Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2014-05-28 13:01

Peak oil - en introduktion

Den moderna världens kanske största framtida samhällsproblem är vårt stora beroende av fossila bränslen och att dessa är ändliga. Inom en alldeles för nära framtid kommer vi uppleva peak oil, peak gas och peak coal, som innebär att tillgången till de ca 83% av människans energikonsumtion som är fossil kommer minska, samtidigt som energin blir dyrare och slukar mer energi att utvinna. I slutändan kommer våra samhällen och vår ekonomi få allt mindre energiförsörjning och den ekonomiska tillväxt man satsar allt på riskerar gå i stå eller rent av falla tillbaka.


Lucasfyndet i Spindletop 1901.
Utvunnen med 1800-talsteknologi
- hammare, spik, kor (!), tändkulemotor -
sprutade 100 000 fat olja per dag
upp, motsvarande 1/3 av Sveriges
oljeförbrukning idag. Nya skifferoljekällor
i USA idag producerar 100 - 400
fat olja per dag och kräver modern
teknologi för att alls utvinnas.
Global energikonsumtion 1862 - 2013
Jag kommer här gå igenom den mest akuta frågan, peak oil, som väntas inträffa någon gång 2015 - 2020, medan peak coal inträffar runt 2020 - 2030 och peak gas i intervallet 2030 - 2040.

När man utvinner en resurs börjar man alltid med de enklaste och billigaste resurserna. Det är de man hittar först och likt när man plockar äpplen från ett träd börjar man med de lågt hängande frukterna. På 1800-talet kunde man med den tidens teknik utvinna olja, men idag krävs människans samlade ingenjörskonst, med allt från datorer till annan högteknologi, för att utvinna samma olja. De lågt hängande frukterna är redan plockade. Det man förr kunde göra med en mulåsna, hammare, spik och brädor, kräver idag massiva insatser av energi och teknologi.
Norges oljeproduktion 1971 - 2013p.
Detta är trots all för mänskligheten
tillgänglig teknologi och enorma
kapitalinvesteringar.

Peak oil är egentligen rätt enkelt. Har man en ändlig resurs är utvinningen av denna från början noll. När utvinningen upphör är den återigen noll. Någonstans däremellan måste det finnas en högsta punkt. Denna är en peak. Allt fler oljeutvinnande länder har passerat just denna topp.

När man summerar alla världens länders oljeproduktion kommer man tids nog att få se motsvarande topp där. Då har vi nått global peak oil. Vi är inte där riktigt än, men det är nära.

Global oljeproduktion 1862 - 2013
Det är teoretiskt möjligt att ersätta oljan. T ex kan man under 50 års tid bygga ett nytt kärnkraftverk i veckan, och använda den energin till elfordon eller för att ta fram syntetiska bränslen. Idag är utbyggnadstakten ca sex kärnkraftverk om året, inte 52 stycken. Samtidigt behöver dagens ca 435 kärnkraftverk ersättas med ca tio kraftverk om året, vilket visar att vi inte är på väg mot det hållet. Ska även fossilgasen och kolet ersättas under 50 år behövs totalt ungefär tre nya kärnkraftverk i veckan i 50 års tid.

Förändring dieselkonsumtion och
förändring svensk BNP.
Peak oil är främst ett problem för alla de transporter som ekonomin är beroende av. Utan dessa transporter av varor och personer minskar ekonomisk aktivitet. Minskande ekonomisk aktivitet är också det enda som historiskt fått ner den globala energikonsumtionen.

Peak oil exports inträffade 2005.
För oss i den oljeimportberoende västvärlden är dock problemet ännu värre. Det handlar då om peak oil exports

Oljeexporterande länder ökar sin egen konsumtion, då det oftast handlar om fattigare U-länder, vars ekonomier och befolkning växer mycket snabbt. Därtill drar själva utvinningen av olja allt mer olja. 

En prognos över Brasiliens oljeproduktion,
oljekonsumtion och oljeexport.
Resultatet är att den marknad vi som oljeimportörer handlar från hela tiden krymper, trots att oljeproduktionen globalt stiger. Analyserar man utvecklingen talar mycket för att runt 2030 har exportmarknaden för olja helt upphört. Undantagen är internt inom t ex EU, där man inte får hålla på en resurs inom ett land, men EU:s länder kanske får dela på 5-10% av dagens oljekonsumtion den vägen. Dessutom låses allt mer oljeexport upp i långa bilaterala avtal mellan länder, där Kina oftast är köparen, vilket krymper västvärldens tillgång till olja ännu mer. Peak oil exports inträffade redan 2005. Sedan dess har oljepriset skjutit i höjden och västvärldens ekonomier har fått se allt svagare tillväxt och exploderande skuldberg. Exempelvis råkar de sk PIIGS-länderna i EU vara de mest oljeberoende ekonomierna i EU.
Vägtrafiken i USA.

