Cornucopia?

2014-11-03 08:22

App-arat

Det heter inte smartphone, det heter app-arat.

De é la Gôteborg!

Det var allt.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

3 kommentarer: