Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2014-11-23 13:12

Miljöpartiet kapitulerar: Överger klimatmål och tillväxtkritik

Det tog bara ca femtio dagar i regeringsställning, så övergav Miljöpartiet både klimatmål och tillväxtkritik. Istället ska svenskt beroende av fossila bränslen öka och vi ska uppnå evig ekonomisk tillväxt i en ändlig värld.


Miljöpartiet överväger nu att skrota vallöftet om 70 öre per liter i höjd bensinskatt. Samtidigt går Grön Ungdoms CIS-manspråkrör Lorenz Tovatt ut och förklarar att man ska uppnå evig tillväxt i en ändlig värld och till och med det normalt lite radikalare ungdomsförbundet överger alltså Miljöpartiets ursprungliga kärnvärde med tillväxtkritik i fokus.

Låt oss börja med Tovatt. Vederbörande kan inte bortförklara sitt uttalande med ungdomligt oförstånd, då han ändå är 25 år. Istället handlar det helt enkelt om en kombination av inkompetens, dålig bildning, klassisk miljöpartistisk verklighetsförnekelse och antagligen även en anpassning för att få sitta med vid köttgrytorna och dia skattepengar längre fram.  

Tovatt yrar om att man kan få tillväxt med en cirkulär ekonomi.
"Med en cirkulär ekonomi kan tillväxten fortsätta, trots att de resurser vi har är ändliga."
När man pratar tillväxt avser man real och tillväxt per capita. Tovatt känner tydligen inte till att faktorn tid också är en resurs. Enda sättet att med en cirkulär ekonomi får tillväxt är att cirkeln snurrar snabbare och snabbare, vilket förstås är helt omöjligt.
Svensk elproduktion 2013 och de delar
som Miljöpartiet vill lägga ner.

Nog om det. Över till huvudfrågan och Miljöpartiets övergivande av höjd bensinsskatt, som inte kom med i budgeten. Miljöpartiet är inte helt fel ute när de inser att med nedlagd kollektivtrafik på landsbygden så klarar sig stora ytor av Sverige helt enkelt inte utan bil. Fast Miljöpartiets väljare hittar man i storstaden, där kollektivtrafiken existerar. Partiet gick som bekant bakåt i vänstervågen som sveper över Sverige, och medan man gick framåt i Stockholm och rent av fick makten i kommunen (och därmed som första beslut tillsammans med (fi), (v) och (s) rev tiggarnas läger i Enskede som goda icke-rasister).

Man överger alltså klimatmålet att sänka bensinkonsumtionen. Därtill vill man skrota 20% av Sveriges fossilfria vattenkraft och hela den fossilfria kärnkraften, som istället kommer ersättas med fossil elproduktion via importerad kolkraft eller fossilgas.

Miljöpartiet har naturligtvis rätt i att man lika gärna kan skrota svensk fossilfri energiproduktion, och överge klimatmålen. Även om Sverige helt slutar med all energiproduktion och energikonsumtion idag, så kommer CO2-utsläppen globalt fortsätta öka. Var fjärde vecka ökar de globala CO2-utsläppen med ett helt Sverige.
Peak oil export inträffade 2005

Problemet är inte CO2-utsläppen - de kommer inte gå att lösa globalt då man enligt Parkinsons lag kommer bränna alla fossila resurser som finns - problemet är att vi till 2030 kan tvingas klara oss helt utan olja och att vi redan de kommande åren riskerar gå in i en dieselkris.

Fossila bränslen är som bekant ändliga. Peak oil kommer inträffa relativt snart och med peak oil exports redan 2005 ligger beräkningarna på att Sverige i princip inte kan importera någon olja efter ca1. år 2030. Via EU/EES kommer vi kanske få klara oss på 10% av den olja vi konsumerar idag, och min optimistiska beräkning är att vägtrafiken kommer minska med 60% till ca 2030. Då ska ändå 10% av vägtrafiken ske med elfordon i den prognosen, och bränsleförbrukningen över hela fordonsparken halveras per mil för förbränningsmotorerna.

Men Miljöpartiet vill lägga ner kärnkraften och 20% av vattenkraften, totalt ca 50% av Sveriges elproduktion. Dessutom kommer Sveriges befolkning med rådande politik vara upp mot 2 miljoner fler människor år 2030, vilket gör att vi bör ställa oss frågan hur vi ska få el till de där elfordonen? Eller ens el alls?

