Cornucopia?

Aktuellt

Var tredje tackar nej till jobb utan möjlighet till distansarbete - hälften av kvinnorna

Enligt en undersökning från Sifo, beställd av Sigma IT, så tackar 35% av svenskarna nu nej till ett jobb som inte erbjuder distansarbete. 46...

2013-04-27 10:21

Så hur gick försvarets ekonomi åt skogen?

Hur kan vi ha en budget för samhällets försvar och krisberedskap på över 45 miljarder, varav 41 632 miljoner SEK var till Försvarsmakten 2012 , och ändå inte ens klara av att hålla en incidentberedskap mer än på kontorstid? Hur blev det så här?


Försvarsmakten sägs nu jaga läckor kring den senaste tidens ryska påsken, i strid med källskyddet som statligt anställda omfattas av (Schibsted/SvD). När den högsta hemlighetsgraden inte längre är K/H, kvalificerat hemligt, utan P/H, pinsamt hemligt, eller ännu värre E/H, extremt pinsamt hemligt, så måste syndabockar identifieras och straffas. Framför allt jagar man nog läckan till SVT om att incidentberedskapen bara är verksam sextio timmar i veckan, eller 8.5 timmar om dagen.

Här är en annan uppgift. Det finns 70 piloter och 280 flygplanstekniker i Försvarsmakten. För att hålla en incidentrote redo behövs 70 personer på marken. Om incidentberedskapen skulle svälja samtliga flygplanstekniker räcker det bara till fyra skift, eller 40*4=160 timmar i veckan, när en vecka är 168 timmar. Men då blir det ingen personal över till någon som helst annan verksamhet, inklusive övning och utbildning.

För övrigt påtalas det från norskt håll att Ryssland aldrig utfört angreppsprofiler mot norska mål, vilket man nu enligt uppgifter gjorde mot svenska mål under ryska påsken.

Men hur kan det fungerat annorlunda tidigare? Hur kunde vi ha tjugo flygdivisioner mot dagens fyra, varav endast två har tillräcklig personal och bibehålla en incidentberedskap dygnet runt, året runt, med samma försvarsbudget?

Försvarsanslagen.
Källa: Regeringen.se
Till en början så är anslaget till själva Försvarsmakten endast 21 775 MSEK. Utlandsverksamheten fick ytterligare 2 286 MSEK, medan 15 487 MSEK är anslaget till materiel och anläggningar, inklusive avvecklingen av dessa. Skulle man t ex avveckla all utlandsverksamhet får man en förstärkning med drygt 10% till verksamheten, men å andra sidan så försvinner incitamentet för personalen att acceptera dålig lön när chansen till hyfsad lön via utlandstjänst försvinner. Å andra sidan kan dessa två miljarder då läggas på övningsdygn och beredskap, vilket också ger extra lön, samtidigt som vi höjer svensk beredskap och försvarsförmåga.

Att avveckla system och anläggningar är dyrt. Staten envisas med att leka företag internt och hyr ut försvarsanläggningar till Försvarsmakten via Fortifikationsverket (under avveckling), Statens Fastighetsverk eller ett antal olika statliga bolag. Det betyder att man tar "marknadsmässiga priser" och låtsas att det är premium kontorsfastigheter man hyr ut på samma ort. När Försvarsmakten har lagt ner på en ort eller en anläggning, så sitter man fast i hyresavtal och får fortsätta betala "marknadsmässig hyra" till kontraktet löper ut. Och FortV mfl har förstås vinstkrav på sig. Så likt kommunerna dränerar alla höjda riktade statliga anslag till skolan, genom att ta ut marknadsmässig hyra av sig själva, så gör staten motsvarande med Försvarsmakten.

Samtidigt har inte försvarsanslagen justerats upp, vare sig med BNP eller KPI-inflationen. Och prisökningarna inom försvaret är högre än KPI-inflationen, som hålls nere av t ex billigare platt-TV mm, samtidigt som försvarsmateriel blir allt mer avancerad och allt dyrare. Men vi har dessutom fått reallöneökningar över hela linjen, även inom Försvarsmakten, och utan höjda anslag äter alltså lönerna upp allt mer av budgeten. Mitt i detta beslutade man sig för att dessutom avskaffa billiga värnpliktiga och ge (o)skälig lön till alla verksamma.

Svensk försvarsbudget och
alternativ utveckling.
Skulle försvarsbudgeten sedan 1996 följt KPI-inflationen hade den idag legat på drygt 51 miljarder mot dagens 41 miljarder. Fram till 2001 följde budgeten KPI rätt väl.

Hade försvarsbudgeten följt utvecklingen för officerslöner skulle den 2009 varit drygt 62 miljarder. SCB hade inte data för senare än så. Skulle budgeten följt svensk nominell BNP, budgeten är ändå nominell här, hade den nästan varit 80 miljarder.

Sverige har alltså i praktiken rustat ner, men eftersom styrande regimer anser att svenska folket är dumma i huvudet så säger man att det har man inte alls gjort, för försvarsbudgeten har inte ändrats.

Som det är nu kommer förstås allt mer av Försvarsmaktens anslag att ätas upp av löner. 1999 - 2009 ökade lönerna 33% för officerare, vilket också är en bra jämförelse för löner generellt. Till 2023 kommer antagligen samma sak ske och utan ökade anslag måste man alltså minska antalet anställda med 25% (1/1.33=0.75) i takt med löneutvecklingen. Samtidigt är insatsorganisation 2014 långt ifrån fullbemannad idag, så det finns knappast möjlighet att betala löner till den tänkta fullständiga personalstyrkan när IO2014 ska vara bemannad 2019.

Men den största smällen är främst nedmonteringen av värnplikten, inte själva avskaffandet.

I det gamla invasionsförsvaret så var värnpliktiga en billig stomme, som utnyttjades som grå slavarbetskraft. Svenska försvaret bars upp av de bespottade malajerna och värnpliktiga specialister som bemannade skarp incidentberedskap, övervakning och drift för 32:- SEK om dagen.

