Cornucopia?

2013-10-16 13:47

Allt färre mord - eller allt sämre granskning av dödsfall?

Media rapporterar idag att antalet mord halverats sedan 90-talet, trots medias ständiga krigsrubriker om det ena mordet efter det andra (Bonnier/DN). Statistiken från Socialstyrelsens dösorsaksdatabas bekräftar siffrorna, men väcker samtidigt en del frågetecken om antalet minskande "mord" i själva verket beror på att granskningen och utredningen av dödsfall har försämrats. Trots allt är inte alla mord helt självklara.


Mord är förstås inte en juridiskt korrekt term, då det kan handla om allt från vållande till annans död, till dråp, eller för den delen mord. Svenskens uppfattning om rättsväsendet baserar sig ju ofta på amerikanska TV-serier, där man kallar det som i Sverige heter dråp för murder och det som i Sverige kallas mord för murder one, medan manslaughter motsvaras av vållande till annans död. Ungefär.
Antal "mord" per år. Det dödliga
våldet mot män framgår tydligt och
dominerar stort.

Jag kommer här istället enbart beröra Socialstyrelsens listade dödsorsak, nämligen det allomfattande övergrepp av annan person, vilket jag nedan kommer kalla mord för att popularisera begreppet. En andel handlar dock om inte om den juridiska definitionen av mord i Sverige.

Förändring i nominell incidens 1997 - 2012
I antal har morden fallit med 39% mellan 1997 och 2012, mätt som incidens, dvs fall per 100 000 invånare. Incidensen har minskat med 0.41 per 100 000 invånare. Samtidigt har totala samtliga yttre orsaker till sjukdom eller död (skador och förgiftningar) minskat med 0.29 per 100 000 invånare. Bland annat har skadehändelser med oklar avsikt ökat med 8% eller 0.29 per 100 000 invånare. Det går naturligtvis inte att avgöra något, men trenden i ökande skadehändelser med oklar avsikt kan helt enkelt bero på att stressade läkare, poliser (i händelse av dödsfall i bl a hemmet) och överarbetade rättsläkare, som inte alls kan undersöka lika många dödsfall som de önskade, inte får tid att utreda och fastställa en korrekt dödsorsak.

Incidens "mord" 1997 - 2012
Det kan alltså finnas ett mörkertal här, där allt fler överlagda mord slinker emellan fingrarna på rättssystemet och rubriceras som skadehändelser med oklar avsikt.

I så fall handlar det om överlagda och utstuderade mord, som är svåra att upptäcka, men som tidigare i större utsträckning fångats upp av rättsväsendets och sjukvårdens nät. Även om hela ökningen av skadehändelser med oklar avsikt skulle handla om icke identifierade mord så har morden likväl minskat.

Även gatuvåldet minskar enligt en artikel hos Forskning & Framsteg, vilket ligger i linje med att antalet dödsfall på grund av övergrepp av annan person minskat.

Dessutom handlar många mord om kriminella uppgörelser. Det hade varit intressant att se hur få "civila" som faktiskt mördas. Med allt mer organiserad brottslighet har rimligtvis förekomsten av mord inom den organiserade brottsligheten ökat, vilket i så fall gör att "civila" mördas i ännu lägre utsträckning än vad statistiken visar.

Samtidigt skriver DN att antalet mord var 61 förra året. Socialstyrelsen anger 62 för övergrepp av annan person. Men så rapporterar (väl?) dödförklarande läkare dödsorsaken till Socialstyrelsen och inte polisen?

Oavsett, "perfekta mord", dvs mord som inte identifieras som mord, har antagligen alltid funnits. Frågan man ska ställa sig är om fler av dessa slinker igenom idag? Med allt mer arbetsuppgiftsinflation och allt mer byråkrati inom alla samhällsfunktioner är det helt orimligt att inte förmågan att korrekt fastställa dödsorsaker också försämrats.

Medan antalet mord fallit från 94 år 1997, och toppen 108 år 1999 (som valdes i medias artiklar för att få fram en halvering), så har antalet skadehändelser med oklar avsikt ökat från 326 år 1997 till hela 379 år 2012. Förra året hade man alltså ingen aning om varför (ej att blanda ihop med hur) 379 personer egentligen förlorade livet, och en andel av dessa kan vara "perfekta mord". Till detta kommer personer som bara försvinner och aldrig mer syns till. En del av dem kan bragts om livet genom övergrepp av annan person.

