Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2014-10-09 09:59

Kraftigt höjd skatt för jordbrukare, skogsbrukare och författare

Skattereglerna för enskilda näringsidkare med enskild firma (eller gemensamt i handelsbolag) ska göras om helt enligt ett nytt förslag. Resultatet blir kraftigt höjd beskattning för framför allt jordbrukare, skogsbrukare och författare (och andra upphovsmän).


Eftersom det generellt är svårt att via aktiebolag äga jordbruksfastigheter, speciellt om du dessutom bor på fastigheten, drivs många (de flesta?) jord- och skogsbruk som enskild firma (eng self employed). Speciellt gäller detta skogsägande, och alla som äger skog i Sverige har i praktiken en enskild firma.

Skogsbruk och författande (och andra motsvarande gärningar som musik, film etc) kan ha mycket långa perioder mellan faktiska intäkter, vilket gör att det i skattesystemet för enskilda firmor finns särskilda konstruktioner för dessa. Dit hör skogskonto och upphovsmannakonto.

En skogsägare kan t ex äga sin skog i 30 - 40 år, kanske så långt som 50 - 60 år, utan att få några som helst nettoinkomster. Sedan kommer allt på en gång. För att slippa drabbas av Sveriges hutlösa marginalskatter kan man därför periodisera intäkterna in på skogskonto. Vid försäljning av avverkningsrätter kan upp till 60% av intäkten periodiseras på detta vis. Det finns även ett skogsskadekonto, där man kan periodisera upp till 80% vid försäljning av avverkningsrätt. Anledningen till den högre tillåtna periodiseringen är förstås att stormfälld skog inte är planerad avverkning och därmed kan göra att man hamnar i en mycket dålig skattesituation, t ex om man jobbar med annat det året.

För upphovsmän finns upphovsmannakontot, dit två tredjedelar (säg 67%) av intäkerna från upphovsrätt kan periodiseras. Detta eftersom det kan dröja rätt många år mellan böcker, filmer eller pjäser. 

Därtill finns en konstruktion som kallas räntefördelning, där kapital i den enskilda firman, t ex skogsmark eller jordbruksmark, men även vissa inventarier och omsättningstillgångar som pengar på firmans konton, inklusive hälften av behållningen på skogskonto eller upphovsmannakonto, ger rätt till att ta ut vinst som avkastning på kapital, med endast 30% beskattning och utan egenavgifter (löneskatterna ovanpå lönen, det som populärt kallas arbetsgivaravgifter eller sociala avgifter för anställda). Av räntefördelningsunderlaget kan man ta ut 6% plus statslåneräntan som kapitalinkomst via räntefördelning

Skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto avskaffas enligt förslaget och räntefördelningen sänks nu.

Enligt förslaget sänks räntefördelningen från 6% plus statslåneräntan, till 4.8% plus statslåneräntan. Detta är i praktiken en höjning av skatten för alla som har kapital i sin firma, vilket inte går att undvika om man har jordbruk, skogsbruk eller för den delen periodiseringar som författare.

Extra hårt drabbas den skogsägare som köpt sin skog kontant och får maximalt med räntefördelningsunderlag.

Skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto tas bort. Även expansionsfond och periodiseringsfond tas bort. Istället införs en företagsfond, som nästan fyller samma funktion (men inte får de skattemässiga fördelarna med räntan som skogskonto och upphovsmannakonto har), men dit man endast får sätta av 40% av nettointäkterna. För författare är det en kraftig försämring att gå från 67% möjlighet till periodisering till endast 40%. Effekterna av marginalbeskattningen och den progressiva skatteskalan ökar alltså rejält.

Därtill blir räntefördelningsunderlaget lägre när möjligheten till avsättningar blir lägre, vilket i sin tur höjer skatten även sekundärt. Periodiseringsfonder får inte alls räknas mot räntefördelningsunderlag, och gissningsvis kommer det samma gälla företagsfond, dvs en skattehöjning.

