Cornucopia?

Aktuellt

Mina e-noveller nu som ljudböcker på Storytel

Mina tre e-noveller Valet, Berget och Oscar finns nu som ljudböcker på Storytel . I väntan på min nästa roman Höstregn, uppföljaren till Hös...

2014-04-29 07:34

Skatteverket - Bitcoin är inte en valuta

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande angående bitcoin. Bitcoin är korrekt nog inte en valuta, konstaterar Skatteverket, utan alla transaktioner ska redovisas och beskattas som inkomst på kapital.


Man kan ju konstatera att en serie ettor och nollor är en valuta för att några hävdar det. Skatteverket konstaterar att Bitcoin är en tillgång, en digital sådan. Det är definitivt inte en utländsk valuta, eftersom den inte är kopplad till en stat eller en union av stater.
"Skatteverket anser att utländsk valuta i skatterättslig mening förutsätter att den är utgiven av en riksbank eller liknande institution och att den avser ett visst valutaområde. Begreppet valuta i skatterättsligt hänseende omfattar alltså endast s.k. officiella valutor, som kan knytas till en bestämd stat eller en union av stater.
Bitcoin har ingen formell utgivare och motsvarar inte en rättighet som kan riktas mot någon annan person. Bitcoin är inte heller kopplat till en viss stat eller annat geografiskt område. Skatteverket anser därför att bitcoin varken kan vara en utländsk valuta eller en fordringsrätt som ska beskattas enligt bestämmelserna i 48 kap. IL.
Bitcoin är i grunden en datafil som kan överföras till en annan person. Bitcoin kan säljas på digitala handelsplatser och kan också i vissa sammanhang användas som ett substitut för ett sedvanligt legalt betalningsmedel. Bitcoin har således ett värde för innehavaren och är därmed en tillgång. Avyttring av bitcoin ska därför kapitalvinstbeskattas enligt reglerna i 52 kap. IL om övriga tillgångar (kapitalplacering) och deklareras på blankett K4 avsnitt D."
Notera att även byte av bitcoin till en annan vara, dvs köp med bitcoin, är att betrakta som en avyttring och ska redovisas på blankett K4 avsnitt D. Annars skattefuskar man medvetet och avsiktligt. Handlar man en öl med bitcoin ska det redovisas för Skatteverket.

Man ska också använda genomsnittsmetoden vid beräkning av anskaffningsvärdet av sina bitcoin och deklarera därefter:
"Varje bitcoin har samma värde och är därför en s.k. fungibel egendom, i likhet med t.ex. guld och andra råvaror. Det innebär att omkostnadsbeloppet vid varje kapitalvinstberäkning ska beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden (52 kap. 3 § IL). Om bitcoin har anskaffats vid flera olika tillfällen, ska man således beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp.
Det har för beskattningen ingen betydelse om bitcoin förvaras i en virtuell plånbok utanför Sverige eller att bitcoin avyttras på en handelsplats som är etablerad utanför Sverige. En person som är bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas i Sverige (obegränsat skattskyldig person) är enligt inkomstskattelagen skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster oavsett var i världen de har uppkommit eller intjänats."
Så var det med den saken. I praktiken kan man alltså knappast använda bitcoin som svensk, utan att samtidigt bli en kriminell skattesmitare. De som redan redovisat bitcoinvinster för Skatteverket kan nog räkna med en revision, eftersom de på goda grunder kan missat att redovisa alla köp av saker de gjort på Internet, som också ska deklareras som avyttring av bitcoin.

I praktiken innebär det små förändringar. Enligt tidigare enkät på bloggen använder ca 2/3 av bitcoinanvändarna systemet för att smita från skatt eller handla illegala droger, barnpr0n eller vapen och andra kriminella varor och tjänster. De hade knappast tänkt deklarera oavsett.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

47 kommentarer:

 1. Så lätt dödade staten Bitcoin i Sverige... i alla fall i officiella sammanhang. Självklart kommer detta inte stoppa användningen.

