Cornucopia?

Aktuellt

Lysa lanserar hållbart sparande - erbjudande om rabatt på förvaltningsavgift

Detta inlägg är publicerat i samarbete med Lysa och ska betraktas som reklam. Robotrådgivaren Lysa lanserar nu ett etiskt hållbart spara...

2014-06-04 13:15

Stockholmare ÄR smartare än lantisar

Ända sedan Anna Kinberg Batra (m) sade att Stockholmare är smartare än lantisar har detta varit föremål för viss debatt. Denna debatt kan nu avslutas. Hos Mensa Sveriges webplats finns nämligen en karta över den geografiska fördelningen av medlemskapen i Mensa. Och stockholmare är de som oftast är med i just Mensa.

Mensamedlemskap som andel
av 2% av befolkningen.

För att gå med i Mensa behöver man ha en IQ över den 98:e percentilen, dvs högre än 131 i IQ enligt den hårdare skalan (vad den nu heter). I praktiken tillhöra de två procenten med högst IQ. 


Infografik hittas ute till höger, och visar andelen av 2% som är medlemmar i Mensa, dvs justerar för befolkningsstorleken.

Så stockholmare är smartare än lantisar. Samtidigt så finns det helt uppenbart, och bevisligen via Mensas test, smarta människor även på landet1..

En alternativ förklaringsmodell kan vara att utanför storstäderna är den geografiska indelningen så stor för Mensas områden att färre är medlemmar, då det är långt till eventuella gemensamma aktiviteter. Mensa är väl främst en social förening där intelligenta ska kunna umgås utan att behöva förklara saker fem gånger? Avstånd till eventuella träffar kan därmed påverka viljan att vara medlem.

Sedan kanske det är mer känsligt att vara avvikande på landsbygden. Dessutom är ju mörkertalet extremt stort.

Kanske är allt man ser här att Stockholmare är mer benägna att vilja framhålla sin intelligens? Eller finns det så många korkade människor i Stockholm att intelligenta känner ett större behov av att träffa någon man inte måste prata till som ett litet barn?

Men sådana balanserade resonemang bortser vi från här. Av allt att döma är stockholmare smartare än lantisar. Därmed är inte sagt att just du, kära läsare, är normalbegåvad bara för att du bor på landet, så du behöver inte ta det personligt.

Anna Kinberg Batra återges alltså nedan, som hyllning. Hon hade rätt. Inte så ofta man kan säga det om en (m)oderat.
1. Landet är allt utanför Stockholms län, och lantisar är alla som inte bor i Stockholms län, eller Storstockholm, som är samma sak.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

27 kommentarer:

 1. Det finns inget där som säger att stockholmare är dummare än latisar och att lantisar har fler normalbegåvningar...

  SvaraRadera
 2. Det kan ju aldrig vara så att jobben finns i Sthlm så 98 percentilslantisarna flyttar dit... F.ö. är storstäder (och akademiska högborgar typ Lund) alltid överrepresenterade på gruppnivå vad gäller IQ över normalbegåvning. Av den enkla anledningen enligt första meningen.

  SvaraRadera
 3. Att man gått och blivit medlem säger något om personen i fråga, men inte i första hand att vederbörande är intelligent. Det är något annat som sticker ut. Revanschlystnad? Nu var jag kanske elak...

  SvaraRadera
 4. Tydligen använder fler cykelhjälm i Stockholm än i Göteborg så det kanske också bevisar att man antingen har något att vara rädd om eller så betyder det att man i Göteborg inte har vett att vara rädd om sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Citat "In 1978 a team of scientists...". Så ja 1978 fick man fler skallskador i bilar än på cyklar.

