Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2014-07-29 16:01

Militär utrustning för journalister, kurs 102

Dags att fortsätta den påbörjade grundkursen i militär utrustning för journalister. Denna gång fokuserar technothrillerförfattaren Lars Wilderäng i all enkelhet på grundläggande kunskaper om militära fordon för markstrid, det som journalister felaktigt brukar kalla pansarvagnar eller jeepar.


Till en början facit på kontrollfrågan från första avsnittet av kursen, som berörde finkalibriga handeldvapen. Svaret på övning A är förstås "automatkarbin". Mer än så behöver man inte veta och mer än så behöver man inte skriva. Vill man vara specifik var det en Rynnäkkökivääri 62, eller om man så vill den finska automatkarbinen ("stormgevär" på finlandssvenska) RK-62 i kaliber 7.62x39. Det främsta målet med första delen av kursen var dock att lära sig att använda ordet "automatkarbin".

Svaret på övning B lär ni er förhoppningsvis i detta kursavsnitt.

Terrängbilar och pansarterrängbilar

Det journalister gärna vill kalla jeep kallas terrängbil. Är den bepansrad, så är det en pansarterrängbil. Att kalla en terrängbil, t ex amerikanska HUMVEE eller svenska pansarterrängbil 16 "Galten" för en jeep är som att kalla alla personbilar för Ford, eller rent av T-Ford.

Jeep är namnet på ett företag idag, även om namnet ursprungligen kommer från Ford GPW - Ford General Purpose Willys, efter tillverkaren Willys MB, den första terrängbilen av denna typ. GP kan förstås uttalas som jeep. Att kalla något för jeep är alltså motsvarigheten till T-Ford. Den första i sitt slag.

Vill man vara lite överkurs kan man benämna en del terrängbilar som personterrängbilar, men detta lämnas till en högre kurs. Håll dig till terrängbil.

Idag hittar man i princip inga jeepar bland modernare försvarsmakter. Använd ordet terrängbil. Några terrängbilar hittar ni nedan.
Terrängbil. Här svenska terrängbil 11.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Terrängbil. En sk MB (G)eländewagen
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Det är förstås inte fel att kalla en pansarterrängbil för terrängbil. Tvärt om blir däremot fel, t ex att kalla en svensk terrängbil 11 för en pansarterrängbil. Om fordonet däremot ser bepansrat ut och har hjul så kan man kalla den för pansarterrängbil. Notera här att även tyngre hjulförsedda trupptransportfordon, t ex finska Sisu eller nya Patria XA-360, svenska pansarterrängbil 360, eller i den ukrainska konflikten BTR-fordon, alltså är pansarterrängbilar, inte pansarvagnar. Överkurs som undergrupper som pansarpjästerrängbil etc lämnas till högre kurser.
Pansarterrängbil. Inte en jeep.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Pansarterrängbilar, specifikt patgb 16. Inte jeepar.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Pansarterrängbil. Specifikt pansarterrängbil 360, eller om man så vill Patria XA-360.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Inte en pansarvagn, utan en pansarterrängbil. Här ryska BTR-80A.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.

Bandvagnen

Om ett militärt fordon har larvband, men saknar pansar, kallas det en bandvagn. Idag är obepansrade bandvagnar allt mer sällsynta, men förekommer ändå. En mycket vanlig bandvagn är den svenska Hägglunds 206. Utan pansar är vikten mycket låg och framkomligheten fantastisk.
Bandvagn. Inte pansarvagn. Bandvagn 206. Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Pansarfordon

Nu över till den svåra delen, den där journalister brukar skriva pansarvagn.

Ordet pansarvagn ska aldrig förekomma. Engelska tank heter stridsvagn på svenska, men även utländska journalister är notoriskt dåliga på att skilja stridsvagn, stridsfordon, pansarbandvagnar, pansarterrängbilar (se ovan) och bandhaubitsar från varandra och kallar allt detta för tank. Man gör alltså ett kardinalfel om man översätter tank rakt av till stridsvagn.

