Aktuellt

Nya extrema Ygeman-rekord för elpriserna - 630 öre per kWh i södra Sverige på måndagen den 29:e november

"Vi har inte elbrist." - energiminister Anders Ygeman (S) till Expressen 8:e september 2021 Nordpool har nu fastställt elpriserna ...

2014-03-18 11:18

NASA studerar kollapsen

NASA har finansierat en studie och modellering av hur en global kollaps av den globala industriella civilisationen kan se ut framöver (The Guardian). Naturligtvis är hela studien högst teoretisk, och ägnar sig främst åt datamodellering liknande den som Romklubben utförde på 70-talet.


Själva studien kan man läsa som PDF.

Studien uppmärksammar historisk cyklicitet i civilisationers sammanbrott och fokuserar på överutnyttjande av resurser, sk overshoot, vilket är just vad vi håller på med i det globala samhället idag - vi lever på ändliga tillgångar som fossila bränslen, samtidigt som vi utarmar jordbruksmark och ekosystem.
Exempel på full kollaps på ca 350 år.
Passar bra in med industriella revolutionen
runt 1700 fram till kanske 2050.

Dr Nafeez Ahmeds sammanfattning av rapporten hos The Guardian är med läsvärd än själva rapporten, som dock kan roa den som gillar förenklad matematisk modellering av en komplex värld. Dock har sådana här modeller visat sig fungera förvånansvärt väl i det långa loppet, men allt beror förstås på indata. Romklubbens än så länge pricksäkra modellering från 70-talet visar att det tydligen är fullt möjligt att använda liknande metoder och modeller.

Sammanbrottet kan enligt rapporten undvikas genom att kraftigt minska förbrukningen av resurser och att fördela brukandet jämnare mellan den rika eliten och de fattigare breda massorna. Globalt skulle det exempelvis kunna innebära att västvärlden (eliten) sänker sin levnadsstandard till U-ländernas nivå. För att höja upp levnadsstandarden i hela världen till västs nivå minskar inte förbrukningen av resurser, utan ökar dem istället.

Så var det med den saken enligt den rapporten.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

39 kommentarer:

 1. Ingen överaskning att väst måste sänka sin levnadsstandard radikalt och resurserna fördelas jämnare i världen för att minska utnyttjandet samt förhindra sociala spänningar som leder till konflikter när resurserna utarmas. Man måste inte jobba på NASA för det...

  Jag ser inte hur rapportens slutsatser skall kunna genomföras i ett kapitalistiskt samhälle såtillvida inte naturresurser kostnadssätts utifrån sitt verkliga värde. Alternativet är någon form av centralstyrd socialism a la "world government" (diktatur) med starka teknokratiska inslag. Exit demokrati och mänskliga rättigheter (sooner than later)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr tolkas sådana här rapporter just av männniskor som är lagda åt "Det-blir-nödvändigt-att", som fokaliserar och vill "släng-gippa" från ett någorlunda stabilt (men förstås för världen ohållbart) läge till ett för världen mera hållbart men socialt fullständigt instabilt läge, typ med centraliserat våld, och total kontroll och övervakning mot dissidenter.

   Men om autonomi hos individer och grupper inte beaktas blir resultatet våld och krig vilket istället i så fall påskyndar kollapsen.

   Vill man få blommor att växa måste man skapa jordmån och vattna. Dra i blommorna är en dålig idé.

