Cornucopia?

Aktuellt

Kommer ni ihåg SVT:s Covid-19 superspridarevenemang Melodifestivalfinalen 2020?

"Det hade varit fruktansvärt tråkigt med en final utan publik." - SVT:s talesperson Vi avbryter ordinarie sändningar för att dra o...

2013-09-15 15:05

Minerallagen: Helt onödigt att utvinna ändliga resurser

Med anledning att Sverige har väldens generösaste minerallag och antagligen världens lägsta beskattning på utvinning av ändliga resurser, som alltså bara kan utvinnas en gång, så är det helt onödigt att utvinna ändliga resurser om man inte får en oändlig resurs i utbyte. Det handlar nämligen om hållbarhet - hållbara resurser som ska försörja kanske inte Sverige, då konstruktionen Sverige inte är för evigt, men väl de människor som bor här - både idag, om tio år, om 50 år eller om 500 eller 1000 år.


Den svenska mineralavgiften är som bekant endast två promille. Detta gäller inte bara gruvor utan även olja och gas. I kontrast har t ex Norge en skatt på oljeutvinning om 50%. Om vi låtsas att Sverige skulle ha stora oljefyndigheter i Östersjön eller via skifferolja, alternativt skiffergas, så skulle vi i Sverige aldrig få någon oljefond likt Norge - två promille täcker inte ens samhällets kostnader för den gratis infrastruktur, grundprospektering och externalisering efter utvinning vi ger gruvbolagen. 

Norge går dessutom in och delfinansierar och tar del av intäkterna från oljeutvinning via det statliga bolaget Petoro, som alltså förutom en oljeskatt på 50% och en bolagsskatt på 28% också äger andelar i oljeutvinningen.

Men i Sverige säger vi oss nöja oss med bolagsskatten och löneskatterna när ändliga resurser som lika gärna kunde tillfalla våra barnbarns barnbarn istället konsumeras upp utan att det tillför landet eller lokalbefolkningen ett dugg.
Grattis, du fick en T-shirt!

Bolagsskatterna undviker man enkelt genom moderbolag i t ex Luxemburg. Vid 30% kommunalskatt får alltså kommunen en del löneskatter, förutsatt att de som arbetar är skrivna i kommunen. Vid en lön på 40 000:- SEK i månaden drar alltså kommunen in 144 000:- SEK om året på gruvarbetaren, medan gruvan är igång. Om gruvarbetaren samtidigt har ett barn i förskolan, så försvinner 120 000:- SEK bara till det. Har gruvarbetaren dessutom ett barn i skolan, så åker 94 000:- SEK om året där. Om gruvan ger 100 jobb, så behöver kommunen sannolikt också bygga dagis och skolor - dagis och skolor som bara behövs under de 10-20 år som gruvan existerar. Eventuell statlig skatt på eventuella bolagsvinster som inte räntesnurras ut ur landet åker rakt ner i statens svarta hål - välj vart de går, kanske genusforskning på någon högskola?

När gruvan sedan läggs ner finns inget kvar, inget har byggts, ingen hållbar framtid har byggts. Kvar finns skövlad natur och alla gruvbolag försätter naturligtvis sig själva i konkurs innan man behöver betala för återställandet. Man är nämligen bara ute efter att maximera ägarnas profit, och de tar hellre pengarna idag och lämnar ett konkursbo i morgon, än tar något ansvar.

Istället bör vi ha en rejält tilltagen mineralskatt, som dedikerat bör gå till att bygga hållbara jobb, infrastruktur och intäkter, istället för att bara konsumera upp ändliga resurser. 

Om en mineralskatt på t ex norska 50% gör att gruvorna eller olje- och gasbrunnarna inte blir lönsamma, så gör det inget. De ändliga resurserna finns kvar och blir kanske lönsamma om 100 år, eller varför inte om 500 år. Det finns inget självändamål med att ta upp dem idag för att ordna någon politikers omval.

Vad är då hållbart? Infrastruktur är ett exempel. Bygger vi, eller upprustar,  t ex en järnväg, eller varför inte fiberbredband i glesbygden så ger den samhällelig avkastning långt efter att gruvan som genererat skattepengarna satts i konkurs. Vi kan bygga förnyelsebar energi, kärnkraftverk, motorvägar, hamnar, kanaler, bredban eller något annat. Poängen är att det ska vara något som finns kvar länge, helst för evigt (givet successivt underhåll etc). För de ändliga resurserna kommer aldrig tillbaka - då bör intäkterna från dessa användas till något som räcker för alltid, inte för att konsumera anstaltuppfostring (förskola) av gruvarbetarnas barn eller för att en lokalpolitiker ska kunna köpa sig ett omval.

Den som sätter en orts hopp till en gruva, som bara finns kvar under några år, är en kortsiktig populist och skjuter bara de lokala problemen framför sig. En väl tilltagen mineralskatt, som bara skulle få användas till satsningar på en uthållig och hållbar framtid, med i princip evig avkastning, skulle lösa, eller åtminstone reducera, det problemet.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

84 kommentarer:

 1. USA har mer liberal minerallag, där äger nämligen markägaren mineralerna under marken. Därför har USA en kraftig boom i fossila bärnslen nu. Det är förbud mot utvinning som begränsar tillgången på mineralresurser, inte geologin eller ekonomin.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara ett ännu tydligare exempel. Skifferoljeboomen kraschar 2017-2020, sedan står man där utan att ha byggt upp något för framtiden, utan bara konsumerat ändliga resurser som aldrig kommer tillbaka.

   Radera
  2. Du menar alltså att priserna på mineraler idag i allmänhet är för låga. Hur förklarar du det?

