Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2014-03-07 11:19

Försvaret av Gotland utgår från fastlandet!

"Man behöver för helvete inte sitta på bron för att försvara den!" - kn Fredrik Geijer, P 4 Skaraborgs regemente, kompC 8:e pansarskytte, "Rudolf Ludvig Etta", Pb 9, 1991
I paniken över Rysslands postmoderna invasion och annektering av Krimhalvön höjs nu nästan samstämmiga röster att Gotland måste försvaras. Bland de som inte vill basera trupp på Gotland hittar vi vår käre ÖB, för vilket han fått "viss" kritik. Men försvaret av Gotland måste faktiskt i det moderna kriget utgå från fastlandet och att basera flyg på Gotland höjer inte Sveriges beredskap eller försvarsförmåga.


Som bloggrannen Statsmannen korrekt påpekar ligger Gotland och Visby med Visby flygplats (F 17G) inom porté för både Iskander-robotar och för S-300 luftvärn, baserat i Kaliningrad. Alternativa baseringsplatser för svensk incidentberedskap på Malmen utanför Linköping eller det normala F17 Kallinge ligger åtminstone utanför räckvidd för Iskander-E. Malmen ligger rent av utom räckvidd för Iskander-M. Att flytta flyg till Visby flygplats gör dem snarare sårbarare. Flytten av incidentrote med spaningskapslar och automatkanoner till Visby är en medial åtgärd, med måltavla svenska folket, inte något annat. Ungefär som Putins förnekande av rysk trupp på Krim har målgruppen ryska folket, inte de som kan ta till sig fakta.

Jag får en massa frågor från sura rysskramare om hur många miljarder jag vill rusta upp försvaret för. Svaret är enkelt - det behövs inga ökade anslag för att rusta upp det svenska försvaret. Vad som behövs är kompetens och att man upphör med dräneneringen av försvaret. För drygt halva den svenska försvarsbudgeten sätter Finland in ett sju gånger så starkt försvar som svenska IO2014, när den är bemannad tidigast 2023. Svenska försvarets problem är främst ett enormt hål i huvudet i form av felsatsningar, dyra IT-system, internfakturering där Försvarsmakten först lägger hundratals miljoner eller miljarder på att bygga anläggningar, som sedan Fortifikationsverket tar över gratis och sedan hyr ut tillbaka till den som betalade för skiten. Man betalar en miljard för att byta batterier på 42 stridsvagnar medan Finland istället köper in nya modernare för nästan samma pris. Svenskar är nämligen urbota korkade och tycker att lagen om offentlig upphandling ska följas även om endast ockerbud kommer in. Listan över systemfel kan göras längre och den har skildrats här och på andra Försvarsbloggar. När Försvarsmakten sparar pengar tas dessa tillbaka av staten istället för att satsas inom försvaret.

Antagligen är det en kulturell fråga som sitter djupt i väggarna på Högkvarteret, Försvarsdepartementet och FMV. Rimligtvis kommer denna kultur av inkompetens inte att upphöra. Bästa lösningen är att sparka alla och låta finnarna ta kontroll över den svenska försvarspolitiken och det svenska försvaret. Sveriges försvar sker ändå till siste finne.

För övrigt är det inte bara Försvarsmakten som lider av denna systeminkompetens. Det samma gäller t ex skolan och mycket annan svensk skattefinansierad verksamhet.

Men tillbaka till frågan om Gotland. 2009 - 2013 har jag researchat och skrivit två detaljerade fiktiva storsäljande böcker i ämnet, Midvintermörker och Midsommargryning. Jag vill påstå att jag åtminstone har viss koll på ämnet, även om allt är baserat på öppna källor.

Det gamla invasionsförsvaret av Sverige behövs faktiskt inte. Vi behöver istället ett modernt försvar anpassat till det moderna kriget. Första världskriget liknade inte något tidigare krig. Andra världskriget liknade inte första världskriget. Vietnamkriget liknade inte andra världskriget. Gulfkriget liknade inte Vietnamkriget. Och Irakkriget liknade inte Gulfkriget. Och Krimkrisen liknar inte Irakkriget.

Det moderna kriget sker med distansbekämpning, små kvalificerade elitförband, genom det strategiska överfallet och genom ett medialt psyopskrig. Detta skildrar jag i mina bägge böcker, de fiktiva Midvintermörker och Midsommargryning.

Vi ser det på Krim, som följer regelboken för ett strategiskt överfall. Spetsnazförband intog parlamentet och tog kontroll över flygplatserna. Sedan flyger man in förstärkningar. Psyopskriget pågår för fullt.

Jag har sagt det förr - om IO2014 hade varit bemannat, övat och korrekt utrustat, med tillhörande infrastruktur i form av bassystem så är organisationen i princip tillräckligt för svenska behov. Någon invasion är nämligen inte aktuell, vare sig idag eller i framtiden. Det finns inget i ett inkompetent Sverige som någon vill ha. Istället handlar det i teorin om begränsad geografisk kontroll.

Det klassiska scenariot är numera Gotland, där Ryssland (eller NATO) i ett skymningsläge kan vilja säkra ön för att nå kontroll över Baltikum. En variant är att delar av Skåne, t ex Falsterbonäset, besätts för att få kontroll över passager genom Öresund. Till detta kommer förstås möjlig distansbekämpning av det svenska fastlandet. En variant är en konflikt på Nordkalotten och kring Barents hav eller Arktis, där baser i Norrland kan vara avgörande.

Det räcker alltså att Sverige kan försvara en plats. Framför allt måste Sverige ha ett skalskydd -marin, flygvapen, luftvärn och kustartilleri.

Inledningsvis några generella ändringar jag skulle utföra om jag var diktator.

1. Svenskt artilleri är baserat i sin helhet i Boden. Boden skyddas av 350 000 finnar. Den ena artilleribataljonens materiel ombaseras till skyddade mobbförråd i södra Sverige, utanför Iskander-porté. Lämpligen till några av alla de bergrum med lastbilskapacitet som håller på att överges. Den andra bataljonen får väl motvilligt stå kvar i Boden för övnings- och utbildningsändamål.

2. Motsvarande sker med luftvärnet, som också grupperas ut i bergrum istället för att utgöra kryssningsrobotmål i Halmstad. Ja, bergrummen behöver utrustas med lämplig ventilation och avfuktning, men för att inte snabbt slås ut av distansbekämpning så duger inte plåthallar. Det fungerade under det gamla 80-talet, men idag släpper man även bomber på 150 km avstånd och kryssningsrobotar är standard.

3. I möjligaste mån bör förstås också övrigt armémateriel flyttas till bergrum. Bergrummen på Ärna ska användas för flygvapnet.

4. Krigsflygbaser återupprättas i volym, främst hos Hangarfartyget Västergötland. Kallinge och Hagshult är bägge inom porté från Iskander-M. Med dagens mobila basorganisation så bör det duga med att asfalten på gamla baser återställs, t ex Moholm-Bällefors som används improviserat i Midvintermörker, men även Råda, som idag används för övningsbruk.

5. Musköbasen återtas och ska bli den svenska huvudbaseringen av flottan, eller åtminstone basera hälften av marinen i sina bergrum. Muskö ligger till skillnad mot Karlskrona inte inom porté för Iskander. Utbildning etc kan förstås finnas kvar i Karlskrona, men krigsorganisation och basering ska utgå från Muskö, där även åtminstone halva flottan ska vara baserad till vardags. Det som finns i Karlskrona överlever bara de minuter det tar för en Iskander att nå Marinbasen från Kaliningrad.