   Radera
 2. Tidigare kollapser av civilisationer bekräftar att bristen av naturresurserser har väldigt lite med själva kollapsen att göra. Vi lägger krokben för oss själva genom socialistreglering som hög beskattning och utspädning av valutan. Romarna led inte av brist på naturresurser och det gör inte vi heller. Även om det är svårare nu att få fram olja och metaller, har vi ändå resurser så det räcker i tusentals år. Det handlar bara om att hushålla med dem på rätt sätt. Tex är en stor del av alla våra resor vi gör helt onödiga och improduktiva.
  Släpp marknaden helt fri så regleras detta av sig själv.
  Såklart kommer man att skylla kollapsen på bristande naturresurser eller för lite reglering, när det igentligen handlar om något helt annat, nämligen att centralbankerna har tillverkat på tok för mycket pengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En intressant aspekt på att lägga krokben för sig själv är att idrottares löner och en annalkande samhälskollaps tydligen ska korrelera rätt väl. (hittade inte källan just nu). Tex ska förarna för häst-vagn ekipagen som tävlade å Colosseum ha mottagit motsvarande några miljarder i dagens penningvärde för en seger under 400-talets mitt.

   Hur det sen är med kausaliteten vet jag inte men spontant verkar det vettigt att om resurserna totalt felallokeras till idrottare och lyxliv, dvs improduktiv verksamhet, går det åt h-vete.

   Radera
  2. Men "regleringen" är i detta fallet kollapsen, var varsam med vilken reglering du önskar dig. Vi är människor, naturen (marknaden) är grym, vi behöver inte vara grymma.

   Radera
 3. Intressant artikel!

  Att "strypa" tillväxten i väst är säkert möjligt och till del vad våra politiker faktiskt gör genom införande av koldioxidskatter, reglera svavelutsläpp mm.

  Att förhindra de utvecklande delarna från sin strävan att få en bättre tillvaro blir nog betydligt svårare. Alla vet idag vad som är möjligt att uppnå och nöjer sig inte med mindre. Just nu är den snabba urbaniseringen i Kina som förbrukar en väldigt stor del av världens resurser. Av världens samlade årsproduktion av viktiga handelvaror konsumerar Kina ensamt; >60% järnmalm, >50% fossilt kol, ca 50% aluminium, koppar och nickel. Ja en mindre del exporteras i form av varor men den största delen, ca 80% vad gäller stål, går direkt till utbyggnad av infrastruktur.

  Vänta bara tills alla indier också vill bo i stan...

  SvaraRadera
 4. Det här är väl ungefär vad som sagts väldigt många gånger förut. Tyvärr hittar jag inte ett enda tecken på något slags nytänkande i de här analyserna. Jag har inte kollat pdf:en dock.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pdf:en är sexton månader gammal, så Guardian har inte varit snabba i det här fallet!

   Radera
  2. Det är ungefär samma saker som sades redan på sjuttiotalet, förefaller det mig. Att bara allmänt säga att ny teknik inte kommer förändra något känns inget kul. Jag tänker inte slösa mer tid på den här rapporten.

   Radera
 5. En två-tredubbling av befolkningen sen 1960 är inget som minskar risken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fattar jag förslaget till lösning på överkonsumtionen rätt?
   Fördela pengarna bättre så de extremt rika inte kan konsumera så mycket?
   Är rikedom problemet? Tydligen: "Elites eventually consume too much, resulting in a famine among Commoners that eventually causes the collapse of society."

   Förresten vem är beställare? NASA är de ute efter en ny civilisation på Mars?

   Radera
  2. Intressant studie. Det förvånar inte att NASA sponsrar sökande i en sådan riktning, det finns en hel del fundamenta om arters uppgång och fall i de här tankarna.
   Det problematiska blir när “man” ska omsätta förslag i verklighet. Man säger att en beskriven händelsekedja inte är oåterkallerlig; förutsättningarna kan ändras genom att “man” distribuerar rikedomen bättre och begränsar uttaget av naturresurser. Problemet är bara att det finns ingen “man” som har makt att göra detta. Det finns bara oss. Ibland måste man titta på saker i en ovanifrånperspektiv, vilket leder till att man ser problem som man kanske inte såg som viktiga innan. Men hur ska samma “man” kunna stoppa naturresursutnuttjandet och konfiskera rikedom från världens elit?