Jag minns inte när användandet av värnpliktiga som grå arbetskraft förbjöds, men innan dess kostade vakter vid inpasseringskontroller 32:- SEK om dagen1.. Sedan förbjöds detta och en Securitasvakt skulle göra samma jobb för 600:- SEK i timmen. Malajer klippte gräs, sopade gårdsplaner och städade allmänna utrymmen för 32:- SEK om dagen. Idag tas Perras Städ- och Trädgårdsservice in för 400:- SEK i timmen. Värnpliktiga specialister bemannade radargruppcentraler för 32:- SEK om dagen och övervakade ryssen skarpt i den aktiva övervakningen av Sverige. Det samma inom marinen. Förstahandsuppgifter berättar om hur värnpliktiga flygplanstekniker spenderade andra halvan av sin värnplikt, konstant servande och klargörandes JAS-plan, inklusive incidentberedskapen, dygnet runt, för 32:- SEK om dagen. Mot slutet, när man inte längre fick använda grå arbetskraft, så kallades det för övning istället. Värnpliktiga städade sina egna logement och kompaniernas tillhörande officerslokaler. Själv städade jag officerarnas toaletter för 32:- SEK om dagen till gruppcheferna ryckte in och jag istället fick städa kompanichefens kontor. Idag ska det städas för 400:- SEK i timmen. Logementen kanske inte behövs längre, men kontorslokalerna och arbetsplatserna måste fortfarande städas. Flygmalajer bemannade beredskapstelefoner på landets tjugotal flygflottiljer för 32:- SEK om dagen, inklusive nattetid. Ingenjörstrupperna byggde, underhöll eller rev försvarsanläggningar för 32:- SEK per arbetare om dagen, mot att det numera ska göras en offentlig upphandling med vem vet hur höga löner? Värnpliktiga kockar lagade mat för 32:- SEK om dagen på våra svenska fartyg.

Värnpliktens grå arbetskraft var vad som möjliggjorde det svenska invasionsförsvaret. Helt felaktigt sågs det ner på malajerna som lade upp mat i matsalen, istället för Selectas restaurangpersonal.
Lunchrast, någonstans i Sverige. Ej arrangerad bild och
inte heller har värnpliktiga lagat maten.

I själva verket bar den värnpliktiga grå arbetskraften, inklusive malajerna, hela Sveriges invasionsförsvar på sina axlar och utan dessa hade man inte haft råd att låta oss som utgjorde fältförbanden leka krig och etablera försvarsförmåga.

Men den tiden kommer aldrig tillbaka. I de lättkränktas land kommer man aldrig mer tillåta slavarbetskraft som för 32:- SEK om dagen, samt mat och husrum, dygnet runt kunde tvingas att utföra dyrbara och kvalificerade arbetsuppgifter så övriga kunde öva sig för kriget. Eller betjäna incidentberedskapen.

När man lägger på kostnaden för att betala full lön, med beredskapsersättning, till fast anställda soldater, eller ännu värre Securitaspersonal, så inser man hur svensk försvarsförmåga helt kan raderats ut, trots en konstant budget.

1. Min minnesbild av ersättningen 1991 var 32:- SEK om dagen. Den höjdes väl till 45:- efter fem månader och var 91:- efter tio månader, eller något sådant. Minns iaf att man helt plötsligt kände sig väldigt rik som 21-åring när man fick nästan 3000:- SEK i näven en gång i månaden mot slutet, samtidigt som man inte hade några utgifter2.. Jag använder 32:- SEK ovan retoriskt.
2. Inte helt rättvisande med 32:- SEK om dagen, då man även fick ersättning för sin privata bostad om man hade en sådan under militärtjänsten. Resekostnader, logi och mat etc tillkommer förstås, men en värnpliktig kostade garanterat mindre per dygn än vad dagens inhyrda personal kostar per timme.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

90 kommentarer:

 1. I själva verket kostade en värnpliktig drygt 1000 kr/dag mot slutet av vpl-tiden innefattandes förmåner, ersättning, övning med mera. Ändå ett kap jämfört med idag då det är lön + sociala avgifter, förmåner, ledigheter, arbetstidsbegränsningar. Lägg därtill sedan övningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Javisst. Men det är alltså en 1/3 - 1/4 av kostnaden för inhyrd personal som ska utföra t ex gräsklippning etc, men 1000:- SEK om dagen inkluderade övning. De som "bara" utförde grått arbete kostade ju inte "övning".

   Radera
  2. Att öva malajerna var dessutom billigt. Minns då de skulle ut på slutövning, eftersom de bara hade handeldvapen gick ammunition etc endast på 50 000 kr.

   Radera
  3. Å andra sidan blir det ganska unfair när man har lämnat iden att alla (nåja alla män iaf) skall göra lumpen och slava för 32kr/dag. När det gäller alla så kan man ju hänvisa till att det är lika för alla och bara gilla läget (ungefär som med skatten). När man inte längre har det så bör man rimligen på något sätt kompensera de som gör militärtjänst på ett mer "rättvist" sätt.

   Annars kan man ju fundera på hur lämpligt det är att dra runt försvarsmakten med annat än värnpliktiga, iaf när det rör sig om sysslor som skall göras även i händelse av kris - hur blir det med maten när matpersonalen blir mobiliserade (kanske till försvaret i annat EU-land)?

   Radera
  4. Tillägg: när det gäller anlitande av securitas - de får ju inte bära skarpa vapen, men i kris så behöver man kanske vakter som faktiskt är beväpnade.

   Radera
  5. @ belii
   Blandar du inte ihop malajer (=handräckningsvärnpliktiga) med skyttesluskar (=skyttesoldater i infanteriet)? Jag kan inte minnas att malajerna var med ute i skogen på slutövningen.

   För övrigt kanske vi skulle vara försiktiga med uttrycket malajer, eftersom det kan uppfattas som nedsättande. Från min lumpartid kan jag inte minnas att vi på skyttekompaniet såg ned på killarna på malajkompaniet. De var tvingade att göra lumpen, precis som vi, och många tyckte att deras arbetsuppgifter var mer meningsfulla än vårt ”harvande i busken”.

   Radera
  6. @Dan Gmark.

   Nej, klart jag inte blandar ihop det. Skyttesluskar har ju grg, hgr och kanske något fordon med akan och så där.

   Åtminstone på min tid krigsplacerades malajerna på fasta bevakningsuppgifter och fick öva det på en egen slutövning - dvs gräva ner sig i ett hål och skjuta på den som kom med en AK5.

   Radera
  7. OK, då förstår jag vad du menar.

   Radera
  8. Nu blandar ni nog ihop malajer med depå- och bevakningssoldater. Malajer i den ursprungliga betydelsen har inte funnits sedan 70-talet. Depå- och bevakningssoldater utförde många uppgifter inom ramen för fredsdriften, men skulle även kunna krigsplaceras i någon förbandstyp som inte krävde så mycket övning i förband.

   Oavsett vad man menar så anser jag att det inte var något nedsättande i det jobbet. De var en del av den svenska säkerhetspolitiken och utförde ett nödvändigt jobb, precis som de som övades som "skyttesluskar". Att man lät Värnpliktsrådet få igenom att börja kalla det för "grå arbetskraft" var ren idioti.

   Beträffande rättviseargumentet vid en eventuellt återinförd värnpliktsutbildning så kan man mycket väl tänka sig att de som inte kallas in till sådan istället får betala en värnskatt med en viss procentsats på sin inkomst under ett antal år. Då får alla dra sitt strå till stacken, antingen i form av tid i uniform eller i form av att betala för andras tid i uniform. Det fungerar uppenbarligen för Schweiz.

   Radera
  9. Tack för utredningen om skillnaden mellan handräckningsvärnpliktiga och depå- och bevakningssoldater. När jag gjorde lumpen på 60-talet fanns det alltså "riktiga" malajer. För övrigt uppfattar jag inte heller beteckningen "skyttesluskar" som nedsättande, eftersom vi som var infanterister till fots själva tyckte att vi var de enda som gjorde lumpen "på riktigt".

   Radera
  10. @uppgiven

   En pliktskatt för de som inte gör plikten i form av lumpen så bör den kanske isf vara ett fast ganska stort belopp att betala - det rör sig trots allt om ett ganska stort offer att jobba "gratis" nästan ett år (eller vad det nu kan röra sig om). De som gör lumpen extra länge borde isf kompenseras med skälig betalning.

   Radera
 2. Glöm inte den sociala biten.
  Man träffade killar från hela landet.
  Alla var i samma situation oavsett social bakgrund.
  Särskilt på maljkompanierna där samlades alla från den smartaste civilingenjör till den dummaste...
  Vart jag hörde det vet jag inte... Men det avslöjar jag ju därmed.

  En social knådning som var värdefull...
  Men som det kom upp när vi resonerade om detta med värnplikten...
  Har det gått så långt att politiken inte vågar ha värnplikten kvar då tudelningen av folket gått så långt att värnplikten inte funkar längre av just sociala skäl?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Värnplikten hade många positiva sidoeffekter, inklusive som du säger att man träffade alla sorters människor, inklusive de som tillhör socialgrupper eller ursprung man aldrig träffar annars. Och att man fick lära sig sina gränser, och hur långt borta de egentligen är, och göra riktiga skitjobb och -uppgifter som man aldrig annars skulle göra. Nyttigt helt enkelt. Antagligen inte för alla, men för många.

   Radera
  2. Med facit i hand var värnplikten mycket nyttig för den personliga utvecklingen. Vissa saker kunde tyckas vara löjliga macho-klyschor, men på ett undermedvetet plan vad det utvecklande. Härliga kommentarer som:
   - Lös uppgiften
   - Du klarar dubbelt så mycket som du själv tror och tio gånger mer än din mamma tror

   Radera
  3. Don...
   Det där sista är viktigt...
   Hur många killar verkar inte gå från en mor till en ny.
   Sådana behöver verkligen komma bort från mamma......

   Radera
  4. Lumpen rädadde nog många från känslan att vara överflödig, inte behövas till någonting. Minns en som grävde diken från morgon till kväll i två veckor i sträck, i mellansvensk oktober. Han (nästan) räddade en katastrofövning singlehanded och fick en självkänsla som han säkert hade nytta av senare i livet.

   Lumpen är en allt för viktig sak för att se snävt som militär utbildning, till och med.

   Radera
  5. eller den kanske bästa av dem alla... "gilla läget"

   Radera
 3. Den stora frågan är varför vi nu ska leja ut på Securitas att sköta bevakningen, ofta obeväpnade, när vi istället kan anställa vaktsoldater. Till skillnad från förr är nu många militära förband även verksamhetsställen i ofred, t ex våra flottiljer varvid vikten av att ha verklig krigsplacerad personal ytterligare förstärks.

  Varför ska vi betala väktarens lön plus avkastning till Securitas istället för att få en mer användbar soldat? Håller det för tveksamt att avtalet med Securitas gäller även under ofred eller att väktarna är medvetna om att de enligt folkrätten bektraktas som kombattanter och därmed är legala mål. Samma sak gäller naturligtvis övriga serviceföretag som t ex SFAB som driver militärrestaurangerna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju därfär man oursourcar, man vill ge marginalerna och riskerna till någon annan. Det finns ju stora risker med militärrestaurangerna, tex kan ju alla PLÖTSLIGT BESTÄMMA SIG FÖR ATT SLUTA ÄTA!

   Radera
  2. @oluies

   Visst, men funktionen "utspisning på garnision" måste som sagt fungera även under kris och krig. Så precis som vi betalar för att ha dyra stridsfordon som inte används i fred, eftersom vi behöver dem i kris och krig, så skulle vi kunna betala för en fungerande utspisning. Om den sedan till viss del kan bära sina egna kostnader i fredstid för att folk utnyttjar den så vore det ren bonus. Om vi alltså tänkte att försvarseffekt och inte "budget i balans" är det viktigaste.

   Radera
  3. Bra fråga, finns det något underlag till beslutet?

   Radera
  4. Vi har ju gjort samma sak med logistiken, med följden att Försvarsmakten mycket väl kunde ha stannat hel om transportstrejken blivit allvar. Som tur var handlade det nu bara om en timme.

   Radera
  5. Håller med Wiseman. Det är helt sjukt med Securitas, logistiken, eller hur SAAB tjänar på att locka över helikoptertekniker från flottiljen till sig för att sedan göra samma jobb men dyrare för FM. Den nya dåliga flygklockan är ytterligare en produkt Saab tjänar på trots att de inte tillverkar den men ombesörjer hantering vid reklamation av klockan. Hade kanske funkat med en billigare klocka? Sen att FM tvingats sälja alla fastigheter för en symbolisk summa till FortV för att sedan hyra dessa till markndspris är bara...sjukt.

   Radera
 4. Arbetskostnaden kan inte härledas ut betalningarna. Särskilt inte under hot om våld. Kostnaden för att en blivande kirurg eller IT-ingenjör istället tvingas slösa bort ett av sina värdeskapande arbetsår på att gräva pissgropar i skogen, uppgår lätt till en miljon kronor om året i uteblivet värdeskapande.