Om man inte vet vad det handlar om för bepansrade fordon rekommenderar jag att man använder pansarfordon. En engelsk text som du som journalist använder till grund för din egen artikel, från din trygga vrå som krigskorrenspondent hemma i DN-skrapan i Stockholm, kan exempelvis översättas som följer.
"Russian terrorist tanks seen entering Dohansk." 
"Ukrainska separatisters pansarfordon har setts ta sig in i Dohansk"
Alternativt, om man vill översätta tanks still stridsvagnar så måste man först visuellt identifiera fordonen. Annars vilseleder du läsekretsen, lite som att påstå att (mp) fick 14% i vallokalsundersökningen när de egentligen fick 5%, eller som att kalla inresta ryska medborgare och terrorister i sydöstra Ukraina för ukrainska separatister (se ovan).

Här följer några grundläggande knep för att identifiera pansarfordon mer specifikt.

Stridsvagnen

En stridsvagn är ett larvbanddrivet tung pansarfordon med ett grovkalibrigt eldrör avsett för direktbekämpning av andra bepansrade fordon, inklusive andra stridsvagnar i fronten. Fordonet har normalt 3 - 5 besättningsmän, idag oftast fyra, även om ryska har tre, då man har en automatladdare istället för en person som laddar.

Visuellt kan amatörer ha svårt att skilja på stridsvagnar från de lättare, oftast truppbärande, stridsfordonen och speciellt från bandhaubitsar. Generellt brukar en stridsvagn ha sitt torn ungefär mitt på fordonet och eldröret ("kanonen") är kortare än på en haubits och brukar vara riktat ganska horisontellt. Stridsvagnar har oftast motorn längst bak i fordonet, vilket kan ses på drivhjulen, dvs hjulet med taggar i ena änden av larvbandet.

Nyhetsaktuella israeliska Merkava är lite speciell, då man kan lyfta ur magasinet, som sitter i karossen baktill, och använda utrymmet till begränsad sjuk- eller trupptransport. Motorn i Merkava sitter alltså framtill (? - egen logisk slutsats, har inte kontrollerat).
Stridsvagn, inte pansarvagn. Här israeliska Merkava IV. Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Rysk stridsvagn, inte pansarvagn. Här en T-90A. Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Svensk stridsvagn, inte pansarvagn. Här stridsvagn 122. Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Pansarbandvagn

För att kunna transportera skyttesoldater ("infanteri") någorlunda splittersäkert från slagfältets stora slaktare, artilleriet, använder man bepansrade trupptransportfordon, som pansarterrängbilen ovan eller mer traditionellt pansarbandvagnen. På engelska kallas dessa för APC - armored personell carrier.

Till skillnad mot stridsfordonet har pansarbandvagnen ingen medeltung beväpning avsedd för att bekämpa andra bepansrade mål. Skalan är dock något glidande.
Pansarbandvagn. Inte pansarvagn. Här amerikanska M113.
Aktuellt kan noteras att även Israel har M113 i sin fordonspark.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Pansarbandvagn. Inte pansarvagn. Inte stridsvagn. När svenska försvaret var som mest överoptimistiskt ansåg
man att den 20 mm automatkanon som sitter på detta fordon kan bekämpa och nedkämpa bepansrade mål,
men mot moderna fordon kan man knappast det. Det är alltså inte ett stridsfordon.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Pansarbandvagn. Här en rysktillverkad MT-LB. Förekommer i Ukrainakonflikten.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Stridsfordon

Utvecklingen av pansarbandvagnen har gått över till stridsfordonet, som är en modernare och oftast kraftigare variant. Stridsfordon har en beväpning som kan nedkämpa andra pansarfordon, men knappast moderna stridsvagnar framifrån. Exempelvis har amerikanska M2 Bradley lyckats nedkämpa irakiska T-55-stridsvagnar med sin 25mm bushmaster-automatkanon och svenska stridsfordon 9040 anklagas för att ha en så kraftig 40mm Bofors-kanon att den blir ett prioriterat mål för fientliga stridsvagnar.

Engelsk beteckning är IFV - infantry fighting vehicle eller AFV - armored fighting vehicle, där den senare inte nödvändigtvis kan ta med sig skyttesoldater.

Samtidigt kan man förvirra begreppen genom att påtala att stridsvagnar uppfyller kraven för att vara stridsfordon, men generellt avser man med stridsfordon fordon som också kan bära skyttesoldater, eller annan personal, skyddat.

