Cornucopia?

Aktuellt

Safaris integritetsskydd hindrar kommentarer på bloggen - bugg när du försöker stänga av

Det är nu utrett varför det inte går att kommentera på bloggen för en del användare av Apples Safari-webläsare. Apples (förvisso Open Source...

2014-12-29 11:41

Hur löser ett nytt borgerligt parti knuten kring migration och integration?

Från allt fler håll höjs nu rösterna om att det bör startas ett nytt, riktigt, borgerligt parti och ta de väljare som nu flyr alliansen de kommande 3.5 åren. Fast avgörande är hur man ska kunna förändra migrationspolitiken och lösa integrationsproblemen, utan att vare sig stämplas som det populära uttrycket rasister eller ännu värre attrahera faktiska rasister till partiapparaten. Här följer en allmän diskussion om hur ett nytt partis migrations- och integrationspolitik kan se ut.


Ett riktigt borgerligt partis politik är annars väldigt enkel och självklar. Utan att gå in på detaljer innebär det klassisk borgerlig politik - minskad stat, ökat eget ansvar. 

Sänkta skatter, minskade bidrag, minskad byråkrati, färre myndigheter, färre lagar, sparande och välståndsskapande investeringar istället för lån och välståndsutömmande konsumtion, stärkt rättsväsende, stärkt försvar.

Man kan tänka sig utsvävningar kring ansvar, som en hårdare miljölagstiftning där aktieägare, styrelse och VD blir personligen ansvariga för miljökonsekvenser av ett företags agerande, även efter konkurs. Inga mer externaliseringar där man sätter gruvor i konkurs för att slippa städa upp efter sig - då får VD, styrelse och aktieägarna personligen få sina tillgångar utmätta för att finansiera upprensningen, istället för att som idag staten tar kostnaden.

Ännu ett namn har lagts fram som möjlig partiledare - Mikael Odenberg. En gammelborgare, som stod upp mot regimen Borg/Reinfeldt och avgick när försvarsminister Borg körde över försvarspolitiken. En av få fd ministrar med äran i behåll.

Men nu över till migrationspolitiken. Som vanligt är det inte mina egna åsikter, utan en intellektuell övning och resonemang. Det är svårt för många underbegåvningar att förstå, men vi normalbegåvningar kan faktiskt tänka och resonera kring saker utan att det behöver vara våra egna åsikter eller värderingar.

Ett nytt riktigt borgerligt parti måste undvika den sk (pp)-fällan - även kallat pedofilproblemet, som drabbade Piratpartiet och förstörde deras chanser att komma in i riksdagen i valet 2010.

Piratpartiet drev en sexualliberal politik, vilket attraherade en bunt pedofiler som föreläste för partiet internt och fick partiet att rättfärdiga barnpornografisk skildring. Och så var den valrörelsen skjuten i sank och partiet återhämtade sig aldrig i opinionen. Det spelar ingen roll att rättsfallet man brände bort sig på friades i högre instans senare, det väsentliga är hur man uppfattades av väljarna som pedofilpartiet. På samma sätt måste ett riktigt borgerligt parti göra sitt yttersta för att hålla alla rasister borta, då de annars kommer angripas för rasism av allianspartierna och vänstern. Flugor dras till skit

Hur stramar man då åt migrationspolitiken och förbättrar integrationen utan att stämplas som rasist?

Svaret är att man måste både ge och ta. Man måste kunna visa sig på frikostigare än nuvarande migrationspolitik samtidigt som man skärper nuvarande migrationspolitik.

Det går utmärkt att titta på (kd):s utspel och nya migrationspolitik, och man kan utgå från den. Kristdemokraterna fick ingen rasiststämpel på sig, trots denna skärpning den innebar. Så det är fullt möjligt att skärpa migrationspolitiken utan att rasistkortet dras, så länge man inte har gamla rasister i sina led som (sd) har.

Här följer några lösa punkter för migrationen
 • Inga PUT till flyktingar, utan som (kd) ska man få tillfälliga uppehållstillstånd (TUT). Om skyddsbehov fortfarande kvarstår efter fyra år (en mandatperiod), kan man få PUT
 • Antalet per år TUT begränsas, på en högre nivå än idag. Därmed kan ingen anklaga riktiga borgerliga partiet för att vilja minska invandringen. Antalet PUT 2014 landar på ca 30 000. Sätt därmed ett tak för TUT på 50 000. Riktiga borgerliga partiet accepterar alltså fler flyktingar än idag och kan inte anklagas för rasism.
 • Antalet PUT per år begränsas också. De sätts på 20% av av TUT, eller 10 000, dvs en minskning med 66%. Dock är man fortfarande öppnare pga att man accepterar högre invandring via TUT.
 • När kvoten för TUT är fylld ett givet år, så skickas alla ytterligare asylsökande omedelbart tillbaka till det land de just kom från (t ex Danmark). Helt i linje med EU-regler att det land man först kom till ska man söka asyl i. Danmark får i sin tur skicka vidare osv hela vägen tillbaka till flyktingsmugglarnas Italien.
 • Utöver detta höjer man antalet kvotflyktingar man tar emot via FN, och visar sig alltså vara öppnare än befintlig politik.
 • Bidrag sänks kraftigt, mer än för (kd):s förslag, som ville lägga bidragen på en högre nivå än socialbidrag ("försörjningsstöd" som det egentligen heter). De sänks förstås till socialbidragsnivån. För en flykting är det likväl en enorm inkomst jämfört med i hemlandet. Socialbidragsnivån är etablerad som stödnivå för de som inte omfattas av Sveriges socialförsäkringar, och det ska förstås även gälla flyktingar och inte bara svenskar.
 • Man bibehåller arbetskraftsinvandringen, även om denna är föremål för förhandling med socialdemokraterna, som egentligen vill avskaffa den. Den flykting som skaffar jobb och jobbar t ex ett år, går före i PUT-kön. Flyktingar med TUT slipper arbetsgivaravgifter och får lägre skatt.
 • Utan legitimation som styrker nationalitet och ursprungsland ges ingen TUT, utan man skickas omedelbart ut ur landet. Torde vara tämligen självklart, men idag räcker det att hävda att man är från Syrien, så får man PUT helt utan något som styrker detta.
Dock är det så att när man stryker PUT så kommer flyktingsmugglarna dirigera om strömmarna till fler länder. Man ska vara på det klara med att de som kommer till Sverige är de som kunnat betala 100 000-tals kronor till flyktingsmugglare.

Tanken att PUT ska ge signalen att flyktingar ska etablera sig i Sverige och snabba upp integrationen har bevisligen visat sig vara fel, eftersom integrationen bara blir sämre i takt med att våra politiker skiter i integrationspolitik och pissar på flyktingarnas behov. Det är alltså ingen försämring att byta PUT mot TUT.

Sverige kommer likväl ha den generösaste migrationspolitiken per capita i EU enligt ovan.

Så var det frågan om integrationen. Ett stort problem med integrationen är bostadspolitiken. Vi har ingen bostadsbrist i Sverige, men genom kreditmurar har vi en aktiv segregation där folk skuldsätter sig för mångmiljonbelopp för att slippa bo nära flyktingar.

