Aktuellt

Gästinlägg: Hej då, Vindkraftskyrkan

Nedanstående är ett gästinlägg signerat den återkommande gästskribenten Blankröstaren. Bloggen vill passa på att påminna om att man måste gå...

2013-03-04 05:59

Alternativ barnbidragspolitik

Det svenska barnbidraget har överlevt sig själv. Successivt trappas barnbidraget ner, eftersom det inte räknas upp med KPI-inflationen, prisbasbeloppet eller andra inflationsrelaterade justeringar. Men som jag berört tidigare så finns det ändå utrymme för mer radikala reformer.


En reform är förstås behovsprövning. Man kunde t ex tänka sig att bara betala ut barnbidrag till personer under medel- eller medianinkomst, även om administrationen förstås skulle kosta pengar. Samtidigt räcker det ju att gå på inrapporterad SGI, som de flesta föräldrar ändå anger till Försäkringskassan för att få tillfällig föräldrapenning (vård av barn). Så det krävs egentligen inget extra.

En andra aspekt är att begränsa barnafödandet i Sverige. Är man miljövän eller oroar sig över resursproblematiken så inser man att det är antalet människor som är problemet. Det är en mänsklig rättighet att få föda barn och alltså inget vi kan förbjuda som västerländsk demokrati. Men vi måste inte sponsra barnafödandet med skattemedel. Politikernas panik över befolkningspyramiden är omotiverad och vi är snarare för många i Sverige än för få.

Man kan tänka sig ett antal upplägg. 
 1. Stryka barnbidraget helt.
 2. Ta bort flerbarnstilläggen och göra barnbidraget linjärt istället för att öka det extra för varje extra barn.
 3. Endast ge barnbidrag för de två första barnen. För att bibehålla befolkningens storlek behövs det födas 2.1 barn per kvinna.
 4. Ge mindre barnbidrag ju fler barn. T ex bidrag för de två första barnen. Inget bidrag för det tredje. Ett fjärde barn minskar bidraget med ett barn och ett femte minskar det med två barn. Fem eller fler barn får inget barnbidrag alls, dvs 1 barn = 1 bidrag, 2 barn = 2 bidrag, 3 barn = 2 bidrag, 4 barn = 1 bidrag, 5+ barn inga bidrag.
Eventuellt nytt regelverk fasas förstås in och gäller bara för ännu ej födda barn, för att inte kasta befintliga familjer in i ekonomiska problem.

Framöver kommer Sverige få ekonomiska problem. Ett minskat barnafödande minskar även de kommunala utgiftsbelastningarna och avlastar alltså den kommunala ekonomin på marginalen.

Naturligtvis behöver sådana här radikala reformer kombineras med en hållbar reform av välfärdssystemen, t ex medborgarlön som ersätter alla andra transfereringar, inklusive pension, och som enbart baserar sig på faktiskt inbetalda medel och inte några fantasier eller historik. Med medborgarlön kan man lämpligen tillämpa alternativ 1. och helt stryka barnbidraget.

Eftersom barnbidraget inte räknas upp med inflationen så är tydligen myndigheternas vilja att fasa bort bidraget. Då är det ärligare att göra det på riktigt.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

65 kommentarer:

 1. "Politikernas panik över befolkningspyramiden är omotiverad och vi är snarare för många i Sverige än för få."

  Cornu: Kan du inte tipsa om något tidigare inlägg där du utvecklar detta?

  SvaraRadera
 2. Bra idéer! Men jag tror det kommer slå hårdast mot nettogivare av skattemedel och inte problemen (eftersom deras bostads/försörjnings-bidrag kommer öka med motsvarande mängd kr) (om man bortser från problemet med totala antalet människor)

  Besökte Hjällbo igår förresten! Trodde inte jag var i Sverige!

  SvaraRadera
 3. Strävan att öka antalet medborgare för att få större skatteintäkter samt större konsumtion för att säkra välfärden förutsätter konstigt nog att det blir några inkomster för den ökande befolkningen vilket det inte ser ut att bli nu. Och utsikterna till det, verkar ytterligt små framöver. Detta lutar alltså åt ett pyramidspel! Återstår då Cornus alternativ att vi minskar befolkningen så att vi växer in i det mindre samhället/ekonomin som vi faktiskt har framför oss. Eller?

  SvaraRadera
 4. Eller varför inte finansiera barnbidraget genom att investera föräldrarnas pensionskapital? Avkastningen på detta blir ju framtida skatteintäkter som föräldrarna kan få ta del av när de går i pension. Hmm kanske man kan låta även icke-föräldrar också investera sina pensionspengar i nästa generation?

