Cornucopia?

2013-02-01 10:54

Energiförbrukningen av fordonsbränsle i Sverige

Vid närmare eftertanke finns det ett grundläggande fel i tidigare redovisningar av fordonsbränsleförbrukningen i Sverige. Det är nämligen skillnad på kubikmeter och kubikmeter. En kubikmeter diesel innehåller mer energi än en kubikmeter bensin, och en kubikmeter E85 innehåller betydligt mindre energi än motsvarande volym bensin.


Redovisade siffror från SPBI handlar om kubikmeter, m3, inklusive SPBI:s egna grafer. Men energiinnehållet är olika och att addera dessa blir alltså som att addera äpplen och päron. Det går att göra, men är inte helt rättvisande.

Diesel har ett energiinnehåll på 35.86 MJ/l och bensin  har 32.18 MJ/l (Wikipedia). I mer lättförståeliga kWh blir detta 9.96 kWh per liter diesel och 8.94 kWh för bensin. En tumregel för överslagsberäkningar brukar vara 10 kWh per liter, men för bensin ska man sedan också dra bort en tiondel.

Fotogen, som får agera i flygbränslets ställe, har ett energiinnehåll på 43.1 MJ/kg (Wikipedia) eller 11.97 kWh per liter.

Etanol har ett energiinnehåll på endast 21.2 MJ/kg (Wikipedia) eller 5.89 kWh per liter. Kombinerad med 15% bensin till E85 ger det vid en förenklad beräkning 6.35 kWh per liter.

Naturligtvis är ovanstående förenklingar, då det finns olika blandningar av bränsle och olika kvaliteter. Men budskapet är ändå att alla volymer inte är samma energimängder.
Förändring BNP och förändring diesel.

En annan skillnad som vi bortser från här är att effektiviteten i olika typer (och modeller) av motorer är olika och en mer eller mindre stor (alltid mer än 50%) av energin går förlorad som värme och konverteras inte till rörelse. Idag bortser vi från detta.

Sambandet mellan BNP-tillväxt och förändring i dieselförbrukning ger fortfarande en hög korrelation om 0.81 det senaste decenniet. Korrelation ska göras på förändringen, inte på summan. Just den grafen blir förstås identisk med tidigare.

Däremot ändras grafen för den totala bränslekonsumtionen när man istället tittar på resulterande terawatttimmar, TWh. Detta är alltså bruttoenergi, och inkluderar värmeförlusterna.
Fordonsbränsleförbrukningen
i TWh samt BNP-index 1950- 2012p

Då bensinförbrukningen har minskat, men dieselförbrukningen har ökat blir utfallet marginellt annorlunda när mer energirik diesel används. Sedan 1950 har därmed förbrukningen ökat med 760% istället för 704% när man tittar på volymen.

Förvisso en marginell skillnad mot tidigare, men ändå intressant.

I bifogad graf till vänster hittar man indexomräknad m3-förbrukning som en tunn linje under den totala bränsleförbrukningen i TWh, som visar på skillnaden mot tidigare.

Väsentligast är kanske att E85-förbrukningen inte alls ökat lika mycket som en del vill påskina, eftersom bränslet är energifattigt. Endast 1.4% av bränsleförbrukningen i TWh är E85, varav 15% är fossil bensin. Så som den redovisas av SPBI och teknikoptimister är den 2.1% av bränsleförbrukningen när man istället tittar på volymen och inte energiinnehållet.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel och pseudonym sparas av Googles Blogger-system.

6 kommentarer:

 1. Skulle vilja se svensk producerad E100 vid macken. Skillnaden i pris i körningen är försumbar och kan detta gynna miljön, är det värt de pengarna.

  SvaraRadera
 2. Dina siffror stämmer inte med Energiläget 2012 (http://energimyndigheten.se/Statistik/Energilaget/), kan du förklara skillnaden. Framförallt är det biobränslen som du har mycket lägre och sedan skiljer det ca 20TWh på totalen (bunkerolja?). Se Tabell 14 i exceldokumentet

  Vad gäller biobränslen så återkommer detta ju i andra inlägg du haft tidigare, så jag är mycket intresserad av vilken skillnad du har i ditt underlag mot det underlag Energimyndigheten presenterar

  SvaraRadera
  Svar
  1. Energiläget 2012 handlar om år 2010. Energimyndigheten är inte så snabb. Mina siffror kommer från SPBI som har även för 2011 och 2012.

   Biobränslen i energiläget är ju främst fastbränslen till värme- och kraftproduktion.

   Jag tittar enbart på fordonsbränslen.

   Radera
 3. Spännande att få korrigera dig Cornu, det trodde jag inte att jag skulle lyckas med ;-) Biobränslen i Tabell 14 (OM korrekt enligt fotnoten) är etanol, FAME och biogas, alltså inga fastbränslen. Tabell 14 handlar annars enbart om transporter men alla transporter, så om du redovisar fordon försvinner ju båttrafik och kanske tåg.

  Men visst gäller det 2010.

  SvaraRadera
 4. Tar man bort bunkerolja till båtar, el till tåg (etc) och FAME/biogas från Energiläget 2012, så stämmer nog siffrorna med SPBI. Frågan är varför SPBI inte har med FAME/biogas. Ser en diskrepans i din tidigare rapporterade biobränsleproduktion för Sverige dock som, om Energiläget 2012 är korrekt, bör korrigeras, alltså här http://cornucopia.cornubot.se/2012/09/produktionen-av-biodrivmedel-i-varlden.html ;-)

  SvaraRadera
 5. Nu har du nog räknat galet någonstans.

  Etanolanvändningen uppgick 2011 till 2,8 procent av energin i vägtransporterna - se Transportsektorns energianvändning 2011. Under 2012 har den gått ned något, men knappast till 1,2 % som du påstår ovan.

  SvaraRadera