Cornucopia?

Aktuellt

Läsarna inte oroliga över coronaviruset - dags att media tappar intresset?

Läsarenkätens 1773 respondenter visar att bloggläsarna inte är oroliga över coronavirusutbrottet, utan som det ofta är handlar det om att de...

2014-11-19 11:11

Vad hände med totalförsvaret?

Twittraren @Reservofficer1 har skrivit en mästerlig inlaga kring det svenska totalförsvaret. Eller snarare det icke existerande svenska totalförsvaret. Obligatorisk läsning för alla, inklusive de som tror att det fortfarande existerar ett totalförsvar som kan hantera krigsliknande förhållanden.


Reservofficer1 påtalar bland annat att det finns 469 operationssalar i fredstid i Sverige. Eftersom krigssjukhusen lagts ner och Försvarsmaktens krigssjukvård totalslaktas så stärks antalet operationssalar upp till hela 475 i händelse av full mobilisering.

Det gås även igenom kring bland annat oljeförsörjning, livsmedelsförsörjning och infrastruktur som transporter och kommunikation.

Ni har läst i princip det mesta här på bloggen genom åren, men @Reservofficer1 gör här en mästerlig sammanställning av det viktigaste. 

Så vad hände med totalförsvaret? Svaret är att det skrotades av HSB1. och finns inte längre.

Det svenska totalförsvaret existerar inte längre, vare sig ekonomiskt försvar, civilförsvar eller psykologiskt försvar. Sveriges civilbefolkning skulle omgående kastas in i svår nöd i händelse av krig.

1. Han Som Bestämmer, även känd som Göran Persson.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

37 kommentarer:

 1. Totalförsvar är precis som vilken försäkring, skyddsåtgärd eller förberedelse som helst. Varför har man bilbälten? Varför brandförsäkrar man huset?
  Saker går fel, riktigt fel, emellanåt

  Att avskaffa totalförsvaret är som att säga upp alla sina försäkringar, klippa av bilbältena, koppla ur airbagen, slänga brandvarnarna, klippa av jordkabeln, dra ur kabeln till frysen och förvara bankdosa, kort och en liten bok med koder i en ficka på utsidan av ytterdörren.

  SvaraRadera
 2. "Och vem tjänar på det? (Rätt svar: Putin & Obama)"
  Jag fixade till en mening där han missat ett namn. I övrigt intressant och bedrövlig läsning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Obama tjänar inte ett skit utan skulle gå med en astronomisk förlust då han skulle bli tvungen att sponsra ett proxykrig i Skandinavien som kommer kosta as.

   Radera
 3. Våra "liberaler" tycker inte att det behövs något säkerhetstänkande. Deras ide om säkerhet är maximal internationell interdependens (alla ägg i en och samma korg) och inget seriöst globalt arbete för att trygga resiliens.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Darwin award. Mot dumhet, särskilt medvetet aktiv dumhet, kämpar gudarna förgäves.

   Radera
  2. Om det nu är dumhet... Don't attribute to malice etc, men ibland undrar man hur uppenbart kognitivt högpresterande personer kan så förneka fundamentala matematiska principer, som evolutionen dessutom hårdvirat in i frontalloben.

   "Befehl ist Befehl". Där ligger kanske förklaringen.

   Radera
 4. Var "HSB" stöttad av Putin och Obama? Finns det bevis? Hjälpte de varandra??

  SvaraRadera
 5. Nu har vi ju Romson och hon skall ju prata med den lede fi och i och med detta behövs inget försvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kriget är diplomatins fortsättning med andra medel (Clausewitz) som därmed påpekade att försvarmakten är den andra frontlinjen. Sverige har under minst 8 år levt utan utrikespolitik med syfte att tillvarataga svenska intressen. Bygg upp den första försvarslinjen igen.

   Radera
 6. Med Göran Persson inleddes på allvar finansministerstyret i Sverige. Allting utgår och överprövas från Finansdepartementet, och det som inte ger avkastning blir ifrågasatt vid varje budget och varje besparingsperiod.