Rysk förmåga
Gotland, Blekinge och i fallet Iskander-M även stora delar av Småland och Skåne hotas av den semiballistiska robotsystemet Iskander från Kaliningrad. Karta nedan.

Alla kartor baserar sig på Wikipedias karta över Sverige. Licens är public domain.
Räckvidd för Iskander-E och Iskander-M från Kaliningrad.
Räckvidd för Rysslands strategiska luftvärn i Kaliningrad. Ser nu att jag skrivit fel - inre cirkeln
ska vara S-300 (SA-20). Orkar inte omarbeta grafiken dock.
Vän av ordning påtalar att Ryssland inte kan se över horisonten och upptäcka lågflygande svenskt flyg, så våra JAS-plan på Hagshult och Kallinge, eller på F 17G blir inte omedelbart nedskjutna innan de gått upp i höjd. Det är riktigt.

Därför har man med all sannolikhet sina flygande stridsflygledningscentraler och radarflyg uppe, i form av sina Mainstay. Nedan ser vi en kraftsamling där man håller tre Mainstay i luften samtidigt. Detta är vad som sker i Midvintermörker, vilket drar rejält med resurser i form av lufttankning och ytterligare Mainstay att rotera med.
Räckvidd för tre stycken Mainstay.
Notera att detta är en mycket aggressiv gruppering, likt den som sker i Midvintermörker. Om planet söder om Gotland inte är så långt fram hamnar både Hagshult och Malmen utanför radarräckvidd och aktiviteten där blir "osynlig". Fartyg kan dock upptäckas på längre avstånd än så här, vilket inte är relevant i lilla Östersjön.

Med framskjutna Mainstay kan man plocka upp svenskt flyg så fort det lyfter från F 17 Kallinge eller F 17G Visby och plocka ner dem med luftvärn från Kaliningrad.

Mainstayplanens radarräckvidd är också den praktiska räckvidd inom vilket rysk stridsflyg kan verka fullt ut. Man vill generellt inte använda egen radar utom när man faktiskt är i strid, då det får det egna stridsflygets positioner att lysa upp som fyrbåkar i nattmörkret.

Kort sagt är Gotland, och även Blekinge, synnerligen olämplig basering av svenska förband. Men med en modernisering av svensk förmåga kan vi försvara Gotland ändå.

Svensk teoretisk förmåga på Gotland
Vissa saker kan vi inte försvara oss mot. I Midvintermörker landar man Spetsnaz på Visby flygplats, ombord på civilt flyg, som begär landningstillstånd på grund av rökutveckling i kabin. Finns inget man kan göra åt det - det går inte att skjuta ner civilt flyg.

Sverige behöver alltså kvalificerad trupp på Gotlands mark för att kunna slå mot flygplatsen, som kan falla via denna enkla trojanska häst. Dessutom har Gazprom personal på Gotland, som i Midvintermörker dessutom "råkar" tjänstgöra i Spetsnaz... Så illa är det förhoppningsvis inte i verkligheten. Men "ny" personal kan skickas in i god tid.

Är då tunga mekaniserade förband rätt lösning? Mitt svar är visst, men det är inte nödvändigt. Som jag visar nedan kommer Ryssland nämligen inte genom ett skalförsvar med tyngre förstärkningar, vare sig till sjöss eller via luft, om vi har ett fungerande skalförsvar.

Det räcker att vi dubblar hemvärnet på Gotland till tidigare två bataljoner, samt gör dessa till slagkraftiga insatsbataljoner.

Låt ett kompani per bataljon vara ett hemvärnsunderstödskompani. Sätt gamla Robot 70 och 120 mm granatkastare med STRIX-granater i dessa kompanier. Ordinarie insatskompanier (infanter) tillförs pansarvärnsrobot Bill-2, som nu ska bort från försvaret. Med hemvärnets klassiska glesa gruppering kommer man ha tillräckligt med luftvärnsrobotar för att hindra ytterligare landningar av transportflyg och med granatkastare kan man göra livet på flygplatsen "rätt surt".

Dock kan inte ens två insatsbataljoner ta tillbaka flygplatsen, utan för det krävs det mekaniserade förband, likt i Valdemar Atterdag-kapitlet i Midvintermörker. Å andra sidan har vi ett stridsvagnskompani i en rykande krater till plåtskjul, med förinställda Iskanderkoordinater. Skulle man tillsammans med två hemvärnsinsatsbataljoners lätta infanteri ha ett kompani överlevande stridsvagnar (en Iskander slog ut 28 stridsvagnar i Georgien - 14 svenska i ett plåtskjul på Gotland lär möta samma öde, liksom all annan tung utrustning som placeras på Gotland - ÖB har rätt). Däremot kan glest grupperat hemvärn klara sig utmärkt. Man kan inte sätta en Iskander i huvudet på alla hemvärnsmäns bostäder.

Målet med ett försvar är inte krig, målet är att kriget aldrig sker. Två hemvärnsinsatsbataljoner på Gotland kommer göra det alldeles för dyrt att ge sig på Gotland, när vi har övrigt skalförsvar.

Svenskt teoretiskt skalförsvar
Till en början så måste man inte sitta på något för att försvara det. Man försvarar inte bron med bajonett, likt Sven Dufva. Man försvarar med eld och rörelse.

Nu låg jag på pansarskytte, varifrån inledande citat kommer under en tidig befälsövning på en av kompaniets stridsuppgifter någonstans i Sverige. Pannbenen till värnpliktiga plutonchefer hade i rättvisans namn inte fått adekvat utbildning vid tillfället, även om vi pärmbärare på stad- och tross fnittrade åt det hela då vi redan lämnat förslag på flankerande gruppering för att försvara bron. Fientligt pansar ska nedkämpas med flankerande eld, inte mot det kraftigare frontalpansaret.

Gotlands försvar utgår från fastlandet.

Framöver kommer vi få radarjaktroboten Meteor, med en räckvidd på 100 km. Svenska JAS-plan kan från fastlandet nedkämpa transportflyg som går in för landning mot Gotland. En bit över Östersjön kan JAS-plan plocka ner ryska transportplan långt innan de når Gotland, oavsett om dessa utgår från St Petersburgsområdet (t ex luftlandsättningsförbandet VDV i Pskov) eller Kaliningrad.

Det tar några minuter att på låg höjd från baseringar på Hangarfartyget Västergötland nå det svenska östkustbandet, eventuellt snabbt ta höjd, skjuta iväg de sex Meteor som JAS 39 E/F kan bära (eller de fyra som nuvarande JAS 39 C/D kan bära) och sedan sticka hem igen.

Nedanstående illustrerar vad några rotar JAS kan nå. Som vi ser täcker man in Gotland utan att knappt behöva lämna fastlandet.
Svensk täckning med Meteor, utifrån baseringsmöjligheter i Västergötland, Hagshult, Kallinge, Malmen och Ärna.
Ytterligare en felskrift. Ska vara BVRRAAM. Tänk det populära trailerljudet. BVRRAAM!
För att motverka detta måste Ryssland ha ett antal Mainstay i luften och en omfattande egen jaktskärm, som måste leta sig in över svenskt fastland för att på egen hand upptäcka svenskt flyg i tid. Mainstayplanen kommer vara mycket utsatta.