  SvaraRadera
 5. "Eftersom barnbidraget inte räknas upp med inflationen så är tydligen myndigheternas vilja att fasa bort bidraget."

  Gäller inte detta i olika utsträckning hela transfereringssystemen? Har inte satt mig in i det men a-kassa och studiemedel är väl två saker som inte har hängt med KPI alls?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gjordes det inte en reform av A-kassesystemet så att den skulle finansieras av avgifterna? Isf ligger ju vägen öppen för att konkurrera på lika vilkor och ge högre ersättningar (vilket endel fackförbund erbjuder), erbjuder man inkomstförsäkring så blir det ju på något sätt uppräknat för inflationen. Ligger alltså numera i linje med att staten står för grundtryggheten och grädde på moset får man finansiera själv. Att man talat om att införa obligatorium är väl för att politikerna är rädda för att fårket skall chansa och stå med bara grundtryggheten (sos) ifall (läs när) de blir arbetslösa.

   Studiemedel (och även högre studier) borde också kunna finansieras med frivilliga investeringar, man bör ju lätt kunna se hur stor del av skatteintäkterna som kommer pga högre utbildning. Det kanske skulle göra det mindre populärt med flumutbildningar...

   Radera
 6. Redan nu aborteras de flesta foster med diagnosticerade förståndshandikapp, föräldrar ges knappast ekonomiska förutsättningar att kunna behålla dessa barn, då deras vårdbehov är så krävande. Tror nästa steg, vilket redan är tekniskt möjlig, är att börja förorda aborter av foster som om än ej diagnosterat utvecklingsstörda men med prognosticerade kognitiva- svårigheter och begränsningar, då vårt behov av outbildad/lågutbildad arbetskraft numera bara begränsar sig till några procent och dessa kommer att bli livstidsbördor för samhället och också tenderar (de manliga) att ligga bakom en stor del av våldsbrottsligheten. En återgång till makarna Myrdals hygien av folkstammen således.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker att det är helt fel att se det så rationellt, otäckt om det blir så. Och, hur skall det gå till? Skall de kvinnor som bär på ett barn som med dina ord har progosticerade svårigheter tvingas till abort? Hämtas av polisen?
   Jag tycker även denna reationella syn är helt fel på ett annat sätt också; människor är komplexa och bland dem som har kognitiva svårigheter så kan det finnas individer som är mycket begåvade på ett annat sätt.

   Radera
  2. det är ingen som har protesterat nämnvärt över att i stort sett alla foster med olika grader av förståndshandikapp numera aborteras. Egentligen bara en fortsättning av nazisternas T4 program men med mer avancerad teknologi.

   Varför skulle det då blir några protester om tex foster med en prognosticerad IQ på 80 eller lägre också aborteras (tekniken finnes istort sett redan), om de praktiskt sett aldrig kan erbjudas ett liv annat än som bidragsboskap och/eller våldskriminella?

   Radera
  3. Skillnaden är att det idag är kvinnan som slutgiltigt tar beslutet. Man har grundlagsskyddad rätt att slippa kroppsliga ingrepp - staten kan vare sig tvinga kvinnan till abort eller ens kräva att kvinnans inre skall undersökas av myndigheterna.

   Sen är frågan om lågt IQ kan prognostiseras så tidigt eller om det ens är något som är problematiskt ifall det ligger under 80. Jag skulle tro att många med så lågt IQ (<80) är produktiva medborgare.

   Radera
  4. Kvinnan tar slutgiltigt beslutet vad gäller utvecklingsstörda foster också men väljer ända att abortera i mer än 90% av fallen. Beror det på värderingar att dessa barn är sämre människor eller det faktum att staten gjort det nästan ekonomiskt omöjligt för en 'vanlig' familj att ta hand om ett sådant behovskrävande barn?

   Det är väldigt problematiskt för en kunskapsekonomi om dess medborgare har låg intelligens, den står de facto och faller med det. Vid IQ 70 går gränsen för förståndshandikapp. Vid en IQ på 80 eller under kan den individen mest sannolikt inte dra nytta av formaliserad träning (läs grundskolan); han/hon klarar på sin höjd av att använda enklare verktyg under konstant överinseende. Var ser du en människa med IQ under 80 kunna vara produktiv? städare? pizzabagare?

