibris.com/se/bok/undantagstillstandet-9789187952395
   för att detta är grunden för att ett demokratiskt samhälle kan bestå. Endast genom att upphäva demokratin kan den bevaras vilket bevisar att den inte existerar.

   Men hur fungerar det då i Sverige?

   Radera
 11. Svar
  1. Ja, hemvärnet är det ju meningen ska göra motstånd vid en ockupation. Det fanns också under kalla kriget mera hemliga grupper som tränades till att göra motstånd (sattes upp av CIA). Men det var helt olagligt och en av ledarna för en av grupperna dömdes också för olovlig kårverksamhet (Otto Hallberg).

   Radera
  2. Vi har väl grannsamverkan?

   Radera
 12. Om man åberopar nödvärnsrätten då?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6dv%C3%A4rnsr%C3%A4tt

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
   Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
   Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
   Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

   Radera
  2. Då nr 3 i ubåtskontext redan är uppfyllt så.....Milis således :)

   Radera
  3. Nr 2 med för den delen

   http://hd.se/inrikes/2014/09/12/ryska-huset-salt-igen/

   Radera
 13. Så Svenska Motståndsrörelsen är olaglig?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nope, de säger själva att de är en "civil motståndsrörelse" och bedriver sin verksamhet på parlamentarisk väg. Däremot säger de sig vara beredda att försvara sig mot sina "fiender", så det är nog tänkt att det skall falla under självförsvarsklausulen. Sedan låter jag det vara osagt om detta i praktiken, ett antal har väl dömts för grova våldsbrott, men detta lär knappast falla under olovlig kårverksamhet eller liknande. Det skulle i så fall vara VAM på sin tid, som samlade militäruniformer, ett halvt ton ammunition, militär sprängdeg och radioutrustning i en av sina vapengömmor. Lirare som Klas Lund & co vill nog börja smyga i skogen och leka krig som "Legion Wasa" pysslar med. Tror dock knappast att SMR gör mer än att trolla på webforum, klistra upp affischer i nattens mörker och yra i webbradio...

   Radera
 14. "Den som, med uppsåt att brott skall förövas mot allmän säkerhet eller medborgares frihet,"
  Detta borde ju vid en ockupation vara för medborgares frihet. Alltså vara lagligt.

  SvaraRadera
 15. Det finns ingen anledning att starta en milis eller motståndsrörelse vid händelse av anfall.
  Man bör istället ansluta sig till hemvärnet och slåss under deras utbildade befäl.
  Hemvärnet kan fortsätta att slåss även vid ockupation, det finns internationellt regelverk kring detta, vad gäller uniform påväg till eldöverfall etc. Skulle Sverige kapitulera och hemvärnet lägga ned vapen... ja då är det upp till den enskilde hur han eller hon vill fortsätta med motståndet, med säkerhet kommer det att finnas en exilregering som kommer att fortsätta kriget.

  SvaraRadera
 16. Det intressantaste är nog hur en ockupation kommer att "framas" i propagandan. Tjalle Tvärvigg är förstås i vanlig ordning onåbar för propaganda och måste pacificeras med våld, men hur slår man in en kil mellan Tvärvigg-milisen och den vanliga befolkningen?

  Jag tror att man helt enkelt återanvänder de begrepp som fanns tidigare och ger dem en ny eller urvattnad betydelse, så att man kan rida på redan befintliga känslohangups i befolkningen.

  Då är "främlingsfientlig" en betydligt potentare kilslagande mejsel än "olaglig". "Olaglig" triggar betydligt färre amygdalor än "främlingsfientlig" nu för tiden.

  SvaraRadera
 17. Skulle Sverige bli invaderat har Sveriges folk, liksom allt annat folk, rätten att försvara sig mot angriparna. Kombattanterna i de bildade motståndsrörelserna har således rätten på sin sida så länge de följer Genèvekonventionen. Om ockupationsmakten ex. väljer att sumerisk massavrätta tillfångatagna legala kombattanter har krigsförbrytelser begåtts. (samma sak gäller förstås om motståndsrörelsen gör detsamma med tillfångatagna soldater ur ockupationsmakten)


  Följande grupper räknas som legala kombattanter enligt Genevekonventionen:
  Medlemmar i stridande parts stridskrafter, milisgrupper och frivilliggrupper som ingår i stridande parts stridskrafter.
  Medlemmar av andra milisgrupper och frivilliggrupper samt organiserad motståndsrörelse om de uppfyller vissa villkor.
  Medlemmar av regelrätta militära förband, som lyder under en regering som inte erkänts av den makt i vars våld de hamnat.
  Personer som följer med stridskrafterna utan att direkt tillhöra dem, till exempel civil besättning på militärt luftfartyg.
  Medlemmar av besättning på handelsfartyg och civila luftfartyg som tillhör stridande part.
  Civilbefolkning som vid fiendens annalkande självmant griper till vapen för att göra motstånd i självförsvar förutsatt att de uppfyller vissa villkor (bland annat att de bär vapnen öppet och iakttar krigets lagar).

  Att en motståndsrörelse som uppstår för att rädda den Svenska staten skulle vara olaglig av sagda stat finner jag befängt. De lagar du hänvisar till annulleras mest troligtvis i samband med krig, se bara på "21 kap. Om brott av krigsmän" i Brottsbalken. (https://lagen.nu/1962:700#K21P1)

  Detta kapitel träder i tillämpning när riket kommer i krig.

  Om riket är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i, får regeringen föreskriva att kapitlet skall tillämpas. Lag (1986:645).

  När det inte längre föreligger sådana förhållanden som avses i 1 §, skall regeringen föreskriva att tillämpningen av kapitlet skall upphöra. Lag (1986:645).

  Vid tillämpningen av detta kapitel avses med krigsmän alla som är tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten.

  Krigsmän är dessutom

  1. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten är skyldiga att delta i rikets försvar,
  2. skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),
  3. alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när avdelningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden,
  4. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen. Lag (2010:308).

  Nu är jag visserligen ingen jurist men borda man inte automatisk bli ansedd som krigsman i krigstid om man organiserar sig med en en tydlig befälsordning, bär sina vapen öppet, har igenkännbara tecken samt följer krigets lagar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Om motståndsrörelsen, när kriget väl är över, fortsätter att lalla om kring med vapen och uniformer så gör de sig skyldiga till de brott som du tidigare angivit. Mig veterligen uppkom dessa lagar (iaf den om olovlig kårverksamhet) för att förhindra situationen som uppkom i mellankrigstidens Tyskland, där varje parti hade hade sina frikårer, för att skydda och få genomslag för sin politik Lagen är således till för att skydda statens existens från omstörtande element.

   Radera
  3. Suck.

   Då tar vi det igen. Genevekonventionen står inte över svensk lag. Du kommer alltså begå vapenbrott, jaktbrott och högmålsbrott om du bildar motståndsrörelse eller milis. Svensk lag fortsätter gälla på ockuperad mark.

   Radera
  4. Tänk om det vore så väl att rätt går före lag.

   Radera
 18. "...och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret..."
  Då räcker det väl med ett radioutrop av öb att folk i ockuperade områden skall på alla sätt försvåra för ockupanten, för att en väpnad motståndsrörelse blir laglig??

  SvaraRadera