Flyktingar behöver bo bland de svenskar som alla älskar dem. Trots allt röstade 87% av svenskarna för fri invandring till Sverige, så länge man kan betala flyktingsmugglare. Samtidigt byggs det 10 000-tals bostadsrätter, där byggbolagen kan tälja guld för på att skinna folks kreditutrymme via överpriser. Ingen av dessa bostadsrätter kommer idag bli aktuell för flyktingar, som därmed både saknar permanent bostad och hamnar i våra ghetton när de väl får en bostad. Så lär de sig inte heller språket eller det svenska samhället ordentligt och mediantiden till en flykting får jobb är åtta år, dvs 50% har fått jobb först efter åtta år, medan de övriga 50% fortfarande är arbetslösa.

Så flyktingarna behöver in i de fina bostadsrättstrapphusen och de fina nya medelklasskontainers som brukar kallas villaområden.

Lösningen är en utökad kommunal förköpsrätt. Ja det är en frihetsbegränsning, men 87% vill ha fri invandring och då behöver vi begränsa lite friheter för att lösa integrationen. Alla älskar invandrare, och då får de leva med att ha dem som grannar.

Idag har kommunerna förköpsrätt på fastigheter över 5 000 m2, vilket innebär att de vid en affär kan gå in och köpa fastigheten till det överenskomna priset. Det sker sällan, och omfattar mest jordbruksfastigheter och andra kommersiella fastigheter, och är tänkt att möjliggöra kommunal expansion och exploatering av tätortsnära mark.

En utökad kommunal förköpsrätt ska omfatta alla bostadsrätter och småhusfastigheter, men med begränsningen att kommunen bara får utnyttja förköpsrätten på högst 10% av en bostadsrättsförenings lägenheter, eller 10% av fastigheterna (villorna) i en given detaljplan, dock minst 2 st. Bostadsrättsföreningar får inte säga nej till kommunen som medlem och får inte säga nej till att kommunen hyr ut i andra hand. Förköpsrätten finansieras genom att kommunerna får låna till bostadsköp av staten, till aktuell statslåneränta.

Reservationen minst 2 st är till för att hindra att alla nya BRF:er bara blir nio lägenheter och alla  nya detaljplaner bara blir nio villatomter för att blockera kommunalt förköp. Istället kommer de bli 29 stycken, vilket ger 2/29=6.89% kommunala köp i nya kommunminimerande bostadsrättsföreningar eller kommunminimerande nya villaområden.

Förköpen behöver inte gå till enbart flyktingförläggningar, utan kan även användas till socialkontorens behov, men behovet av integration är större för flyktingar än de som redan trillat mellan de sociala skyddsnäten.

Man kan också tänka sig en skrivelse om att kommunen inte får förköpa där det redan finns mer än 10-20% flyktingar, dvs i ghettona.

Därmed kommer flyktingar bli grannar med strävsamma kreditvärdiga flyktingälskande svenskar, som alla älskar flyktingar, och kommer integreras på ett helt annat sätt i svenska samhället. Svårare än så är det inte.

Så var det med den saken.

Den som protesterar mot att kommunerna ska få placera flyktingar i medelklassens bostadsrättstrapphus eller villaområden är uppenbarligen en rasist och kan helt bortses från, vilket inkluderar sexpartiernas etablerade politiker om de motsätter sig ett sådant förslag från det riktiga borgerliga partiet.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

68 kommentarer:

 1. Det är dags att tänka lite större, friare tankar nu.
  Fria val, med allt vad det betyder av osäkerhet och risk, måste förpassas till den historiska sophögen, där denna excess i flummig 1900-talsdemokrati hör hemma. Det kan inte vara vettigt att i stort sett vem som helst kan röstas in i ett parlament och få makt över oss alla, i stort och smått.
  En rutinerad, professionell riksdagsledamot, kan idag, bara för att han inte är tillräckligt direkt i tilltalet, salongsfähig eller modemedveten, bli utslagen av en okvalificerad nobody, som inte har just någonting att komma med mer än att provocera.
  Vi har redan rådgivande folkomröstningar. Mitt förslag blir att vi inför rådgivande riksdagsval. Det skulle ge en chans åt parlamentarikerna att korrigera de misstag de kan ha gjort utan att behöva exkluderas från sitt viktiga uppdrag.
  Det ger även en chans att korrigera de misstag väljarna har gjort.
  Det skulle kunna fungera som valet idag, bara med den skillnaden att mandaten inte fördelas direkt i proportion av rösterna, utan efter en extra runda i parlamentet. Där får de olika partierna genom överlägggningar ratificera valutgången, och slutgiltigt fördela mandaten.
  Detta skulle ge enorma fördelar :
  Skydd mot odemokratiska partiers inträde i parlamentet.
  Lättare att skapa breda överenskommelser i Riksdagen.
  Högre mått av professionalism i Riksdagen, eftersom ledamöterna kommer att vara mer erfarna då de i praktiken inte riskerar en neslig och onödig avsättning redan efter någon mandatperiod.
  Lättare att ordna en stabil bostadssituation åt riksdagsledamöterna, då de blir mer permanenta Stockholmsboende .
  Samt den säkerhet det innebär att kunna reglera ett oproportionellt högt valresultat för ett parti som egentligen inte borde vara stort, och på samma vis kunna reglera upp resultatet för de partier som har en väl genomtänkt politik, men som just vid rösttillfället inte förmår ta sig över den så kallade spärren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bättre att höja småpartigränsen till 20 %

   Radera
 2. Fritt ur huvudet så kan bara 2% av de från Eritrea och 15% av de från Syrien styrka sin identitet. Så gott som samtliga sökande får ändå PUT, så med din sista punkt så skulle nog söktrycket till Sverige minska rejält.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och med samtliga sökande så menar jag förstås även de som inte kan styrka sin identitet.

   Radera
  2. Inte så lätt att få pass i Somalia, Eritrea eller Syrien direkt. Har man oturen att man aldrig haft ett pass/id-kort eller fått sitt beslagtaget, förstört, borttappat ska man alltså aldrig kunna få asyl enligt cornu, oavsett hur stort skyddsbehov man än har?

   Radera
  3. @gotitallfromyou

   Är det verkligen vårt ansvar?
   Varför ska vi utsättas för de risker som följer av att släppa in overifierat kreti och pleti?
   Duger det inte att sätta upp ordentligt skötta flyktingläger i närområdet?

   Radera
 3. Anar jag en viss ironi i tonen?

  Det har sagts förr och tål att sägas igen.
  Med rätt volymer(detta hemska ord) på flyktingmottagandet så behövs ingen integrationspolitik.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inkvoteringen bland medelklassen är ju en smula ironiskt men det hela är ju ett tankeexperiment. Dock ett effektivt sådant eftersom det ställer en hel del saker på sin spets kring integrationen och hyckleriet i dagens samhälle. Det var ingen slump att Reinfeldt bosatte sig i Täby i en dyr bfr, om man säger så. Han kunde köpt en billigare lägenhet lika långt från stan i ett annat område. Men det ville han inte, men han gillar olika på ett mer eteriskt plan.

