Cornucopia?

2014-11-27 11:01

Konjunkturbarometern fortfarande stabilt positiv

Konjunkturinstitutets barometerindikator ("konjunkturbarometern") föll tillbaka något för undersökningen i november, men är fortfarande stabilt positiv. Hacket är än så länge bara att betrakta som brus, och konjunkturmodellen för aktieinvesteringar visar sig alltjämt vara korrekt.

Modellen säger att man ska köpa aktier när konjunkturen är nattsvart och barometern är under 90 (900 i grafen nedan), respektive sälja när allt är euforiskt och barometern är över 110. Handeln ska ske när barometern varit två månader på raken i överhettat eller nattsvart läge.
Konjunkturbarometern i grönt, OMXS30 i rött. Månadschart.
Tittar man på delkomponenterna i barometern är samtliga positva utom hushållen, som är negativa och privata tjänstenäringar som är neutrala. 

Hushållens förväntningar på konjunkturen och framtiden fortsätter alltså vara en Södermalmsk surdeg, vilande på surdegshotellet och drömmande om fornstora dagar. Företagen är däremot mycket nöjda, vilket rimmar illa med talet om att det är hushållens konsumtion som räddar svensk ekonomi.

Skillnaden kan förstås bland annat bero på en rejält försvagad svensk krona.

Huvudscenariot, dvs att vi ser den typ av utveckling med fördröjd återhämtning som gällde  2004 - 2005, ligger fast än så länge. Börsrekylen i oktober märks inte ens i månadscharten ovan.

Kom ihåg, som ni ser ovan, att man aldrig fått en dubbelbotten i konjunkturen när den väl återhämtat sig upp över 100 igen, utan först vänder ner mot boten efter att återigen gått över 110. Historiskt uppträdande är 90-100-110-100-90.

Naturligtvis är inte historiskt uppträdande en garanti för att det samma gäller igen. Vilket är så självklart att man inte behövde skriva det, men det finns alltid kalenderbitare som måste påtala detta ändå.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar