Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2013-11-24 15:15

En värld utan antibiotika

Wired har en artikel om en värld utan antibiotika, där våra farliga bakterier utvecklat resistens, mycket tack vare rutinmässigt massbruk av antibiotika inom industriellt jordbruk. Med antibiotikaresistens försvinner inte bara möjligheten att behandla bakterieinfektioner, även cancerbehandlingar och transplantationer blir omöjliga.


Större delen av insatserna av antibiotika sker i det industriella jordbruket, där man rutinmässigt ger alla djur, friska som sjuka, antibiotika för att få bättre tillväxt. Djuren behöver inte bränna energi på immunförsvaret och växer bättre. 

Som respons på detta vägrar man behandla sjuka människor med antibiotika, trots att detta står för en minoritet av antibiotikamissbruket. Det finns olika inställningar här - en sida anser att man ska använda antibiotika mer i sjukvården, för att slå ihjäl alla icke-resistenta bakterier så immunförsvaren kan döda de resistenta, alternativt att baktierna dödas innan de hinner mutera. Kanske binder vi bara ris för egen rygg genom att begränsa antibiotikaanvändningen i sjukvården, samtidigt som tonvis med antibiotika pumpas in i det industriella jordbruket, därifrån det också läcker ut i naturen och ger upphov till resistens hos naturligt förekommande bakterier.

Rätt väg att gå vore ett globalt totalförbud mot antibiotika i jordbruket. Det skulle göra importkött betydligt dyrare, men också gynna småskalighet och för djuren hälsosamma förhållanden.

Tillbaka till Wireds artikel. Före antibiotikan ledde en av nio hudinfektioner till döden. Det är inte säkert att det blir lika illa idag, då vi antagligen har bättre hygien generellt och inte heller lika smutsiga jobb, åtminstone inte i västvärlden. 30% av alla fall av lunginflammation hade lett till döden. Fundera igenom det senare och hur många falla av lunginflammation du känner till i din familj, och ha ihjäl motsvarande mängd familjemedlemmar.

Men som Wired påtalar kommer även cancersjukvården upphöra, liksom transplantationer.

Behandlingar mot cancer bygger oftast på att man slår ut immunförsvaret (bl a gör strålbehandling detta) och därmed måste sätta in antibiotika. 

Det samma gäller transplantationer, som också blir omöjliga att utföra.

Dialysbehandling blir omöjlig och dialyspatienter kommer alltså dö.

All öppen kirurgi blir också omöjlig, speciellt i bålen och magen. Blindtarmsinflammationer kommer leda till döden, trots operation. 

Wired missar förstås även många autoimmuna sjukdomar, som kan behandlas genom att man slår ut immunförsvaret.

Ni kan göra en tankeövning. Hur många i din bekantskapskrets har fått en transplantation, överlevt cancer, öppen kirurgi, blindtarmsinflammation, dialys, lunginflammation eller ett enkelt sår som blivit infekterat? Döda 30% av de som fått lunginflammation och var nionde som fått ett infekterat sår. Övriga fall dog allihop.

Antibiotikaparantesen har nu ca 70 år på nacken. 1928 upptäckte Alexander Fleming penicillin. Först 1942 insåg den amerikanska regeringen penicillins storhet och massproduktionen och antibiotikaparantesen satte igång på allvar. 1945 fick Fleming, samt Chain och Florey, som sedan 1939 jobbat vidare med förädlandet av penicillin till en fungerande medicin en av världshistoriens mest välförtjänta Nobelpris i medicin. 

Men den parantesen går nu mot sitt slut. Tacka främst det industriella jordbrukets missbruk av antibiotika för det.

Så tycker ni att industriell uppfödning av antibiotikautfodrade djur ska fortsätta, så ni kan köpa billigt kött på ICA, medan era barn och barnbarn kommer dö av enkla bakterieinfektioner framöver? Det är enkelt att bära sitt strå till stacken och motverka, genom att bara köpa ekologiskt kött, som därmed garanteras minsta möjliga antibiotika och inga preventiva antibiotikabehandlingar får förekomma inom ekologisk köttproduktion.

Inte osannolikt kommer just du också att dö i en bakterieinfektion. Jag vet att jag hade antagligen redan varit död utan antibiotika, av en dubbelsidig lunginflammation veckan innan jul år 2010. Därnäst hade jag 2012 nästan garanterat dött i en njurbäckeninfektion. Bägge botades enkelt med en vända till vårdcentralen och apoteket.

Hur många gånger jag skulle dött som ung pojk, pga infekterade sår, minns jag helt enkelt inte då jag inte har koll på vad för mediciner jag fick som barn. Antagligen hade åtminstone min hörsel varit sämre, då jag vet att jag fått antibiotika mot öroninflammation ett antal gånger som liten.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

76 kommentarer:

 1. Jag kan komma med en rapport ifrån Kina.
  Överallt här så får man intramuskulär antibiotika vid småsaker som förkylning och alla övriga tecken på minsta sjukdomsbesvär. Jag köpte även receptfritt antibiotika på ett apotek för 4kr eller dylik struntsumma. Mycket handlar om profit. Det lönar sig för doktorn/sjukhuset om de skriver ut mediciner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Går att köpa receptfri antibiotika även inom EU. Iaf i Italien. Bara att gå till ett apotek.

   Radera
  2. Det är äldre generationer av antibiotika man kan köpa receptfritt i länder som Italien, Kina, Indien, Indien, Laos osv. Been there done that.

   Jorbruket: Användningen av antibiotika är betydligt större i USA än i t ex Sverige.

   Så här skriver jordbruksverket (om man nu har någon som helst tilltro till myndigheter längre):

   "Det används betydligt mindre antibiotika till djur än till människor i Sverige. 2009 var förbrukningen 64 ton till människor och 15 ton till djur. Det innebär att användningen till människa kan beräknas motsvara 106 mg per kg kroppsvikt medan användningen till djur motsvarar 15 mg per kg kroppsvikt.
   Sverige var 1986 det första landet i världen som förbjöd all användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Sverige var sedan delaktigt i att samma förbud infördes i hela EU 2006."

   Ful-länk som man får klistra in själv om man vill kolla att citatet är korrekt: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/antibiotikaresistens/motverkaantibiotikaresistens.4.60778d4f133a753969d8000552.html

   För övrigt rekommenderar jag D-vitamin-boosting för att hålla såväl bakterier som virus på avstånd. Cirka 1000 mikrogram för en vuxen person per vecka är lagom under vintern. Detta är långt över vad Livsmedelsverket rekommenderar (se kommentar om myndigheter ovan).

   Radera
  3. På vilka grunder rekommenderar du den mängden D-vitamin?

   Radera
 2. Kan man sänka krogmomsen, så borde man kunna ta bort momsen på ekologiska livsmedel, lite merarbete blir det väl, men med dagens datirprogram borde det gå bra. På det viset skulle producentar av ekologiskt kött få ett litet försprång.

  SvaraRadera
 3. För hälsans skull måste Sverige gå ur den gigantiska jordbrukskolchosen EU, eftersom EU under en lång följd av år har, de facto via snedvridna jordbrukstöd och handelsavtal, pådyvlat svenska konsumenter antibiotikabehäftat livsmedel, samt försvårat inhemsk jordbruksproduktion.

  Gör förslagsvis som Norge. Teckna ett EES-avtal med EU och inför importtullar:

  * hårdost 277 %
  * fläsk- och lammkött 429 %
  * nötkött 344 %.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilket hapnadsvackande svagsint forslag. Vad vinner vi pa det?

   Nulli secundus

   Radera
  2. Svagsint är när man inte orkar skriva ut diakritiska tecken.

   Med ett EES-avtal har vi tillgång till EU:s inre marknad med egenproducerade produkter. Vi slipper betala för EU-medlemskapet som för 2013 beräknas till 37,3 miljarder kronor. Med ett beräknat återflöde på 11,6 miljarder kronor så blir den beräknade nettoavgiften 25,6 miljarder kronor. Sverige utmärker sig sedan 1995 för en av EU:s högsta nettoavgifter per capita. EES-avgiften är betydligt lägre.