Svaret är förstås att Miljöpartiet räknar med att vi ska importera kolkraft och fossilgas för att ersätta vattenkraft och kärnkraft med.

Någon faktiskt planering för framtidsfrågan peak oil och den kommande energikrisen har man inte. Min optimistiska prognos om 10% av dagens olja som biobränsle till år 2030, vilket är teoretiskt möjligt, kommer inte uppfyllas eftersom projekten saknar trygg politik, finansiering och riktlinjer. Med utebliven höjning av bensinsskatten och den totala frånvaron av ändrad politik vad gäller biobränslen trots regimskifte. Inte ens detta klarar Miljöpartiet av.

Slutsatsen kan bara vara att Miljöpartiet efter femtio dagar vid köttgrytorna övergivit alla försök till en framtidspolitik, kastat ut sina visioner och nu sätter makten framför allt. Det och nedläggning av CO2-fri energiproduktion.

Att släppa landsbygdens bilberoende till sitt öde är kortsiktig populism, för till runt 2030 kommer landsbygden därmed vare sig ha bilar, bränsle eller kollektivtrafik. Bra jobbat, Miljöpartiet.

För övrigt är det nu 50 dagar kvar till Gustav Fridolin (mp) lovat att svenska skolans resultat ska förbättrats kraftigt, vilket skulle ta 100 dagar.

1. Hugg inte årtal i sten, 2030 är ett principexempel. Det kan vara 2028, 2031 eller 2035. Principen kvarstår dock och 2030 är en realistisk målbild.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

44 kommentarer:

 1. De goda nyheterna är att det inte behövs "klimatmål" eftersom industrialismen inte hotar mänsklighetens överlevnad. Om vi däremot bedriver MP:s energipolitik kommer hungersnöden att bli ett faktum även i Sverige.
  Klimatalarmisterna är ett hot mot alla fattiga människor världen över.
  Däremot behöver vi självklart driva på den tekniska och industriella utvecklingen för att få fram en effektivare och billigare energiproduktion - dock inte på det sätt som MP förespråkar.Hitta alternativa källor etc.
  Vi kommer de närmaste 30 åren att få kämpa med en klimatcykel som innebär kallare klimat, Sverige står inför en stor utmaning.
  http://www.weatherbell.com/weatherbell-press/beware-of-a-mini-ice-age/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tröttsamt med folk som tror att de kan göra riktigare prognoser än IPCC. Varför i all världen skall vi tro på dina Kalle Anka auktoriteter?

   Radera
  2. Känner du möjligtvis till att IPCC har haft fel sen 1998? Den forskning som IPCC lyfter fram visar entydigt att temperaturen ska stiga, men så har inte skett. Klimatmodellerna kan inte förutse framtiden, prognosvärdet är väldigt lågt. Så varför ska vi lita till IPCC?

   Radera
  3. Utvecklingen går ofta i skov. Det är ingen tillfällighet att du väljer året när det senaste rejäla skovet skedde. Det är som att säga till någon som har fått sitt tredje slaganfall att han inte blivit sämre sedan senaste slaganfallet.

   Radera
  4. Ett falskt påstående blir inte sant bara för att man upprepar det tillräckligt många gånger. Faktum är att det har blivit varmare sedan 90-talet, vad många dock inte tycks förstå är att man inte kan använda temperaturen under ett enda år när man talar om klimatförändringar. Temperaturen i atmosfären kan nämligen, på grund av att dessa värmekapacitet är ganska låg, variera ganska kraftigt från ett år till ett annat. Detta beror på olika klimatfenomen som ex. påverkar värmeutbytet mellan havet och atmosfären såväl som solaktiviteten ett enskilt år. För att se en trend krävs därför långa mätserier, och med längre mätserier så är det tydligt att 2000-talet blev varmare än 1990-talet.

   Om man istället kollar på värmeinnehållet i haven så är de årliga variationerna mindre, och den ökade temperaturen allt mer tydlig - även sedan 1998.

   Radera
  5. Man kanske kan fråga sig om det har blivit varmare jämfört med för tusen år sedan.
   Vi kan jämföra med för fem tusen år sedan eller för all del femton tusen år sedan.
   Jämfört med för femton tusen år sedan har det faktiskt blivit varmare.
   Jämfört med för fem tusen år har det blivit kallare.
   vi kanske först och främst kan följa med att bestämma från när vi skall jämföra med, själv röstar jag på sedan den Atlantiska värmeperioden.

   Eller kanske vi ska utgå från att Obamas rådgivare John Holdren aldrig har haft fel?