Samtidigt är inte bilden nattsvart. Mänskligheten kommer leva vidare, men vi kommer gå in i en tid av förändring. Men vi lever och har alltid levt i tillstånd av förändring, så det är egentligen inget nytt. Verkligheten är inte alltid den man tror, t ex minskar nu vägtrafiken i både Sverige och USA, trots växande ekonomi, och man kan starkt ifrågasätta miljardsatsningar på ytterligare vägar.

Det finns alltid möjligheter i förändring, speciellt för den som är proaktiv. Att däremot förneka problemen är knappast rätt sätt att lösa dem.

Ovanstående blogginlägg skrapar bara på ytan av denna komplexa och allvarliga framtidsfråga.

Jag har hållit ett tjugotal mycket uppskattade föreläsningar i ämnet, inklusive för företagsledningar och kommunledningar, och är tillgänglig för bokning av en till målgruppen anpassad föreläsning. 

Exempel på tidigare målgrupper har varit finansbolag, privata investerare, företagsledningar i energibranschen, kommunledningar, Nordiskt vägforum, jordbruksföreningar - inklusive flera lokala LRF-föreningar, öppna föreläsningar under kommunala sk framtidsveckor, gymnasier och även studentföreningar.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

35 kommentarer:

 1. http://cornucopia.cornubot.se/2010/10/peak-oil-personliga-forberedelser.html

  Om man nu inte tror att ny teknik är lösningen på allt.

  SvaraRadera
 2. Gällande peak oil; eftersom alltmer lågvärdiga 'liquids' med lägre energiinnehåll och framför allt lägre EROI räknas in i ovanstående grafer är det intressantare att titta på nettoenergi plottat mot årtal. Det är ju trots allt energin vi vill åt, volymen är rätt ointressant. Då ser man oljan redan peakat energimässigt för 6-8 år sedan, kommer inte ihåg exakt årtal(jag menar alltså att den totala energin har peakat, inte bara energi/volymsenhet olja).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra inlägg, peak enegy eller peak energy flow, Peak Watt?, är det det borde talas om. Det sista kan det dessutom bli en bra sketch av i Monty Pythons anda av.

   Radera
  2. Jag håller med om att energin som går åt för att få fram energi bör subtraheras när man ger en adekvat beskriving av verkligheten. Carberurator förefaller redan sett eller gjort beräkningar på detta. Jag hoppas att Cornucopia presenterar fina grafer eller siffror över detta! Du är rätt man för jobbet, om inte någon annan redan gjort det! Go, Cornu, Go!

   Radera
 3. Det stora problemet är väl ändå att det politiska ointresset kommer att göra det sämre än det kunde varit genom att också de möjliga små bäckarna dikas ut. Hur frågan om metanol från skogsråvara skötts till exempel kan man bara skaka på huvudet åt. Skeptisk till att Värmlands Metanol hinner börja bygga innan de svultits ut.

  Nej, peak oil blir ingen valfråga i höst heller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag misstänker att Sveriges politiker mm hellre exporterar förädlade trävaror än använder skogen som bilbränsle. Det skulle kunna vara förklaringen till att de i så hög grad ignorerar bio-metanolen.

   Radera
  2. "Det stora problemet är väl ändå att det politiska ointresset", beror det på okunskap, bristande kunskap, ointresse eller på att dom vet men har inga svar.
   Den centrala frågan "Vet dom" eller "Vet dom inte". Jag tror att dom vet hur prekärt det ligger till och då är det enklast att sitta lugnt i båten, annars vet man inte vad som händer. Som Richard Heinberg säger det gäller att vara "Last Country standing".
   Det finns ett par intressanta kommentarer på detta inlägg.
   http://ourfiniteworld.com/2014/05/07/russia-and-the-ukraine-the-worrisome-connection-to-world-oil-and-gas-problems/
   Vi kan vara övertygade att militären vet då det finns flera rapporter om detta. Inom oljeindustrin är man nog rätt klar över att toppen har passerats.
   Om dom är införstådda i hur det kommer att utveckla sig i framtiden kanske inte är klart för någon.

   Radera
 4. +1 Cornu. Ingen ny info på bloggen, men uppdateringarna behövs.