  Andra stater anser att Bitcoin visst är en valuta.

  Och bitcoins är inte "en datafil som kan överföras till en annan person" lol

  SvaraRadera
  Svar
  1. I Sverige är det eu som bestämmer. Vad anser den organisationen? Vid eventuell skillnad i åsikt är det väl sedan en rättsprocess för att rätta in svenska myndigheter i ledet.

   Svenskt myndighetsutövande, rättssystem och svensk lagstiftning är ju ganska kända för att inte följa mänskliga rättigheter, vara odemokratiskt, korrupt mm.


   (Blogger har gjort något med textrutans, som man skriver i autozoom, så det är svårt att se mer än ett sugrörsperspektiv.)

   Radera
 2. En Krugerrand är ett Sydafrikanskt mynt och kan därmed klassas som utländsk valuta - hur är det med motsvarande guldmängd? Krugerrandens värde varierar ju med guldpriset.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Conradius

   Skulle gissa att det faller under samma regler som guld i allmänhet, men kanske vore läge att klargöra hur det skiljer sig - för gör man en vinst på valutakurser så är dessa väl skattepliktiga? Det måste nästan röra sig om att man skall kunna hantera utlänsk valuta i företaget för affärer utomlands och bara behöva skatta för den mån de behöver växlas eller något sådant. Priserna i sydafrika är angivna i Rand och inte Kruegerrand (och priserna i bitcoin är i praktiken bara till synes angivna i bitcoins).

   Radera
 3. "Bitcoin har ingen formell utgivare och motsvarar inte en rättighet som kan riktas mot någon annan person."

  Det som är den väsentliga, efter allt strul, bestående featuren hos Bitcoin sera lltså Skatteverket som en bugg.

  Betalningsmedel med en distribuerad garant är tvärtom en väsentlig del för att stabilisera det betalningsekologiska systemet. Antingen betalningsmedlet är fysiskt eller elektroniskt. Skatteverket med sin rationalistiska rövklokhet begriper uppenbarligen inte det.

  Men det är inte säkert på att deras åsikt vinner gehör i höre instans.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @viktualiebroder

   Problemet är att högre instans råkar vara skatteverket...

   Man får granska lagen och se vad som egentligen avses med att ge valutor (andra än SEK) en särställning här - antagligen finns ett syfte och tanke bakom lagen och man får isf bedömma ifall bitcoin uppfyller de vilkor som avsågs i lagen. Jag skulle rent spontant gissa att bitcoin faktiskt inte gör det även om man gör en oberoende bedömning av hur lagstiftningen ser ut.

   Radera
  2. Det finns en lag som tillåter bokföring i Euro, men där bokföraren får stå för (större delen av) kursrisken när bokslutet skall översättas till svenska kronor. Hade viljan funnits hade det förstås också varit möjlugt med Bitcoin, eller något annat.

   Radera
  3. @viktualiebroder

   Det tråkiga med skatteverkets meddelande var att man inte på något vettigt sätt klargjorde vad det har för betydelse att det inte räknas som valuta. På vilket sätt hade det skilt sig ifall man hade använt GBP i deras räkneexempel t.ex? För det är ju så att man skall betala reavinstskatt även om man gör vinst på valutahandel?

   Radera
 4. Vidare är det absurt när Skatteverket talar om "legalt betalningsmedel" när de själva inte godtar legala betalningsmedel, faktiskt det enda betalningsmedel som är legalt, i den meningen att det finns reglerat i lag, nämligen sedlar och mynt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @viktualiebroder

   De talar bara om substitut för legalt betalningsmedel i det ställningstagandet - det finns inget absurt i det. Dessutom så regleras betalningen av skatt separat i lag så den faller därmed in som ett undantag från legalt betalningsmedel (mig veterligen är det alltså två lagar som reglerar betalningsmedel - den ena när det gäller betalning av skatt och den andra som gäller betalningar av övriga skulder där inget annat avtalats).