   Radera
  3. Dessutom blir det svårt att utveckla alternativen när man hämtar upp billigt och miljöförstörande skit ur marken istället för att utveckla alternativen. Så står vi där en dag helt utan alternativ eller blott med de allra miljövidrigaste alternativen kvar. Visst är kapitalismen underbar.

   Radera
  4. Kapitalist, anledningen till att priserna på mineralerna sannolikt är för låga beror på att marknadens prissättning är för kortsiktig. Denna kortsiktighet gör att ändligheten inte vägs in - samma problem som finns för oljan.

   Eftersom mineralutvinning i sig är väldigt energikrävande betyder det att dagens låga energipriser också bidrar till ett för lågt pris.

   Radera
  5. Andreas,
   Hur menar du att en fri mäniska, som du själv, skulel vara "kortsiktig" i sitt liv, medan en tvingande människa, som du själv om du kandiderade till politiker- eller byråkratlivets prasiterande snyltartillvaro, vore? Elelr för all del hur du själv agerar som kortsiktig väljare. Nu när du har defineirat dig själv (en människa) som nödvändigtvis kortsiktig, hur löser du det problemet nmed att göra dig själv till väljare, politiker eller byråkrat???

   Aktiermarknaden väger in oändlgiheten. Den som gör det profiterar mest. När man säljer sin aktie så gör man nämligen det till en köpare. Någon man måste övertyga ömsesidigt frivilligt. Och köparen är inte dummare än att denne väger in alla konsekvenser i evig tid. Därför måste säljaren också väga in alla konsekvenser i evig tid. Och det är det som alla människor som umgås ömsesidigt frivilligt med varandra gör.

   Tyrannen som istälelt använder ensidigt våld mot andra, har ingen anledning att bry sig om framtiden bortom att han pludnrat allt han kunnat. Politiken är extremt korstsiktig, mycket kortsiktigare än anarkisktiska organisationer, alltså ömsesidigt frivilligt umgänge människor emellan, som familjer och företag är.

   Du har rätt i att krotsiktig het är skadligt, men kortsiktighet kan uteslutande förekomma där man kan befria sig från framtdien genom att bara använda våld, såsom politikerna gör.

   Och mineralutvinning ger lägre energipriser, se USA för hur en sån enkel regel som att markägaren äger mineralerna på sin mark, plötsligt har gett världens allra billigaste naturgas. Brist på resurser orsakas uteslutande av politiska förbud, av våld. Motsatsen är skapande arbete och ömsesidigt frivillig gemenskap, och det skapar oändlgia resurser.

   Radera
  6. Människa som agerar för sig själv agerar så gott som alltid kortsiktigt. Läs din historia!

   De som klarat att agera långsiktigt är antingen politiker som arbetar för ett högre mål än att berika sig själva, eller starka släkter som arbetat för släktens långsiktiga rikedom. Aktiemarknaden har aldrig någonsin klarat att arbeta för långsiktighet och det finns heller ingen ekonomisk teori som klarar att arbeta med oändligheten.

   Låga energipriser som skapas genom att man utvinner en ändlig resurs är det absolut dummaste man kan hitta på.

   Radera
 2. Landets främsta ändliga naturresurs består av järn. Utvinningen är i huvudsak statlig och kommer att öka med ca 40 procent under de kommande åren med några nya dagbrott. Då överskrids toppen från 70-talet.

  Om det vore frågan om att uppnå någon slags hållbarhet så borde verksamheten i LKAB istället minska. Men detta är dumt eftersom landet kollapsar omkring 2050 av andra orsaker. Bland annat minskar världshandeln till en bråkdel.

  Allt bör utvinnas i en takt så att det blir oekonomiskt ungefär samtidigt. Trots reala kostnadsökningar på 7,3 procent mellan år 2000 och 2012 (med bluffinflation för hög tillväxt från SCB) ligger LKAB efter i racet mot slutet. Företaget gör mycket stora vinster ungefär 40 procent av försäljningen och därför måste utvinningen öka.

  Det värsta som kan hända är att naturresursen inte hinner utvinnas och det gäller inte bara järnet. När den är koncentrerad som här kan den stjälas av andra länder. De naturresursfattiga länderna söderut med sitt EU är den stora möjliga tjuven.

  Så det finns ingen anledning att spara på något. Det är hög tid att börja utvinna alunskiffern. Här finns olja, gasol, metaller, uran, kvävegödsel och annat. Landets byråkrati med sin löjliga omställning till något hållbart bör orienteras om till ett slags sluttänk.

  Om man får avvika lite från tråden så tycker jag att försök bör göras med kommuner helt isolerade från omvärlden för att se hur de klarar sig. Stryker de med till siste man? Området är ett vitt fält på kartan inom byråkratin och forskningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan du inte sluta med dina fantasier om att isolera kommuner från omvärlden? Vilka tror du skulle acceptera att bli isolerade från omvärlden? Du kan lika gärna fantisera om att rulla månen i choklad. Det kommer aldrig hända, så varför fortsätter du lufta en så meningslös fantasi?

   Radera
  2. Alunskiffern är redan på gång, ett gäng (us)amerikaner är på plats och prospekterar map uran.

   Radera
  3. Kuckeliku, kl 18.00 i tvåan kommer det ett utländsk serie i 6 delar om hur det är att leva som Amish, alltså utan moderniteter. Isolering av en svensk kommun gör detta till rena lyxen. Men dom bluffar inte så mycket där, förstår jag. Ska bli intressant att se.