Jag kan konstatera att förslaget är prefekt riktat mot exakt alla mina skattemässiga fördelar som skogsägare, jordbrukare och dessutom hyfsat säljande författare. Någon på finansdepartementet gillar mig. Inte.

Reformen ska ursäktas med att det blir enklare. Ja, det blir enklare att inte behöva hålla koll på enkla meningar i regelverket, som dessutom ges mycket bra IT-stöd i onlinedeklarationen. Det blir också enklare att tvingas betala mer skatt. Det är också enklare att sparka på näringar med långa cykler och ojämna intäkter.

Vi ser här ytterligare en spik i kistan för många jordbrukare, som ansätts från alla håll. Gynnande skattekonstruktioner som räntefördelningen skärps nu åt rejält.

Denna totala skattereform för enskild firma förväntas införas 2016. Som författare kan man förstås byta till aktiebolag istället, om man nu kan motivera merkostnaden. Jordbrukare och skogsbrukare har inte samma möjligheter när de själva äger fastigheten.

Dessutom är nya skatteregler på gång för aktiebolag, vilket rimligtvis också kommer skärpa och höja beskattningen, utan att för den delen kunna peka på att man faktiskt höjt skatten procentuellt. Innan det är klart hur reglerna försämras och skatten för fåmansbolag höjs kan det vara olämpligt att byta till aktiebolag.

En annan fråga är hur många som nu kommer sälja sin skog, när fördelarna med att äga skog med tillhörande räntefördelningsunderlag, som en del av näringsverksamheten, minskar? Utan de skattemässiga fördelarna kan man inte företagsekonomiskt motivera skogsköp idag, och priserna bör därmed falla när en tandläkare inte längre gynnas skattemässigt av att köpa skog.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

36 kommentarer:

 1. Ja, den nya regeringen har gjort en rivstart med en mängd nya skatter eller höjningar. Men så har det väl kommit en riktig expert på skatter som finansminister.

  SvaraRadera
  Svar
  1. vad har detta med den nya regeringen att göra förutom att (S) aldrig kommer att släppa genom det?

   Radera
  2. @Phatcuru

   Varför tror du att det är S som kommer stå ivägen för skattehöjningar eller nya skatter? De har väl av tradition varit det parti som tycker att det är häftigt att betala skatt (dessvärre har svenskan förlorat böjningsformerna för verb så man avser inte att det är tredje person eller möjligen andra person som är subjektet).

   Radera
  3. http://www.atl.nu/arbetsliv/nya-regler-ska-underl-tta-f-r-sm-f-retag

   http://www.lantbruk.com/skog/stora-andringar-av-skogsbeskattningen

   http://www.driva-eget.se/nyheter/skatt/nytt-skattesystem-for-enskilda-firmor

   Radera
  4. @Phatcuru

   Vad syftade länkarna till? Att visa andra som skriver om samma förslag?

   Jag ser dock inget som nämner att S skulle stå ivägen för dessa förslag. Gör du?

   Radera
  5. Chris du måste hålla dig till fakta förslaget är utformat under den Borgerliga Alliensregeringens makttid. Tillskriv inte det du tycker är dåligt den i dagarna nytillkomna regeringen.

   Radera
  6. @Bo Holst Skillingaryd

   Hur vore det ifall du själv höll dig till fakta? Visst har utredningen skett till stor del under alliansregeringens tid, men den har slutförts under sump-regeringens tid. Den har dessutom utförts av politiskt oberoende tjänstemän.

   Radera
 2. Du kan väl göra om verksamheten till en familjestiftelse? Finns en definition som medger vissa skattebefrielser.

  Kvalificerat allmännyttigt ändamål är att;
  • främja Sveriges försvar
  • främja vård och uppfostran av barn
  • lämna bidrag för undervisning eller utbildning
  • utöva hjälpverksamhet bland behövande
  • främja vetenskaplig forskning (i första hand vid
  akademier, högskolor och motsvarande institu-
  tioner)
  • främja nordiskt samarbete.

