Cornucopia?

Aktuellt

Hur ska man investera för obligationsbubblans centralbankskrasch?

Låt oss anta att den centralbanksdrivna obligationsbubblan av någon anledning kraschar, utan att centralbankerna kan stoppa det hela. Hur sk...

2014-08-17 13:18

Peak oil exports - exportmarknaden för olja föll 2.5% under 2013

Exportmarknaden fortsatte att krympa under 2013, efter viss återhämtning 2012, men peak oil exports inträffade fortfarande 2005 enligt amerikanska regeringens energiinformationsmyndighet EIA:s nyligen uppdaterade siffror för 2013. Sedan peak oil exports 2005 har nu oljeexportmarknaden minskat med 5.8%.
Global peak oil exports inträffade fortfarande 2005.
Något kraftigt ras rör det sig inte om än, eftersom vi inte upplevt global peak oil production än. När väl den globala oljekonsumtionen börjar falla kommer nettoexporten att rasa i en mycket kraftig takt. Mina egna och andras analyser talar om en i princip helt upphört exportmarknad runt år 2030, då länder beroende av oljeimport, likt Sverige, inte kommer kunna importera någon olja.

Detta är förstås en sanning med modifikation. Så länge vi är medlemmar i EU har vi rätt att solidariskt dela naturtillgångar med oljeproducerande EU-länder, dvs det EU-land vars raffinaderier betalar bäst för oljan får köpa den. Men vi pratar om att klara oss på runt 5% av dagens oljeimport och oljekonsumtion för Sveriges del till 2030.

Av någon anledning har EIA varit sena med sina siffror för 2013. Produktionssiffrorna fanns ungefär lika snabbt som tidigare, men man dröjde nästan ett halvår längre än normalt med att släppa de globala siffrorna för alla länders oljekonsumtion.

Vad som är viktigt att notera är alltså att den oljeimportberoende västvärlden måste konkurrera med oljeimportberoende Indien och Kina om en allt mindre kaka. Undantaget är USA som kunnat öka sin egen oljeproduktion.

Samtidigt handlar det alltså inte om minskad oljekonsumtion och minskat oljeberoende globalt, då produktionen av olja låg på rekordnivåer 2013, utan om den sk exportlandmodellen, där oljeexporterande U-länder konsumerar allt mer olja för egen del i sina snabbt växande ekonomier.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

15 kommentarer:

 1. Enligt många bedömare börjar oljeproduktionen falla globalt runt 2017, vilket är kopplat till att tight/shale-oljeboomen i USA beräknas kuka ur då. Minskad efterfrågan får följdverkningar för svensk export, konkurrenskraft, köpkraft och ränteläge vilket resulterar i att den svenska bolånefusksektorn imploderar.

  Detta kommer alltså att ske i ett Sverige styrt av trögdjuret Löfven och universalistfeministtossorna inom MP och V, vilka till råga på allt har ärvt Alliansens migrationspolitik med dess katastrofala utgiftsläge och inherenta civila instabilitet.

  Som en poll på den här bloggen för X antal månader frågade om när kraschen kommer så svarade jag 2017. Då var jag i minoritet, men jag vidhåller altjämt denna prognos.

  SvaraRadera
 2. Reinfeldt och de andra partiledarna är totalblinda för att det här landet är på väg ner i helveteshålet. Kan ingen väcka dem? Reinfeldt talade om det sovande folket, men dessvärre sover också samhällseliten. De fattar ingenting eller bryr sig inte om vad som händer om femton år eller ens vad som händer om fem år. Eliten förefaller inte vara mycket smartare än grobianer.

  Kan inte du Cornu skriva ett inlägg om hur man på något sätt femdubblar intelligensnivån på samhällsdiskussionen så att vi kommer över debilitetsnivån vi befinner oss på nu? Jag förväntar mig inte att du har svar på den frågan, men frågan om hur man gör det är en överlevnadsfråga. Vi måste på något sätt börja bete oss som intelligenta varelser snarare än som grobianer. Annars är den här civilisationen dömd till undergång.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett knep för att höja debattkvaliteten är att alltid debattera under sitt eget namn.

   Har man något att tillföra debatten kan man sedan höja kvaliteten genom att deltaga i den.

   Radera
  2. Skitsnack. Anonymitet är en förutsättning för att kunna vara ärlig i det gravt åsiktsfascistiska landet Sverige.

   Radera
  3. För övrigt bör vi nog inte "debattera". Att debattera är att ha låst sig till vissa perspektiv som man sedan envist försvarar trots att de är ganska vansinniga. Vi behöver analysera möjliga verkligheter med ett väldigt öppet sinne. Sanningskärleken måste dominera, snarare än dogmer om vad som är lämpligt att tänka och tycka. Våra politiker är sanningshatare. Det finns ingenting de skyr så mycket som en ärlig analys.

   Radera
  4. Magnus Redin är inte ett nic, jag står för mina åsikter och tar ibland upp svåra problem.

   Sluta gömma dig om du vill höja nivån på debatten.

   Radera
  5. Vi behöver som sagt komma ifrån "debatt". Ingen politiker debatterar med ett öppet sinne. Man behöver istället närma sig verkligheten som en grupp av forskare som försöker utröna hur saker förhåller sig och kan utföras, snarare än gräva ner sig i korkade dogmer av normativ art.

