Cornucopia?

Aktuellt

Safaris integritetsskydd hindrar kommentarer på bloggen - bugg när du försöker stänga av

Det är nu utrett varför det inte går att kommentera på bloggen för en del användare av Apples Safari-webläsare. Apples (förvisso Open Source...

2013-11-13 10:44

JTI: Energikris leder till svält i Sverige

Inget överraskande för bloggens läsare, men en energikris där importen av olja till Sverige störs leder snabbt till svält i landet. Vad som är nytt är att JTI genomfört och publicerat en omfattande studie av vad som skulle hända. PDF:en är obligatorisk läsning. Se även ATL.


JTI har tittat på tre scenarion, där importmöjligheterna för olja plötsligt störs för Sveriges del under en period av 3 - 5 år. Orsaken kan exempelvis vara politisk (krig, ofred, blockad, terrordåd etc) eller på grund av naturkatastrof. I värstascenariot, där 75% av oljeimporten försvinner, räknar man med att dieselpriset kan stiga till 160:- SEK per liter.

Sverige har som bekant inget civilförsvar och inget ekonomiskt försvar längre. Som jag påtalat om och om igen finns inga beredskapslager av livsmedel och beredskapslagren av bränsle räcker som bäst i 60 - 90 dagar om krisen börjar precis vid branschens rapporteringstidpunkt. Däremellan är lagren lägre.

Karin Svanäng på Länsstyrelsen i Uppsala län:
"Idag finns inga beredskapslager av livsmedel eller bränsle utan samhället är helt beroende av en kontinuerlig tillförsel. För att öka beredskapen och synliggöra sårbarheten undersöker Länsstyrelsen möjligheten att i samarbete med kommunerna studera hur samhällsviktiga transporter, som hemtjänst- och livsmedelstransporter, kan komma att påverkas vid en fossil drivmedelsbrist"
Resultatet av energikrisen.
Vad blir då konsekvenserna för Sverige? Från vår redan idag låga självförsörjningsgrad runt 50% totalt, så faller produktionen krafitgt. I värstascenariot med hög brist upphör produktionen av matolja helt, frukt och bär faller med 75%, spannmål med 67 - 70% och mjölkproduktionen med 40%. Spannmålskrävande gris och kyckling (och ägg) faller med 64% i produktion.

Det enda som ökar är produktionen av får- och nötkött, då mycket mark bara kommer brukas som naturbete. Betesdjur är som bekant drivna av solenergi (=gräs etc) och står själva för både skörd, sådd, markbearbetning och gödsling.

Naturbetesdjur är alltså av största vikt för vår livsmedelsförsörjning i händelse av kris och måste finnas så att man snabbt kan skala upp aveln och köttproduktionen, då det är de enda som kommer kunna producera mat på många marker om oljan rycks bort. Tänk på det när vi nu via varg och djurskyddslagarna slår ut den svenska djurhållningen. Det tar tid att skala upp djurhållning, då avel tar tid.

Initialt kan vi vänta oss ett överflöd av kött i hög brist-scenariot. Trots allt ska 60% av alla mjölkkor slaktas ut, liksom 67% av grisarna och hönsen. Detta lär ske det första året.

Sveriges folk kan hållas över svältgränsen om 25% av oljeimporten försvinner, men det blir generell svält i landet i medelbrist- och högbristscenariot. JTI:
"På medel och hög bristnivå av fossil energi uppstår en situation där det inte är möjligt att hålla Sveriges befolkning ovanför svältgränsen."
Frågan hur en långsammare minskning av tillgången till olja skulle slå, dvs peak oil. Till ca 2030 har jag räknat med att 90% av oljeimporten försvinner för svensk del. Frågan är om vi kan ställa om jordbruk och livsmedelsförsörjning på 17 år, när alla förtiger och förnekar problemet, eller om vi får ett svältscenario som är värre än JTI:s värstascenario?

Sveriges livsmedelsförsörjning är iaf extremt sårbar för utebliven oljeimport. Det är knappast mycket bättre i andra länder och västerländsk livsmedelsindustri bränner från jord till bord ca 10-11 kalorier fossila bränslen per 1 kalori solenergi som lagrats i maten och som vi äter upp.

Vad för kriser kan slå ut 50% eller mer av svensk oljeimport? Till exemplen kan ett inbördeskrig i Ryssland räknas, eller för den delen en extern konflikt där Ryssland stryper sin oljeexport helt. Sverige importerar idag rätt lite olja från Gulfstaterna, men en större bred konflikt i området skulle ändå minska tillgången på olja globalt. I det läget kan den som betalar bäst få tillgång till olja, vilket knappast är det svenska jordbruket.

Rapporten heter iaf  Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel - möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi och bör läsas.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

94 kommentarer:

 1. Jordbruket kommer tvärtom vara bland de som betalar allra bäst för oljan. Orsaken är marknaden - eftersom mat trots allt är viktigast för folk, så stiger priserna automatiskt till den nivå som krävs för att bönderna ska kunna producera.

  Allt snack om brist på mat luktar nationalekonomisk analfabetism, värre än snacket om chokladbrist om några år. Man förutsätter att den viktigaste 1-2%-en av ekonomin inte skulle kunna upprätthållas vid en allmän brist på en insatsvara!?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lite böjd att hålla med faktiskt, plus att man yrar lite om man man inte beaktat "energieffektivisering", t ex att man skulle byta energislag. Vi har ju ändå vissa inhemska energitillgångar.

   Som exempel konstaterar man bara att mineralgödsel och växtskyddsmedel kräver stora mängder fossil energi att få fram vilket jag inte tror är riktigt sant - man kan nog producera dem med stor andel icke-fossil energi.

   Radera
  2. Men då vill jag komma med historiska exempel :-)

   Kanske, men billig mat är kanske det viktigaste för att det inte skall bli uppror.

   Jämför: Romarriket, diverse uppror i slutet av tsarryssland, slutet av första världskriget, eventuellt den arabiska våren och historien bakom Carl Larssons Midvinterblot. Det senare makthavarnas skräck! Alltså kommer billig mat vara på makthavarnas agenda och då kan man inte veta hur det slutar. Värst är väl exemplet ifrån tjugotalets Ukraina eller 1800-talets Irland. Lämpligt nog var väl ett liknande scenario en del av den senaste NATO-övningen i Sverige?

   Radera
  3. Även Sverige har haft diverse hungerkravaller under 1900-talets första hälft.

   Radera
  4. @Jeppen:
   Hur rimmar detta med utseendet på olika gruppers ekonomiska situation i nuläget? Jag själv, som kör en pytteliten dieselbil och har en mycket god ekonomisk situation, kommer vara oändligt konkurrenskraftig om dieseln jämfört med en jordbrukare som i nuläget överväger att lägga ner. Jordbrukaren måste så, skörda, förädla för att få ut det högre priset för sin produkt. Det är alltså ganska lång tid innan han får pay-off men dieseln måste han betala omgående ink moms. Så du har en poäng i det långa loppet men det tar bara en dryg vecka att svälta ihjäl...

   Radera
  5. Ben Dover, på de aktuella 3-5 åren kan man inte få fram alternativ energi eller ställa om, det tar längre tid än så.

   Kvävegödsling kan framställas ur godtycklig energiform, då man drar kvävet ur luften. Bekämpningsmedel görs däremot av fossil råvara i den petrokemiska industrin. Men idag är det även fossilenergi för kvävefabrikerna. Att ändra det tar åratal, om man nu är säker på att krisen bara inte är tillfällig

   Hur lång tid tror du det krävs innan man kommer ur förnekelsefasen och börjar ta fram alternativ? När muppar kommer säga marknaden löser allt och krisen är över om en vecka, månad eller ett år?

   Radera
  6. @Cornu

   De som förnekar att det gapar tomt i kyl, frys och på matbord kommer vara i förnekelsefasen ganska kort tid av en eller annan anledning. Den politiker som vill sitta kvar efter nästa val eller till och med till nästa val lär prioritera matproduktion på ett eller annat sätt.

   Radera
  7. Det är väl rätt länge sedan det fanns några marknadskrafter att tala om inom jordbruket.
   Åtminstone inte sedan Skärholmenfruarna demonstrerade i början av 70-talet.

   Radera
  8. Fossilenergi för kvävefabriker? Skulle tro att det går en superfet elkabel in i fabriken - om det nu finns en sådan fabrik i Sverige öht. Men jag kan ha fel.

   Min poäng är att rätt många verksamheter helt enkelt drivs med el. Vi har 50 eller 90% icke-fossil elproduktion beroende på om man räknar med kärnkraften. Så de verksamheter som drivs med el fortsätter antingen som vanligt eller stänger pga elbrist.

   Ytterligare en möjlighet i sammanhanget är så klart att sälja den el vi faktiskt har. Det är få förunnat att ha en så pass fossiloberoende energisektor som vi skulle jag tro. För varje kWh el vi säljer till nån stackars centraleuropé kan vi kanske köpa en liter bensin eller nåt annat som förbättrar vår levnadsstandard?

   Råvaran till bekämpningsmedel är väl lite kolväten kanske (organisk kemi är inte min starka sida). Rent ekonomiskt borde man dock kunna prioritera om lite grann om det går att sälja bekämpningsmedlet dyrare än drivmedlet. Redan idag är väl bekämpningsmedel dyrare per liter än drivmedel kan jag tänka.

   Radera
  9. Norska Yara kör fossilgas för sin kvävegödselproduktion. Går väl att ställa om, men sker inte. Svensk produktion av konstgödsel är väl exakt noll?

   Radera
  10. Det finns mycket man kan göra här i världen. Det är inte samma sak som att det görs eller att det går att ordna snabbt genom att knäppa med fingrarna.

   Radera
  11. @Anders
   Hur menar du nu? Marknadskrafterna är i allra högsta grad en stor del av jordbruket idag. Världsmarknadspriset på mjölkpulver slår igenom på avräkningspriset med kort fördröjning och detta i kombination med kostnaden för insatsvaror avgör hur många bönder som lägger av eller fortsätter. För att bara ta ett exempel.
   Konsumentens val på ICA är också en högst aktuell marknadskraft.

   Radera
  12. Den är lika fri som Enrons elmarknad.
   Största bidragstagaren i Sverige och Danmark är ARLA som med hjälp av stöden kan dumpa mjölkpriserna under produktionskostnad.
   Gå in på farmsubstidy.org och kolla villka de största bidragstagarnai EU är idel multinationella företag.

   Radera
  13. @Anders
   Nu är ju Arla ett producentkooperativ, dvs bondeägt. Sen har de inte tagit emot stöd sedan 2007 och jag vill minnas att det var exportstöd, vilket jag tycker inte ska förekomma naturligtvis.

   Att påstå att marknaden för jordbruksprodukter är "fri" kan man ändå göra i det avseendet att det inte finns någon central politisk struktur som styr över prissättningen i linje med prisförhandlingarna som fanns fram till 1990 (eller i Norge fortfarande).
   Och på den svenska livsmedelsmarknaden är det inte producenterna som styr, hur multinationella du än tycker Arla är, utan butiksleden i form av ffa ICA.

   Livsmedelsmarknaden har aldrig varit oreglerad men troligen inte mindre reglerad än nu någonsin (med undantag av 1992-1993)

   Radera
  14. @Gustav: Om det börjar se ut som att det blir tunt med mat i framtiden kommer folk börja hamstra, vilket driver priserna uppåt direkt och ger bönderna ökade inkomster. Dessutom verkar bönderna på en kreditmarknad där banker förstås har vett att låna ut pengar till en verksamhet vars produktion nästa år kommer dra in oerhörda pengar.

   Missväxt och matbrist händer bara i länder med för lite marknadsekonomi och äganderätt. Det vi ska frukta är socialism och reglerade priser! I dagarna har Chavez efterträdare i Venezuela använd militär för att hindra affärsägare att kompensera sig för inflationen. Hur många affärer i Venezuela kommer bestämma sig för att sälja till förlust hellre än att lägga ner? Hur kommer tillgången på varor utvecklas? Inte svårt att gissa...

   Radera
  15. Så låt oss ledas av den osynliga handen och sluta att oroa oss. Den kommer att se till att oljan inte tar slut och att alla får mat till maximalt rätt pris. Och eftersom den inte redan dragit igång en massiv global satsning på kärnkraft kan jag bara dra slutsatsen att peak-oil inte kommer att inträffa.

   Radera
  16. @Karl: Bristen på kärnkraftssatsning är snarare ett symptom på att vi inte är i närheten av peak coal.

   Men ja, låt oss ledas av den osynliga handen och sluta oroa oss. Om vi oroar oss så bör vi undanröja hinder för den osynliga handen, såsom onödiga regleringar av kärnkraft.

   Radera
 2. Vi i Miljöpartiet förnekar bestämt att det skulle förhålla sig på det här sättet. Vi vill inte att det skall vara på det här sättet och då är det inte heller det. Det kommer alltid finnas mat så det räcker åt alla i det här landet och det kommer aldrig bli brist på energi. De som tycker annorlunda är onda. Vi är de goda oavsett hur lite vi använder våra förstånd. Basta!