  SvaraRadera
 7. Vi har fortfarande kvar lag om totalförsvarsplikt (1994:1809)

  "1 kap. Totalförsvarsplikten

  1 § Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen.

  2 § Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan stå vad som helst i lagboken, men om det inte omsätts i praktik så är det bara ord.

   Radera
 8. Jag vill inte läsa. Det vore alltför smärtsamt.

  SvaraRadera
 9. MSB har lämnat en rapport i år till Regeringen om vad de tycker borde göras för att återställa någon form av civilt försvar. Borde resultera i åtgärder. Finns något i budgetförslaget om detta? MP brukar ju vilja flytta pengar till civilt försvar. Något måste precis som med det militära försvaret göras ävenhär. Landet klarar inte nu den minsta kris vilket framgår tydligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har inte förstått varför man ger en myndighet i uppgift att skriva en rapport. Det är ju för att då HAR man ju gjort något - sedan behöver man inte göra mer. Skulle någon (av betydelse) hävda att rapporten borde resultera i åtgärder så beställer man en ny rapport,

   Radera
 10. Menar du att HSB ensam bär ansvaret? De senaste åtta åren då?

  SvaraRadera
 11. Det är bara en tidsfråga innan Sverige sällar sig till Afghanistan, Irak, Somalia och andra så kallade falerade stater.

  Först så skattade de bort tekoindustrin jag protesterade inte jag var inte sömmerska.
  Sedan varven, jag protesterade inte jag var inte varvsarbetare.
  Sedan gruvorna och stålindustrin jag var inte gruvarbetare.
  Datortillverkningen..
  Skinnindustrun
  Verkstadsindustrin....
  Bilindustrin...
  Sist kvar blir skattediarna


  Thatcher: socialism fungerar utmärkt tills de andras pengar är slut.

  När pengarna är slut i en landsända centraliserar vi i Sverige.
  Först slogs kommunerna ihop...
  Sedan lades skolorna ner....
  Sedan vårdcentralen
  Apoteket
  Affären skattades bort....
  Osv

  Visserligen handlade det om försvaret men de är bara en i raden.

  Snart finns ingen som protesterar!


  SvaraRadera
 12. Behövs inte något militärt försvar eftersom Åsa & co bestämt att:
  "Vi måste kunna hantera en mångfald av olika sorters hot, som pandemier, miljöförstöring, direkta konsekvenser av den globala uppvärmningen, teknologiska katastrofer som härdsmältor, terrorism, organiserad brottslighet och cyberattacker." samt "Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor, inte med krigsindustrin. Vår utrikespolitik prioriterar konfliktförebyggande och icke-militära medel för att skapa och upprätthålla fred och sprida demokrati och mänskliga rättigheter."

  Sedan har vi även Margots politik som säger:
  "Forskning visar att könsperspektiv och kvinnors deltagande i fredsprocesser och konflikthantering gör strävandena mot fred effektivare än om fokus bara ligger på nationell säkerhet och externa militära hot."

  Här står inte en rad om militärt hot så därför finns inget sånt.

  Personligen är jag mera bekymrad av hotet inifrån på grund av våra politikers naivitet, okunnighet enfald och förnekelse. När kartan inte stämmer med verkligheten stirrar vi ännu mera på kartan. Främmande makt behöver inte göra så mycket för att tvinga fram underkastelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med om att det största hotet är internt. Ser inte att våra politiker tar sitt förnuft till fånga utan mal sönder vårt välstånd inte sakta men säkert utan relativt fort. Med de kulturella skillnader som kommer att explodera med kanske uppemot 500 000 flyktingar på fyra år ser jag det som upplagt för interna oroligheter, millt uttryckt.

   Radera
  2. Då hör ju till saken att MPs beskrivning Teknologiska, Terrorism, härdsmältor, Organiserad brottslighet och cyberattacker samtliga är en beskrivning av den moderna assymetriska krigföringen som man motarbetar försvarsmakten att tillföra pengar till.