Speciellt om vi uppgraderar vårt luftvärn till de Aster 30 som finns i Midsommargryning. Se nedan.
Notera att här är inte ens något luftvärn baserat på Gotland, men glöm inte att teoretiska Rb 70 hos hemvärnet för korträckviddig nedkämpning och självförsvar.

Sveriges åtta Rb 77/97 Hawk har är bytts ut mot åtta Aster 30, grupperade på Öland och fastlandet.
Räckvidd och täckning 8x Aster 30
Ingen motståndare kommer vilja gå väster om Gotland om det ser ut så här. Luftvärnet verkar 24/7 och livet kommer bli extremt surt för det ryska jaktflyg som måste ligga långt fram för att kunna hindra svenska motangrepp med jaktflyg.

För sjötransporter har vi redan idag robot 15 till våra JAS-plan, även om övning lämnar en del att önska och Rb 15 är i behov av modernisering.

Under tidigare Meteor-skärm kan man skydda Gotland och har gott om tid på sig att sänka eventuella transporter.
Räckvidd Rb 15 från JAS över Östersjön
Ovanstående är en bra bit ut över Östersjön. Men redan från fastlandet kan JAS-planen verka, från låg höjd, motsvarande Meteorinsatserna ovan. Eller ett återtaget lastbilsburet kustrobotartilleri. Välj själva, på kartan nedan kallar jag det hela för Rb 15 KA. Inte heller någon basering på Gotland.
Räckvidd sex Rb 15 KA
Problemet här är som ni ser att hamnen i Slite inte nås med Rb 15 från fastlandet. Men Visby skyddas. Vad man däremot inser är att svenska JAS-plan inte behöver långt ut från fastlandet för att kunna skydda Slite.

Tillägg: Skulle vi uppgradera till Rb 15 Mk III, så fås 200 km räckvidd och man kan nästan nå till hamnstaden Baltijsk i Kaliningrad.
Rb 15 Mk III från fast mark (eller flyg över fast mark).
En variant, som vi ser i Midsommargryning, är att Archersystemen mjukvaruuppgraderas och integreras mot sjömålsradar, som vi ändå behöver för ett återtaget Rb 15 KA. Nedan visas räckvidd med nuvarande Excaliburgranater, 60 km. I Midsommargryning har man den fiktiva Excalibur II med 80 km räckvidd. 

Här görs ett undantag som exempel och fyra Archerpjäser är grupperade på Gotland, vilket dock innebär att de antagligen omgående nedkämpas i sina plåtskjul av Iskander-robotar.

Annars spärrar Archer med Excalibur effektivt av hela passagen mellan Öland och Gotland och skyddar Visby från angrepp från Östersjön söderifrån.

Avgörande blir likt i Midvintermörker istället Slite hamn.

Nu har jag inte gått in på ubåtar här. Har vi tillräckligt många u-båtar, kan vi ständigt ha en u-båt i aktiv tjänst, bestyckad med skarpa torpeder. Innan den är borta är det extremt riskabelt att försöka sig på sjötransporter till Gotland.

Nu kommer inget av ovanstående bli verklighet, men detta är ett teoretiskt exempel på hur Gotland faktiskt försvaras från fastlandet. Vilket kräver främst uppgradering av luftvärnet och absolut kräver fler användbara krigsflygbaser. Archer och Rb 15 KA är tillval.

Dock upplever svenska försvaret alltså total systemkollaps och ovanstående förblir teoretiskt. Några ökade försvarsanslag behövs inte, "bara" en fungerande och prisvärd organisation. Och nej, fler IT-system löser inte kollapsen.

//Rudolf Ludvig Trea, jävligt uppfattat, slak k*k.

Tillägg: Noterar nu att Carl Bildt är inne på liknande tankegångar om skalförsvar i Östersjön. Fokus på JAS 39 med Meteor och ubåtar. Säger inte emot, men luftvärnet behövs också. Korrekt säger han också att idag handlar det om "snabba insatser med små styrkor", dvs samma som jag skriver om.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

96 kommentarer:

 1. Lars!

  Utmanande och god research! Väldigt bra idé som för frågan framåt. Tre reflektioner:

  1. Det strategiska värdet av att etablera en permanent militär närvaro på Gotland för att etablera ny normalbild kan inte underskattas.
  2. Scenariot förutsätter en mängd investeringar i baser som tar resurser. Är det en optimering?
  3. Rent operativt har jag en huvudsaklig invändning. Skissen är ett defensivt luftförsvar i huvudsak och risken är stor att modellen inte klarar av introduktionen av PAK-FA och senare PAK-DA som kommer att kunna svepa bort egen jakt och hålla ned eget luftvärn. Ryssland kommer då kunna etablera lokal luftöverlägsenhet över Östersjön vid valda tidpunkter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PAK-FA/DA syns på IRST, som JAS 39 E/F har och luftvärnet har för avsikt att också skaffa IRST-sensorer.

   Korrekt invändning annars. Men frågeställningen är ändå om det inte blir för dyrbart att riskera PAK-FA över svenska fastlandet...

   Radera
  2. Valet av IRIS-T för nytt korträckviddigt luftvärn har fått en del teknik. Men det är åtminstone IRST, vilket innebär att det kan ta en PAK-FA i teorin. Om man hinner...

   Radera
  3. Sedan är en blind PAK-FA en blind, dyr höna. Ska den upptäcka svenskt flyg måste den slå på radar, eller ledas av Mainstay. Med radar påslagen är den inte osynlig annars tar man ner Mainstayplanen istället ...

   Radera
  4. Bra sammanfattning. Men du överskattar nog det faktum att man omedelbart syns på radarn när egen radar slås på. En modern AESA radar är väldigt svår att exakt lokalisera. Sedan är infraröda system väldigt känslig för fukt och disig atmosfär. När man väl ser ex ett plan eller robot har man inte många sekunder på sig att reagera. Sedan håller jag kanske inte riktigt med dig att Gotland lika väl kan försvaras från fastlandet. Det förutsätter naturligtvis att vi har ett ordentligt luftförsvar och kustförsvar på Gotland som kan plocka både Mainstayplan och Iskanderförsedda kryssare. Glöm inte bort att ju längre bort från fastlandet vi kan bekämpa både kryssningsmissiler ju bättre är det. Fiendens missiler går ju runt Mac 2-3 vilket är en helt annan sak än våra "modellplan" i form av Rb 15. Sedan måste vi räkna med att den lede fi inte avlossar en missil på varje mål utan kanske 4-5 st samtidigt där några är dummies. Vi vet inte vilka så vi måste i vår tur bekämpa alla. Det blir rätt många luftvärnsrobotar det;-). Nåväl, en diskussion i ämnet är alltid roligt och jag vill säga att dina böcker var både spännande och bra.

   Radera
 2. Bra redogörelse och grafik.
  Dessvärre tycker jag de flesta, oavsett om de är militärer, politiker eller försvarsbloggare fokuserar för mycket på Gotland OCH glömmer annan rysk arsenal.
  Förutom Iskander och S-400 så finns ett ytterst mobilt system som är MYCKET svårt att hantera.
  Kryssningsroboten BrahMos II som klarar hastighet över Mach 5! Vad skulle detta betyda för försvaret av Sverige om den sätts in från en rysk ubåt 15-20 mil från Stockholm eller från ett ytfartyg?
  Respittiden för Sverige att agera är närmast obefintlig.

  SvaraRadera
 3. Fint inlägg!