   Nu är min bil av 2014 års modell och jag cyklar oftare än jag åker bil. Men alla väljer efter eget huvud. ;)

   Radera
  2. Med tanke på att det är skriande brist på organdonatorer är det osolidariskt att använda cykelhjälm. Så heder åt alla som cyklar utan hjälm

   Radera
  3. @TB, klart att en referens till en webbplats med namnet www.howiechong.com bär tyngd med sig, dina argument är nu stenhårt belagda! Att vårt kära MSB tycker motsatt behöver man inte bry sig om när mr. Howie Chong är i gasen.

   https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27022.pdf

   Radera
 5. Det finns ett antal förklaringar till varför Stockholm består av högintelligenta, dels är en migration som pågått sedan 1600-talet. Där dåtidens högintelligenta, vilket främst var adeln som kom att beblanda sig med de mer förmögnare borgar-ätterna, vilket sedermera beblandade sig med den nyrika borgarklassen i samband med industrialiseringen på 1800-talet. Denna klassblandning bland de högre stånden, klasserna har pågått och pågår fortfarande i våra dagar. Att myten, om att vem som helst kan förflytta sig i den s.k. "sociala rörligheten" vilket främst framförs av kommunister och socialister i den mån att locka till sig "valboskap" för att behålla sin makt. Däremot finns det fortfarande "smarta" personer på landsbygden, men dessa försvinner i takt med att centraliseringen ökar och härstammar själva från högre stånd men som blivit kvar i landsbygden, antagligen via ärvda gårdar, gods, yrken etc.

  SvaraRadera
 6. Tycker verkligen invånare i Norr- respektive Södertälje, Nynäshamn, Vaxholm etc. att de bor i Storstockholm?

  SvaraRadera
 7. James Flynn, som gett namn åt Flynn-effekten att genomsnitts-IQ ökar ca 3 hundradelar per årtionde och tvingar testmakarna att ändra skalan efter hand, menade att de för vilka orientering i rummet och tiden, vad saker kan användas till och vad som är under ens kontroll, tenderar att klara sig sämre på IQ-tester än de som kan uttrycka abstrakta samband bortom det förnimbara/användbara.

  Ett exempel är en fråga om vad hundar och kaniner har gemensamt. "Rätt" svar är förstås att båda är däggdjur. Vilket en person i en abstrakt, symbolladdad miljö, som en storstad finner självklart.

  En person, med samma kognitiva förmåga, men mera jordnära inställning till sin försörjning, skulle kanske svara mera resonerande i termer av hur de kan "användas", eller inte användas. Man kan äta kaniner, men (helst) inte hundar. Man kan dressera en hund men svårare en kanin. Barn kan gosa med både hundar och kaniner. Att de båda är däggdjur är med ett sådant synsätt en irrelevant abstraktion som ingen intelligent människa, bemödad om att söka ett gott liv, skulle välja först. Kanske vanligare på landet, och definitivt förr överallt.

  Här lägger förstås många an moraliska synpunkter, till exempel efter senaste valet, att stadsbor anser att lantisar är mot diverse rättigheter när de ifrågasätter nyttan av dem, medan landsortsbor anser att söderhipsters är verklighetsfrånvända när de sätter principer före frågan om praktiskt genomförande.

  Jag tror det är viktigare att kunna se saker på olika sätt än att få high score på IQ-tester.

  SvaraRadera
 8. Selektion är väl bekant som urvalsmetod.
  Men att utifrån 2% av befolkningen påstå något om hela populationen kan väl bara en lantis göra!
  Lyssnade nyss på ett föredrag om selektion och stöd för forskning.
  Vem får mest stöd till fortsatt forskning: En som påstår att läget är under kontroll eller en som påpekar att det ser värre ut än befarat?

  Tänkvärt oavsett ämnet för dagen: Klimatet! https://www.youtube.com/watch?v=8IVdoRiSv9U

  SvaraRadera
 9. Hur stor procent av de som bor i Stockholm är födda där?
  När utbudet finns koncentrerat så dras de extraordinära begåvningarna dit, kokofieringsprocessen av övriga Sverige har pågått länge.

  SvaraRadera
 10. Om man vill göra en seriös/vetenskaplig studie av intelligensfördelningen i riket är det bara att vända sig till Rekryteringsmyndigheten och begära att få tillgång till mönstringsdata. Som bekant testades allmänbegåvning på en skala 1-9. Fördelen blir att i princip hela den manliga populationen ingår fram till 2008 och man slipper således helt problem förknippat med urval.

