Cornucopia?

Aktuellt

Jämför dig inte med andra - om du inte vill vara bitter - sätt upp dina egna mål och jämför med dig själva!

"If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yoursel...

2013-11-08 12:59

Fredagsmys: Svaveldirektivet höjer bränslepriserna med upp till 300% för sjöfarten

2015 börjar det sk svaveldirektivet gälla, vilket innebär att 2 200 fartyg som regelbundet trafikerar Sverige inte längre får tanka svavelhaltig bunkerolja. I Trafikanalys nedtonade rapport (PDF) om konsekvenserna av detta talas det om 75% ökade bränslepriser för sjöfarten, inklusive anpassningar i form av teknik, ändrad trafikfördelning och alternativa bränslen, och järnvägen står som den stora vinnaren. Andra instituts prognoser pratar om upp till 300% högre bränslepris. Oavsett så kommer 2015 innebära stora förändringar av godstransporterna till och i Sverige,


Ändå är Trafikanalys rapport väldigt tillrättalagd. Man kan t ex jämföra med SWECOs rapport som togs fram till Svenskt Näringsliv (PDF). Notera att svaveldirektivet alltså inte bara omfattar Sverige, utan all trafik i Nordsjön och Östersjön, men Trafikanalys och SWECO tittar på konsekvenser för Sverige.

SWECOs analys pekar på 21% minskning av fartygstrafiken, 8% minskning av vägtransporterna på grund av högre dieselpriser och 11% ökning av järnvägstransporterna. För att få en uppfattning om hur stora förändringar detta är för transportbranschen, så innebar recessionen 2008 - 2009 att godstransporterna föll 14%. 

Konsekvenserna för sjöfarten blir alltså större än under den ekonomiska krisen 2008 - 2009.

Dock konstaterar SWECO att trafikmönstren till 2020 bör ha återgått till ungefär den fördelning som gällde 2014.

Avgörande blir förstås hur stor prisskillnaden mellan olika bränsletyper blir. Då godstransport på väg redan betalar högre bränslepriser så kommer vägtransporterna påverkas mindre av prishöjningen, och kan rent av få en konkurrensfördel kontra fartygstrafiken.

Sedan varierar marknadsprognoserna våldsamt. Tittar man i Trafikanalys rapport så ser man enligt tabell 3.1 att 2013 var priset på bunkerolja HFO var 3 957:- SEK per ton och den rena LSMGO 6 051:- SEK per ton. 

I kontrast visar tabell 3.2 olika instituts prognoser över vad som kan hända med bränslepriserna för sjöfarten 2015. T ex tror britterna att priset på LSMGO kommer stiga upp till 14 350:- SEK per ton i värsta scenariot. Sjöfartsverket sträcker sig till 16 000:- SEK, även om de inte anser att det är en prognos. Tyskarna tror på upp till 11 864:- SEK per ton. 

Om man som de flesta av de berörda fartygen kör på bunkerolja idag kan alltså bränslepriset i värsta fall stiga 304% (baserat på Sjöfartsverkets värsta siffra) när rederierna får gå från HFO till LSMGO, som stiger kraftigt i pris.

Trafikanalys väljer dock siffran 75% högre bränslepriser. Notera att detta alltså inkluderar en anpassning via ökad användning av alternativa bränslen, som flytande fossilgas (LNG), metanol eller att man installerar skrubbrar på fartygen, som renar utsläppen från svavel. Man inkluderar också ökad, och dyr, svavelrening hos raffinaderierna. En ökning med 75% innebär ökade kostnader på ca 6 miljarder SEK årligen för fartyg som angör svenska hamnar, trots minskad fartygstrafik. Notera att redan idag är priset för LSMGO 52% högre än för HFO och mindre än så lär inte bränslekostnaden öka för de fartyg som inte skrotas eller hamnar i malpåse.

Järnvägsnätet sägs klara belastningen omläggningen av transporterna innebär. För vi har som bekant inga som helst problem med de svenska järnvägarna idag, vare sig när det gäller driftsäkerhet eller trängsel, utan kan utan problem knö in beräknade 0.9 miljarder tonkilometer ytterligare godstrafik på det svenska järnvägsnätet.