   Likaså gäller feminism som arga grannen vänder sig 100% imot och ändå för man dess agenda.
   Att man själva inte ser detta är fascinerande.

   Radera
 13. Skulle det vara så tokigt att kombinera försvar och bistånd. Om man åtminstone kunde sätta upp fem av de tretti gamla etappsjukhusen. De som kunde börja operera 30 minuter efter ankomst. Det samma gäller ingenjörsförband, visstidsanstälda och reservare som upprätthåller kompetens och förbandsanda genom Biståndsverksamhet. Roteras som de stridande förbanden. Går säkert att tillämpa på fler enheter. Tyckte dessa var enklast att ta till sig.

  Använd biståndsbudgeten och få mervärden istället för att göda kortuption

  SvaraRadera
 14. Det är klart att det är lätt och roligt att klaga på Sverige, men faktum är att en rejäl nedrustning skett i väldigt många i-länder under en längre tid. Jag tror att Sverige står rätt så starkt inför framtiden relativt sett och vad gäller vapenmakten så har väl i princip alla riksdagens partier signalerat att den ska stärkas?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många västländer har minskat sina försvarsbudgetar men ingen har avskaffat sitt försvar eller slaktat så kategoriskt som Sverige. Våra inkompetenta politiker har detaljstyrt försvarsallokeringar av regional, industri eller utrikespolitiska skäl. Vi står utan helikopter för ubåtsjakt. Dom moderna visby båtarna är ett lätt byte för flyg eller missilattack eftersom dom helt saknar luftvärn. Vårt nationella artilleri består två "rikspjäser" i Boden. Vi saknar modernt luftvärn i princip hela landet. Flygvapnet har visserligen ett modernt flygplan men har klent med beväpning till dessa. Flottan reduceras, övningsverksamheten reducerad, miljarder plöjs ned i PRIO istället etc etc.
   I inget av dessa fall har politikerna frågat sig själva vad är bäst för nationen, vad är effektivast att göra för anslagen, hur värnar i bäst vår säkerhetspolitik?
   Om våra politiker kunde kallas för "inflytelseagenter för främmande makt" torde saklig grund för åtal föreligga.
   Samma hycklande politiker säger sig nu "öka anslagen" men i samma vända ökar dom skatte kostnaderna för samma budget vilket resulterar i noll ökning i försvarets netto anslag.

   Radera
  2. Det behövs troligtsvis mer än en fördubbling av försvarsanslagen om man skall kunna betala vad det krävs för att få soldaterna att stanna så man får full valuta för utbildningsinvesteringen. Som det är nu blir det kräftgång. Alternativet att låta de unga ta hela kostnaden och återigen införa slaveri är inget annat än ett utslag för en långt gången indoktrinering i krimminellt tänkande. Betala vad som krävs istället.

   Radera
  3. ankdammsboende, lägg gärna in en länk som jämför olika länders militära förmåga. När det gäller ubåts-jakten så spekulerades det exempelvis i att Danmarks förmåga var på en ännu lägre nivå? Är det verkligen så att Sverige är det enda landet med inkompetenta politiker? Jag tror tyvärr inte det. Den teorin bygger snarare på ett navelskådarperspektiv. Samma debatt om att just det egna landets politiker är sämst förs ju i alla länder!

   Radera
 15. Reservofficer1 inlägg läses med fördel tillsammans med Jägarchefens inlägg om
  Det Totala Kriget - Gamla metoder i ny förpackning?

  Totalkrig kräver Totalförsvar (inget nytt - men vi har ju förträngt det under lång tid nu...)