   Radera
  2. Inkvotering bland medelklassen är det enda sättet att få någon som helst integrering som är i närheten av att fungera men också ett ypperligt sätt att bryta ner viljan att ta emot flyktingar bland medelklassen. Ska bli kul (nä inte egentligen ..) att se på vilket sätt detta går åt helvete.

   Radera
 4. Omg, RASIST! (kunde inte låta bli). Akta dig snart kommer 100 vänstervridna mp journalister m.fl och hoppar på dig utan några sakliga argument.

  Nåväl, kul att du kommer med några förslag istället för att gapa rasist till höger och vänster. Jag har fortfarande hållit mig från att rösta på SD, men kommer det inga alternativ så är jag snart där jag med. Med tanke på hur stor din blogg är så kanske du borde bli politiker, du är ju ändå rätt "känd", och bättre betalt lär det bli med. Även om jag anser att hälften av det du skriver är trams så kommer du få min röst.

  SvaraRadera
 5. Mycket intressant att se hur många röster ett sådant integrationsparti skulle få. Eftersom white flight inte exixterar och alla gärna vill ha en nyligen invandrad som närmsta granne borde de snabbt få 87 % av rösterna.

  Tror du missförstått Alliansens storhet. Vi kan samtidigt bo i våra gated communities och vara världens mest toleranta och öppenhjärtiga människor.

  SvaraRadera
 6. Det hela är ganska enkelt:

  Omfamna globaliseringen eller vurma för välfärdsstaten.

  Välj en.

  Det senaste decenniet har vi valt båda. Vilket leder till att vi dränerar våra privilegier på bara någon generation eller två. Oåterkalleligt.

  "Hur stramar man då åt migrationspolitiken och förbättrar integrationen utan att stämplas som rasist?"

  - Sluta tala om att strama åt volymen.
  - Börja prata om att höja kvalitén.
  - Sluta upp med barmhärtighetsinvandringen.
  - Övergå till tillskott- och förstärkningsinvandringen. Välkomna att stanna kvar alla ni gästforskare och utlandsstudenter. Välkommen arbetskraftsinvandring.
  - Erkänn att vissa attityder och värderingar är mer lämpade/önskvärda än andra för det svenska moderna och fortsatt progressiva samhället. (Risk för åmälen som "Kulturrasist!")
  - Medborgarskap ska gå att återkalla vid grova förseelser. (Individen ska vara ett tillskott, inte till last för en barmhärtig nation.)
  - Sluta upp med alla bidrag. Kan inte du (eller någon närstående) försörja dig så är du inte en del av tillskott- och förstärkningsinvandringen och därför inte önskvärd.

  Finns inget rasistiskt i ovan. Däremot kan man nog bli stämplad som empatilös kapitalist.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kunde varit så, ungefär, och då hade SD inte ens existerat, en helt logiskt samhällsförankrad, småskalig, ekonomiskt självbärande invandring för allas bästa.

   Men nu är det ju medias "journalister" som styr egentligen och då ser det helt annorlunda ut eftersom de använder invandringen som ett redskap att riva ner samhället med.

   Radera
  2. Utmärkta ideer alla utom att återkalla medborgarskap vilket jag inte kan förstå Om man inte ska ha två uppdättningar medborgarsksp - ett gör infödda och ett för inflyttade.

   Radera
 7. Jag tror att nästa nya parti blir ett islamistiskt. Med nya regler kan de ju styra även i minoritet. Eftersom de fyller på leden mer för varje år är det inom en snar framtid i egen majoritet.
  Då kan man prata om nytt parlamentariskt läge.... Ett svenskt Islamiska Staten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är en mardröm som säkerligen kan inträffa men säger man att islam är ett hot mot demokratin så stämplas man som rasist och helst om man sympatiserar med SD

   Radera
  2. Då får man väl inte säga så då? Men även mardrömmar kan bli sanna. Ett litet muslimskt (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalifat) Kalifat i ett land lång uppe i norr. Någon som vågar gissa vilket år det blir en realitet? Vad stämplar andra klistrar på min panna, säger mer om dem än mig. Men visst kan sd vara ett alternativt val nästa gång. Men det är en stund till 2018.

   Radera
 8. Invandringen är tydligen endast en temporär belastning på vårt välfärdssystem. Och det borde vi väl kunna ställa upp på för att hjälpa alla nödställda?

  Redan till 2024 kommer den totala invandringen ha minskat med nära 40% till endast drygt 80 000 per år. Dvs invandringen av utlandsfödda kommer att nära halveras under kommande 10 årsperiod då ungefär 20 000 av de invandrade per år är födda i Sverige där huvuddelen får antas vara svenskar. Fred och välstånd för (nästan) alla på jorden är nära förestående. Allt enligt SCB.

  SvaraRadera
 9. Debatten har bara börjat...
  Ett vettigt grundavdrag - för alla medborgare - på minst 130 000kr om året, inklusive arbetsgivaravgiften/egenavgifter, så kan man släppa litet på kontrollen och nyanlända kan börja försöka försörja sig från första dagen...

  SvaraRadera
 10. Bostadslösningen för flyktingar är klockren! Jag som s.k. vänsterextremist skulle seriöst fundera på att rösta på ett borgerligt parti bara för att få igenom det..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja spännande lösning. Cornu är påfallande ofta väldigt konstruktiv.

   Radera
 11. Har svårt att bedöma hur mycket allvar eller ironi man ska tolka in, väljer att ta det seriöst och då tycker jag följande.

  Varför krångla till det så förbannat? TUT till alla som kan styrka identitet och bedöms ha skyddsbehov. Det är ok med lägre skatt och undantag från arbetsmarknadsregler (utom den fysiska säkerheten) under TUT tiden, man ska trots allt lämna inom en inte allt för lång tid. Om man etablerat sig på ett hållbart sätt tex. har ett arbete eller företag som bedöms som seriöst, inte begått grova brott osv får man självklart PUT och välkomnas till sitt nya land. Då är troligen även bostadsfrågan löst. Men efter PUT gäller lagar och regler lika för alla, ingen särbehandling pga tex vidskepelse.

  PUT ges direkt till kvotflyktingar som som inte har något att återvända till.

  Det borde bli en hel del pengar sparade, en stor del av dom, vet inte om vi har råd att säga allt, går oavkortat för att lindra nöden i flyktinglägren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Själva essensen är alltså egen försörjning, klarar man inte det så tyvärr tyvärr, undantag för social anknytning prövas strikt. Självklart, möjligen efter ytterligare prövotid med begränsningar får man efter PUT full och oinskränkt tillgång till "välfärden".

   Detta är fullständiga självklarheter för alla utom dom som måste ta hänsyn till surdegsjournalisterna i den tredje statsmakten.