   Radera
  6. Jag ifrågasätter inte att det blir varmare i längre perspektiv, jag ifrågasätter IPCC och klimatmodellerna, och de har haft fel sen 1998.

   Sen 1880 har temperaturen stigit med 0.8 grader samtidigt som växthusgashalten stigit med 70%. Men i varje prognos från IPCC så talas det om en klimatkänslighet på 1.5/2.0-4.5 grader. Detta går inte ihop, det borde alla kunna räkna ut.

   Edis och Kuckeliku kan säkert reda ut begreppen.

   Radera
  7. Detta är för övrigt ett resonemang som Sveriges främste forskare inom området, Lennart Bengtsson, för, men Edis och Kuckeliku vet säkert bättre.

   Radera
  8. Det känns inte särskilt meningsfullt att spekulera om framtiden förrän man förklarat klimatförändringarna som skett de senaste årmiljonerna. Vi gick in i allt djupare och längre istider. Kan man inte förklara dessa förändringar kan man lika gärna låta bli att spekulera om framtiden.

   Radera
  9. IPCC lägger stor vikt vid modellerna:

   1) "Climate models are extremely sophisticated computer programs that encapsulate our understanding of the climate system and simulate, with as much fidelity as currently feasible, the complex interactions between the atmosphere, ocean, land surface, snow and ice, the global ecosystem and a variety of chemical and biological processes." - IPCC rapport

   Men samtidigt har man långa utläggningar om modellerna och deras brister, exempelvis:

   2) "The simulation of clouds in climate models remains challenging. There is very high confidence that uncertainties in cloud processes explain much of the spread in modelled climate sensitivity." - IPCC rapport

   pkt 1 kan tolkas som: Eftersom modellerna innehåller allt vi vet måste vi lita på dem.

   pkt 2 kan tolkas som: Men de är fortfarande inte perfekta och visar stora variationer (felaktigheter då endast en kan visa rätt, eller möjligen ingen).

   Samtidigt visar verkligheten att de allra flesta modeller inte alls följer verkligheten som den utspelar sig utan visar alldeles för hög känslighet.

   Vidare finns det antal publicerade papper där olika forskare beräknat känsligheten, nu senast några norrmän. I stort sett alla får fram lägre känslighet än de simuleringskörningarna visar, och vad IPCC presenterar.

   Verkar lite som att man litar mer på kartan än verkligheten. Det betyder dock inte att de har helt fel. Den som lever om 20-30 år får se hur rätt eller fel de fick då kortare tider än så inte är riktigt relevanta i klimatsammanhang, för då är det väder. Men verkligheten kan ju ändra på sig tills dess.

   Radera
  10. Det är delvis pga de senaste forskningsrönen som gjorde att IPCC sänkte den undre gränsen för klimatkänsligheten från 2.0 till 1.5 grader. Det kommer att bli fler sänkningar framöver, mest troligt ligger den verkliga klimatkänsligheten i intervallet 1-2 grader. Iaf om man har år 1880 som utgångspunkt och litar till uppmätta och simulerade data.

   Radera
  11. Ja, det är det som är det fina med vetenskapen. När det kommer fram nya rön så uppdaterar man sin uppfattning. T.ex. så trollade Al Gore och hans hejdukar bort den medeltida värmeperioden (MWP) vilket genererade stor aktivitet i forskarvärlden, och några tusen publicerade papper senare verkar den nu vara återställd.

   Radera
 2. Det som kanske överraskar MP allra mest så här efter valet är den kritiska granskning som de nu utsätts för. Det måste vara helt nytt för dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och ändå blir tokarna väldigt snällt behandlade i media trots allt... Om man jämför med hur det har sett ut tidigare.

   Radera
 3. Något slags utspel behöver de väl göra, efter det att deras segrar, förbifarten och Bromma flygplats, annulerades i efterhand.
  Däremot borde de hålla sig borta från frågor de inte alls behärskar, eller har politik för, som exempelvis miljö-, energi- och jordbrukspolitiken. Det kanske var Svetsarn's ide med kulturministerposten, skadan de kan orsaka är begränsad och drabbar främst andra miljöpartister.

