Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2013-05-06 10:09

Myt att USA exporterar fossilgas eller är "energy independent"

I samband med hypen kring skifferoljan och skiffergasen, odlas myten om USA:s energioberoende. Som visats tidigare så anser inte ens den amerikanska statens energiinformationsmyndighet, EIA, att USA någonsin kommer bli självförsörjande på olja. Detta trots att allt mer borriggar tas bort från skiffergasproduktionen och över till skifferoljan. Men ändå pratas det om att USA åtminstone ska bli självförsörjande på gas och rent av en gasexportör.


Verkligheten är att USA inte är självförsörjande på gas och har inte varit det sedan mitten av 80-talet. Officiella amerikanska statliga uppgifter om produktion och konsumtion av fossilgas enligt nedan.
Ja, man har lyckats få upp produktionen över tidigare peak 1973, men konsumtionen har ökat den med. Behovet av import har minskat, men likväl har man ett behov av gasimport. Importen av fryst flytande fossilgas, LNG, har minskat rejält, men i mitten av 2012 var fortfarande importbehovet 8.6% enligt rapporten Drill, Baby, Drill!, mestadels från Kanada.

Nu flyttas allt mer borriggar bort från skifferoljefälten, och precis som för skifferolja sina brunnarna mycket fort. Minskad borrning kommer alltså ganska snart leda till fallande gasproduktion. Till skillnad mot olja finns det dock ett tydligt säsongsmönster, där man alltså stryper produktionen med behovet, vilket gör att brunnarna inte töms riktigt lika fort.

Nedanstående grafer är från Drill, Baby, Drill! och visar utvecklingen för antalet gasbrunnar i USA.
Antalet brunnar nya brunnar har alltså minskat kraftigt per år, och detta kommer snart slå stenhårt mot den amerikanska gasproduktionen. Samtidigt har produktiviteten från nya brunnar också fallit mycket hårt, eftersom man får väldigt liten produktion från varje skiffergasbrunn, precis som för oljan. Graf från Drill, Baby, Drill!, som illustrerar detta enligt nedan.
Det ser alltså ut som att den amerikanska gasproduktionen kommer falla rätt snart, dvs inom några år. Ändå är EIA:s officiella prognos att USA 2021 ska bli en gasexportör, eftersom gasproduktionen ska fortsätta att öka linjärt för all framtid och till 2040 ökat med 55% från idag.

I själva verket anger Drill, Baby, Drill! att borrningarna efter gas måste öka med 77% för att ens nå en 40%-ig ökning till år 2040, än mindre EIA:s 55%-iga ökning. Verkligheten är att borrandet efter gas har minskat med 58% de senaste åren. 

I teorin är det förstås möjligt att öka borrningarna efter gas igen, men dessa borriggar borrar nu efter skifferolja. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar och EIA:s prognoser om ett USA som bara behöver importera 36% av sin olja bygger på en ständigt ökande fossilgasproduktion och fossilgasvätskor till oljeproduktion.

Kort sagt så stämmer inte vare sig EIA:s prognoser över oljeproduktion och oljeimportbehov, eller EIA:s prognoser om gasproduktion och med det också fossilgasvätskeproduktion för oljebruk.

Verkligheten överensstämmer inte med de två dikterna. Det är mycket tveksamt att man uppnår ens fossilgasexport till 2021, snarare bör vi snart (några år) få se fallande gasproduktion i USA, och med det rimligtvis högre priser. Trots allt har kunderna vant sig vid hög konsumtion och byggt in sig i detta.

En sak kan man vara säker på och det är att riggoperatörerna kan fortsätta tjäna stabilt med pengar. Antingen borrar man efter olja eller så borrar man efter gas. Från 2014 - 2015 och framåt kommer man drastiskt behöva öka borrandet efter gas om inte produktionen ska krascha, men då minskar antalet borriggar tillgängliga för borrandet efter olja och med det ganska snart produktionen av skifferolja. 

Hur man än gör har man ändan bak och energioberoendet förblir en hägring vid horisonten.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

20 kommentarer:

 1. Om det är eller blir brist på borriggar kommer nog någon på den goda idén att tillverka flera och så länge tjuven stjäl ur sina egna fickor råder frid på jorden.

