Cornucopia?

2013-02-12 13:53

EU vill minska svensk förnyelsebar energi

EU slår till igen och vill nu minska den svenska användningen av förnyelsebar energi, specifikt biobränslen, rapporterar Lantmännen via sin blogg.


Sverige ska högst få använda 5% brodrivmedel från grödor, men Sverige ligger redan på 6%. Dessutom har Sverige 10% förnyelsebart bränsle i transportsektorn när man även räknar in skogen, gissningsvis främst tallolja i dieseln, som inte räknas som grödor.

I praktiken handlar det om att Sverige inte ska få räkna mer än fem procentandelar av biobränslena när det gäller att uppfylla EU:s socialistiska 10-årsplaner för bränsleförbrukningen. Detta då biobränslen sägs ta mat ur munnen på fattiga. Sagt ifrån ett EU som har 11 miljoner hektar obrukad jordbruksmark, varav en del får bidrag för att ligga i träda och mer ska det bli. Citat från Lantmännen:
"Förslaget från kommissionen bygger på moralpanik – föreställningen att bioenergigrödor tar maten ur munnen på fattiga och hungriga. Analysen är bristfällig. Det finns drygt 11 miljoner hektar obrukad åkermark i EU, enligt EU:s egen statistikbyrå, och troligen minst 40 miljoner hektar outnyttjad åkermark mellan Ural och Atlanten. EU-kommissionen föreslår dessutom att ytterligare 10 miljoner hektar ska läggas i ”grön träda”."
Vad vi ser här är alltså att EU:s direktiv om förnyelsebara bränslen bara handlar om makt och inte om en önskan om hållbar utveckling. Den som likt Sverige ligger före ska straffas.

Å andra sidan så är inget annat att vänta från en socialistisk konstruktion som tillämpar 5- och 10-årsplaner i en omfattning som skulle få gamla Sovjetunionen att rodna.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

30 kommentarer:

 1. Man slutar aldrig att förvånas över EU:s stollerier, iofs kan man ju förstå att fäller man en gran för att ta den till ved så blir det inget över till barkbröd och det är väl snart det vi får leva på när EU har sagt sitt. De höga potentaterna i nämnda församling har tydligen inte förstått att all mark inte är åkermark och att all åkermark inte lämpar sig för odling av grödor som kan konsumeras av människor.

  SvaraRadera
 2. Inte så konstigt med en budget som deras, det räcker till många pappersvändare. Varför förankra nåt i verkligheten? Jezuz!

  SvaraRadera
 3. Kan ni belästa berätta vilka det är som tjänar på detta? För detta måste väl vara en lobbygrupp som igenom. Att det skulle ta mat ur munnen på fattiga kan väl ingen ändå tro på på riktigt?

  Tack Cornu för att du belyser ämnen man annars inte ser.

  SvaraRadera
 4. Förslaget bygger inte alls på moralpanik utan på ett resonemang som inte har ett sk*t med "fattiga människors matförsörjning" att göra.

  Lantmännen verkar vara ute på helt fel spår. Kanske för att de inte kan läsa engelska.

  Jag behöver väl inte klippa ut den verkliga anledningen för din skull, Cornu, för jag antar att du läst igenom det förslag du kritiserar?

  För övriga debattörer kommer här en kort summering:

  "Where pasture or agricultural land previously destined for the food, feed and fibre
  markets is diverted to biofuel production, the non-fuel demand will still need to be
  satisfied either through intensification of current production or by bringing non-
  agricultural land into production elsewhere. The latter case represents indirect land-use
  change and when it involves the conversion of high carbon stock land it can lead to
  significant greenhouse gas emissions. Directives 98/70/EC and 2009/28/EC should
  therefore include provisions to address indirect land use change given that current
  biofuels are mainly produced from crops grown on existing agricultural land. "

  Alltså att jordbruket måste intensifieras på annat håll om befintliga arealer används för biobränslen, vilket leder till CO2-utsläpp. Sant eller inte vet jag ej, men det har inget med svältande människor att göra i alla fall.

  Etanol och RME är solklart tekniska återvändsgränder. Metanol is the shit och konkurrerar inte med matproduktion.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Land use effekter uppkommer enbart då ny jordbruksmark tas i anspråk, finns jordbruksmark i träda vilken kan användas så är inte detta något problem.