   Radera
  5. Läs gärna på lite mer om IQ. Enligt wikipedia är t.ex. kriminaliteten högst bland folk med IQ mellan 70-90, du vill alltså abortera de som är för "dumma" för att bli kriminella? Under 70 är 2% av befolkningen och och under 80 är runt 10% av befolkningen, du menar att 10% av befolkningen inte kan dra nytta av formaliserad träning eller klarar på sin höjd att använda enklare verktyg under konstant överinseende?

   Sen är även städare och pizzabagare produktiva - man behöver inte ha ett flashigt och glamoröst jobb för att göra nytta. Jag uppskattar både pizza och en städad arbetsplats - underskatta inte en arbetsinsats' betydelse bara för att den inte är speciellt kvalificerad.

   Sen är frågan i vilken omfattning som man kan diagnostisera IQ på fosterstadiet på ett mer tillförlitligt sätt än att utgå från föräldrarnas IQ. Frågan är i vilken omfattning föräldrarna är benägna att abortera foster för att de kan förväntas vara lik föräldrarna i olika egenskaper?

   Radera
  6. IQ 80 var ett retoriskt exempel, för en uthållig kunskapsekonomi bör man nog inte ha särskilt många samhällsmedborgare med IQ under 100.

   Ser man på skolresultaten vad gäller antal godkända/icke godkända stämmer nog detta grovt sett, jag gissar att befolkningen med en IQ < 80 närmar sig runt 12-15% av totalbefolkningen.

   Vi behöver ej 12-15% av arbetföra inom arbeten såsom pizzabagare, städare, McJobs, finnes ej behov av så många i låg serviceyrken, därav den stora arbetslösheten inom denna grupp.

   Vad gäller aborter finnes tekniken (nästan?) där nu, sedan kommer staten att likt med utvecklingsstörda foster kunna spela med ekonomiska incitament för att se till dessa barnkullar ej föds, speciellt om föräldrarna redan är bidragsboskap, kommer att slå oerhört hårt mot vissa områden, Rinkeby, Södertälje, Malmö mm, kommer tappa en generation.

   Radera
  7. Jag återkommer med mitt tjat om det ofödda barnets rättigheter.
   Ett grundläggande demokratiskt krav borde vara att slippa starta livet med sämre förutsättningar än andra .
   Att slippa bli född med fysiska eller psykiska handikapp, som kunnat undvikas. Dessutom att ha de genetiska förutsättningarna för en minst normalt god fysisk och psykisk hälsa samt normal intelligens.
   Dessutom att vara välkommen och inte födas i ett överbefolkat getto, där möjligheten att få em acceptabel tillvaro saknas.

   Radera
  8. Man kommer nog att prata om det ofödda barnets rättigheter som moraliskt argument men det är tuffa samhällsekonomiska realiteter som vi står inför som driver debatten dit.

   Radera
  9. blomberg: Förutom 30-talsidéerna - Varför sådan människoföraktande retorik som "bidragsboskap"?

   Jag ser en väldigt arg ung man framför mig. Motbevisa mig! ;-)

   Ställer du förresten upp på påståendet att "bland den största glädjen som finns är att hjälpa en medmänniska"?

   Radera
  10. De mest människoföraktande måste ju trots allt vara de kvinnor som aborterar utvecklingsstörda foster av ekonomiska/moraliska skäl och den stora tysta majoritet som passivt accepterar detta. Tror bara det är Livets Ord som någonsin stått upp emot detta.

   Min polemik handlar bara om att flytta IQ gränsen för aborter från 70 till 80 eller kanske 90.

   Radera
  11. blomberg provocerar.
   Bra! Ty rent tekniskt så har han rätt! Man kan troligen redan plocka fram det mänskliga Genom som man önskar si i Kunskapssamhället...
   VulgärDarwinisternas våta dröm.

   Radera
  12. IQ är förmågan att prestera på IQ-test. Varken mer eller mindre.

   Det är knappast den enda parametern du med dina rasbiologiska tankar kan styra på. I slutändan kommer du istället komma fram till att 95% av alla foster ska aborteras, eftersom de brister i egenskaper på någon punkt.

   Radera
  13. Poängen är att en IQ 80-person kan tillföra oerhörda värden till samhället genom andra egenskaper än just IQ. Kom ihåg att 50% av alla du träffar definitionsmässigt har under 100 i IQ.