  Av dina två första kartor får jag en fundering, Iskander och luftvärn räcker just precis inte till varken Stockholm eller Köpenhamn. Det kan inte vara slump. Möjligen räcker de inte dit för att inte uppröra Svenskt stål och danskt gemyt eller en annan förklaring är att det är den officiella räckvidden. Typ fem mil längre räckvidd och det räcker med två robotar för de eventuella länderna.

  (Vad heter motsvarigheten till 08a i Danmark?)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Av detta skall man väl inte heller lägga för mycket resurser på att komma utom räckhåll. Med de tekniska framstegen är man ändå snart inom räckhåll. Luftvärn?

   Radera
  2. 1152: det är väl något positivt och värmande?

   Radera
  3. Exakt räckvidd på Iskander vet vi antagligen inte. Uppgifterna kommer från Wikipedia, och det är förstås helt osannolikt och absurt att räckvidden är exakt x0 km. Finns knappast någon vilja från Ru att gå ut med exakt räckvidd. Det samma gäller även de svenska systemen.

   Radera
  4. Är inte köpenhamnsbor positiva och värmande?

   Radera
  5. De jag känner är det iaf.

   Radera
  6. Vet inte, men inte enligt de skåningar jag känner..."danskt gemyt är bara bluff, de ska bara luras" frågan går väl över till Ben Dover eller annan sydlig informatör, för mer polarisering?

   Radera
  7. Har alltid mötts av danskt gemyt när jag privat hälsat på hos danskar. Service på "kro" etc lämnar en del att önska, men privat är det gemytligt värre.

   Radera
  8. Ja det är väl som vanligt, olika från person till person.

   Radera
  9. Sluta nu, det här är bara fånigt. Ni reser för lite boys. Ens vänner tenderar att vara schyssta oavsett stamtillhörighet. De flesta nationsschabloner stämmer men på individplanet spelar det ingen roll. Med tanke på vad man tycker om svenskar i utlandet, inte minst DK, skall ni vara glada att ha polare därstädes.

   Nulli secundus

   Radera
  10. Ja, nationsschabloner stämmer i min erfarenhet väldigt väl. Ju fler man träffar desto tydligare blir det att vi är så härligt olika i olika länder. Dock är min erfarenhet när det gäller amerikaner (USA) att skillnaderna där ligger på delstatsnivå. Vermontaren och kalinforniern skiljer sig lika mycket, eller mer, som svensken och spanjoren. Utom språket.

   Radera
  11. För att inte talka om skillnaderna mellan Quebecois och Torontonians!

   NS

   Radera
  12. Nulli
   Har märkligt nog under de 55 år jag till och. från varit i andra länder aldrig mött någon aversion mot Sverige.
   Tvärtom snarast en alltför positiv inställning.
   Hur var det t.ex när Stora Bältbron invigdes!
   Den danske kronprinsen skämtade då om att de enda som tagit sig över det vattnet utan en bro till hjälp var svenskarna.
   Nu är han ju för all del jävig
   Både Vasa och Bernadotte ättling.

   Vad gäller Kro betjäning i DK.
   Hur bär sig herr bloggaren åt för att bli behandlad på det sättet?
   Tog herrn med sig yxan in, månne?
   Kan f.ö bara tack dig för det intresse försvaret av mitt land du visat och visar!
   Inte minst med detta inlägg.
   Radera
  13. Njae där håller jag nog inte med dig Conrucopia. Till och med språket mellan en Vermontare och en Kalifornier skiljer sig. Engelsktalande har radikalt olik dialekt men man ska inte glömma att det bor en stor spansktalande befolkning i Kalifornien vilket inte finnes överhuvudtaget i Vermont.

   Radera
  14. Trams! Jag har aldrig mött en otrevlig utlänning på mina irrfärder i världen, inte ens i Stockholms tunnelbana.

   Radera
  15. Du stiger i min aktning!
   Vågar du åka tunnelbana i Stockholm!?

   Radera
 4. Jag säger bara lysande Cornu. Fullständigt j-vla lysande! Man undrar hur svårt är det?

  Har en del teorier om groupthink hos diverse eliter. I Frankrike pågår en debatt om hur själva staden Paris, där landets alla politiker som räknas, alla journalister, alla ägare av media, all businesselit osv bor i små trånga mycket dyra lägenheter inom, en trots den realtivt stora staden, några få kvarter, är en del av landets strukturella problem. Och hur illa är det då inte i Sverige? "Rysskräck, oj vad omodernt" "försvar,oj oj oj vad töntigt" osv.

  Det finns många inom borgeligheten som tror att de vann valet för 8 år sedan för att de hade en bättre jobbpolitik än sossarna . Det är möjligt. Men jag tror att detmer berodde på att borganrna ännu inte satts i samma kändisbetätade pseudovärld som sossarna hamnat i (säkert helt omdevetet) där man på allvar trodde att vad som skrevs på Aftonbladets löp samt kultursidor speglade de frågor som folk brydde sig om. Nu är moddarna där själva och det tragsika är att varken dom eller sosseriet kan förklara på ett bra sätt hur som skall komma tillrätta med landets och EU-s problem.

  Borgarna kommer aldrig vinna valet om dom inte har en bra story (narrative som det heter på nysvenska) om hur de skall komma till rätta med skola, försvar, polis etc dvs alla de områden där de misslyckats under de gågna åren. I mina ögon är det inte så mycket ett politiskt misslyckande som ett administrativt. Men det är klart, om den främsta meriten för chefsjobb i staten är att man som tonåring gick med i ett politiskt ungdomsförbund kan det inte bli annat än dåligt.

  Ber om ursäkt för långt och osammanhängande inlägg. Har inte tid med det här egentligen! Ville bara säga Lysande!

  Nulli secundus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Morgens ! Roligt att läsa Edra Ytmäkta resumeer om Svenskt Försvar . Långt ämne . Med vänliga hälsningar Hasse

   Radera
 5. Mkt läs- och tänkvärt, sprider det strax via FB.

  Vsego dobrogo,

  Lars

  SvaraRadera
 6. Det heter "Uppfittat, slak kuk", så klart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låg i pansaret, inte grkslusk som du.

   Radera
  2. Rent formellt var jag också pansarslusk, faktiskt. Grkkompaniet var bat-art i MekB8.

   Fast under GU var det väl ingen som vågade spexa sådär på radion? På DART däremot var det ju busenkelt att hitta på en egen station och skriva trams helt ospårbart.

   Radera
  3. Pfft. Jag ska vara finkänslig och kalla dig ... artillerist.

   Klart ni hade tid att tänka på f*****, ni låg väl bara och såsade hela tiden.

   Jo, en del av oss vågade spexa sådär på radion under GU. Alla är inte fegisar som du. Alla tror ändå att de hör fel. Detta var alltså innan DART-tiden, så ljudkvaliteten var därefter och dessutom var vi oftast i så snabb rörelse att avstånden inom kompaniet blev rätt stora med tillhörande ljudkvalitet.

   Radera
  4. Kalla mig gärna artillerist - det är ju korrekt eftersom vi brukade träffa målet.

   Odisciplinerat ställe du verkar ha tjänstgjort vid.

   Radera
 7. Finns det förresten nåt kvalificerat stadsskytte nuförti'n, eller hur är det med det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, ingår i 7:e lätta bataljon, ska råda kulturkrock då bataljonen sätts upp av Livgardet och Livregementets husarer gemensamt. Kan hända att komp från Kungsängen fortfarande är statsskytte på pappret.