  SvaraRadera
 3. Jordbruken kommer inte kunna betala bäst för oljan om pengarna inte finns. När det gäller jordbruk så måste man lägga ut pengarna år innan man kan få inkomsterna. Stiger oljepriset så ökar kostnaden direkt, inkomsterna kommer dock inte öka på minst ett år i och med fasta priser på skörden och att man måste vänta tills man kan sälja skörden.

  Undra hur priset på socker skulle utveckla sig i Sverige när vi stängt nästan samtliga sockerbruk. Citat från Wikipedia: "Sockerbruken var en vital del av landets krisförsörjning då man kunde få ut mycket energi som skulle fördelas till många i ett kallt land som Sverige. "

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du glömmer riskkapitalisterna. De kommer att satsa stort på jordbruk då de kan förutspå stora avkastningar på sitt kapital.

   Radera
  2. Tror inte att riskkapitalister vill driva jordbruk, särskilt inte då det krävs mångmiljoner i insatts, förlust i flera år, tungt arbete och oberäkneliga risker styrda av naturen även ifall man gör allt rätt.

   Redan idag kan man dock säga att riskkapitalister är inne på marknaden genom bankers mångmiljonlån till jordbruket. Hur villiga kommer dessa vara att ta ökae avskrivningar på lån till några få procents ränta? När räntan stiger kommer än fler bönder slås ut oavsett priset på olja.

   Vi komemr få vänja oss vid krafigt höjda matpriser helt enkelt samtidigt som jordbruket kommer gå på knäna.

   Undra varför socker inte var med i utredningen alls? Detta är ju ett mycket viktigt baslivsmedel. Med inhemsk produktion på endast en ort (som dessutom ligger i längst ner i detta avlånga land) så lär oljepriset kraftigt påverka priset på socker och sockerframställning.

   Radera
  3. @Axel Svensson

   Just det där med kraftigt höjda matpriser är ju skälet till att riskkapitalister skulle kunna vara intresserade av att satsa på jordbruk. Det är för övrigt ett skäl till varför jordbruken kommer att kunna betala bäst för oljan - de flesta prioriterar nog matutgifterna när det kurrar i magen...

   Radera
  4. Höjt pris innebär inte att intäkterna höjs när det höjda priset tvingas fram pga höjda råvarupriser (diesel, konstgödsel, utsäde, bekämpningsmedel). Marginalerna lär inte höjas för bönderna då omkostnaderna stiger. Politiker lär också se till att det inte går att ta ut några förmögenheter på livsmedelsproduktion. Tror att antalet riskkapitaliser som vill slå sig in på livsmedelsproduktion är mycket nära noll. Övriga led i kedjan lär det dock finnas riskkapitalister. Där är risken lägre och möjligheten till inkomster bättre oavsett väder, vind och natur.

   Radera
  5. @Axel Svensson

   Marginalerna behöver inte ökas för att bönderna skall ha råd med diesel. Det räcker med att kostnaderna för livsmedelsproduktionen täcks - och det lär de göra ifall det finns någon möjlighet till det (och möjligheterna kommer att tas i beaktande när det börjar kurra i magen).

   Om politikerna ser till så att det inte går att ta ut några förmögenheter på livsmedelsproduktionen så kommer de som vill sitta kvar iaf se till att livsmedelsproduktionen fungerar på ett eller annat sätt. Pengarna för att betala dieseln kommer att finnas där.

   Radera
  6. Du missade att kostnadsökningar på diesel, konstgödsel m.m. slår till direkt men att ökade inkomster för livsmedel tar år innan de kommer in. Priset som bonden får för det han producerar brukar redan vara satt när bonden sår. Skörden kommer flera månader efteråt. Marginalerna idag är så låga att ingen riskkapitalist skulle vilja ta i det med tång.

   Jordbruket lär alltså inte ha råd att betala bäst för bränslet de första åren. När djur slaktas för att det är för dyrt att ha kvar dom kommer köttpriserna sjunka initialt. Att öka antalet mjölkkor efter att priset har stigit så mycket att det i alla fall går runt kommer ta flera år. Det går inte bara att köpa x antal hundra djur i närmsta butik när priset har stiger...

   Radera
  7. @Axel

   Du missar alla möjligheter till finansiering. När det kommer till kritan så är nog folk villiga att betala vad det kostar att få mat på bordet - när det kommit i det läget att det är att betala högre för dieslet så står det nog ganska klart för de flesta med lite förstånd att det är priset som får betalas för att ha mat om 6 månader.

   Radera
  8. Ja, sånt där har väl alltid funnits genom historien, folk som är villiga att köpa upp eller finansiera i utbyte mot en (förväntad) monopolställning? Det händer väl hela tiden på råvarumarknaden?

   Radera
  9. @Axel: Du pratar om en typ av problem som marknaden alltid fixar. Marknaden fixar inte allt, men just sånt här fixar den! Visst kan det bli chocker som slår ut några bönder om oljepriset plötsligt höjs något extremt, men då köper någon annan upp och jobbar vidare. Bönder är inte dummare än att de inte binder priserna om de upplever att matpriserna stiger kraftigt. Och de kan också köpa diesel på termin eller köpa för att lagra hemma i feta dieseltanken. Och bankerna är inte dummare än att de finansierar när det behövs.

   Igen: Idéer om matbrist bygger på ekonomisk analfabetism. Du är ursäktad, ty sån analfabetism har den svenska skolan odlat för att inte dra undan mattan för socialdemokraterna. Men nu är det dags att du lyssnar och lär.

   Radera
  10. Jag har inte hävdat att "marknaden" inte skulle lösa det men det är bara idioter som tror att "marknaden" skulle lösa problemet genom status quo.

   Att bönderna måste hosta upp pengarna månader/år innan är ett faktum. Ju fetare dieseltankar, desto mer måste de hosta upp. Bundna priser går inte att göra rörliga förrän vid nästa skörd som kan dröja ett år. Bankerna kommer att se risken med konkurs och därmed vilja ha högre ränta vilket ytterligare kommer slå ut fler bönder.

   Marknaden löser tappet på olja i Venezuela just nu. Där rör det sig visserligen om tapp i export av olja (och därmed intäkter) och inte i import av olja eftersom landet är oljeexportör än så länge. Här rör det sig om ca -3% årligen och inga 25%/50%/75% i plötsligt fall och marknadens lösning är inte så trevlig. Hyperinflation på över 50% årligen är inte så trevligt...

   Går man bakåt i tiden så löste marknaden bristen på mat på i t.ex. Irland ( även i Sverige och en rad andra länder löste problemet på samma sätt) vid förrförra sekelskiftet. Lösningen hette då emigrering och stor andel av befolkningen flyttade från landet.

   En plötslig brist på olja kommer leda till bland annat ökad utslagning av bönder, höjda matpriser och brist på mat. När marknaden löser problemen kommer det inte råda status quo och lösningen kommer inte vara trevlig för alla.

   Radera
  11. Återigen, bönderna har inga problem att försörja sig. Det du målar upp stämmer föga med verkligheten. Igen, visst kan plötsliga chocker (storkrig i mellanöstern) leda till att några bönder får bli uppköpta av andra bönder. Återigen, inga större problem.

   Marknaden beskärs kraftigt av Venezuelas regering och det är därför man har sådana problem. Javisst, långt bakåt i tiden har vi haft stora problem vid depressioner, missväxt etc. Men dels var matproduktionen då kanske 30% av BNP och inte 2%. Dels gjorde bristen på avancerat finansiellt system samt bristen på marknadsekonomisk förståelse hos de styrande att systemet var mycket mindre robust då.

   Radera
  12. Bönder kan försörja sig idag genom att ta nya lån för nya investeringar som krävs för att kunna gå runt. Det funkar så länge det går att låna pengar till låg ränta vilket inte kommer vara för evigt. Att ständigt öka sina skulder för att "försörja" sig är inte heller det bästa.

   Det som är orsaken till att vi inte längre har en matproduktion som står för 30% av BNP är just oljan. Utan denna eller minskad tillgång till den så tvingas vi att lägga mer av våra resurser till matproduktionen igen eller tror du att vi är på väg till ett samhälle där vi lägger 0% av BNP på livsmedelsproduktion?

   Radera
 4. Peak oil problemet är inte bara en svensk angelägenhet att se till att "vi" klarar oss. Vi är fortfarande beroende av att andra för oss nyckelspelare klarar sig också, så att vi kan importerar allt vi behöver för samhället och förädlingsindustrin. Kan man inte längre köpa reservdelar som elektronikboxen i traktorn kan man inte skörda, etc. Så det är inte bara brist på fossilenergi som är problem, utan även allt annat som vi är beroende av som görs av andra som kräver fossil energi.

  Väldigt sårbart verkar det hela om just fossilenergi blir en bristvara.

  Marknaden är global. Så att den överlever, eller inte stympas för mycket, och kan fortsätta att prestera är en förutsättning för att nationerna skall överleva och inte stympas.

  Men visst, pratar vi ren överlevnad och att kanske dra ner levnadsstandard till början på förra seklet så kanske vi kan klara oss utan ganska mycket utifrån.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tillverkas väl inte ens bilbatterier/traktorbatterier i Sverige längre? Utan batteri, ingen traktor...

   Radera
  2. Behövs fortfarande ett batteri, finns ytterst få traktorer idag som kan köra utan elsystem. Inte ens en gammal grålle. Min skogsmaskin kan jag dra igång med snöre (iofs av för tillfället), men utan elförsörjning så stänger den av sig omgående. Kan alltså dra igång den på tomt batteri, men sedan behövs batteriet (som laddas av motorn, förstås) för att hålla motorn igång.

   Radera
  3. Om det bara är batteriet som ställer till det så är ju iaf inte det någon hi-tech-produkt. Det borde gå att skrämma liv i ett batteri om det skulle krävas.

   Radera
  4. Batterier är väl bara ett exempel. Poängen är att det finns massor av prylar som vi tar för givet, men som vi inte gör själva, och som tillverkas av någon annan som också behöver olja för att kunna tillverka detta något. Ett resultat av den allt mer optimerade och därmed sårbara marknaden. Allt verkar hänga ihop i ett stort beroendenät som inte slutar vid nationsgränsen. Och allt är beroende av olja för att gå runt. Sekundäreffekten av att någon annan inte får sin olja kan förmodligen slå lika hårt mot Sverige som att vi inte fick någon olja själva.

   Radera
  5. Sen får man inte glömma den politiska aspekten av en kris. Och här kan man förmoda att EU går in i overdrive och utfärdar regler och "tilldelningar" vars konsekvenser inte heller går att förutse.

   Radera
  6. Tudor ska finnas kvar nånstans o fått bäst i test i råd o rön eller nått, men 50% dyrare .

   Radera
 5. Gött att tillhöra Guds utvalda folk, skåningarna, för övrigt:

  "Stora delar av Norrland och Storstockholm är till exempel väldigt beroende av intransporter medan till exempel Skåne är mindre beroende av intransporter av mat trots den stora befolkningsmängden i Malmö. "

  Härnere kommer vi alltså att hetsäta spettekakor och gåsflott på pin kiv medan vi lyssnar på Edvard Perssons "Vi klarar oss nog ändå" och skrattar medan ni däruppe får kura ihop er och dö svältdöden i någon kåta över en kopp kallt tallbarste.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stämmer bra, har tagit upp det när jag föreläste för LRF Höganäs. Skåne har krta transporter inom jordbruket, medan resten av Sverige får det svårt till mkt svårt.

   Radera
  2. Det kanske stämmer förutom gåsflott förstås som redan är en bristvara.
   Det är bara fyra fyra uppfödare kvar.

   Radera
  3. Kalmar län verkar klara sig bättre än Skåne i många delar om man kollar på kartorna i PDF:en. Vad gäller sockerproduktion så står Skåne för 100% dock.

   Radera
  4. Jag minns, hur vi överlevde under början av 1940/talet, då landets import var begränsad.
   Gräsmattor kring bostadshusen ersattes av potatisland. Husbehovsfisket var mycket viktigt. Vi fiskade särskilt under sommaren och torkade och rökte fisk för vinterns behov.
   Jakten var inte lika viktig, men det som gick att få konserverades på glasburkar.
   Många familjer födde upp kaniner eller höll husbehovsgris.
   Det som upplevdes besvärligt var bristen på kaffe och gummi till skor. Skosulorna fick man hålla på att pligga med nubb.
   Cykel med mjölkkärra var transportmedlet i många familjer.
   Handelsgödsel var inget stort problem genom import från Tyskland. Vi tillverkade också egen gödsel.
   Det rådde inte absolut brist på varor, däremot ransonering av alla livsmedel utom mjölk och socker. Ransoneringen började med kaffe och te i mars 1940 och höll på till januari 1951, då kaffet släpptes fritt. Till och med salt ransonerades från 1945.
   Ransoneringen berodde på den spärr, som tyskarna upprätthöll tvärs över Skagerack med ca 13 000 minor, örlogsfartyg och kustartilleri. På det sättet hamnade nära 200 svenska handelfartyg utanför spärren vilket motsvarade halva handelsflottan.
   Vi bakade mycket bröd minns jag. Jästen är viktig. Vad jag vet är Sveriges enda kvarvarande jästfabrik under nedläggning, men Finland har behållit sina resurser.
   Sammanfattningsvis gick det ganska bra att leva under ransonering. Stor del av befolkningen bodde ju på landsbygden, vilket underlättade.
   Men så mycket gåsflott blev det inte.