För journalister kan det vara mycket lätt hänt att blanda ihop stridsfordon med stridsvagnar på grund av deras likartade utseende. Vid osäkerhet rekommenderas att använda pansarfordon. Annars är stridsfordon mindre, lättare, och har klenare beväpning. Är man som krigskorrenspondent på plats och inte kvar i svenska TV-huset är det lättare att uppfatta storleksskillnaden.

En stor skillnad mellan pansarbandvagn och stridsfordon är att den senare i princip alltid har ett relativt centralt placerat torn för sin beväpning, medan pansarbandvagnen kan sakna det eller likt bilderna ovan ha ett mycket litet torn. Stridsfordonets kraftiga beväpning behöver ett torn för ammunition och bemanning och för att kunna verka i alla riktningar behöver vapnet kunna roteras och därav ett fullstort torn.
Stridsfordon 90. Eget foto vid studiebesök på P 4 Skaraborgs regemente.
Stridsfordon, inte stridsvagn, inte pansarvagn. En amerikansk M2 Bradley. Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Ryskt stridsfordon, en BMP-2. Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Bandhaubitsen

Ett fordon som ofta kallas pansarvagn då den har "en stor kanon" är bandhaubitsen. En haubits är en artilleripjäs avsedd för indirekt eld, dvs ska skjuta långa sträckor och nedkämpa mål man inte ser från eldställningen. En haubits har också generellt en separat drivladdning och separat granat, där man kan ladda olika kraftiga eller olika antal drivladdningar för att nå olika avstånd. En stridsvagn har istället en enda patron, med drivladdning och granat i ett stycke.

Haubitsen kan också till skillnad från stridsvagnen elevera (höja) sitt eldrör i en mycket hög vinkel, över 45 grader. Allt oftare monteras haubitsar ombord på pansarfordon, oftast bandhaubitsar, även om det nya svenska Archersystemet istället är monterat på en bepansrad dumper och rimligtvis borde kalls hjulhaubits eller pansarhjulhaubits.

För journalisten kan det vara svårt att skilja en haubits eldrör från en stridsvagns eldrör. Dock har sällan bandhaubitsen sitt kanontorn monterat mitt på fordonet, utan snarare längst bak för att inte det långa eldröret ska ta för mycket plats vid förflyttning.
Svaret på övning B i förra kursmomentet var bandhaubits. Inte pansarvagn.
Här en rysktillverkad 2S1 i finsk tjänst. 2S1 förekommer i den ukrainska konflikten.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Avvecklade svenska bandkanon 1, en bandhaubits.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Bandhaubits. Här tysktillverkade Panzerhaubitse 2000 i nederlänsk tjänst.
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Sammanfattning

Det finns många, många fler varianter och undergrupper av pansarfordon. Dessa lämnas till någon högre kurs. Om det är en tröst så är t ex en luftvärnskanonvagn 9040 fortfarande ett stridsfordon och absolut ett pansarfordon.

Med ovanstående grundkurs når journalisten förhoppningsvis minst en lägsta hygiennivå för de vanligaste typerna av militära markfordon.

Kom ihåg den enkla grundregeln, kan du inte skilja ut vilken grov typ av fordon, kalla bepansrade fordon för pansarfordon. Och glöm inte: använd aldrig pansarvagn, då framgår det att du är okunnig.

Nästa kurstillfälle tar oss till sjöss där vi tittar på militära fartyg.

Övningsuppgift A
Vad är detta för ett fordon? Ledtrådar: Har fordonet hjul? Har fordonet ett torn? Sitter tornet mitt på eller långt bak? Är eldröret ("kanonen") långt och grovt, eller klenare? Verkar fordonet jättestort och jättetungt? Sitter motorn (titta efter det taggiga drivhjulet) bak som på en stridsvagn?
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Övning B
Inför nästa delkurs är frågan vad detta är för någon typ av fartyg?
Hangarfartyg? Jagare? Supermördardödskryssare? Skräckbåt? Eller kanske något annat?
Källa, skapare och licens se Wikipedia.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

29 kommentarer:

 1. Ännu en skön artikel. :)

  Jag antar att svaret till fråga B är "Supermördadödskryssare", eller det borde iaf vara namnet på den. :p

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är i alla fall vad jag hade skrikit i panik om jag sett den kryssa i Göta kanal!