   Radera
  3. @oppti
   Syftet med NASA rapporten är följande:
   Med hjälp av skräckscenarion försöker man att få loss pengar till den egna verksamheten. Ledarna förses med argument för att kunna höja skatten.
   En del av skatteintäkterna används för att finansiera NASA’s forskning. Klassiskt Win-Win för politik och forskning utan någon som helst återkoppling till verkligheten - been there, seen that (jag fick till och med betalt).
   Fårket får bara säga sitt vart fjärde år ändå och matas däremellan med rätt sorts forskning för att rösta på det mest ”hållbara” partiet.
   Med denna strategi och trots en hel del idiotförslag har t.ex. miljöpartiet varit riksdagsparti i snart två decennier. Dessutom med god marginal, så visserligen är strategin politiskt gynnsam. Och MP är definitivt inte det enda partiet som använder flummiga hållbarhetsargument i sitt partiprogram.

   Radera
 6. Tidigare civilisationer hade inte någon nämnvärd vetenskaplig utveckling och därför ingen motsvarande teknikutveckling att tala om. Det är det som skilljer oss från tidigare civilisationer, och det är troligen det enda som kan rädda oss då vi redan är inmålade i hörnet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. F. Fenix,

   kanske men... "Technological change can raise the efficiency of resource use, but it also tends to raise both per capita resource consumption and the scale of resource extraction, so that, absent policy effects, the increases in consumption often compensate for the increased efficiency of resource use." (från artikeln)

   Radera
  2. Ja, jevons paradox o.s.v. Men om man skall få till något nytt som kan ersätta fossilbränsle i god tid innan det blr för dyrt att plocka upp, och kanske till och med kärnkraft i sin nuvarande form, så finns det nog bara vetenskap och utveckling att förlita sig på. Historiska alternativ som diktatur, kaos, ödeläggelse och massdöd verkar lite för deprimerande att satsa på.

   Och man får inte glömma att anledningen till att vi faktiskt kan vara så många på den här planeten just nu är tack vare just vetenskap och utveckling, annars hade domedagspredikanternas profetsior slagit in redan för 50 år sedan eller så.

   Det siarna hittills inte lyckas förutspå är den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Vem kunde t.ex. ha förutspått nyttiga GMO-grödor, internet eller mobiltelefoner för 50 år sedan.

   Radera
  3. F. Fenix,

   jo, jag sätter också hopp till vetenskap och teknologi. Vi har väldigt lite garantier dock. T ex kanske vi har plockat de lågt hängande frukterna och det inte finns särskilt mycket kvar att utveckla och upptäcka. Vi kan inte veta.

   Vi ska givetvis fortsätta att forska och utveckla teknologin. Men jag tycker att vi även bör satsa på befolkningsminskning som jag skriver i en kommentar nedan. Det borde vara genomförbart och kan ge stora positiva effekter.

   Radera
  4. Anledningen till att vi kan vara så många är att vi gör av med ändliga fossila bränslen i en rasande takt. Inget annat.

   Radera
  5. Vetenskap och fossil energi ger tillsammans med konstgödsel samt effektiv och nyttig GMO oss möjlighet att vara så många. Så vetenskapen kan säkert göra ännu fler underverk.

   Radera
 7. Humant genomförd befolkningsminskning borde vara den mest framkomliga vägen för att förebygga denna risk. Genom incitament och preventivmedel borde vi ha en chans att få ner befolkningsmängden innan det är för sent.

  Andra vägar verkar mycket svårare att genomföra. Omfördelning stöter t ex på svårartad patrull från de som har makt. De vill inte bli av med sina rikedomar och privilegier. Befolkningsminskning har däremot inte lika mäktiga motståndare.

  SvaraRadera
 8. Tja, nu har jag bara läst The Guardians sammanfattning, men jag kan säga så mycket som att rapporten inte verkar komma med något som relativt regelbundna läsare här på bloggen inte redan visste. Lite väl svartmålning i kommentatorsfältet kanske...