   Radera
  2. Mhmm fråga röda korset vad de tycker är mest värt, att de får 50 miljarder som räcker till uppskattningsvis. Låt oss se nu, 77 kr för en månad. Källa: http://www.redcross.se/teman/mellanostern/
   Vi kan alltså hjälpa över 50 miljoner flyktingar med dessa pengar samtidigt som vi sparar pengar. Och till er som kommer med skitsnacket om att vi ger bistånd... det är på tok för lågt och används till kostnader i Sverige istället.
   Dom hade till och med nån typ av insamling till Syrienflyktingar på Facebook tror jag det var, en "skänk en dollar" kampanj, för att det saknade pengar till basbehoven för december.

   Radera
 12. Det finns även i "bättre" kvarter en stor andel utländska namn. Din tanke om kommunal förköpsrätt blir nog svår att tillämpa i praktiken. När komunen köper en villa för att inhysa missbrukare som man tidigare gjort gynnas absolut ingen! En "duktig" invandrare tar sig fram i redan dag.

  SvaraRadera
 13. Man måste göra upp med vanföreställningen att "generös" migration är enda sättet att inte vara rasist utan istället satsa på ett generöst men kostnadseffektivt alternativ. Dagens politik är dålig just för att den är dyr och ger för lite positivt tillbaka. Vänstern (och alliansen) vill lösa det genom att mörka kostnaderna, ignorera problemen och bara fokusera på de positiva delarna men vi lever ju ändå i en verklighet med begränsade resurser som vi måste anpassa oss efter.

  I stort skulle ett nytt borgerligt parti istället kunna göra följande:

  Migrationen sker efter Kanadas modell, dvs kvalificerad efterfrågad arbetskraft samt kvotflyktingar. Vi behåller alltså i stort sett de positiva delarna av invandringen vilket gör att integration inte blir något problem eftersom det inte blir några fler Rosengård, Vivalla eller Rinkeby. Ekonomiskt också förstås väldigt positivt i jämförelse med idag vilket frigör resurser för bistånd.

  Bistånd sker efter SOS Barnbyars modell. Under 2013 med endast 300 miljoner i budget lyckades de ge tryggt boende åt 82300 barn och ungdomar, skolgång åt 145200, sjukvård åt 723300 och katastrofhjälp åt 179500. Vad kostar motsvarande i Sverige?
  Dessutom slipper folk ge sig iväg på dyra farliga resor utan det blir istället en positiv utveckling i landet som gör att behovet av att flytta på sikt helt enkelt upphör.

  När jag tänker efter så är man helt klart rasist om man förespråkar dagens politik över det här.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror inte man ska överdriva risken att bli rasiststämplad. Man svamlar inte om björkar och röda stugor, man försöker inte hela tiden definiera vad svenskhet är när journalisterna frågar i syfte att misskreditera, man har inget bagage bestående av uniformer och läderkoppel.

   Däremot kan man räkna med att få epitet som omänskliga och tokhöger. Från vuvuzelavänstern givetvis även facist, SD 2.0 och sedvanliga diagnoser om symtom på olika fobier.

   Radera
 14. Det är försent. Försämringen är permanent. Det blir inte bättre för att vi minskar invandringen, man minskar bara utsträckningen av försämringen. Kriminalitet, låga skolresultat, massarbetslöshet mm är här för att stanna. Man kan minska på invandringen men vad spelar det för roll? Det finns ingen framtid för Sverige. Det är kört.

  SvaraRadera
 15. Apropå den kommunala förköpsrätten.
  Trodde avskaffandet av den gäller än.
  Från 1 maj 2010.
  Kanske även i Marks kommun, Lars!?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den är mycket riktigt upphävd. Däremot har kommunerna såvitt jag kan läsa fortfarande kvar sin expropriationsrätt enligt 2:1 Expropriationslagen (SFS 1972:719). Första stycket lyder enligt följande: "Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning." (Jag är dock ingen jurist och lagen bör ju dessutom läsas i sin helhet.)

   Radera
 16. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 17. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 18. "Fast avgörande är hur man ska kunna förändra migrationspolitiken och lösa integrationsproblemen, utan att vare sig stämplas som det populära uttrycket rasister eller ännu värre attrahera faktiska rasister till partiapparaten."

  Det går inte. Stämplingen är omöjlig att undvika eftersom det är demokraturens enda vapen. Några argument i övrigt har den ju inte som inte är fullkomligt bisarra, som när Reinfeldt är uppe och flyger i det blå. All strategi som går ut på att försöka smyga in sitt budskap för att slippa kallas rasist är dömt att misslyckas på förhand och när stämpeln väl är etablerad kommer partiet också att dra till sig "rasister". Liken av allsköns demokrater, ursprungligen vänster/antirasister och förnuftiga debattörer som ligger strödda längs härvägen borde göra detta uppenbart för alla. Ingen skonas av värdegrundsdemokratin.

  Vad som krävs är tvärtom att själva begreppen avväpnas, avmystifieras, visas upp i all sin intighet och rycks som de nya kläderna av den nakne kejsaren så han får stå där i all sin löjlighet. Med andra ord krävs mod och brist på fruktan. Och det är inte alls omöjligt att genomföra. I synnerhet inte om det nya borgerliga partiet kan få med sig några tunga namn från förr som företrädare. De behöver ju bara peka på det sakliga. Faktum är att avväpningen har gått ganska långt bara den här hösten och det utan hjälp av någon inifrån det etablerade Sverige.

  När löjligheten väl vidlåter den totalitära hypnosdemokratins begreppsapparat så går det fort. Folk inifrån media kommer att vända på en femöring och frenetiskt sopa undan spåren efter sig. Lite som det som hände när 70-tal blev 80-tal, fast mer intensivt. Finns nämligen inget som svensken fruktar så mycket som att framstå som löjlig. Detta är till och med värre än att brännmärkas som rasist. Rasiststämpeln vinner ju mycket av sin potens just genom att "rasister" utmålas som patetiskt småfolk som inte bor i Stockholm. Det är fråga om statustänk och man väljer att bli hipstervänster i dagens Sverige för att man vill ha status. När statusgarantin visar sig värdelös så händer det saker.

  Rent konkret bör ett nytt borgerligt parti instämma med SD om att ca 90% av importen måste upphöra eller att ett moratorium utlyses till följd av den kommande krisen etc. På motfrågor svarar man bara att man "inte var med och tog de besluten" eller att "läget har förändrats. Det är andra tider nu och vi måste ta ansvar för Sverige." Vidare bör det borgerliga partiet måna om att fånga upp stöd från de invandrare som idag befinner sig i Sverige, men som motsätter sig vidare immigration

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Kapten
   "Vidare bör det borgerliga partiet måna om att fånga upp stöd från de invandrare som idag befinner sig i Sverige, men som motsätter sig vidare immigration"'

   Precis. Det är många (hårt arbetande) invandrare som idag motsätter sig fler "bidragsflyktingar". Självgoda naiva Svenskar inser inte detta eftersom dom betraktar "invandrare" som ett kollektiv vi ska ta hand om-inte som självständiga individer.
   Många av dessa invandrare röstar på SD på grund av rådande flyktingpolitken men skulle nog mer än gärna välja ett parti där som dom själva kan känna sig tryggare med.
   Något att räkna på då det kan vara ganska många väljare vi talar om?