   Radera
  14. Då kan du väl Cornu visa på personer med en IQ < 80 (som klarar på sin höjd av att använda enklare verktyg under konstant överinseende) som tillför samhället oerhörda värden. Zlatan? ja, kanske men en/flera bra fotbollsspelare bygger inte en kunskapsekonomi. Genomsnittsindividen med en IQ på 80 är tvärtom en stor börda för ekonomin, genomsnittspersonen med en IQ på 70 eller lägre en ännu större börda, så att vi i praktiken inte tillåter dem att leva, som sagt intet annat än en fortsättning pa nazismens T4 program. Och de ekonomiska realiterna tvingar oss att fortsätta på den inslagna vägen...

   Radera
  15. Ingen här som läst "Technological slavery"? Där utvecklas de här resonemangen på ett intressant vis.

   Allt teknologi som uppfinns används förr eller senare. Om den inte används av trevliga demokratiska stater som Sverige så används den någon annanstans. Det skulle inte förvåna mig om ex. Kina eller Nordkorea skulle börja satsa på att förädla sina medborgare. Till slut tvingas även de trevliga staterna att följa med oavsett de vill eller inte.

   Radera
  16. Jag har jobbat med autistiska barn...
   Autism är en fascinerande begåvning. Troligen är vi alla litet autistiska allihop...
   Särskilt i vår tid.
   Förr var nog autisterna heliga män ( de flesta autister är män)....
   Förmågan att strukturera allt, som autister gör, är nog nödvändigt idag....
   Men då samhället inte har förmågan att uppskatta den förmågan just nu så anses det varaett problem.
   Så blombergs provokativa resonemang borde tas på allvar (ty jag anser att han inte visat sin verkliga åsikt)....

   Radera
  17. Kinas förra PM, Li Peng, sade ju att 'idioter föder idioter' och en glömd del av Kinas en-barns politik är ju att sterilisera lågbegåvade så att de ej förökar sig.

   intressant att notera, på kommersiella spermabanker annonseras donatorns IQ ut som marknadsföring, har man för låg IQ får man heller aldrig donera.

   Radera
  18. Blomberg, du verkar själv inte tillföra så mycket eftersom du hänger på en blogg. Antar att du anser dig ha över 90 i IQ och därmed ändå har ett existensberättigande enligt din vedervärdiga människosyn.

   Men jag kanske bara missuppfattar dig och du är bara ett troll?

   Radera
  19. Jag skulle vilja rekommendera C.J.Cherryhs bok Cyteen, där genetiska laboratorier producerar allt från grovarbetare med god fysik och låg intelligens till garanterade genier ( och soldater ).
   Handlar också om att programmera människor till robotar. Något som våra politiker och deras propaganda försöker göra redan i dag.

   Radera
  20. @blomberg

   Du menar på fullt allvar att 10% av vuxna befolkningen (exkl de som blivit gamla och dementa eller har fysiska hinder) inte klarar mer än att använda enkla verktyg under konstant överseende? Ser det ut så på din omgivning eller tror du att du av någon konstig anledning att din omgivning inte är lika normal som övriga befolkningen?

   För övrigt ifall man rensade bort alla med IQ under 100 så skulle de med IQ=100 i ditt "kunskapssamhälle" inte ha någon IQ att erbjuda alla andra mer intelligenta människor. Skillnaden skulle bara vara att man har intelligentare "pizzabagare och städare". Att sträva efter någon slags IQ-inflation leder nog inte till ett bättre samhälle.

   Radera
  21. Du tycker alltså att folk som hänger på din blogg inte tillför något till samhället?

   Poängen är här att du (& de flesta andra) inte verkar ha något emot att utvecklingsstörda foster i princip genomgående aborteras och du sover gott om natten ändå. Vi gör detta för att vi har diagnostekniken OCH för att de ar en ekonomisk börda. I o m att vi nu går emot en kunskapssekonomi där människor med begränsad kognitiv förmåga alltmer blir en börda OCH vi nu har tekniken att identifiera dem på fosterstadiet, blir kärnfrågan, skall vi plocka bort dem också?

   Om du inte har något emot att 'mörda' IQ <70 foster för att de saknar värde, varför då inte också 'mörda' IQ<80, IQ<90 foster om också de inte längre har samhällsekonomiskt värde?

   Radera
  22. Strikt talat så är det väl bättre att du gör ditt jobb än hänger här dagtid? Ja eller nej?

   Har du inget jobb, så tillför du väl inget till samhället enligt din egen argumentation.

   Det finns förstås andra fall, t ex att du är ledig måndagar eller jobbar natt etc. Eller att man kan tillföra samhället något utan att ha jobb etc, men du har uttryckt dig som att det är fel på folk med lågt IQ för de inte kan göra något vettigt jobb. Att inte göra något jobb alls måste vara ännu sämre.