   Sedan är det så att intensivt jordbruk vanligtvis ger lägre utsläpp av växthusgaser per producerad enhet. Dvs utsläpp från traktorer och produktion av handelgödsel och besprutningsmedel är förhållandevis små jämfört med effekterna vid lågintensivt jordbruk, bland annat land use.

   Radera
  2. Jamen Cornu ifrågasätter aldrig ngt som kan tolkas negativt om EU. Aldrig. Vilka idiotier som helst förvandlas till fakta för den annars beläste och ödmjuke Knowitall om det bara gynnar det yttersta politiska målet vilket är att få ut Sverige ur EU.

   Det mest komiska var Cornus hyllningen av Cameron efter dennes linjetal om EU då den brittiska anti-EU-hopens stora problem med EU är - för mycket regleringar (nödvändiga för att ha en fungerande inre marknad), för mycket social lagstifting (nödvändigt för att få med Frankrike mflr på den inre marknaden) och för mycket miljölagstiftning (say no more Mr Knowitall).

   Radera
  3. @Edis:

   Ja, om man ska vara lite mer nyanserad anges också andra anledningar till regelverket - till exempel att man ska främja bränslen som är framställda av icke-matprodukter, t ex algdiesel.

   Sant eller inte med "land use" - direktivet nämner en mängd anledningar men ingen av dem handlar i alla fall om spannmålspriser och fattiga människors matförsörjning. Det verkar vara en solklar halmgubbe från Lantmännens sida.

   Lite konspiratoriskt kan man ju fråga sig om det inte är så att Lantmännen EGENTLIGEN är emot det som kallas för "unconventional biofuels" i rapporten, det vill säga biobränslen framställda av alger eller skog. Man kan ju tänka sig att sådana bränslen ger mindre i bändernas fickor eller rent av ses som en konkurrent.

   Slutsatsen blir så klart att Lantmännen företräder ett s k "särintresse" som man hör så mycket om i media nuförtiden.

   Radera
  4. Edis påstod:
   "Sedan är det så att intensivt jordbruk vanligtvis ger lägre utsläpp av växthusgaser per producerad enhet. Dvs utsläpp från traktorer och produktion av handelgödsel och besprutningsmedel är förhållandevis små jämfört med effekterna vid lågintensivt jordbruk, bland annat land use."

   Var/Hur har du kunnat få detta om bakfoten!?

   Radera
  5. Jo direktivförslaget talar uttalat om en förment konkurrens med matproduktion - vilket alltså inte är fallet när så enorma arealer ligger i träda.

   Man främjar inte avancerade biodrivmedel genom att bromsa de konventionella. Tvärtom behövs de konventionella för att bygga upp en tankningsinfrastruktur och ge en tillräckligt stor marknad för att bygga optimerade fordon.

   Algdiesel i all ära - men den kommer inte att spela någon som helst roll för detta direktiv. Istället leder förslaget till ökad import av billig palmolja utan någon som helst miljöprestanda. Används den bara en liten tid som frityrolja får den nämligen räknas dubbelt när den görs om till biodiesel.

   Radera
  6. Ja, det talar om "konkurrens" med matproduktion. Men inte avseende matförsörjning, svält och vetepriser. Utan ifråga om eventuella CO2-utsläpp.

   Radera
  7. Du får lov att läsa mer än själva direktivtexten - food security är den huvudsakliga förmenta anledningen till direktivförslagets utseende och hela anledningen till dubbelräkningen, läs Impact assessment och bakgrundsstudierna, inkl IFPRI-studierna.

   Ville man bara minska risken för nyodling på kolrik mark, finns betydligt effektivare åtgärder än 5%-tak, dubbelräkning och ILUC-faktorer som är så skakiga att Kommissione själv ber om mandat att ändra dem utan att fråga merdlemsstaterna.

   Radera
 5. EU är som bekant en demokrati och i demokratier så får man tyvärr inte alltid som man vill - det får man bara i diktaturer om man samtidigt råkar vara diktator.

