Aktuellt

Huawei hade full åtkomst till nederländska teleoperatörerna KPN - kunde avlyssna premiärministern

Nederlänsk press meddelar att den stora nederländska mobilteleoperatören KPN upptäckte att kinesiska Huawei hade full åtkost till operatören...

2013-07-13 11:27

2013: Gymnasiedödens år?

Bonnier/DN uppmärksammar gymnasiedöden i en artikel, där man konstaterar att svenska gymnasieungdomar inte är dumma i huvudet, utan allt mer nobbar friskolegymnasierna eftersom de inte vill stå med en avbruten utbildning när friskolorna läggs ner eller går i konkurs.


Genomgången pekar på 48 - 86% obelagda platser på Praktiska i Stockholm. Totalt verkar DN:s kartläggning visa på att 28.6% av alla gymnasieplatser står tomma i Stockholm och hela 47% i Malmö.

Friskolorna kan sparka lärare, men de sitter fast i hyreskontrakt och med 28 - 86% obelagda platser kommer man knappast klara av att undervisa och samtidigt betala upp till mer än sex gånger så mycket för lokalerna, jämfört med fullbeläggning.

Vi får se om gymnasiedöden slår till på allvar i höst och 2013 blir gymnasiedödens år?

En intressant profitmaskin för friskolegymnasierna är lärlingsplatser. Detta exempel ska gälla Academedias verksamhet i Stockholm. Skolan får 80 000:- SEK per elev och år, åtminstone i Stockholm, men 95% av tiden är eleven ute på en arbetsplats. Om eleven är kvar på lärlingsplatsen hela läsåret betalar friskolan 20 000:- till företaget som hade lärlingsplatsen - där för övrigt eleven alltså utför arbete, som företaget kan få betalt för av kund. För övriga 60 000:- ska friskolan bara ordna två korta teoretiska kurser på några timmar. Till detta hyr åtminstone Academedia in nyutexaminerade lärare, som aldrig träffat berörda elever, direkt från lärarhögskolan, och lärarna får 245:- SEK per undervisningstimme. Rättning av prov och förberedelser är obetalda. Total kostnad för en lärlingklass undervisning med 30 elever blir några tusenlappar för Academedia, medan övriga säg 50 000:- SEK per elev är vinst på lärlingsverksamheten, oräknat administration med löner till rektor etc. Allt som behövs är ett kontor och undervisningslokaler kan man hyra in för de få timmar man behöver dem. Man kan notera att 245:- SEK i timmen är en timpenning som är under vad en städare kostar (utan RUT-avdrag). Antagligen kan man rekrytera de bästa lärarna via denna timpeng...

Kan vara bra att veta hur stockholmarnas skattepengar används, när det gäller lärlingsutbildningarna.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

16 kommentarer:

 1. På flera sätt är det dåligt för det kan innebära:
  1. Elever som är hopplöst efter om de råkar en välja en friskola som går i konkurs under deras utbildningstid, och eleverna måste i värsta fall gå om allt.
  samtidigt som
  2. De elever som söker till främst den kommunala skolan, men även de som väljer friskolor som klarar sig ekonomiskt kan riskera trängre klasser och sämre undervisning,

  Men på sätt och vis är det här kanske bra, i. den meningen att det blir en bättrw resursallokering än att statliga pengar skall gå till lite väl opropotionella vinster.

  SvaraRadera
 2. Friskolorna verkar vara självsanerande...
  Gott.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis. Den osynliga handen fungerar.

   Radera
 3. Jo, Stockholms kommun verkar inte kunna hushålla med skattebetalarnas pengar.
  Vi kanske till och med skulle kunna säga att de hushåller sämre med pengarna än skattebetalarna själva skulle ha gjort om de hade fått behålla sina pengar?

  SvaraRadera
 4. Utan patriotism finns ingen botten någonstans, någon gång.
  Då måste det bli en kollaps innan förbättring.
  Bland vanliga svenskar finns fortfarande lite kristen/lutheransk moral kvar men inom den ekonomiska, politiska, mediala och "kulturella" eliten finns inget annat än snöd egenvinning och politisk korruption kvar.
  Patriotism hade varit ett sista skyddsnät. Tyvärr bekämpas det som i århundraden varit självklart i vårt land.
  Resultat - kollaps.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har precis motsatt åsikt.

   Patriotism och nationalism är bara av ondo och därifrån är steget kort till regelrätt rasism. Tack vare globaliseringen vi upplevt de senaste 100 åren och den revolution vi fått inom såväl infrastruktur, kommunikationer som IT så kan man fråga sig om nationalstaten överlever 100 år till? Är själv rätt tveksam till det faktiskt, men ser dess avveckling helt klart som en önskvärd utveckling.

   Radera
  2. senaste 100 åren? globaliseringen 1913 var allt annat än rasismfri

   Radera
  3. @xtra-allt,

   Nej, och har aldrig påstått det heller.

   Radera
  4. varför drog du inte till med dom senaste 2000åren i så fall, när du ändå var på gång?

   Radera
  5. "Globaliseringen" är en grej som man började tala om på 90-talet som en följd av frihandeln och marknadsliberalismens spridning över världen, nedmonteringen av västs industrier och flytt till låglöneländer samt kommunismens sammanbrott. Herregud, klarsynth, blanda inte ihop 1913 med detta!

   Förövrigt har RB förmodligen rätt i att framtiden tillhör nationalstaterna. Antingen tar ett förnyat nationalstatsideal med protektionism, social utjämning, nationell solidaritet och självtillräcklighet över eller så går länderna under i interna etnoreligiösa gruppkonflikter och kapsejsar i den havererande världsekonomins och resursbristens tidevarv.
   Nationalstaterna kommer att segra helt enkelt för att det är de som kommer att överleva.

   Radera
  6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  7. Håller nog med Luripompa här. Globalisering är dock inte ett nytt ord. Handeln har alltid varit global men investeringskapitalet har i omgångar sökt nya jaktmarker. Och det beror främst på att avkastningen gått ner väst. För höga löner t.ex. Och nu som slut överskuldsättning. Som Luripompa säger har avregleringar av bank(ger större banker) och nedbekämpning av facket gjort det möjligt för företagen att lämna sina nationalstater ifråga om sysselsättning. På sätt och vis en naturlig utveckling där multiföretagen behöver ny efterfrågan för att fortsätta växa(istället för att vi(antitrust) slår sönder dem till mindre konkurrensenheter). Arbetskraftsarbitraget hade inte varit möjligt utan nya handelsavtal(Nafta och WTO) och förändrade politiska värderingar. Företagsledningarna tog makten i sina företag där det saknas privat ägande(inte ombudsmannafonder). Hyperkapitalismens tidevarv gäller sedan 90-talet. Den globala boomen närmar sig slutet. Däremot inte kapitalismen men väl handelsfriheten så länge obalanserna består.

   Investeringstillväxten fortsätter att falla i väst vilket sätter press på sysselsättning och löner för flertalet. Det kommer att driva världen mot kaos och revolution och extremism och fler krig. Nationalstaten är död - leve nationalstaten.

   Radera
  8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  9. Man skulle väl kunna säga att västs ekonomier inom nationalstatens ram var färdigvuxna på 70-talet och kanske djupt nere var det den tidens stagnerande tillväxt var ett uttryck för. Vi borde då ha tagit chansen att hoppa av ränte- och tillväxttåget och därigenom ha räddat nationalstaten, egaliteten och det öppna samhället för att nu inte tala om den etniska homogeniteten och den europeiska civilisationen.

   Opinionerna var då även gynnsamma för en gir åt höger i form av protektionism, konservatism och stoppad immigration. Folk var utröttade på naiv dumvänster mot slutet av decenniet. Tyvärr ville andra krafter tydligen annorlunda och vad som kunde ha blivit en stor stabil mognadsperiod för vår civilisation, då vi även mer ordnat kunde ha övergått till ett ekologiskt hållbart samhälle, blev till ett avindustrialiseringens och pyramidspelets race to the bottom. Högervindarna som blåste kidnappades tyvärr av nyliberalismen och PK-ismen i skön förening och här är står vi nu idag.

   Radera
  10. @Luripompa; Ja, jag tycker att t.ex Adam Curtis speglar flera av de krafter som tog vid och som påstod sig funnit "The Holy Grail of how to organize society". Nyliberalismens framväxt är förstås inte så konstig mot bakgrund av vad som skedde under 70-talet. Från en kant till en annan. Det är väl tyvärr så opinionsbildandet fungerar i praktiken. För eller emot. Emot eller för. Framväxten av den nya politiska klassen ser jag dock som den värsta rötan framgent. När egenintresset även dominerar politiken är vi illa ute. Ett EU som låter intransparanta intressegrupper(industri- och kapitalmakt) skriva både lagstiftning och reformbeslut i politikernas namn.


   Radera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera