Cornucopia?

Aktuellt

Läsarna inte oroliga över coronaviruset - dags att media tappar intresset?

Läsarenkätens 1773 respondenter visar att bloggläsarna inte är oroliga över coronavirusutbrottet, utan som det ofta är handlar det om att de...

2013-06-19 11:39

(kd) vill upprusta försvaret 50% och återinföra frivillig betald värnplikt

Kristdemokraterna med sin försvarspolitiske talesman Mikael Oscarsson presenterade idag sin försvarspolitik i form av en ny omfattande rapport från Oscarsson. Rapporten upprepar många av de sanningar som skrivits här och på andra försvarsbloggar och förespråkar ett nationellt försvar, där armén och flottan rustas upp med 50% och man i princip återinför ett frivilligt värnpliktsförsvar, kombinerat med fast anställda soldater.


Först lite hårda siffror om den svenska avrustningen i rapporten:
"Försvarsmaktens organisation har sedan Kalla krigets slut minskat på ett sätt som drastiskt överstiger konsekvenserna av 1925 års försvarsbeslut. Sedan 1988 har antalet brigader minskat från 29 till 2, lokalförsvarsbataljoner från 85 till 1. Hemvärnet från ca 100 000 till ca 22 000 man. Antalet flygdivisioner har nedgått från 17 till 4. Flygvapnets basbataljoner har reducerats från 32 till 2. Luftvärnsbataljoner från 22 till 2. Stridsfartygen är nu 7 från att ha varit 34. Antalet ubåtar har minskat från 12 till 4. Antalet personer i krigsorganisationen har gått från ca 850 000 till ca 53 000 (inklusive de 22 000 personerna i Hemvärnet)."
Vän av ordning infogar här att ovanstående siffror för idag inte bara är en (m)ycket låg nivå, utan också en pappersprodukt som inte ens om tidplanen håller först kommer vara bemannad år 2019. Idag saknas allt från sjömän och soldater till piloter och personalbrist gör att vi inte ens har ovanstående, inklusive faktorer som att Visby-klassens korvetter inte är klara, artilleriet har inga haubitsar osv.

IO2013 med förbandsreserven markerad
Oscarsson och kristdemokraterna föreslår att armén ökar med ca 50% från dagens teoretiska två brigader till tre brigader, genom att den tunga förbandsreserven, som idag står i malpåse1., tas i anspråk. Denna består av fyra tunga mekaniserade bataljoner3. med vardera två kompanier stridsfordon 90 och två kompanier stridsvagnar, vilket skulle öka slagkraften i armén från tre kompanier stridsvagnar till elva. Till detta påtalar man att det bland annat behövs riktig brigadlogistik i form av nya logisitikbataljoner. Det nya försvaret blir i så fall två tunga brigader och en lättare brigad. Eventuellt talar Oscarsson faktiskt om fyra brigader, då en brigad ska sättas upp för att specifikt försvara Stockholmsområdet. Citat:
"Grovt sammanfattat innebär det att markstridskrafterna bör bestå av tre allsidigt användbara brigader, samt därutöver speciellt organiserade enheter för försvaret av Stockholm och Gotland."
Genom tre brigader ska Sverige kunna försvara två platser, plus Gotland, samtidigt mot begränsade anfall och sedan kunna genomföra motanfall i minst en riktning och driva ut en motståndare. Idag kan vi bara försvara en plats och saknar i praktiken kapacitet för motanfall och återtagande av terräng. Det är bara att jämföra tre stridsvagnskompanier med elva för att inse skillnaden.

Gotland prioriteras och kristdemokraterna vill se en hel bataljonsstridsgrupp utgångsgrupperad på ön, helst med lokalt rekryterad personal.

Flottan bör öka med 50% från två ytstridsflottiljer till tre, med tillhörande understöd. Detta för att två flottiljer ska kunna ta fighten på Östersjön, samtidigt som en skyddar inskeppningsleder för förstärkningar från väst6.. Dagens två flottiljer duger inte. Oscarsson påtalar också att ytstridsfartyg drar relativt lite personal och resurser i utbyte mot stor verkan och genom att ständigt vara aktiva gör att Sverige hela tiden bokstavligen kan visa flaggan även i fredstid. Samtidigt måste luftvärnet lösas, så att man faktiskt kan utföra eskortuppdrag.