  Skulle vara intressant med lite mer inlägg om kärnkraft. Vad händer med kärnkraften globalt? Vad är det för typ av resursansamling dessa 52+10 kärnkraftverk om året skulle kräva, och vad skulle det leda till för våra samhällen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ny Teknik hade för någon månad sedan en artikel om vad för sorts kärnkraftverk som kan komma i fråga för svensk del. Vill inte ta mig tid att leta rätt på den för din del. Den nämner dock inget om kärnkraftsverk till havs (Östersjön), vilket jag föreslog redan för något år sedan och vilket MIT nyligen rekommenderade.

   Jag tror att konceptet blir än intressantare om kärnkraftsverken producerar syntetbränsle snarare än el. Men vi måste sätta igång att utveckla sådant nu, och inte vänta tills vi möjligen kan köpa systemen av amerikaner eller sydkoreaner om tio eller femton år!

   Radera
 5. Vi kan ju inte veta om real tillväxt finns då ekonomer numer inte bara räknar kalla siffror.

  SvaraRadera
 6. Cornucopia? är enögd och ser bara kärnkraft som energilösning verkar det som. Här för Sverige räcker en måttlig utbyggnad av vindkraft i kombination med vatten och lite bättre avtal med slutanvändare för att helt kunna försörja säg en miljon småbilar och alla andra landfordon. Solenergi blir allt billigare och växer snabbast av de flödande energikällorna. Säkert kommer också vågkraft snart att ge ett signifikant tillskott. Biomassa står för ganska mycket värme och el från fjärrvärmeanläggningar samtidigt som vår elexport sedan några år är stor.

  Samtidigt är möjligheterna till besparingar stora. Fick glasfiber hem sent igår och måste då flytta datorer, skrivare, skanner och fax mm. Upptäckte en batterieliminator som var varm och inte ansluten till något bakom all "nödvändig" utrustning. Finns säkert eltjuvar hos fler än mig som haft en nätanslutning som började med 1200 bits modem och efter några hastighetsuppgraderingar ISDN och senare ADSL Frågade hur stor anslutning till fiber det blev av villorna och fick svaret 70%.

  Drog iväg till vår eldistributör som hade årsstämma innan fiberanslutningen var helt klar hemma och utanför ingången hade två elbilar ställts upp. VD var mäkta stolt över att kunna berätta att nu levereras bara el avräknad från flödande energi och att vi normalt är billigast i 08 på el. Det ekonomiska resultatet var också gott.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, detta är ett kortat inlägg. Jag exemplifierar med kärnkraft, det kan naturligtvis hanteras med en kombination av energikällor, men volymsiffrorna är lika absurda även då.

   Radera
  2. Nej, detta är ett kortat inlägg. Jag exemplifierar med kärnkraft, det kan naturligtvis hanteras med en kombination av energikällor, men volymsiffrorna är lika absurda även då.

   Radera
  3. Håller med dig om stora volymer men menar att vi kan göra skillnad i eget handlande och att Sverige har förutsättning att kunna bli ett föredöme. Har också hört dig direkt föreläsa och gillade vad du sa.

   Nu går det för långsamt med rätt utveckling i Sverige. Samtidigt ändras en del snabbt i vår tillvaro. Blev förvånad över den stora anslutningen 70% till öppen fiber här. Ger möjlighet till helt annat samhälle med mindre bilresande. Ett högre elpris vid brist skulle vara enkelt styrmedel.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  4. Men ursäkta var har du varit de senaste decennierna? Sverige äger inte sina naturresurser, det gör EU. Vi har tre procent av rösterna i EU, om jag jag minns rätt. Gissa vem som får njuta av dessa resurser? Inte är det de naiva infödingarna som sålt dem för något medlemskap i en klubb som dessutom har medlemsavgift!

   Radera
  5. Jag håller med om att Nanotec bortser från att Sverige inte är världen. Försök att lösa Sveriges energiproblem kan lätt bli förfelade om man bortser från den internationella verkligheten. Vi kan inte frälsa oss på egen hand. Dessutom är det inte lätt att driva tyngre fordon på el. Plus att batteritekniken fortfarande är lite tvivelaktig och för dyr.

   Radera
  6. Kuckeliku för att ändra tillvaron i världen börjar jag hemma. Det är enklast.

   En bit högre upp finns Sverige. Det är här jag bor och har enklast att agera. (Undviker ordet handla som tydligen kan missförstås).

   Hela mänskligheten har nyss fått en enorm förändring med mobiltelefoner och internet i stort sett överallt. Kunskap sprids svält minskar färre barn per kvinna föds och hundratals miljoner har lyfts till en dräglig materiell tillvaro på några få år. Samtidigt står vi inför peak oil.

