Aktuellt

Bostadsbankomaten och Finansinspektionen: Fyra av tio nya bolån går inte till bostadsköp - ökar

Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden  visar att fyra av tio nya bolån inte gick till att köpa bostad eller att byta bank....

2014-08-10 12:42

Staten kan inte förse skogsbrandspersonalen med mat och vatten

Den eminente bloggrannen Wiseman uppmärksammar att staten inte klarar av att förse skogsbrandspersonalen med förnödenheter som mat och vatten. Istället ställer det frivilliga civilsamhället upp gratis med gåvor och arbete för att se till att räddningstjänst, militär och frivillig personal får mat och vatten under kampen mot lågorna.


Läget nu i helgen ska vara akut då stora delar av övriga samhället, inklusive grossister, har helgledigt.

Enligt uppgifter från annat håll kan dock förnödenheterna slå lite snett - det kan bli lite enahanda att äta hallonmunkar.

Man ska ha i minnet att svenskt civilförsvar och beredskap helt lagts ner och först år 2023 ska en landsdel av Sverige kunna försvaras militärt i en vecka innan logistiken bryter samman. Någon beredskap eller några resurser för att hantera det civila samhället vid ofred, kris eller krig finns inte.

Skogsbranden omfattar en styrka på några hundra man och har nu pågått i tio dagar - inte ens några hundra man klarar staten av att förse med förnödenheter när övriga samhället inte är lamslaget. Just nu är det extra illa, eftersom det är helg och alla andra därmed har ledigt.

Wiseman skriver:
"Skogsbranden har nu rasat i 10 dagar och att den skulle fortsätta rasa över helgen lär ingen ha tvivlat på. Frågan man kan ställa sig är var tog det statliga ansvaret vägen? Var är krisberedskapen? Varför ska privatpersoner behöva samla in strumpor, kläder, mat, vatten, madrasser, strålkastare, whiteboard-tavlor med mera till de insatta som arbetar med skogsbranden så att de kan lösa sin uppgift? Hur kan detta överhuvudtaget tillåtas vara ett logistiskt problem?"
Ett försvar handlar inte bara om vapen, avgörande sägs i själva verket logistiken vara. Det spelar ingen roll hur fina vapen och hur mycket personal man har om det inte finns ammunition, drivmedel och mat.

Läget påminner på många sätt om kriget i Ukraina, där civila samlar ihop mat, förnödenheter och utrustning till inkallade släktingar, vänner och arbetskamrater.

Hade då Försvarsmakten haft några resurser, ens om de ville? Högst tveksamt. Se t ex foto på all personal i 1:a 2:a logistikbataljonen här. En bataljon bör normalt vara 400 - 1 000 man. Man är istället ett 50-tal.

Sedan sägs mycket utrustning och personal från Försvarsmakten komma från Luleås och F 21:s flygfältarbetssoldater, trots att Uppsala och Luftstridsskolan (LSS) ligger närmare. Flygplatsen i Uppsala sägs därtill vara stängd pga ombyggnad just nu, så LSS personal och utrustning är rimligtvis närmare. Eller för den delen F 7 Såtenäs, rent av F 17 Ronneby eller Malmen och helikopterdivisionen i Linköping.  Möjligtvis är det så att man inte lyckats rekrytera flygfältssoldater nog till flygplatserna i södra Sverige, eller så behövs det fåtal soldater man har till marktjänsten kring hanteringen av insatta helikoptrar...

Ska man summera, så klarar Sveriges försvar idag inte av att försvara en begränsad del av landet mot en skogsbrand utan att logisitken faller samman, speciellt när det är en helg. Detta trots att övriga samhället fungerar, vilket t ex inte gäller vid krig.

Jag och många andra har i åratal skrivit om Sveriges obefintliga krisberedskap, min kommande bok Stjärnklart handlar rent av delvis om det, även om scenariot där är rätt extremt. Det är synd att vi som påtalat bristerna har haft rätt, och ännu mer synd är att vi knappast kan förvänta oss någon förändring. Vi ska vara "glada" att det bara är en skogsbrand. Nästa Stormen Gudrun kommer ge helt andra konsekvenser, då beredskapen inte helt hade avvecklats årsskiftet 2004 - 2005. Idag är i princip all utrustning, både civil och militär, som sattes in under Gudrun, avskaffad och finns inte ens kvar i malpåse.