  Resultatet torde dock bli det samma, dvs att stockholmare faktiskt är smartare än lantisar. Eller iaf bättre på att göra IQ-test. Vill dock minnas att Västerbotten brukade prestera rätt bra också..

  SvaraRadera
  Svar
  1. IQ test inför placering till militärtjänst. Selektivt urval med möjlig styrning av resultat.
   Vi gjorde viss test inför skolstarten också. Där ritade en ung spjuver flaggan åt fel håll-för han ville inte börja!

   Radera
  2. Fram till mitten på 90-talet spelade resultatet av intelligenstestet mindre roll för om du blev uttagen till plikttjänst eller ej. Det handlade om var man skulle placeras. Uppgifter fanns för alla, även de klent begåvade, vilket torde ha varit känt bland de mönstrande.

   Men Oppti kanske menar att lantisar generellt är mindre patriotiska och därför ansträngde sig mindre vid mönstringen?

   Radera
  3. Visade man större intresse och kvalifikation så hamnade man i 15 mån gruppen.
   Var man riktigt dålig kunde man platsa som malaj i 8 mån?.
   Ville man bo nära så var stort intresse av närmaste regementets specialitet önskvärt.
   Allting går att styra om kunskap finns!

   Radera
  4. Mälardalen var upptagningsområde för norrlandsförbanden då det inte fanns tillräckligt med norrlänningar. Riktiga självplågare de där stockholmarna. Prestera bra på mönstringen för att få spendera 15 månader i Boden...

   Skämt åsido. Jag har lite svårt att se att motivationen inför plikttjänsten under drygt 100 år skulle ha påverkat utfallet av intelligenstestet vid mönstringen. Alltid till samma geografiska områdens nackdel.

   Radera
 11. Intressant om de haft med Malmö, Lund och Göteborg.

  SvaraRadera
 12. På den tiden som det var värnpliktsmönstring så kom dom fram till att dom intelligentaste rekryterna fanns i Västernorrland. Annars är det ju så att det i storstäder finns fler snillen än på landet. Men det storstadsborna glömmer är att det också finns proportionellt fler tokskallar där också.

  SvaraRadera
 13. Har Mensa något incitament att ljuga eller överdriva skillnader i sin egen statistik? Siffror som inte går att verifiera med oberoende källor. Jag bedömer att de har det. Resultatet bekräftar redan existerade fördomar om personer boende i Stockholm som också utgör en potentiell kundgrupp för organisationen. Hade ett resultat publicerats om det visat att majoriteten av medlemmarna kom från landet? Vilken Stockholmare med självaktning skulle vilja bli medlem i en sådan organisation? Resultatet kan alltså fungera som en hävstång för att fler skulle vilja bli medlemmar. Kort sagt mycket talar för att statistiken är ett falsarium.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har hört att de ligger bakom chemtrails också....

   Radera
  2. Enligt min bedömning är inte Mensa så tunga i konspirationssegmentet. Men jag kan ha fel de kanske expanderar på nya marknader där.

   Radera
 14. Kan inte gå i god för uppgiften, men en god vän - för övrigt medlem i Mensa - påstod att en undersökning av medlemmarnas yrken, landat i att det enskilt vanligaste yrket bland medlemmarna är lastbilschaufför!

  SvaraRadera
 15. Det finns inget område i Sverige med så hög inflyttning som Stockholm. Sannolikt förklarar det resultatet. Anna Kinberg Batra tillhör ju inte gruppen smarta men försöker sola sig i andras glans.

  SvaraRadera
 16. Det kan ju också vara så att Mensa bara gör tester på ett begränsat antal orter. Bor man på glesbyggden så är man kanske inte så benägen att göra testet eftersom man måste resa land och rike runt för att göra det - det kan alltså vara en indikation på att lantisar är smarta då de inte reser till storstaden för att göra ett prov för att få veta hur "smarta" de är (isht med tanke på att de behöver resa till storstaden för att träffa andra Mensaner).

  Att det bara är runt 2% av de 2% som är berättigade medlemsskap som faktiskt är medlemmar visar dessutom att statistiken inte säger speciellt mycket.

  SvaraRadera