   Det är lätt att se att vi inte lever isolerade från omvärlden, men att förfalla till en uppgiven syn och förfasa sig över att vi är så få här tilltalar inte mig. Gör något lokalt inspirera andra och det ger lätt följdverkningar.

   Ja det är inte helt lätt att driva tyngre fordon på el men strider inte mot fysikens lagar. El kan också användas till att få fram bränsle men med oundvikliga förluster.

   Det satsas nu mer under några få år på att utveckla batteriteknik än under de hundra gångna åren.

   kgb35 mest har jag arbetat i Sverige men kortare insatser i många Europeiska länder, USA och Australien. Möjligen har jag påverkat lite vid semester i Kenya och åtminstone själv påverkats betydligt av den resan. Arbetet utomlands har givetvis gett mig kunskaper som använts här och förhoppningsvis gör nytta även framåt.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  7. @Nanotec

   I en global värld funkar inte lösningar som baserar sig på en föreställning om det motsatta (och bara när det passar(*)) som egentliga lösningar. Även om vi skulle råka vara priviligierade med naturresurser som skulle klara bara sveriges energiförsörjning så skulle det inte hjälpa mycket eftersom det bara skulle resultera i en energibrist globalt sett.

   (*) när du diskuterar vindkraft brukar du basera ditt resonemang på att man alltid har en export/import-marknad som man kan nyttja för att hantera intermittensen hos vindkraft.

   Radera
  8. 11:40 kalla dig något för att underlätta samtalet. Exemplets makt är stor och Sverige är inte helt okänt i den globala världen. Vi är oerhört gynnade av vår vattenkraft i Sverige och så länge inget obehagligt händer med kärnkraften ger den näst mest el här. Vindkraften har ökat i betydelse och gav ca 11 TWh senaste 52 veckor med toppen under vintermånaderna.

   Enklast idag för att nyttja vindkraftens variation (som är väl känd genom väderleksprognoser) är:
   * timpriset
   * att minska eller öka vattenkraft
   * export/import.
   Kärnkraftens mer oförutsedda drift hanteras på liknande sätt.

   Vattenkraft kan få andra länder internt ha samma stora nytta av och den globala energibrist vi står inför måste minskas genom besparingar och flödande energi eller riskabel kärnkraft.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  9. @14:08

   Kalla dig själv för något ifall du tycker det är så viktigt för samtalet. Exemplets makt må vara stor, men exemplet lär inte göra nederländerna självförsörjande med vattenkraft.

   Kort sagt - energiproblemen löses inte genom att ett litet land kan producera hälften av sitt elbehov (och än mindre del av vårt energibehov) med vattenkraft.

   Radera
 7. Kanske man ändå kan hoppas på ny teknik:
  https://www.indiegogo.com/projects/focus-fusion-empowertheworld--3

  SvaraRadera
 8. Mycket intressant! WW2 handlade ju mycket om råvaror. Vi kan nog vänta oss mer av sådan kamp?
  Mvh'
  Thomas

  SvaraRadera
  Svar
  1. Våra politiker satsar allt på att något sådant inte skall inträffa. Även miljöpartiet vägrar att sysselsätta sig med tanken att vi kan få en svårartad kamp om kvarvarande resurser. Det är strutsstrategin som gäller.

   Radera
 9. Ja Thomas risken är påtaglig med det beroende världen har av fossil energi. De amerikanska fordonen hade bättre smörjning och klarade dubbel sträcka före service mot de tyska. Man har framfört att detta avgjorde kriget i Afrika. Jag menar att den teknologiska utvecklingen är kritisk för hur världen blir. Samtidigt krävs att vi underhåller det vi har. Hör just nu på rapport att järnvägstrafiken är svårt drabbad pga bristande underhåll och det försämrats de senaste åren.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 10. En av de största PV anläggningarna i Europa, i Spanien har efter studier över 2 år givit ett EROEI på 2,5 över 25 år då allt ingående räknats.
  http://tinyurl.com/lmfe4f7
  Siemens och Bosch slår igen sina PV tillverkningar då de gått back rejält. Solenergi framtiden, nja...