   Med ett EES-avtal kan du införa importtullar på jordbruksprodukter, likt Norge. Därigenom får Sverige bättre möjligheter till en levande landsbygd genom en ökad inhemsk jordbruksproduktion. Dessutom minimeras risken att svenska konsumenter får i sig nötköttsmärkt, läkemedelsimpregnerat hästkött.

   Man slipper följa många av EU-direktiven, som inte är särdeles väl anpassade för svenska förhållanden.

   T.ex. Glödlampsdirektivet, som förbjöd glödlampan med tillät kvicksilverbaserade lågenergilampor och därmed överred vårt tidigare kvicksilverförbud, var ett extremt idiotiskt direktiv för Sverige. Vi har ett relativt kallt klimat och kolkraftfri elenergiproduktion. Kvicksilverutsläppen i Sverige ökar, har jag hört av en limnolog.

   Direktivet var möjligen befogat i varma länder vars elenergiproduktion till övervägande del består av kvicksilverförorenande kolkraft.

   Med tanke på hur pengarna fördelas kan EU liknas vid en gigantisk jordbrukskolchos. Bl.a. fick Irland 1736,4 M€ och Sverige 924,6 M€ av EU i jordbruksstöd enligt "EU Budget 2006 Financial Report". Då Sveriges folkmängd var mer än dubbelt så hög som Irlands, fick Irland per capita cirka 4 gånger mer i jordbruksstöd. Snedvridningen i jordbruksstödet ger irländska jämfört med svenska bönder konkurrensfördelar. I de svenska livsmedelsbutiker jag har frekventerat, har ALLTID den irländska nötfärsen/köttfärsen varit billigare än den svenska. (Irland hade 2006 16 % högre köpkraftsnormerad BNP/capita än Sverige enligt SCB.)

   Man ska ha i åtanke, att irländsk animalieproduktion jämfört med svensk är i högre grad behäftad med BSE (som kan ge Creutzfeldt-Jakobs sjukdom), salmonella och antibiotikarester, ty EU (utom Sverige) tillät tillväxtantibiotika i djurfoder till och med 2006.

   Radera
  3. Dessutom baseras vårt EU-medlemskap bl.a. på en halvsanning i beslutsunderlaget, och borde därför ogiltigförklaras.

   Svenska folket fick avgöra i en folkomröstning 1994 om Sverige skulle gå med i EU. I beslutsunderlaget "Inför folkomröstningen 13 november -94 Ja eller nej till svenskt medlemskap i EU", som presenterades för det svenska folket, står det:

   "Den svenska offentlighetsprincipen är en del av svensk grundlag. Den fortsätter alltså att gälla, vilket har klargjorts för EU. Samtidigt går EU mot ökad öppenhet."

   Men i Sveriges medlemskapsavtal står det:

   ”47. Förklaring av Sverige om offentlighetsprincipen och svarsförklaring av de nuvarande medlemsstaterna

   1. Förklaring av Sverige

   Sverige bekräftar sitt inledande uttalande av den 1 februari 1993 (CONF-S 3/93).

   Sverige välkomnar den pågående utvecklingen inom unionen mot större öppenhet och insyn.

   Offentlighetsprincipen, särskilt rätten att ta del av allmänna handlingar, och grundlagsskyddet för meddelarfriheten, är och förblir grundläggande principer som utgör en del av Sveriges konstitutionella, politiska och kulturella arv.

   2. Svarsförklaring av de nuvarande medlemsstaterna

   Unionens nuvarande medlemsstater noterar att Sverige avgett en unilateral förklaring om öppenhet och insyn.

   De förutsätter att Sverige som medlem i Europeiska unionen kommer att fullt ut följa gemenskapsrätten i detta avseende.”
   http://eur-lex.europa.eu/sv/treaties/dat/11994N/htm/11994N.html#0009010007

   Slutsats:
   Man får två olika bilder på vad som gäller juridiskt för Offentlighetsprincipen, beroende på om man refererar till svenska folkets beslutsunderlag inför folkomröstningen eller om man refererar till medlemskapsavtalet. I det senare noterade dåvarande medlemsländer att Sverige har avgett en ensidig förklaring (dvs. ingen gemensam förklaring), som medlemsländerna de facto inte har för avsikt att respektera.