  SvaraRadera
 2. "Miljöstrategin" i USA har ju dessutom delvis gått ut på att ersätta kolkraft med lite renare gas. Så precis som du säger har man ju byggt fast sig i en lösning som involverar naturgas.

  Så Bush kanske gjorde rätt som fifflade och fördröjde emissionskraven för kolkraftverken trots allt...

  SvaraRadera
 3. SJälvklart konsumeras mer gas när mer gas utvinns, annars vore det ju ingen poäng i att utvinna mer gas. Och ökad efterfrågan som svar på lägre priser som ökad utvinning ger, inte minst jämfört med substitut som kol, så skapas förutsättningar för prisuppgångar som finansierar ännu större utbudsökningar.

  Angående utvinning per källa så beror väl den förändringen på en ny teknologi, att de nya shale-källor är billigare att utvinna och därför är lönsamma även med lägre utvinningstakt. Många oljekällor har utvinningskostnder långt under $100 och de kommer att utvinnas till pris och kostnad möts. Marknaden självreglerar utvinningstakten så att ingen peak någonsin kan inträffa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Produktiviteten" (mätt i kvantitet istället för VÄRDE, som vanligt här där ingen verka fatta konceptet VÄRDE), påstås ha fallit med ca 1/3 senaste ca 13 åren. Jaha. Och hur har oljepriset utvecklats då? När oljepriset stiger så börjar man förstås pumpa olja som kostar mer att pumpa. Det bara visar hur marknaden är självstabiliserande och hur ingen "peak" någonsin kan inträffa.

   Radera
  2. @Kapitalist

   Tänkte du till innan du skrev? Lägre priser=>högre efterfrågan=>högre priser, jo högre priser har vi ju sett...

   Sen att ingen peak någonsin kan inträffa är bara rent och skärt struntsnack, det inser man ifall man inser att resurserna är begränsade (eller förnyas bara i lägre takt än de någon gång utvunnits).

   Radera
  3. De fossila lagren kommer väl likt Kapitalist aldrig se någon "peak", utan vara evigt ung, fräsch och ofördärvad och flödande av energi. Kul att det finns fenomen som inte lyder under termodynamikens lagar!

   Radera
  4. Mekanismen är uppenbart självstabiliserande.
   Brist --> Ökat pris --> Mer investeringar i att öka utbud (eller substitut) --> Lägre pris igen.
   Så har det alltid varit med alla varor på fria marknader. Har något något exempel på motsatsen? Datan som Cornucopia här illustrerar illustrerar tydligt exakt denna självstabiliserande effekt och det förklarar varför priset inte skenar utan tvärtom dämpas av att utbudet ökar när priset stiger.

   Vad finns det för exempel på varor som har peakat?

   Radera
  5. @Kapitalist

   Hade du tänkt till lite så inser du att om förekomsten av en resurs är begränsad och nya resurser inte tillförs så finns bara alternativen att resursen inte förbrukas alls eller att förbrukningen peakar förr eller senare - det är bara så det funkar. Om resursen förnyas kan man eventuellt minska konsumtionen under den nivån så att reserverna byggs upp igen och nå nya lokala maxima som överträffar tidigare, men jag tror inte det är det scenariot någon gissar på när det gäller oljan.

   När det gäller priset bortser du från att kostnaden för utvinning av de nya källorna är högre än tidigare källor. Du bortser också från att priset begränsas av att efterfrågan sjunker vid ökande pris och även det kan verka prisstabiliserande.

   Radera
  6. ANonym, du har fler på flera olika sätt.

   1) VÄRDET av resurser ökar i takt med den ekonomiska tillväxten. Varje droppe olja används på mer värdeskapande sätt nu än för 100 år sedan.

   2) Kostnaden, i form av VÄRDET av de resurser som krävs för att utvinna svåråtkomlig olja nu är väldigt mycket lägre än vad de var för 100 år sedan. Då var det ett extremt dyrt projekt med mycket hög risk att utvinna ens de ytligaste oljekällorna. Idag är fracking rutinjobb vars ökande skalfördelar och precisa datorstyrning och användnig av massproducerad infrastruktur gör allt billigare och billigare varje dag.