  SvaraRadera
 11. Men guud nån pratar om fiber som hjälp till svälten, den kan väl inte mena att vi ska leva på att anvisa vad vi ska köpa på COOP eller ICA !!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nils hur är det med ditt läsandet och tolkning av orden? Jag är den enda som tagit upp fiber här som utveckling av samhället. Inget om svält. Orden eget handlande betyder i detta sammanhang inte i första hand att handla på COOP eller ICA. Många kan idag tidvis arbeta hemifrån och därmed undvika resande. Fast visst kan man också kolla om en vara finns innan man åker runt och letar. Själv gillar jag att skypa med snart tvååriga barnbarnet.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 12. "10 calories of fossil fuels are consumed to put one calorie of food on the table"
  http://charleshughsmith.blogspot.se/2014/05/why-are-food-prices-so-high-because.html

  Jag har svårt att se hur man kan ställa om och mata 7-8 miljarder med mindre olja samtidigt som vi hanterar den globala uppvärmningen.

  SvaraRadera
 13. "Peak oil" är inget lyckat begrepp, då den pekar ut endast en parameter i energiekvationen. I ekvationen måste samtliga energikällor, nutida och framtida behov tas med, liksom andra råvarutillgångar som behövs för energiframställning, t.ex. sällsynta jordartsmetaller. Man skulle önska att ett IPPC skapades för att hantera detta problem, istället för det i sammanhanget obetydliga "klimathotsproblemet".

  Att vår moderna civilisation är ytterst beroende av nyttjandet av "utommänsklig" energi verkar vara ett okänt fakta för de flesta, de tror att välstånd växer ur politikers munnar eller ekonomiska kalkyler. Civilisationsutveckling (dvs. befrielse från mänskligt lidande) är direkt korrelerat mot energitillgång - allt ifrån de första dragdjuren, vatten- och vindkvarnar, via ångmaskiner till dagens energislukande hjälpmedel - för allt från matproduktion och annat livets nödtorft till charterresor. Optimisten Roslings kalkyler för en allt bättre värld förutsätter egentligen obegränsad energitillgång. Eller ur svenskt perspektiv - semesterresor till Thailand kan nog svenskar klara sig utan, men knappast uppvärmning av bostäder eller matproduktion (där vi dessutom inte är självförsörjande).

  F.ö. är förstås syntetiskt bränsle att fördra framför energislukande elbilar . Att "ta med sig" energin i form av 50 kg förbränningsbart bränsle istället för ett halvt ton tunga batterier är förstås oerhört mer energieffektivt.

  SvaraRadera
 14. Modigt (eller oinsatt) att prata om peak oil och peak gas när ny borrteknik börjat öppna upp massiva reserver i skiffer och sand. Gaspriserna i USA är nu närmare hälften av de i Europa och långt under de i Japan. Peak coal är skrattretande givet att det finns enorma reserver av kol i världen, även givet dagens låga priser. Utöver kraftigt ökat och flexibelt utbud av fossila bränslen finns det signaler att förbrukningen minskar, i alla fall i i-länder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du är dåligt påläst.

   USA skrev just ner sina skifferoljeresurser med 60%.

   http://cornucopia.cornubot.se/2014/05/eias-revision-usas-skifferolja-helt.html
   http://cornucopia.cornubot.se/2014/05/kaliforniens-skifferoljereserver.html

   Och vad gäller peak coal, så kanske du inte ska förlita dig på gamla "sanningar", utan titta på moderna analyser och den faktiska utvecklingen. Energimässigt har vi redan passerat peak coal, nu återstår bara tonnagemässig peak coal.

   http://cornucopia.cornubot.se/2009/07/peak-coal.html

   Är du amatör?

   Radera
  2. Se även http://cornucopia.cornubot.se/2014/05/knacker-skifferoljekraschen.html där det t ex visat sig att skifferoljan och skiffergasen inte alls har påstådd potential i t ex England.

   Den enda som är oinsatt är du. Antar att du läser gammelmedias felaktigheter?

   Radera
  3. Den större frågan är varför detta inte på allvar diskuteras, utan döljs bakom inte oväsentliga men i grunden jämförelsevis obetydliga frågor som klimathotet? Och, nej jag tillhör inte "klimatförnekarna" och tror att IPPC ger en god bild av vad som kan hända (dock, hur många av klimatalarmisterna har läst och förstått IPPC:s rapporter?). Men, jämfört med "peak energy" är det en besvärlighet, och inte ett grundskott mot civilisationen.

   Radera
  4. Helt riktigt, Oskar. Cornu är ute och cyklar rejält. Hans snack om peak coal är om möjligt ännu värre. Bemötte det i ett eget blogginlägg tidigare idag:
   http://nejdetkanviinte.se/2014/05/29/peak-oil-schmeak-oil/

   Radera
 15. Har det kommit någon video med Cornucopias föreläsning från Herrljunga tidigare i år?

  SvaraRadera