Bloggrannen Skipper är en av de som läst råmanuset (oredigerat och okorrat) till Stjärnklart. Det fick åtminstone honom att se över den egna familjens krisberedskap.
"Jag kan i detta sammanhang passa på att rekommendera Lars Wilderängs kommande bok Stjärnklart som jag tror kommer att släppas i slutet av augusti. Efter att ha haft förmånen att läsa råmanuset till den så har i alla fall jag börjat tänka till och se om mitt eget hus. Jag rekommenderar alla att läsa Wilderängs bok, den ger både en och två tankeställare. Vi har alla en skyldighet att vara så förberedda som möjligt på att alla samhällsfunktioner kan slås ut. Men det är nog tyvärr inte särskilt många som känner till detta numera, eller bryr sig om att varje enskild person förväntas kunna försörja sig själv i åtminstone en vecka med mat och vatten."
Frågan är dock om en vecka räcker? Svenska staten klarar inte av att försörja några hundra man efter tio dagar...

Tillägg: Ytterligare exempel på den enorma sårbarheten idag. Under invasionsförsvarets år hade man exempelvis kokgrupp (fältkök) på varje kompani. Varje kompani kunde, om de fick förnödenheter, laga sin egen mat, vilket även var användbart vid civil kris, som t ex eftersök på försvunna personer - utkommenderade värnpliktiga kompanier kunde laga sin egen mat på plats. Detta finns inte kvar idag. Istället ska mat upphandlas på marknaden, även om det finns kokgrupper kvar i viss omfattning hos Hemvärnet/Nationella skyddstyrkorna. Även om Försvarsmakten är förtegen med exakta siffror så sägs försvarets egna frystorkade matpaket bara räcka i just en vecka. Efter sju dagar ska samhället och den effektiva marknaden kunna försörja det svenska försvaret med mat. Vilket vi ser hur det fungerar efter tio dagar skogsbrand och hundratalet personer i personal...

Tillägg 2: Fick kritik för en del uppgifter ovan.

Det ska vara 2:a logistikbataljonen på fotot och det är inte ett femtiotal personer. Det är snarare två femtiotal personer, kanske rent av tre femtiotal personer. För dålig upplösning för att räkna exakt. Tittar man noga kan det faktiskt vara tre led på sina ställen. Man kan dock jämföra med bemanningen på t ex en mekaniserad bataljon, så inser man att logistiken är katastrofalt underbemannad oavsett om det är 50, 100 eller 150 man idag.

Angående "[i]dag är i princip all utrustning, både civil och militär, som sattes in under Gudrun, avskaffad och finns inte ens kvar i malpåse", så finns det förtsås kvar en del utrustning i Försvarsmakten. Det finns elgeneratorer för stabs- och ledningskompanier, och många elgeneratorer i tekniska bataljoner som luftvärnet, ledningsbataljon eller artilleribataljon. Civilförsvaret är dock nedlagt, och sedan Gudrun har enorma mängder förband lagts ner, då besluten om nedläggning togs 2004, men inte hade hunnit realiseras när Gudrun slog till. Det finns alltså utrustning, men inte i närheten av Gudrunnivåer, och många Gudrun-förband finns inte längre. Speciellt ska man ha i åtanke att Försvarsmakten må ha elverk att låna ut till civila kriser, men om de samtidigt ska lösa sin huvuduppgift försvar av Sverige, så finns det inga elverk att låna ut. Civilförsvarets dito har sålts av när totalförsvaret lades ner.

En teknisk pluton kan som exempel kanske leverera 100 kW från elgeneratorer, tillräckligt för att driva t ex en skola, vårdcentral, äldreboenden eller ett kommunhus om man är sparsam. Sedan kan man diskutera om detta är tillräckligt i ett Gudrun-scenario, då det finns många skolor, vårdcentraler, äldreboenden och kommunhus, men inte speciellt mycket försvar. 