  Yrkesförsvar är väldigt väldigt mycket billigare än värnpliktsförsvar. Istället för att kosta samhället över en miljon kronor om året, så kan en yrkessoldat avlönas med bara en halv miljon kronor. Desstuom får man inte kreti och pleti, utan bara de som är allra mest motiverade och lämpliga. Den som tror att något yrke bara handlar om att räkna antalet kreatur i flocken, och ignorera all kvalitet, har inte riktigt alla koppar hemma i skåpet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du är både listig och stark kapitalist, varför är inte du stadsminister?

   Radera
  2. Jamen då borde det finnas hur mycket pengar som helst till försvaret, eller?

   Radera
  3. Ja, fast nu väljer vi att ta emot 100,000 främlingar om året istället. Assistanskostnaden är uppe i 30 milliarder osv.

   Radera
  4. Tack Ronny för att du försöker göra alla frågor till invandringsfråga. Siffran 100000 har C redan tagit upp i tidigare inlägg som felaktig. Sen är f ö främling ett retoriskt löjligt grepp. Du är lika mycket främling till mig som någon annan jag inte känner

   Radera
  5. Knappitalists resonemang måste vara sant eftersom de arméer som verkligen prövas och används är yrkesarméer. Typ:
   Israel
   Sydkorea
   Usa under Koreakriget
   Usa under Vietnamkriget
   Ryssland.

   Eller öh, vänta nu...

   Radera
  6. Den politiskadeln, som alla här verkar älska och underkasta sina liv under, använder värnplikt bara av bokföringsskäl. Kostnasderna för värnplikten behöver nämligen inte bokföras. Det uteblivna välståndsskapandet resulterar i inga betaln ingar och de räknas inte. Så bekvämt, eller hur!?

   Med yrkesförsvar så måste kostnader för arbetet som de utför betalas och därmed budgeteras och bokföras. Ska man ha ett försvar så ska man betala vad det kostar, inte tvinga tonåringar bära hela kostnaden privat i form av oavlönad tjänstgöring och ett års uteblivet arbete. Och kostnaden är uppebarligen mycket mer än vad vår politiska adel budgeterat. Jag ser inga förutsättningar till förbättring på den området, utan det kommer att bli mycket värre innan det nån gång långt senare blir bättre. Vare sig regeringen är blå eller röd. Inte ens SD verkar ha någon vettig plan för Försvaret, de är överraskande klumpiga, även två år efter att de kom in i de fina korridorerna.

   Som tur är så skull en rysk invasion knappast förvärra nånting, och ju mindre det skjuts under det regeringskiftet, desto humanare.

   Radera
  7. På samma sätt som du anklagar värnpliktsförespråkare för att bortse från produktionsbortfallet när en "ingenjör tvingas slösa bort ett år", bortser du helt från de positiva samhällseffekter som faktiskt uppstår genom att soldaterna lär sig att ta hand om sig själva, ta ansvar och framförallt samarbeta med och ta ansvar för människor man aldrig annars skulle kunnat tänka sig att umgås med. Detta minskar samhällets kostnader för sociala åtaganden. Vad gäller "produktionsbortfallet" i den händelse att värnpliktiga mobiliseras så skulle samma produktionsbortfall sannolikt ha skett ändå. Det blir nog inte speciellt mycket IT-konsultande i händelse av krig och kirurgen kommer därtill att lösa samma uppgift vid inryck som vederbörande skulle ha gjort ändå.

   Radera
  8. "Spinnoff"-argumentet är ett av de allra mest löjeväkcande som förekommer inom ekonomin, trots att det har hård konkurrens av andra dumheter! Att påstå att vi får bättre kirurgi och verkstadsföretag genom att tvinga tonåringar halvutbiladas till lågkompetenta oerfarna soldater, då kanske vi får som en "spinnoff" ett starkt försvar av att satsa pengarna på akademisk forskning om fmeinism istället för på militären direkt?

   Nä, man får det man betalar för. "Spinnoff" är en fantasifull myt. Och jag har aldrig fattat varför just soldatyrken inte ska rekryteras till på ett medvete sätt och varför just sodlater inte ska få lön för sitt arbete. Ska officeranra också göras värnpliktiga? Jag har gjort lumpen och jag blev sergeant efter en repövning. Vad är den heliga gränsen mellan sergeant och lägre, och fänrik och högre? Det ena är tydigen ett yrke man kan välja och få lön för, det andra inte. Försöket till resonemang går inte ihop. Staten ska betala vad försvaret kostar, inte sopa kostnaderna under mattan.

   Kollo, föreningar och andra gemensamma aktiviteter kan vara uppfostrande, men jag ser inte vad det har med soldatyrket att göra. Väörnplikt handlar om att mobilisera mycket kött. Men det är inte så man vinner krig nu längre.

   Radera
  9. Nej, det handlar inte om spin-off för att få bättre it-ingenjörer eller kirurger. Det handlar om att få bättre människor som fungerar tillsammans.

   Att du inte ser det är uppenbart.

   Radera
  10. Så en av värnpliktens viktiga uppgifter är att ta vid där föräldrarna och socialdemokraterna slutade, och ge den sista skopan uppfostran och indoktrinering innan det lilla livet är färdig att bege sig ut i det stora samhället och producera för allas bästa, med sina nyvunna kunskaper. Tycker det låter lite Nordkorea.

   Försök att inse att de flesta som gjorde lumpen lärde sig i det närmaste ingenting annat än att stå ut i en högst förnedrande och påtvingad situation. Själv blev jag tvångsintagen som jägare i skithålet Arvidsjaur. Men dock, en sak lärde jag mig bra, och de var att simulera och ljuga övertygande, samt undvika arbete. Men det har jag inte haft någon nytta av sedan dess.

   Radera
  11. Ett helt förlorat år...

   Radera
  12. Knappast. Du hade inte varit den du är utan det och har lärt dig vad som är viktigt och fått vissa värderingar som resultat.

   Radera
  13. Wiseman, du ska komma ihåg att Kapitalist tydligen inte själv gjort lumpen och inte fungerar så bra tillsammans med andra människor. Uppenbarligen.

   Radera
  14. Oscar, tack för att du replikerade Ronnys trams.

   Som vi ser på http://cornucopia.cornubot.se/2013/02/nettoinvandringen-till-sverige-faller.html är de största grupperna "främlingar" norrmän, polacker, danskar, britter etc, ren arbetskraftsinvandring i enligthet med EU/EES.

