Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2013-06-18 19:36

JK friar SvD och SVT från Försvarsmaktens anklagelser

Justitiekanslern gjorde det enda rätta och friade Schibsted/SvD och Public Service/SVT från försvarsmaktens anklagelser om att ha publicerat hemliga uppgifter (Schibsted/SvD).


Kvalificerad hemligstämpel
med dubbla ramar, modell äldre
I det senaste numret av Officerstidningen (PDF, sid 23 - 24) framgår det rätt tydligt vad som gäller. Det är straffbart att lämna ut hemliga handlingar, men det är inte straffbart att berätta för en journalist vad som står i de hemliga handlingarna. Det enda straffbara blir om uppgifterna har den officiellt hemligaste klassningen1., kvalificerat hemligt, eller som det också heter att uppgifterna saknar rekvisit. Det är också straffbart om avsikten med utlämnandet är att uppgifterna ska komma främmande makt till godo.

Officerstidningen:
"Med undantaget för den kvalificerade sekretessen kan man generellt säga att en offentliganställd har möjlighet att berätta om hemliga uppgifter, men inte överlämna eller ens visa själva handlingen där uppgifterna finns."
Modern kvalificerat hemligstämpel.
Från sidan 47 i H SÄK Skydd 2007
Försvarsmakten borde alltså veta bättre, eller se till att omedelbart stämpla allt som är pinsamt hemligt som kvalificerat hemligt om man ska kunna sätta efter läckor eller bura in journalister. I det aktuella fallet med Ryska Påsken, så avslöjades definitivt inget som främmande makt inte redan visste, då det just var främmande makts agerande och det svenska icke-agerandet som Mikael Holmströms avslöjanden handlade om. Och SVT:s uppgifter om att svensk incidentberedskap bara jobbar åtta timmar per dygn är sedan länge kartlagt av främmande makt.

De enda som inte visste detta var alltså offentligheten, dvs väljarna och de skattebetalare som står för notan.

Sedan behöver inte Mikael Holmströms källor vara svenska, utan militära källor kan vara inom NATO, Finland eller rent av Ryssland självt som berättat det hela för Holmström. Ingenstans sägs det att uppgifterna kommer från svenska militärer.

1. Av och till figurerar det rykten och uppgifter om en ännu hemligare klassning än kvalificerat hemligts dubbla ramar, antingen med tre ramar eller i grönt. Den hemlighetsgraden är i så fall så hemlig att den inte ens har ett namn och dess blotta existens är hemlig i sig.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

18 kommentarer:

 1. Jag ser att den avbildade hemligstämpeln är från den tid när det militära försvaret fortfarande benämndes Krigsmakten. Texten på stämpeln på nyare dokument borde vara undertecknad Försvarsmakten. Är den nyare hemligstämpeln kvalificerat hemligstämplad, eller är det någon som kan visa hur den ser ut?

  SvaraRadera
 2. Jag som trodde hemligstämpeln var till för att få upp läslusten!

  OT Birgitta Olson är orolig för att högerextrema siter får för mycket trafik och vill lära unga mediekritik. Samtidig klassas den site som tar bort PK filtren och vågar redovisa obekväma nyheter med namn och avpixlade bilder som högerextrem och farlig!
  Att den sidan är ensidig och oftast visar på negativa nyheter förknippade med brott och extremism är inte samma sak som att de som är där och läser är högerextrema och farliga eller sympatiserar med SD. På samma sätt som man kan läsa aftonbladet utan att sympatisera med vänstern!
  Bröd och skådespel åt folket!

  SvaraRadera
 3. http://www.liveleak.com/view?i=6c4_1371292104

  är dina får lika tuffa?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Perfekt cornu, nu kan du köpa en 200" utebioanläggning och dra av den på skatten, undervisningsutrustning...

   Radera
  2. Mina får har horn.

   Om de är lika tuffa återstår att se, eller så har de redan visat detta utan att jag sett.

   Notera att djuren på filmen är rädda. Lammen står tätt, tätt intill mamman, vilket är ett tecken på rädsla. De präglas här på mamman och gör exakt som hon. Sannolikt kommer de därmed reagera på samma sätt om de möter en varg/hund ensamma när de är vuxna.

   Dock har man generellt avlat på får som rör sig bort från hund, dvs går att driva med vallhund, inte rör sig mot hund.

