Aktuellt

"Tag några öl innan du loggar in på börssidorna"

En god vän till mig tillika aktieräv berättade att vederbörande fått tipset att "ta några öl innan du loggar in på börssidorna". D...

2013-12-10 13:24

Researchgruppen/Expressen bryter mot Disqus användaravtal

Researchgruppen och Expressen hävdar att deras utnyttjande av en säkerhetslucka i Disqus API:er är fullt lagligt. Det är mycket möjligt att det stämmer, men det bryter mot det användaravtal man ingår för att få använda Disqus tjänster, inklusive API:erna.Från Disqus avtal.
"Service Rules. You agree not to engage in any of the following prohibited activities: (i) copying, distributing, or disclosing any part of the Service in any medium, including without limitation by any automated or non-automated “scraping” except for uses allowed under the “Feed and API” section below; [...](vii) collecting or harvesting any personally identifiable information, including account names, from the Service; (viii) uploading, posting, transmitting, sharing, storing or otherwise making publicly available on the site, or other channels, any private, personally identifiable information of any third partyincluding, but not limited to: addresses, phone numbers, email addresses, Social Security numbers and credit card numbers; [...] (xii) accessing any content on the Service through any technology or means other than those provided or authorized by the Service or Disqus’ written permission;"
Om jag uppfattar det rätt måste man ingått detta avtal, eller motsvarande, för att kunna anropa Disqus API:er.

Researchgruppen bryter alltså mot ett ingånget avtal, och det är Kalifornisk lag som gäller här, och man kan helt enkelt dras inför domstol och stämmas skiten ur i Kalifornien, om Disqus väljer att gå vidare med detta.

Som bekant är inte allt som är möjligt tillåtet. Det är kanske inte olagligt och åtalbart som ett lagbrott, men det är civilrättsligt upplagt för en stämning för avtalsbrott.

Vi får väl se när Disqus vaknar.

Tillägg: Som professor Mårten Schultz påpekar på Twitter är det osannolikt att det är Researchgruppen som juridisk person som ingått avtal med Disqus, utan det är antagligen en enskild användare som jobbar åt Researchgruppen, som Disqus kan sätta efter. Schultz påtalar också att sannolikt kan den enda sanktionen bli avstängning av användaren.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

37 kommentarer:

 1. En liten grupptalan mot AFA eller Expressen.
  Hur vet man om man får vara med i gruppen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ingen har brutit det avtal du själv har accepterat. Inte heller har du någon rätt till ersättning enligt ditt avtal. Det ovan är en affär mellan Disqus och Expressen.

   Radera
  2. Vad skulle få Disqus intresserat av en sån process i så fall?
   Grupptalan mot Disqus då?
   Katten på råttan råttan på repet!

   Radera
 2. Det är som vanligt när Aschberg är i farten. Ändamålet helgar medlen.

  Vore ju roligt om det någon gång kunde slå tillbaka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, han förlorade ju ~19 miljoner i en bedrägerihärva där han trodde sig komma över ett scoop. Så någon gång har det ju allt slagit tillbaka.

   Radera
 3. Hur står sig security by T&C mot security by obscurity?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dåligt. Det är synnerligen svårt att stämma någon på en annan kontinent eftersom det inte går att begära någon utlämnad för en civilrättslig process. Rent avtalsrättsligt är det också en intressant fråga om huruvida avtalet överhuvudtaget gäller eller inte och i så fall vilken jurisdiktion som är tillämplig.

   Det är lätt att skriva vad sjutton som helst i användaravtal, men mycket av det som brukar stå i amerikanska användaravtal är överhuvudtaget inte tillämpligt i Sverige. Det brukar till exempel finnas alla möjliga friskrivningsklausuler som inte är förenliga med svensk konsumentlagstiftning, och då går lagstiftningen före användaravtalet.

   Radera
 4. F.ö. så är ju frågan om detta åsiktsregister som de nu skaffat sig är lagligt. Med tanke på register på kriminella romer och IB-affären.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Greenious

   Jag antar att det är pga att det är journalistik som gör registret lagligt. Journalistiska ändamål utgör ju ett undantag i PUL om jag inte minns fel.

   Men frågan är ganska relevant då man ju varit ganska fördömmande när det gäller polisens register, men när journalister sätter upp personregister så blir det inte så mycket kritik.

   Det sägs att media skall bevaka den politiska makten, men det verkar vara så att det krävs att någon bevakar den mediala makten.