   Tittar man på bruttoinvandringen på http://cornucopia.cornubot.se/2012/11/bruttoinvandringen-till-sverige-1980.html
   så är inte ens 20 000 "främlingar" eller deras anhöriga. Men folkhemsfundamentalisterna tar ändå siffran 100 000. Till nettoinvandringen räknas ju också en rejäl bunt svenskar som återvänder till Sverige.

   Radera
  15. Nu snackar du skit Cornu. Säg en viktig värdering som du tror att jag fick genom att underkasta mig denna idioti som jag inte hade redan tidigare. Och vad fan menar du med att jag lärt mig vad som är viktigt???!

   Så enligt ert resonemang så är det något fel på alla unga idag som inte gjort lumpen, inklusive alla kvinnor? Exakt vad är det som de saknar?

   Radera
  16. Tolerans, acceptans och respekt kanske?

   Radera
  17. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  18. Och ändå har "befolkning med utländsk bakgrund", definierad som utlandsfödd eller av två utlandsfödda föräldrar, ökat med 569 302 personer mellan 2001 och 2011 (Arnstberg & Sandelin, Invandring och mörläggning, s. 89 (siffror från SCB)). Norska eller danska hör jag så gott som aldrig, däremot arabiska, persiska m.m. nästan varje dag och i veckan blev jag till min egen förvåning riktigt glad när jag för en gångs skull fick lyssna till äkta klingande finska på biblioteket. Det var säkert minst tio år sedan sist, så att särskilt många av den där halvmiljonen skulle utgöras av våra nordiska granner tvivlar jag nog på.

   Du borde läsa ovanstående bok, Cornu. Den kunde hjälpa till att bena ut en och annan oklarhet för dig. Om du har lust att förutsättningslöst ta del av ett osminkat innehåll, vill säga.

   Radera
  19. Sporadisk, jag var redan tolerant, och fick acceptera att husera med ett antal idioter och efterblivna lantisar i ett år, samt respektera dessa. Men visst, tålamod är en dygd.

   Och de förvuxna bäbisar som gillar att leka krig, umgås i skogen och skita sittandes på en nedfallen frusen trädstam har en förmåga att efterrationalisera sin upplevelser så att det blir så rosigt och fint sååå. Men visst, låt de som vill göra det.

   Faktum är att lumpen är skit, har alltid varit skit och kommer alltid att vara det.

   Dock kanske med förbehållet att det kan vara bra för ungdomsbrottslingar och stökiga ungdomar att lära sig disciplin. Men för de redan är välartade är det bara regelrätt indoktrinering och underkastelse, skräp, det finns inte ord att beskriva hur dåligt det är.

   Om man skall gå på det som jag faktiskt lärde mig kunde jag ha lärt mig det på två veckor, men i stället var jag slav under kronan i ett helt meningslöst år.

   Och hur det påverkade mig? Jo kommer ihåg när befälet råkade trampa på utlösningslinan till en molotovbomb som han hade fipplat ihop. Sjukvårdare skrek det andra befälet hysteriskt. Bra tänkte jag, hoppas han dog. Sen dök fanskapet upp alldeles svart i ansiktet. Vätskan hade inte tänt, bara dynamiten som briserat. Jag skrattade så jag kiknade. Samma sak med det andra befälet som råkade elektrifiera sig själv. Hoppas han dör. Så genuint hat lärde jag mig.

   Om det skulle ha blivit en skarp situation så skulle jag då ha varit den förste att med lämpligt verktyg avliva befälen och sen dra.

   Nu har jag kommit över det där och är så antivåld man kan vara. Jag anser att vi skall avveckla resten av försvaret och utbilda befolkningen i passivt motstånd, det enda som verkligen fungerar.

   Radera
  20. Wiseman

   Du har uppenbarligen goda avsikter för vårt försvar, och du verkar ha kvalificerad teknisk kompetens för yrken i den branschen. Men, du behöver inse att värnplikt inte är vägen framåt.

   Soldater har inte i uppdrag att "skapa en bättre mänsklighet" (eller skotta snö när det stormar), de har som specialiserat yrke att försvara vårt land mot invasion (eller borde åtminstone ha det uppdraget). Liksom du vill anlita en läkare vars jobb det är att bota dina krämpor, och en bagare som kan baka bröd, utan att låtsas utföra nåt diffust slags mirakel för om- och eftervärlden. Försvarsmakten bör liksom alla andra arbetsgivare avlöna sin personal, för mig är det en självklarhet.

   Alla realistiska ansträngningar för att göra människor bättre är uppenbarligen lovvärda. Men hur det skulle kunna gå vägen via oavlönade soldatyrken, mer än vad den går via t.ex. oavlönade vårdyrken, är fullständigt obegripligt. En sjuksköterska i landstinget får lön, men en sjuksköterska i försvarsmakten ska alltså inte få någon lön? Var finns logiken i det och hur skulle det kunna vara en bra personalpolitik för försvarsmakten?

   Radera
  21. Angående "Karl2013-04-27 15:26"

   Chicken, Cornu?

   Ett förtydligande vore faktiskt på sin plats.

   Radera
  22. @Cornu: Jag gjorde inte lumpen. Menar du att jag inte vet vad som är viktigt här i livet?

   Kanske det mest korkade jag läst av dig.

   Radera
  23. Cornu kan förstås inte alltid ha rätt, men jag tycker faktiskt att ett en pudel vore på sin plats nu. Det här kommer inte att gå över... haunted...typ...

   Radera
  24. Nej, Peter. Jag menar att många behövde eller hade behövt upplevelsen.

   Sedan Karl, vem bryr sig. Vit kränkt man, typ.

   Radera
  25. En del av oss har viktigare saker för oss på en lördag än att hänga här hela dagen. Jag har t ex stängslat mot varg mellan ca klockan 10:00 och 19:19.

   Skaffa dig ett liv.

   Radera
  26. Nej, du har rätt Cornu. När jag sitter här i TV- soffan medan du är ute och stängslar får drar jag mig till minnes att du förolämpade mig tidigare och nu slätar du över det med kränkt vit man. Så lätt slipper du inte undan.

   Svara nu på mitt påstående att du snackar skit ( enligt tidigare kommentar )!

   eller kanske du helt enkelt borde medge att du har fel, en pudel ;-)

   Radera
  27. Vi har åsiktsfrihet i Sverige. Du verkar labil, men det är bara min åsikt. Du har rätt att anse att jag snackar skit, inget jag måste bemöta.