Flygvapnet är rätt dimensionerat, men basorganisationen behöver förstärkas enligt rapporten.

Långräckviddigt modernt luftvärn anser kristdemokraterna vara prioriterat och en av de första åtgärderna och upprustningarna som måste till. Jag håller som bekant med där. Man påtalar även att brister som broläggare måste åtgärdas, eftersom frånvaron av sådana i princip omöjliggör offensiva operationer för de mekaniserade trupperna.

Men mest uppseendeväckande är kanske att man de facto förespråkar ett återinförande av värnplikten.

Visserligen pratar man inte om värnplikt, men då ca 2/3 av försvaret ska bemannas av sk GSS/T, tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän, vilket visat sig vara mycket svårt att rekrytera, vill man förändra systemet. GSS/T och reservofficerare ska inte omfattas av utlandstjänstgöringsplikt. Som det är nu ligger det knappast en civilt anställd person i fatet att ha en GSS/T-tjänst, där man när som helst kan ryckas från arbetsgivaren och skickas på mission utomlands i ett år. Istället ska GSS/T bara kallas in vid nationellt försvar och kontinuerligt tjänstgörande GSS/K ska stå för utlandstjänsten.

Istället kommer GSS/T att tränas i ett år, med lön, och sedan kallas in på regelbundna repetitionsövningar, med lön. Vi får alltså något som motsvarar tidigare värnplikt, men med riktig lön och med repövningar. Som bekant var värnplikten de facto frivillig de sista åren sedan den strategiska blackouten inleddes. Med ett upplägg om ett års utbildning och sedan återkommande repövningar bör man kunna locka till sig samma mängd soldater och gruppchefer som de sista årens värnplikt. Dessutom  vill kristdemokraterna att den grundläggande militära utbildningen ska förses med en attraktiv lön och förläggas på sommaren, så t ex studenter därmed kan lockas till "sommarjobb" under sommaren och därefter minst erbjudas plats i hemvärnet vid genomförd utbildning4..

Samtidigt ska en bataljonsstridsgrupp ständigt stå i beredskap för utlandsinsatser, vilket sluter cirkeln och i princip är tidigare Nordic Battlegroup från värnpliktstiden.

Så kristdemokraternas försvar anser jag de facto handla om att återinföra värnplikten och återupprätta viss nationell försvarsförmåga. Samtidigt är IO2014 dimensionerad för två brigader, med t ex bara två artilleribataljoner, två ingenjörsbataljoner och två logistikbataljoner.

Man understryker också nödvändigheten i att faktiskt omgående börja öva på bataljons- och brigadnivå för att återupprätta den förmågan innan den helt försvunnit samt att se över ett NATO-medlemskap.

Kristdemokraternas förslag är bra, rimliga och gör att det svenska försvaret når någon form av skamgräns, även om det fortfarande är en (m)ycket låg nivå. Samtidigt kommer man antagligen inte få gehör för de här förslagen någonstans, och kommer kanske inte ens ta upp dem i interna regeringsförhandlingar, vare sig före eller efter valet. Men den som prioriterar försvarspolitik hittar definitivt ett bättre val hos de konservativa kristdemokraterna än hos de socialistiska moderaterna.

Man ska komma ihåg att (kd) även försökt sig på en bra energipolitik, även om den verkar ha dött ut sedan Göran Hägglund befäste sin ställning som partiledare på Mats Odells bekostnad. Har inte hört något om deras energipolitik sedan dess.

Jag tycker man kunde tagit steget fullt ut och formellt återinfört frivillig värnplikt, genom att Rekryteringsmyndigheten åter blivit Pliktverket och att man inför obligatorisk mönstring för alla ungdomar - såväl män som kvinnor. Placering och anställning ska fortfarande vara frivillig, men genom att återinföra institutionen mönstring kan man identifiera lämpliga kandidater och få en obligatorisk möjlighet till att informera vad det innebär att lägga ett år på att bli GSS/T, inklusive framtida avlönade repövningar etc.

I övrigt valdes kadetten Andreas Braw (Twitter), som gjort sig känd för en del insändare om soldaternas situation i det svenska försvaret, in i KDU:s styrelse igår och kommer vara KDU:s talesman inom försvars- och säkerhetspolitik. Kanske Mikael Oscarssons framtida ersättare?

Hela Mikael Oscarssons 67-sidiga rapport, med bakgrund och förslag hittar ni förstås som PDF online. Partiledaren Göran Hägglund skriver också en debattartikel hos Schibsted/SvD.

Jag är politiskt oberoende och är inte medlem eller finansierad av något politiskt parti. Denna artikel innebär inte ett stöd för kristdemokraterna, utan uppmärksammar bara deras politik på denna punkt. Jag vet att Mikael Oscarsson läser den här bloggen och försvarsbloggarna, och förslagen ligger i linje med vad många bloggare skriver om, inklusive flaskhalsar och akuta problem. Det hela visar på att bloggosfären kan uppnå politiskt inflytande. Eller åtminstone beskriver verkligheten korrekt.

1. Första gången jag stötte på ordet malpåse var vid ett personligt studiebesök2. på Skredsviks marinbas i Gullmarsfjorden, och fick höra att svenska jagare stod i malpåse. Som 11-åring trodde jag det innebar att de skulle malas ner5., men begreppet har inte med malande kvarnar att göra, utan med insekten mal och hur man traditionellt skyddar textilier mot mal. Materielen står alltså förrådsställd i ett skick som gör att den inte förstörs - motorer är tömda på oljor, rostskydd, luftfuktighet etc hålls rätt.
2. En nära vän till familjen var officer vid flottan, tillika ytbärgare och ordnade ett besök.
3. Den uppmärksamme noterar att förbandsreserven var förbandssatt i min bok Midsommargrynings fiktiva framtid.
4. Till och med en gammal gubbe som jag lockas av tanken att ingå i ett regelbundet övat nationellt försvar utan utlandsplikt, men som 43 år gammal gubbe med familj att ansvara för så lämnas detta åt det yngre gardet.

5. Vilket iofs stämde vad gäller de svenska jagarna.
6. Det första man gör mot Sverige, t ex vid en ockupation av Gotland för att vid en baltisk konflikt skära av baltstaterna från övriga NATO, är förstås att likt i Midvintermörker spränga Öresundsbron och Öresundsfärjornas hamnar för att göra snabba förstärkningar eller ombaseringar av NATO-förband via bron eller korta färjeförbindelser omöjliga.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

36 kommentarer:

 1. Vem betalar och hur? Skattehöjningar är väl inte att tänka på då förslaget kommer från företrädare av alliansen.

  Vad säger den självutnämnde landsfadern? Han anser ju försvaret vara ett särintresse. Ska bli spännande att följa detta. Med en kollapsande sjukvård, skola, omsorg och tåg som står still tror jag att skattebetalarna har försvaret ganska långt ner på prioriteringslistan...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det mesta materielen finns redan på plats, GSS/T kostar i utbildning, men inte i beredskap och kan fortfarande rekryteras ur tidigare utbildade värnpliktiga som inte behöver ytterligare utbildning.

   Naturligtvis kostar det. Bara att stryka nästa jobbskatteavdrag, så är det hela finansierat.

   Radera
  2. Men frågan är rent teoretisk, då inget av detta kommer genomföras eftersom moderater inte kan erkänna att de haft fel.

   Radera
  3. Ett annat sätt att finansiera det hela är att sluta med utlandsmissioner, vilket frigör tillräckligt med pengar.

   Radera
  4. Försvarsbudgeten är idag 1.1% av BNP.
   Totala offentliga utgifter är ca 50% av BNP.
   Om resten av offentlig sektor bara avstår från kostnadsökningar ett medelår, så kan både försvar och rättsväsende få fördubblade resurser. Men den poltiiska viljan saknas. Det är mer lukrativt för parasitpamparna att kontantutbetala skattepengar till sina särintressen.

   Säger det bara så att proportionerna står klara hära.

   Radera
  5. även en blind höna kan hitta pärlor... eller hur nu ordspråket går.

   Radera
 2. Den relevanta procentsatsen här är 4%, inte 50%. Den som tror att detta handlar om något annat än riksdagspärren behöver en kopp kaffe till. Därmed inte sagt att Mikael Oscarsson inte har ett genuint intresse för försvaret men från partiets håll handlar det enkom om att ragga ett par försvarsvänliga röster.

  SvaraRadera
 3. Mikael Oscarsson är den enda KD-politiker med bredd idag.
  Hade han varit partiledare så hade partiet haft en annan situation.

  Han har dock en svaghet, han är medlem i Livets Ord.
  Tror jag.
  Det är sådant som nog kan vändas mot honom....

  Annars har han en väldig bredd och social kompetens.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast egentligen är det ganska meningslöst att satsa pengar på ett försvar när vi lägger mer det svenska jordbruket genom helt rättsvidriga system där man stjäl djuren från folk och därmed sätter folk i konkurs....
   Att låta veganer och djurrättsaktivister styra jordbrukspolitiken och därmed försvarspolitiken som det nu görs visar bara att de flesta i riksdagen är både dumma och fega.

   Radera
 4. Jag som kristdemokrat tycker inte att det handlar om riksdagsspärren. Bensinskatten 2006 handlade om röster, men detta handlar om att driva seriös politik. Detta är ett resultat av envis opinionsbildning inom partiet. Nu är det partiets politik. Det finns enklare sätt att fjäska för väljarna än långräckviddigt luftvärn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad spelar det för roll när ni ändå ger bort landet till utlänningar och verkar för att Sveriges folk blir en föraktad, blekhyad, sorglig och marginaliserad liten kristen restbefolkning på sikt?

   Jaså det gör ni inte?

   När har ni tänkt att upphöra med den till 80% helt onödiga immigrationen då?

   Nej just det, aldrig, alltså ut supra.

   Radera
 5. Vad gäller finansieringen av sådana här förslag så finns det ett antal statliga myndigheter och verksamheter som jag har ett gott öga till. Ta t ex Tillväxtverket: kostar oss 3700 miljoner per år, men ingen vet hur mycket tillväxt det ger. Kan förmodligen läggas ner utan någon som helst skadlig inverkan på samhället.

  Andra verksamheter som jag har sett på nära håll och utifrån det kommit fram till kan läggas ner är t ex Vinnova och Almi. Finns förmodligen en oerhörd massa saker inom den statliga sfären som kan läggas ner utan att orsaka någon skada. Någon som t ex visste att vi har ett statligt Miljöstyrningsråd? Förmodligen inte.... Lägg ner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag var medveten om detta men endast pga att en familj i Norrköping lyckats utverka att barnen endast ska serveras mat gjord på svenska råvaror i skolmatsalen tack vare Miljöstyrningsverkets riktlinjer. Tänkte begära det samma till jr nästa termin.

   Radera
  2. Arbetsförmedlingen med en chef som enligt egen utsago har för dålig lön borde väl kunna läggas ned, utan att det inverkar menligt på samhället.

   Radera
  3. Arbetsförmedlingen är för många den sista halmstået före socialen.
   Att de inte fixar några jobb, kan nog stämma men på något sätt så håller AF folks hopp uppe om ett jobb. Eller något....

   Då är det värre med andra myndigheter vars verrksamhet det inte ens går att ha en åsikt om, då man aldrig märker av dom.....
   De kostar bara.

   Radera
  4. Fortifikationsverket kan bli någon nämnd inom försvarsmakten innan vi yxar bort tillväxtverket; men ja, det finns en veritabel djungel med verk och myndigheter som kan kapas. Nämnden som existerade enbart för en tågkorsnings skull någon?

   Radera
 6. Helt klart positivt. KD börjar närma sig en röst.

  Står det något om ekonomiskt försvar?

  SvaraRadera
 7. Varför inte lösa vårdkrisen genom att sluta betala vårdpersonal lön? Om lönlöst tvågnsarbete är så bra för yrkesgruppen soldater så måste den ju vara utmäkt även för officerare och läkare, eller hur?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Lönlöst"? Värnpliktiga fick dagersättning, betald hyra, gratis resor, extra ersättning vid hemförlovning/sjukskrivning, etc etc.

   Radera
 8. Nej tack, lägg ner de delar av försvaret som inte är direkt nödvändiga för samhällsskydd och satsa alla pengar på utrikesdiplomati, polis och demokrati istället. Sverige bör vara ett föregångsland när det gäller att lösa konflikter fredligt och inte delta i några militära allianser. Tyvärr sitter vi fast i EU. Så, sätt igång att kalla mig naiv nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, du är naiv. Om jag hör någon självöverskattande grötmyndig konsenustänkande svenne kalla Sverige ett "föregångsland" en gång till så blir jag akut illamående.