   Radera
  6. Jag är fritidspolitiker och klara ofta av att lyssna på andra, tyvärr förväxlas ofta "öppet sinne" med "du måste byta till min åsikt".

   Du tycker uppenbarligen bättre om diskussioner och även de blir bättre med riktiga namn.

   Radera
  7. Man kan behöva börja med en viss meta-diskussion kring lämpliga utgångspunkter för verklighetsanalyser. Man kan behöva komma överens om att tills vidare utelämna religionsbaserade analyser. Om majoriteten av deltagarna mot förmodan anser att diskussionen bör utgå från religiösa teser så kan man behöva tröska sig igenom en del sådana frågor innan man kan komma lite närmare den praktiska verkligheten. Förhoppningsvis slipper man dock en sådan diskussion.

   Fortsättning följer strax...

   Radera
  8. Deltagarna kan föreslå lämpliga utgångspunkter för verklighetsanalys, men man påpekar lämpligen att verkligheten rimligen analyseras utifrån fundamentala förhållanden snarare än utifrån något mer perifert (?) ämne som inflationsteori. Mer rimligt förefaller det att vara att utgå från biologiska och psykologiska iakttagelser. Men deltagarna får självfallet föreslå andra utgångspunkter.

   Fortsättning följer strax...

   Radera
  9. Om man kan komma överens om en utgångspunkt för analys (som kan följas av analyser utifrån andra utgångspunkter) så kan man exempelvis fråga sig hur evolutionen har format oss och i vilken mån vi kan höja oss över den formgivning biologin har gett oss.

   Fortsättning skulle följa om jag var piggare, men jag är inte säker på att jag orkar längre än så här ikväll. Jag har haft en ganska ansträngande dag. Men en förutsättningslös diskussion på vetenskaplig grund där man förväntas bejaka flertalets sakers komplexitet är ingen mänsklig omöjlighet, om man bara förvägrar politiker att delta i samtalet.

   Jag får fortsätta skissa en sådan här analys någon annan gång.

   Radera
  10. @Magnus Redin

   Varför är det så himla viktigt att skriva under eget namn? Vill du "bemöta" argumenten med ad-hominem-argument eller vill du bemöta de faktiska argumenten? För det sistnämnda så behöver du inte veta vem som befinner sig bakom pseudonymen.

   För övrigt ser jag ingen anledning till att tro mer på att du heter Magnus Redin än att Kuckeliku faktiskt heter kuckeliku - isht när du framför ditt val av alias som mer "trovärdigt".

   Radera
 3. Solidaritet inom EU är en form av babbel och bygger på att det är överskott och allt fungerar. Om det är svårt att köpa olja utanför EU fungerar inte den typen av samarbete. Om ett företag lyckas köpa eller byta till sig olja kan det rimligen göra vad som helst med denna inom EU. Det är omöjligt att ha en central planering för oljan inom hela EU och även inom ett land. Om ett land kan köpa eller byta till sig med olja eller något annat attraktivt så måste det också finnas incitament. Allt måste gå till högstbjudande på vanligt sätt, även om många svälter ihjäl. Detta har också slagits fast i utredningar.

  Sverige skulle tjäna starkt på att lämna EU redan nu och på olika sätt hitta egna lösningar. Solidariteten är livsfarlig. Stockholm och delar av Norrland skulle snabbt svälta ihjäl med ett sådant politisk beroende. När det var lite svält senast för hundra år sedan var maten mycket lokal och den geografiska omfördelning obetydlig. Idag kommer de som är närmast och är rikast och har bäst kontakter få först. På det personliga planet kan det vara ide att skaffa sig en plattform för säkerhet i ett rikare och mindre överbefolkat land, speciellt för de som är fast förankrade i landets överbefolkade delar.

  SvaraRadera
 4. Nu kanske jag är trög men förklara för mig i så fall.

  Sjunker BNP för att oljeproduktionen sjunker eller sjunker oljeproduktionen för att BNP sjunker?

  Varför sjönk oljeexporten så kraftigt i början av 80-talet? Fördes liknande diskussioner om peak oil då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Wofser

   Att hitta korrelationer och belägga dessa är tämligen enkelt att hitta belägg för kausalitetssamband är betydligt svårare. Man kan iofs ha sina teorier, men utan att ha faktiska belägg för dessa så förblir de bara hypoteser.

   I din fråga saknas ett par alternativa förklaringar till korrelationen: det kan vara så att bägge är konsekvenser av något tredje eller att de helt enkelt bara ökar av oberoende anledningar.

   Sen skall man skilja på oljeexport och oljeutvinning/konsumtion. Att tala om exportlandsmodellen verkar vara ganska populärt inom PO-teorin. Den visar på en redan passerad peak, men man kan verkligen ifrågasätta ifall modellen är relevant. Exportlandsmodellen visar trots allt bara i vilken omfattning som olja konsumeras på andra ställen än den utvinns. Även om producentländerna tillämpar planekonomi så utgörs den internationella marknaden av marknadsekonomi - genom att avstå från exportintäkter så kostar oljan producentlandet lika mycket som världsmarknadspriset indikerar.

   Ser man till oljeproduktionen eller konsumtionen så ser man alltjämnt att den stiger, vilket inte ger speciellt mycket stöd för tesen att vi upplever peak oil just nu eller nyligen.

   Radera