   I övrigt är det inte upp till mig att göra medicinska bedömningar på vad som är ett värdigt liv. Det verkar du dock anse vara din roll.

   Radera
  23. Kanske är det så att du inte skriver vad du egentligen menar och det är därför din argumentation brister.

   Är du emot all abort, skriv det istället för att folk ska missförstå dig eller tycka att du verkar ha lågt IQ.

   Radera
  24. Kunde aldrig tro att det fanns så många kommunister på forumet. Häpnadsväckande!
   För mitt vidkommande finns samhället till för att serva medborgarna, och måste rättas efter vilka medborgare man har. Alltså inte tvärtom.
   Samhället ska överhuvudtaget inte ha några synpunkter på vem som föds in i det, det ska göra det bästa för att ge var och en ett så bra liv som möjligt.

   Radera
  25. Det finnes inte ett för evigt bestämt antal programmerarjobb, medicinteknik, etc, detta är dynamiskt, ju mer intelligenta människor vi har desto större är tillväxtpotentialen för en kunskapsekonomi och ju mer intelligenta människor behöver vi.

   Jag skrev 12-15%, gör ett besök till valfritt utanförskapsområde och du kommer snabbt inse att så är fallet.

   Radera
  26. Så du är i själva verket rasist, blomberg, och menar att de som bor i utanförskapsområden är lågintelligenta? Eller missuppfattar jag dig nu?

   Det är alltså tydligt att du är en sk folkhemsfundamentalist som längtar tillbaka till 60-talets tvångssteriliseringar etc.

   Radera
  27. cornu, om du tycker att riktade abort program mot foster med skattade IQ<80,<90 är människovidrigt men är tyst vad gäller foster<70, då har du redan gjort en implicit bedömning av vad som är värdigt liv.

   Märkt att man kommer snabbt ned till personangrepp när man diskuterar samhällbyggets Sveriges tabun, det tyder på att det är en diskussion som (illa) berör, ligger för nära realiteter man ej vill lossas om, antager jag, bättre då att fokusera på skendebatter som vargjakt

   Radera
  28. folkhemmets tvångssteriliseringar kallas idag alliansens ekonomiskt vilkorade aborter.

   Rasistkortet och personangrepp?, jag trodde mera om dig

   Radera
  29. Du kanske inte ska tro så mycket om andra. JAg försöker att inte tro något om dig, men det är tyvärr svårt då du verkar vilja abortera fullt normala människofoster och börjar vifta med att man skulle ha lågt IQ i utanförskapszoner.

   IQ är och förblir bara förmågan att prestera på IQ-test. Det finns många arbetslösa som har högt IQ.

   Rätt eller fel så får man en uppfattning av att du är en vedervärdig människa som ser ner på andra. Det kanske är fel, det kanske är rätt, men det är hur jag uppfattar dig.

   Radera
  30. det finnes ännu fler med lågt IQ som är arbetslösa och med dessa kan vi intet göra annat än att försörja dem som livslånga bidragstagare, då de ej är mottagliga för ens den enklaste utbildning.

   Om du tycker jag är en vedervärdig människa, du måste du ju verkligen avsky de kvinnor som aborterar foster som de ej anser uppfyller kraven på normalitet. Jag tänker tänken högt, men de skrider till verket.

   Radera
  31. Nej, varför ska jag avsky dem. Deras kroppar, deras liv. Jag säger inte till någon vad de ska göra.

   Du vill däremot säga åt andra att de ska abortera fullt normala människor.

   Kom ihåg att kanske 40% (förenklat) av alla runt dig har IQ på under 90 och du anser att de aldrig borde fått födas.

   Radera
  32. Jag tror inte debatten är produktiv längre. Vi har åsiktsfrihet i landet och du har rätt att utrycka dina åsikter, så länge du inte hetsar mot folkgrupp eller bryter mot PUL.

   Ha en bra dag, och glöm inte att jobba också.

   Radera
  33. debatten var produktiv tills personangreppen kom men som sagt detta är vanligt när det gäller att diskutera dessa tabun så jag accepterar detta som gällande spelregler

   Ha en bra dag självä

   Radera
  34. Inressant resonemang...
   Den gamla principen att abort är mord blir bara mer och mer aktuell...
   Det är naturligtvis oxå en ständigt akuell moralisk konflikt om valet mellan kvinnan och barnet....
   Sedan givetvis om vilka som skall få föröka sig....
   Nästa steg blir då bestämma när döden skall inträda. För vissa blir det på pensioneringsdagen..
   För andra, som anses viktiga (eller kan betala för sig) så är inte ens hundraårsdagen ett hinder framöver....
   En del kommer troligen att få ett"utvisningskort" när abetslösheten inträder, även om man är 25....
   Vi Har bäddat för detta med en flytande abortlagstiftning!

