Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2014-06-18 09:08

Sverige återinför ensidigt datalagringsdirektivet

EU:s datalagringsdirektiv fälldes i EU-domstolen som integritetskränkande och framför allt för att det bryter mot de mänskliga rättigheterna i enlighet med bl a Europakonventionen, EU-rätten mm. Men det stoppar inte övervakningsfascisterna i Sverige, och nu återinför PTS datalagringsdirektivet ensidigt i Sverige (Talentum/Ny Teknik).


Det spelar alltså ingen roll vad EU säger. Först inför man datalagringsdirektivet och skyller på EU. När det sedan rivs upp för att det kränker mänskliga rättigheter, så återinför man det ändå ensidigt.

Detta samtidigt som det inte kan påvisas att det över huvud taget gör någon nytta. Det är inte så att uppklarningsprocenten för brott har ökat i Sverige sedan direktivet infördes, tvärt om. Det är inte så att Sverige översvämmades av terroristdåd innan vi hade datalagringsdirektivet.

Istället handlar det alltså om en ren och skär vilja att massövervaka svenska medborgares privatliv, och vilka personer i kris som ringer till psykologer, BRIS, RFSL mm. Kom ihåg att det föreligger en omfattande ändamålsglidning i övervakningen. Man börjar med att säga terrorism, och sedan blir det i nästa stund nödvändigt för att lösa brott. Även om det bevisligen inte fungerar.

Förmodligen kommer väl någon häva ur sig att det är en konkurrensfördel för Sverige att tvinga teleoperatörerna att lagra data över vem som kommunicerar med vem, en kostnad man naturligtvis skickar över på kunden.

Kommer då socialistregimen som tar över i september att riva upp datalagringslagen? Naturligtvis inte. Det finns inte ens på agendan. Datalagring är säkert feministiskt.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

19 kommentarer:

 1. Integritet är så 1900-tal. Får en att undra hur Hitler hade gjort om han hade varit nazistledare idag.

  INSERT INTO kill_list SELECT id FROM population WHERE religious_belief = 'jewish'

  SvaraRadera
 2. Annars är det ju ingen idé att ha facebook servrar i Sverige.

  En del av det nu avdöda svenskta medicinundret kom även det av liberala sjukvårdslagar. Inget krångel med fda här inte.

  SvaraRadera
 3. "Datalagring är säkert feministiskt."

  Hahaha!

  Jises köpa sig legitimitet av Svearike historiskt slöaste byråkrat Sten Heckscher. Som rikspolischef var han föga populär. Hur mycket har han fått i pröjs för att sitta och stoppa pipan denna ggn.

  "Datalagringsdirektiv är ett jävla skit
  Men nu har vi baxat dem ända hit
  Sen ska de fyllas med varenda pamp
  som stött oss så starkt i våran kamp
  Nu behöver vi inte gå flera ronder
  förrän hela Sverige är fullt av serverfarmar."

  SvaraRadera
 4. Men ska den officiella och synliga feminismen införas krävs det att alla oliktänkande registreras så att de kan skickas till fortbildningskurserna i genusteori och om feministiska värderingar.

  SvaraRadera
 5. Det är svårt att inte bli konspiratorisk i dagens samhälle. Kalla det New World Order, Babylon, Illuminati eller vad du vill. Men att politiker slutat se till individens, den lilla människans, rättigheter och behov börjar bli väldigt uppenbart. Termer som Integritet, Demokrati, Privatliv etc. känns som något från det förflutna. Paranoia, Övervakning, DNA-register m.m. känns betydligt trendigare.

  Foliehatten ligger fortfarande och väntar i garderoben. Men faktum är att man måste vara blind om man inte ser att människans utveckling är ohållbar. Populationsreducering och massförvaring känns i nuläget mer realistiskt än exploatering av t.ex. Mars.

  Vi lever i en "spännande" tid..