En logistikrelaterad fråga är dock hur distributionen av bränsle till elgeneratorer fungerar långsiktigt. Enligt uppgift saknar många av Försvarsmaktens för ändamålet avsedda fordon adekvat riskklassning och får inte transportera mer än 330 liter bränsle åt gången. Fordonen uppfyller ADR-krav, men har inte intygen och begränsas till t ex 1 000 riskpoäng. I krig kanske man skiter i detta, men i fred lär väl någon paragrafryttare förbjuda full tankning av bränsle i logistikkedjan.

Tillägg: Markpersonal på F 7 Såtenäs och LSS organiseras tydligen under F 21 Kallax-Luleå, så att personalen på plats fysiskt kommer från F 21 kan vara en missuppfattning.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

39 kommentarer:

 1. Vi skall även vara glada över att det är en enda skogsbrand, om det hade varit djävliga människor som tänt på och inte en olycka hade det kunnat vara många bränder.

  SvaraRadera
 2. Frågan är vad som måste göras för att säkra upp logistikleden, och allt annat. Det är inte en liten sak att bygga upp det som rivits ned under många år...

  SvaraRadera
 3. Sluta gnäll. Har du ingen självkänsla? Staten var ju dålig, staten missbrukade ju pengar som den 'tilltvingade' sig - nu har denna otäcka stat skurits ned, vi ser resultaten ... och du har mage att gnälla! Du fick ju vad du bad om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Staten tilltvingar sig idag ännu mer pengar än under den gamla beredskapsförmågans tid.

   Sedan Göran Perssons socialistregim har antalet statligt anställda ökat med 24 300 personer, trots att försvarsförmåga, krishantering och beredskap avvecklats.

   Radera
  2. Kan det vara så att den dåliga staten som tilltvingar sig pengar skall i alla fall kunna förse en begränsad räddningsinsats med förnödenheter med de tilltvingade pengarna?

   Radera
  3. Frågan är ju hur det ser ut nationalekonomiskt? Vad är billigast, hålla sig med beredskap eller låta värdena gå upp i rök?

   Radera
 4. Alliansen har avvecklat all framtidsberedskap. Det är mycket viktigare att vara snäll mot alla utlänningar som verkar kunna ha det lite jobbigt och att åstadkomma högre bostadspriser. Fredrik Reinfeldt tycker inte att framtidsberedskap ingår i hans jobb. Det är marknaden som skall stå för framtidsberedskapen.

  Fredrik Reinfeldt = en katastrof som statsminister

  SvaraRadera
 5. Börjar undra varför i helvete jag betalar skatt över huvud taget?

  Hur svårt kan det vara att ha ett lager med förnödenheter att skicka iväg med några lastbilar? Borde inte kosta mer än en flygstol i businessclass ner till Bryssel efter helgen...

  SvaraRadera
 6. Var beredd på att svenskens genomsnittliga BMI kommer att sjunka dramatiskt vid en längre kris.

  SvaraRadera
 7. Beredskapen för att förse 80000 flyktingar, 60000 ensamkommande och anhöriginvandrare med mat och husrum är dock fortfarande på en mycket bra nivå. Ingen resursbrist oavsett volym.

  En humanitär stormakt måste ju prioritera, det förstår väl alla.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och så det här:

   http://www.sida.se/svenska/om-oss/budget/

   38, 4 miljarder kronor år 2014.

   Radera
  2. Spelar ingen roll vad man diskuterar, det är alltid invandringens fel...

   Radera
  3. @Stringfellow

   Det handlar inte om invandring, det handlar om prioriteringar. I en situation, där regeringen för en agenda att spara eller lägga ned vissa samhällsfunktioner t.ex. försvar och katastrofberedskap, samtidigt som man ökar andra utgiftsposter, så är det naturligtvis relevant att påpeka detta. Det finns självfallet andra områden som fått ökade eller minskade anslag, och du är naturligtvis fri debattera dessa, samt ställa dessa utgiftsposter mot varandra.

   Radera
  4. @ Stringfellow

   Spelar ingen roll vad man diskuterar det är ALDRIG invandringens fel. Det är oviktigt hur många miljarder det kostar eller hur mycket problem och motsättningar det orsakar att hundratusentals utlänningar bosätter sig i vårt land. Resursbrist på andra områden inom offentlig sektor har ALDRIG något med världens högsta invandringstakt att göra.

   Radera
 8. De erfarenheter vi fick som drabbades av Gudrun är att tilltron till myndigheter försämrades kraftigt.
  Många kommuner här vägrade erkänna att det var en katastrofsituation på landsbygden.

  SvaraRadera
 9. trenden verkar vara att satsa på lyxkonsumtion och prioritera bort enkla basbehov
  Gärna en ny idrottsstadion men inte underhåll av avloppsledningar.
  Gärna anordna OS men inte se till att det finns fungerande helikoptrar för brandbekämpning
  Gärna skojiga fritidsaktivieter till barn i fattiga förorter men inte en fungerande polisnärvaro

  SvaraRadera
 10. "Efter sju dagar ska samhället och den effektiva marknaden kunna försörja det svenska försvaret med mat. Vilket vi ser hur det fungerar efter tio dagar skogsbrand och hundratalet personer i personal.."

  My name is Naden.... Mark Naden

  SvaraRadera
 11. Dags att anordna frivilliga kokgrupper kanske? Det behöver inte behövas så stor startinsats. En minibuss, två bord med vikbara ben, fyra gasolplattor från Biltema, Gasol till dessa, ett tiotal tioliters vattendunkar, Två stora grytor, två stekpannor, slevar, stekspadar, knivar, allt från Kupan eller myrorna. Ett eller två Partytält från Överskottsbolaget eller liknande mot vädret, allt detta hamnar på, eller straxt under 3000 kronor. Med detta packat i en minibuss behöver man även livsmedel, Köper man billigaste saft, Rotfrukter till soppa och stekfläsk som smakhöjare samt engångsbestick, muggar och tallrikar så bör man kunna utspisa uppemot 40 personer med en måltid för en tusenlapp eller mindre, får man butiker att sponsra med mat och utspisningsmateriel så torde man kunna utspisa uppemot 40 personer varannan timme med denna utrustning

  SvaraRadera
 12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har prioriterat mycket viktigare saker.

  https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter---Mangfald/MSB-stottar-forskning-om-genus-och-brandman/

  Att samhällsskyddet inte fungerar nu måste bero på att dom inte satsat nog på just detta område…..Gäller att lägga skattepengarna på rätt saker!

  SvaraRadera
  Svar
  1. På den gamla onda tiden hade man ju dessutom kontinuerligt värnpliktiga inne för s k vakttjänst, vilket innebar att en pluton eller t o m ett kompani slapp helgpermis och fick hänga på regementet och leta efter hål i staketen istället. Och kanske åka ut och kolla på nåt mobförråd där nån råtta gnagt av nån kabel eller så. Men dessa fanns ju också lätt gripbara ifall det skulle inträffa nån katastrof.

   Radera
  2. Syftar du på råttorna där?
   "Dessa lätt gripbara..."
   Nej, förlåt!
   Inte läge att skämta i Sverige i nutid.
   Tacksam som gammal brandman att slippa för en gångs skull tvingas riskera livet.

   Radera
 13. Inte är det lätt att vara brandhandläggare idag när staten pissar bensin på dem.

  SvaraRadera
 14. (Elds)vådan av att välja en marknadsreligiös idiot till statsminister.

  SvaraRadera
 15. Hoppas Cornu skickar ett ex till landsf...... Reinfeldt. Ser fram emot boken och hoppas kunna gotta mig i hur, det Cornu kallar Civilsamhället (och jag kallar folket (svenskarna) belönar de som är ansvariga för förintandet av försvar, beredskap m.m..

  SvaraRadera
 16. Hela situationen visar på en grundläggande sanning.