   Radera
  28. Vill bara säga att den här bloggen har inget att göra med ett liv, den är bara underhållning, precis som TV.

   Radera
  29. Gott, kul att höra!

   Ber om ursäkt ifall du känner dig förolämpad. Det var inte min avsikt. Anser likväl att många, inklusive du, har påverkats av sin militärutbildning. Oftast till det bättre.

   Radera
  30. Labil! , det var det värsta! Raka motsatsen mot vad jag får höra dagligen. Men Cornus expertis sträcker sig tydligen även till den psykologiska sfären. Så då får jag väl varna mina kollegor och beställa tid hos en psykopat...menar förstås psykolog. Förresten, får man Cornurabatt? :-))))

   Radera
  31. Du såg inte ursäkten utan fortsätter haverera? Det är ett utmärkt sätt att framstå som labil. Bemöter inte dig mer.

   Radera
  32. Tyvärr lite anakronism på kommentar och svar. Så om du sorterar om dem kommer de att framstå som helt begripliga. Men jag tänker inte följa upp det här mer, så jag instämmer i din slutgiltiga analys. Förövrigt, borde du öva på att inte vara så förhastat känslig, eller möjligen lite mer öppen för att världen inte är exakt som du föreställer dig den, eller rättare sagt som din hjärna modellerar den.

   Radera
  33. Kapitalist,

   Tack, jag försöker mitt bästa för att rädda det lilla försvar som finns kvar och därtill förbättra det. Jag tror varken på ett renodlad yrkes- eller värnpliktsförsvar utan vill se en kombination av de bägge. En lösning som fungerat alldeles ypperligt för t ex grannlandet Norge.

   Soldaters uppgift är att vara soldater, men ju mångsidigare man är som soldat desto bättre. Utifrån att ha arbetat med både värnpliktiga och anställda soldater konstaterar jag att skillnaden inte motiverar de dyrare kostnader yrkesförsvaret innebär. I teorin är det så att en soldat som tjänstgjort kontinuerligt som soldat i flera år är en bättre soldat. I verkligheten behöver det inte betyda att så alltid är fallet. En fallskärmsjägare tog 15 mån att grundutbilda. Idag räknar man att uppnå samma utbildningsståndpunkt efter 3-4 år, till följd av att man inte har råd att öva på samma sätt som tidigare och därtill också tvingas lösa alla de extrauppgifter som nu tillkommer.

   En värnpliktig soldat är vid sin grundutbildning precis kommen ur gymnasieskolan alternativt ett år senare. När denne sedan gör sin första repövning har vederbörande förhoppningsvis en rad andra kompetenser än att bara vara soldat. Något som varit en framgångsfaktor för svenska förband i skarp tjänst jämfört med yrkesförband där soldaterna huvudsakligen är rekryterade från gatan. De senaste åren är inte jämförbara avseende våra yrkesförband då de huvudsakligen utgjorts av anställda tidigare värnpliktiga. Kommande år blir lackmustestet då det nu handlar om att rekrytera soldater ur en population vars huvudsakliga militära erfarenhet och uppfattning om försvaret kommer från amerikanska actionfilmer.

   All färdighet kräver övning och så även soldatfärdigheter. Det gäller oavsett om man är kontinuerligt tjänstgörande yrkessoldat eller värnpliktig. Övar man inte spelar det ingen roll vilken kategori man tillhör. Förr repetitionsövades värnpliktiga med några års mellanrum. Under 00-talet skedde det inte alls varvid moderata försvarspolitiker med glädje framhåller vilket mycket mer övat försvar vi har idag.

   Är tjänsten som värnpliktig oavlönad? Knappast. De pengar som den värnpliktige fick i fickan var just fickpengar – det som skulle räcka till att köpa en biobiljett, köpa godis och kanske tanka bilen om man nu hunnit skaffa sig en sådan. Utöver fickpengarna erhöll den värnpliktige fria och fullständiga sjukvårdsförmåner, gratis boende (såväl på förbandet som eventuell lägenhet på hemorten), fri mat och fria hemresor. Skattefria förmåner som det krävs en rejäl månadslön för att motsvara. Och ja, det gällde även de civilpliktiga som gjorde vapenfri tjänst som t ex linjereparatörer och liknande.

   Att återinföra en partiell värnplikt skulle inte kräva ett massivt tvång. De volymer det handlar om skulle sannolikt kunna rekryteras frivilligt.

   Radera
 5. Frågan blir vilka bränner pengarna, och vilka ska fä förmånen att bli dom första att rullas i tjära och fjäder?

  rusta har både billig tjära och kuddar som går att plocka sönder till dun och fjäder

  SvaraRadera
 6. De optimistiska privatiserarna

  Detta måste dock vara den mest optimistiska privatiseringen, I falla som det uttalats politiskt i media. Skulle vara intressant att se vad de övriga länderna som har konverterat till anställda får för pengarna. De senaste är väl

  - Albanien 2010
  - Belgien 1995
  - Bulgarien 2008
  - Frankrike 2001
  - Italien 2005
  - Lettland 2007
  - Makedonien 2008
  - Portugal 2004
  - Rumänien 2006
  - Slovakien 2006
  - Spanien 2002
  - Tjeckien 2005

  Samt några till. Jag kan inte förstå hur man kan tro att det skall bli billigare att sluta använda patrioter/slavar.

  hjordbeteende?

  SvaraRadera
 7. Har själv hört ruskiga historier inom Marinen hur FortF bedriver suboptimering kring militära fastigheter. Inte bara kring tillämpning av s.k fiktiva "marknadshyror". Märkligt att man inte slutat med detta sedan M insåg vad det ställde till med inom kommunerna när man skapade den nya kommunala fastighetspampen som blev rik(marknadslön) genom att debitera "marknadspriser" för daghem etc.

  Mycket bra inlägg Cornu!