   Radera
  35. Ja så måste det naturligtvis bli, det vet ju alla att människorna är till för samhället, och inte tvärtom!!

   (OBS sarkasm)

   Radera
 7. OK, jag ska öppna Pandoralådan eftersom ingen har gjort det hittills.

  Den svenska nativiteten är mig veterligen 1,9. Vilket innebär att vi redan har en svagt, svagt minskande befolkning.

  Så, hur kan Sveriges befolkning växa....? Jo, på grund av invandringen.

  Ett alternativ till ditt förslag är alltså att behålla barnbidraget och lägga ner invandringen istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då måste vi ut ur EU. Större delen av invandringen är ju från EU (samt återvändande svenskar).

   Radera
 8. Jag tror att man bör ersätta barnbidragen med en medborgarlön, vilket jag dock numera överväger att kalla basförsörjningsstöd. Jag tänker mig ett sådant i storleksordningen 2000 kr/månad, så det blir i praktiken nästan en fördubbling av barnbidragen. Basförsörjningsstödet skall vara skattepliktigt, men man höjer grundavdraget till 48.000 kr om året, så gör man det möjligt för folk med normala löner att arbeta ungefär en månad om året utan skatt. Skattesatserna behöver förstås höjas på inkomster över 48.000 kr per år, men för de flesta kompenseras det av att det inte blir någon skatt under 48.000 kr.

  Basförsörjningsstödet ersätter inte alla andra bidrag utan dras snarare från dem. Det enda bidrag som garanterat försvinner är barnbidraget.

  Basförsörjningsstödet sätts in med belopp om ca 65 kr om dagen på ett särskilt betalkort som normalt bara kan användas i matbutiker. Dock tänker jag mig att man en gång om året kan använda innestående pengar till snart sagt vad som helst, så länge köpet sker i Sverige.

  Jag hade tänkt uttrycka dessa idéer på EkoSoLiDs Facebooksida men när du nu berör dessa väsentliga ämnen här så introducerar jag dem här istället!

  Jag fortsätter att försöka utforma proto-partiet EkoSoLiD till något riktigt bra. För närvarande anger jag partiet som Medborgarlönspartiet EkoSoLiD - Partiet för Människans Ekosocialliberaldemokratiska Framlevnad, men troligen modifierar jag snart formuleringarna lite lätt.

  SvaraRadera
 9. Nej, politikerna har all anledning att frukta en minskad befolkning. Minskad leder till mindre möjligheter att arbetsdela vilket är grunden i stark tillväxt. Vi är generellt i världen på väg mot en befolkningsmässig nedgång vilket kommer skapa stora problem.

  Se gärna dokumentären Demographic Winter (http://www.youtube.com/watch?v=lZeyYIsGdAA).

  Vad vi borde göra är istället att fördubbla barnbidragen och förbättra barnfamiljernas relativa ekonomiska positioner visavi singlarna. Det är trots allt barnfamiljerna arbete med det kommande släktet som kommer finansiera våra pensioner och välfärd.

  Vi behöver inte oroa oss för överpopulation. Det är en myt:
  http://www.youtube.com/watch?v=HsAracLBCxI

  SvaraRadera
  Svar
  1. knappast, vi har inom IT en stark tillväxt utan att behöva anställa särskilt mycket människor. traditionella industriföretag har ju hela tiden mer output på ett mindre antal anställda, tjänsteforetag går samma väg

   Den Nya Ekonomin har en högre naturlig arbetslöshet än den industriella ekonomin, kanske 20%-25% versus 6%-7%.

   Vad Sverige allra minst behöver är outbildad alt flumutbildad arbetskraft, således slopad invandring, mindre antal födda barn med kognitiva problem

   Radera
  2. # adam

   Du är som jag ser det rejält borta. Fördubblade "barnbidrag" får du dock enligt modellen jag uttrycker i kommentaren precis innan din.

   Hans Rosling är möjligen lite för säker på att befolkningsfrågorna löser sig i världen. Vi får under alla omständigheter snabbt en våldsam överbefolkning i Sverige om vi öppnar gränserna. Plus att välfärdsstaten brakar samman.