   Radera
  2. Ja Palme och Co var smarta när de strök maktdelningen, skapade en politiskt tillsatt dömande makt, skrev in tredje statsmakten i grundlagen - utan några skyldigheter eller kontroll och året därpå snärjer den i ledband med presstödet.

   Några år innan hade han ordnat så politiker blir de som ytterst fördelar universitetens pengar.

   Total kontroll för partistyrelsen! I princip direkt hämtat från det dåtida stora grannlandet i Öst.

   Radera
  3. Åsiktsregistrering är kontroversiellt när det är myndigheter som registrerar.

   Däremot anser jag att det torde vara synnerligen okontroversiellt för enskilda personer eller organisationer att komma ihåg vad andra enskilda personer har sagt i någon given fråga. Det går knappast att lagstifta bort den möjligheten.

   Radera
  4. Datalagen gäller väl myndigheter så som privatpersoner? Det är redan reglerat hur och vem som får föra register med personuppgifter och kontrollorganisation eller har jag fel?

   Datalag (1973:289)

   Radera
  5. Författningen du länkar till är upphävd sedan 1998. Motsvarande bestämmelser återfinns numera i Personuppgiftslagen (1998:204), se https://lagen.nu/1998:204. Denna gäller även privatpersoner men har som sagt en särskild undantagsparagraf för journalistiska ändamål. Ursäkta raljerandet i den förra kommentaren.

   Radera
  6. Jämför News of The World i Storbritannien när de "hackade" kändisars telefonsvarare... samma scenario.

   Radera
  7. Åsiktsregistrering i allmänhet är knappast mindre obehaglig när oreglerade organisationer sköter den. Förutom Aschbergs koppling till Expo, som sannolikt skulle vara klassad som kriminell i många andra länder, så har i regel iaf myndigheter vissa krav på sin hantering.

   Jag gillar inte alls hur demokratin i sverige håller på att urarta. Även om jag inte hör till de grupper som drabbas nu, då jag inte bekänner mig till socialism i allmänhet och inget parti i riksdagen i synnerhet, så tycker jag det är skrämmande.

   Radera
  8. Undantaget för journalistiska ändamål har visserligen tolkats brett i praxis men det finns definitivt en risk för att de i något skede har behandlat uppgifterna i strid med lagen. Särskilt som det till viss del tycks ha handlat om "känsliga uppgifter".

   Radera
 5. Cornu, anstiftan till brott är ett brott. Det bör gälla även avtalsbrott.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Avtalsbrott är ett kriminellt brott lika mycket som ett benbrott är det.

   Radera
  2. Häng alltså inte upp dig vid ordet här.

   Radera
  3. Avtalsbrott är inte en straffrättslig fråga, utan en civilrättslig. Anstiftansbegreppet existerar inte inom sådan rätt.

   Radera
  4. AVTAL OM HANDELSRELATERADE ASPEKTER AV IMMATERIALRÄTTER

   2. Fysiska och juridiska personer skall ha möjlighet att förhindra att information över vilken de lagligen förfogar, inte utan deras samtycke röjs för, anskaffas av eller används av andra på sätt som strider mot god affärssed (10), om informationen i fråga
   (a) är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts samman, är allmänt känd hos eller lätt tillgänglig för den personkrets som normalt sett handskas med denna typ av information,
   (b) har kommersiellt värde genom att den är hemlig, och
   (c) personen som lagligen förfogar över den har vidtagit med hänsyn till omständigheterna rimliga åtgärder för att hålla den hemlig.

   (10) Termen "på sätt som strider mot god affärssed" skall i detta avtal åtminstone innebära kontraktsbrott, röjande av förtroende eller anstiftan till sådana handlingar, och inbegriper anskaffning av företagshemligheter av tredje man som hade vetskap eller av grov oaktsamhet inte hade vetskap om att sådana handlingar var förbundna med anskaffandet.

   Radera
  5. Ett till exempel:

   En tredje man som har handlat i samförstånd med ena parten i ett
   avtalsförhållande vid svek mot den andra parten har, eftersom
   handlandet bedömts vara kvalificerat otillbörligt, ansetts skyldig att
   ersätta ren förmögenhetsskada som handlandet orsakat.
   De sakförhållanden som hovrätten har funnit utredda i målet innebär att Frasses har
   handlat i samförstånd med Lotsbåten när Max svikligen har förletts till att ingå ett avtal
   som Max inte skulle ha ingått om Max känt till Lotsbåtens och Frasses avsikter. Sveket har
   fullföljts genom åtgärder i strid med villkoren i avtalet som har lett till att Frasses har
   kommit över Max lokal och kunnat driva en hamburgerrestaurang där till skada för Max.
   Det har inte kommit fram någonting i målet som talar för att konkurrensrättsliga hänsyn
   skulle göra Frasses handlande försvarligt. Tvärtom framstår detta som kvalificerat
   otillbörligt; som hovrätten har uttalat utgör Frasses handlande ett tydligt avsteg från vad
   som måste krävas av en kommersiell aktör. Fallet är så allvarligt att Frasses bör åläggas att ersätta Max för den skada som handlandet har orsakat Max.