   Radera
  2. @Kapten Stofil, tack för ditt inlägg som till skillnad mot de flesta andra inte innehåller snabba lösningar, utan visar på dina djupa insikter när det gäller den indoktrinering som vi dagligen utsätts för. Dina kloka ord väcker min lust att delta i debatten trots att jag känner mig helt utmattad på att bemöta alla mer eller mindre bisarra förslag producerade av personer som inte har den minsta aning om den verklighet de vill reformera. De flesta förslag från politiker jag har läst på sista tiden är populistiskt snömos.Tyvärr så delar jag inte din optimism när det gäller framtiden, men jag delar absolut din slutsat att det “krävs mod och brist på fruktan”. Det var vackert formulerat. Tack för de orden.

   Jag tillhör en av de få personer i landet som har ganska bra överblick över migrationsområdet. Sedan jag kom till Sverige för över trettio år sedan och fick höra av mina landsman att nu gäller det att roffa åt sig så mycket som det går för att svenskarna är dumma, nu delar de ut och snart är det ingenting kvar, så har jag försökt ta reda på varför ni gör på det sättet. Och jag måste erkänna att jag förstår allt mindre. Jag har arbetat med migrationsfrågor på olika nivåer inom stat, kommun, kyrkan och ideella föreningar. När jag för några år sedan upptäckte att den då tilltagande migrationsdebatten inte speglar min verklighet och den verklighet de allra flesta av invandrare lever i, så började jag följa debatten i media. Jag har även själv försökt påverka debatten genom att kontakta ett stort antal journalister, engagera mig politiskt i våra två största partier, jag har haft kontakter inom polisen och fackföreningar. I de allra flesta fall har den kognitiva dissonansen mellan den verklighet vi invandrare lever i och den beskrivning av verkligheten som media ger varit så stor att ingen ville lyssna på mig. Journalister vill bara få sin bild av verkligheten bekräftad enligt den enkla dramaturgin som säljer - de goda och de onda. Politiker vill inte veta för att så länge journalister inte tar upp problemet så finns det inte. Polisen och fackföreningarna är medvetna om problemen, men kan inte göra någonting, eftersom precis som de säger så saknas det politiskt intresse. Moment 22.

   För att gå vidare så måste vi börja med att definera de hindren som står i vägen för en vettig migrationsdebatt. Den första och största är svenskarnas bristande självkännedom och integritet som gör er till en lätt byte för alltsköns indoktrinering. T.ex. att vi gillar olika. Det här är lögn och ni behöver inte ha dåligt samvete för att ni inte umgås med oss. Den svenska kulturen är så avvikande från alla andra kulturer och det vet vi alla som har tillägnat oss den sociala kompetensen att umgås med er, att vi som flyttar hit väljer att umgås med våra landsmän eller med andra invandrare. Och ni känner er mer bekväma med andra svenskar. Vi måste sluta hyckla om det och börja fundera på hur ni ska få kännedom om den enorma medieskugga som ligger över oss, första och andra generations invandrare, om vi inte umgås. De enstaka invandrare som får vara med i debatten är s.k. professionella invandrare som är tvungna att förstärka era fördomar om oss för att få vara med.

   Vi som kommer från andra länder måste också ta vårt ansvar och börja delta i debatten istället för att med skadeglädje titta på hur det går åt helvete för de dumma och dryga svenskarna. Vi måste förstå att vi sitter i samma båt och att vi kommer att sjunka tillsammans.

   Det är här vi måste börja - prata med varandra och sakta punktera alla lögner. För att den svenska migrationspolitiken är en koloss som vilar på lerfötter som när som helst kommer att ge vika.

   Radera
  3. forts.
   För de som inser behovet av att skaffa sig en uppfattning om verkligheten innan de börjar uttala sig så rekommenderar jag Tino Sanandajis blogg. Tino är en av de mycket få hederliga forskare på migrationsområdet där man annars sysslar med ideologisk s.k. forskning som är vanligt i de totalitära länderna. Ge gärna en slant till Tinos insamling på Kickstarter. Jag vill även rekommendera Merit Wagers blogg och hennes böcker. Merits mod och uthållighet med att informera oss om alla tokeriet på migrationsområdet är unik. Merit är själv invandrare och en av de få debattörer som vet vad hon pratar om. Jag vill även rekommendera Ivar Arpis läsvärda granskning av Migrationsverket i Neo.

   Den här debatten är den absolut viktigaste när det gäller Sveriges framtid. Jag hoppas att debatten här fortsätter, men jag skulle föredra att höra nyfikna frågor än färdiga lösningar. Själv är jag mycket nyfiken på vad det är som är så lockande med obegränsad migration att man väljer att gå med på den här “demokratisk problematiska överenskommelse” bara för att rädda migrationen.

   Radera
  4. Svenskarna är ett mentalsjukt folk och man får stånga sin panna blodig för att försöka förstå hur ett folk kan bli så jävla inbilskt och dumt. Det säger jag som ursvensk, med adligt påbrå.

   Radera
  5. @Tessa
   Underbar läsning!

   Radera
 19. Ett förslag till listan:

  En invandrare/flykting kan inte åtnjuta alla välfärdsrättigheter/bidrag förrän individen arbetat lagligt minst ett år i Sverige.
  Fördelar:
  -Skyndar på "integrationen" avsevärt
  -Har positiv inverkan på viljan att lära sig svenska och skaffa egen försörjning
  -Ekonomiska "flyktingar" tänker efter innan dom "flyr" till Sverige. Ger oss istället plats för riktiga flyktingar som vill bidra till samhället.
  -Minskar svartarbetet avsevärt
  -Ekonomiskt bra för både stat och kommun
  -Ger positivare syn på invandrare som bidrar- inte lata "bidragsparasiter"
  -Minskar argumenten hos rasisterna
  …säkert några till

  Emot:
  -Detta innebär att ställa krav på individen.
  Halva vänsteretablissemanget kommer därför att skrika högt och nu använda ord som fascist, nazist, utsugare, utnyttja dom svaga och andra påhopp som dyker upp när sakargument saknas.

  SvaraRadera
 20. Årets bästa blogginlägg, iaf viktigaste.

  SvaraRadera
 21. Mitt förslag är att Migrationsverket börjar följa alla lagar, föreskrifter och allmänna råd som redan finns. Det skulle utan tvekan leda till ett hållbart flykting-/lycksökar-/anhörigmottagande.

  I vilket fall är ditt inlägg mycket angeläget, särskilt idén om ett nytt, riktigt, borgerligt parti. Nu efter Decembersveket har jag sagt upp mitt medlemskap i (M) och söker efter alternativ. Tyvärr finns ju bara (SD) i nuläget, och jag är inte "jättepigg" på det gänget om man säger så. Vi får se hur läget är 2018. För övrigt anser jag att SocialAlliansen bör lämnas åt sitt öde (läs: Karthago bör förstöras).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Känner med dig. Röstat på (M) sedan 1991 men nu är det slut.
   Finns inte på kartan att rösta rött eller på SD.
   Idag finns inget parti för mig.