   Radera
  4. För att få frivilliga till det kommunala fängelset i det värsta armod kan man ge skattefrihet livet ut efter en avslutat kontraktstid på säg 5 år. Även personens avkommor kan få skattefrihet utan att ha varit där. Villkoren måste naturligtvis vara hårda inom mark, växter, djur, rester med mera per capita. Det ska blir mycket plågsamt. Få stryker med eftersom de kan fly. Men då får de inget. De som blir kvar klarar sig bättre ungefär som vid digerdöden. Kostnaden för skattefriheten är småpengar i sammanhanget även om det är hundra miljarder kronor.

   Radera
  5. Här lyser experimentörens låga eq med all kraft.

   Människor behöver inte lockas med någon belöning, allra minst skattefrihet, för att önska delta, psykopater och narcissister kommer att stå i kö.

   Radera
  6. Det gäller att locka så många som möjligt för att kunna dra åt skruvarna på de inlåsta. Kanske är det bättre med en statsrådspension 93 000 kr per månad livet ut (före skatt). Sedan kan man fylla på med livstidsdömda, som blir fria efter 5 år och får göra ytterligare en period för statsrådspension. Man kan då pressa dom hårt så att dom plågas maximalt.

   Kanske det räcker med halva åkerarealen per invånare jämfört med idag och då är det här landet ändå kroniskt överbefolkat. Lämpligen tar man något område i Norrlands inland, där det växer lite och är långt från civilisationen och tillförseln lätt kan att strypas fullständigt.

   Kanske de blir så desperata att de äter upp varandra som kannibaler och det inte finns någon möjlighet för de svaga att fly. En detalj är ju att de bestämmer allt själva. Kanske bara de som överlever får se friheten, eller fet en statsrådspension. När de skriver på kontraktet så vet de inte detta.

   Radera
 3. Fiberbredband i glesbygd och bygga kärnkraftverk, entropi någon?

  SvaraRadera
 4. Vi har en lönebeskattning inkl arbetsgivaravgifter som bas för beskattningen. Därtill så tar vi in skatter på allehanda utgifter i form av moms och div avgifter. Samhället bygger på att sysselsättningen är hög och att vi kan byta varor med utlandet genom export och import.
  Att bromsa frihandel genom att ensidigt införa skatter på utvinning av mineraler ger inget om omvärlden kan förse oss med samma mineraler till lägre pris, eller kan köpa från andra länder.
  Påminner mig om Barsebäcks nedläggning. Vilket fick till följd att vi importerade samma mängd el från Rysk kärnkraft!

  SvaraRadera
  Svar
  1. @oppti

   Barsebäck låg väldigt dåligt till.

   Radera
  2. Rysslands grafitreaktorer lokaliserade intill St Petersburg ligger ännu sämre till och saknar de säkerhetsfunktioner som Barsebäck har.
   Politikerna kunde ju avstått från importen! Vilket är min poäng!
   Förbjuds något här så skall vi inte ersätta det med importerat med sämre påverkan på miljön.

   Radera
  3. Sluta babbla om rysk kärnkraftsimport, det finns ingen sådan. Ryssland har kronisk elbrist.

   Radera
  4. @HejHopp

   Barsebäck låg ganska bra till. Kom ihåg att det var med samråd med danska regimen som man valde att lägga verket just där.

   Radera
 5. De statliga reglerna om mineralutvinning är naturlig följd av att vi sedan länge styrs av ett antisvenskt, opatriotiskt etablissemang.
  Patriotism och fosterlandskärlek är ett bra vaccin mot det mesta av de samhällsproblem som vi numer dagligen upplever eller får ta del av via media.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, dagens ekonomiska elit skulle om dom levt för 250 år sedan varit dömda och avrättade för landsförräderi

   Radera
  2. Ja onekligen, eftersom mineraler såväl som viltet i skogarna och en massa annan skit på den tiden ansågs tillhöra kungen själv av nån outgrundlig anledning. Hade det varit bättre?

   Radera
  3. Tycker du träffar nära, och då tänker jag INTE på konungadömets politiker utan den internationella västmakten från EU, IMF m.m.

   Radera
  4. Nja.

   Gruelses grävande i Euratom till trots, så är det väl väldigt lite som automatiskt tillhör styret?

   Ända sedan medeltiden har vårt västerländska samhälle präglats av den tanke som Locke formulerade - den som plöjer landet och får det att producera något, förädlar det, legitimerar sin äganderätt. En tidig version av trickle-down economics kanske.

   En gruva är resurskrävande - på medeltiden var det därför angeläget att kungen fick äganderätten, för han var den enda som hade resurser att faktiskt utvinna.

   Samma tänk förekommer väl idag kan jag gissa, även om jag inte är särskilt insatt i regelverken.

   Alla regelverk präglas således av en sak - nämligen att tillgångarna ska utvinnas, punkt slut. Rätt eller fel?

   Radera
 6. OT:

  "I stort sett alla är överens: Vi är på väg mot ljusare ekonomiska tider." Tillåts en synbarligen föga begåvad person skriva i en ekonomiartikel i dagens DN.se.

  Man måste dock vara prenumerant för att komma åt artikeln på nätet, så jag har bara läst rubriken och ingressen. Hela artikeln är troligen inte lika korkad och aningslös som påståendet här ovan, men jag blir förbannad när man tillåts häva ur sig sådana här dumheter på bästa tidningsplats. Helt utan underbyggnad förstås. Det är bara önsketänkande och ett sannolikt försök att lura folk till en obefogad optimism, så att de fortsätter låna och konsumera på ett oansvarigt sätt, om än artikeln möjligen handlar om att man kanske inte skall låna hur mycket som helst.

  http://www.dn.se/ekonomi/lilian-almroth-rakna-bara-med-de-pengar-du-redan-har/

  SvaraRadera
 7. Finns det något parti som drar i den här frågan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, partiet Enhet som vill växla inkomstskatt mot skatt på uttag av naturresurser.