  SvaraRadera
 16. Det blir i all hast en bra mycket större summa vi måste lägga på försvaret med det Reservofficers artikel i minnet.
  Ser man till endast hårda skjutprylar så måste vi satsa iaf 0.5% till för att göra våra försvarsvänner avlägset nöjda om jag förstått det rätt, då kan vi börja tippa skutan åt rätt håll och om tio år kanske är det inte katastrof.
  Tar man dock med den ickeexisterande totalförsvaret blir höjningen hur mycket mer då?0,5% till? jag vet inte jag vet dock att det kommer bli problem att genomföra den första lilla höjningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har skrivit det förut, men jag tar det igen, repetition är kunskapens...
   Totalförsvarets (och det Militära Försvarets) förmåga avgörs inte av storleken på de ekonomiska anslagen i första hand
   Ska det vara någon mening att ha ett försvar som man ger anslag så måste det finnas en "försvarsvilja" i botten
   Det har skrivits många inlägg på detta tema det senaste åren, bl a Morgonsurs essä om bostadsrättsföreningen
   Det är meningslöst att diskutera storlek på försvaret eller anslagen om vi inte har en gemensam grundläggande idé om vad det är vi ska försvara (varför vi ska ha ett försvar)
   Har vi inte det är det ju liksom ingen idé...

   Radera
  2. Vi skall försvara det goda livsflödet på alla nivåer, enligt min mening. Inte nödvändigtvis med en väldigt starkt försvar, vilket vi knappast har råd med. Visst kan man också säga att vi skall försvara demokratin, friheten, välfärden, civilisationen mm, men jag vill främst försvara det goda livsflödet. Som hotas allvarligt av våra politikers puckade ideologier.

   Radera
 17. Jag kan inte hitta någon referens till GP i de refererade artiklarna men den skedde under hans regeringstid i samförstånd med de flesta andra partierna; något större gny kan jag inte minnas. En parallell är den katastrofala skolreform som regeringen Bildt gjord. Det var sossarnas fel att de inte stoppade den. Allt är ju sossarnas fel. Vad gäller operationssalar så vem tror att insättandet av ledproteser, obesitasoperationer och kosmetiska operationer skulle fortsätta som inget hänt?

  SvaraRadera
 18. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 19. På den tiden Sverige hade ett totalförsvar fanns det ett axiom att ett isolerat anfall mot Sverige är ett icke realistiskt antagande. För att komma till de slutsatser som Corny och hans psyops har så är det enda tänkbara scenariot att det bara kan ske ett isolerat anfall mot Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ju svagare man är, desto intressantare blir man som mål. Rovdjur går på den som sackar.

   Den logiska slutsatsen blir alltså att risken för ett isolerat anfall mot Sverige nu är betydligt större.

   Radera
  2. Fast med den filosofin så är ju kapprustning det enda alternativet?

   Radera
  3. Nja, nu står Thomas Schellings klassiker "The strategy of conflict" ännu oläst i bokhyllan, men det går rent spelteoretiskt att finna balanser på lägre rustningsnivåer.

   Det viktiga är nog att inte sticka ut för mycket. Och att vara lyhörd och snabbfotad för hur tongångarna går.

   Radera
  4. @viktualiebroder Under det riktigt kalla kriget trodde ingen att det var möjligt att isolerat anfall mot Sverige skulle ske men nu ska vi tro det trots att förutsättningarna är gynnsammare än då. Sedan 1989 har Sveriges försvarsutgifter minskat med 20% och Rysslands med 80 %. Rysslands försvarsutgifter är 1/10 del av USA:s och hälften av Kinas. Är Mexico, Kuba och Kanada så aggressiva att det motiverar den höga nivån eller finns det annat som styr?

   Radera
 20. Var det Kuckeliku eller kgb35 som häromdan citerade Sun Tzu om att man skulle kommunicera sig stark om man var svag, och svag om man var stark?

  I alla fall är kommunikation nästan lika viktigt som faktisk styrka. Signalera commitment, signalera "dyr".

  Lite OT, så söker rovdjur, liksom psykopater, ut offer utifrån hur de rör sig. Commitment signaleras genom hållningen och kroppsspråket. Stefan Löfvéns sorgsna anlete går väl an, även die-hards kan se sorgsna ut, men hans lufsande rörelser är en säkerhetspolitiskt katastrofal signal till omvärlden. Tycker jag i alla fall.

  SvaraRadera