   Det positiva med det här att man kanske ÄNTLIGEN börjar prata om invandring och integration istället för att gapa rasist så fort någon försöker diskutera frågan. SD har lagt beslag på hela debatten, tyvärr. Det stora problemet är inte att vi har en invandring, det är i min värld positivt, problemet är att vi behöver få de som kommer hit in i det svenska samhället. Lösningen där heter arbete. Några av de bästa anställda jag fått fatt i är andra generationens invandrare (och första generationens invandrare också). Problemet är språket och det lär man sig inte via SFI utan bara genom kontakt med svenskar. Här är arbete nyckeln.

   Vad har invandrare för konkurrensmedel när de kommer hit för att komma ut på arbetsmarknaden? Lönen. Deras enda konkurrensfördel är att de kan tänka sig att arbeta för en lägre lön en svensk medborgare. Som arbetsgivare väljer jag såklart att anställa en person som kan svenska före en som inte kan det om allt annat är lika. Hur man ska hantera det har jag inte en susning om, men där tror jag lösningen ligger.

   Radera
  2. Jag håller med om att lönerna måste sänkas för att de som har svårt att få jobb ska få en chans. Detta gäller även infödda svenskar som är långtidsarbetslösa.

   Med detta följer dock flera problem:

   a) Fortsatt import av lågutbildad arbetskraft leder till lönedumpning och på sikt urholkad skattekraft och urholkad välfärd. Det är inte bara sysselsättningsgraden som bestämmer välfärden, isf så hade Sovjet varit mycket rikt. Det är mycket enkelt att uppnå 0% arbetslöshet, ta bara bort a-kassan och socialbidraget och kollektivavtalen.
   b) Lönerna bestäms av arbetsmarknadens parter, ej av politikerna. Dvs fackförbunden måste gå med på rejält sänkta ingångslöner.

   Tanken med den svenska modellen är att vi ska vara en kunskapsnation där vi inte konkurrerar med våra låga löner.

   Radera
  3. Jag är 62 år och har röstat borgerligt hela mitt liv. Nu känner jag, precis som MangoldX ovan, att jag inte har något parti. Rött eller SD är inget alternativ. Vet inte om Cornu är satirisk eller menar allvar men om återinförande av tjänstemannaansvaret kommer med på listan så är jag med.

   Radera
  4. Den här vilsenheten, "har röstat borgerligt men saknar nu alternativ, gäller sannolikt även för dem som "alltid röstat rött". Helt plötsligt känns det som ett stort vakuum i väljarkåren och de etablerade partierna är inte längre ett alternativ. Så inte heller opportunisterna i SD. Är det "intressant" eller ett hot?
   Kanske kan det leda till att vi börjar diskutera sakfrågorna (som det här inlägget om invandringspolitiken) och i så fall är det klart positivt. Bra förslag utifrån (från bloggare t ex) har nog aldrig haft så stor chans få gehör som nu.

   Radera
  5. Jag ser en del av ovanstående resonemang som en av orsakerna till att vi befinner oss där vi gör. Det är viktigare att inte skita ner sina fingrar än att faktiskt rösta och agera för förändring. Vad man "känner" och "tror" är viktigare än verkligheten. Du är därmed i viss mening inte bättre än de du själv kritiserar, du säger en sak men gör en annan. Och det är inte det att det den nuvarande situationen uppstod över en natt, utan den påbörjades för väldigt många år sedan och utvecklingen har ju inte precis varit särskilt svår att förutse, det tror jag de flesta håller med om. Redan första gången du röstade 1991 var frågan på tapeten. Och regeringen Bildt agerade ju inte mycket annorlunda då än nu.

   Min bild är att de flesta röstar (och agerar i allmänhet) för att bekräfta och upprätthålla sin egen självbild, vad verkligheten säger är sekundärt. Det är dock helt mänskligt, för vem vill bli utpekad som rasist, outbildad och allmänt klandervärd? Bättre då att outa sig som moderat, för då ärman åtminstone någorlunda framgångsrik och intelligent.

   Jag agerar själv tyvärr likadant i alltför många situationer, man är alltför mån om sin självbild. Cornu är heller inte annorlunda, han skriver i mångt och mycket som han gör för att upprätthålla sin egen självbild. Alltför ofta ironiserar han och går "omvägar" istället för att säga rakt ut vad han tycker och tänker, allt för att bevara självbilden. Rösta kan jag dock göra anonymt, men att uttala hur jag röstar offentligt, nej dit har jag tyvärr inte kommit än. Det priset är för högt, än så länge. Hycklare är vi alla i någon mening. Eller som en bekant sade till mig efter att han blev Sd:are i ett av tidningarnas åsiktstest inför valet.
   "-Men jag blev ju Sd, det känns ju inte bra..."

   För mig finns heller inget parti men anledningen till att jag röstar är för att förändra. Jag är inte det jag röstar. Jag är inte Sd:are bara för att jag röstar på dom. Nästa gång röstar jag kanske på Miljöpartiet, men det gör mig inte till miljöpartist. Det enda jag är, är mig själv. Något annat kommer jag aldrig att bli.

   Om Sd (teoretiskt) kom fram med lösningen på världens energiproblem, svält, fattigdom och all allmän jävelskap, skulle då rösta på dem då, eller finns det fortfarande inte på kartan? Skulle deras förflutna hindra dig då?

   För övrigt så stör det mig att folk ofta säger att invandring antingen är positivt eller negativt. Det är varken eller. Ett mer korrekt uttalande borde vara att invandring kan vara positivt eller negativt. Det beror som alltid på omständigheterna.

   Håller med om att det är tråkigt, och väldigt bisarrt, att det bara finns ett parti att rösta på i invandringsfrågan.

   Radera
 22. Kravet på 10 % av bostadsrätterna/villorna kommer såklart driva fårket mot SD, just därför kommer heller inte något parti driva den linjen NÅGONSIN.

  SvaraRadera
 23. Man får inte måla in sig i "samarbetar inte med rasister" hörnet, troligen kommer man behöva ett kamrat 10%

  SvaraRadera
 24. "Hur stramar man då åt migrationspolitiken och förbättrar integrationen utan att stämplas som rasist?"

  Alternativet är att man rakryggat står för det man säger utan att ta hänsyn till hur man kommer "stämplas" och räkna med att folk är klokare än somliga tror. Det kommer alltid finnas idioter i media (och vissa bloggar) som kommer försöka stämpla sådant som de inte gillar med falska epitet ändå.

  Då får man ta smällen att kallas "rasist" bara för att man vill begränsa invandringen, eller att bli kallad för "pedofilkramare" om man tycker det är absurt att juridiskt åldersbestämma tecknade fantasifigurer, eller att bli kallad "knarkliberal" om man anser att var och en har oinskränkt rätt till sin egen kropp.

  Jag tror helt enkelt inte man ska anpassa sitt budskap för att slippa få idioter att kasta glåpord efter en.

  SvaraRadera
 25. Man ska nog inte underskatta chanserna till ett snabbt förlopp, när proppen väl är ur kan det gå fort.
  Debattklimatet är så förpestat och låsningarna så hårda att ett nytt allternativ kan ha en förlösande effekt, när den kritiska massan nås, kanske 20%, kommer alla kappvändare känna vinden blåsa och vända sig efter den. Troligen även många inflytelserika opinionsbildare.

  Återstår gör då allt det praktiska. Det svåraste är väl att finansiera en så snabb tillväxt.

  SvaraRadera
 26. Varför måste en borgerlig politik innebära högst invandring i västvärlden?
  En välkommen insikt skulle vara att media/twitter/malena ehrman och andra politiker/pajasar inte representerar en särskilt stor andel av befolkningen. Skit i vad dom säger/tycker och lyssna på väljarna. Moderaterna hade varit störst och alliansen hade haft egen majoritet med en restriktiv invandringspolitik.

  SvaraRadera
 27. "Allternativ För Sverige" låter väl lite lagom neofacistiskt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skulle då snabbt bil "Alternativet" i folkmun.

   Radera
 28. Gammelmoderaterna har gatt i pension, finns ute i landet, eller har lamnat politiken. De har nog varit forbannade ett tag redan. Jag tror de varken har kraft eller pengar att starta ett nytt parti. De kommer nog bida tiden och hoppas pa en fornyelse efter valet 2018.

  Decemberoverenskommelsen kommer att innebara en forsening av Moderaternas fornyelse eftersom SD inte lange kan paverka budgeten. Eftersom de inte ar ett hot kommer de att "glommas" bort. Det skulle tala for ett nytt parti, men jag tror helt enkelt inte att det finns folk. Manga har blivit ivagstramnda till SD och det kommer nog att forsatta under de narmaste 5-10 aren.

  http://statsvetenskap.blogspot.se/2014/12/the-swedish-political-situation-in.html

  SvaraRadera
 29. Visst finns det rasism i Sverige. I de sociala klasser som främst har det tuffast men även ute i kommuner bland medelsvensson´sl. Man skall komma ihåg att det är våra politiker som står för induceringen(inte väljarna eftersom invandringen tydligen står rätt långt ner på folks(87%) prioriteringar idag). Folk förändras sällan när det handlar om tillhörighet och identitet. Låt mig förklara hur det kunnat gå så här.

  1. Medmänsklighet när det gäller flyktingar är bra men när flyktingnärvaron permanenteras händer det något helt annat. Hela bostadsområden i förorten har succesivt men snabbt tagits över av flyktingar från slutet av 70-talet. De svenskar som bodde där förlorade sin identitet när det vällde in massor med helt annan kultur och språk. Dessa känslor är fullkomligt normala. Bara se hur det ser ut i hela världen och det inkluderar svenskar i andra länder där man till antalet ökat. Man håller sig inom gruppen.Så fort man blir fler söker man sig till varandra. Man söker identitet och tillhörighet. Så känner även många nysvenska barn som växer upp med s.k svenskar genom skolgången. De blir accepterade från så att säga uppväxten och i synnerhet om deras föräldrar anpassat sig med egenförsörjning, språk och kulturanpassning. Precis som jag gjort när jag bott utomlands. Då först kan assimileringen lyckas. Men det tar minst 3 generationer bland de som särskiljer sig mest. Och en assimilering av volym förutsätter både god vilja och krav från samhället i övrigt. Och en acceptans att nysvenskar släpps in i vardagsrummen hos svenskarna. Inte bara på jobb och i organisationer.

  Alla vet att integrationen i sin helhet totalmisslyckats. Ändå skall vi öppna våra hjärtan för allt fler människor i nöd att komma. Jag skulle vilja se den toppolitiker som flyttar till ett bostadsområde där i stort sett alla är nysvenskar från väsenskilda kulturer vilka knappt kan språket? Så kommer aldrig att ske. Eller att de inte väljer att flytta så snart de blivit kulturellt ensamma i trappuppgången. Så skedde t.ex i Skärholmen från slutet av 70-talet. På 15-10 år flyttade i stort sett alla svenskar därifrån. Jag vet för jag har jobbat där under en del av perioden. Vanligt folk ur flera sociala klasser. Det fanns inget hat inför invandrarna. Bara känslor av främlingskap hemmavid! Men med tiden kan hat växa fram om förutsättningarna skapas. Och samma hat kan bli ömsesidigt precis som vi sett i flera invandrartäta kommuner. Faran är att ungdomarna växer upp med detta hat och söker sig till likasinniga. Och det pågår också sedan 70 och 80-talet vilket kunna skapa s.k främlingsfientliga organisationer.
  Del 2 nedan;

  SvaraRadera
  Svar
  1. rättelse ovan...ska vara "På 5-10 år" och inte 15-10 år som skrevs

   Radera
 30. Del 2 forts från ovan

  2. Idag inser politiker ser stora utmaningar framledes och att jobb och tillväxt måste till för att behålla välfärden. Behoven av lägre löner har varit uppenbar i takt med att våra storföretag m.fl lämnar Sverige. Invandringen, både direkt arbetskraft och ekonomiska, politiska och krigsdrabbade flyktingar ses som kommande skatte-objekt och därmed de som ska vara med och betala för en växande pensionsskuld. Just detta är agendan(inte oerhört öppna hjärtan) men om det diskuteras inte mycket alls. Borgarna har tittat på USA som modell men helt missat att världen inte längre ser ut som förr. Ett USA som dragit åt hårt för att landet befinner sig i en ny kritisk situation. Bankrutt och utan hopp om att kunna betala sina skulder. Vi ser en värld där de globala jätteföretagen pressar/pressas att söka sig till annan arbetskraft. Företagen är vår livlina. Inte konsumtion i sig om nu någon inte förstår vad som kommer först.

  Våra politiker drar som vanligt samhällsutvecklingen enligt linjära positiva skalor. Riskerna är oerhört stora att vi inte så långt borta från idag får uppleva riktigt stora problem som spiller över hårt på våra "öppna hjärtan". Trots de flestas verkliga vilja att hjälpa människor i nöd(i världen).

  Ren rasism är något som sakta utvecklas över tiden. Skapar man grogrunden så är man ute på farliga vatten. Låt oss säja att vi snart drabbas av en längre tids depression i väst. I dagens skuldsamhälle m.m är faran inte långt bort. Lägg till krigsutbrott och epidemier t.ex. Eller varför inte bara socialistiska skattehöjningar som rycker undan företagande. På 90-talet hade vi tur genom att bara Finland och vi drabbades hårt. Den internationella konjunkturen och superdevaIveringar gav boost men det tog ändå 5 år att komma ur. Den draghjälpen saknas idag när hela världen går i ekonomisk takt. Inse också att de ekonomiska cyklerna kommer med lagbundenhet. Då gäller det att inte tas på sängen som 2008.

  Jag säger som Cornu. Försök och se detta tyvärr alltför långa inlägg som ett försök till objektiv beskrivning av problemet. Inte att det är min personliga uppfattning om invandrare i sig t.ex.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Borgarna är de som först kommer att tvingas stänga gränserna. Det ser ekonomin till. Men när exakt det inträffar är svårt att säga. En gissning är att det kommer att ske så snart som före 2018. Antagligen har SD nått sådana framgångar att stora delar av Alliansens medlemmar kräver åtgärder. Men som vanligt är det för sent vaknat men jag hoppas ärligt att jag får fel...när det gäller ekonomin ivf.