  SvaraRadera
 8. Det var bättre med det riktiga värnplikten under Karl XII. Då var det sammanhållning när man fick traska hundratals mil och sjunga tillsammans och till och med kungen var med. Alla vill ha vår olja och stora livsmedelsproduktion. Nu är risken stor att tjuvarna tar allt. Att vårt fina samhälle kommer att kollapsa är bara trams. Alla vill sätta sig i plåtlådorna och dö för fosterlandet och allt det som vi har och är värt att försvara. Men det finns ingen värnplikt. Hur tänker de som bestämmer? Det övergår mitt förstånd. Tacka vet jag Karl XII.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var inte Karl XII's arme till stora delar legosoldater? Dessutom så är frågan om sammanhållningen berodde på att det var tvingade att delta eller om det var själva deltagandet i krig som byggde upp sammanhållningen? Sen kan man ju fråga sig hur tvingade de var att delta och i vilken utsträckning som de ställde upp mer eller mindre frivilligt - det är iaf ganska klart att det inte rörde sig om att man hade allmän värnplikt precis.

   Radera
  2. Nej, inte Karl XIIs här. Då var det mest svenskar och finnar. Antagligen därför de kunde vinna mot 3 ggr så stora ryska arméer. :) Under 30-åriga kriget var däremot den svenska plundrarhären till stor del legosoldater.

   Radera
  3. I början var armen bestående av Finnar och Svenskar. Men vartefter Finnarna och Svenskarna dog i diverse strider var man tvungen att anställa in legosoldater för att fylla leden.

   Radera
  4. "Svenskarna" var ju dessutom diverse folk från Stralsund och Livland och sånt där. Har släktforskat en del, har en del förfäder som kom till Sverige därifrån via det militära.

   Det är därför jag ser mig som ett offer, jag blir uppenbarligen ständigt diskriminerad pga min invandrarbakgrund.

   Radera
  5. På indelningstiden hade vi både legosoldater och indelta. Faktiskt fler yrkessoldater då än idag! Legosoldaterna stod för mycket av försvaret i befästningsverken (inklusive gigantiska fortifikationer som Wismar och Sveaborg). De skulle i grunden hålla ut tills den indelta armén mobiliserats och kommit till undsättning.

   Karl XII ska ha anlitat en hel del legosoldater även för fältarmén på kontinenten. Det var eftertraktat att få tjänstgöra i hans unikt framgångsrika krigsmaskin, som Voltair beundrade och berömde redan 1702. Det där med att gå till Ryssland var dock inte så populärt. I branschen hade man hoppats på inblandning i det spanska tronföljdskriget istället, ett civiliserat krig i bekvämt klimat. Jag tycker dock inte att man ska kalla det för en bubbla. Man har med- och motgång här i livet. Karl XII hade bådadera han också, men förblev häpnadsväckande cool.

   Indelningsverket utvecklade med tiden sina brister. Medelåldern ska mot slutet av 1800-talet ha varit ca 35 år, vilket var mer på den tiden än idag, hälsomässigt. Bönderna valde ut lämpliga drängar snarare än lämpliga soldater, och det slarvades enormt med övning och utrustning. Försvarets kris är inte ny. Försummelserna redan efter 30:åriga kriget är förhoppningsvis kända för de flesta här. Det är jättesvårt att få någon form av statlig verksamhet att fungera bra.

   Radera
  6. Jag känner inte till något baltiskt regemente i den svenska stormaktstidens armé. Nu kan ju det bero på att de inte hann bli indelta innan de landksapen avträddes bara några decennier efter den reformen. Men om någon har kännedom om ett livländskt eller estniskt indelt regemente så vore det kul att höra om det.

   Jag vill minnas att den kanske inte allt för samvetsgranne historikern Frans G Bengtsson ska ha menat att den svenska hären som gick mot Moskva skulle ha varit ovanligt svensk, med finska rytteriet som mest expotiska inslag. I vilket fall var de frivilliga och avlönade, inte värnpliktiga.

   Radera
  7. Med din förklaring, Kapitalist, av hur svenska hären fungerade ( verkar helt rättt ) så inser jag att ett försvar är ganska bra att ha, ty svenskarna har ju inte varit något föredöme för mänskligheten.
   Som Mao sade:
   "Varje land har en arme, antingen sin egen eller någon annans....."

   Vi kan därför inte räkna med att ha några vänner i en konflikt, ty det handlar ju inte ett dugg om ekonomi, utan känslor, nya eller gamla...
   De dumma lata svenskarna och deras hybris...
   Vad är en fet plånbok mot en kalashnikov i ett skarpt läge...
   Friheten kostar...

   Radera
  8. Tja, icke-föredöme och icke-föredöme... Trots allt inleddes ju fler krig mot oss än vi själva inledde mot omvärlden. När allt kommer omkring var det svenska stormaktsväldet inte till ringa del en indirekt följd av ständig dansk aggression.

   Radera
  9. Thomas Gunnarson
   Ibland kanske någon annans här här vore att föredra...
   Försvarets kris har ingenting att göra med att staten inte skulle ha råd. Ca 1.2% av BNP spenderas på försvaret. Totala offentliga utgifter är ca 50% av BNP. Det är alltså bara den politiska viljan som fattas, eller möjligen förmågan. Och jag är inte säker på att mellanskillnaden är något som bidrar till vår "frihet".

   Radera
 9. De flesta soldaterna dog inte på slagfältet kan tilläggas, utan av sjukdom och köld.

  SvaraRadera
 10. Nog tycker man drygt 40 miljarder borde räcka till något som åtminstone skulle kunna kallas ett försvar och det utan ofrivillig värnplikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte om vi skall följa nyliberala Ayn Rand-principer för skapandet av det avreglerade Sverige som funkar enligt erkänt effektiva och entreprenörsvänliga marknadsmekanismer, hallelujah!

   Radera
 11. Värnplikten gav alltför mycket kollektiv identitet och kunde ju inbilla unga män att det fanns något som hette Sverige och svenskar som var värt att försvara. Klart den måste avskaffas om världen skall vara en fri gränslös marknad utan fördomar och uppdelning i "vi och dom".
  Numera framstår "Försvarsmakten" alltmer som en sysselsättningsteater för obehövliga i stil med universiteten och Jobb- och sysselsättningsgarantin. Är det möjligen dags att kalla en spade för en spade och lägga ner skiten?

  SvaraRadera
 12. #Wiseman
  "Nej, det handlar inte om spin-off för att få bättre it-ingenjörer eller kirurger. Det handlar om att få bättre människor som fungerar tillsammans."

  Väl talat. Det är till och med frågan om man inte skall se grundläggande vapenutbildning (handeldvapen, IED, motståndskraft mot psykologisk krigföring) som en medborgerlig *Rättighet*. Och definitivt som en samhällsbyggande aktivitet när den görs tillsammans. "Awe-effekten" av att hålla i ett skarpt vapen i grupp med andra gör många till bättre människor.