   Om man ignorerar VÄRDET av resurserna som krävs för att utvinna allt mer svåråtkomlig olja, så kommer man snabbt lätt att ta ekonomiskt miste med en faktor 1000 eller så angående vad som är värt att göra för att utvinna vad. VÄRDET av resurserna som krävs för att utvinna oljan, i proportiontill VÄRDET av oljan domineras inte av någon primitivt överförenklad ytlig proportion om djup mellan ytan till fyndigheten eller hur många fat som kan pumpas upp per dygn eller något sådant. Det första telefonsamtalet var extremt dyrt att producera. Den kvadrillionte telefonsamtalet kostade däremot bara 69 öre i uppkopplingsavgift.

   3) Fossil olja används så länge den är bättre än alternativen. Priset avgörs därav och priset är den enda rationella parametern angåend ehur mycket olja som vem bör utvinna elelr förbruka nu. Eller har du något bättre styrmedel än den oreglerade marknadens pris?

   Radera
  7. @Kapitalist

   "Fossil olja används så länge den är bättre än alternativen. Priset avgörs därav och priset är den enda rationella parametern angåend ehur mycket olja som vem bör utvinna elelr förbruka nu. Eller har du något bättre styrmedel än den oreglerade marknadens pris?"

   Var har jag skrivit att marknaden inte styr hur mycket olja som konsumeras? Det du tycks gå helt fel i resonemanget är att du får till det som att en fri marknad gör att det finns oändliga mängder olja.

   Ditt resonemang angående priset att värdet av oljan stigit kan förvisso stämma, men att kostnaden för att utvinna oljan är jag tämligen tveksam till - det borde rimligen leda till större konsumtion. Att det dessutom skulle ske så per automatik (att värdet stiger och kostnaden sjunker) leder till orimligheter eftersom det skulle kräva oändliga mängder olja.

   Radera
 4. Oljan finns oändligt 'länge', det ser ju den dynamiska prisanpassningen till, både med avseende på förbrukningstakt och utvinningstakt.

  Olja finns i oändlig mängd så längde den är lönsam att framställa syntetiskt. T.ex. ur icke-fossilt naturligt reproducerande frusen metangas från havsbottnen. Eller av kärnkraft eller antimateria-kraftverk eller whatever som kommer att göra att fossil olja inte längre än värd mödan att utvinna utan kommer att förbli där värdelös under miljoner år. "Peaken" kommer alltid att suddas ut och energiförbrukningen kommer alltid att stiga exponentiellt utan att någonsin nås.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har du sett i din kristallkula eller? Vi har inte ett enda fordonsbränsleproducerande kärnkraftverk i världen ännu. Det kommer krävas ofantliga investeringar för att åstadkomma sådana. Medan oljan går att pumpa upp ur marken väldigt billigt, en liten stund till.

   Det är tur att världsekonomin går så bra att världen med lätthet satsar 100.000-tals miljarder på fordonsbränsleproducerande kärnkraftverk. Det är också tur att kärnkraft är helt ofarlig, även i händerna på radikala fundamentalister. Och så är det tur att klimathotet bara är onda vetenskapsmäns sätt att få till en fascistisk världsregering. Vilken tur vi har!

   Ps. Hälsa de andra onda jävlarna på Timbro! Ds.

   Radera
  2. Peak oil säger inte att oljan kommer att ta slut, bara att produktionen kommer att toppa.
   Råoljeproduktionen har redan toppat när man kollar på världsproduktionen.
   Många länder har toppat sin "oljeproduktion" även när man räknar med "oljor" så som etanol och biogas. Detta trotts att mängden pengar som investeras ökar för varje år.
   Inget är oändligt och oljan finns inte i oändlig mängd. Att producera syntetisk olja i morgon gör inte att oljan är oändlig igår.
   Med exponentiell tillväxt på ett par procent kommer vi inte behöva använda oss av geologisk tidskala innan vi bränt upp varje gram av denna planet även ifall vi helt plötsligt får fram ett antimateria-kraftverk...
   Det är lätt att fantisera om värdsliga ting när man är ekonom och inte förstår sig på naturlagar eller exponentiell tillväxt...