   Radera
  2. Otippat att ingen kommer överens med K3.

   Radera
  3. Tror K3 ser det tvärt om.

   Radera
 8. Men detta bygger väl också på att vi hinner reagera

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, spridd utgångsgruppering, till skillnad mot idag, gör att vi kan agera i efterhand. Eventuell fientlig trupp på Vby fpl blir isolerad. Grattis, ni har tagit en flygplats.

   Radera
  2. Precis. Får luftlandsatta trupper inte fram ammunition, mat, vatten "så blir det snarare ett problem för invandrarverket till slut" som en festlig kapten en gång sa.

   Radera
  3. ...och de gamla ryska invasionsstyrkorna brukade vad jag minns inte ha sådär imponerande mycket med sig egentligen. Det handlar om dygn, om man kan stänga inne dem. Mindre om man tvingar dem att försvara sig och agera.

   Radera
 9. Det bästa svenska vapnet är för självförsvar och defensivt och består av en trasa och en rulle silvertejp. Trasan stoppas in i munnen och silvertejpen lindas runt den nedre delen av huvudet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det inte bara enklare att skjuta ryssarna än att tejpa ihop dem sådär?

   Radera
  2. Min tanke var förstås att detta skulle vara landets enda vapensystem, för alla som inte biter på kudden.

   Radera
  3. Urban tänkte nog använda trasan och tejpen på sig själv...

   Radera
  4. Snälla ni!
   Sluta med era sexlekar för en gångs skull!

   Radera
  5. Trasan i ena änden och tejpen i den andra, så har man förfärdigat sig en gammaldags spärrballong att skicka till väders i avsaknad av övrigt luftvärn. Tror det var så Ubbe menade.

   Radera
 10. Vore intressant att se en sammanställning på ip-adresser från besökare från kl.11:20 idag och en vecka framåt. Men jag är väl naiv. Det finns väl ingen med makt att genomföra förändringar som kommer att låtsas om det här briljanta inlägget i försvarsdebatten.

  Men man vet aldrig, någon gång kanske någon politiker ser sig själv i spegeln och gör en reflektion.

  SvaraRadera
 11. Gällande tyngre mekaniserade förband som Archer och Leo2, kan inte de lagras i bergrum på Gotland? Eller spridas? Inte värt att skjuta iskander på en "HAS" som innehåller en stridsvagn, någonstans i en gotländsk tallskog.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu finns ju Archer bara i 4 (!) exemplar, än så länge skall tilläggas. I Norrland.
   Kan ju förhoppningsvis bli ytterligare 20. I Norrland.

   Och inte är det mycket bättre med Leo2. Finns ju ca 30 i Norrland, 12 i Södra Sverige och 14 i en hall på Gotland.

   Radera
  2. Bergrum på Gotland?
   Inte mycket till urberg där i alla fall.

   Radera
  3. Å alla fyra har skjutförbud sist jag hörde..

   Radera
  4. Man kan bygga bergrum i kalklippor med. 12/70-batteriet utanför Slite satt i kalk. Ledningscentralen i Follingboberget torde också vara nedsprängd i kalkberg.

   Gällande Archer kan vi ju hoppas att Sverige köper de 24 pjäser Norge inte längre vill ha. Men oavsett vad måste värdefull utrustning, oavsett om det är stridsvagnar och Archer, eller RBS15KA och Aster, skyddas på något sätt. Antingen i bergrum eller genom utspridning. Om Fårö eller andra delar av Gotland fortfarande var militärt skyddsområde antar jag att man kunde bygga några dussin plåtskjul och ständigt flytta den värdefulla utrustningen mellan dem. Det måste ju finnas dussintals maskinhallar hos sura gotländska bönder man kan använda, dessutom. ;)

   Radera
 12. Kanske man kan inrätta en drönar bataljon på Gotland. Alltså ha drönarna på gotland och sitta hemma i Stockholm och styra dem. Kanske finns både mark och luftdrönare att använda. Skulle tro det vore riktigt elakt.

  SvaraRadera
 13. Om jag får se mig som typisk för den försvarsoinsatta allmänheten, så är ett av kommunikationsproblemen om betydelsen av skalförsvar (som jag just googlade betydelsen av) att det inte verkar fungera och varför då lägga ner en massa pengar på det? Alla invasioner på senare tid har slagits tillbaka av inhemsk gerilla. Tänk Irak, Afghanistan, Tjetjenien, även Vietnam, Korea och Algeriet för den delen. Det verkar då logiskt att satsa på att försvarsutbilda allmänheten i stället. Vilket vi i och för sig inte heller gör, men i alla fall. Skalförsvarets enda uppgift enligt den bild man får på nyheterna är att bli snabbt förintat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var väl det vi hade innan värnplikten avskaffades....

   NS

   Radera
  2. Fel.

   Alla starka skalförsvar har alltid fungerat 100%-igt. Då har det nämligen inte blivit krig alls.

   Vad gäller gerilla, läs om Vietnamvillfarelsen http://cornucopia.cornubot.se/2012/09/fredagsmys-vietnamvillfarelsen.html

   Radera
  3. Det finns en anledning att NATO var så ovilligt att ingripa i Syrien. Och när de sedan blev villiga var de ändå inte så heta på det att de inte tog den utväg som erbjöds av Ryssland...

   Radera
  4. Har nu läst. Intressant. Verkar i ljuset av dessa för mig nya uppgifter inte så bra med gerillakrigsvarianten.

   Radera
 14. Några frågor bara, hur skjuter luftvärn ner flygplan som spaningsradar ser men inte luftvärnets eldledningsradar? Så vitt jag vet så finns det idag inget system som klarar det.

  Ska hemvärnsmännen på Gotland ha sina robot 70 hemma i garderoben? Annars har du exakt samma problem med hemvärnets tyngre materiel som med något förband som det inte står "hv" framför. För inga förband som inte är anställda kan vara mobiliserade över tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eldledningsradar är sammankopplat med spaningsradar numera. Alla ser allt. Däremot kan väl Rb 97 ha vissa problem att se en del saker på egen hand, men när man väl slår på målradarn mot spaningsradarns angivna mål så lär man se rätt bra ändå. Den konen är nog "rätt stark".

   Radera
  2. Då förtydligar jag min fråga då. Hur menar du att t ex S-400 kan bekämpa mål som det systemet inte ser? Att en Mainstay kan upptäcka mål och meddela ett luftläge är en sak, men radarekvationen gäller fortfarande.

   System som RBS97 bygger på att målet belyses av eldledningsradarn så där är det definitivt omöjligt att bekämpa mål som eldledningsradarn inte når, även om Stril kan rapportera målets läge via länk 16.

   Att Mainstay sedan kan leda in egen jakt för att bekämpa lågflygande mål är självklart, men även i det fallet så kan jakten bara bekämpa mål som den sedan upptäcker med egen radar. I alla fall om man vill ha en träffsannolikhet som inte går mot noll.

   Sedan undrar jag fortfarande hur du menar att hemvärnet skulle göra med sina robot 70...

   Radera
  3. Alltid vari . Om Du inte Menar Dansken et: Ryssen . Politikerna har bollen. Hälsningar P :18

   Radera
 15. Intressant inlägg!

  En fråga om det här med att använda materiel som tagits ur bruk under 1990-talet och framåt, tex Robot 15 rörligt kustartilleri. Ligger de i malpåse och kan sättas in eller har de destruerats, helt enkelt var är dom?

  SvaraRadera
 16. Tackar för att du klargjorde ÖBs situation mycket upplysande, annars kan det lätt uppstå förvirring.

  SvaraRadera
 17. Den deklarerade räckvidden på Iskander-M som beroende på källa uppges till mellan 400-480km har nog mer med INF-avtalet (begränsningar för markbaserade robotar med medelräckvidd) att göra än faktiska tekniska prestanda på roboten. Så vi får nog räkna med att den når lite längre än så och valet av grupperingsplats ur Iskanderräckviddssynpunkt blir sekundärt.

  Jag tycker inlägget är mycket bra men tycker att du blandar ihop korten lite. Är hotbilden det strategiska överfallet med specialförband etc har vi mycket stor utdelning av stående förband på Gotland som kan ta upp striden direkt och i stort sett omöjligör en operation lik den på Krim.

  Väljer fienden att förbekämpa förbanden på Gotland med markrobot, flyg etc har har han defacto inlett stridshandlingarna och vårt skalförsvar kan börja agera. Annars riskerar vi skjuta först problematiken. Våra ubåtar/ytstrid/flyg kan knappast börja sänka ryskt tonnage som "pga en olycka/nödsituation råkat driva in på svenskt territorialvatten och sen måste kliva iland på Gotland". Har vi stående förband på Goland kan dessa stå och ta emot på stranden och då är det åter upp till ryssen att inleda stridigheterna.

  Slutsats: Det ena utesluter inte det andra men vi bör ha stående militär närvaro på Gotland för att kunna agera på hela skalan kris-krig. Förband i storleksordningen bataljon- torde vara lämpligt. I värstascenariot blir förbanden ett lätt offer men rättfärdigar i så fall (om den politiska viljan finns) skalförsvaret att agera med full kraft mot ryska förband innan de nått svenskt territorium.

  SvaraRadera
 18. Mycket bra och intressant artikel. Du vill påstå att du åtminstone har viss koll på ämnet, men där har du fel, blyg som du är! Du har mer än så, oavsett att det är öppna källor.

  Gå ifrån dina "Aftonbladet/DI"-liknande artiklar för att samla klick för att vinna över Kissie och Blondinbella och satsa på att konsulta hos Högkvarteret eller Försvarsdepartementet. Ta bra betalt!

  När det gäller hangarfartyget Västergötland, kallas kommandobryggan för Skaraborg?

  SvaraRadera
 19. Tack för ett bra inlägg ! Jag röstar på dig vid nästa Diktators-val ! Själv var jag Jägar-soldat för länge sen, och tycker att det är mkt trist attt politikerna har förstört vad vi en gång hade. Det är klart att man kan behöva reducera anslag och förmåga om hotbilden minskar, men det betyder inte att man bör placera hela försvaret och alla vitala funktioner i plåtlador mitt ute på fälten...

  SvaraRadera
 20. Ett bra och illustrativt inlägg. Det är just diskussioner som dessa som behövs. Jag vill dock betona att rb 15 i Sverige EJ har 200 km räckvidd. De versionerna finns endast i utländsk tjänst och har ej anskaffats till Försvarsmakten. Därtill är också svensk rb 15 på åldersgränsen och måste ersättas till 2020. Med vad återstår att se.

  SvaraRadera
 21. Mycket bra inlägg, och då avses inte primärt all MÖP-tekniken utan det grundläggande konstaterandet av allt vi inte får för de försvarspengar vi faktiskt lägger ned. Plus den katastrofala och ogenomtänkta nedläggningen av allt i stället för att vara intelligent selektiv vid förändringen.

  Ubåtarna har ju numera även utrikesministern nämnt och på den punkten har han faktiskt rätt. Likaså gällande det stora luftvärnsbehovet.

  Enda detaljsynpunkten på inlägget blir alla räckviddsresonemang. Oavsett om de stämmer just idag så kan vi utgå ifrån att de är obsoleta redan i morgon. Vi bör alltså utforma och inrätta ett nytt skalförsvar med utgångspunkt från att "fienden" kan nå hela landet.

  I övrigt borde försvarsfokus (utöver skalförsvaret) helt ligga på psyops, IT och inte minst civilförsvaret. Bara det senare räcker som argument för en allmän värnplikt.

  SvaraRadera
 22. Mycket snack om hangarfartyget Västergötland, men det kan väl fortfarande vara intressant att sjösätta hangarfartyget Gotland, till exempel när unionens östliga provinser ska försvaras eller återtas efter ett blixtanfall? Det är ju trots allt våra kosmopolitiska politiker som bestämmer krigsmaktens inriktning och inte isolations- och neutralitetsivrande gamla värnpliktiga som sitter fast i 80-talet.

  SvaraRadera
 23. Instämmer med berömmet. Ett av de bästa inläggen jag läst på bloggen.

  Det är förresten inte bara "sura rysskramare" som efterfrågat din syn på finansiering av ett riktigt försvar - även jag har gjort det.

  Den här meningen såg ut att sakna en fortsättning:
  "Skulle man tillsammans med två hemvärnsinsatsbataljoners lätta infanteri ha ett kompani överlevande stridsvagnar (en Iskander slog ut 28 stridsvagnar i Georgien - 14 svenska i ett plåtskjul på Gotland lär möta samma öde, liksom all annan tung utrustning som placeras på Gotland - ÖB har rätt). "
  Var det ngn fortsättning där?

  Tack för ett bra och välarbetat inlägg, hoppas att rätt personer läser.

  SvaraRadera
 24. Cornu; Jag tror att vi i Sverige återigen gör ett fatalt misstag om vi försöker "bestämma" vilken typ av hot och storlek på hot som gäller hädanefter. Detta gjorde våra politiker och FML efter 9-11.
  Då gällde terrorbekämpning i Långbortistan för hela slanten. Sen kom Ukraina.

  Jag noterar precis som du att Bildt säger: "handlar det om "snabba insatser med små styrkor".
  HUR vet han det? Bara för att insatsen på Krim hittils rört sig om ryska snabbinsatsstyrkor så behöver det inte göra det nästa gång.
  Och vad är små styrkor? I Krims fall har Ryssland fört in större styrkor på en vecka än hela Sveriges totala mängd soldater.
  Ryssland har väl i alla fall totalt 4 (!) divisioner fallskärms- och luftburna soldater i sina VDV-styrkor, de soldater som Bildt refererar till som små snabbinsatsstyrkor. Utöver det SF-förband som Spetsnaz och Marininfanteri.
  Inget smått där inte....

  Annars håller jag med vad det gäller ubåtar, fjärrstridsvapen...frågan är bara vem skall tillverka A26an?

  SvaraRadera
 25. Hur ska de 10 tals pjäser i teoretiska försvar som du målat upp hjälpa mot en krigsmakt som bestämt sig för att ta Gotland och skickar dit 1000 flyg på en och samma gång. Det blir helt enkelt för många måltavlor och då är gotland förlorat. Fasst till ett rätt dyrt pris i alla fall. :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl bättre att tvinga dem skicka 1000 flygplan och konstatera att långt ifrån alla kan göra en andra resa, än att det räcker med 10 för de kommer kunna landa och starta obehindrat. Man har ju genast gjort operationen 100-falt dyrare - minst. Med tanke på att man måste räkna med svinn på den utrustning och det manskap som flygs in också.