Vad gäller medias roll i det hela så får jag citera en person som får förbli anonym: "det handlar om antingen tidningsdöd eller löpsedelsmord". Det allt mer desperata gammelmedia gör numera allt för att maximera antalet rubriker de kan få ut för varje enskilt mord, och då verkar det som folk mördas som flugor. Mord säljer fortfarande lösnummer och ger klick på Internet. Kom ihåg att varje mord kan ge minst ett tiotal separata nyhetshändelser - mordet, polisarbetet, gripandet, åtalet, domen, överklagandet, hovrätten, hovrättens dom, frisläppandet efter avtjänat straff, anhörigas intervjuer i tidningen - vid mordet, vid gripandet, vid åtalet, vid domen, vid överklagandet, vid hovrättens dom och vid frisläppandet.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

26 kommentarer:

 1. Det finns mig veterligen ingen som helst indikation på att polisen och sjukvården blivit sämre på att utreda misstänkta dödsfall. Men jag är inte så insatt i branschen.

  Däremot är ju statistiken ett bra slagträ mot vapenlagstiftningen. Det flyter runt mer illegala skjutvapen än nånsin, men färre personer än någonsin mördas. Så vad försöker man uppnå genom att begränsa vapentillgången överhuvudtaget eller till och med begränsa de legala vapnen?

  Statistiken visar ju snarare på att en vapenlagstiftning a la USA inte vore speciellt skadlig överhuvudtaget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bud från EU. Läs lite historia om allmogens rätt att bära vapen och var det varit tillåtet.

   Det är därför upplysta amerikanare är så noga med den rätten, även om svensk media försöker smutskasta den. Varför blir då genast följdfrågan?

   Radera
 2. Skall man klara sig så bör man vara kvinna och ej organiserad brottsling således.
  Gängkriminella tenderar att hålla polisen sysselsatt med ett högt antal skjutningar med få talföra vittnen.

  SvaraRadera
 3. Det går bra för bloggen nu.
  Allting går att sälja med mördande reklam.
  Drevet mot BLT har kompletterats med reklam för hem- och villamässa.
  Han e skicklig.

  SvaraRadera
 4. Jag vet inte hur abortstatistiken ser ut några decennier bakåt, eller när bly fasades ur bensinen (och på andra håll) men hög bly-halt i blodet under barndomen och brottslighet samvarierar enligt vissa studier. Detta har varit en kontrovers i USA där ämnet debatterats...
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Impact_of_Legalized_Abortion_on_Crime

  SvaraRadera
 5. Statistiken är ju tagen från 2012 då det var historiskt få fall. År 2013 kan vi likaväl vara tillbaka på mer "normala" 80-90.

  Ser man till trenden så sjunker antalet fall - särskilt våld mot barn under 15 år. Kanske en följd av den ökande användningen av antidepressiva läkemedel som hindrar föräldrar att begå utökade självmord.

  Antalet självmord har ju också minskat kraftigt sedan 80-talet.

  SvaraRadera
 6. Det har inte med bas-talen att göra som före detta polis-professorn pratar om?
  http://www.svtplay.se/video/1515786/del-1

  SvaraRadera
 7. Mord = First degree murder

  Dråp = Manslaughter

  Vållande till annans död = Involuntary manslaughter

  SvaraRadera
 8. I begreppet "skadehändelser med oklar avsikt" ingår väl att det dels kan vara oklart vem (den avlidne eller någon annan) som orsakade det eller om det var en ren sinkadus samt att man inte känner graden av uppsåt - det kan ju vara rent klanteri och det kan vara uppsåtligt. För att alls klassas som mord krävs ju dels att det är någon annan och att det är uppsåtligt - för att kunna fastställa något sånt måste det ju nästan göras en brottsutredning. Det är helt enkelt inte rimligt att skilja på alla sorters dödsfall där man dött pga något slags våld (eller liknande omständighet).

  Ett "perfekt mord" är väl för övrigt ett dödsfall där det inte framgår att det rör sig om någon anmärkningsvärt sätt att dö på? Dessa kommer isf dyka upp under sjukdom och liknande omständigheter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, även olyckor kan vara "perfekta mord", liksom "självmord".

   Poängen kvarstår att det finns ett mörkertal och "oklar avsikt" har ökat nästan lika mycket som "övergrepp av annan person" minskat.

   Radera
  2. Ja, det är t ex rimligt att brottsutredning som läggs ner i ett tidigt skede kan hamna under "oklar avsikt". Vilket i så fall är ett dåligt betyg för polisen, när dessa ökat.