   Radera
  2. Regleringen att inte godta kontanter i skatteuppbörden utan endast privata bankskuldsedlar via bankgirot är faktiskt inte lagstadgad utan en administrativ bestämmelse av Skatteverket. Lagen talar endast om skatetkonto, inte hur insättningar och utbetalningar kan göras och vilka betalningsmedel som därvid godtas som fullgott mynt.

   Det vore intressant nu när flera länsrätter underkänt kontantlöshet för sjukvård och kollektivtrafik om skatteverkets adminstrativt beslutade kontantlöshet skulle hålla i högre instans.

   Radera
  3. @viktualiebroder

   Regleringen säger att pengarna skall betalas in på skattekontot. Mig veterligen tar SEB emot kontant insättning och därmed är ju även vilkoret att man tar emot lagligt betalningsmedel uppfyllt.

   Radera
  4. Ja, SEB växlar statliga kontanter mot sina egna elektroniska skuldsedlar vilka alltså (tillsammans med övriga inom bankgirocentralen anslutna instituts privata elektroniska skuldsedlar) är det enda betalningsmedel Skatteverket godtar.

   Så nej, Staten genom Skatteverket tar inte emot lagliga betalningsmedel utan hänvisar till inväxling av det egna betalningsmedlet mot privata skuldsedlar hos ett privat inväxlingskontor. För vilket det privata inväxlingskontoret tar en avgift, en avgift som faller på inbetalaren.

   Inte ens på 1600-talet när det verkligen var en olägenhet för skatteindrivarna med tunga kopparplåtar kom man på tanken att vägra ta emot dem och enbart hänvisa till inväxling mot Stockholms Bankos privatskuldsedlar.

   Vagnar och förråd som krävdes för den skatteuppbörden var självklart Kronans egen kostnad.

   Jag ser olägenhetsargumentet mot att hantera kontanter som en efterhandskonstruktion. Hade detta varit avgörande hade det funnits ett statligt elektroniskt betalningsmedel. Nej, det avgörande här är vem som garanterar och vem som kan tillgodoräkna sig de nu påtvingade växlingsavgifterna.

   Radera
  5. @viktualiebrode

   Som lagen säger, pengarna skall in på skattekontot och inte in till skatteverket. När pengarna är bokförda på kontot så är din skatteskuld betald - det är ju det lagen säger.

   Att man däremot anlitar en bank som tar ut avgifter (finns väl banker som inte gör det?) kan man fråga sig ifall det är riktigt förenligt med lagen (sen vet jag inte hur det är med insättningsautomater, men de skall ju isf även acceptera mynt). Å andra sidan skulle man kunna testa att hårddra det och kräva att man skall tillgodoräknas avgiften.

   Radera
  6. När pengarna finns på skattekontot, ja. Händer något under floaten hos (den inte helt gratis agerande) mellanhanden är det ditt problem. Lagen fordrar att en tredje part blandas in i transaktionen, till denna tredje parts ensidiga fördel, där du står för såväl kostnader som risk.

   En direktinsättning på skattekontot är i och för sig teoretiskt möjlig genom att Riksbanken enligt lag är skyldig att förmedla betalningarna till staten, men det blir säkert problematiskt att hävda den rätten på plats i Riksbankens foajé.

   Radera
  7. @viktualiebroder

   Vilken mellanhand menar du? När pengarna går in så är de bokförda (eller skall vara det), om SEB sen slarvar bort pengarna så är det inte ditt problem (iaf som jag tolkar lagen, men å andra sidan om SKV och du har olika uppfattning så är det ditt problem).

   Ett problem är just vad reglerna i skatteförfarandelagen innebär - att sättet att betala är definierat som en särskild lag (man hade ju inte kunnat göra undantaget via avtal ifall man ville göra det obligatoriskt).