   Nyckeln är att vi måste se till att aldrig hamna i den situationen att ett mål kan tas utan att motståndaren måste kämpa. Kan de besätta ett område utan strid, blir det svårare att ta tillbaka det, dels för att anfall av försvarad terräng alltid är svårare än försvaret av den samma, dels för att det helt plötsligt är vi som måste starta kriget s.a.s.

   Radera
 26. Mycket intressant inlägg Lars. Bra skrivet.

  SvaraRadera
 27. Ska vi ha ett skydd mot Ryssland så är det bara ett skydd mot kärnvapen som gäller. Den dagen de går utanför sina gränser bryter helvetet löst och det är mycket nära nu pga Ukraina.
  Även kärnvapen har ett bäst före-datum. Allt fler av dagens lagrade kärnvapen har nu så pass osäker funktion så att även en vedergällande kärnvapenmakt kan få ett avgörande övertag efter en blindgångare.
  Det finns alltså både behov och vilja att steka falukorven innan den blir för gammal i kylskåpet.

  De spelar ingen roll hur vi än rustar om vi inte kan stoppa alla slags kärnvapenbärande system. Det räcker med att, om så bara en enda atombomb når sitt mål blir paniken total inom alla samhällsfunktioner, hela samhället inklusive försvaret lamslås.
  Det finns heller inget behov av ett invasionsförsvar där kärnvapen utplånat alla livsvillkor. Tänk t ex Gotland... - vem skulle invadera ett Gotland som är lika obeboeligt som Bikiniatollens bombade öar.

  Paniken drabbar inte bara i Sverige. Ryssland och Kina som har en annan mentalitet skulle iofs inte bry sig om några miljoner människor dör vid ett kärnvapenanfall men hur skulle USA reagera? Närmast att jämföra med är väl WTC-katastrofen där de i full panik gick ut i anfallskrig för att hämnas mot helt oskyldiga länder som Afghanistan och Irak.
  Vad den paniken ledde till vet vi i dag. De hemvändande soldaterna verkar fullt upptagna med att begå självmord liksom att hela nationen förbereder såväl politiskt som ekonomiskt självmord. Konventionell krigföring enligt gamla normer fungerade inte, inte heller proxyvarianten i Menaländerna så nu kvarstår bara kärnvapenvarianten innan bomberna rostar och möglar till sopor som inte kan återanvändas.

  Håller med om att det ska finnas skyddsrum för civilbefolkningen och alla MSB:s resursbehov men som i stort sett okunnig gällande dina förkortningar och kryptiska påbud vill jag ha svar på två enkla frågor:

  1/ Vad menas med "porté"? - Inte ens Google eller Wikipedia lyckas antyda ett samband med artikelns text i övrigt.

  2/ Vilket / vilka av vapensystemen i din kravlista stoppar dessa myriader av ryska kärnvapenbärare typ Iskander, S-400 och BrahMos?

  SvaraRadera
 28. Tysklands i praktiken vägran att bygga ubåten A26 tyder på att Sverige och dess militär ses som farlig och något som de inte vill ha att göra med. Det kan knappast finnas någon annan förklaring till att FMV tvingas ta hjälp av flygplanstillverkaren SAAB. Nu har har den tyska ubåtstillverkaren beslutat att överföra verksamhet till Malmö för att försvåra för SAAB att ta personalen. Detta har inget med affärsmässighet att göra. Det finns ingen anledning för FMV att pressa den tysk-svenska tillverkaren så långt. Övergripande beslut från Tyskland och NATO måste ligga bakom, som företaget naturligtvis följer. Jag vet själv från min tid i Karlskoga hur direktörerna satt i knät på makthavarna i Stockholm, inte minst när Palme härjade som mest och fabricerade vapenexportaffärer inför sin död för att sprida villospår. Jag vet från de som höll på med detta på Bofors att allt var styrt från Stockholm.

  Detta är mycket allvarligt säkerhetspolitiskt eftersom det visar att stormakterna driver med svenskarna och detta beror uppenbart på deras rysskräck. De anses farliga. I ett allvarligt läge kan de bli ett bondeoffer och vara förödande för landet. På liknande sätt var det när Palme gjorde upp direkt med amerikaner och ryssar och på ett smart sätt mosade den stolta svenska flottan med diverse ubåtspåhitt, vilket tas upp närmare här. Även Bofors och Karlskoga fick förövrigt en smäll.

  http://schlaug.blogspot.se/2014/02/28-ar-sedan-olof-palme-mordades.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så alla ni som tror att NATO ska fixa saken, glöm det. Dom vill inte ens ta i er med tång. I den amerikanska militärledningen är Sverige ett föraktat land och där kan de nog tävla med Putin. Dessutom har ett medlemskap i klubben ett litet värde om det smäller på riktigt. De med mest kärnvapen har mest naturresurser och de inga idioter och tar risker för vem som helst.

   Radera
 29. Svar
  1. verkar dock slutsåld på svenska, finns på engelska här

   Radera
 30. Så klart, när alla industrier är sålda till utlandet --> Volvo, Saab, Kockums, Bofors, Hägglunds, ..Det är väl bara Ikea vi kan lita på nu, men tyvärr kan vi inte försvara oss genom att kasta möbler på Fi..

  SvaraRadera
 31. Trodde alla visste att försvaret finns till för att någon (staten) ska skyffla in en massa order-miljarder i bolag som s(t)aab och äricsson så att dessa ska kunna ta fram produkter att sälja till främmande makt. Sen har vi har ju en satans massa överbetalda ingenjörer som måste få lön..

  SvaraRadera
 32. Har inte grunnat så mycket på vilken typ av försvar vi skulle behöva.Om det blev alvarlig läge och invasionsförsök mot SVERIGE,så är ett totalt krig redan ett faktum,och VI får skulle bara kunna hoppas på att VI inte får atom-laddade missiler i huvudet.Skyddsrum och ett starkt hemvärn med inrikting på att skydda viktiga samhällsfunktioner främst mot terrorism.Det är min filosofi

  SvaraRadera
 33. Bravo! Nu börjar det likna något!

  Analysen liknar min nästan på pricken (även om min inte är lika detaljerad, och vi har aldrig kommit överens tidigare.)

  Problemet med försvaret är inte i första hand Borg/Reinfeld (varför slänga skattepengar på något som inte fungerar?) utan i första hand Försmarsmakten själv som är extremt ineffektivt. (länk)

  Det går att klara ett trovärdigt förslag på nuvarande budget (länk)

  Välutrustade hemvärnsförband på gotland (länk)

  Archer är ett potent multiverktyg (länk)

  Inget omnämnande av ytstridskrafter. (länk)

  SvaraRadera
 34. Viss övertro på värdet av att ha en "stor cigarr" verkar genomsyra synen på Lv. Underskatta inte kostnaden för system av ASTER 30-typ och underskatta framför allt inte deras mättnadsförmåga. Framför allt inte långsiktigt. När batteriet avfyrat sina 8 missiler så tar det närmare timmen att ladda om det. Transportfordon med kran måste fram...
  Iskander-scenariot i Midsommargryning är orealistiskt mot ett storskaligt anfall med missiler gör man bäst att hålla Arabel-radarn tyssssst och huka sig i ledningscentralen. Sådan svärmar lämnas lämpligen till ett utspritt Lv på djupet. Oj - den gamla förlegade Lv-doktrinen!

