Cornucopia?

2013-01-29 16:14

Oljekonsumtion som andel av världsekonomin 1960 - 2012

Nedan hittar ni en graf över råoljans andel av världsekonomin 1960 - 2012.


Siffrorna för 2012 är förstås preliminära. Som grund har här använts nominell global BNP. Att göra liknande jämförelser på real BNP, det vi normalt kallar ekonomisk tillväxt, blir förstås helt fel. Real BNP justeras ju för den allmänna prisbilden och i den inkluderas oljepriset.

Har någon en källa för nominell global BNP före 1960 vore det uppskattat. Oljepris har jag än så länge tillbaka till minst 1946 och oljeproduktion/konsumtion tillbaka till 1800-talet. Grafen skulle också ha nytta av real BNP inplottad, för att visa när vi har globala recessioner eller lågkonjunkturer, vilket inte syns i nominell BNP (annat än 2009), då dessa recessioner sammanfaller med hög inflation och med det stigande nominell BNP.
Man kan konstatera att oljekrisen runt 1980 var betydligt allvarligare än den vi har nu, som mätt av oljans andel av världsekonomin. Verklig kostnad för olja är förstås högre, då detta handlar om oraffinerad råolja. Diesel, fotogen och bensin kostar som bekant mer än själva oljan, även utan skatter.

För första gången sedan 1984 ligger gick över 5% av världsekonomin åt till att köpa olja 2012, vilket är högre än 2008. 2008 såg vi visserligen en prisspik under sommaren, men sedan kraschade priset under finanskrisen och medelpriset för året var lägre än vi upplevt 2012. Man ska också komma ihåg att den globala ekonomin växt sedan 2008, men kostnaden för olja har alltså växt ännu snabbare.

Man kan lugnt säga att nivåer över 4% innebär någon form av oljekris, även om det var värre förr.


Återkommer förhoppningsvis med inplottad real global BNP, så man kan se hur ekonomiska kriser sammanfaller med perioder av hög andel oljekostnad i världsekonomin.

Tillägg: Real global BNP för 1980 och framåt inritad nedan. Framgår inte så tydligt, men 1982 hade man en svag global recession. Ekonomin var i princip helt plan globalt till oljepriset kraschade på allvar 1985 och "the oil glut" tog vid efter att Reagan-regimen övertygat Saudi-Arabien att öppna alla kranar.

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

21 kommentarer:

 1. och uppgången beror förstås på ökad efterfrågan från Asiens nya ekonomier men även svagare utbudselasticitet, dvs en ökning av priset ökar i mindre utsträckning utbudet. Anledningen är svårare/dyrare åtkomst till reserverna samtidigt som t.ex Saudi m.fl konsumerar mer själva under sin ekonomiska omställning från oljeproducerande ekonomi till en diversifierad d:o.

  Faller dollarn (relativt Yuanen)fortsätter sannolikt oljepriset upp. Just nu närmar sig dollarpriset(korgen) en triangelformation ur vilken en större rörelse kan förväntas. Spekulativa strömmar bidrar mer än vi tror på uppsidan. Särskild den finansiella sektorn hedgar svagare dollar via t.ex oljan på terminsmark-naderna. Prisfallet från 160 dollar fatet ner till 30 dollar på mycket kort tid 2008 visar hur stor den finansiella spekulationen är. I huvudsak agerar producenterna över tiden som säljare medan finansintresset och raffinaderi-ägarna är köpare.

  SvaraRadera
 2. Histogrammet visar tydligt hur oljepriset stigit när dollarn hotats av kollaps. 1980 bettade många på att guldmyntfoten i någon form skulle införas. Och trenden sen Brettond-Woods bröts 1971 är ju mycket tydlig.

  Men vad har det med geologi att göra?
  Ingenting!

  Nu är det samma visa. USA:s andel av världsekonomin har krympt dramatiskt och dess skulder och överskott är mycket större än någonsin. Såp frågan är vad som kommer att ersätta dollarn. Och folk investerar därför i råvaror istället fö ri politikers finansiella löften. Oljepriset stiger, liksom sjävlklart därför utvinningen. Oljeutvinningen är större nu än någonsin, liksom kända reserver.

  Vad har detta med geologi att göra...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att oljekostnadens andel av BNP kan rasa från 8% till 1% inom 20 år, visar mycket tydligt hur trendlöst oljepriset är!

   Radera
  2. Klart att olje-priset påverkas av oljereserverna. Reserver som konstant minskat sedan 70-talet. Några större fynd har inte skett sedan Nordsjön som nu är på nedåtgående sedan början på 90-talet för britterna och sedan nyligen knappt 10 år sedan för norrmännen. Tjärsanden har viss potential men räknat som större reserver sett till en global efterfrågan handlar det inte om mycket(kräver prisnivåer över 80 dollar). Det kommer alltid finnas olja vid ett visst pris(Geologi = Olja). Spekulation/hedge är en ytterligare dimension av denna sanning.