   Radera
  2. Den som är naiv kan med fördel läsa Alexander Dugins bok om geopolitik och sen tänka på att den boken faktiskt används som läromedel i Ryssland. Sen förstår man varför vi behöver ett riktigt försvar.

   Föregångsland kan vi vara inom utbildning eller narkotikapolitik eller nåt, när det gäller försvaret är det mer realpolitik som gäller.

   Radera
 9. Allmän värnplikt för både han och hon, borde vara ett krav, det blir liksom en förlängd skolplikt, nyttigt för det allmänna och tillika för individen.

  SvaraRadera
 10. Igår gick sista avsnittet av miniserien "Krigets unga hjärtan".

  Färre personer i försvaret ser inte jag som ett problem. Bygg upp gemenskapen i samhället i stället så vi slipper Syrienliknande konflikter här och i resten av världen!

  SvaraRadera
 11. Redan rubriken i KD-rapporten är väl en rätt välförtjänt taskspark
  mot ni-vet-vem:
  "Försvars-och säkerhetspolitik: ett allmänintresse." Riktigt roligt i all sin enkelhet.

  Sedan håller jag helt med kadetten Braw: långräckviddiga lv-robotar är inget väljarfjäsk, det åstadkommer man enklare med t ex maxtaxa på dagis el dyl.

  /Ulf

  SvaraRadera
 12. Kristdemokraternas energipolitik i en ganska raljerande ton:
  http://old.theclimatescam.se/2012/12/10/kristdemokraterna-ocksa-med-i-doha-koren/

  Men det finns tydligen vettiga politiker i Kd, men det verkar tyvärr inte vara partilinjen:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stoppa-stodet-till-vindkraften_8101934.svd
  http://www.theclimatescam.se/2013/05/21/politiker-i-motvind/

  Som bekant innebär en förnuftig energipolitik att göra Sverige både koldioxidneutralt, attraktivt för företag samt ekonomiskt lönsamt.

  Vilket i praktiken innebär att fortsätta med vattenkraft och kärnkraft som baskraft i elproduktionen.

  Och stoppa subventioner till solel och vindkraft som är både kostnadsdrivande och opålitliga, men precis lika koldioxidneutrala som dagens elproduktion. Pengarna i sjön med andra ord.

  SvaraRadera
 13. Om det ändå måste fantiseras om antal haubitsar , flottiljer, stridsvagnar osv så borde det väl i så fall ske i relation till nuvarande och framtida teknik?

  SvaraRadera
 14. Mycket som är vettigt i förslaget. Synd att det kommer från ett relativt isolerat parti med begränsat inflytande.
  Detta kommer aldrig att bli ett regeringsförslag, men det borde väl gå att stoppa in det i en enskild motion? Då kommer det åtmistone upp i riksdagen, och en debatt kan uppstå. Eller lever jag i drömmarnas värld?

  SvaraRadera
 15. Som riktigt påpekas så kommer det aldrig att bli ens en diskussion i regeringen. Det är dock lite lustigt när partier driver opposition mot sig själva. Göran Hägglund (kd) har ju faktiskt aktivt varit med och beslutat om anslagen till försvaret. Eller är han den där killen som har svårt att säga nej och låter besluten tas över huvudet på honom vid bordet? Jan Björklund är ju sådan så att han låter besluten tas ovan huvudet och säger ja till alla förslag när det gäller försvaret när det kommer till diskussion mellan partiledarna. Sedan går han i opposition mot sig själv i media. Det är alltid lättare att vara oppositionsledare än att vara den som blir tvungen att stå för besluten som man tar. Lovar runt men håller tunt.