  Min tolkning av situationen:
  -Dagens hyperkonsumtionssamhälle är inte hållbart. Det är varken fysikaliskt, matematiskt eller moraliskt möjligt att leva som vi gör nu.
  -En av de mest pressande aspekterna av ovanstående är att olja, gas och andra billiga energiråvaror börjar bli för dyra för att extrahera.
  -Följderna av ett sådant resursstopp blir i vår extremt globaliserade och interdependabla värld förkrossande. För vissa delar av världen kommer denna inte överdrivet avlägsna tidpunkt att vara ett klimax av allt mer degenererande samhällsstruktur, både politiskt, socialt och ekonomiskt.
  -Följderna är (men inte begränsade till) minskad global handel, minskad bilism, minskad energiproduktion (duh), minskad avkastning från i princip alla ekonomiska aktiviteter, minskade möjligheter till social mobilitet, det kommersiella massflygets försvinnande samt minskat socialt kapital (i.e vi kommer med all sannorlikhet lita mindre på varandra i takt med att man i allt större grad får klara sig själv).

  Allvarligt, på min ära. Situationen är svår, men icke hopplös. Jag hävdar med bestämdhet att samhället som vi ser det idag i det väsentliga kommer att klara av omställningen. Denna omställning kommer inte att vara vacker, och mycket som många håller kärt kommer att förloras, men vi kommer ungefär att leva som nu, men med mindre. Energifrånfallet kommer i viss mån det är möjligt att ersättas av ett lapptäcke av lokalt applicerbara lösningar; gengas här, biogas från avfallsvatten där, lokal vatten/sol/vindkraft någon annanstans. Självklart kommer det inte att vara möjligt att köpa apelsiner året runt, åka till Thailand på semester, eller spontan köpa nya konsumtionsvaror när de gamla går sönder. Den nya ekonomin kommer att bygga på renovering, reparation, återvinning, återbruk och lokaltillverkning. Fler i samhället kommer att vara sysselsatta med faktisk produktion, då maskiner blir dyra att köra, och mänsklig arbetskraft blir enda tillgången; i jordbruket, i skogarna, vid kolmilorna, vid gengasverken eller vid de industrier som finns kvar. Jag tror på en ny grön våg; när städerna inte längre kan bära lika många människor så kommer det bli ett alternativ att flytta till mindre orter, som i dag i princip står tomma. Befolkningen kommer att minska; dels på grund av att sjukvården slimmas ner till triage (större chans att man kan dö), men också att familjer blir mindre i och med att dess bärkraft minskar. Ni i kommentatorsfältet som gillar Jimmie & Co kan glädja er att invandringen kommer att sjunka till mycket låga nivåer, i och med att det i inte längre är möjligt att ta sig så här långt upp utan billig diesel/fotogen eller bensin.
  Den nya världen kommer att vara långsammare, mer lokal, mer arbetsintensiv, och medföra mindre konsumtion. Typ tidigt femtiotal. Det gick att leva då också.

  Att hela den mänskliga världen skulle degenerera till någon postindustriell stenålder faller på sin egen orimlighet. Vi kommer att falla, ja, men tillbaka till en nivå där det är möjligt att köra ett samhälle på den energi som finns, och utvecklingen kommer att ta avstamp därifrån istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan hoppas att det blir som du skriver ovan. Jag är dock inte så optimistisk. De som har mycket idag har mest att förlora och kommer inte frivilligt (utan våld) lämna ifrån sig ägodelar och makt. En bromsklass i sammanhanget är vår tillväxtekonomi som hela tiden strävar att expandera.

   Radera
 9. Rapportens teorier om ett cykliskt förlopp och någon slags ”carrying capacity” är politiskt korrekt vansinne och vad som kan förväntas av NASA. Dessutom finns det ingen anledning att använda någon datormodell då verkligheten visar att kostnaderna i utvinningen av det ändliga ökar realt med cirka 5 procent om året sedan år 2000. Det saknas bara vettig statistik och sådan är makthavarna inte intresserade av.

  När kostnaderna når en kritiskt hög andel av BNP och så är det slut. Det finns ingen anledning att tro att fördyringen kommer att plana ut. Att spara sig ur detta är flum. Många måste bara bort och i det här landet omkring 2050. Det kommer garanterat att bli värre och värre med den så kallade finanskrisen. Lägg till utvinningens fördyring en allmän fallande avkastning av en ökad komplexitet.

  På slutet hoppar folk av för att få mat på bordet så går det fort. När elen upphör finns inte längre pengarna, maskinerna, kommunikationerna med mera. En vinter blir mycket hård och sedan blir det nog en stabilisering med betydligt färre. Vidare utvinning är omöjlig. Rester blir lyx. Livet blir inte så olikt det på stenåldern. Svårt att förstå?

  Naturresurserna styr allt. En sekundär effekt visas av börsen, som under dessa 14 år har minskat ungefär lika mycket som utvinningen har fördyrats. Detta fås om man tar OMXS30 och bakar in inflation, befolkningsökning och ett antagande att börsvärdet påverkas 8 gånger styrräntans förändring. Fallet i Stockholm har då varit 4-5 procent årligen och ungefär lika stort före och efter 2007. Och ungefär lika stort internationellt efter 2007. När samhället kollapsar är börsen nere i noll som senast.

  En annan sekundär effekt syns inom mindre industriproduktion, mindre investeringar, mindre byggande, sämre kvalitet, mer lågprisimport inom livsmedel och prylar, mindre militära kostnader, lägre skattetryck, sämre socialförsäkringar, mer konkurrens, slimmade organisationer med mera. Det kan kallas en kortsiktighet. Kalla det vad som helt. Det är inbyggt i utvecklingen. Välståndet har därför inte direkt fallit av den lilla fördyringen.

  En tredje sekundär effekt finns inom den mentala hälsan, speciellt bland yngre. Det som tog tusentals generationer att bilda i människans huvud bryts ner på nolltid. Det är alltså mer eller mindre reserver i systemet som utnyttjas. Felmarginalen till slutet för Sverige är kanske -10/+20 år. Ungefär som en människa har en viss tid så har hela organismen detta. Men vissa områden med mer kommer att isolera sig och klara sig längre.

  Så idag är befolkningen felplacerad. Självförsörjningen bör ökas. Invandringen och helst även befolkningen bör minskas. Den svenska alunskiffern är lämplig att utvinna för olja, uran, gasol, kvävegödsel, metaller och annat. Väldigt mycket måste kollapsanpassas. Efter kollapsen blir det djungels lag jämfört med idag.

  Kunskaper om hur det blir omkring 2050 kan fås med ett försök med en total isolering av en kommun eller ett mindre landsbygdsområde. En rimlig mängd rester, åkermark, arter med mera per invånare avsätts. Det kan göras med olika grader av frivillighet. Inget får komma in eller ut och då ser man hur området och invånarna klarar sig. Brutalt kan tyckas. Men det är vad som kommer och det är bara att gilla läget som militären säger.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skönt att du vet bättre än NASA. När räknar du med att genomföra din första expedition till månen, förresten?

   Radera
  2. Tror du på tramset att människan har varit på månen? Det förvånar mig inte.

   Radera
  3. Ja, Ben Dover. Känns det inte skämmigt att tillhöra en liten nördig, korkad minoritet som tror att rymdfärderna faktiskt skett på riktigt? Än är det kanske inte för sent att göra gemensam sak med renässansmänniskan Rubbad Persson.

   :-)

   Radera
  4. Som vi alla vet är månbesök i den form NASA anger omöjliga. Det enkla skälet till det är Genesis 1:9 där det beskrivs hur Gud placerar först luft, sedan vatten ovan firmamentet. Rymden är alltså ett gigantiskt hav i vilket bl a månen ligger och guppar. Eftersom månlandaren inte har nån undervattenskapacitet var besöket på månen således fejk.

   Så jag är helt överens med Urban om att resorna till månen varit fejkade. Men eftersom Urban är duktigare och smartare än NASA tänkte jag att han kunde snickra ihop en slags kombinerad raket-ubåt därhemma på skroten, som faktiskt skulle ha en chans att nå månen?

   Radera
  5. Kolla själva förresten:

   Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.

   Himlen är alltså ett valv, ovanför vilket det finns vatten. Klart Urban har rätt, således - inte fan kan man åka raket genom vatten?

   Radera
  6. Som vanligt, inte mycket i sak.

   Radera
  7. Jag kom ju med hur mycket sakta och sakinformation som helst? Kan du inte läsa eller?

   Radera
 10. Om nu allt tala för en utveckling mot en knappare värld vore det ju bra att börja förbereda innan vi saknar resurser. Exv. mer dubbelspåriga järnvägar, lokala mejerier och bryggerier. Som någon påpekar att vi går mot tidigt 50-tal. Men inget kommer att ske för de som har makten har ju nästa val att tänka på. Och först måste vi ju klara bostadsbubblan och alla stormar och översvämningar p.g.a. växthuseffekten. På 60-talet hade jag en arbetskamrat som var med i Maranata. Nästan vad vi än diskuterade slog han i bibeln och sa med emfas "Vi går mot kaos". Ska han få rätt till sist?

  SvaraRadera
 11. Så tar vi en vers till: http://blog.letudiant.fr/gilles-vervisch/files/2013/12/tintin_3.jpg

  SvaraRadera
 12. Kaos väntar.
  Det blir inte vackert.

  SvaraRadera
 13. Detta trams handlar inte om en kollaps. Bakom dessa teorier om en viss ”bärande kapacitet” finns en fanatisk tro om en hållbar utveckling, vilket speglar ungefär vad den stora massan i det här landet tror. Istället är det så, att när naturresursernas täthet blir tillräckligt låg så upphör utvinningen. Den kan aldrig mer upptas igen. Både primitiv teknik från förr och den modernaste blir oekonomisk. En gång trä, sten och rester alltid trä, sten och rester och det är omöjligt för bättre teknik att introduceras och ändra detta. Folket blir snabbt dummare och det verkar de förövrigt redan ha börjat bli. Alla tidigare kollapser för olika regimen är därför irrelevanta. Det finns bara en cykel och det är upp och ner. Så detta är snömos från korrupta forskare och makthavare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du bortser från att det finns kolossala mängder energi i varenda liten atom. Plus att det finns väldiga mängder av snart sagt varje ämne på Jorden. Har man våldsamma mängder energi kan man samla ihop sällsynta ämnen även om de är ganska utspridda. Med våldsamma mängder energi kan man också utvinna metaller mm ur meteoriter mm. Du verkar aldrig ha hört talas om kärnkraft, eller inte tro på den.

   Det är knappast heller ens nödvändigt med kärnkraft, om man använder sig av solenergi mm. Försök fatta att det finns alldeles vansinniga mängder energi på Jorden och från solen. Då går det att samla ihop ämnen även om de är ganska rejält utspridda. Men det övergår tydligen ditt förstånd. Dags vakna upp kanske?

   Radera
  2. Även om el rent hypotetiskt vore gratis i oändlig mängd från två hål i väggen på varje plats som man kan önska så ändras inget i grunden. Det betyder bara att den kritiska tätheten är lägre och senare. Det åtgår mer energi, material, arbete och kapital per utvunnet ton. Kapital är lite odefinierat och det betyder att det är tre saker som måste till. Även om en av sakerna finns i oändlig mängd så ändras inget i grunden. Det vore faktiskt bättre att ha material än energi i oändlig mängd eftersom det skulle ge närmast oändligt med energi, både från kärnkraft och solkraft.