  En stor andel av EU's budget utgörs av gårdsstödet, vilket efter påtryckningar från USA ersatte jordbruksstödet (dvs utbetalningarna är inte beroende av faktisk produktion). Vissa länder drar stor fördel av detta stöd och är förstås beredda att försvara detta även om det inte på något vis gynnar EU som helhet. Eftersom stödet inte är produktionsbaserat så leder det förstås till minskat jordbruk såväl som högre priser på jordbruksprodukter. Att lägga ytterligare jordbruksmark i träda gynnar förstås samma jordbruksländer. Man låter kort och gott vissa länders särintresse gå före allmänintresset för EU som helhet, och så kan det tyvärr bli i demokratier då "populära förslag" är bättre än "bra förslag".

  Moralpaniken med biobränslen från ätbara grödor startade för övrigt för ett antal år sedan i samband med de höga matpriser som då rådde. Idag vet man att de höga priserna hade väldigt lite med biobränslen att göra - något som tas upp i flertalet rapporter från bland annat världsbanken - men trots detta så verkar detta leva kvar hos vissa som en sanning. Inte helt omöjligt för att det är en "passande sanning" för det ovan nämnda särintresset.

  Sedan är det förvisso vanligtvis bättre att minska drivmedelsanvändningen med 5% än att ersätta samma 5% med biodrivmedel. Stora delar av det biobränsle som används i Sverige är faktiskt också importerat från resten av EU, och det finns ju faktiskt inga miljöfördelar att importera stora mängder biobränsle till Sverige om följden är att resterande EU använder mindre biobränsle.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vill gärna lägga till att Lantmännen är en kooperativ förening, där alltså kapitalet är herrelöst...
   Svenskt lantbruk tyx inte klara konkurrensen från söder, då både stöden är för små och skatter och löner för höga, plus diverse andra kostnader...
   Men billig mark finns och möjlighet att odla energigrödor...
   Troligen så har Sverige, som vanligt, inte bevakat sina intressen utan låtit alltihop flyta iväg utan protester och då blir det så här...
   Men helt klart så är åtminstone Lantmännen ett särintresse. Men lämna helst bönderna utanför denna diskussion ty de "lantbrukskooperativa" föreningarna har lämnat bönderna bakom sig för många år sedan....

   Radera
  2. Tilläggas bör att vi konsumenter lägger alldeles för lite pengar/liten andel direkt på vårt basbehov god livsmedelsmedelsproduktion = god djurhållning/god miljö/god hälsa!

   Radera
  3. @Edis.
   Ställ inte två goda mot varandra. Bäst är naturligtvis att minska energianvändningen med 50 % och ersätta 50 % med förnybart.

   Radera
 6. Skärp dig nu Cornu. Du brukar ju gilla fakta. Det i och för sig ok att du inte förstår allt som händer ute i världen men då kunde man åtminstone förvänta sig lite sunt förnuft. EU vill ingenting förrän beslut är fattat. Det beslutet tas i laga ordning av medlemsstaterna och Europaparlamentet. I det här fallet verkar det som om kommissionen har presenterat ett lagförslag som en svensk intressegrupp inte gillar. Vad är det för konstigt med det? Om man inte gillar just det här förslaget får man väl göra som Lantmännen föreslår dvs skicka in ett remissvar som Kommissionen frågar efter.

  Att beskriva EU som en socialistisk kontruktion är så dumt att jag bara inte orkar kommentera (även om det bara är ironi).

  The Man

  SvaraRadera
 7. EU är en demokrati... Ska jag vara helt ärlig tror jag nog att fler medborgare kände att det fördes en politik i överensstämmelse med deras önskan i Hitlers Tyskland. Med Francos Spanien kan jag garantera att så var fallet.

  Men ingen blir väl förvånad över utvecklingen. Som organisation verkar EU lägger alla klutar till för att få medborgarna att hata den. I Sverige har de lyckats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tro F*n det. När EU försvinner, vilket jag mer och mer börjar frukta att denna utomordentliga union kommer att göra, kommer EU's makthavare, dvs regeringscheferna, bli av med sin allra bästa syndabock. Då kommer det bli hett om öronen för herrar och fruar toppolitiker. har du aldrig funderat över det märkliga i att våra folkvalda å ena sidan är med, helt och hållet genom landets departement och myndigheter, i all förberedelse, debatt och genomförande av EU lagstiftng, policy beslut Rådsslutsatser osv men ändå kan gå ut och säga "Vi ser nu processer som gravt tycks missa målet och driver EU längre från medlemsländer och medborgare" (Hägglund) eller "Vi har fört en lågintensiv konflikt om det här i flera år. Men beroende på vad som står i direktivet . . . då är det fullskaligt krig som gäller" (Björling). Det är skönt att ha ngt att skylla på när man inte klarar avet själv.