  Ser ut som att din blogg definitivt uppfyller flera av de punkterna. Åtminstone ämnesmässigt. Det kanske räknas?

  Annars är väl den generella kommentaren att kreativt skapande, arbete och värdeskapande aktiviteter inte är prioriterade av samhället. Det är låna som gäller. Suck. Den enskilda firman lär snart få avvecklas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är nog inte så lätt att föra över jord- och skogsbruksfastigheter till familjestiftelse idag då en familjestiftelse är en juridisk person.

   Radera
  2. @Gronvita

   "Annars är väl den generella kommentaren att kreativt skapande, arbete och värdeskapande aktiviteter inte är prioriterade av samhället. Det är låna som gäller. Suck. Den enskilda firman lär snart få avvecklas."

   Rent generellt verkar aktiviteter som syftar att resa sig från träsket och bygga upp något heller inte vara något som är prioriterat. Notera hur oproblematiskt det blir med skog och mark ifall man ser till att ha tillräckligt med mark (då blir intäkterna mer jämnt fördelade).

   Kort uttryckt - du skall antingen mäta dina fastigheter i kvm (kvadratmeter) eller kvm (kvadratmil), till detta skall du antingen räkna dina fastigheter på ena handens tumme eller med minst tvåsiffriga tal.

   Radera
  3. @Axel Svensson

   Nej, men man kanske skulle kunna lösa det genom att bedriva verksamheten i ett bolag. Det finns väl inget som hindrar en juridisk person att arrendera marken?

   Radera
  4. Tillägg: om en juridisk person arrenderar marken så sitter man väl som fastighetsägare dessutom rätt säkert då eventuell konkurs i bolaget får begränsade konsekvenser. Som bonus kan ju vara att inte arrendet är överlåtbart (dvs konkurrsförvaltaren kan inte sälja av rätten så att någon annan får rätt att använda marken).

   Radera
 3. Det är nya tider nu….

  "….det är häftigt att betala skatt. För mig är skatt det finaste uttrycket för vad politik är."
  Mona Sahlin i Sveriges Television den 8 september 1994.

  "Det finns för många företag i Sverige."
  Göran Greider i TV4:s Nyhetsmorgon, 17 april 2004.

  "Många entreprenörer leder till att ett land blir fattigt."
  Göran Greider under en föreläsning vid Högskolan Dalarna, Falun, oktober 2006.

  "Skatter är inte bara viktiga för att få in pengar till den gemensamma kassan. De behövs för att vända resurser bort från improduktiv privat konsumtion till produktiva offentliga investeringar och välfärdsarbete som kommer alla till del. Högre skatteuttag är en del av en ekonomisk moderniseringsstrategi."
  Ali Esbati i Flamman. Källa: Flamman 5/3 2010.


  Vänta även till nya IT ministern Kaplan ser över bloggarnas verksamhet.
  Om du ska få generera intäkter framöver får nog bloggare som inte är rasifierade, miljömedvetna eller genuskorrekta se över sin verksamhet.
  http://www.idg.se/2.1085/1.587605/ja-jag-ar-it-minister

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sossarna körde med slogan " Alla ska med " 2004-2008. Dom kan ta fram de där gamla knapparna för nu ska alla med jobb klämmas åt. "Alla ska med"
   Jonas Sjöstedt måste vara nöjd då skattepolitiken verkar gå helt i hans riktning.

   Radera
  2. Vad ett land behöver är många företag och många entreprenörer. Vi har ett rejält underskott på både entreprenörer och företag i Sverige, så Greider borde vara skitnöjd där han sitter uppe i Dalarna och pissar på andras arbete och mödor.