  STATEN ÄR ÖVERFLÖDIG.

  Människor med rätt motivation och kunskap ser till att saker blir gjorda.
  Staten bidrar inte med ett uns av något.

  Endast i undantagsfall bidrar de genom att flytta några siffror i en dator mellan två ställen, och slår sig för bröstet för att de anser sig ha bidragit med medel till olika saker.

  Vad de glömmer är att vanliga människor betalat detta i skatt, och hade dessa människor fått behålla dessa skattepengar från början så hade de hamnat rätt, förmodligen snabbare dessutom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är skitsvårt att spontant organisera rättsväsende och våldsmonopol och när det har lyckats har man en stat som tyvärr är frestande att använda till mer än vad den är bra på.

   Radera
  2. Vi behöver bara en lag:

   Gör som du vill, bara du inte skadar någon annan eller omgivningen.

   Natural Law, Naturrätten. Grunden för den amerikanska konstitutionen.
   https://docs.google.com/file/d/0B7trTVRKsVsSc2d5Z2pWdWNpS3M/edit

   Radera
  3. Extremt barnsligt att tro att vi kan ersätta hela lagboken med ett enda moralbud.

   Radera
  4. @Kuckeliku
   Barnsligt blir påståendet endast om man är helt indoktrinerad till att tro att det krävs en lag för att lösa en konflikt av något slag.

   Radera
  5. Nej, man kan göra det med våld också.

   Radera
 17. Drabbade privatpersoner samt de olika försäkringsbolagen, borde kanske stämma svenska staten för att ha underlåtit att bekämpa branden så effektivt som man kunnat. Dålig organisation samt att staten nekade att ta emot hjälp från Ryssland, när de erbjöd sina vattenbombningsplan, torde vara en grund för detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I stället för att önska hit den amerikanska stämningskulturen skulle vi kunna väcka liv i den svenska spotta-i-nävarna-och-fixa kulturen.

   Radera
  2. Ja, Magnus, det är ju den kulturen vi ser exempel på nu när folk skänker mat och förnödenheter samt jobbar gratis. Men..., någon ska ju betala kalaset, och om jag vore ägare av ett försäkringsbolag, så skulle jag ställa mig tveksam att betala för de mervärden som kan antagas ha brunnit upp, pga av en obefintlig beredskap samt att staten nekar hjälp.

   Kanske en stämning med resultatet att det svider i skinnet får effekten att regeringen tar och skärper till sig. Fast det är nog ett önsketänkande...

   Radera
 18. Kan inte förrådet på en svensk bas i en riktig krigszon ha öppet annat än kontorstid*, hur i h-e ska vi då kunna begära att staten ställer upp med förnödenheter till de sina en helg mitt under brinnande fred?

  *S 201 i boken "Krigare" av Johanne Hildebrandt

  SvaraRadera
 19. Vi kan ju slå oss på bröstet att vi klarar av att försörja hundratusentals migranter på skattesedeln. Det är dit pengarna går nu för tiden, vi betalar lika mycket skatt idag som på 70-talet så pengar saknas det inte. Hur mycket var det nu Malmö tar emot i kommunal omfördelning i år? där har vi en socialbidragstagar kommun som lever på allmorsor från övriga landet.

  SvaraRadera
 20. Inte en uppgift för staten att tillhandahålla cateringtjänster. Det finns min skäl gott om företag i regionen som kan leverera tjänster av denna sort. Om frivilliga vill ställa upp gratis för att få ett eget välbefinnande av att hjälpa till så är det ett fritt val med det betyder inte att det är någon egentlig brist i krisberedskapen. Finns det operativa ledningsproblem så är det så klart något som måste förbättras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är väl att de civila leverantörerna har helgstängt, medan branden envisas med att arbeta övertid. Det är med andra ord ett arbetstidsproblem. Du får förhandla med elden att den anpassar sig och bara brinner mellan 08:00 och 16:30 vardagar, och att den gör klokt i att undvika semestertider.

   Radera
  2. Svensk entreprenörsanda i ett nötskal.

   Radera