Cornucopia?

2014-12-01 09:36

E.On delas i två bolag

Det tyska energibolaget E.On gör vad jag sedan länge föreslagit att statliga Vattenfall borde göra - man splittar upp bolaget efter energiformer. Bolaget delas nu upp i två bolag, där förnyelsebar energi placeras i ett bolag och konventionell icke-förnyelsebar energi i ett annat.

"The plan is the most radical response yet to Germany’s unprecedented switch to renewable power. The so-called energy shift has forced EON and its peers to close nuclear reactors and undermined power prices, decimating the profitability of traditional utilities. EON’s split means the country’s largest power generator is planning for a future without fossil fuels.
[...]
The new company, in which EON will continue to hold a minority stake, will employ about 20,000 people, or about one-third of the utility’s current workforce. EON will transfer a majority of capital stock in the new company to shareholders and deconsolidate the businesses entailed."
Vattenfall borde göra det samma, rent av gjort det för länge sedan, även om man fortfarande bara skulle ha samma ägare, nämligen svenska staten. Därmed kunde man få vattentäta skott mellan de olika delarna, speciellt när det gäller ansvar.

Tidigare förslag från mig har varit att dela upp bolaget i Fossilkraft AB, Kärnkraft AB, Vattenkraft AB, Förnyelsebar Energi AB (alternativt Vindkraft AB) samt Lokala Elnätmonopolet AB. Sedan hade det varit enkelt att t ex dumpa oönskade delar som Fossilkraft AB genom en börsintroduktion, alternativt bara dela ut aktierna till de rättmätiga ägarna, dvs svenska folket, vars skattepengar finansierat cirkusen.

E.On:s steg är vettigt och långsiktigt nödvändigt. Ändlig fossilkraft ska inte subventioneras av förnyelsebara energiformer, utan måste bära sina egna kostnader. Dock är mycket av dessa kostnader externaliserade, då bolagen slipper betala för miljökostnaderna.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel och pseudonym sparas av Googles Blogger-system.

14 kommentarer:

 1. "Ändlig fossilkraft ska inte subventioneras av förnyelsebara energiformer, utan måste bära sina egna kostnader."
  Det är väl så att subventioner finns men de går knappast till fossilenergin.
  Därtill så är förnyelsebara energikällor inte pålitliga utan kräver backup från fossila. Alternativt får vi anpassa elförbrukningen till när de flödande energislagen behagar ge oss ström. Tyskland har inte heller vattenkraften att utjämna med-men de har importen från Franska kärnkraftverk!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tänkte kommentera något liknande. Det var ett snyggt trollande av Cornu där.

   Radera
  2. Jag har fått för mig att det är de redan existerande energiproducenterna som får subventionera förnybart. Vad gäller fossil energi är det väl i huvudsak som bränsle till fordon. Och där subventioneras det ju friskt via skatter till förnybart. Och Kärnkraften subventionerar "förnyelsebart" via elcertifikat med många sköna miljarder varje år, så att det inte ska kosta så mycket med vindkraft, annat än för konsumenterna.

   Radera
  3. Ja jeppen du är ett fan av kärnkraft. Kärnkraft togs ursprungligen fram i Sverige för att ge oss kärnvapen och av bara farten byggdes sedan många reaktorer. Kärnkraften är subventionerad vilket också gäller kol olja och fossilgas eftersom de inte betalar de kostnader de åsamkar samhället. När det gäller effektivisering av användning av energi och nya energikällor sker en kortsiktig subventionering. Snabbast utveckling sker för solceller.

   För att göra dig på lite bättre humör så kanske kanske är ett genombrott för fusionsenergi på väg. Fusionsenergi ger inte särskilt mycket radioaktivt avfall.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. @Nanotec

   En helt ärlig fråga. Vilka kostnader menar du att kärnkraften åsamkar samhället som inte betalas för i dagsläget?

   Radera
  5. @Ocke en ärlig fråga förtjänar ett ärligt svar. Jag har inte tid att utveckla det nu men kan göra det senare. Ytterst kortfattat så är min personliga lista just nu.

   1. Konsekvensen av ett sabotage som ger massivt utsläpp från en härdsmälta utfört av en vansinnig terrorgrupp som har nog kunskap mot en reaktor någon stans i världen. För oss blir det stora problem om all kärnkraft stängs av omedelbart, men obetydligt om några skraltiga stängs "idag" och sedan mer planerat framåt.

   2. Vi har avfallet som mellanlagras länge länge ganska oskyddat innan det slutförvaras djupt ner i berggrunden.

   3. Mer normala olyckor i reaktorer.

   4. Vissa äldre industritoppar som helt tror på kärnkraft och motarbetar effektivisering och nyare alternativ samt inte inser att ny kärnkraft kostar väldigt mycket i investeringar. Se tex Finlands kostnader just nu.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  6. Ok, då förstår jag ungefär vad du åsyftar. Det jag vänder mig emot är nyttjandet av begreppet "kostnad". I bokföringsmässig mening är en kostnad en periodiserad utgift. Mig veterligen har svensk kärnkraft hitintills betalat alla utgifter som verksamheten gett upphov till, utvecklingskostnader exkluderade. Utvecklingskostnaderna är hur som haver nu sjunkna kostnader och ej relevanta.