  SvaraRadera
 16. Håller helt med i förslagen MEN är det bara jag som ser att det här är en kroppsfint för att lura alla försvarsvänner som behöver ett parti att lägga sin röst på? KD målar upp en bild med guld, gröna skogar, enhörningar och regnbågar samtidigt som de i SvD-artikeln mer eller mindre uttryckligen säger att de inte är beredda att lägga en spänn till. Göran Hägglund säger: "Enligt den ekonomiska vårpropositionen beräknas utgifterna för försvaret öka från drygt 45 miljarder 2012 till drygt 49 miljarder 2017. På sikt kommer det sannolikt också att krävas en förstärkning av försvarsanslagen." Alltså, inte en spänn före 2017 är KD:s bud i budgetförhandlingarna. Reinfeldt har, trots uppenbara brister på det här området, lovat pengar redan i höstbudgeten. Det har inget annat parti gjort. Visst, det är kul att gnälla på den som har makten men låt er inte förföras bara för att någon säger det ni vill höra. Det blir lite som när Löfven lovar Europas lägsta arbetslöshet och sedan höjer företagsskatterna och arbetsgivaravgifterna med 30 miljarder.

  SvaraRadera
 17. Bravo KD! Detta är genomtänkt och på rätt väg. Jag instämmer kring att betrakta detta som valfläsk är synnerligen begränsat.

  Cornu - ang fotnot 4 - vad är det för fel på Hemvärnet? Duger inte det åt dig? Två gånger om året i totalt 8 dagar för insatskompanierna borde väl vara tillräcklig frekvens?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Redan reflekterat över detta för länge sedan. Jag anser att om man ska vara med i hemvärnet så ska man även ställa upp på de insatser de faktiskt gör i samband med civila behov. Och jag har inte en sådan livssituation att jag när som helst kan ställa upp på ett eftersök, översvämningar etc och anser därför att det är bättre att "min" plats i hemvärnet lämnas till någon som kan ställa upp 24/7.

   Och är man för övrigt inte i insatskompanierna så blir det väl bara fyra dagar en gång om året, dessutom med skattefri inkomst. Fast med min låga inkomst blir övriga ersättningar skrattretande, skulle väl kännas sådär att utföra samma jobb som någon annan som får 2-3x högre ersättning.

   Radera
  2. Jag kan garantera: "din" plats är ledig. Du petar inte bort någon. Det finns gott om vakanser... Men; om du har ekonomiska tveksamheten, är du inte rätt man. (Det finns många som inte kommer upp i Max SGI)

   Radera
  3. Instämmer med L L. Det finns ett behov av alla - om inte annat för att fånga upp hur det faktiskt är ställt och sprida kunskapen vidare. De 22000 som skall finnas om några år är väldigt långt från vad Hemvärnet var, vilket den gemene samhällsmedborgaren inte är medveten om. De flesta tycker nog att eftersök, skogsbrand och snöstorm så finns det massor av Hemvärnsgubbar att trycka in - vilket inte är fallet.

   Cornu - förstår inte logiken kring ersättningen? Om du är kontrakterad 4 eller 8 dagar så gör skillnaden i SGI inte så stor skillnad för dagsersättningen. Utbildningspremien per år är ju lika för alla. Dessvärre tror jag dessa tusenlappar gör skillnad för många vilket är en samhällsindikator i sig...

   Radera
  4. Håller med ovanstående. Du petar inte bort någon och kommer tillföra mycket. Först och främst genom att fylla en vakant befattning, sedan genom dina breda kunskaper och att du är lite av en "kändis" har alltid en liten påverkan på rekryteringen. Dom flesta uppgifter i fredstid är helt frivilliga så det är ingen som kommer ens höja ögonbrynet om man väljer att aldrig delta i annat än avtalstiden.

   Själv är jag väldigt ung och tillhör väll den målgrupp som är svår att locka till Hemvärnet. Jag trivs dock väldigt bra i den här gemenskapen och det är kul att få vara med i utvecklingen av förbandet. Att förbandet är lokalt bidrar också till "försvar av hembyggds känslan".

   Allmänt så förstår jag inte en del människor (inte riktat mot just dig). Jag skulle aldrig kunnat sitta hemma om det blev krig eller andra katastrofer. Men det är klart, tror man inte det kan hända så ser man ju inte behovet eller så finns det alltid "någon annan" som gör jobbet åt en.

   Jag respekterar ditt beslut men det är så tråkigt eftersom det är just folk som dig vi behöver och än så länge finns det mycket vakanta befattningar/folk som genomför avtalad tid.

   GMY

   Radera
  5. Cornu: Du kan ju alltid prova på? Fråga din närmaste utbildningsgrupp eller någon du vill till specifikt så får du säker köra prao under en KFÖ.

   Radera