   The Man

   Radera
 8. Kan vara på sin plats här att visa hur en organiserad miljörörelse är sammansatt och integrerar-demokrati eller fåvälde? Anders Wijkman är involverad minst sagt!
  Törs ni gå in via denna länk?
  http://www.theclimatescam.se/2013/02/10/den-omstridda-avhandlingen/

  SvaraRadera
 9. Cornu,
  Får man fråga vart man hittar god statistik på oanvänd jordbruksmark inom EU? Jag skall nämligen utföra en uppgift som behöver den datan och jag skulle uppsakatta om du hade några bra tips.

  Mvh/F-F

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do

   Detta är data från EU-stödet, dvs varje åker är mätt med 2 decimalers noggrannhet.

   Däremot försvinner åkern från statistiken efter tre års overksamhet, och åker som bara slås för att erhålla gårdsstödet räknas som aktiv åker - så statistiken visar ett minimital. För Sverige är siffran 325 000 ha i EU-statistiken, medan Jordbruksverket bedömer den verkliga siffran till ca 800 000 ha. Vilket ska jämföras med den totala arealen på 2,6 miljoner ha...

   Radera
 10. Eu är en "socialistik konstruktion" som avskys av socialisterna men som omfamnas av storkapitalet och lobbygrupper..... hmmm.... känns som det haltar lite. ;-)

  SvaraRadera
 11. Bäste Lars Wilderäng
  Nog vill jag tro att du kan hålla dina många bollar i luften samtidigt, och nog vet du det rent förfärliga EROIE för biodrivmedel från grödor, samt du är väl insatt i vårt fossila högenergisamhälle, peak oil/-fossil, vår minst sagt oeffektiva fossila livsmedelsproduktion, habitat-tillståndet för flora och fauna i vårt svenska landskap, i skog och land.

  Och så skriver du detta inlägg - vad är ditt egentliga uppsåt, vad tycker du, och hur relaterar du det till allt annat som du brukar lyfta fram här?

  Förunderliga undringar från
  /Tom

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ursäkta?

   EROEI är för biogrödor som sockerrör ca 25:1.
   Men det är egentligen ganska ointressant så länge insatsenergin är grön och utbytet är större än 1.

   En anläggning som producerar etanol + foder + grön CO2 (LIC) beräknas ha 95 % CO2-minskning.

   Radera
 12. EROEI - Energy Return On Energi Invest, skall det förstås vara!

  SvaraRadera
 13. Mat skall inte bli hur billig som helst, alltså lägger man i träda.

  Det är inte hunger som härskar i världen, utan (även) genom hunger berhärskar man världen!

  SvaraRadera
 14. Mycket bra EU-förslag. Sverige och andra länder ska självfallet inte ägna sig åt något så vansinnigt som att odla biobränsle.
  Det är dags att sätta stopp för CO2-hysterin.

  SvaraRadera
 15. Den svenska regeringen har bestämt att det *måste* vara etanol inblandat i drivmedel, närmare bestämt 10%. Därmed har man på ett finurligt sätt förmodligen lyckats skjuta produktionen av andra biodrivmedel, framförallt metanolen, i sank. Åtminstone fördröjt det (tillräckligt) många år framöver.

  Varför regeringen är så negativ till andra biodrivmedel än etanol att man med lag utesluter dem är minst sagt oklart, det står ingen förklaring i propositionen. Men för en gångs skull är EU-direktivet bättre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej - regeringen har inte alls bestämt detta - var får du såna tokigheter ifrån?

   Regeringen kommer i dagarna med ett förslag till kvotplikt som för allt vad vi vet kommer att vara helt teknikneutralt.

   Det som skulle kunna bromsa metanol en smula är att biltillverkarna inte vill ha mer än 3 % i bensinen - men skyll inte det på regeringen. Och eftersom ingen har kunnat leverera ens dessa tre procent, trots 15 års skattebefrielse, trots en enorm marknad, så är det få som tror på metanol som ett bulkbränsle.

   Radera
 16. Nåt att bita i....
  http://www.resilience.org/stories/2013-02-05/the-twilight-of-petroleum

  SvaraRadera