   Radera
 9. Jo, jag funderade också litet på det där. Jag internetsökte på "skadehändelser med oklar avsikt" och det intressantaste jag hittade var en undersökning från "Institutionen för Folkhälsovetenskap" som hette "Dödsfallsutredningar med oklar bakgrund och avsikt hos barn och ungdomar" som tycks skriven av människor som kan och förstår sånt här betydligt bättre än jag.
  Bland annat skriver de:
  "2.6 Dödsfall med oklar avsikt
  Dödsfallen klassificeras på två olika sätt. Det är skadans bakgrund (diagnos) och det är
  skadans yttre orsak. Diagnos kan till exempel vara drunkning eller förgiftning. De yttre
  orsakerna är antingen olycksfall, suicid, våld eller oklar avsikt.38 Många gånger är det svårt
  att avgöra om dödsfallet varit avsiktligt eller inte, då skadorna är desamma oavsett vilket.39"
  http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:5925/FULLTEXT01

  Cornus spekulation om statistiken är alltså inte orimlig. Personligen är jag numera mycket skeptiskt till den statistik myndigheterna i sverige producerar. Min fördom om BRÅ är att de lika gärna kunde heta Brotts-döljande-rådet. Men man ver ju aldrig, våldsam död skulle ha kunnat minska även om det inte är min upplevelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Suicid, drunkning, förgiftning etc har egna klassificeringar. Om man får någon att drunkna, eller t ex fallolycka, utan att brott kan styrkas, så hamnar det i "fallolycka" eller "drunkning". "oklar avsikt" är något som omfattar resten, kanske folk som skjutit sig i huvudet med eget vapen av en "olyckshändelse", men där det inte verkar varit självmord?

   Ska höra med en läkare jag känner om hur man klassificerar.

   Radera
  2. @Cornu

   Det vore ju intressant att veta vilka klassificeringar som finns och vad dessa omfattar. Oklar avsikt låter just som att avsikten är oklar, men själva dödsorsaken är klarlagd (t.ex. att man har fått ett skott i huvudet).

   Det som torde vara uppenbart i de flesta fallen är ju själva dödsorsaken - det har jag svårt att tro att man har blivit slarvigare att bedöma.

   Radera
  3. Tack Cornu. Anonym, läs gärna i dokumentet jag postade adressen till, de verkar kunna de här kategorierna och är ganska pedagogiska tycker jag. Sen vet jag inte om jag personligen blev klokare av att läsa där. Men så la jag inte ner den tid och energi jag borde gjort.

   Radera
  4. @Martin

   Jag skummade igenom den och konstaterar att de blandar ihop dödsorsak och dödssätt i statistiken (de blandar in olika dödssätten i förteckningen över dödsorsaker).

   Radera
  5. Hm, citatet jag postade här så går de ju igenom skillnaden med föredömlig tydlighet? Något jag inte sett någon annan göra ännu i den här diskussionen? Det kanske är självklart för andra men många av oss vet faktiskt inte så mycket om statistik och behöver få sådana här grundläggande begrepp och kategoriseringar förklarade för oss.

   Radera
  6. @Martin

   Visst kan man säga att de går igenom skillnaden med tydlighet. Problemet är att de blandar ihop de två kategoriseringarna t.ex. i tabell 1.

   Dödsorsaken kan ju vara med, samtidigt som det är en självdestruktiv eller till följd av uppsåtligt agerande av någon annan (ie dråp). Samma dödsfall skulle alltså kunna hamna i två olika kategorier i tabellen (en "trafikolycka" kan t.ex. ju vara dråp, självmord eller just en olycka).

   Radera
 10. Det är väl inte orimligt att anta att sjukvården blivit gradvis bättre under tjugo år så skador som orsakats en person medförde i större utsträckning att denne avled 1993 än 2013 allt annat lika. Det hade också varit intressant att ta med i beräkningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har i på andra områden föreslagits att man i statistiken bör räkna skador som kräver sjukvård istället (plus de som dör). Det har inte skett så mycket utveckling på det området, de som behövde sjukvård för att överleva sina skador 1993 behöver det fortfarande - skillnaden är kanske att vissa överlever idag, men de hamnar då likväl istatistiken.

   Enda problemet med en sådan approach är att det kan påverkas av att man kanske mer lättvindigt söker sjukvård under vissa perioder - man bör isf göra en bedömning om hur nödvändigt det är med sjukvård i varje fall.

   Radera
 11. I min perifera släkt dog en man. Det var ganska uppenbart att han blev mördad genom att bli utknuffad på balkongen i tunna kläder när vintern var som kallast. Under tiden plockade förövarna alla koder och kontokort de kunde leta fram i lägenheten. (Det kunde vi senare se på alla uttag som gjorts och saker som köpts efter hans död). Grannar hade sett honom på balkongen i miserabelt skick men inte velat ringa polisen pga respekt för privatlivets helgd. När förövarna skulle gå har han förmodligen dragits in och hittades så småningom död i hallen. Polisen ville inte göra någon utredning trots att de närmaste släktingarna försökte flera gånger. Ingen hade ju gett sig på hans kropp handgripligen. Då kan det inte betecknas som mord. Anhöriga gav upp för det kunde ju inte göra mannen levande igen. Tror inte det hade avfärdats så enkelt för säg 25 år sen. Så visst finns det mer ouppklarade mord nuförtiden pga det degenererade tillståndet i vår kultur.
  Moventia