   @Kapitalist; Dollarn föll från 1969(Fiat-valuta) till dess USA chockhöjde räntan till 23% 1981(från 1980). Guldet steg tills räntehöjningen ökade tempo. Inte pga någon guldmyntfots-tro(vad gjorde Nixon och vad sa IMF och Världsbanken!) utan pga chockinflation och fallande dollar(skuldsättning). Idag ökar inte guldet i USA för att det spekuleras i en ny goldstandard. Utan för att USA och delar världen är överskuldsatta(deflation)vilket istället c.p. bör sätta press uppåt på dollarn igen(en lägre dollar bara via ränteparitet och valutakonkurrens(inflation)). Men eftersom dollarn är reservvaluta styrs värdet av dollarn också av andra krafter utanför USA´s kontroll. Dollarn föll från 1971 eftersom guld-peggen släpptes. Inflationen var hög redan innan oljeembargot 1973. Från 1980 gällde ränteparitetsvill-koret förstås. Världens största ekonomi. Idag försöker USA öka inflationen, t.ex via försök att sänka dollarkursen och därmed(samma visa?) importera inflation. Tvärtom? Från 1985(Plaza Accord)störtdök dollarn till 1988 för att nå botten 1993. USA´s andel av handeln(i dollar) utgör 65%. Men andelen av BNP utgör ca 22%. Ännu finns ingen valuta som kan konkurrera med dollarn. Däremot lokalt i Asien kan och kommer dollarn att sannolikt ersättas. Och det sker redan. Nya finans-centrum byggs upp med marknader noterade i lokala Asien-valutor. Men givetvis har alla kritiker rätt när de påstår att en av världens mest skuldsatta länder inte bör representera västvärldens reserv-valuta! Det kommer en ny ordning. Men inte förrän man tvingas av marknaden eller av de nya ländernas dominans.

   Oljeutvinningen är självklart större i takt med efterfrågan men att kalla det "större än nånsin" är nog lite att ta i. Och slarva inte med ordet reserver. Flera länder har tillkommit igen på marknaden. Irak t.ex som har världen näst största kända reserver. Och det finns regler för hur dessa beräknas. Shale-gas har inte större "reserver" i egentlig mening utan de är baserade på antaganden utanför gällande terminologi. Bara för att du ovederhäftigt påstår att priset kan falla från 8 till 1% inom 20%(bara så där) skulle alltså visa hur trendlöst oljepriset är. Det finns inget trendlöst i oljepriset. Allt hänger ihop.

   Radera
  3. Korr; "USA´s andel av handeln(i dollar)utgör 65%" skall var "Andelen av all handel som sker i dollar är 65%".

   Radera
  4. @Kapitalist; Denna länk visar vad som just nu styr dollarn; FED´s Monetära bas. Notera f.ö. den långsamt stigande trenden från 1985 till
   2009. Detta kallas för att stödja den finansiella boomen från Reagan´s paradigm-skifte(dvs de bakom Reagan). Greenspan Put var själva grundpelaren i denna politik. Inflation i tillgångsvärden och därmed skulder. Men vad är pengar? Bara motsatsen av skulder. En kollaps av tillgångssidan är möjlig på pappersmarknaden. Sker detta vilket det gjorde faller även värdet på skuldsidan. Ett axiom i pyramid-spelet. Vilken fin kapitalism va! Aldrig någon marknadsclearing här inte. Och guldet motkorrelerar inte alltid mot dollarn.


   http://bullmarketthinking.com/after-year-of-stability-monetary-base-explodes-to-new-all-time-highs/

   Radera
 3. Oljan är inte allt, vilket många tror. För trettio år sedan var andra naturresurser billigare realt (i produktpris och andel av BNP) än oljan, varför en hög andel av BNP 5-6 procent under många år var möjlig.

  Oljan är en lågt hängande frukt, som människan lätt klarar sig utan, om det fanns mycket mer av allt annat, vilket det ju inte finns. Därför kommer allt det andra att öka mer än oljan även i fortsättningen. När allt kommer upp i kanske 50 procent av BNP så kollapsar allmän och privat ekonomi och ingen utvinning blir ekonomisk. Den samlade tätheten av det utbytbara blir för låg, varvid ett fall utan botten till något som liknar isolerade celler levande i stenåldern och kämpande för överlevnad kommer mycket snabbt.

  Samma naiva människor som tror att oljan är problemet tror även att det finns förnybar energi och att det finns någon slags stabiliserande botten typ som på 50-talet eller 1800-talet. De lever i myternas värld. Det enda lyftet över stenåldern blir vad resterna erbjuder och för det här landet omkring år 2050.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad gör du med alla proselyter du vinner Urban? Vad skall Kapitalist företa sig om han ansluter sig till din världsbild? Skall han bara upprepa dina teser eller finns det några andra uppgifter du kan ge honom?