  SvaraRadera
 6. Slutsatsen av de senaste 20 årens misslyckande, då alla resultat angående brottsuppklarning har gått nedåt samtidigt som Sverige fått +25% nya poliser och har öppnat upp för nya spaningsmetoder i lagstiftningen, är att det bästa för de brottsvårdande myndigheterna är att göra ingenting. Om de gör absolut ingenting på dagarna (på nätterna jobbar de i regel inte) kommer snart röster att höjas, och inte bara av knäppa ex-åklagare denna gång, för att det behövs mer långtgående inskränkningar i integriteten. Förr kunde man "topsa" vid skälig misstanke, idag kan man topsa efter DNA helt blint i en större grupp personer. Nästa steg, som är fullt genomförbart, är att i förebyggande syfte DNA-registrera hela befolkningen. Om man har rent mjöl i påsen har man ju inget att frukta. Och att DNA ofta "förorenas", dvs flyttas till ställen där ägaren inte har varit pga att det hakar fast i skosulor, kläder eller kattassar, är ju inget att bekymra sig för heller, ingen rök utan eld som bekant.

  SvaraRadera
 7. Vill minnas en intervjuv med Adrian Andersson, Operation Scimitar:

  "Den militära underrättelsetjänsten däremot, med dess resurser och utrustning, tror han skulle knäcka gängen på något år"

  Staten kanske helt enkelt agerar proaktivt och förbereder sig på den dagen den måste gå hårt och snabbt fram, för sin egen skull.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå så är det nog .. men minns att om man ger bort rättigheter så kommer de inte tillbaka, möjligt att en europeisk federal polis kan fungera i detta fall, men det är en svår fråga. Men det vore såklart bra att få bort gängen, speciellt de som röstar på (...) ??

   Först kom de ... är en dikt tillskriven pastor Martin Niemöller (1892–1984):

   I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;
   Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;
   Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;
   Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.

   Radera
  2. ...knäcka gängen på något år... Låter som McArthur som ville använda "the Atom Bomb" i Korea och Barry Goldwater i Vietnam.

   Men som von Clausewitz poängterade, man måste ha en föreställning om, en plan, för den fredliga fortsättningen efter kriget. Krigets mål kan inte begränsas till utplåning och underkastelse av fienden. Annars blir det, i bästa fall, en seger man får ångra.

   Övervakningskramarna förefaller oerhört naiva i sitt omfamnande av övervakningsmöjligheterna.

   Radera
  3. Den kulturmarxistiska framtiden kan man endast i mardrömmen fantisera om. Eftersom kulturmarxisten hatar vita människor och deras kultur, hatar familjen, den personliga friheten och framför allt fritänkande människor, så ljuger den hämningslöst i sin vedervärdiga strävan att med sig själv på toppen, med alla tillgängliga medel underkuva alla.

   Radera
 8. "Detta samtidigt som det inte kan påvisas att det över huvud taget gör någon nytta."

  Här håller jag inte med.

  Stöld och inbrott har ökat kraftigt och dessa brott har historiskt sett legat på en låg uppklarningsfrekvens.

  Vid allvarligare brott så räcker det att läsa lite domar och förundersökningsprotokoll så ser man hur effektivt polisen har börjat använda informationen som lagras. Vart en mobiltelefon varit, vem den ringt till, vem som ringt till mobilen, vilka meddelanden som skickats osv.


  SvaraRadera
 9. Så här svarar Cecilia Malmström på fråga från Carl Schlyter (Mp) (klippt från DFRI's-epost lista med reservation för att postaren kan ha ändrat eller utelämnat något viktigt)

  "P-005376/2014
  Svar från Cecilia Malmström
  på kommissionens vägnar
  (11.6.2014)

  Domstolens dom av den 8 april 2014 rör ogiltigförklarandet av direktivet
  om lagring av uppgifter. Andra EU-instrument eller medlemsstaternas
  nationella lagstiftning berörs inte direkt av domen.

  Utan ett direktiv om lagring av uppgifter[1] behöver en medlemsstat som
  inför eller upprätthåller ett datalagringssystem uppfylla kraven i
  direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Enligt artikel
  15.1 i detta direktiv har medlemsstaterna rätt att anta lagstiftning om
  lagring av uppgifter för en begränsad period om det är motiverat med
  tanke på förebyggande, utredning, avslöjande och åtal av brott. Sådana
  åtgärder måste vara förenliga med de allmänna principerna i
  unionslagstiftningen, inklusive de grundläggande rättigheterna.
  Medlemsstaternas nationella lagar om lagring av uppgifter fortsätter att
  gälla i den utsträckning som de uppfyller dessa kriterier. Varje
  medlemsstat måste noggrant analysera om den nationella lagstiftningen
  behöver ändras.