   Radera
 8. Snarare än att tjafsa om mineralavgifter och skatter borde man besluta att utländska bolag för det första inte får bedriva bergsnäring i Sverige, för det andra förstatliga hela gruvsektorn.
  Dessa som sagt ändliga resurser skall gå till rikets fromma först - till infrastruktur, industrin och byggsektorn - och priserna sättas till självkostnadspris. Finns ingen anledning för ett statligt verk, såsom ett nytt Bergskollegium, att göra vinst på samhällets produktiva investeringar. Gentemot utlandet bör dock marknadspriser råda, men export bara ske efter att nationens behov först har tillgodosetts.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta tycker jag låter vettigt. Man ska alltid exportera ÖVERSKOTT.

   Radera
  2. Tackar för bifall. :-)

   Radera
 9. Som tur var sanerar vissa bort sig innan dom lyckats få aningslösa politiker att lätta på lädret och bygga hamnar, järnvägar och ordna gruvarbetarutbildning. dom privata aktörerna som lurats att satsa får väl fungera som varnande exempel för framtiden

  http://www.dt.se/nyheter/ludvika/1.6274255-grangesberg-irons-andra-konkursansokan

  nästa bolag på tur att konkursa blir thore hallbergs skapelse, nordic iron ore
  som i dagsläget bränner ca 20 miljoner om året av placerarnas pengar, och som i sin tur ägs av det thore hallberg kontrollerade kopparbergs mineral

  Thore är dock mer slipad och garvad än dom totalt oerfarna glada gossarna som efter att ha surfat in på SGUs hemsida för 7 år sedan och prickade för vad dom ville ha bildade bolaget roslagen resourses som i sin tur bildade grängesbergs iron.

  SvaraRadera
 10. @Urban Persson

  Du skriver; "Det värsta som kan hända är att naturresursen inte hinner utvinnas". Varför är det det värsta som kan hända? Förklara gärna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan man fråga sig för den ligger väl inte i vägen för någon där den är?

   Radera
  2. Det som inte hinner utvinnas är i varje fall förlorat för all framtid. De politiska teorierna inom förnybarhet, hållbarhet och klimat ger bara snedvridningar, gör alla fattigare och får kollapsen att komma tidigare.

   Radera
  3. @Urban

   Så om jag förstår dig rätt så är det som gör det så oerhört viktigt att utvinna naturresursen är att detta skjuter kollapsen lite längre fram i tiden? Varför är det viktigt? Enligt ditt synsätt så är ju ändå kollapsen så nära förestående. Vad gör det för skillnad om vi utvinner det allra sista eller inte? Eller om vi lyckas skjuta lite på kollapsen som ändå kommer så pass snart och är så oåterkallelig? Spelar det en så stor roll när mänskligheten ändå ska regredera tillbaka till stenåldersnivå?

   Om det allra viktigaste är att skjuta på kollapsen så borde det väl vara ännu viktigare att t ex minska populationen. Eller att minska användandet av ändliga resurser så att de räcker längre. Skulle inte det vara mer effektiva sätt att skjuta på kollapsen.

   Radera
  4. Vi diskuterar tydligen samma parametrar, som inte kan påverkas. Man kan inte stoppa undan naturresurser som om det vore en guldskatt. Kineserna har försökt dämpa sin befolkningsökning. I den mån det lyckas så förbrukas bara mer per capita. Om alla hade den svenska bensinskatten så kanske det skulle flytta fram kollapsen något år. Så det värsta som kan hända kanske inte är så illa. Jag försöker bara vara konsekvent och rationell och det är att ha gasen botten.

   Radera
  5. Ettbarnspolicyn tillkom av politiska skäl, inget annat. Och tillämpades inte på landsbygden. Och infördes efter att Mao försökt manipulera folk åt andra hållet.

   Det hade absolut ingenting med "ändliga resurser" att göra.

   Radera
  6. För vissa sker allt av ”politiska skäl” och det säger inte mycket. Ju närmare Riksdagen och Rosenbad desto mer gäller det. Jag menar istället att allt orsakas av naturresurserna och det kommer snart att bli mer tydligt för tyckarna med sitt flum.

   Sedan ettbarnspolicyn infördes för mer än 30 år sedan har utvinningen i Kina av de ändliga resurserna mångdubblats. Även importen har mångdubblats. Detta har ökat välståndet och naturligtvis påverkat tyckandet och policyn som den ser ut idag. Landets makthavare vet till skillnad från de i det här landet att deras land är överbefolkat och hårt pressat med import inom det mesta.

   Min poäng är att en befolkningsminskning, oavsett skäl och orsaker, inte ändrar mycket i ett större perspektiv. En mindre befolkning kommer bara att kosta på sig mer.

   Radera
  7. Kanske är lösningen inte ettbarnspolicyn utan att märka folk med siffror i pannan och att dom på så sätt hindras från att köpa eller sälja. Då får dom valfrihet mellan att konsumera mindre eller svälta ihjäl. Är detta något nytt som kan patenteras? Tycker att det låter bekant. . .

   Radera
  8. Ja, fast det där visar ju bara att du använder argument och källor som du själv inte känner till. Självmål.

   Ett bevis på det är ju att ettbarnspolicyn aldrig omfattade landsbygden. Kineserna var nervösa för att städerna skulle innehålla för många fattiga och arbetslösa och att det skulle leda till problem. Eftersom det då (och nu) inte fanns fri rörlighet i landet så var/är fattiga på landsbygden inget problem, de kunde hållas kvar där, med våld om så behövdes, och aldrig bli ett pinsamt politiskt problem i städerna.

   Plus, som sagt, att Mao tidigare fört en tvärtompolitik där man skulle skaffa så många barn som möjligt. Ettbarnspolitiken var således delvis bara ett försök att återgå till det normala så att säga.

   Så ettbarnspolitiken har ungefär lika mycket med ändliga resurser att göra som det har när vi utvisar rumänska tiggare. Dvs ingenting.

   Radera
  9. Du har som ofta fel med ditt lösa tyckande. Naturresurserna hade stor betydelse för ettbarnspolicyn. Enligt Wikipedia: “The original intent of the one-child policy was economic, to reduce the demand of natural resources, maintaining a steady labour rate, reducing unemployment caused from surplus labor, and reducing the rate of exploitation.”

   http://en.wikipedia.org/wiki/One-child_policy

   Sedan är den inte lyckades och befolkningen bara fortsatte att öka har inte mycket med saken att göra. Försök nu snicka ihop något bevis i din politiska skalle. . .

   Radera
  10. Ja, att minska efterfrågan på naturresurser. Inte att förhindra att de tar slut eftersom de är ändliga. Där dinns ju en skillnad.

   Precis som att oljekriserna för Sveriges del inte handlade om Peak Oil, utan om att vi var beroende av en importerad resurs.

   Det är väl i och för sig för mycket begärt att du ska begripa skillnaden.

   Radera
  11. Aha, så nu var det för att minska efterfrågan på naturresurser, som inte var ändliga, men kanske nu är ändliga, om man tror det, vilket kan vara problematiskt om man är politiskt korrekt. Svenskarna har varit mästare på att hitta på politiska skäl sedan stormaktstiden och lever i en sådan värld. Kineserna är inte så dumma som du tror. Makthavarna där känner väl till hur pressat landet är och har inte som här knäppskallefantasier om att frälsa världen på diverse sätt.

   Radera
  12. Ja, om man läser innantill så står det ju beskrivet så.

   I övrigt ser jag inte att ditt inlägg innehåller några spår av argument eller resonemang så jag antar att vi är överens om att du hade fel och jag hade rätt? Du brukar ju alltsomoftast ha fel med ditt lösa tyckande.

   Radera
  13. ”tillkom av politiska skäl, inget annat.” Ben Dover, det är verkligen ett korkat påstående, som jag förstår kommer ur din politiskt korrekta skalle. Jag är mer intresserad av orsakerna och har försökt analysera dessa. Och då slingrar du dig som en orm med ditt flum.

   Radera
  14. Praktiskt när man kan återanvända sina gamla formuleringar:

   "I övrigt ser jag inte att ditt inlägg innehåller några spår av argument eller resonemang så jag antar att vi är överens om att du hade fel och jag hade rätt?"

   Radera
  15. Ännu bättre citat från forskare: ”Proponents of the “one-child” policy argued that fast population growth would strip the country of its natural resources, constrain food supply, and decrease per capita income.”

   http://journal.georgetown.edu/2012/04/25/georgetown-journals-guide-to-the-one-child-policy/

   ”Så ettbarnspolitiken har ungefär lika mycket med ändliga resurser att göra som det har när vi utvisar rumänska tiggare. Dvs ingenting.” Så du är ett enda stort självmål. Och det hjälper inte att leka papegoja.

   Radera
  16. Jaha, så du har googlat upp en snubbe på internet som säger att du har rätt, utan att ange några källor för sitt påstående?

   Imponerande argumentationsteknik.

   Då antar jag att du i konsekvensens namn anser att 9/11 var ett jobb av marsianer, att AIDS konstruerades i ett ryskt lab, etc. För hey, det står ju på internet, right?

   Radera
  17. Georgetown University i Washington, D.C. ligger långt framme inom sånt här och det gör även USA rent allmänt. De är bra på analyser, statistik och sånt. Men om en svensk politiker, byråkrat, forskare, journalist eller någon pucko i fanklubben med sitt världssamvete öppnat truten så är det inte mycket att bry sig om. Men du kan försöka hitta något där, eller citera dig själv, en gång till.

   Radera
  18. Om dom ligger långt framme inom "sånt här" och du säger att de dessutom är bra på bokstäver och siffror och såna svåra grejer, då måste det ju vara sant, ju.

   Jag är positivhalaren - du är apan.

   Radera
  19. Är det fel på Wikipedia också? Erkänn, du har ju inget att komma med bortsett från trams. Det blir patetiskt när du svänger dig med de där engelska orden.

   Även om publiken inte har betalt ett öre så vill dom se underhållning. Är det svårt att hitta något i sak?

   Radera
  20. Men, autistmongo med guldfiskminne. Jag kan ju citera mig själv om Wikipedia:

   "Ja, att minska efterfrågan på naturresurser. Inte att förhindra att de tar slut eftersom de är ändliga. Där dinns ju en skillnad.

   Precis som att oljekriserna för Sveriges del inte handlade om Peak Oil, utan om att vi var beroende av en importerad resurs.

   Det är väl i och för sig för mycket begärt att du ska begripa skillnaden."

   Och se - det VAR för mycket begärt att du skulle begripa skillnaden. Eller ens minnas att vi diskuterat det.

   Idiot.

   Radera
  21. Nu har papegojan tydligen kommit igång igen. Och då för man sjunga lite för publiken.

   Ettbarnspolicyn tillkom mycket av naturresursskäl, vilket jag tydligt har visat. Du har obstinat ifrågasatt länkarna och inte presenterat någon alternativ syn eller länk. Peak oil har uppenbart inte mycket att göra med arabernas politiska försäljningsminskningar på 70-talet.

   Den ofta diskuterade överbefolkningen och att det behövs flera jordklot och så vidare kopplas till sånt här. De filosofiskt lagda vill normalt inte höra talas om någon överbefolkning och ska lösa världens problem. De hakar lätt upp dig på gamla europeiska nu avlidna tänkare. Vissa är bra och andra är dåliga. Känns det igen?

   Om det finns en ändlighet för dig, kineserna och andra saknar betydelse. Kanske du tycker att det är en viktig filosofisk skillnad. Du är ju beläst på sånt här.

   Ordet idiot är intressant. Det kommer från de gamla grekerna och betydde privatman, en person som var mer intresserad av egna saker än offentliga och inte deltog i de religiösa demokratiska ritualerna. Men idag uppfyller jag inte kraven för en idiot.

   Radera
  22. Om du argumenterade mot det jag verkligen säger, och inte mot det du hittar på att jag säger, så hade jag ju inte behövt klistra in samma text en tre-fyra gånger.

   En länk har jag ifrågasatt, den andra stödjer ju det jag säger. Jag ser inget behov av att komma med egna källor när du tar fram sådana som underminerar dina egna argument och på så vis gör självmål, liksom.

   Radera
  23. Det är ingen större skillnad på de två länkarna. Båda nämner något självklart och okontroversiellt, att ettbarnspolicyn är kopplad till naturresurserna, de ändliga och oändliga. Det förstår vem som helst. Exakt vilka ord som används saknar betydelse. De ändliga naturresurserna är de enda som betyder något, vilket kineserna fattar och somliga är väldigt obildade inom.

   Om Sverige ”utvisar rumänska tiggare” så har det inget med naturresurserna att göra. Det har du rätt i. Men det är en stor skillnad, är uppenbart och tillför inget.

   Radera
  24. Jo, det finns en skillnad mellan de båda länkarna, och den har jag upprepat för dig en tre-fyra gånger nu.

   Dessutom blandar du ihop presens och imperfekt i diskussionen kring ett beslut som togs 1979. Kan du inte ens hålla reda på tempus kan jag i och för sig förstå att du har svårt att begripa länkarna.


   Radera
  25. När man talar om naturresurser så är det inte luft, vatten och solljus utan de ändliga, som var ett skäl till policyn. Att det ska vara så att svårt att förstå och erkänna. Om naturresurserna tar slut så menar man inte heller att solen slocknar. Sedan tar de inte slut utan utvinningen blir för dyr och nettot blir för litet.

   Kineserna fattar hur pressade de är långt mer än du tror och det gjorde dom redan på 70-talet. Deras land ligger minst lika nära kollapsen som det här.

   Nu ska jag åka ut en sväng och blir inte tillbaka vid datorn från i morgon.

   Radera
 11. Du som egenföretagare borde veta att staten också drar in 144 000 per år i arbetsgivaravgifter på gruvarbetaren.

  Staten och kommunen tillsammans får nästan lika mycket som gruvarbetaren får för sitt slit.
  Där har vi den verkliga orättvisan.

  Men det är klart med 468 statliga myndigheter och vem vet hur många kommunala myndigheter som skall dras runt så behövs det mycket skatter till pengabrasan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessa 144000 är till alla socialförsäkringar och pension, som gruvarbetaren faktiskt kostar över sin livscykel. Så nej, det ska inte räknas.

   Radera
  2. Varifrån får han annars sin pension?
   Från Kina?

   Radera
  3. Men om du redovisar den kommunala inkomsten så skall den statliga också redovisas. Annars blir det cherry picking.

   BTW jag hittade inte på siffran 468 myndigheter. Den är verkligen så hög vid senaste räkningen i juni.

   Radera
  4. Eftersom arbetsgivaravgifterna är betalning för arbetstagarens socialförsäkringar så innebär de inte en förstärkning av statskassan.

   Däremot utgår det några kronor i statlig skatt om lönen är 40000 (vilket bara var ett exempel). Men de används inte för att bygga något hållbart som förräntar sig, utan går också till konsumtion, statlig konsumtion.

   Radera
  5. Arbetsgivaravgiften är kring 10% i Schweiz. Den svenska arbetsgivaravgiften på 31% i goda tider är främst en skatt och inget annat.

   Radera
  6. När ska sen seglivade myten om att skattepengarna till största del används produktivt gå och dö?

   SKATT I SVERIGE ÄR I HUVUDSAK REN KAPITALFÖRSTÖRING.

   Påstår man annat är man hjärntvättad, efterbliven, köpt eller någon kombination av dessa.

   Radera
 12. Minerallagen måste självklart omarbetas kraftigt. Framförallt är det stora problemet att markägaren inte har något att säga till om. Självklart är det markägaren som skall bestämma om och hur någon använder dennes mark. Allt annat är gravt skurkaktigt...

  Helt enkelt måste gången vara såhär... 1; Bolag A vill prospektera på markägare Bs mark. Bolag A frågar markägare om lov, vid svar NEJ så blir det inget av det hela. Vid svar JA får Bolag A gå vidare och söka miljöprövning. Om Miljöprövningen går igenom får Bolaget och Markägaren komma överens om hur villkoren skall vara. Om markägaren vill ha 82,43% av malmvärdet får bolaget betala detta eller avstå brytning.

  SvaraRadera
 13. I möjligaste mån borde man förädla mineralerna inom landet, att bara kränga av en ändlig resurs är ett typiskt U-landsfenomen, det är väl så att gänget på Stureplan ser resten av landet som en råvarukoloni, vinsterna hamnar ju där eller utomlands

  SvaraRadera
 14. Så sant, så sant. Den norska modellen borde anammas här.

  SvaraRadera
 15. Att utländska gruvbolag, ibland via sina dotterbolag med skattemässig hemvist i skatteparadis, ska få prospektera och utvinna konungariket Sveriges naturresurser mot en avgift som endast motsvarar 2 promille av malmvärdet är djävligt stötande och ett hån mot Sverige och dess befolkning.

  När Regeringen (Annie Lööw) presenterade sin Mineralstrategi 2013 via en webutsändning, som jag numera inte hittar, nämnde hon inte att avgften skulle höjas. Diverse journalister som lyssnade på hennes föredrag, ställde inte heller någon fråga i den efterföljande frågestunden, varför jag ytterligare blir styrkt i att:

  KONUNGARIKET SVERIGE ÄR I FARA!

  http://www.regeringen.se/sb/d/17076/a/218931

  SvaraRadera
 16. Gällande infrastruktur har Sverige satsat så otroligt fel. Så mycket pengar och resurser har ödslats på vägnätet istället för järnväg, information och VA.

  Privatbilism är otroligt dyr och ineffektiv i jämförelse med kollektivt resande. Om vi hade byggt upp ett fungerande järnvägsnät med täta avgångar hade vi aldrig haft behov av det vida omfattande vägnätet vi har idag. De resurser som lagts på att köpa fordon, underhålla och bygga nya vägar och parkering överallt hade kunnat utnyttjats på så många många andra sätt och gett befolkningen en mycket större total välfärd och frihet än vad bilismen medfört.

  Vägnätet är en så otroligt destruktiv kraft på närmiljön, stadsbilden samt samhällshörigheten. Bilismen med för mycket buller, många olyckor, ökad stress, förstörda samhällen när allt centraliseras, förstörda stadskärnor då de planeras efter bilism istället för människan.

  Typiskt Sverige att apa efter de misstag Amerika gör.

  SvaraRadera
 17. Jag förstår inte hur du menar att exv järnväg ska vara "hållbart" i meningen evig, ens med rätt underhåll. Den förbrukar järn, rälsen slits och järnet sprids i makadamen. När rälen är nog sliten måste en ny dit. Den kostar olja så att säga, och varifrån ska den nya rälen komma om inte från en fin liten gruva som ödelägger naturen...?

  Likaså vägen, om vi tar slitytan så ska det dit lagomt stora gruskorn, plus en massa annat jox som nån Norrman får borra upp och bearbeta. Eventuellt tar man nån slags betong men likväl så ska nåt berg malas ner, för vad jag så har man inte uppfunnit nån soldriven maskin som bygger ihop nedmalna stenar till lagomt stora gruskorn (eller för den delen som samlar upp järnpartiklarna så att man igen kan smälta ner det till ny räls).

  Även såna grejer är inte hållbara va?

  Men allt beror ju på tidshorisonten. Vi vet ju att om nån miljon år så slukar solen i viket fall det som finns kvar här på vårt klot, så den dagen gör det väl inget om vi kört slut på alla resurser? Bara att dela ut detta årligen så vet vi hur mycket vi kan konsumera. Förmodligen oerhört lite, men likväl mer än inget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Nån miljon år", heh.

   Jorden har ungefär 1 miljard år kvar innan Solen har blivit ljusstark nog att koka bort oceanerna och hela 5,4 miljarder år kvar innan den sväller upp till en röd jätte som slukar vår planet.

   Det första avancerade flercelliga livet uppstod för ca 635 miljoner år sedan. Lite proportioner om jag får be!

   Radera
 18. Råvaror gör ingen nytta nere i marken, såklart dom ska upp om behovet finns, dock så ska det göras på ett miljövänligt sätt och uppstädning ska ske. Vi vill väl ha fortsatt teknikutveckling med nya snabbare och bättre datorer, etc. Det kräver järn, stål, koppar, aluminium, m.m.

  Fördelen med metaller är att dom kan återanvändas för evigt med små förluster.

  När det gäller energi så kommer det inte ta slut, med 4:de generationens kärnkraftteknik som kan använda befintligt uttjänt bränsle och avfall som plutonium och americanium så räcker det att generera energi i 4-5000 år framåt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 19. Ser man på gruvindustrin i sin helhet är Sverige det land som kanske har störst förädling. Trots en relativt liten gruvbrytning i riket har vi flera företag som levererar utrustning till gruvindustrin i hela världen. Några exempel är Atlas Copco, Sandvik, Volvo CE, Scania mfl.

  Skulle tro att en viss storlek på hemmamarknaden gynnar dessa företag, forskning och produktion måste kunna samverka och enkelt testa ny utrustning och prototyper. Boliden har t ex hjälpt och hjälper Sandvik med att prova ut flera av deras produkter som nu säljs till hela världen. Utrymmet för någon mineralavgift är heller inte så stort, nettomarginalen för Boliden ligger t ex och skvalpar runt 10%.

  Är det så att Cornu har lite väl mycket åsiketer om områden han inte är insatt i likt de stadsbor som vurmar för vargstammen från soffan i sin fräscha bostadsrätt...


  SvaraRadera
 20. Ocke, du har helt rätt. Cornu behärskar inte gruvnäringen. Det enda han åstadkommer i frågan är att uppmuntra aktivister till fortsatta demonstrationer vid gruvarbetsplatserna som sysselsätter den underbemannade polisen i glesbygden.
  Att höja malmavgiften till de nivåer Cornu antyder, skulle lägga en död hand över den sista näringsgren, där Sverige fortfarande tillhör världseliten. De flesta av våra 18 gruvor går knackigt.

  Sverige har stora mineralreserver. På 1500 meters djup och neråt är marken i princip helt outforskad.
  Beträffande minerallagen har Sverige sedan 1500-talet provat alla tänkbara alternativ. Den nuvarande lagen är en kompromiss som vilar på lång erfarenhet. Näringsutskottet som i frågan får anses kompetent arbetar nu på att förbättra informationen till markägare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du uttrycker åsikter, precis lika mycket som jag gör dem. Finns inga belägg för att jag inte behärskar gruvnäringen.