   Radera
  2. Bra att oraklerna tar sitt ansvar och även ger relevanta analyser. Stenåldern var ingen dans på rosor.

   Radera
  3. Urban Persson,
   du är nog den som beskriver det mest dystopiska scenariot här. Väldigt tvärsäkert dessutom (det är du i.o.f.s. inte ensam om). Vad har du för källor? Vad är det som pekar på att det kommer att bli som du hävdar?

   Radera
  4. Om man vill veta så är det bara att sammanställa kostnadsökningen av produktivitetsfallet. Kostnaderna, som är viktigare priserna, per utvunnet ton ökar realt med cirka 5 procent året, vilket ger en 7-dubbling på 40 år. Men det kanske är 6-7 procent. Någon statistik värd namnet finns inte eftersom ämnet är tabu för makthavarna. Ökningen har pågått ungefär sedan år 2000. Optimum var föga förvånande platt. Än är länge är det småpengar och ekonomin har bara fått mindre störningar.

   Om oljepriset hade fortsatt att minska efter år 2000 så hade ett fat olja inte kostat mycket mer än en Big Mac och någon finanskris inte funnits. I varje fall om alla andra naturresurser hade blivit motsvarande billigare att utvinna. Det åtgår alltså mer energi, material, arbete och kapital per ton inom allt och det ger en makroekonomisk multiplikatoreffekt. Absoluta mängder och geologi har ingen direkt betydelse, utan det handlar om ekonomi.

   Så länge världshandeln fungerar är allt utbytbart. När den minskar av dyrare transporter och politiska prioriteringar av de som har viktiga överskott så klarar sig vissa områden sämre än normalt och andra bättre. Det här landet med sin stora import av bränslen och livsmedel och överbefolkning och dessutom en hög specialisering i stora företag får nog en extra snabb nedgång.

   Radera
  5. Har du något syfte med ditt skrivande Urban? Hoppas du att Cornu skall anamma ditt budskap? Skulle det göra saker bättre i något avseende för dig, för Sverige eller för världen? Längtar du efter att vi skall bli ett helt gäng som tycker precis som du eller är det likgiltigt?

   Radera
  6. Kuckeliku, om jag hade en proselyt att undvara så skulle jag skicka honom till kolgruvorna i Kina för att ordna tidsserier över antalet ton per arbetare och dag. Förmodligen blir denne inte så väl mottagen av kineserna så man får skicka flera proselyter. Kineserna vill inte veta hur illa till deras land ligger. Det går i inte ens att hitta något på nätet. I varje fall inte på något språk som jag förstår. Så proselyten måste kunna kinesiska. Kolpriserna ökar i varje fall som i världen i stort och Kinas kolimport ökar. Man kan även studera företagens investeringar och energiåtgång och dessutom kolets värmevärde, som redan är bland det sämsta i världen.

   Radera
  7. Kuckeliku, produktiviteten i naturresursernas utvinning är ett vitt fält på forskningskartan. Jag vet inte hur många som kommer att intressera sig för detta i framtiden. Det är lättare moralisera om koldioxid, mindre köttätande och bilåkande och diverse politiska satsningar. För somliga verkar jorden vara platt. Kan man ramla ut över kanten?

   Radera
  8. Du ger ett lite opersonligt intryck. Det är inte precis så att du osar av engagemang eller gråter över människans dumhet och hennes dystra framtidsutsikter. Inte verkar du heller som en del pessimister längta tillbaka till stenåldern. Såvitt jag förstått räknar du med att ha trillat av pinn av åldersskäl innan 2050. Din opersonliga stil har möjligen att göra med att du är en gammal man. Vore du yngre skulle du nog ha lite mer känslor relaterade till dina dystra prognoser.

   Radera
  9. Kuckeliku, man behöver inte vänta ända tills 2050 för att få något slags facit. Läget i stort kanske uppmärksammas halvvägs tills dess, inte minst av länder som ligger ännu sämre till än Sverige. Redan nu borde det göras experiment frivilligt med något område typ en kommun i Norrlands inland som isoleras från omvärlden. Hur klarar de sig? Och gör de detta? Om de får rikligt med arter och rester och är många så att inaveln hålls nere så kanske det fungerar. Det blir ju inte direkt stenåldern. Men mängd praktiska problem skulle ställas på sin spets.

   Radera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Cornu, detta kan täcka en hel del databehov och förenkla beräkningar.

  http://research.stlouisfed.org/fred-addin/install_windows.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låter inte som ngt jag kan använda, kör Mac, inte Windows.

   Radera
 6. Apropå ingenting http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/untouchables/

  SvaraRadera
 7. Apropå ingenting http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/untouchables/

  SvaraRadera