   Radera
 5. Vardagsbrottslighet

  Gå mot röd gubbe.
  Tanka upphovsrättsskyddade filmer via torrent.
  Köpa öl för bitcoin utan att betala skatt.

  Undra vad som kommer härnäst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lagen är lagen och de som bryter mot lagen ska straffas. Det har vi gemensamt bestämt är en del av det sociala kontraktet. Om ingen följde lagen skulle det bli kaos.

   Radera
  2. Jag vågar påstå att alla vuxna människor i det här landet, med vett och vilja, vid något tillfället underlåtit att följa lagen. Fortkörningar, felparkeringar, kastat farliga kemikalier i hushållssoporna, whatever...

   Och trots detta utbredda lagtrots... har kaos inte inträtt.

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. Satir fungerar inte i text om man inte överdriver till sådana grad att det blir helt uppenbart så som Bloggenskribenten gör av och till.

   Radera
  5. Har man svårigheter att hålla sig i skinnet tycker jag set ska svida utav helvete i detsamma.

   Radera
 6. Det finns många skattesmitare i vår församling.
  Vem deklarerar för den ev vinst man gör på valutor?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ringde skatteverket på skoj och frågade om detta. De sa att *alla* ev vinster från valutaväxling ska deklareras och skattas för. Så kom ihåg det nästa gång du åker utomlands och råkar göra vinst på växlingskursen!

   Radera
  2. Från https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/utlandskvaluta
   "Av praktiska skäl har ett undantag från beskattning införts. Det gäller kursvinster och kursförluster på så kallad resevaluta. Valuta som är avsedd för den skattskyldiges personliga levnadskostnader under tillfällig vistelse utomlands är alltså inte skattepliktig eller avdragsgill. Detta gäller även resecheckar och liknande. Med tillfällig vistelse avses normalt högst sex månader. Det är avsikten med innehavet som är avgörande. Därför är inte heller växling av eventuell överbliven valuta vid hemkomsten beskattningsbar."

   Radera
  3. Man kan ju tycka att samma "sunt förnuft regel" borde gälla t.ex. bitcoin och annan byteshandel. Det borde vara avsikten med innehavet som är det avgörande. Kanske inte helt lätt att avgöra, men om man t.ex. köpt och sålt inom loppet av väldigt kort tid i syftet att köpa en viss vara så borde det vara ganska klart.

   Men så är det ju inte så lätt att basera regelverk på sunt förnuft...

   Radera
  4. @Martin

   Då skulle man ju lika gärna kunna säga att avsikten med mitt aktieinnehav är bara att få inflytande över bolagen och att avkastningen därmed skulle bli skattefri. Att titta på avsikterna som till mycket blir godtycklig trovärdighetsbedömning av folks påståenden verkar inte vara "sunt förnuft".

   Bättre vore att man helt enkelt säger att om man gör en vinst så skall man beskattas för den oavsett om det var avsikten/meningen med affären. Att egentligen göra något större nummer av att vissa av betalningarna i affärerna råkar utgöras av pengar tycker jag man inte borde göra.

   Sen är det klart att det blir lite omständigt att bevisa att du gjort en vinst ifall du byter föremål A mot B och sen byta föremål B mot C eftersom man då måste göra en bedömning ifall föremål C är mer värt än föremål A och isf hur mycket. Utgör föremål C en hundralapp och föremål A en femtilapp blir saken trivialt liksom ifall föremål C utgör en bitcoin (men inte lika klart ifall föremål A är en potatis och C är en fläskkotlett).

   Radera
 7. Ska man hårdra det hela så skulle knappt Euron heller passera som en riktig valuta. Traditionellt sett brukar ju en valuta backas upp av en centralbank, en regering/parlament och en finanspolitik - och inte 18 olika, med oklara ansvarsområden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Robert

   Euron har en fet särställning i bokföringslagen och därmed passerar som riktig valuta av rent praktiska skäl (du kan nämligen göra din bokföring i euro).