  Dessutom var det knappast"spin-off" utan kärnverksamhet att kirurgerna var med på grisövningarna på den gamla tiden. Tvivlar på att de får se skador av höghastighetsvapen/manipulerad ammunition på levande (snarare förkolnat) kött så ofta på akutmottagningarna.

  SvaraRadera
 13. I länken ovan till norska TV2 säger Ivar Moen vid norska Försvarets operativa högkvarter att "samarbetet med ryska försvars - och gränsmyndigheter är bra, och det hålls regelbundna möten på ledningsnivå."

  Även om vi inte ens har någon gemensam gräns med Ryssland kanske vi kan kosta på oss regelbundna möten med deras försvarsledning för att slippa obevisade och troligen helt grundlösa rykten som detta trams om "ryska påsken"?
  Vem vet, - kanske den påstådda flygövningen redan var överenskommen vid ett sådant möte och därav Försvarets tystnad?

  Varför ska vi tro på SvD's obekräftade uppgifter (läs konspirationsteorier) om att flygövningen ens har ägt rum och att avsikten dessutom var att slå ut två mål inne i landet??
  Om de alls har flugit till Gotska Sandön var de väl i så fall på gränsen för Su-27's normala räckvidd och måste ändå vända hem igen...

  SvaraRadera
 14. Karnevalist: Nu har väl FM ändå erkänt det inträffade? Vad handlade annars Silwers katastroala presskonferens om?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vid presskonferensen 130422 säger Silwer att "Vi visste att de skulle göra en luftförsvarsövning över Östersjön i internationellt luftrum " samt att "- de har tidigare flugit där".

   - Ja, han säger att de visste och att de brukar flyga där men han säger inte att deras övning har något som helst med Sverige att göra.
   Han talar inte om vare sig intrång, kränkning eller incidenter och ingen tror väl ändå på att vi skulle skicka upp jaktplan enbart för visuell identifiering kl 02:00 i nattsvart mörker med sikten 0 meter? Hur skulle det gå till?

   Finns ingen anledning att tro på SvD's påhittade uppgifter om "fingerade anfall mot Stockholmsområdet och "södra Sverige".

   Radera
  2. Så jag antar att du är även skeptisk till att U137 gick på grund inne på svensk skyddsområde? Du får ursäkta men jag tror mer på svd än på dig.
   Dessutom skickade väl Nato upp flyg trots mörkret. ..

   Radera
 15. Cornucopia, bra inlägg!
  Det skulle vara önskvärt att ta inlägget och trycka upp det under näsan på alla i Riksdagens knapptryckarbataljon som röstade för Värnpliktens avskaffande 2009, och avkräva dem ett svar på varför just hen ville ha bort den kostnadseffektiva Värnplikten och ersätta den med ett dysfunktionellt yrkesförsvar.

  En värnpliktsarmé har folket för att skydda sig mot regimen.
  En yrkesarmé har regimen för att skydda sig mot folket.

  Med regimen menas här det EU-positiva, främlingsfientliga Sjuklöverblocket (möjligen med undantag av V) som sätter EU högre än Sverige. I regimens finns det en hård kärna av Allianspartierna och S, som tillsammans har en betryggande majoritet i Riksdagen (än så länge).

  För fallet Island som saknar nämnvärd militär, fungerar Presidentämbetet hjälpligt i värnpliktsarméns ställe, vilket märktes i Icesaveskandalen. Den isländska regimen ville betala de höga skyräntorna som UK pådyvlade de isländska skattebetalarna. Presidenten ansåg att det inte var förenligt med demokratin att göra så. Således shuntade han regimen genom att utlysa en folkomröstningen om saken.

  SvaraRadera
 16. Jag låg inne 95/96 som flygmek på en av våra fortfarande kvarvarande flottiljer. Kan bara stämma in i bilden av att man gjorde "allt" som värnpliktig.

  Men jag har svårt att känna igen siffrorna i inlägget - att det kräver ~70 man för att hålla igång incidentberedskapen. Källa på det och nedbrutet per roll?

  Kan också konstatera att under min tid drogs kärrorna in vid ~22-tiden när det var incidentberedskap. Alltså långt ifrån tillgängligt 24/7.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I Cornnucopia?s räkneexempel ovan räknar han dessutom bara flygplanstekniker till dessa 70 personer som krävs.

   Därutöver tillkommer alltså till exempel övervakningspersonal, så det bör innebära att han baserar sig på att det krävs bra mycket mer än 70 personer för att upprätthålla incidentberedskapen?

   Radera
  2. På F16 var det i alla fall 24-7 på incidentberedskapen på 90-talet. Sen kunde insatstiden variera från gång till annan.

   Radera
  3. Vänd pyramiderna! Avskeda ett stort antal övlt. och majorer. Bemanningsstrukturer ser ju löjlig ut med fler officerare över kaptens grad än soldater!

   Radera
  4. Siffran 70 låter fullt rimlig. Det handlar ingalunda bara om 2 piloter och ett antal flygtekniker. Till dessa ska läggas fälthållning, flygledare, meteorolog, stridsledningspersonal, sambandspersonal med mera. Frågan är om 70 räcker.

   Radera
 17. När jag som 17-åring gjorde lumpen 1969/70 fick vi 5 kr om dagen och 600 kr när vi muckade. Även om det inte alltid var roligt, så var det en uppfostrande och nyttig tid. Man fick lära sig mycket som varit till nytta senare i livet. Dagens bortskämda ungdomar skulle ha stor nytta av att göra lumpen så som den var på den tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Med andra ord, i dagens penningvärde fick du 1970 ca 38 kr om dagen samt 4512 kr vid muck. Mer än Anonym som gjorde lumpen senare i alla fall. :)

   Radera
  3. Jag tog bara och kopierade siffran som stod i texten - 38kr om dagen skall jämföras med medeltimmlönen på 150kr i timmen. Det är alltså frågan om att man får betalt för en kvarts arbete om dagen och muckbidraget är inte något att hänga i julgranen precis - medelsvenson tjänar ju det på 3-4 dagar.

   Nu skall man dock inte jämföra med KPI-justerat utan just timlönjusterat och då blir det förvisso lite bättre (lönerna har väl ökat KPI-justerat sedan 70), men det är fortfarande så att ersättningen är ganska mager.

   Radera