   Vad som inte behövs är vänsterradikala redaktörer som, understödda av statsbidrag, producerar det ena märkliga påståendet efter det andra. Göran Greider är ofta rolig att höra på, han är en verklig åsiktsmaskin. Men när han uttalar sig om företag får han mig nästan att tycka att staten borde lägga ner presstödet. Här kan den nya regeringen göra en bra insats och spara 17 miljoner. Det räcker till många lärarlöner.

   Radera
  3. Katarina Wennstam verkar helt tappad bakom en vagn och det väldigt hårt dessutom. Osakligt dravel är ju det hon lyckas uppbringa och inget annat.

   Radera
 4. Du har antagligen retat upp någon skäggig överbelånad hipster på finansdepartemente :D

  SvaraRadera
 5. Konstigt förslag.
  Det normala borde vara att man försökte gynna maximalt de som har dessa ojämna inkomster, och försöka möjliggöra så långt det går att kunna leva på sitt skrivande. Det är svårt ändå i ett litet land.
  Och hur mycket kan man dra in till statskassa med det här, måste ju vara ett löjligt belopp.
  Det fanns väl en period då typ endast Astrid Lindgren klarade sig på försäljningen och resten gick på stipendier, det är väl knappast det kulturdepartementet önskar, hoppas jag?

  SvaraRadera
 6. Detta kanske är det första konkret feministiska som den uttalat feministsiska regeringen genomför?

  Katarina Wennstam i SvD: "Nästa argument som får mig att vilja skrika rakt ut är "Men om han är egen företagare då?!" Som om mannens rätt att satsa allt på sitt företag står över en jämställd fördelning mellan könen."

  Fast detta är väl ännu långt ifrån ett förslag och enbart en SOU än så länge?

  http://www.regeringen.se/sb/d/18205/a/247581

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jämlikhet mellan könen är viktigare än allt annat.
   Självklart. Varför skulle man t ex sträva efter största möjliga lycka för flesta möjliga antal människor? Nej Då är det bättre att sträva efter jämlikhet mellan könen.
   Tänk dig t ex en fattig familj där kvinnan har ett tråkigt jobb som hon helst vill slippa. Ska hon då få vara hemma med sina barn? Bara för att det gör henne och barnen lyckliga. NEJ
   Mannen och kvinnan ska dela lika på föräldrapenningen oavsett vilka följder det får.
   Den enskildes lycka får inte stå i vägen för samhällets övergripande mål.

   På samma sätt är det med företag. Om de måste avvecklas är det ett rimligt offer som samhället måste göras. Detta då jämlikhet mellan målen är ett mål som vi fått av GUD och måste uppfylla.

   Vilken GUD är det förresten som har bestämt detta?

   Radera
  2. Steven Pinker i "The Blank Slate" pekar ut "VI" som den modernt sekulära platsfyllaren i den moraliska dimensionen "The sacred - det heliga". Med översta dogm att människan kommer till världen som ett tomt blad och att alla ("oönskade") skillnader kommer av miljön och därför kan "korrigeras" genom att ändra miljön.

   Traditionellt har "Gud" innehaft den positionen och i socialistiska samhällen "Proletariatet".

   Så du har rätt i att kulturen skyr vakuum i den moraliska helighetsnischen. Det finns alltid en helig "Gud". Den som hävdar något annorlunda än Översta Dogmen får inte enbart lämnas att tycka annorlunda, utan måste också brännmärkas som kättare och hädare av det heliga.

   Speciellt hänvisar den som pekar ut kättaren till känslor av äckel och obehag, så att man kan känna igen de "tomt-blad-hällörade" på att de uttrycker obehag och äckel över något istället för att sakligt kritisera det.

   Men för att leva måste vi göra rationella överväganden också om det innebär att (i tanken) bryta tabun och såra andras och vår egen känsla för det "heliga".

   Radera
  3. "Hällörad" är alltså skånska för en (fri-)religiös person som inte "tillhör de stilla i församlingen" utan tar alla tillfällen att visa hur from "hen" är.