  SvaraRadera
 12. I min perifera släkt dog en man. Det var ganska uppenbart att han blev mördad genom att bli utknuffad på balkongen i tunna kläder när vintern var som kallast. Under tiden plockade förövarna alla koder och kontokort de kunde leta fram i lägenheten. (Det kunde vi senare se på alla uttag som gjorts och saker som köpts efter hans död). Grannar hade sett honom på balkongen i miserabelt skick men inte velat ringa polisen pga respekt för privatlivets helgd. När förövarna skulle gå har han förmodligen dragits in och hittades så småningom död i hallen. Polisen ville inte göra någon utredning trots att de närmaste släktingarna försökte flera gånger. Ingen hade ju gett sig på hans kropp handgripligen. Då kan det inte betecknas som mord. Anhöriga gav upp för det kunde ju inte göra mannen levande igen. Tror inte det hade avfärdats så enkelt för säg 25 år sen. Så visst finns det mer ouppklarade mord nuförtiden pga det degenererade tillståndet i vår kultur.
  Moventia

  SvaraRadera
 13. Orsaken är att trauma-sjukvården har blivit vassare.
  Våldsbrottsligheten i övrigt ökar, och det är naturligtvis osannolikt att brottslingar på något sätt blivit duktigare på att "bara" skada sina offer utan att döda dem.

  SvaraRadera
 14. Färre mord stämmer nog för våldsbrottsligheten minskar också enligt sjukvårdsstatistiken. Däremot så ökar antalet anmälda brott vilket lätt kan tolkas som att brotten ökar trots att det eg. bara är människornas benägenhet att anmäla brotten som ökat.

  SvaraRadera
 15. Enligt UNODC ”Intentional homicide rate by country and source (1995-2010)” fås under perioden 1996-2009 följande mordantal per 100000 invånare i Sverige (kol 2), samt för vissa år även andel eldhandvapen inblandad (kol 3). Siffrorna kommer från Criminal Justice Systems (CTS) och Eurostat.
  http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf

  1996___1,1
  1997___1,0___19,8 %
  1998___1,1
  1999___1,1
  2000___1,0
  2001___0,9___39,3 %
  2002___1,1___58,6 %
  2003___0,9___48,2 %
  2004___1,2___33,9 %
  2005___0,9
  2006___1,0
  2007___1,2
  2008___0,9
  2009___1,0

  Enligt ovanstående tabell är frekvensen över mord tämligen stabil över tiden, tycker jag.

  Om Forskning och Framsteg citerar BRÅ får de vara väldigt kritiska, eftersom BRÅ är allmänna klåpare inom matematik- och statistikområdet, pratar rödvinsflummigt runt statistiksiffror samt undanhåller allmänt efterfrågade men obekväma fakta enligt det politiska etablissemangets dagordning. T.ex. är BRÅ ytterst obenäget att redogöra för och analysera utifrån statistik över grova brott med straffpåföljd. BRÅ har istället en förkärlek för att endast koncentrera sig för anmälda brott. Därmed slipper BRÅ med sina siffror att bli ett slagträ i händerna på sådana som vill peka på att brottsligheten har ökat i Sverige. Det heter ju att ingen är skyldig till ett brott förrän hen har blivit dömd i domstol för det.

  Namnet Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) implicerar också att de ogärna talar om att brottsligheten ökar i Sverige. Brottsstatistiken bör skötas av SCB och inte av BRÅ!

  Så om gatuvåldet minskar enligt BRÅ, så kan man jämföra med internationella sammanställningar för att nyansera denna förment glädjande slutsats.

  Varför inte ytterligare en UNODC-rapport, http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Assault.xls
  som behandlar Assault* at the national level, number of police-recorded offences, För Sveriges del fås för anmälda misshandelsfall per 100000 invånare följande utfall:

  2003___729,4
  2004___747,3
  2005___804,5
  2006___847,2
  2007___897,9
  2008___915,5
  2009___926,6
  2010___936,6

  Med att vara noga med att ej dryfta några orsakssamband, tycker jag att utvecklingen är alarmerande, och förmodligen ett tecken på hur den sociala oron biter sig fast i det svenska samhället. Av samtliga EU:s länder 2010 innehade Sverige den icke hedervärda förstaplatsen med 936,6. På andra plats kom Belgien med 719,8. På tredje plats kom UK (=England, Wales, Skottland, Nordirland) med 713,6.

  *) 'Assault' means physical attack against the body of another person resulting in serious bodily injury; excluding indecent/sexual assault; threats and slapping/punching. 'Assault' leading to death should also be excluded.

  SvaraRadera
 16. Denna artikel med en kriminolog som uttalar sig kan vara intressant i ämnet.

  Vore därför intressant att se utvecklingen kring mordförsök, iom att du idag i princip överlever så länge du kommer in till akuten levande. Så var det inte för 20 år sen.

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article291108.ab


  SvaraRadera