  Som redan nämnts är det endast direktivet om lagring av uppgifter som
  direkt omfattas av domstolens dom. Domens relevans för andra EU-åtgärder
  måste analyseras noga från fall till fall. När det gäller de befintliga
  TFTP- och PNR-avtalen och EU:s förslag till ett PNR-direktiv, som har
  ett begränsat syfte och en begränsad omfattning, innehåller de tydliga
  och strikta bestämmelser om tillgång till och behandling av uppgifter
  och omfattar effektiva och robusta dataskyddsbestämmelser.

  [1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars
  2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband
  med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska
  kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring
  av direktiv 2002/58/EG, EUT L 105, 13.4.2006, s. 54."

  Vad jag förstått av den inledande diskussionen på listan gör man på justitiedepartementet i Sverige bedömningen att den svenska lagringen är förenlig med skyddet för den personliga integritet eftersom den är tidsbegränsad till sex månader.

  SvaraRadera
 10. MP: "slå vakt om den personliga integriteten. Vi vill inrätta en
  integritetsmyndighet, tillsätta en kriskommission om integritetsskyddet samt riva upp FRA-lagen och datalagringslagen. Inom EU vill vi arbeta för att riva upp de delar av Ipred som ger
  upphovsrättsindustrin polisliknande befogenheter."

  PP: jamenvisst bort

  (S)? samarbetar gärna med M? : http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1863&blogg=64901

  SvaraRadera
 11. finns det någon större polismyndighet som har lyckats bekämpa org.brottslighet utan alltför mycket övervakning. Hur har FBI/DEA/ATF lyckats i USA och till vilken kostnad?

  Sen undrar man ju vad interpol håller på med i europa, inte så mycket rapportering... (?)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Social kontroll och informationsinhämtning genom tips och villiga vittnen i närsamhället, är väl de närmaste alternativen, så kallat "traditionellt polisarbete".

   Möjligheterna till social kontroll, tips och villiga vittnen i närsamhället är inte längre som de var. Övervakningsvågen får ses som ett svar på detta. En ideologiskt driven politik i ett avseende leder till extremistisk politik i ett annat.

   Radera
 12. Säkert ett beställningsjobb från... Ryssland?... för att få vara med i... Warsawapakten?

  SvaraRadera
 13. Det vore absolut intressant om man kunde forska fram exakt varifrån kravet om datalagring kommit! Alltså, är det en enskild politiker som lyckats få med sig övriga på detta? Eller är det verkligen polisen som anser sig behöva detta för att kunna nå bättre resultat? Kanske det är företagsamheten som absolut behöver detta för att kartlägga kundstrukturen? Eller är det bankerna som vill ha full kontoll på folket och deras tillgångar? Allihop kan säkert ha användning för detta men vem har tvingat fram ärendet till beslut?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Arne Plahn

   Man skulle kunna läsa förarbetena till lagen, men å andra sidan får man då endast den officiella motiveringen till den som inte behöver vara densamma som den verkliga. Det tragiska med verkliga vs officiella motiveringen är att den officiella inte granskas på ett vettigt sätt - man frågar sig inte ifall lagt förslag är det bästa för att uppfylla målet i den officiella motiveringen eller ens följer upp och ser hur väl förslaget har funkat för att nå målsättningen i den officiella motiveringen.

   För att ha glädje av datalagringsdirektivet så måste man för det första vara någon annan än den som lagrar (då den som lagrar datat annars hade lagrat det utan direktiv), men även måste man få tillgång till datat.

   Dessvärre ger inte PUL något större skydd för folks integritet eller det skydd man skulle kunna önska. Man skulle ju önska att det är ganska begränsat med instanser som har möjlighet att kräva ut datat. Notera: kräva ut - lämnas datat ut frivilligt (ie säljs) så skulle nog datat sparats även utan direktiv.

   Radera
 14. Kan det vara dags uppdatera "nationalsången" igen? Det var ju ett tag sedan...

  Du gamla ddr stat i fjällhöga nord
  Du tysta, du glädjerika sköna!
  Ditt sovande folk, vänaste uppå jord
  /:tar aldrig striden, är istället neutrala.:/

  Du tronar på minnen från fornstora dar,
  då allting var förstatligat i norden.
  Jag vet att du är och du bliver vad du var.
  /:Ja jag vill leva och dö i en ddr stat:/

  SvaraRadera