   Radera
 6. Jag tror man är ute på väldigt tunn is om man försöker påstå att informationen endast är till för journalistiskt syfte. Om Expressen sponsrar detta är det beklagligt.

  SvaraRadera
 7. Expressen hade en färdig granskning av AFA-men journalisterna förbjöds publicera den-
  http://www.youtube.com/watch?v=YR18XmcC7M0

  SvaraRadera
 8. Så det är OK att bedriva åsiktsregistering i öppen form som blog?

  Varför lägger inte polisen upp (som enskild person) "zigenarregistret" som öppen blog då, i ren journalistisk anda?

  SvaraRadera
 9. Skillnad på romregister och romregister tydligen. Det senare bestående av folk som skrivit på fyllan är helt ok då, och kan t.o.m. användas till att sparka folk

  SvaraRadera
 10. Fräscht av Expressen med med åsiktsregistrering. Fräscht att skrämma folk till tystnad i den demokratiska debatten genom att få folk att bli ängsliga att förlora sina jobb. Fräscht att regeringen, nästan all opposition och i princip all media har samma åsikt och att de som tycker annorlunda hotas med uthängning offentlig stigmatisering.

  Hoppas nu att Expressen är riktigt nöjda med att många medborgare ikväll håller inne med sin åsikt av rädsla för att Expressen ska köra ett minidrev mot dom i framtiden.

  För ett tystare, räddare samhälle med riktigt lågt i tak - Expressen
  Sverige är inte ett öppet samhälle utan ett DDR-samhälle där folk knappt vågar yttra sina åsikter ens för familj och nära vänner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så har det tyvärr blivit i dagens Sverige, ett slags DDR-light.

   Det vore ju hederligare om man vågade diskutera sakfrågan i stället för att ägna sig åt åsiktsregistrering.

   Nu återstår ju att se hur de använder denna information, men de vågar nog knappast börja hänga ut privatpersoner som har fel åsikt, men vem vet?

   Valrörelsen 2014 kommer bli oerhört ful, och vill etablissemanget missgynna SD så tror jag att de använder fel taktik vilket alla opinionsmätningar antyder.

   Radera
  2. DDR-light?

   DDR/Stasi hade befunnit sig i ett kroniskt tillstånd av extas om de hade haft samma möjligheter som står till buds idag. Expressen har tagit flera steg bortom det anständigas gräns. Hänga ut politiker som upptäcks med bägge fötterna i munnen är en sak men när man ger sig på privatpersoner som inte ens begått något brott är det riktigt allvarligt.

   Radera
 11. Expressen har publicerat rasistiska uttalanden som politiker har gjort anonymt. Vanliga människor med demokratiskt sinnelag tycker naturligtvis det är det som journalister ska göra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hade däremot Expressen outat vanliga medborgares rasistiska kommentarer gjorda på fyllan så vore det en annan sak. Politiker är dock offentliga personer. Stor skillnad.

   Radera
  2. Jag tror inte folk i allmänhet uppfattar det här "scoopet" så.

   Många, mig inräknad som inte ens varit inne på avpixlar och kommenterat, upplever detta som ganska kränkande. Inte minst att de nu har 6600 mer eller mindre oskyldiga människor i ett register för deras åsikters skull, i syfte att hänga ut dem när det passar.

   Man kan jämställa det med att göra husrannsakan hos 6000 människor i syfte att jaga knarklangare, men att man passar på att notera allt annat skadligt man kan sätta åt folk med om de skulle misshaga.

   Nej du, detta slätar du inte över så lätt...

   Radera
  3. Men var är de publicerade då? Kan du kolla vilka som är med?
   Hur ska du kunna göra någon undersökning utan att få överskottsinformation?

   Radera
  4. Det är en underdrift att kalla 6000 personer för överskottsinformation om man vill åt ett par SD-politiker.

   Radera
 12. Vi har fått en stat där media hänger ut opposition.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej men vi har en tidning som avslöjat vad politiker tycker i smyg så att vi kan ta bättre ställning till om vi ska rösta på dem.

   Radera
  2. Jo då det rör sig om mer än aktiva politiker.

   Radera