   Radera
  5. Apropå minspärren och det där så kunde de allierade tydligen tvångsvärva hela svenska fartyg med besättning på nåt magiskt sätt. Hade en släkting som ska ha råkat ut för det, hamnat i japanskt fångläger och dog av TBC kort efter kriget.

   Radera
  6. Vi får hoppas att vi inte är så korkade att vi ransonerar igen. Prismekanismen löser ju fördelningen på ett mycket bättre sätt.

   Radera
 6. I Göteborgsområdet bor det c:a 1milj människor som inte har någon möjlighet att odla några större mängder eller att hålla slaktdjur, de får då köpa sin mat från den kringliggande landsbygden och från fiskarna, samtidigt skall landsbygdsborna producera mat för eget behov.
  Undrar hur det går?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nästan alla öppen mark i Göteborg ägs av kommunen. Den kan nog ganska snabbt styra om från hästskötsel till annat matnyttigt. Göteborgs korn och grönsaksbod, Hisingen, har de i sitt fientliga övertagande fyllt med industrier.

   Radera
  2. Snabbt och snabbt.
   Det är ju inte så att det står mängder med oanvända jordbruksmaskiner redo, och bränsledepåerna är ju tömda. Men det blir kanske häst och plog, efter omskolning av ett antal hästar till dragare

   Radera
 7. En annan sak som kan förvärra en bristsituation ytterligare är i en militär konflikt där den ena sidan bestämmer sig för att oskadliggöra den andre genom att slå ut dennes produktion/leverantör av olja, t.ex. genom några välriktade kryssningsmissiler i oljeplattformar och raffinaderier. Ett scenario som snabbt skulle kunna eskalera utom kontroll till fullskaligt världskrig.

  SvaraRadera
 8. KR-jordbruk (konkret rationalisering) och SR-jordbruk (särskild rationalisering), tullamurar och DDR-sverige kom tillbaka, allt är förlåtet vi älskar er!

  SvaraRadera
 9. Krig och konflikter av olika slag i Ryssland och på andra håll har primärt inte med saken att göra. Det handlar istället om att de som har något inte säljer till de som inget har. Så dom får svälta. Ryssarna har. Svenskarna har inte. Skit för svenskarna.

  När ryssarna stoppade sin spannmålsexport av torka för att deras brödpris inte skulle öka för mycket så blev dom tokiga i Nordafrika. Det är kanske Sverige som får inbördeskrig när oljan inte kommer. Samtidigt krymper världshandeln, andra naturresurser blir svindyra, börsvärdet blir en bråkdel, byråkraterna kan inte avlönas, arbetslösheten blir stor, hela samhället packar ihop.

  Allt detta kommer med med kollapsen och kan inte undvikas. Slutet med någon slags balans blir isolerade celler levande på rester. Det går nog snabbt utför när det har börjat. För detta kan det vara lämpligt att totalt isolera en kommun med säg 10000 invånare och se hur många som klarar sig och hur de får det. En förtida minikollaps i forskningssyfte.

  Det vore bra om Stockholm och Göteborg plötsligt kunde slås ut med kärnvapen så att många försvinner. För detta skulle landet kunna införa en tull i Öresund för ryska båtar med olja så att sådana leveranser garanteras. Samtidigt måste man ha ett antal JAS-plan och ubåtar att reta dom med och sänka en och annat tankbåt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror du verkligen att man kan se de olika länderna som typ enkillda spelare som bestämmer själva över sina naturresurser?

   Om de som styr över oljan i Ryssland kan få dubbla priset genom att sälja till Sverige istf att sälja inom Ryssland kan det kanske vara lockande att sälja till Sverige, oavsett vad den egna befolkningen tycker. Speciellt om man behöver pengar till vapen kanske man kan ta lite svält i vissa delar av landet. Och i bananrepubliker med naturresurser har det väl alltid varit så. Den egna befolkningen får lite smulor, resten får de som styr över resurserna.

   Vad jag menar är att den globaliserade marknaden och marknadskrafterna i många fall är starkare än enskillda regeringar och nationer.

   Radera
  2. Rent teoretiskt vore det bäst om allt handlades till slutet och alla områden kollapsade samtidigt. Ett land som slutar sälja får naturligtvis en mindre vinst än vad de som inte får köpa förlorar. Ett land som inte lyckas får tag på vad det måste ha dukar bara under. För att garantera att alla länder kollapsar samtidigt skulle man kunna införa fria rörelser även av människor.

   Om mängden naturresurser per capita är tillräckligt hög så torde det vara ekonomisk att isolera sig och inte sälja. Ryssland med sina stora överskott på i stort sett allt ligger säkert över den nivån. Genom sin storlek har landet en liten import och importerar mindre kritiska saker. Det är mycket lyxvaror. Marknadspriser inom energi är avlägset. Bensinen kostar exempelvis 6 kr/lit. Landet använder import och export som ett påtryckningsmedel, vilket förbereder omvärlden. Jag tror att Ryssland omkring 2030 avbryter oljeexporten tvärt och redan har en lös sådan strategisk plan. Och då finns inget från Nordsjön. De planerar där i varje fall längre än galenpannorna i det här landet.

   I valet mellan ”mat eller pengar” är det nog ingen större skillnad mellan makthavarna och folket i alla länder. Med tillräckligt mycket per capita finns det ingen anledning för någon att handla. Saudiarabien med en livsmedelsimport nästan 100 procent måste naturligtvis sälja sin olja. Möjligen kan det bli intressant där att minska exporten för att få mer betalt och få resursen att räcka längre.

   Allt talar för en återupptagen utvinning av alunskiffer i Kvarntorp där den avbröts på 60-talet. Alunskiffern räcker för olja i tiotals år med dagens förbrukning. Och här finns mycket annat. Bland annat ammoniak för kvävegödsel. Men då måste den sjuka moralismen och vansinnet om klimatet läggas åt sidan. Den lokala kollapsen kanske kommer 2050. Med alunskiffern och planering kan denna flyttas fram tiotals år.

   Radera
 10. Kanske blir det omvända världen, nu är det de som trixar med pengar, finansbolag och andra som tjänar pengar och anställer folk, men vid en kris kan det bli tvärt om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det beror på hur lagarna är skrivna och hur följsamheten bevakas.

   Radera
 11. Bra rapport, att klargöra läget vad avser Sveriges möjlighet till självförsörning vid kris/krig kommer inte en dag för sent.

  Man bör dock ha klart för sig vad rapporten avhandlar och vad den inte tar upp, se avgränsningar sidan 11-12. Två avgörande faktorer avgränsas (citat):
  1. "Projektet tar bara hänsyn till ett fåtal variabler och gör ingen bedömning av eventuella omfördelningar av resurser för olika ändamål baserat på politiskabeslut eller styrmedel."
  2. "En förutsättning är att tidsperspektivet för scenarierna är så kort och snabbt att någon teknisk omställning inte hinner ske, vilket betyder att någon ersättning i form av förnybara drivmedel ännu inte hinner få genomslag."

  Att det inte tas hänsyn till ovanstående gör inte rapporten mindre relevant. Att försöka inkludera dem skulle snarare leda till att en rad antaganden måste göras som i sig skulle bli förmål för intensiv kritik.

  Blir det kris och en situation där vanliga människor svälter kommer knappast politikerna fortsätta "business as usual". Någon form av ransonering och prioritering av fossilresurser skulle i så fall sannolikt att ske. Det skulle dock vara mycket intressant att se hur handlingsförmögna våra politiker skulle bli i en dylik situation.

  Att man på 3-5 år inte skulle hinna ställa om tror jag heller inte riktigt är sant. Blir det svält kommer rimligtvis en hel del av våra arbetsmiljölagar och arbetstidslagar att relaxeras (enl punkten ovan) varför mer blir gjort på kortare tid. Jämför teknikutvecklingen under andra världskriget i Tyskland. Trots brist på det mesta vad avser råvaror och massiva insatser för att sätta käppar i hjulen (allierad bombning) gick teknikutvecklingen och anpassningen i rekordfart.

  Slutsats: Utan import av fossil energi kommer det bli väldigt annorlunda. Men mer än momentan svält kommer vi nog klara oss ifrån.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Efter vad jag hört är alla våra inhemska lagar och regler fyllda med undantag och generalklausuler vilket gör det väldigt enkelt att ställa om allt efter statsministerns vilja, om det skulle behövas. Hur det är Med överordnade EU-lagar och internationella avtal vet jag inte (heller säkert).

   Radera
  2. Ett litet perspektiv på utbyggand av svensk oljeutvinning vid "oljekrisen" 1940.
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_skifferoljeaktiebolaget

   På mindre än två år kom produktionen av fossilt bränsle från alunskiffer igång. De 85000 kbm/år man producerade 1945 motsvarar 0,6% av Sveriges oljeanvändningen 2006. Lite inhemsk oljeproduktion kan vi således uppbåda om de verkligen behövs, rimligtvis med en ganska hög multipel (x10?) jämfört med 1945.

   Radera
  3. @kgb35

   Vare sig internationella lagar eller EU-lagar är speciellt överordnade svensk lag. Internationella lagar som konventioner som sverige har skrivit på har ingen alls direkt verkan utan funkar bara ifall svensk lag följer dem. EU-lagar är i princip samma sak, de gäller ju bara för att svenska lagen har givit EU-lagarna direkt verkan.

   Kort sagt så är lagarna bara till att ändra ifall behov skulle uppstå. Sen får man ju iofs överväga risken att vissa lagändringar skulle kunna föranleda främmande makt att invadera, men rör det sig bara om interna angelägenheter så lär ju inget land göra det om de inte har haft anledning till att göra det innan.

   Radera
  4. Det finns väl flera exempel på hur man bojkottar länder som inte gör som man skall.

   Aphartheidsydafrika var väl ett övertydligt exempel. En viss Khadaffi gjorde inte heller som man skulle.
   Gör vi "fel" kanske vi inte får importera olja eller fosfor eller så får vi inte exportera kullager. osv.

   Säljer inte vi skogsråvaran eller uranet i Sverige på marknaden till det stora tyska eller amerikanska bolaget kanske USA eller EU kommer med sanktioner och till slut soldater.

   Börjar vi i stor skala odla potatis, som tex Monsanto äger rättigheten till, utan att betala royalty kommer Obomba eller efterträdare, nog ha sin åsikt om det. Häromåret var det väl en tulldiskussion med USA om stålexport?

   Jag trodde det var övertydligt att EU-lag gäller före Svensk lag om motstridighet råder.

   Radera
  5. @kgb35

   Omvärldens reaktioner bör ha i åtanke ja, men nu är det ju så att militärt ingripande kräver att övertrampet är ganska rejält. Att USA och EU skulle angripa militärt för småsaker som att man stryper exporten av råvaror som dessutom finns på annat håll låter rätt mycket som konspirationsteorier.

   Sen skulle det vara intressant att höra vad du baserar påståendet om att EU-lag gäller före Svensk lag på. EU-lagen gäller ju bara för att svensk lag säger så - sverige har ju trots allt våldsmonopolet i sverige och det förefaller inte troligt att EU skulle invadera ett land som inte vill vara med längre i EU (så det blir övertydligt att det är svensk lag som är det som i grunden gäller).

   Radera
  6. Nej, Cecilia Malmström har väl rynkat sin panna över demokratiutvecklingen i Ungern ett par år, men såvitt jag vet har det inte skett någon luftlandsättning av EU-trupper över Budapest ännu.

   Radera
  7. Jag tänkte inte i första hand på militär invasion av Sverige. Bomba och invadera gör barbarer. Civiliserade använder i första hand sanktioner, lagar och avtal. Billigare och väl så effektivt. Bäst är när landets egna polis tar hand om lagbrytarna, modell förstör upphovsrättskyddat utsäde i Sydamerika.

   Ja EU lag gäller i Sverige för att vi skrivit så i svensk lag men även för att vi skrivit på diverse EU avtal och att vi gått med i unionen över huvud taget. Vi har skrivit på Euroatom avtal om fri rörlighet av kapital och varor. Ett sådant avtal kan man inte bryta hur som helst. I varje fall inte om man inte har "kanoner" att backa upp med.

   Hur lätt är det att bryta avtalen om fri rörlighet? Hur lätt är det att säga upp Lissabonavtalet, bankpakten och vad avtalen nu heter? Vad blir följden för ett land om det börjar säga upp avtal det skrivit på? Hur gör du för att radera underskriften på ditt banklåneavtal?

   Internationella avtal är bindande. Hur är det nu, man kan skramla för att Iran har skrivit på ickespridningavtalet för kärnvapen. Men Israel har inte gjort det, alltså kan de skaffa kärnvapen utan att internationella samfundet protesterar.
   Osv.