   Radera
 2. Fånig språktallibanism. Vårt språk är fullt av liknande exempel på där varumärken blivit synonymt med produkten och alla fattar vad de talas om rent av bättre än om man använder produktens rätta namn. Vespa, Masonit, Plexiglas osv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast det är ju högst relevant att veta ifall journalisten med "jeep" syftar på att terroristerna åker runt i en civil personbil av modell "Jeep" eller ifall de har kommit över bepansrade terrängfordon ämnade för militär aktivitet.
   Skillnaden är oerhörd och oerhört relevant.

   Radera
 3. Om man har svårt att bestämma sig för om det är en stridsvagn eller ett stridsfordon så kan man titta om drivhjulet (hjulet med tänder) sitter fram eller bak. Sitter det bak är det i de flesta fall en stridsvagn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra tumregel, relaterad till motorns placering. Stridsfordon har med sitt passagerarutrymme motorn längst fram och stridsvagnar den längs bak (ej Merkava, där man också ser drivhjulet fram) för att få bättre viktfördelning då tyngst pansar finns i fronten, plus att motorn därmed får mer skydd vid eventuell omslutning av en pilprojektil. Slås motorn ut kan man som bekant inte köra därifrån...

   Radera
  2. Undvek det maskulina penetration ovan, istället omsluter stridsvagnen projektilen om den slår sig genom pansaret.

   Radera
  3. Äntligen ett feministiskt perspektiv på pansarmördarkrigsstrid!

   Radera
  4. Stridsvagn S och även (tror jag) projekterade Strv 2000 hade motorn därframme.

   Radera
 4. Merkeva har sin motor i främre delen, vilket är helt korrekt lars.. =)

  SvaraRadera
 5. Se till att vila lite nu. Det är semestertider. Även om din produktivitet är imponerande så behöver vi dig pigg och utvilad i höst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och om du lyder rådet att vila lite nu kan du ju passa på att titta på The Pentagon Wars

   Ratings: 7.2/10 from 2,023 users

   Air Force Lt. Col. John Burton was assigned to evaluate the usefulness of the Bradley Infantry Fighting Vehicle, an Army troop carrier/scout vehicle that, in its final redesign, was effectively a deathtrap for its occupants...

   Obligatorisk i introduktionsutbildningen på Stridsfordonsenheten på FMV

   Radera
 6. Fartyget är i varje fall en s k "helicopter carrier", Vad det heter på svenska vet jag inte. Helikopterfartyg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helikopterlandsättningsfartyg alt Landsättningsfartyg, helikopter. Vilket inte är helt sant eftersom fartygen också bär vertikalstartande fpl som Osprey i bild eller USMCs version av Harrier. Engelsmännen betecknar dem Assault Ships, dvs landstigningsfartyg med egen förmåga till eldunderstöd, typ.

   Radera
 7. Hade det inte varit intressant att se vilka media som besöker bloggen? Din bloggranne Wiseman visar ju en lista på både media och myndigheter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Creeper (myndigheter) och Mediacreeper finns som ikoner längst ner till vänster.

   Radera
  2. Tack, där lärde jag mig nåt nytt ;-)
   Lite hemligt ställe dock att visa statistiken, en rubrik skulle hjälpa den oinvigde.
   SVT verkar ha tittat på din Kurs 102...

   Radera
 8. Om jag kommer ihåg rätt så har merkava motorn fram för att på så sätt fungera som extra skydd för besättning finns även en lucka bak för utrymning. Skeppet på bilden är ju ett amphipious assault ship (stavning?) vad de benämns på svenska däremot kan jag inte :)

  SvaraRadera
 9. Med risk för att sabba uppföljningen Lars, så är beteckningen på bogen LHD = Landing Helicopter Dock. Och flygplanen på dääck är Osprey, vilket i princip bara USMC har. Skulle gissa att det är ett fartyg ur Wasp-klassen, kanske till och med USS Wasp. De franska Mistral- fartygen som ska levereras till Ryssland är f ö LHD....