   Jag ska likt Runeberg om Sveaborgsföreståndaren i ”Fänrik Ståls sägner”, inte nämna namnen på de som förhandlade för Sveriges räkning inför vårt EU-inträde.

   Radera
  4. @gruelse

   Folkomröstningen var ju bara rådgivande så beslutsunderlaget var väl inte den information som presenterades för svenska folket. Vidare så har inte halvsanningar i beslutsunderlaget varit skäl för att ogiltigförklara ett riksdagsbeslut - i själva verket så gäller riksdagsbeslut aldeles oavsett sanningshalten i beslutsunderlaget. Skall man ta någon hänsyn till sanningshalten så skall det framgå i propositionen och vara del av det man beslutar om.

   Radera
  5. Om jag inte minns fel så hade riksdagspartierna delegerat beslutsfattandet till det svenska folket via folkomröstning 1994. Norge gjorde något liknande inför deras folkomröstning, som resulterade i ett nej till EU. Folkomröstningen blir då de facto beslutande, vilket då gör ett korrekt beslutsunderlag ännu mer angeläget.

   I det beslutsunderlag som presenterades för det svenska folket inför folkomröstningen, borde det ha stått det som står under artikel 47 i Sveriges medlemskapsavtal. Offentlighetsprincipen ska man inte slarva med!

   Av det underlag som jag samlade på mig och de kontakter jag tog inför folkomröstningen, så blev jag ej varse att Euratomfördraget ingick implicit i det man skulle gå att rösta om folkomröstningen 1994. Så när svenska folket sa ja till EU, så de automatiskt jag till Euratomfördraget. Jag tror inte många väljare på den tiden visste om det.

   Nu kunde man säkert som väljare på den tiden ha varit extra noggrann och beställt hem Sveriges medlemskapsavtal för genomläsning innan man hade röstat. Då hade man fått reda på skrivningen om offentlighetsprincipen och Euratomfördraget.

   De som verkligen ska ha dåligt samvete angående oklarheterna om offentlighetsprincipen, är journalisterna som har till uppgift att granska. De borde ha uppmärksammat hur EU såg på vår ensidiga förklaring. Journalisterna kommer förmodligen dagligen i kontakt med offentlighetsprincipen i sitt värv. Offentlighetsprincipen är således en del av deras levebröd.

   Med tanke på hur den fina nationalstaten Sverige håller på att omformas på föga demokratiska grunder till en råvarukoloni och ekonomisk zon i norra EU, borde svenskarna få hålla en folkomröstning om EU-medlemskapet, utifrån ett så korrekt beslutsunderlag som möjligt och föregånget av sakliga och engagerande debatter.

   Radera
 4. Det är väl cellgiftsbehandling som påverkar immunförsvaret? inte strålning, iaf inte i samma utsträckning...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Strålning är dock väldigt lokal.

   Radera
  2. Ja cellgiftsbehandling är mycket värre för immunförsvaret än strålbehandling. Cellgifterna är dock bra på att döda bakterier och annat som förökar sig genom delning. Det svåra är när man går av dem och fram tills att ens mmunförsvar återhämtat sig.

   Radera
  3. Vilka cellgifter syftar du på? Min son får cellgifter, och så fort han får en aning feber åker han in på sjukhus en vecka med intravenös bredspektrum-antibiotika, för att sen när provsvaren kommer antingen få mer specifik antibiotika eller bli utskriven.

   Radera
  4. En hög dos strålning dödar ryggmärgen och patienten transplanteras med ny ryggmärg för att få ett nytt immunförsvar. Cellgiftsbehandling s.k. cytostatika ges i veckor eller månader innan operation för att exempelvis krympa en tumör eller lindra symptomen.

   Radera
 5. Man ger väl antibiotika vid transplantationer för att slå ut immunförsvaret? Så inte det nya organet peppras sönder av immunförsvaret? Vad har resistenta bakterier med det att göra?

  Eller har jag fått nåt om bakfoten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej. Man ger immunsupressiva läkemedel för att slå ut immunförsvaret. Sedan ger man antibiotika för att slå ut de bakterier som immunförsvaret inte längre kan ta hand om när det är utslaget.

   Radera
 6. Hur bra är det att bo i en tätbefolkad stad i ett tättbefolkat land när antibiotikan slutar fungera? De som arbetar för att vi skall bo väldigt många väldigt tätt kan orsaka att de flesta av våra bästa dör. Men våra politiker tycker att det är bättre ju tätare vi bor, förefaller det. Vill de ta livet av oss?

  SvaraRadera
 7. Hur går det med det fria sexlivet när antibiotikan slutat fungera?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bakteriella veneriska sjukdomar lär härja lite friare. T ex gonorre, syfylis, klamydia är alla bakteriesjukdomar och skulle om de blir resistenta inte längre gå att behandla.

   Radera
  2. Nja, klassisk behandling av syfilis är väl att sniffa kvicksilver? Man provade även att bota syfilis genom att se till att patienten fick tyfus. Tyvärr är dödligheten i tyfus ca 50% så man övergav den behandlingsformen.
   (Tyfus ger extremt hög feber. Och syfilis-basiluskerna tål inte. Så OM man har syfilis och skaffar sig tyfus och överlever, så blir man även av med syfilisen.)

   Radera
  3. @Lotta

   Enligt cornu var klor effektiv mot bakterier. Tyvärr blir kanske dödligheten hög, men man blir nog kvitt syfilisen iaf...

   Radera
  4. Klor är effektivt mot bakterier innan de smittar dig, att t ex tvätta händerna i en klorlösning innan förlossning minskade förlossningsinfektionerna och dödsfallen i barnsäng rejält, som alltså föll pga denna hygienåtgärd redan innan antibiotikans inträde.

   Tvätta sår med sprit, jodopax eller en klorlösning (utspädd klorin), så kommer du långt.

   Radera
  5. Har ni hört den om han som fick en halv doktorsgrad i textilarbete?

   Han fick sy-fil. lic.

   Radera
  6. Borde inte ett rejält bastubad kunna bota syfilis om bakterien är så värmekänslig? Fast det kanske kräver farligt lång vistelse i bastun?

   Radera
  7. Bastu-bad eller bastuba-d?

   Radera
  8. @cornu: (jag vet att du skojar.:) men ändå... ) Min brorsa, som är kvackare, berättade det om syfilis för mig. Jag kommer dock inte riktigt ihåg hela den tekniska historien om varför det ena eller andra. Vad jag vet är att i princip ALLA bakterieinfektioner kan kroppen bota av sig själv med feber - men vissa är så svåra att det är stor risk att man dör innan det egna immunförsvaret har fixat basiluskerna.
   Förresten tycker jag att du ska skriva lite om obligationsmarknaden: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b9c5faf0-53a2-11e3-b425-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2lfwY524Z
   (jag har diskuterat med en kompis om att jag tror att dollarn kommer att kollapsa efter Fed's stödköp - och det trodde inte han, förrän i dag när obligationsmarknaden börjar röra på sig. Detta kommer givetvis att leda till högre räntor oavsett vad. Dollarkollaps eller hyperinflation i USA. bara att välja.)

   Radera
  9. Det finns redan antibiotikaresistent syfilis och fler veneriska sjukdomar lär blir resistenta med tiden. Man får helt enkelt se upp med vem man bjuder till sängs alternativ köra med dubbla dykardräkter. Förr botade man syfilis genom att ge patienten malaria (då syfilisviruset dör av den höga febern malaria ger) och vem vet - det kanske funkar än idag.

   Radera
 8. Kommer man våga hålla till i arenor, uteställen och stora shoppingcenter när antibiotikan slutat fungera? Kommer man våga flyga utomlands på semester? Kommer man våga arbeta i en kassa eller med något annat jobb där man varje dag möter en massa människor? Kommer man våga arbeta inom sjukvården? Vår värld är nog lika uppbyggd kring antibiotikan som kring oljan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kunde jobba både inom sjukvården och i kassor även innan antibiotikan...

   Radera
  2. Man kommer långt med munskydd och hygiendisciplin. Bakterier kommer aldrig bli resistenta mot klorlösningar...

   Radera
  3. Endosporbildande bakterier är omöjliga att döda med desinfektionsmedel.

   Radera
  4. Man ska aldrig säga aldrig. När råttor nu börjat utveckla resistens mot råttgift så blir jag minst sagt imponerad över hur naturen funkar.

   Radera
 9. Visst används många gånger antibiotika i onödan inom djurproduktion, numera inte så ofta i Sverige. Att resistens uppkommer hos humanpatogena bakterier kan man nog inte ge jordbruket skulden. Väldigt få bakterier är överförbara mellan djurarter. Det är avsevärt större risk att umgås nära med en människa under antibiotikabehandling än en likaledes behandlad hund.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rätt i sak, få bakterier som gör djur sjuka gör människor sjuka. Problemet är att bakterier har en unik förmåga att kopiera arvsanlag från varandra även om de är helt olika stammar. En bakterie som bara finns hos djur och som är resistent kan överföra den resistenta egenskapen till en "människo-bakterie". Likaså kan en "god" människo-bakterie (ex i tarmen) som har blivit resistent överföra egenskapen till ex salmonella.

   I Sverige får man inte använda antibiotika i förebyggande syfte inom djurproduktion. Har för mig att Krav-besättningar har längre karenstider innan mjölken får levereras eller djuret skickas till slakt vilket ökar incitamentet att jobba med förebyggande djurhälsovård istället. Grisproduktionen i Sverige har med förebyggande åtgärder, omgångsuppfödning, etc nått väldigt bra resultat utan antibiotika. Sverige är dock ett väldigt litet land i det stora hela.

   Radera
 10. Barn på dagis kan bli en omöjlighet utan antibiotika. Det kunde bli ett hårt slag mot jämlikheten. Om inte kvinnorna bestämmer sig för att sluta skaffa barn...

  Skolorna blir också farliga ställen, men de fanns också innan antibiotikan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att inte nämna städerna, stockholm kanske åter blir en varböld

   Radera
 11. Det kom en bra bok om detta och annat skrämmande redan 1995 --- Laurie Garrett -- The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance --- http://books.google.se/books/about/The_Coming_Plague.html?id=yZT7Bjom3xEC&redir_esc=y
  Finns på biblioteket också..

  SvaraRadera
 12. Finns det någon som har gjort en sannolikhetsbedömning för att alla antibiotika slutar fungera? De som gjort det kanske inte vågar säga vad de kommit fram till?

  SvaraRadera
 13. Kreditekonomin som kräver en ständig tillväxt skulle väl totalhaverera vid en rejäl pandemi eller en serie pandemier?

  SvaraRadera
 14. Den hårlöse Landsfadern har ju lovat att alla ska vara friska och framförallt arbetsföra högt upp i åldrarna 110-120år minst så det där kan inte vara något problem

  SvaraRadera
 15. I Sydostasien är det populärt med antibakteriell flytande duschtvål.

  Man får väl sätta sitt hopp till ny teknik, det händer iallafall väldigt mycket på den medicinska fronten. Hörde för någon vecka sedan att man hade gjort framsteg mot ett vaccin mot vanlig förkylning vilket vore helt fantastiskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De där antibakteriella sakerna kan vålla stora problem när de hamnar i naturen. Silver i kläderna är exempelvis inte bra.

   Radera
  2. Björn: "Man får väl sätta sitt hopp till ny teknik" Ja självreplikerande nanorobotar som simmar runt i oss och "zappar" bakterier, virus, cancer och överflödiga fettceller hade ju varit att föredra... Tyvärr är vi nog ett tag ifrån det än...

   Radera
  3. Björn: "ny teknik": inte inom överskådlig framtid. Det är inte lönsamt att forska fram antibiotika, eftersom folk blir ju friska om de tar medicinen. Läkemedelsbolag vill ju sälja och varför sälja medicin som folk slutar äta efter en vecka eller så? Nä, då är det bättre med bantningsmedicin, diabetes!! (yippi!), hjärtmedicin och blodförtunnande medicin.

   Radera
 16. "Tacka främst det industriella jordbrukets missbruk av antibiotika för det."

  Ja, men vi hade kunnat sluppit industriellt jordbruk av sådant snitt om vi hade satsat på global populationskontroll och hållit den mänskliga populationen lagom stor genom humana metoder (t ex preventivmedel och ekonomiska incitament). Nu kommer vi att få en inhuman populationsminskning med mycket lidande istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med ekologisk odling över hela linjen skulle enbart en tredjedel av världens befolkning få mat - så visst har du rätt men det finns alltid två sidor på ett mynt.

   Radera
  2. Du har gått på den alltså?

   50-500% större skördar med ekologisk odling i de bördigaste delarna av världen, dvs runt ekvatorn.
   http://cornucopia.cornubot.se/2009/08/50-500-storre-skordar-med-ekologiska.html

   Radera
  3. Jag tror inte ett skit på den undersökningen. Kom med en länk till en opartisk organisation som kommit fram till samma slutsats.

   Radera
  4. Det var ju det där med fakta och fanatiker. Läs själv och googla sedan reda på dessa vetenskapliga studier.

   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/giftfritt-jordbruk-ar-ratt-vag-for-u-lander_3342263.svd

   Radera
  5. Sålänge du inte kan presentera peer-reviewed studier av ovanstånde från flera oberoende opartiska forskare så är min ståndpunkt oförändrad.

   Radera
 17. Läkarna i Sverige är mycket mer restriktiva med utskrivning av antibiotika i Sverige i dag. Jag tror inte det har den minsta effekt. Blir nästan lika som koldioxidutsläpp och vad vi i Sverige kan göra på marginalen.
  Så länge som jordbruket använder det i sin livsmedelsproduktion kommer det hela tiden finnas spår av penicillin i allt vad vi äter och dricker. I våra vatten och hav är likadant och som gör fisken vi äter till samma problem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är sällsynt att kossor och grisar vistas på sjukhus, det händer däremot att människor gör det. Det är på sjukhusen som den stora spridningen av resistenta bakterier sker. Det är därför man främst ska vara restriktiv med den antibiotika som förskrivs till människor. Sveriges relativt restriktiva användning av antibiotika har effekt, jämför t ex resistenssituationen på engelska sjukhusmed de svenska.

   Radera
  2. Lata Katten
   Hur kan du veta att just det har effekt jämfört med England. Finns väl fler faktorer som det beror på. Exempel rutiner när det gäller hygien.
   Om du får i dig antibiotika dagligen via den föda du äter. Vad ger från eller till om du skulle behandlas med en kur? I mängder av länder i världen kan du gå in på närmsta apotek och få utskrivet antibiotika utan recept. I Brasilien sist var jag på apotek och letade jag efter typ Bafucin men fick en 5 dagars kur antibiotika som jag tog.

   Radera
 18. Det finns idag multiresistenta bakterier som härjar svårt bland befolkningen i exempelvis Indien
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/turist-tar-med-farlig-bakterie-hem_7700788.svd
  Med tanke på alla svenskar som reser utomlands så blir det svårt att hantera infektionerna som ett nationellt problem. Vi tar med oss bakterierna hem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samma sak med pandemier. Politikerna riskerar folkhälsan för att de vet att de blir impopulära om de tar rätt beslut. Idag får man epitetet "rasist" när man vill att asylanter ska testas mot en rad sjukdomar vid ankomsten. Nej, det är väldigt mycket farligare att bli kallad för rasist än att tusentals svenskar dör av sjukdomar som utrotades här på 50-talet. Samma sak med resmål som UD "avråder folk att resa till". Djävla trams! Det är bara att totalförbjuda folk att resa till länder där pandemier huserar - men det vinner man ju inga val på.

   Radera
 19. Bra artikel som artikeln i Wired refererar till. Och bra att du tar upp det har Cornu. Det har ar sannerligen ngt om vara kara folkvalda borde kora stenhart i EU, i FN och i WTO. Och jag haller med dom ovan som sager att det inte spelar ngn roll vad vi gor i Sverige om vi inte far till globala aktioner. Och dom ovan som yrar om att isolera landet - dags att vaxa upp boys! Det har ar ingen lek.