  ...samtliga långräckviddiga system har samma problem som ASTER. Mot ett storskaligt anfall saknar de betydelse, Deras förmåga ligger i att fungera som "power projektors", vilket de uppenbarligen utför med den äran. SA-21-systemen i Kaliningrad gör jobbet med den äran - den har fått gräddan av Svenska MÖP-bloggare att rita stoooora cirklar...

  SvaraRadera
 35. Håller med Grönvita ovan - bra inlägg tyvärr "drunknade" den delen om inkompetens och att vi inte får ut något "pang för pengarna"
  Precis som du säger är det meningslöst att lägga mer pengar på FM nu med den rådande inkompetensen avseende att skapa "pang för pengarna"
  Det FM borde investera i just nu är precis som du säger kompetens (avseende att skapa "pang för pengarna")
  En annan egenskap som FM borde investera i är ett riktigt "föregångsmanna-ledarskap" - ett sånt som jag trodde var kännetecknande för FM
  Grundevik skriver idag hos WW om vikten av en prestigelös diskussion
  Bristen på prestigelöshet hos i ledningen inom FM och försvarspolitikerna är nog den enda bristen som är större än bristen på kompetens - ingen kan någonsin erkänna att de gjort eller tänkt fel
  Och systemfelet är väl att prestigen har belönats - man har hjälpt till att hålla varandra om ryggen
  Ingen har väl blivit belönad för att man har varit prestigelös och erkänt att man gjort eller tänkt fel?
  Du har nog rätt Cornu - ska vi få ordning på detta så får vi nog sparka alla i ansvarig ställning och börja om från början (eller iaf tillräckligt många)

  SvaraRadera
 36. "1. Svenskt artilleri är baserat i sin helhet i Boden. Boden skyddas av 350 000 finnar."

  They could still be within the reach from other parts of Northern Russia, Iskander of air strike. Better store your artillery in Southern Norway, where it is both nearby, and under NATO's political/military protection. You just need a secret deal with the Norwegians... Better yet, buy those 24 Norwegian Archers and just leave them there, again with a silent agreement with Norwegians.

  SvaraRadera
 37. Imponerande sakkunskap och konstruktivt av dig att gilla läget med IO 14!

  Jag tillhör den gamla skolan och anser att en så pass militärstrategiskt viktig ö, som Gotland måste ha stadigvarande militär närvaro. Så mycket av mitt tänkande präglas av kalla krigets tankegångar. Och jag är nästan säker på att både Finland och det historiskt tillbakablickande Ryssland tänker på samma sätt.

  Åtminstone måste det finnas ett lättrörligt luftvärn, kustartilleri, fältartilleri och uthållig militär trupp med bepansrade fordon. Numären har jag inga utvecklade tankar om. Jag kan hålla med om att det kanske inte är det mest nödvändiga med en fast flygbas på Gotland.

  Om främmande makt anser att det säkerhetspolitiska vakuum, som ligger som en tät dimma över det demilitariserade Gotland, upplevs som hotfullt och därför måste fyllas med militär närvaro, riskerar Sverige att bli pucktvåa, om svensk försvarsdoktrin gå ut på att Gotland ska besättas från det svenska fastlandet vid skarpt läge.

  Man bör också beakta att många av de sofistikerade vapnen som du räknar upp är dyra och fåtaliga. För att få någon uthållighet i vårt försvar så måste det även finnas billigare och massproducerade vapen. Minns OUP och Libyeninsatsen då både Frankrike och Storbritannien fick slut på sina flygburna, sofistikerade vapenlaster, och måste kalla på förstärkning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den gamla skolan tycks väldigt gammal och sakna utvecklade tankar. Om rysarna vill ha Gotland, mot all förmodan, så köper eller leasar dom ön mot oljeleveranser. Svenskarna behöver nog inte hotas med kärnvapen för de vill så gärna åka till macken och tanka stoppa något i munnen. Vårt försvar finns inte längre för det är nästan inga svenskar som riskerar något för det här skitlandet. Och absolut inte med en masslakt med massproducerade vapen.

   Radera
  2. I det scenario där Ryssen anser sig behöva Gotland så finns det nog inte tid för diplomatiska överläggningar om handelsavtal, och Sverige skulle nog inte vara så lockade att ingå sådana avtal just då. Det är snabbare och billigare att ta ön med militär makt, särskilt om ön är oförsvarad. Du kanske inte noterade det, men handelsavtal hjälpte ju inte Ukraina direkt, eller?

   Radera
  3. Om den tiden kommer har nog Sverige stora och akuta problem med oljetillförseln och ett ”handelsavtal” får högsta prioritet. Det är absolut smidigast för ryssarna att görs en deal. Svenskarna har ju gjort affärer tidigare och fått kol, kvävegödsel, handelsstål, maskindelar och annat från Tyskland. Och även sålt grejer. Allt annat är ologiskt. Även krig har en viss logik. Och det går inte att lugga en flintskallig.

   Radera
 38. Inte heller krig är antingen svart eller vitt, och lyckligtvis finns det proffs inom FM som vet det. Hittade ett citat i en kommentar i Allan Widmans blogg nyligen av mj Peter Neppelberg, känd stril-expert:  "6 mars 2014 14:23
  Allan

  Poängen med basering på Gotland är inte att vara sitting ducks i ofred. Det är att vid händelser i vårat närområde (dvs Östersjön) i "fredstid" kunna verka med någon form av uthållighet utan att ödsla tid med långa an och återflygningar från tex Såtenäs.


  Vänligen

  Peter Neppelberg"

  SvaraRadera
 39. Om man mekaniserade hemvärnet på Gotland så skulle ju tröskeln bli betydligt högre. Vi har ju trots allt en massa Stridsfordon 90 över.
  Det borde även vara billigast!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du någon aning om vad "mekanisera hemvärnet på Gotland" egentligen innebär och vad det skulle kosta? Det är lite mer än att köra över några omodifierade strf 90 och ställa i förråd...

   Radera
 40. Mycket snack om att basera förband på Gotland, men ändå sker det inte. Jag kan se flera skäl: Försvaret är gravt underfinansierat även om vi inte skaffar ny materiel före nästa decennieskifte. Det finns idag inget parti som i praktiken vill resp kan påverka höjning av försvarsanslaget men det finns flera som kan och vill påverka en sänkning. OBS att jag skriver "kan påverka". En annan faktor som vi säkert aldrig får veta något om förrän tidigast när sekretessen släpps för forskare om 20 - 30 år är vad representanter för ryska utrikesdepartementet sagt till vår regering angående vad som skulle få ryska regeringen att känna sig provocerade. Vi har dock även offentligt fått läsa en del som passar bra in på frågan om förband på Gotland.
  Vore jag rådgivare till nästa regering med mandat att utforma vårt framtida försvar så blev det ett skalförsvar som i mångt och mycket ser ut som din skiss, Lars. Skillnaden skulle främst vara att jag skulle ta av det överskott som i år prognosticeras för statskassan och köpa in minst ett 50-tal långräckviddiga attackrobotar. Därefter skulle regeringen deklarera att ögonblicket efter att krigshandlingar begåtts mot Sverige så skulle dessa robotar sättas in mot det anfallande landets infrastruktur. Titta på diagrammet för 3 x Rb 15 men utsträck robotens räckvidd till 500 km (KEPD). Den kan integreras till 39 C/D så vi behöver inte vänta på 39 E för denna kraftiga förstärkning.

  SvaraRadera