Raffinaderierna påstår sig också kunna möta efterfrågan på bränsle, trots att det handlar om miljontals ton ytterligare olja som behöver importeras för att få fram rätt fraktioner olja. Vi får väl se hur det går med den saken.

Många berörda företag, även de som inte är transportföretag, utan är beroende av speciellt tunga volymtransporter, som den svenska basindustrin, har valt att köra ner huvudet i sanden och inte låtsas om vad som är på väg att ske. Det samma verkar tyvärr också gälla många transportföretag. Beroende på fördelningen av industrier och näringar så drabbas olika delar av Sverige olika hårt. Dalarnas läns industrier drabbas värst enligt Trafikanalys, följ Norrlandslänen.

Som investerare framstår konsekvenserna tydligt. Rederier kommer drabbas negativt. Priset på specifika bränslen, inklusive diesel, kommer sticka iväg. Rätt positioner vid rätt tillfälle kan vara avgörande.

Det bästa med Trafikanalys rapport är den omfattande källförteckningen, med länkar, i slutet. Där hittar man t ex Swecos rapport, men även många andra.

År 2015 blir intressant för transportbranschen och de bolag som förlitar sig på billiga transporter enligt idag etablerade just-in-time-nätverk. Det kanske inte var så bra att bygga den där speditionsladan lång bort från järnväg.

Ingen berörd - energitrader, samhällsplanerare eller företagsledare, bör ignorera det paradigmskifte för godstransporterna som 2015 kan innebära. Det är bara ett drygt år kvar.

Tillägg: Eventuellt stigande dieselpris kommer även slå mot flyget, där dock persontransporter är dominerande. Diesel och flygfotogen görs av samma fraktioner olja och stigande dieselpris innebär alltså stigande pris även på flygfotogen. SWECO:s och Trafikanalys rapporter berör dock bara godstrafiken. Även buss- och personbilstrafik påverkas förstås av högre dieselpriser, till fördel för järnvägen.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

42 kommentarer:

 1. Om vi skall få till ett lokalt samhälle är det viktigt att varutransporter blir riktigt dyra. Skall vi å andra sidan få till ett samhälle med global medvetenhet är det bra om människor kan resa billigt.

  Det tål att funderas på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rapporterna handlar bara om godstransporter. Flygfotogen görs av samma fraktioner som diesel, och stigande dieselpris kommer alltså även slå mot flyget. Flygtransporterna är dock så små tonnagemässigt att de inte verkar beröras i rapporterna, som inte bryr sig om passagerartrafik.

   Radera
  2. Ja jag svävade ut i en flummig principfundering :-)

   Radera
  3. Puh! Jag trodde ett ögonblick att det skulle bli dyrt att åka till USA eller Thailand.

   Radera
 2. Intressant Cornu! Om det är någon av bloggens läsare som har information om vad raffinaderierna kommer ta sig till vore det spännande att veta mer... brukar ju finnas folk här med långa öron :D

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sveriges största raff är tidigast anpassat i produktionen 2018-219.
   Man kan dock "åter raffinera bunker olja" alltså låta en del av bunkeroljan gå in i början av processen igen.

   Detta leder dock inte till någon betydande andel ny diesel.

   Med anpassat menar jag bara vad man gör av bunkeroljan på mest ekonomiskt sätt.


   Enkelt kan man säga att ett oljeraff är bygd för att få fram så mycket bensin eller diesel som möjligt. I Europa har vi byggt bensin oljeraff, och exporterat den dieseln vi inte använt till USA och de har körts tillbaka med bensin.

   De senaste åren har vi dock använt dieseln själva på grund av alla nya diesel bilar.
   Raffen är dock fortsatt byggd för bensin. Kostar enorma summer att bygga diesel produktion som prioriterat i stället.   LNG-tankning byggs dock ut i Sverige. För producenterna är detta intressant eftersom avsättningen varit dålig pga. lågpris konkurrens av amerikansk frack-gas.
   Blir norska och holländska intressen efter vad jag har sätt och hört.