   Radera
 8. Personligen hade jag blivit väldigt förvånad om RSV kommit till någon annan slutsats, detta ligger ju helt i linje med vad man kan förvänta sig.

  Knäckfrågan ligger helt och hållet i uppfattningen att en egenskap hos en valuta är att den ska ges ut av en stat. Ges den inte ut av en stat, då är det ingen valuta.

  (Jag kan uppriktigt sagt inte hitta något lagrum som stödjer RSV i denna uppfattning, men den kanske finns.)

  Kryptovalutors själva fundament är att utmana denna uppfattning.

  Personligen förväntar jag mig att det kommer att bli strid om det. Varför skulle stater frivilligt lämna ifrån sig kontrollen över valutan?

  Det här är ett led i den striden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Fredrik Persson

   Jag tror inte det egentligen är egenskapen att ges ut av en stat som utgör skiljelinjen även om det är bland annat det som SKV anger som skäl. Däremot kan nog frånvaron av officiell växelkurs ställa till det, men det är ganska tunnt. Jag tror man får gå in på hur transaktionsmönstrena ser ut, hur man tar betalt och betalar i valutan.

   Jag tänker ungefär så att om ett svenskt företag har en filial i danmark så kommer man få intäkter i DKK och ha kostnader i DKK och i övrigt kommer den filialen helt verka som i dansk ekonomi. Det är inte rimligt att ta ut skatt för att man gör massa "fiktiva" valutavinster eller medge avdrag för motsvarande förluster. När det gäller bitcoin finns inget "bitcoinland" där man kan hålla en större verksamhet, det blir mer att man tar betalt i bitcoin och växlar till SEK eller omvänt. Bitcoin liknar mer ett (volatilt) värdepapper än pengar i många avseenden som rimligen kan vara anledningen till att man ser det som varandes pengar.

   Eller så ser man det rent fiskalt, andra valutor ligger och skvalpar utan någon egentlig vinstmöjlighet för normala spekulanter medan folk gjort avsevärda vinster genom att ha köpt bitcoins. SKV vill helt enkelt stänga igen möjligheten att de cashar hem lagligt på annat sätt...

   Radera
 9. Vad säger nu alla läsare som hävdar att guld är en valuta?

  SvaraRadera
 10. Intressant är vad SKV nu kommer göra rent praktiskt. Begära in kundlistor från företag som accepterar betalning i BTC, kundlistor från diverse exchanges, listor från banker över personer som fört över pengar för att köpa BTC o.s.v. 40 % skattetillägg är kanske inte så roligt för de som försöker smita (eller ännu värre, skattebrott).

  Tror inte att man ska underskatta SKV:s förmåga att luska rätt på saker. Kolla på alla pokerspelare de har satt dit t.ex. De trodde också att de skulle vara säkra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Daniel

   Det troliga är väl att man tar och granskar svenska företag som accepterar betalning i BTC. De skall ju med anledning av detta bokföra och skatta därefter det finns nog en och annan som kan behöva granskas lite nogrannare.

   Vill man vara orolig så kan man tänka sig att SKV vid granskning av ett företags bokföring även ser vilka kunderna är och därmed påför även dem skatt+skattetillägg.

   Radera
 11. Vinster under 50000 från privatförsäljning behöver inte deklareras. Så har man inte dragit in stora vinster på bitcoins är det nog problemfritt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var får du det ifrån?

   Radera
  2. Jag antar att det är paragrafen som säger att man får sälja saker man har haft för personligt bruk (personliga tillgångar) utan att behöva skatta för vinsten upp till 50tkr. Jag har svårt att se att man kan visa att man faktiskt nyttjat dessa på annat sätt än att sälja dem och att på ett vettigt sätt kan göra gällande att det rör sig om personliga tillgångar.

   De flesta som sätter sig in i vad det rör sig om kommer nog till slutsatsen att det mest liknar ett värdepapper (eller möjligen pengar) och bör därför behandlas i enlighet med det. Du får inte göra en reavinst på aktier under 50tkr utan att deklarera för den och därmed bör du heller inte få göra det med bitcoins heller.

   Radera
  3. Villken paragraf är det? Det är en vanlig missuppfattning att det skulle finnas en sådan gräns. Det finns vissa inkomster som är skattefria (t.ex. om man plockat lite bär) men att 50 000 skulle vara skattefritt stämmer inte.

   I övrigt håller jag med dig.

   Radera
  4. @Daniel

   Ur inkomstskattelagen, 52 Kap:

   "2 § För tillgångar som den skattskyldige innehaft för personligt bruk (personliga tillgångar) får som omkostnadsbelopp räknas 25 procent av ersättningen minskad med försäljningsprovision och andra utgifter för avyttringen. Kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. "

   Radera
  5. Tror knappast att Skatteverket tycker att Bitcoins kan räknas som något för "personligt bruk". Exempel på gränsdragning finns t.ex. här:
   https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/andratillgangar.4.233f91f71260075abe8800099480.html

   "Grundtanken med kapitalvinstberäkning är att vinstberäkningen bör inriktas på vinster som enligt allmän rättsuppfattning är naturliga att beskatta. Mindre vinster vid försäljning av vanligt bohag i ett hem och liknande bör inte beskattas (därför får du göra ett grundavdrag på 50 000 kronor). Vinster på rena investeringsobjekt bör däremot beskattas fullt ut. En gräns dras därför mellan rena kapitalplaceringsobjekt och föremål som används för personligt bruk.

   Personliga tillgångar

   Personliga tillgångar innebär tillgångar som till övervägande del används av den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Det är den faktiska användningen som är avgörande för gränsdragningen. Tillgångar kan användas för personligt bruk även om det finns ett inslag av kapitalplacering. Om detta inslag dominerar ska egendomen däremot inte anses som en personlig tillgång. Enbart det förhållandet att viss egendom är värdefull medför inte att den ska anses som kapitalplaceringsobjekt."

   Radera
  6. @Axel Svensson

   "Personliga tillgångar innebär tillgångar som till övervägande del används av den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. "

   Det blir lite knepig tolkningsfråga då det verkar vara som att man skall jämföra äpplen och päron här och försöka komma fram till något vettigt. Övervägande med vad som motvikt egentligen? Om jag har ett guldmynt så kan jag använda det genom att beundra dess skönhet och hur skall det faktum att jag avnjuter dess lyster 5min om dagen ställas mot det faktum att jag kanske köpt det för 5tkr och sålt för 10tkr?

   En sak som är värd att notera är att det vanliga när det gäller personliga tillhörigheter är att man säljer dem till lägre pris än inköpspris vilket skulle göra hela frågeställningen ganska meningslös. Frågan är om man inte skulle kunna slopa sådana här undantag från skatteskyldigheten och därmed göra bedömningsfrågan betydligt enklare i princip.

   Radera
  7. Tillägg: sen kan ju idoler faktiskt göra dessa affärer rent kommerciellt då just det personliga bruket då kan öka värdet på varan (en landslagströja som Zlatan faktiskt använt är nog mer värd än samma tröja som han inte använt).

   Radera
 12. Att säga att Bitcoin inte är en valuta är som att säga att internet inte är en telefon.

  SvaraRadera
 13. Så 2/3 av dina läsare anger i en poll på din blog att de använder Bitcoin för att begå brott. Det har inte slagit dig att de som svarar kanske tycker att det kan vara roligt att trolla dig?

  SvaraRadera
 14. Bitcoin är inte en valuta på samma sätt som internet inte är en telefon.

  SvaraRadera
 15. Så när Sealand inför Bitcoin som officiel valuta blir bitcoin en valuta i Sverige:
  http://www.coindesk.com/sealand-to-adopt-bitcoin/

  SvaraRadera