Aktuellt

Vad är det första du kommer göra när pesten är över och alla restriktioner och rekommendationer är borta?

En dag kommer Wuhan-pesten vara officiellt över och inte längre vara en pandemi. Restriktioner kommer vara lyfta, olika stöd försvunna och r...

2014-08-13 13:21

Välj kapitalförsäkring och inte ISK för utländska utdelningspapper

Privata Affärer uppmärksammar något jag själv kommit fram till och tillämpar, eventuellt skrivit om tidigare på bloggen. Men det är värt att uppmärksamma igen för nyare läsare. Man bör välja kapitalförsäkring (KF) om man har utländska utdelningsaktier, medan den skuldsatte skuldslaven bör välja investeringssparkonto (ISK).


Skälet är att man, eller snarare ditt kapitalförsäkringsbolag, får kvitta utländsk källskatt på utdelningar mot schablonbeskattningen av kapitalförsäkringen. Schablonskatten för KF är inte avdragsgill mot underskott av kapital, men väl mot utländsk källskatt. Åtminstone delvis har bloggen bidragit till att både Avanza och Nordnet numera, utan tjat, genomför kvittningen åt sina kunder. Tidigare struntade man i det.

Sedan det började skrivas om 2009 och även 2010 flera gångeruppmärksammade till slut Avanza problemet 2010, även om Nordnet var först med att faktiskt betala tillbaka till sina kunder 2011, även om Avanza fick tummen ur 2012. Huruvida storbankerna gör detta låter jag vara osagt - i den mån de inte gör det ska man alltså alltid välja Avanza och Nordnet om man avser att äga utländska aktier, som ger utdelning eller som Privata Affärer kallar dem: "bra nätmäklare".

Med investeringsparkontot är det annorlunda. Där kan man inte kvitta källskatten, som dock kan kvittas mot underskott av kapital, dvs skuldslavens räntor, liksom även schablonbeskattningen av ISK kan göras i mycket begränsad omfattning.

Detaljer om när man bör välja KF och när man bör välja ISK kan ni läsa om hos Privata Affärer.

Själv lägger jag alla utländska aktier i KF och svenska aktier i svenska bolag i ISK. Eget juridiskt ägande via ISK spelar ändå minimal roll för utländska aktier, då jag inte kommer flyga till Kanada för att gå på bolagsstämmor.

6 kommentarer:

 1. Alltså;

  Om man har underskott av kapital får man dra upp max 500 kronor (3333 kronor i utdelningar). Om man har ett överskott av kapital (vilket förvisso är ovanligt för bolåntagaren men inte alls omöjligt) går det precis lika bra med ISK. Så har åtminstone jag förstått saken efter att ha grävt ner mig i frågan i våras.

  SvaraRadera
 2. Jo KF är fördelaktigt för utländska aktier. Med ISK kan man om man inte gillar pappersslöjd försöka få tillbaka skatten själv genom att fylla i en massa papper. Tror Lundaluppen försökte sig på det. Osäker om han lyckades.

  Företag kan bara äga KF och inte ISK så på den sidan är valet enklare.

  SvaraRadera
 3. Som mrlowrisk nämner så kan man kvitta utländsk källskatt mot schablonskatten i många fall även om man måste ta itu med det själv.

  En fördel med KF som cornu inte nämner är att i KF så är det försäkringsbolaget som gör det. Det nämner han riktigt, men inte följden av det att möjligheten att kvitta gäller hela bolagets innehav och du kan därmed få tillbaks mer än din del av schablonskatten ifall andra kunder inte har tillräckligt med utländsk källskatt att få tillbaks. Detta har du inte en laglig chans att få igenom i en ISK.

  När man nämner skuldräntor kan det vara värt att beakta CSN-lånen där räntan inte är avdragsgill alls. Med ett ISK, sparkapital eller till och med förmögenhet (som kan ge inkomster) i största allmänhet så kan man ifrågasätta lämpligheten med att dra ut på återbetalningen till CSN.

  SvaraRadera
 4. Man kan som jag är vara fast i ett lång ägande av aktier och vara utestängd från Kapitalförsäkring och Investeringssparkonto. Jag har räknat på saken och kommit fram till att det är bättre att inte sälja och utlösa reavinstskatten (mäklaren säljer och köper samma aktier, minus pengarna till skatten). Om aktierna dubblas en gång till under 5-10 år så blir nettot ungefär samma. Om aktierna däremot halveras i värde så det naturligtvis bättre att ha den latenta skatteskulden kvar.

  Jag är nöjd med innehavet. Utdelningen och därmed den löpande skatten är ganska liten. I framtiden kan reavinstskatten sänkas av internationell konkurrens. Om jag skulle bosätta mig utomlands i 5 år så försvinner den. I varje fall enligt dubbelbeskattningsavtalen med bland annat Tyskland, Schweiz, Portugal och Ryssland. Annars är det 10 år. Sverige är här extremt fiskalt och lite av ett fängelse. En skatt från en inflation på hundratals procent, vilket inte speciellt osannolikt i en senare fas av den då kallade finanskrisen, har ingen större betydelse eftersom ingångsvärdet är så litet. Så Kapitalförsäkring och Investeringssparkonto är inget för mig och jag tror att detta är ganska vanligt.

  Om tillförseln till landet av olja, livsmedel, handelsgödsel och annat äventyras, industriproduktionen fortsätter ner, arbetslösheten ökar, världshandeln minskar med mera så kommer regimen rimligen under mer press att sänka kapitalinkomstskatten. Den tar ju så mycket den kan. Många länder har ingen skatt på långa innehav. De rika har större anledning och bättre möjlighet att fly. Med tiden kommer kollapsen att få ner alla aktier till noll i värde och då har skatten naturligtvis ingen betydelse.

  SvaraRadera
 5. Om man har överskott av kapital så kvittas utlänsk källskatt i ISK automatiskt mot schablonskatten. Det ända du måste tänka på att ha tillräckligt med svenska värdepapper på ISKn så att du betalar tillräckligt med schblonskatt för att täcka upp källskatten. Nemas problemas, funkat i två deklarationer för mig.

  SvaraRadera
 6. Håller med nickopicko, med överskott av kapital och övervikt svenska tillgångar så har detta fungerat för mig två år i rad utan problem.

  SvaraRadera