  SvaraRadera
 10. Jeep har ju dock letat sig ändå in i SAOL så det kan jag ju ändå köpa. Annars gillar jag dina kurser. :)

  SvaraRadera
 11. USS Wasp (LHD 1) (Wasp Class amphibious assault klass), alltså samma klass som snigelfartyget som ryssarna köpt

  Var ombord på USS Tarawa första gången jag var till coronado, hakan är fortfarande i golvet

  SvaraRadera
 12. Högfungerande autistiska människor brukar ofta ha smala specialintressen som inte intresserar någon annan än dem själva.
  Viktigt för en journalist är att de kan skriva....och orkar kontrollera bakgrundsfakta om det dom skriver om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 13. Jättebra, jag önskar att någon kan reda ut begreppen prickskytt och krypskytt för journalister.

  SvaraRadera
 14. Lite besserwissrande för att tillfredställa självhävdelsebehovet:
  Bkan 1 är som namnet antyder faktiskt inte en bandhaubits, utan en bandkanon. En haubits kan skjuta med övergrader, dvs med elevation över 45 grader (Bkan klarar max 40 grader). I begynnelsen hade kanoner högre mynningshastigheter och längre kalibrar än haubitsar, men detta stämmer inte riktigt längre.
  Det finns många definitioner på vad som är stridsvagn och inte. Definitionerna varierar nog från armé till armé. Jag har diskuterat Strv 103 med utlänningar som inte alls tycker det är en stridsvagn, eftersom den inte har ett torn. Dock användes den som en stridsvagn, och den är bepansrad som en stridsvagn. För att vara än mer udda så har den dessutom motorn och drivhjul fram.
  IKV 91 som ju ser ut som en stridsvagn ska absolut inte användas som en sådan. Dess pansar är alldeles för klent för detta. Den är, utseendet till trots, en självgående, splitterskyddad PV-kanon.
  Drtivhjulens och motorernas placering har ju skiftat genom historien. Under vk 2 var det ju vanligt att motorn placerades bak, men transmissionen och drivhjulen satt fram till exempel. Antar att vad jag försöker säga är att vagnens totala egenskaper och användande är en tydligare indikator på vad det är för typ av fordon snarare än drivhjulens placering eller storleken på tornet.

  "Mysterievagnen" är en FV510 Warrior från Storbritannien. Ett stridsfordon försett med en 30mm rarden-kanon.

  SvaraRadera
 15. Även svts miniserie om kalla krigets fordon kan nog vara nyttigt för journalistkåren. http://www.svtplay.se/video/2193378/kalla-krigets-fordon/avsnitt-6

  SvaraRadera
 16. "Engelsk beteckning är IFV - infantry fighting vehicle eller AFV - armored fighting vehicle, där den senare inte nödvändigtvis kan ta med sig skyttesoldater."

  Den engelska beteckningen AFV gäller även stridsvagnar, pansarbandvagnar och pansarterrängbilar - i princip alla bepansrade fordon. Alternativet till IFV är MICV eller Mechanized Infantry Combat Vehicle.

  SvaraRadera
 17. Ofta använder man i svensk media ordet "marinen" om utländska flottstyrkor, vilket blir helfel eftersom "marinen" i de flesta länder inte alls är "flottan", utan ett markstridsförband. I en del länder ingår marinkår och flotta tillsammans i "marinen", medan marinen i USA (och åtskilliga andra länder) är en helt egen försvarsgren. Trots det har jag reflekterat över att man när "amerikanska marinen" nämns i svensk rapportering oftast menar U.S. Navy och inte U.S Marine Corps.

  Det vore önskvärt om någon kunde informera media om att rätt översättning, om man menar att någon skickar krigsfartyg till ett område - och inte landsatt trupp - i regel är "amerikanska flottan", "brittiska flottan" o s v. Det blir lätt missförstånd annars:-)

  SvaraRadera
 18. Utmärkt initiativ, men amerikanska Bradley-vagnar bekämpade irakiska stridsvagnar med sina tornmonterade TOW-robotar (Rb 55 i sv fm), inte automatkanonen.

  SvaraRadera