  SvaraRadera
 4. Det kostar en massa energi att köra runt resurser i den cirkulära ekonomin. Man har alltid energiförluster. Dessutom har man alltid ett visst spill av råvaror, vilket kan bli ganska besvärligt att hantera. Man får en massa "molekylsopor" som är svåra att samla ihop. Så det är svårt att få ekonomin så cirkulär som LT hoppas. Dessutom kan man inte speeda upp ekonomin hur mycket som helst. Tusen pers kan inte dela på en bil. För övrigt innebär delande av bilar mm en minskande produktion och alltså en negativ tillväxt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med största sannolikhet begriper en ung person med en bildning på MP-nivå sig inte på begreppet entropi.

   Radera
 5. Varför skulle inte en cirkular ekonomi kunna ha tillväxt. Inte i form av mer material men i form av effektivare resursanvändning, typ effektivare motorer, lägre förluster i transportsystem, smartare kodning, mindre och effektivare komponenter i elektronikprodukter etc etc?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Går tillfälligt förstås, men inte för evigt. De flesta effektiviseringar i resursanvändning äts som bekant upp av att man stoppar in mer energi, jmf med Internet som effektiviserar en massa aktiviteter men slukar enorma mängder energi.

   Effektiviseringar är ju populärt för att bokföra tillväxt. T ex kan man dubbla klasstorlekar från 30 barn till 60 barn, så har man ju tillväxt - en lärare utför dubbelt så mycket arbete. Sedan kan man dubbla igen, från 60 barn till 120 per klass, 240, 480, 960 osv.

   Radera
  2. Jordbruket är också effektiviserat och har en enormt höjd produktivitet. En person producerar idag vad som krävdes 100-tals för 100 år sedan. Kostnaden är en enormt ökad mängd energi och med det resurser.

   Radera
  3. Moores lag som i sin vidare bemärkelse gäller informationsbearbetning, ungefär från att den första abacus uppfanns, ger olika effekt på olika verksamheter. Vissa informationsintensiva verksamheter har en nästan direkt kopplingsfaktor mot "lagen" och kan hålla ungefär samma tempo medan andra verksamheter som inte har en lika direkt koppling till information har en lägre kopplingsfaktor, där andra faktorer som energi spelar in mer. Fysiska branscher som jordbruk och liknande har en låg koppling till Moores lag. En viss koppling finns förstås genom GMO och sånt som inte hade varit möjligt utan framsteg inom informationsbehandling.

   Förövrigt kan den observante notera att GHz-racet på processorer avstannade för några år sedan pga fysikaliska begränsningar, och istället är det låg energiförbrukning och flera kärnor som håller racet och Moores lag vid liv.

   Radera
  4. "All exponentiell utveckling leder till sist till ett sammanbrott"
   -- Goordon Moore

   Radera
  5. "Går tillfälligt förstås, men inte för evigt."

   Då är det ju lugnt, jorden kommer inte finnas för evigt ändå.

   Radera
 6. Kanske dags att begrava koldioxiden och fokusera på skogsdöden, försurningen, ozonhålet, regnskogen, glaciärer eller varför inte någon ny fräsch katastrof?

  Eller varför inte vara lite progressiva och plocka en sida från amish regelbok, t.ex. hatt-tvång utomhus för män?

  SvaraRadera
 7. Tillväxt i en cirkulär ekonomi kan ju innehålla mycket.
  Kvalitetshöjning genom smartare lösningar.
  Enstegstätade fasader görs dränerade på baksidan då frigörs resurser som annars går till reparation som kan användas till nybyggnad.
  Läkemedel som botar utan biverkningar.
  Lärare som får lugna klasser lär ut bättre.
  Tåg som kommer i tid. Köer som inte uppkommer.

  Att ensidigt se tillväxt som mer resurser till fler oftare saknar kvalitetsbegreppet.

  SvaraRadera
 8. Vad har de då kvar i sitt idéprogram nu när de backar på allt.

  Sänkt moms på kristallterapi? Någon?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Massinvandring!

   Radera
  2. Skolavårdoomsorg?
   En bättre framtid, renare miljö och mer jobb?
   En tro på statliga lösningar?

   Radera
  3. Viktigast för miljön är fortsatt massinvandring.

   Radera
  4. Innan någon får för sig att kommentera, det är satir!!!

   http://www.storkensnyheter.com/#!Gustav-Fridolin-vill-byta-ut-den-Svenska-flaggan-Vår-flagga-måste-reflektera-det-mångkulturella-samhället/cjds/8C796A5C-6480-47A9-BAB5-87A9E3C86D0F

   Radera
 9. Som en del av MP:s cirkelekonomi måste de nog överväga att ta helt nya tag och gå på grundproblemet, t.ex. att återvinna entropi, vilket torde vara både busenkelt och väldigt lönsamt då den sägs öka hela tiden. Ser fram emot en motion om detta från MP.

  SvaraRadera
 10. Sen vore det bra om du kunde sluta ryssyra om att kärnkraften är koldioxidfri.

  Kärnkraft tuggar i sig lika mycket jordskorpa som kolkraft, ca 700 g/kWh el.

  Bara tokbesvärjelser kan få kärnkraftsproduktionen koldioxidfri.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kärnkraften är koldioxidsnål, inte koldioxidfri, det är samma sak med vindkraften och solkraften.

   Radera
  2. Svensk kärnkraft har ur ett livscykelperspektiv koldioxidutsläpp om 3,3 gram per kWh. Detta är något bättre än svensk vattenkraft som har koldioxidutsläpp om 5,5 gram/kWh och vindkraft som ligger runt 10-12 gram/kWh. Övriga energislag, såsom biokraft och solceller har ännu högre utsläpp.

   Kolkraft har långt högre koldioxidutsläpp, amerikansk kolkraft har exempelvis ett snittutsläpp om ca 950 gram per kWh, och europeisk elproduktion genererar i snitt ungefär 300 gram koldioxid per kWh.

   Dessutom så lär kärnkraften minska sina utsläpp framöver i takt med att de kvarvarande diffusionsanrikningsanläggningarna ersätts med gascentrifuger och laseranrikning. Gascentrifuganrikning kan jämfört med en äldre diffusionsanrikningsanläggning minska elåtgången vid anrikning med hela 40 ggr. Något som för övrigt har stor påverkan på EROEI.

   Radera
 11. Synd att Mp inte prioriterar klimatet högre. En politisk kompromiss som värderar klimatet så högt att alla gör politiska uppoffringar skulle kunna ge kompromisser som är bra för försörjningssäkerheten, säkerhetspolitiken, industrin och diverse andra miljöproblem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det inte just den politik som har drivits de senaste decennierna?
   Fast samtliga partier kanske inte ansträngde sig tillräckligt?
   De var kanske egentligen mer intresserade av högre intäkter från diverse omsättningsskatter i stället?

   Radera
 12. En klassisk kohandel. Erkännande av Palestina, som MP ville ha mot bensinskatten, som S var emot.

  SvaraRadera
 13. Att det unga urbana MP överger klimatmål och tillväxtkritik är inte att undra på. Miljöpolitik är mossigt. Partiet är enbart intresserat av att fylla Sverige med HBTQ och muslimer.

  SvaraRadera
 14. Tillväxt är ändå helt subjektiv (eftersom det endast baseras på vad folk värderar) så det går visst att ha oändlig tillväxt:
  År 1: Rosa väggar - snyggt!
  År 2: Gula väggar - dubbelt så snyggt som rosa!
  År 3: Blåa väggar - minst dubbelt så snyggt som gult!
  År 4: Rosa är väldigt snyggt, lite retro, faktiskt dubbelt så snyggt som blått!
  ... osv

  SvaraRadera
 15. Här är en intressant kommentar http://www.telegraph.co.uk/earth/greenertransport/11246110/The-clean-up-of-Britains-cities-has-begun-but-at-what-cost.html

  Boris Johnson, Londons borgmästare: "The Mayor of London has announced that, from 2020, all but the very cleanest diesel cars will have to pay £12.50 a day on top of the existing £11.50 congestion charge to enter the city centre."

  DVS £24 att åka in i London. Det är vad jag kallar trängselskatt!

  OCH han protesterar mot Jean Claude Junckers förslag att skrota förslaget om förbättrade testmetoder så att dieselbilar ska släppa ut mindre kvävedioxid.

  (Boris Johnson är Tory.)

  SvaraRadera
 16. Att ständigt gnälla på andra är ett sätt att lyfta fram sig själv som bättre vetande.

  Varför kan inte alla besserwissers här starta ett parti som gör allting rätt istället? :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. De har försökt några gånger, varje går snubblade det på punkten "godkännande av dagordningen" eller "val av mötesordförande".

   Radera
 17. Det du beskriver har redan hänt. MP stödde byggandet av det nya fossilgasverket Öresund i Malmö, lika stort som Barsebäck 2 . Lika mycket CO2 som 700 000 nya bilar, en miljon ton CO2/år. I den officiellt snart Fossilfria staden Malmö. En del av gasen kommer från Ryssland. detta får du ej läsa om i media. men allt finns på nätet googla Öresundsverket Miljörapport.

  SvaraRadera