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. För att ge lite perspektiv på Kapitalist villfarelser:

   Galactic Scale Energy

   EDIT:Nu med klickbar länk!

   Radera
  5. Att energiförbrukningen alltid kommer stiga exponentiellt är förstås omöjligt och löjligt tänkt. Men problemet är akademiskt. Redan på 70-talet mättades energiförbrukningen per capita i industriländerna, och befolkningen kommer peaka detta århundrade. Energiförbrukningen växer inte exponentiellt, kommer inte växa exponentiellt och behöver inte växa exponentiellt. Den som hävdar det slåss mot väderkvarnar.

   Radera
 5. Cornus sämsta inlägg på länge. Produktiviteten i gasbrunnarna har förstås stigit enormt - ökande produktion trots att rigg-antalet dragits ner till en fjärdedel. Vadå "slå stenhårt"? Man borrar längre horisontella brunnar och åt fler håll på samma plattform. Klart produktiviteten ökar kraftigt och fortsätter öka.

  Sen verkar han tro att rigg-antalet är statiskt och av gudarna given, och att priserna kommer öka samtidigt som att produktionen kommer falla. Han skriver tillochmed såhär: "En sak kan man vara säker på och det är att riggoperatörerna kan fortsätta tjäna stabilt med pengar." men begriper inte att det leder till uppskalning av produktionen. Skiffergasens produktion är snorbillig, och skifferoljan ligger väl runt $20/fat. Den som inte förstår vad det leder till i takt med att flaskhalsar och exportbegränsningar byggs bort har inte mycket ekonomisk bildning.

  Jag som är kärnkraftskramare begriper att det här gör caset för kärnkraft otroligt svagt i USA. Peak oil-kramaren Cornu däremot, vad drar han för slutsatser? Inga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trams.

   Övriga kan titta på graferna ovan. Produktionen upp några procent, produktiviteten per brunn ner 38%, massivt antal nya brunnar borrade 2005 - 2009. Jeppen har förstås fel och kan inte visa något annat, då siffrorna är tydliga.

   Skiffergasens produktion är inte snorbillig, den säljs nu långt under produktionspris och skiffergasbolagen blöder ekonomiskt.

   Radera
  2. Det är du som tramsar med siffror som väsentligen föregår frackingrevolutionen. Den läsare som är mer intresserad av fakta än av peaker-sektens vinklingar kan ju titta här istället:

   http://www.aei-ideas.org/2012/10/u-s-natural-gas-production-continues-to-set-records-even-with-fewer-rigs-than-in-1998-thanks-to-advanced-shale-drilling/

   Purfärsk kompletterande info här: http://www.platts.com/RSSFeedDetailedNews/RSSFeed/NaturalGas/21008361

   Skiffergasen säljs förstås inte under produktionspris, eftersom bolagen då skulle lägga ner. Vidare kommer avsättningen för produktionen förbättras då dels kemikalieproduktion återvänder till USA, dels mer kol ersätts av naturgas, dels export-möjligheterna ökar.

   Radera
 6. Det er rimelig å tro at nedgangen i antall drillede gassbrønner skyldes den lave gassprisen i Nord-Amerika. Amerikansk skifergass skal konkurrere med am. konvensjonell gass, kanadisk gass og LNG-importer.
  I tillegg skyldes nedgangen som artikkelen sier en overføring av rigger fra gass til oljeborring siden oljeprisen holder seg høy i motsetning til gassen. Hva er mer naturlig?

  Skifergassproduksjonen kan ikke sees isolert fra annen energiproduksjon hverken nasjonalt i USA eller importert energi. Så lenge gassprisen holder seg lav og tilbudet fra Kanada og LNG holdes oppe vil incentivet til å borre flere gassbrønner være lite.

  Jeg er enig med Jeppen at dette er noe av det dårligste jeg har lest av Cornucopia. Det er overraskende at han ikke forstår enkle pris/tilbud/etterspørsels (efterfråga)-mekanismer.
  Det er også uforståelig som Jeppen sier at Cornucopia synes å mene at antallet rigger er statisk uavhengig av prisen på olje og/eller gass.

  SvaraRadera