   Radera
  2. Ett nytt borgerligt parti kan tänkas startas med de amerikanska Libertanerna som förebild. Men det sker sannolikt inte förrän partiet kommit in i Kongressen. Dvs först när USA fallit samman under 20-talet.

   Radera
 31. Det är många här som inbillar sig att mer liberalism är lösningen, men robotiseringen mm gör att pengarna kommer hamna i allt färres händer. Massinvandringen kommer vara spiken i kistan för medelklassen. Så akta dig för att tro på liberalismen om du inte är ekonomiskt oberoende eller har en extremt attraktiv utbildning. Mest sannolikt är libertarianismen ett recept för personlig katastrof även om du skulle höra till en sådan priviligerad grupp. Du skall inte inbilla dig att du kan ha det bra när alla andra får ett helvete. Å andra sidan är du givetvis inte heller gynnad av extrem vänsterpolitik.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är personligen inte en stor anhängare av Libertanerna. Främst beroende på att
   partiet består av ett sammelsurium av inriktningar pga det etablerade 2-partisystemet i USA som består så länge den korrumperade partifinanseringen får fortgå. Men så snart det blir depression eller dylikt kommer folk att resa sig i USA och höja valdeltagande till svenska nivå.

   I Sverige går som bekant allt mot mitten(som i USA trots retoriken/ideologin) där blockpolitiken måste upphöra för att göda liv i demokratin. Men också här krävs tydligen en ekonomisk krasch innan utrymmet uppstår. Dvs folks resning mot karriär-politikerna.

   Radera
 32. Too little,too late.

  SvaraRadera
 33. Problemet är inte vilken politik ett nytt borgerligt parti ska driva - i princip allt blir bättre än det Alliansen har att erbjuda - eller att få röster till det. De största problemen är praktiska, att samordna avhoppare och finansiera ett nytt parti.

  En lösning skulle dock kunna vara crowdfunding via Kickstarter. Titta bara på gensvaret på Sanandajis bokprojekt! Det torde räcka med att ett antal namnkunniga personer sätter upp en programförklaring med målet på ex 10 mkr.

  SvaraRadera
 34. När började det här spåra ur på riktigt? Jo med alliansens migrationspolitiska överenskommelse med mp. I praktiken öppna gränser skulle plötsligt kombineras med fri tillgång till ett av världens mest generösa sociala skyddsnät, Personer som vistades illegalt i landet skulle ha samma eller i vissa fall bättre förmåner än medborgarna. Vi skulle ha kvar en hårt reglerad arbetsmarknad med höga löner.

  Detta oheliga samarbete där den ena sidan i det fördolda hoppades och önskade det som inte kunde sägas högt nämligen den slutgiltiga lösning att en gång för alla krossa sossesverige. Den andra partens visioner är mer obegripliga liksom resten av deras resonemang och ideologi. Troligen en diffus önskan om att globalt jämna ut livsvillkor, att om vi ger tillräckligt mycket vårt överflöd till dom som är sämre lottade blir världen mera rättvis och jämlik. Förmodligen är det till stor del känslostyrda personer som väljer att engagera sig i mp. Realpolitik, logiska resonemang och slutsatser är inget för dom.

  Kombinera denna giftbägare med en ivrigt påhejande journalistkår som förvandlat televisionen, radion och ledarsidorna på våra största tidningar, till och med nyhetsförmedlingen till en kombination av propagandaapparat, domare och bödel så är katastrofen ett faktum.

  SvaraRadera
 35. Jag tror att det är många gånger enklare att göra ett seriöst försök knuffa något av Alliansens partier i rätt riktning än att starta ett nytt parti. Åtminstone om man lägger in i ekvationen att tidtabellen för att skapa och etablerar ett nytt parti mäts på decennieskala. Om man inte vill att det ska bli ett jippo-parti som Ny Demokrati var.

  De flesta som tänkt den tanken ovan tänker automatiskt på M. Det skulle inte jag göra. Reinfeldt körde partiet i botten. På riktigt. Det handlar inte bara om urvattnad ideologi. Minst lika mycket handlar det om att gammelmoderaternas återkomst helt enkelt inte kommer att inträffa. För att deras antal är för litet, för att de är för gamla, för utstötta eller har anpassat sig till den nya ideologilösa tiden.

  Därtill ska man lägga att efter åtta år som regeringens största parti är köttgrytementaliteten, nepotismen, korruptionen och sammanblandningen med staten lika svår som i fallet med socialdemokratin. Och alla har lärt sig att sjunga Reinfeldt-sången. Tro inget annat. Övriga är sedan länge utrensade.

  Dessa avigsidor är inte lika illa i de övriga Allianspartierna även om de naturligtvis också delvis är förgiftade av det (för) långa regeringsinnehavet.

  Sedan är det en smaksak vad man bör satsa på. Det handlar mer om potential än var partiet står idag. Själv skulle jag satsa på C eller KD.

  SvaraRadera
 36. Kolla in betygen för sittande regering, det måst ju vara ett historiskt bottenrekord.

  Svenska folkets betyg på regeringens ministrar


  1. Margot Wallström (S), utrikesminister 3,4

  2. Peter Hultqvist (S), försvarsminister 3,2

  3. Mikael Damberg (S), näringsminister 2,9

  4. Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister 2,7

  Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister 2,7

  5. Åsa Romson (MP), miljöminister 2,6

  Magdalena Andersson (S), finansminister 2,6

  Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister 2,6

  Anders Ygeman (S), inrikesminister 2,6

  6. Gabriel Wikström (S), sjukvårds- och hälsominister 2,5

  Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister 2,5

  Isabella Lövin (MP), biståndsminister 2,5

  Ibrahim Baylan (S), energiminister 2,5

  Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister 2,5

  7. Stefan Löfven (S), statsminister 2,4

  Anna Johansson (S), infrastrukturminister 2,4

  Ardalan Shekarabi (S), civilminister 2,4

  8. Alice Bah Kuhnke (MP), kulturminister 2,3

  Per Bolund (MP), finansmarknadsminister 2,3

  Kristina Persson (S), framtidsminister 2,3

  Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning 2,3

  Aida Hadzialic (S), gymnasieminister 2,3

  9. Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister 2,2

  10. Mehmet Kaplan (MP), bostadsminister 1,9

  SvaraRadera
 37. Avsluta alla transfereringssystem. Överför statligt ägande till privatpersoner i relation till hur mycket de betalat in till systemet i pensionspengar. Minimera staten. stycka upp kommunerna till att bli mycket mindre. Vill medborgarna ha välfärd får de lösa det i sitt närområde tillsammans med sina grannar. Sen kan du ha hur "generös" invandring du vill eftersom den inte längre kräver att du tvingar ifrån medborgarna deras surt förvärvade eller att du späder ut medborgarnas kollektiva ägande av det allmänna.

  SvaraRadera