   Radera
  2. @w

   Jag ser inte riktigt vitsen med att ta en fraktion och stoppa in den i början av processen. Såvitt jag kan se så resulterar det bara i att man får ut den igen på andra sidan. Det är ju trots allt bara en gigantisk destilationskolonn man stoppar in det i.

   Radera
  3. @w

   Konstiga kommentarer. Jag jobbar på sveriges största raff och som anonym säger så är det meningslöst att stoppa in bunkeroljan igen. kommer ut oförändrad i andra sidan. Avsvavlingsanläggningarna behöver dock uppgraderas och vissa anläggningar behöver byggas om för att klara ny matning. Den tidigare matningen har ökat i värde och kommer säkerligen att säljas som bunker.

   Vilka uppgraderingar vi ska göra på sveriges största raff som ska vara klara 2018 vet jag dock inte men du kanske sitter i ledningen och har info som jag som kör raffet inte behöver veta...

   Vi exporterar bensin till USA och diesel till europa...

   LNG projektet är väl det enda du har rätt om och är under uppbyggnad. Största vinsten för oss är den höga vätgashalten i LNG som används som matning till en anläggning samt miljövinsten med att elda LNG i våra ugnar..

   Radera
  4. Nej, jag sa tidigast 2018. Ombyggnader av de slag som kan behöva krävas, ger omfattande "tie-in" endast lämpliga vid storstopp.

   Var ett par år sedan jag tittade på faktiska siffror. export osv.

   Nepp långt från ledning, hade ett par timmar dötid under hösten med projektingenjörer på raffet endast. Uppenbarligen hade han inte koll. :-)
   Där av jag ännu sämre. :-)

   Radera
  5. Du kan kanske få lite ledning av hur Petter Holland agerar - han har rimligen koll, och sitter definitivt i ledningen:-)

   http://lantmannen.se/omlantmannen/press--media/Nyheter-och-pressmeddelanden/Var-oljereserv-finns-i-jord-och-skog/   http://kneg.org/wp-content/uploads/Utmaningar-och-hinder-for-okad-andel-fornybara-drivmedel-Preem.pdf

   Radera
  6. Ja Petter har koll på läget. Svårt att sia läget 9 år fram i tiden dock. Större anläggningar tar såpass tid att bygga. Allt från tillstånd fram till färdig anläggning. Planerna var för ett par år sen att bygga en cockeranläggning som skulle omvandla de tyngsta produkterna som eldningsolja/bunkerolja till mer diesel och koks. Pengarna fanns inte vid tillfället och som det verkar nu var det tur. Marknaderna hade ändrat sig och nya metoder hade kommit.

   Sidorna du har kollat upp visar inte en sak av värde förutom att tillsätta lite tallolja till en anläggning i Göteborg är en bra miljöprofilering. Med lite tur för Göteborg läggs det kanske mer investeringar på ytterligare miljöprofilering

   Radera
 3. Det svaret man alltid brukar få i rederibranschen när det gäller miljöhänsyn är "Men då köper vi bara produkt x utomlands".

  Gällde t ex när alla CFC:er förbjöds - det är väl bara att fylla kylsystemet i nåt u-land som fortfarande tillåter CFC:er, tyckte man.

  Så, det är inte så enkelt som att man kan bunkra olja där reglerna inte gäller, förstås?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nä, de måste nog använda särskilt bränsle i särskilda tankar. De måste läga till i Frankrike och tvätta tankarna, och då är det lika bra att istället med lastbil köra godset hela vägen därifrån till Sverige. Staten anser uppenbarligen att lastbilstrafik, en container per lastbil, är miljömässigt överlägsen fartyg med tusentals containrar vardera.

   Radera
  2. Så som jag förstår det så kommer fartygen fortfarande att kunna köra på samma bränsle OM de har skrubbrar (som cornu skrev) och mätutrustning för avgaserna, så att de kan hålla sig under gränsvärdena.

   Frågan är ju vad kostnaden i inköp och drift av denna utrustningen blir i jämförelse med att byta bränsle helt.

   Radera
  3. Står nog där i rapporterna. SWECO spekulerar i att 10% kommer ha skrubbrar 2015 och att ytterligare 10% om året kommer skaffa det. Så det ingår i prognosen, iaf den prognosen. Nämns också i Trafikanalys rapport.

   Radera
 4. Som vanligt finns det vinnare och förlorare på beslutet om svavelbegränsningar från Engelska kanalen till finska viken. Klara vinnare är: Skåningarna, deras medelivslängd kommer att öka mätbart. Havslevande organismer, särskilt skaldjur, eftersom den lokala försurningen kommer att minska mätbart. Rederier som hittar billiga tekniska lösningar eller alternativa bränslen eftersom samma regler införs i USA och Canada 2016, de kommer att få en konkurrensfördel när resten av världen inför samma regler. En given vinnare är redan Viking Lines nya Grace som går på LNG. lägre utsläpp av kväveoxid 80%, Koldioxid 20%, Svavel 100% och partiklar 98% gör henne till vinnare i alla tänkbara miljöreglerings och skattescenarer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den mest effektiva teknologin för att anpassa sig till förbudet mot rationella transporter är att säga upp de anställda svenskarna och lägga ned produktionen här i landet. Hur är det förresten med hälsan bland de långtidsarbetslösa i glesbygd?

   Radera
  2. Varför så pessimistisk när det gäller just denna frågan Kapitalist? Frågar man dig om Peak-oil t.ex. så kommer den Heliga Marknaden att lösa det lilla (icke)problemet på ett nafs. Så varför gäller inte samma här? Nu är det helt plötsligt "d00m and gl00m" som gäller...

   Radera
  3. Mattias J,
   Skillnaden är att utvinning av fossila resurser är en fråga om hur mänsklig intelligens och driftighet kan hantera naturen såsom den faktiskt oundvikligen är. Naturen kan vi ensidigt hantera med vår snillrikhet. Vi tänker fort som ljuset, naturen evolverar däremot över årmiljoner. Vi har övertaget där.

   Men statliga förbud är att somliga individer med våld förstör andra människor möjligheter att lösa problem. Det finns ingen gräns för hur somliga individer (som de som tituleras staten, politikerna, byråkraterna, väljarna) kan med sitt våld mot andra människor förhindra mänsklig intelligens. Statlighet är våld och våld är att förstöra intelligens. Staten bränner ned hela djungeln därför att varje träd saknade byggtillstånd. Då återstår bara askan och döden som på Månens yta, alltså statlighetens enda mål, mening och resultat.

   *OM* oljan skulle sina så skulle det göra att otaliga individer gradvis väljer att sälja sin olja allt dyrare, och det skulle få otaliga andra individer att investera mer i alternativ. Den oreglerade marknaden är liksom djungeln en organiskt evolutionärt självreglerande anarki och därför den mest stabila och trygga organisationsform som kan tänkas existera.

   Statlighet är hysteriskt sårbart superkaos där allt plötligt kollapsar om staten (=din Gud Fredrik Reinfeldt personligen) imorgon bitti plötsligt bestämmer att alla alltid måste göra X.

   Radera
  4. "Skillnaden är att utvinning av fossila resurser är en fråga om hur mänsklig intelligens och driftighet kan hantera naturen såsom den faktiskt oundvikligen är. Naturen kan vi ensidigt hantera med vår snillrikhet. "

   Fast nu glömde du att människan är en del av naturen.

   Och enligt ditt eget resonemang kan man då hantera även människor med lite tankearbete samt kännedom om t ex kemins och biologins lagar. Vilket är det som kallas politik.

   Radera
  5. Bend Over,
   Det du vägrar fatta är att hjärnan är ett biologiskt individuellt organ och att därför intelligens uteslutande kan existera där individer tillåts leva i frihet. Din kreationistiska astrologiska dröm om en statlig Übergott som gör så att allting blir bra för dig, är en utopin som aldrig har och aldrig kommer att förverkligas. Verkligheten består av hjärn-utrustade individer och natur som ömsesidigt frivilligt umgås med varandra. Alltså den oreglerade anarkistiska marknade, a.k.a. naturens evolution.

   Men du dyrkar kanske blint troende din statshärskare Fredrik Reinfeldt och hoppas hoppas hoppas att han magiskt oförklariligt plötsligt kommer att lösa alla dina problem i ditt liv, så att du slipper berfatta dig med sånt som andra människor och naturen. Bara lyda order utan att tänka själv.

   Radera
  6. Jag insåg just att jag inte längre provoceras av ytterlighetsideologernas idéer här på bloggen och istället kan jag finna skönhet i de verbalt sinnade extremisternas retoriska boxningsmatcher. Kanske har jag äntligen mognat..?

   Radera
  7. Iconoclast, hur har du fått fram att skåningarna kommer att leva längre? Och sedan att det är mätbart?

   Mest svavel faller ner i Halland och där är medellivslängden längst i landet. Kortast lever folket i Norrbotten och där faller det ner minst svavel. Jag menar inte svavel är bra för hälsan. Men skadorna idag av svavlets försurning är försumbara. Det rostar lite mer. En och annan fisk trivs mindre. Kostnaderna för samhället verkar vara mångdubbelt större än nyttan och det är till och med Trafikverket inne på.

   http://www.smhi.se/forskning/de-flesta-luftfororeningar-minskar-under-kommande-ar-1.18218

   http://www.scb.se/Pages/Article____362303.aspx

   Från ett kollapsperspektiv är svaveldirektivet än dummare. Naturen renar sig själv inom sånt här. Det åtgår mer energi och andra naturresurser för ett givet välstånd och kollapsen kommer bara tidigare. Människan måste göra slut på allt på alla sätt. Biltrafiken ha börjat minska. Exporten har börjat minska. Snart kommer även fartygstrafiken minska. Svaveldirektivet är bara ett moraliserande trams. Ungefär som klimathysterin.

   Radera
  8. Någon kanske tycker att försurande svaveldioxid är illa från ett kollapsperspektiv eftersom ändliga resurser som järn och metaller oxiderar bort och försvinner. Det har dock ingen betydelse.

   Innan världshandeln kraftigt minskar om kanske 20 år sprids effekten från lokala utsläpp över hela världen eftersom dessa ämnen handlas. Kanske 20 år senare när kollapsen kommer i det här landet är utsläppen betydligt mindre. Naturens egen rening har arbetat bort det mesta. Efter kollapsen är naturen så ren från svaveldioxid att resterna varar i hundratals år om inte tusentals år. Det mesta försvinner snabbt och sedan avtar oxideringen. Närmast efter kollapsen kan stora överskott på rester förmodas. Hur mycket som oxideras fram till kollapsen har alltså ingen betydelse.

   Om man stör den här utvecklingen så får man felallokeringar och en lägre välstånd och till och med en tidigare kollaps. Det är sånt här moralisterna håller på med. Dom tänker inte längre än näsan räcker.

   Radera
 5. Nej direktivet gäller för ett specifikt område och oavsett flaggning på fartygen.

  SvaraRadera
 6. Får väl ta Norrlands all export med lastbilar via Murmansk, den näramste hamnen i ett relativt fritt land.

  SvaraRadera
 7. Nå, inte kommer alla få problem för detta. Rederier blir helt enkelt tvungna att investera i kombimotorer och konvertera dagens dieselmotorer alternativt att de får köpa ny teknik som någon nämnde.

  Fartyg kommer knappas att köra på riktig dieselolja utan fortsätta att köras på gasolja/marindiesel i kombination med svavelreducerande teknik.

  Det finns inte heller marknad för en kraftig prisökning ska kunna finansieras och då återstår det antingen nerläggning för godstransport med rederier eller minskad efterfråga. Troligen blir det en kombination av både och.

  Jag undrar vad som händer i praktiken för de fartyg som har flagg utanför EU, kommer de få anlägga brygga inom EU med marindiesel i tankarna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du läste inte blogginlägget?

   Analyserna tog med i beräkningarna allt det du skriver om.

   Radera
 8. Det enda som gäller för stora fartyg framgent är Sterlingmotorer värmda av kompakta kärnkraftverk.

  SvaraRadera
 9. Jag var på en föreläsning där Victor Galaz från Stockholm resilience center berättade att om förslaget blir verklighet kommer svavelhalten att minska så mycket i atmosfären att det motsvarar en ökad uppvärmning lika stor som världens samlade CO2 utsläpp under 10 år om jag inte minns fel. Svavel och andra luftföroreningar speglar nämligen bort solstrålar. Jag tror inte de som kom med detta förslag hade tänkt på det...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra beslutsunderlag där, att någon sade något. Häromnatten hade jag en dröm som verkade riktigt verklig, och jag verkligen tror på den, så den måste vara sann. Bra va?

   Radera
 10. Man har alltså räknat med en marginell övergång till metanol. Marginell globalt sätt, men detta ser faktiskt ut som räddningsplankan för Värmlands metanol. Stena har som nämns i trafa-rapporten redan flaggat (pun intended) för metanolkonvertering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Metanol är bra, billigt och kräver inte mycket konvertering av befintliga motorer, vilket krävs för Fosilgas. Problemet är att det brinner med en osynlig låga och har en flammpunkt i paritet med kroppstemperatur. Sjöfartens regelverk behöver ändras om metan skall tillåtas. Och det kräver i allmänhet enhällighet. Just nu är lägsta flampunkt 58 grader, eller något i den stilen.

   Radera
  2. Tanken är att reformera metanolen till DME ombord och köra den i befintliga motorer. Metanol i dieselmotorer är trixigt...

   Radera
 11. Ett finskt rederi har utvecklat en egen scrubber som enligt dem är förmånlig att installera på äldre fartyg.

  http://www.langhship.fi/en/news/environmentally_friendly_scrubber

  SvaraRadera
 12. Skrubbrar är en jätteenkel och sedan länge väl utprovad teknik. Svavelrening är så simpelt att det är tråkigt. Att företag gnölar om ett svaveldirektiv får mig att känna mig förflyttad till åttiotalet. Plus för synthen, minus för mintgrönt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, alla som jobbar i rederibranschen, teknisk personal, ledning etc. måste vara dumma i huvudet. Skynda dig och ring dem så spridningen av din vishet inte stannar vid läsarna av denna blogg.

   Radera
  2. 'Jätteenkel', 'så simpelt att det är tråkigt', vad är det för sorts person som kan vara så tvärsäker? Som så totalt saknar insikt om sin egen felbarhet? Karin Granström, vad har du för uppfostran? Vad har du för utbildning? Hur formas en personlighetstyp som din?

   Kan du inte skriva ett gästinlägg här på bloggen där du berättar om hur du kom att bli så tvärsäker?

   Radera
  3. http://www.kau.se/om-universitetet/organisation/personal/detalj/1141

   Du har ju onekligen kommit en bit på vägen i din akademiska karriär men jag skulle nog ändå rekommendera en viss klädsam ödmjukhet när det gäller ämnen utanför ditt expertområde.

   Jag håller med om synthen men har inget emot mintgrönt.

   Radera
  4. Svavelrening är mycket enkel, likaså att sätta ihop och driva en anläggning med en dieselmaskin med en propeller inklusive kringutrustning. Sedan kommer verkligheten: det är ont om plats (man vill ju ha så mycket plats för last som möjligt), det gungar, eventuellt sköljvatten måste renas från olja alternativt förvaras ombord. Skrubbrar har den oförmågan att väga mycket (i och med att man sköljer avgaserna med vatten) och detta påverkar stabiliteten.

   Att sätta in en skrubber i efterhand är det verkliga problemet: oftast finns endast plats i skorstenen, vilket innebär en stor vikt långt upp (stabiliteten) samt ytterligare utrustning för personalen ombord att ta hand om (driva) och reparera.

   Att jämföra rökgasrening på ett fartyg kontra en landanläggning fungerar tyvärr inte...

   Radera
 13. Så det här är anledningen till att danska Maersk beställning av 20 jätteskepp. Jag trodde det handlade om peak-oil. De verkar inte rulla tummarna i alla fall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De skeppen ska segla på destinationer där politiker inte med våld förbjuder rationella transporter. Och särskilt inte på några nordpassager eftersom den globala nedkylningen hastigt fryser igen haven:
   http://www.thegwpf.org/global-sea-ice-area-approaching-record-growth/

   Radera