   Om inte samhället brakar samman totalt på grund av svår energibrist mm så kommer framtiden vara högteknologisk. Allt mer kommer vara automatiserat och robotiserat vilket innebär att det krävs färre jobb inom vården och överhuvudtaget finns allt färre jobb i samhället. Den som oroar sig över att befolkningspyramiden inte längre är en pyramid tror uppenbarligen inte på den tekniska utvecklingen. Dessutom bortser hen från att man inte kan ha en befolkningspyramid någon längre stund, utan att allt brakar samman på grund av att en exponentiellt ökande befolkning snabbt föröder våra naturresurser.

   Radera
 10. Adam. Då låter som en politiker av idag. Att tillväxten och allt rullar på som alltid och att fler människor måste till för att täcka alla framtida jobb.

  Men när tillväxten har stannat upp och fler jobb försvinner utomlands betyder ju det att fler personer bara kan livnära sig på bidrag och av pengar som inte finns.

  Har aldrig förstått flerbarnstillägg. Borde väl bli billigare med fler barn då minskade inköp som till första barnet borde minska. Liksom mat och andra samordningsvinster.

  Rättvisemässigt är det också problematiskt. Medan vissa föräldrar sätter av hela barnbidraget på bankbok (252 000 kr vid 20 år). Det kan inte alla.

  SvaraRadera
 11. Vill man göra Barnbidraget mer utjämnande kan man alltid göra det skattepliktigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, och då får ju någon byråkrat/IT-tekniker hos Skatteverket något att göra!

   Har aldrig begripit detta med skatt på statliga pengar.

   Radera
  2. Fast jag ser nu att du fokuserar på min käpphäst-befolkningsfrågan.
   Vi i världen är för många för att kunna leva på Sveriges standard.
   Vi i Sverige måste vara lite bättre än andra för att kunna behålla makten över vårt välstånd.
   Den utveckling där befolkningstillväxten i Sverige helt baseras på invandring ger en utjämning och förändrar vår särart.
   Om målet är att utjämna över världen så är detta en lyckad politik!

   Radera
 12. Vi har passerat peak oil och måste inse att i princip är den billiga oljan slut.
  Då nuvarande jordbruksproduktion ( vår egen och omvärldens ) förutsätter god tillgång på billig olja, kommer det att bli allt svårare att producera mat så det räcker till vår befolkning. Barnafödandet och invandringen måste minska drastiskt om vi skall undvika en katastrof.
  Rätten att fritt få sätta barn till världen är inte någon mänsklig rättighet. Inom EU är det väl Sydeuropa och katolska kyrkan som främst driver den tesen. I världen i övrigt finns det fler religioner och samtliga är så vitt jag vet pådrivande i barnafödandet.
  Diktaturer ej heller att förglömma, Hitler ville ju ha fler soldater. Men att han också ville ha friska och starka soldater var knappast hans eget påhitt. Det är något som varje general önskat, långt före Alexander den stores tid. Och nog vill man också själv ha hälsan och och hyggliga möjligheter att klara sig i livet.

  SvaraRadera
 13. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var är "anmäl inlägget"-knappen?

   Radera
  2. Finns ingen. Går bra med en kommentar, likt du skrev.

   Inlägg raderat pga hets mot folkgrupp, där Svante1 visade sig vara rasist och såg ner på en annan namngiven folkgrupp.

   Radera
  3. Som sagt, det spelar ingen roll om det är rätt eller fel eller om det rent av finns faktauppgifter (vilket det inte fanns i detta fall), man får enligt svensk tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftning inte hetsa mot folkgrupper. Flashback och Avpixlat skiter i det och Svante1 kan besöka dem istället. Svante1 får ha vilka åsikter han vill, vi har åsiktsfrihet, men han får inte uttrycka dem publikt inför folksamlingar, i media eller på Internet.

   Radera
  4. De vore intressant att veta varför Kons vill anmäla inlägget..
   En man (i Timrå?) skickade ett rasistiskt mejl till en man i ledningsgruppen i fastighetsbolaget där han bor och klagade på andra boendes uppförande. Han skall nu inför rätta för hets mot folkgrupp.
   Mejlet som sedan spreds till hela ledningsgruppen och sedan gjordes det publikt av de heliga journalisterna.
   Journalistern är alltså skyldiga för att spridit det rasistiska budskapet men går naturligtvis fria som det kulturmarxistiska frälse de är. Mannen kanske inte döms men likväl gör staten en markering att om du skriver ett lagligt meddelande som vi inte gillar så ställs du inför rätta.