   Men dessa energiomvandlingar har ändå inte framtiden för sig. Värdet i solcellernas intermittenta likström går snabbt mot noll med ökad volym. Kärnkraften är komplex och kan inte avfärdas så lätt. Säkrast är nog bara att extrapolera. Här sker inte mycket nytt och fällan slår snart igen. Alla naturresurser är utbytbara och svårt att se hur det fossila skulle konkurrera sämre. Allt blir ju bara dyrare.
   Järnet har varit människans viktigaste material i tusentals år och kommer nog fortsätta med detta långt efter kollapsen och in i restkulturen. Det är ett ämne som lätt oxiderar. Inom de lokala tillgångarna vid LKAB har utvinningen har haft ökade kostnader med 7 procent om året sedan år 2000. Svenska myndigheter, forskare, journalister och andra makthavare informerar inte om kostnadsökningarna. I årsredovisningarna från LKAB görs allt för att dölja saken med kostnader och ton separerade och med få detaljer, med exempelvis bara en kostnadssiffra med pelletstillverkning och transporter med tåg och fartyg. Kostnadsökningarna i själva utvinningen har nog varit högre. Dessutom tyder de stora vinsterna på att åtminstone vissa konkurrenter har haft ännu större kostnadsökningar.
   För hundra år sedan fanns termiska solkraftverk för vattenpumpning i Egypten och de konkurrerade skapligt med kolet, som inte fanns lokalt. Med oljan blev kraftverken oekonomiska. I grunden har inget ändrats i konkurrenssituationen mellan solkraft och fossila bränslen sedan dess och det kommer det knappast att ändras framöver. I myternas värld är energi begränsande. I verkligheten byts allt ut tills allt blir oekonomiskt. Moralisterna kör på med sin fåniga hållbarhet som om de vore religiösa. Solenergi har jag studerat på nära håll och det är bara flum.

   Radera
  3. Om säg människan hade sex armar och en intelligens räckande minst för ett mensamedlemskap så hade kollapsen bara försenats och den skett med en lägre täthet. Resultatet hade också blivit ett högre välstånd. Jämför människan med en växt, som behöver sol, vatten, koldioxid och näring. Betydligt mer än någon av dessa nödvändigheter betyder lite för växten välstånd. Exempelvis anses den 40 procent högre koldioxidhalten göra att det växer cirka 10-15 procent mer. Billigare energi för människan och till och med gratis energi har också marginell betydelse för välståndet. Kollapsen kommer bara lite senare. De som tror något annat är moraliserande flumnissar, som kanske har förläst sig på någon filosofisk ideologi. Och kanske tror de på någon annat vansinne typ en hållbar utveckling, evigt liv i himlen, medborgarlön, jämlikhet, kvinnans frigörelse, svenskens arbetsvilja och intelligens med mera.

   Radera
  4. Jag kan lägga till att om man tredubblar koldioxidhalten så får växten så mycket att den inte kan tillgodogöra sig mycket mer. På liknande sätt är det för människan och energin. Om den kostar en tredjedel av idag så är den på en nivå som gör annat begränsande. Man kan aldrig komma under en viss kostnad eller över en viss tillförsel så att det händer något speciellt. De som tror detta om kärnkraft och solkraft lever i fantasiernas värld. Till råga på allt vansinne har de hittat på ett politiskt motsatsförhållande mellan dessa energier. Rent empiriskt är dessa energier oekonomiska och det blir nog mer oekonomiska under de närmaste åren när kollapsen kommer närmare och allt måste vara mer slimmat. Samtidigt kanske den politiska fanatismen med krav på satsningar ökar.

   Radera
 14. Hur lång tid tar en kollaps? Romarriket gick väl ner på mer än 50 år. I så fall är vi mitt i den.

  SvaraRadera