   Radera
  3. Men mest väsentligt på filmen är att vargen/hunden inte är aggressiv, utan nyfiken.

   Det är så här vargar initalt närmar sig nya bekantskaper, som människor. Hade fåren i det här läget flytt kunde jaktinstinkten utlösts, men nu ser man rent av hur vargen hoppar undan först, vilket får fåren att följa efter. Får följer efter. Finns en anledning till sheeple/fårket.

   Vill jag få fåren att följa med mig kan jag börja springa fort, då springer de efter. Vargen på filmen börjar springa bort, då springer fåret efter. Vargen tolkar det som aggressivt, liksom de flesta människor, men fåret gör bara vad får gör - följer efter någon annan som rimligtvis vet bättre...

   En varg som slagit får skulle inte fjanta runt så här, utan gå direkt på strupen.

   Radera
 4. Tack för den moderniserade hemligstämpeln. Innebär texten att försvarsministern avgör vem som ska få läsa papperet? Intressant i så fall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet man att det är Försvarsmakten alena som ligger bakom anklagelserna mot SvD och dess reporter Mikael Holmström, eller agerar Försvarsmakten på uppdrag av "högre makt"?

   Parallellt med "Ryska påsken" har vi också Ekots avslöjande att bulvanföretaget SSTI svarar för en vapenfabrik i Saudiarabien. Men där viftade Ekots reporter ett hemligstämplat papper inför FOI-chefen. Det ska man inte göra för då riskerar man mediernas källskydd. Det finns nämligen misstanke om brott mot tystnadsplikten. FOI anlitade Justitiekanslern för att utreda denna misstanke, som också startade en utredning.

   http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2795&grupp=9346&artikel=5552136

   Jag tycker jag att om någon ska ställas till svars så är det de som ansvarar för det alliansfria Sveriges säkerhetspolitik. De har nämligen orsakat ofattbara skador på rikets säkerhet och försvarsförmåga. Här önskar jag att de ansvariga fick ställas till svars inför ett ordentligt räfst och rättarting.

   Radera
 5. Ganska gamla referenser, måste jag säga.
  Det är Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 som gäller numera.

  :)

  /Statsmannen

  SvaraRadera
 6. Det råder en utbredd begreppsförvirring vad gäller uttryck som börjar med ”kvalificerad”. ”Kvalificerad sekretess” ska inte förväxlas med ”kvalificerat hemlig” (KH). Begreppen är inte synonymer! KH avser uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och som rör rikets säkerhet och som dessutom är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. En myndighet som ska följa Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd ska förse allmänna handlingar som innehåller KH-uppgifter med en kvalificerad sekretessmarkering (dubbel ram). Sådan handlingar placeras i informationssäkerhetsklass HEMLIG/TOP SECRET som anger vilket säkerhetsskydd som handlingen omfattas av. En liten vägledning för att förstå vad KH handlar om kan fås om man läser 1 § offentlighets- och sekretessförordningen (OSF).

  En förklaring till begreppsförvirringen kan vara att KH endast nämns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2010:03) och allmänna råd om säkerhetsskydd samt i Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd. I lag används istället uttrycket ”synnerlig betydelse för rikets säkerhet”. En annan förklaring är att ”hemlig” och ”sekretess” i juridisk litteratur används synonymt.

  ”Kvalificerad sekretess” avser sekretessbestämmelser i OSL där tystnadsplikten går före meddelarfriheten. Vilka sekretessbestämmelser som omfattas av detta framgår i OSL. Uppgifter som omfattas av ”kvalificerad sekretess” får enligt tryckfrihetsförordningen (TF) inte röjas till t ex en tidningsredaktion. I sådana fall gäller t ex inte efterforskningsförbudet. Jag har skrivit mer om tillåten efterforskning av källor på min blogg:

  I artikeln i Officerstidningen finns flera fel. Bl a påstås att ”ingen handling i sig är hemlig, även om man ofta säger så till vardags.” Det stämmer inte. Begreppet ”hemlig handling” är legaldefinierad i 4 § säkerhetsskyddsförordningen.

  Vad gäller uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkerhet är meddelarfriheten begränsad genom vissa brott mot rikets säkerhet som anges i TF. Villkoren för brottet ”grov obehörig befattning med hemlig uppgift” (19 kap. 7-8 §§ brottsbalken) innehåller villkor som skiljer sig från villkoren för t ex försvarssekretess (15 kap. 2 § OSL). Den brottsliga handlingen är INTE begränsad till sekretessbelagda uppgifter som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

  Om en menbedömning ger att en röjd sekretessbelagd uppgift ”kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa” är Försvarsmakten skyldig att anmäla det till Säkerhetspolisen (10 § säkerhetsskyddsförordningen). Vad jag förstår är det de brottsutredande myndigheterna som, utanför Försvarsmaktens kontroll, beslutar om åtgärder, t ex anmälan till JK.

  Sekretessmarkeringarna har så klart uppdaterats i och med OSL. Datumet i den äldre sekretessmarkeringen för KH (som du felaktigt benämnt modern) är min sambos födelsedag.

  /Kim Hakkarainen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju praktiskt att stämpeln numera har "HEMLIG/TOP SECRET". Borde man inte också lägga till samma text på ryska "CEKPETHO", så att det inte blir missförstånd och onödig kopiering av mindre viktiga dokument? ;-D

   Radera
  2. Enligt Grundlagen, har jag förstått, ska ju det svenska språket användas av våra myndigheter. Varför är då de fyra informationssäkerhetsklasserna inom försvarsmakten indelade på engelska?
   HEMLIG / TOP SECRET
   HEMLIG / SECRET
   HEMLIG / CONFIDENTIAL
   HEMLIG / RESTRICTED

   Detta ska jämföras med att Danmark har en liknande indelning på sitt modersmål - danska. Det motsvarande gäller också för Tyskland.

   Jag får återigen hemska vibbar, att de som handskas med rikets säkerhet har sålt ut konungariket Sverige till främmande makt och vänt avog sköld mot fosterland.

   Radera
  3. Håller med tidigare skribenter. Det är löjligt att om något är hemligt för obehöriga, varför då skriva på utrikiska att det är hemligt. Men det är väl samma fånighet som när man benämnde svenska myndigheter som ministry i epostadresser.

   Fast å andra sidan så är väl stämpeln numera digital och alla hemliga dokument går väl som brukligt genom gmail vilket alliansen förordar att man ska använda.

   Radera
  4. @gruelse:

   Oerhört många termer finns dubblerad i engelsk/svensk terminologi i försvaret. Vid samverkan i ex utlandsmissioner är missionsspråket engelska, och både överordnat ledarskap och underordnade förband kan vara av annan nationalitet. Alla möjliga grejer från koordinatsystem till bokstaveringsalfabetet är anpassat numera.

   Radera
  5. Gött att ha röda och gröna stämplar så de nio procent, som inte ser skillnad, har en ursäkt ifall de gör fel.

   Radera
  6. @belii

   Om du läser Kims blogg
   http://mrpoyz.wordpress.com/2013/04/30/nils-funcke-informationssakerhet/
   och hans uppräkning av de fyra informationssäkerhetsklasserna på några övriga språk, så har Natoländerna:
   * Danmark (Yderst hemmeligt; Hemmeligt; Fortroligt; Til tjenestebrug)
   * Tyskland (STRENG GEHEIM; GEHEIM; VERTRAULICH; NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH)

   Således är informationssäkerhetsklasserna noterade på det inhemska tungomålet, dvs. på danska för DK och på tyska för DE, medan det alliansfria landet Sverige använder engelska beteckningar, åtminstone inom Försvarsmakten. Nog tycker jag att de svenska lagstiftarna kunde visa lite mer respekt för modersmålet, som danskar och tyskar gör, och kommit fram med svenska beteckningar på de fyra informationssäkerhetsklasserna. Men jag lever ju kvar i en svunnen värld där svenska lagstiftare har sin främsta lojalitet med fäderneslandet och inte med EU, Bilderbergdagordningen eller med USA.

   Radera
  7. I de fallen är de bara reglerade på det nationella tungomålet i den nationella lagstiftningen.

   De länderna (DK/DE) har också NATO-standard att följa som reglerar hemligstämplingen och mycket annat på det engelska språket. I och med att det finns i NATO:s dokument, finns de detaljerna inte i den nationella lagstiftningen.

   Men det är klart, det är ju roligare att se en massa konspirationer i varenda buske.   Radera