   I mer nationalekonomisk mening kan kanske "kostnad" användas men som jag tolkar det är det själva prissättningen av risken kopplad till kärnkraft som du menar är felaktig. Detta kan man givetvis ha olika åsikt om. Men skall man vara konsekvent bör väl i så fall samma tankegångar/regeverk gälla all mänsklig aktivitet? Vattenkraften vilken risk är kopplad till den? Speciellt om någon kompetent terrorgrupp får för sig att spränga en damm eller två. Den kemiska industrin bär också en enorm risk för den omedelbara omgivningen hur ska den prissättas? Bhopalkatastrofen som var en helt "normal olycka" inom kemiindustrin resulterade i ca 8000 döda inom några veckor. Mångdubbelt (faktor 100?) fler än summan av alla omedelbart dödade från samtliga kärnkraftsolyckor. Borde inte fokus därför ligga på risker med kemiindustrin och inte kärnindustrin?

   All aktivitet som påverkar sin omgivning är enligt ditt resonemang förknippad med samhällskostnader som det inte betalas för. Varför skall då just kärnkraften förbjudas? Ja det finns substitut för kraftgenerering men det finns det för de flesta andra produker likaså.

   Radera
  7. Nanotec, trist att du sänker dig till att instämma i lögnkören om att kärnkraft skulle vara subventionerat. Du vet lika bra som jag att kärnkraften tok-mjölkas. Uppbåda lite intellektuell hederlighet nu. Ändamålen helgar inte medlen.

   Radera
  8. Ocke jag förstår din syn. Dammar som sprängs kan ge mycket stora dödsfall men "alla" dör mycket snabbt. Kemisk industri kan som den värsta jag vet dvs Bhopal också ge tusentals döda inom veckor. Radioaktivitet spridd okontrollerat i större mängd ger dödsfall under mycket lång tid. Vet att dödsfall orsakade av Tjernobyl uppskattas till mycket lågt räknat 1000 och upp till miljonen. Utrymda områden är fortfarande mycket stora där. Om vi bortser från antalet dödade tillkommer också många cancerfall och lidandet hos drabbade som bara måste lämna hemmet för mycket lång tid. Har för mig att 30km radie från Tjernobyl fortfarande bara ger små turistinkomster och anses för farligt för boende.

   Anser att farlig verksamhet ska betala sina samhällskostnader. Vi kan och ska inte förbjuda allt som är farligt men bör belasta de farligaste verksamheterna med stigande kostnader. Dagens bilar dödar betydligt fler med sina föroreningar enligt EU än i trafikolyckor men nästan all uppmärksamhet och åtgärder sätts in för att förhindra just bilolyckorna. Substitut kommer som jag ser det bäst fram om man låter de värsta problemen successivt få en högre skatt och samtidigt sänker någon annan skatt tex på arbete. Håller vi oss till elkraft är enklast och snabbast sparad kraft.

   Dagens ålderstigna reaktorer är givetvis farligare än nybyggda men nybyggda förefaller enligt exempel i Finland och England bli mycket dyra investeringar. Jag lever i den uppfattningen att det inte beslutas om nya reaktorer i Sverige ens efter ett nyval med borgerlig majoritet.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  9. Här finns lite info som sätter kärnkraftsolyckor i perspektiv, särskilt när det gäller Nanotecs påstående om "mycket stora" utrymda områden:
   http://nejdetkanviinte.se/2014/04/09/karnkraftsolyckor-i-perspektiv/

   Radera
  10. Eon har tidigare redovisat sina vinster efter kraftslag uppdelat i tre delar; fossilt, förnybart och kärnkraft. 2012 så stod fossilkraften för 61% av Eons produktion och 69% av vinsten före skatt. Kärnkraften stod för 34% av vinsten före skatt med 21% av produktionen. Det förnybara stod för 11% av produktionen och -3% av vinsten, dvs förlust. Vad som finansierar vad var alltså ganska uppenbart redan tidigare.

   Tyskland fick sedan för sig att införa en bränsleskatt om 21 miljarder kr per år för kärnkraften för att på så vis "rätta till" detta. När man ändå höll på så införde man också en fond för förnybar energi vilken kärnkraftsproducenterna skulle bekosta med ytterligare 2-3 miljarder kr per år.

   För övrigt så bör Tjernobyl olyckans officiella dödssiffra om totalt 4000, enligt uppgift från UNSCEAR (FN:s vetenskapliga kommitté om effekterna av radioaktiv strålning) anses vara förhållandevis hög. Siffror på en miljon döda har ingen som helst koppling till verkligheten, utan är enbart kärnkraftsmotståndarnas våta drömmar.

   Som man kan se så är kärnkraftens dödsfall få jämfört med alternativen:
   http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/kharecha_02/

   Radera
 2. Vattenfall skulle även kunna outsourca tradingdelen till Samhall och spara många miljoner på bonusar.

  SvaraRadera
 3. Känns lite gammaldags att dela upp bolaget efter tekniksorter - bättre att dela upp det efter kundgrupper. Industrilösningar, Konsumentlösningar mm.
  Annars får vi masande av varje teknik oavsett hur helheten och marknaden vill ha det - fel drivkrafter släpps loss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta är inget annat än ett tecken på styrkan i den gröna opinionen och politiken. E.On. gör inte detta pga industriell logik, utan pga politisk och medial logik. Det anses ge för stora risker att hålla marknadsbaserad och bidragsbaserad energiproduktion i samma bolag. Den marknadsbaserade produktionen kan fortsätta få benen långsamt undanslagna från sig med fortsatta subventioner till alternativ, medan den subventionerade produktionen kan kollapsa om subventionerna plötsligt rycks undan. Dessutom gör en uppdelning att ena delen kan få positiv image, PR-mässigt.

   Radera