   Ungern har man väl inte börjat sanktionera, det är väl inte värt det. Men gjordes väl när Kurt Waldheim var president i Österrike?

   Radera
  8. @kgb35

   Jag orkar inte leta fram det nu med det finns en HD-dom som ganska bryskt avfärdar avtal som en rättsskälla av ganska medioker betydelse.

   Sen är det förvisso så att avtal är bindande, men i den mån det inte finns någon våldsapparat för att kräva fullföljelse så är de inte mer bindande än att man får lite skamfilat rykte ifall man inte håller vad man lovat. För att göra bedömningen om ifall våldsapparat finns så bör man också se till vilken skada någon motpart kan anses lida av avtalsbrottet och ifall våld kan ta och lindra den skadan. Skall man se rent juridiskt dock så kan avtal göras ogiltiga genom lag - så juridiskt sett så är det bara till att stifta en lag för att häva ett avtal.

   De flesta av avtalen som sverige skrivit på som kan vara aktuella att låta bli att uppfylla kommer inte leda till mer än att omvärlden kommer svara med samma mynt - och det får man ju räkna med.

   Radera
  9. Det om HD får du gärna förklara, det låter viktigt.

   Att Iran skrivit på ickespridningsavtalet har det ingen betydelse? Att Sverige skrivit på om mänskliga rättigheter, har det heller ingen betydelse? Vad har då betydelse?

   Radera
  10. @kgb35

   De mänskliga rättigheter som är skyddade i sverige är inskrivna i lagen - några rättigheter utöver dessa är inte skyddade. Förvisso står det inskrivet i vissa lagar att vissa internationella konventioner/avtal gäller, men det är alltså detta som gör dem gällande och inte att man skrivit under avtalet.

   Förvisso kan man hävda ren avtalsrätt, men då skall man ha i åtanke att avtal är underordnad lagstiftning och dels binder ett avtal bara avtalsparterna och då bör man ta i beaktande vilka juridiska personer som har ingått avtalet (och om de som undertecknat avtalen är behöriga firmatecknare).

   Radera
 12. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 13. Hur ser scenariet ut när oljeimport omöjliggörs såväl över västerhavet som från kontinenten som österifrån? Både USA och Ryssland och EU startar krig mot Sverige? När vi besegrats, senare samma eftermiddag, så har de nya parasitpolitikerna ingen anledning att göra nåntign annorlunda än vad de nuvarande parasitpolitikerna gör i Sverige, så ingen oljebrist alltså.

  Jordbrukspolitiken, de massiva skatteplundrade bidragspengarna som krävs för att hålla de konkursmässiga arktiska svenska jordbruken från omedelbar konkurs, ksotar redan mer än försvaret. Så även om man kunde fantisera ihop ett blockadscenario så vore det effektivare att investera epngarna i ett försvar som kan upprätthåll ahandeln, än i den nordkoreanska självförsörjningsmetoden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det gör de inte. EU-stöden är betydligt lägre än försvarsbudgeten och en stor del av stöden går inte ens till jordbruket.

   Radera
  2. Och det tål att upprepas att jordbruksstöden i själva verket är ett stöd för att ge dig och andra medborgare billig mat. Ett konsumentstöd alltså

   Radera
  3. @Oscar: I USA är detta extra tydligt där stödet (SNAP) går direkt till konsumenterna för att användas till att köpa mat.

   Radera
  4. Även om det initialt kommer att finnas obalanser, så kommer vapeninnehav och livsmedelstillgång senare att sammanfall, sedan de solidariska vapeninnehavarna exproprierat de egoistiska livsmedelsinnehavarna.

   Ja, "solidarisk" och "egoistisk" är förstås bara sociala konstruktioner för att skapa en lämplig rättvisoid, så att den exproprierade maten inte skall få någon bitter eftersmak för vapeninnehavarna.

   Radera
  5. Livsmedel och vapeninnehav sammanfaller redan på så sätt att de mesta av båda finns på landsbyggden.
   Lokalkännedom samt grannsamverkan/medborgargarde är ytterligare faktorer som är till fördel om det skulle skita sig rejält.
   Söderhipsters är inga vidare kandidater till zombieappokalypsen precis.

   Radera
 14. Blir det dåligt med "soppa" så blir det dåligt med soppa...pengar löser inte allt...

  SvaraRadera
 15. Prismekanismer löser allt. Det är en lag. Eller något.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det är bara följa den osynliga handen...

   Radera
  2. Ja, prismekanismen löser iallafall den här typen av problem. Blir det dåligt med soppa är det de minst värdefulla verksamheterna som får stryka på foten. Visst kan enstaka rika typer fortfarande slösa lite, men det är marginellt och absolut inte värt ett ransoneringssystem.

   Radera
 16. Verkligheten är komplex och rapporten är extremt förenklad. Den stora importen på bortåt halva matens värde mätt nära bonden antas påverkas som den lokala produktionen. För handeln fungerar politiskt inom maten, har det bestämts (EU). Men uppenbart inte inom oljan. En annan grund till fel är att slängd mat i hela livsmedelskedjan inte finns med. Det är naturligtvis stora mängder och inget som man kan hoppa över i räkneövningarna. Vidare ställs allt på ända av att oljeförbrukningen i jordbruket och i hela kedjan fram till svenskarnas munnar är en liten del av den totala oljeförbrukningen och att det nog görs prioriteringar.

  Dessa tre exempel på osäkerhet verkar åt olika håll och gör resultatet värt ingenting. Mängden energi till svensken och hur mycket svält denne får genomlida, som ett slags slutligt resultat, kan man lika gärna ta från toppen av skallen. Så det är en statisk värld som byråkraterna lever i. En annan utelämnad parameter är graden av världssamvete och antalet så kallade flyktingar. Kan man avliva dessa och äta upp dom som kannibaler? Rapporten ger inget svar.

  Författarna är ändå inga idioter så man får läsa lite mellan raderna. ”Vid en svår energikris står vi troligen idag sämre rustade än vad vi gjorde under andra världskriget.”, sägs det på slutet. Det stämmer naturligtvis. Då var det ingen fullständigt avspärrning. Det kom mycket stora mängder kol, kvävegödsel och industriprodukter från Tyskland. Det kom olja, spannmål och en mängd annat från USA och Argentina med lejdtrafiken. Idag kommer man snabbt till en nivå där samhället kollapsar i grunden. Det enda vettiga för att undersöka vad som händer är att totalt isolera en kommun efter rimliga förberedelser inom arter, teknik, åkermark med mera och se hur många som överlever. Byråkraterna kan omöjligt sitta på sina feta arslen och räkna ut detta.

  SvaraRadera
 17. Annie Lööf anser att vi skall vara 40 miljoner invånare i Sverige.
  Hon måste veta hur vi skall försörja alla dessa trots peak oil. Jag väntar ivrigt på att hon skall avslöja detta mirakel.
  Eller har Annie Lööf aldrig hört talas om peak oil?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Åke M

   Dessa 40 milj människor försvinner inte bara för att de inte bor i sverige. Peak oil är knappast ett lokalt svenskt problem.

   Radera
  2. @ Anonym 2013-11-14 07:34

   Och därför skulle vi vara skyldiga att ta emot dem här i Sverige?
   Och hur många 100 miljoner ytterligare skulle vi vara skyldiga att ta emot?

   Vi vill inte använda preventivmedel! Därför har vi blivit så många att vi inte får plats hemma! Nu får ni flytta på er för här kommer vi!

   Skärpning, detta är inte något acceptabelt argument. Varje land har ett eget ansvar att se till att folkmängden inte blir större än vad landet själv kan försörja. Det är också dess fria val att välja mellan en mindre befolkning, där resurserna räcker och alla har en god levnadsstandard eller låta befolkningen växa tills den begränsas av svält och fattigdom. Det är deras ensak och inget de kan backa över på andra.
   Likaledes har vi inte någon rätt att kritisera Kina för dess ettbarnspolitik, kalla det för ett brott mot demokratin eller de mänskliga rättigheterna.
   Att fritt få sätta så många barn till världen som man vill ( samt barnbidrag och flerbarnstillägg ) är väl främst ett påhitt av Katolska kyrkan, som även är motståndare till preventivmedel.

   Radera
  3. @Åke M

   Får jag upprepa: Peak oil är knappast ett lokalt svenskt problem.

   Detta innebär att problemet varken uppstår eller försvinner med invandring/utvandring, men vissa envisas med att se invandringen som orsaken till allt ont (vare sig det har med saken att göra eller inte).

   Radera
  4. Ju fler vi är som skall dela på resurserna, desto mindre får var och en och i sämsta
   ( och troligaste ) fall blir det fler som svälter ihjäl.
   Det är tullgången på billig olja som möjliggjort det senaste århundradets explosiva befolkningsökning. När denna billiga olja tar slut finns det inte längre utrymme för detta befolkningstillskott.
   Vår enda chans, om det inte är försent, är likt Kina, ettbarnsfamiljen. Ettbarnsfamiljer och fri invandring, i synnerhet 9-barnsfamiljer går inte ihop. Ur teknisk synpunkt har vi ett komplext samhälle, som vi gjort oss beroende av. Med minskad tillgång till billig energi kommer denna tekniska kultur att drabbas. Vi bör därför försöka hjälpa så många som möjligt att flytta hem. Med utvecklingsländernas lägre beroende av teknik kommer fallet där att bli mindre och möjligheten att klara sig större.
   "Peak oil är knappast ett lokalt svenskt problem".
   Förvisso inte, men att försöka lösa problemen från peak oil i Sverige är i högsta grad ett svenskt problem. Vem skulle lösa våra problem? Utomjordingar?

   Radera
  5. @Åke M

   Vi har ju inte någon oljeproduktion att tala om i sverige så det är ju meningslöst att tala om det som ett lokalt svenskt problem.

   Men eftersom du väl ändå tänker med en dåres envishet hävda att allt är invandringens fel så är det inte meningsfullt för mig att fortsätta diskussionen med dig.

   Radera
  6. @ Anonym

   Att vi inte har någon egen oljeproduktion betyder att vi inte har gjort oss beroende av en stor exportinkomst som försvinner de närmaste åren, vilket i sig är positivt, även om peak oil samtidigt också betyder förlust av andra exportinkomster. Men att vi saknar oljeproduktion betyder också att vi är helt utlämnade. Att vi blir helt utan olja så snart någon annan är villig att betala mer. Vi behöver också exportinkomster för att betala de livsmedel vi måste importera för att inte folk skall svälta ihjäl. Om det nu finns något att importera, så beroende världens jordbruk har blivit av billig olja.
   Det stora dilemmat nu är att vi är alltför många. Att våra politiker är och har varit expansionistdårar, som med god hjälp av tidningar, radio och TV hjärntvättat svenska folket att vi måste bli fler, Fler och Ännu FLER. Att vi trots arbetslöshet ( räkna bort alla hittepåjobb ) måste importera mer arbetskraft. Något som helt spårat ur. Nu raggar vi ju analfabeter från Nordafrika, vars enda arbetslivserfarenhet är att de vallat getter.
   Att invandrarna har tagit tillfället i akt, är inte deras fel. Att de tar chansen när den erbjuds är självklart.
   Men hör man till dem som anser att det är OK att ge bort andras tillgångar ( oavsett konsekvenserna ) till ändamål man själv tycker är goda gärningar så.....

   Radera
 18. En global peak oil suddar ut Sverige från kartan. Vem tror att stora länder som Tyskland, Ryssland, USA och Kina skulle tillåta export av varor? Den inhemska befolkningen går alltid först.
  Och hur ska varor förflyttas? Militären kommer garanterat att begränsa den olja som finns till främst eget försvar.
  Prisreglering av vad? Kaptalismens lagar upphör att gälla när det handlar om en nations överlevnad. Ingen politiker skulle våga sälja nån vara utomlands., hur hårt ett företag än trycker på.
  Att prata om att köpa genmodifierade grödor är inte realistiskt. Varor kommer att stanna där de befinner sig. Om oljan för fraktfartyg ökar enormt, då ökar lastbilstransporten än mer, och bondens traktor kommer aldrig att få diesel..

  SvaraRadera
 19. Matbrist, svält, folk kommer inte till sina jobb, import och export slutar fungera, men på något vis ska tydligen vårt nästa helt digitaliserade pengasystemet fortsätta fungera? Böndernas död är när dieseln tar slut, men när kommer bankernas död?

  SvaraRadera
 20. Övertro på att investerare etc. ska lösa det på marknaden.
  Jag är med Cornu, har vi en större buffert så kan vi dels hinna med lite mer omställning om krisen plötsligt kommer. Och om det är en militär blockad mot just Sverige så kan ju det avskräcka lite om fienden vet att vi inte kommer börja gå hungriga efter några dagar och ev. tryck på fienden från omvärlden skulle bli för stort.
  Den låga försörjningsgraden gör ju inhemska produktionen måste fungera. Och det tar tid, hur många investerare eller statligt stöd så växer inte maten upp snabbare ur jorden för det.
  Jag tycker det är oerhört svårt att avstå mat (helt) i 3 månader medan man tittar på att det ska växa upp nytt (om problemet sker på optimal tid på året)...

  SvaraRadera