  Nulli secundus

  SvaraRadera
 20. "Hur många gånger jag skulle dött som ung pojk, pga infekterade sår, minns jag helt enkelt inte då jag inte har koll på vad för mediciner jag fick som barn. Antagligen hade åtminstone min hörsel varit sämre, då jag vet att jag fått antibiotika mot öroninflammation ett antal gånger som liten."

  Det här är intressant nog exempel på just sådana infektioner som oftast INTE behöver behandlas med antibiotika och där vi idag försöker avstå antibiotika för att förhindra resistensutveckling.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lata katten
   Åter igen. Hur kan du veta att det du gör hjälper? Om du försöker kväva en skogsbrand med en blomspruta och andra vräker ut bensin där samtidigt.
   Räkodlingar i bl a Thailand där man använder mängder med antibiotika för att inte få sjukdomar däri. Räkor som sen serveras på pizzor och sallader på våra snabbmatställen.
   Vad gör din återhållsamhet för skillnad förutom samvete.

   Radera
  2. @Nils Nilsson

   Den visar att man klarar av att överleva en bakterieinfektion utan antibiotika. Vilken skillnad gör det egentligen ifall man har en infektion av en antibiotikaresistent bakterie ifall man inte sätter in antibiotika?

   Radera
  3. @Anonym

   Vissa bakterieinfektioner ja. Men inte alla. Finns mängder av bakterieinfektioner och annat där antibiotika är ett måste. Se artikel. Diskussioner överflödiga.

   Radera
 21. Kanhända att lösningen finns att hämta från 30-talet, både 3:e Riket samt Stalins Sovjet hade utvecklat preparat baserade på fager för samma ändamål som antibiotika.

  SvaraRadera
 22. Relevant xkcd. (Referens till Pokémon)

  Men hur många sår blir egentligen infekterade? Jag har haft massvis med sår, trampat på spik, etc och den enda gången jag har ätit antibiotika var en gång mot öroninflammation när jag var ~10, och det hade jag nog överlevt utan. (Jag ifrågasätter inte att antibiotikaresistens är mycket allvarligt, det är det, jag bara undrar hur vanligt eller ovanligt det egentligen är att sår blir infekterade.)

  SvaraRadera
 23. Och då har du ändå inte ens nämnt tuberkulosen, som till och med redan i nuläget kräver multibehandling av flera antibiotika. Tänk tuberkulosen innan PAS kom i slutet av 40-talet...

  SvaraRadera
 24. På vilket sätt används antibiotika i Svensk köttproduktion ? Har för mig att det är förbjudet här i Sverige med antibiotika i förebyggande syfte. Upplys mig

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antibiotikabehandling är förbjuden ett par månader innan slakt för att det inte ska finnas kvar i köttet vid slakt.

   Radera
 25. Om det här skulle vara dagens variant av "positiva söndag" så tycker jag nog att det finns visst utrymme för att göra andra ämnesval som bättre matchar det temat. :)

  SvaraRadera
 26. Tbc som nu importeras med massinvandringen kommer slå ut många.

  SvaraRadera
 27. Om bruket av antibiotika påverkar antibiotikaresistensen hos bakterier - borde den inte också påverka bakterieresistensen hos immunförsvar?

  SvaraRadera
 28. "Wired missar förstås även alla autoimmuna sjukdomar, som kan behandlas genom att man slår ut immunförsvaret." Gött där Cornu, då kan du meddela Johnny Ludvigsson hur man botar typ 1 diabetes ;).

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Kan" innebär inte att alla autoimmuna sjukdomar omfattas.

   Radera
  2. Men för korrekt formulering byter jag ordet alla till många.

   Radera
  3. Det finns åtminstone ett case i världen där man lyckats göra patienten frisk från HIV/AIDS genom totalradiation. Samma sak borde vara möjlig mot autoimmuna sjukdomar då det är i immunsystemet dessa sjukdomar triggas.

   Radera
 29. Sjukhus är den absolut största riskzonen för att dra på sig antibiotikaresistenta virus så mitt råd är att undvika dessa i alla lägen. Det som inte dödar det härdar.

  SvaraRadera