   Jag skriver rent av att gruvor sannolikt får lägga ner - klarar de inte en mineralavgift likt t ex Australiens 30%, så kan vi spara dem till framtida generationer.

   Du framför inga argument för varför vi måste utvinna gruvorna just nu och inte i en kommande råvarucykel istället och har alltså helt missuppfattat.

   "Förbättra informationen till markägare". Tjena.

   Radera
  2. Men snälla Cornu, du är ju helt luftlandsatt i den här frågan. Australiens 30 % är ingen mineralavgift utan en vinstskatt. Sveriges bolagsskatt är 22 %.

   Vi kan inte sluta bryta mineraler. De används för ändamål, som vi inte kan undvara i ett modernt samhälle, t ex medicinsk teknik, magneter, laser, avsaltning av havsvatten, katalysatorer, bränsleceller, fiberoptik, IR-teknik, syntetiska bränslen.

   Vissa metaller tillverkas till huvuddelen i Kina, varför vi är mycket ömtåliga för prishöjningar.

   Det saknas substitut, eller om de finns, är de dyra, ger oönskade miljöeffekter eller medför sämre funktion.
   Återvinningen är låg på grund av dissipation vid dess huvudanvändning eller därför kostnaden blir för hög.

   Exempel.
   Koppar importeras till EU till 54 %. EU producerar 5,3 % av världens behov. Sverige bryter 7,7 % av EU s produktion.
   Koppar saknar till stor del substitut. Återvinningen uppgår till endast 20 %.

   Grafit importeras till 95 % av EU från Kina. Världsproduktion 11 miljoner ton per år. Nästan ingen produktion sker i EU, men avsevärda resurser finns i Sverige. Används i stålindustrin, gjuterier, smältverk och elektriska apparater.
   Ingen känd återvinning.

   Niobium importeras till EU från Brasilien och Kanada till 99 %. 20 % återvinns. Substitut finns men innebär högre kostnader och sämre funktion.
   Används i specialstål i pipelines, jetmotorer, superledare, magnetröntgen, svetsning, optik, pacemakers, mynt.
   Uppges finnas i Norra Kärr utanför Gränna och i Norrland (enligt Mawson Resources).

   Menar du verkligen, Cornu, att brytning av mineraler är oviktig i dagens läge?

   Radera
 21. Jag tycker rubrikvalet är ganska missvisande. Bara för att staten inte tjänar på verksamheten så betyder ju inte det att verksamheten är onödig.

  Det är ju bara i fascistoida ideer där man fått för sig att allt som görs skall vara för att vara till gagn för staten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, verksamheten behöver inte vara "onödig" för det.

   Men det finns ett visst demokratiskt legitimitetsproblem om man har en verksamhet som kan påverka många människor genom t ex utsläpp om verksamheten inte samtidigt gagnar flertalet.

   Radera
 22. Vänsterpartiet är så vitt jag vet enda riksdagsparti som velat höja gruvavgiften, och vad jag vet är det också det enda parti i riksdagen som har haft en åsikt om att vi ger bort mineraler gratis i det här landet helt utan krav på några som helst motprestationer.

  Sanningen om gruvboomen i det här landet är att de flesta projekt stannar vid ritbordet. I de fall de verkligen leder till någon verksamhet är i 99 procent av fallen den verksamheten mer inriktad på att lura småsparare som tror på börsen mer än på någon varaktig gruvdrift. Man gräver ett par hål, sen säger man att pengarna är slut och att nyemmision behövs. Den löjliga regeringen som vurmar för all privat verksamhet tror dessutom att man kan utvinna mineraler i obygden utan att satsa en enda krona i transporter därifrån. Finns knappt asfalterade vägar i flertalet områden i Lappland där de internationella lycksökarna huserat.

  Jag kallar det bedrägeri. Försöka slå i folk att det blir arbeten, medan allt är ett spel för (börs-)galleriet.

  Det går också fint att få prospekteringstillstånd precis vart ni vill - utom i Maramö av nån anledning. Själv tänkte jag försöka få prövningstillstånd i Högfors i Robertsfors där jag sniffat mig till rika förekomster av värdefulla mineraler.

  SvaraRadera
 23. Så länge världshandeln fungerar har gruvorna ingen betydelse för landets ekonomin, bortsett möjligen från det extremt lönsamma LKAB. Allt har ett pris och handlas. Allt är utbytbart. När kineserna konsumerar mer så blir det dyrare också för oss. Och så vidare. Världen är i princip en enhet. Förutsättningarna är lika i Singapore och Australien.

  Vid en viss tidspunkt upphör världshandeln och då blir det viktiga kortsiktig överlevnad typ mat och bränsle. De som har överskott behåller dessa och försäljning sker främst politiskt till grannländer. Ryssland säljer exempelvis ingen olja hit eftersom den behövs lokalt. Man har då inte någon större nytta av järn i Norrbotten, om det inte kan bytas mot vad som behövs för överlevnaden. Detta kanske sker om 20 år.

  Därför är det bäst att plocka ut rejäla mängder och se till att allt tar slut inom överskådlig tid. Senast 2050 bör utvinningsverksamheten vara nedlagd, för då kan man räkna med att landet är borta. Bara rester används. Då förloras de som inte har utvunnits, exempelvis alunskiffern.

  LKAB ligger efter i utvinningen och har därför extremt höga vinster. Inom de närmaste 2 åren kommer produktionen att öka ca 40 procent och överträffa vad den var för 30 år sedan. Det här sköter sig själv om man låter pengarna styra.

  SvaraRadera
 24. Martin: nödvändiga mineraler blir prishöjda mineraler vilket innebär att förr eller senare utvinns de även med 30% vinstskatt. Elementärt.

  SvaraRadera