   Gammelmedia översvämmas av "tomt-blad-hällörade" som uttrycker obehag och äckel i tid och otid och åberopar sin gud "VI". "Vi måste", "Vi kan", "Vi är ett rikt land" etc etc.

   Ty "VI" är allsmäktig och har obegränsade resurser. De som uttrycke tvivel är "obehagliga" och väcker känslor av "äckel".

   Radera
 7. Spiken i kistan för skogsbubblan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Spiken i kistan för socialisterna. En drös med skattehöjningar kombinerat med kommande ekonomisk nedgång kommer göra dem mer hatade än SD.

   Radera
  2. @Greenious

   Frågan är i vilken utsträckning SD är glada åt skattehöjningar? Det kan ju vara så att SD sätter stopp för regeringens budgetförslag (något som hittils inte regeringen verkar ha tagit i åtanke).

   Radera
 8. Fantastiskt att nya regeringen är så snabb att komma med förslag. Eller är det något från de gamla regeringen?

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Nanotec

   Se det som en going-away-present från Reinfeldt. Den gamla regeringen beställde ju en utredning om amorteringskrav, och antagligen även den här utredningen som nu har landat.

   Sen är det väl bara för nya regeringen att föreslå förändringarna i utredningen...

   Radera
  2. @Anonym 13:34.

   Jo vad jag förstått var M&S överens om att få till stånd amortering redan för länge sedan. Allt "obehagligt" vill man givetvis få andra att besluta om. Trodde det skulle komma senare i höst men nu var ju bankföreningen snabb.

   Visst kommer regeringen föreslå förändringar i utredningen. De förhandlar väl fortfarande med V.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Fakta är att blogginlägget beskriver skatteändringar framtagna utav den i veckan avgående borgerliga alliansregeringen.

   Radera
  4. @Nanotec

   Jo - och hur kan man slippa vara med om att besluta om det obehagliga på ett bättre sätt? Sätt helt enkelt bollen i rullning lagom till att "de andra" sitter på ansvaret för att verkställa...

   Radera
  5. @Bo Holst Skillingaryd

   Fakta är att blogginlägget beskriver resultatet av en utredning. Förvisso beställd av alliansregeringen, men det är inte regeringen som sköter utredningar utan det är snarare "opolitiska" tjänstemän.

   Radera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 10. Varför kan inte jordbrukare ändra till AB?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Anders

   Antagligen finns inget hinder. Mig veterligen är bara baggbölerilagen tillämplig på skogsmark.

   Även om den är tillämplig så visade jag i min kommentar 11:30 till Axel Svensson att det finns ett sätt att kringgå den. Genom att helt enkelt nyttja arrende så behöver man inte överföra äganderätten till marken till en juridisk person om det skulle utgöra hinder.

   Arrende innebär ganska oinskränkt nyttjanderätt, att den är tillräckligt långtgående för att bedriva normalt jordbruk torde vara klart. Det kan vara så att den till och med är så långtgående att man kan bedriva skogsbruk på arrenderad mark.

   Radera
 11. Men tänk vad många tomma, stora, äldre bostadshus ute på landet som snabbt kan byggas om till flyktingförläggningar när bönderna och deras familjer har gett upp och flyttat in till stan. Kanske t.o.m en och annan f.d ladugård kan rustas ned till tillräckligt för att precis uppfylla förläggningskraven...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bygga om?

   En socialsekreterare i Halmstad har en mycket bättre idé!
   Få se om Romson och Kaplan nappar nu?

   Länkar till norsk sida så jag slipper kommentarer om "rasism" och "hatsiter" och annat förutsägbart.
   https://www.document.no/2014/04/ge-oss-din-sommarstuga/

   Om någon betalar för Hallandsposten på nätet så lär det finnas en hel del mer att läsa där.

   Radera