   Radera
  5. Det var solklart - kalla en viss folkgrupp för ett par extremt kränkande och nedlåtande tillmälen. Ni som inte hann läsa kommentaren kan ju fantisera ihop den istället. Ungefär samma genré som "järnrörsnatten" med SD:s partitopp.

   Jag ställde frågan retoriskt då jag inte ser någon anmäl-knapp. Det kanske är värt att vi läsare som Cornu skriver anmäler manuellt genom kommentar så bloggen håller sig inom lagens råmärken så snabbt det går då sånt här dyker upp.

   Radera
  6. @RB

   Det låter som att det är tveksamt ifall han blir fälld för hets mot folkgrupp eftersom ett mejl till ledningsgruppen inte uppfyller alla förutsättningar - det sker nämligen inte på allmän plats. Då vem som helst har tillgång till forumet så är det nog att betrakta som "allmän plats". Om vidarebefordring av uttalande är att betrakta som hets mot folkgrupp kan diskuteras, men det är inte rimligt att ursprungliga avsändaren kan hållas ansvarig för sånt spridande då det isf inte kan anses vara uppsåtligt spridande av ursprungliga avsändaren.

   Varför kons ville anmäla inlägget kanske han själv kan svara på, varför cornu tar bort inlägget kan bero på att han inte vill sitta i fängelse.

   Radera
 14. En annan sak är att samhället hade tjänat stort på om en större andel av barnen föddes av föräldrar med en sund livsinställning, eller hur man nu ska uttrycka det. Barn tar till stor del över sina föräldrars värderingar. Nu snackar jag inte om IQ egentligen, även om det nog är svagt korrelerat med "goda värderingar".
  Man kan dock anta att låg/ ingen inkomst är korrelerat med mindre sunda värderingar. Det hade ur den synvinkeln varit olyckligt med ett inkomsttak för utbetalning av barnbidrag, bättre då att slopa det helt.
  Det är nog inte socialt acceptabelt att aktivt selektera människor med goda värderingar för att ge dessa (mer) barnbidrag, men generell nedskärning borde kunna gå.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är du kristdemokrat och tror på arvssynd och att människor föds onda eller goda? Och att detta är kopplat till IQ?

   Eller missuppfattar jag?

   Antagligen stämmer det att en del människor (psykopater) föds onda enligt våra värderingar då de saknar empati, men det är försumbart få som blir sådana. Empati är något man för övrigt lär sig, inte något man ärver. Generellt uppfattar jag ofta att välbeställda har sämre empati med andra än de som kommer från enklare förhållanden.

   Radera
  2. Ja du missuppfattar :)!

   Har man vettiga föräldrar med bra inställning till viktiga saker som ekonomi, skötsamhet, skolgång, droger, ansvarstagande etc, så är det större chans att man får liknande värderingar själv, = sunda värderingar. Jag ser det som självklart att samhällets ryggrad består av folk med sunda värderingar.

   Det är nog en svagt positiv korrelation mellan hög IQ och sunda värderingar.

   Men sådana föräldrar har nog statistiskt god ekonomi. God ekonomi är troligen en bättre indikator på sunda värderingar än vad hög IQ är. Det är alltså samhällsekonomiskt dåligt att uppmuntra folk med dålig ekonomi till att få barn. Det bästa för samhället vore om folk med god ekonomi fick fler barn än folk med dålig ekonomi. Det händer ju redan vid t ex konstgjord befruktning, där god ekonomi är en förutsättning för att få subventionerad provrörsbefrukting.

   Det är dock knappast socialt acceptabelt att göra en sådan "orättvis" snedvridning genom barnbidrag, men om man alltså tar bort bidraget (eller ger samma till alla, som nu), så blir de med god ekonomi ändå netto favoriserade, på ett sätt som folk accepterar.

   Radera
 15. Ha,ha, Cornu kan kalla folk för okvädningsord om det inte passar..Tamgås,bolånetorskar mm och en del personer som kommenterar för tokar och idioter.Säger väl en del om herr C !!

  SvaraRadera
 16. Framöver kommer Sverige få ekonomiska problem. Ett minskat barnafödande minskar även de kommunala utgiftsbelastningarna och avlastar alltså den kommunala ekonomin på marginalen.

  Vad betyder uttrycket "på marginalen" som ekonomifolk slänger sig med hela tiden?

  SvaraRadera