Cornucopia?

2013-01-10 06:13

Ich bin ein centerpartist?

Jag måste tyvärr göra en pudel och erkänna mig besegrad i bloggens kortaste debatt. Segrare är bloggrannen Cristoffer Stockman, som visade att stora delar av Centerpartiets idéprogram är hämtat från den här bloggen. Men jag ä int bitter. Får väl inse fakta. Ich bin ein centerpartist.


Stockman är medlem i centerpartiet och även aktiv i kommunpolitiken i sin hemkommun, och publicerade följande ur partiets idéprogram. Ni känner igen de mesta tankarna från inlägg jag skrivit här på bloggen, så jag kan inte säga emot deras idéer. Detta är lösa citat och inte hela idéprogrammet.
"Vi anser att människor själva ska styra över sina egna liv utan att utsättas för tvång, våld eller förtryck. Frihet innebär samtidigt att människor är ansvariga för sina handlingar.
Centerpartiet värnar frihet och äganderätt och anser att människor måste få hantera sina resurser och tillgångar så som de själva önskar. Fri handel och fritt företagande är därför grundläggande för det samhälle vi eftersträvar.
Företagande och handel leder till att det skapas jobb, välfärd och välstånd. Regelverken kring företagandet måste syfta till att hjälpa entreprenörer att göra rätt i stället för att straffa fel. Det offentliga ska inte konkurrera med det privata näringslivet eftersom det offentligas roll inte är att utföra det som enskilda människor, föreningar eller företag kan göra. I förlängningen hotar sådan offentlig inblandning också möjligheterna till arbetstillfällen, välfärd och utveckling.
Därför måste det frivilliga engagemanget värnas. Centerpartiet vänder sig mot en politik som kväver och tar över civilsamhället genom överdrivna regleringar och byråkrati.Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggandet. Demografi, demokrati och människors önskan om ökad makt över sin egen vardag kräver ökat utrymme för idealitet, socialt entreprenörskap, ekonomiska föreningar och företagande. Politikens uppgift är att riva hinder och röja väg för denna utvecklingskraft.
Centerpartiet motsätter sig en centralisering av makten också över denna del av samhället. Vi vill bejaka ett digitalt civilsamhälle, och ser med oro på en allt starkare vilja att på politisk väg kontrollera och begränsa den frihet som digitaliseringen möjliggör.
Staten finns i grunden till för att försvara människors fri- och rättigheter. Samtidigt kan staten, om den överskrider sina befogenheter, eller tar allt för stora resurser i anspråk, inskränka dessa fri- och rättigheter. Centerpartiet anser därför att staten bör vara så liten som möjligt. Ur ett svenskt perspektiv innebär det att statens ansvar och makt måste minska till förmån för människors eget ansvarstagande och makt över sina egna liv och gemenskaper.
Antalet statliga myndigheter och mängden lagar och regler behöver begränsas. Överdriven byråkrati är ett hot mot ett öppet och fritt samhälle och sätter käppar i hjulet för enskilda människors initiativ och entreprenörskap.
All politisk makt är ett resultat av att makt överlåtits från den enskilda människans och hennes rätt att besluta över sitt eget liv. Centerpartiet strävar efter att beslut ska fattas så nära dem de berör som möjligt – helst av dem själva.
Personlig frihet och demokratiska rättigheter är viktigare än nationella intressen. Därför motsätter sig i grunden Centerpartiet övervakning av medborgare. Alla har rätt till en privat sfär.
Centerpartiet anser att alla ska kunna välja att bo, leva och förverkliga sina drömmar hur och var man vill. Olika delar av landet har olika förutsättningar och utmaningar. Detta gäller såväl städer som landsbygd.
Centerpartiet ser mycket kritiskt på den utveckling som innebär att centralmakten i Bryssel utökas på bekostnad av EU-medborgarnas självbestämmande."
Hoppla.

Dags att byta partinamn till Centerpartiet Anarkisterna?

Man ska alltid kritisera makten. Oppositionspartierna är i princip helt meningslösa och ointressanta, och behöver egentligen inte kritiseras annat än i valtider. Så Centerpartiet förtjänar alltid kritik. Men uppenbarligen inte för ovanstående. Fast eftersom de är makten måste jag ändå framföra någon kritik här.

Ditt tangentbord säger ja, men dina handlingar säger nej!

För det första så finns det en del slappa formuleringar ovan. "Ser mycket kritiskt", "strävar efter",  "anser ... bör", "vill bejaka", "anser". Bort, bort, bort. Ett parti som ser mycket kritiskt på något säger ingenting om att faktiskt göra något åt detta, utan bara att de ser mycket kritiskt på det hela. Då är det bättre med formuleringar som "därför måste det frivilliga engagemanget värnas". Där är det inget flum, utan ord och inga visor. Jag gillar ord som "måste" och "kräver". Ändra formuleringar som "Centerpartiet strävar efter att beslut ska fattas så nära dem de berör som möjligt – helst av dem själva" till "Centerpartiet kräver att beslut måste fattas så nära dem de berör som möjligt - helst av dem själva". Då är det inget flum i försök att lura folk som mig att rösta på (c).

Men framför allt så har Centerpartiet i regeringsställning de senaste sex åren visat att de bara är ännu ett socialmoderat parti, som ständigt röstar för socialmoderaternas politik. Partiledaren Annie Lööf (då Johansson) och hennes salladsbarkompanjon Fredrik Federley gick till personval 2006 på bland annat ett fritt och oövervakat Internet, men de har röstat för alla lagar i andra riktningen, dvs FRA-lagarna, inklusive skärpningarna, IPRED mm. Handlingar säger mer än ord. Jag tror inte att någon blir lurad av Lööf och Federley igen på punkterna om ett fritt Internet. Det enda Lööf gjort för Internet är att ge 100 MSEK svenska skattepengar till det amerikanska miljardföretaget Facebook, för att skapa 35 jobb i Sverige.

Det samma gäller de flesta andra punkter. Man har röstat igenom lagförslag efter lagförslag helt i strid mot ovanstående idéprogram.

Så vad är alternativen 2014?

Hyfsat sannolikt är att (c) åker ur riksdagen. Det som talar emot detta är att de är landets rikaste parti och kan bränna hur mycket som helst på marknadsföring.

Vad som är sannolikast, till gränsen på 100% är att det inte kommer kunna bildas en blockbaserad regering efter valet, då Sveriges nya grundlag kräver att riksdagen ger ett majoritetsstöd till regeringen. Eftersom (sd) kommer agera vågmästare och rimligtvis inte godkänna någon regering de inte får sitta med i, så måste man antingen "samarbeta med rasister" (Reinfeldts berömda valsegertal 2010) eller så måste man samarbeta över blockgränserna. Detta har Centerpartiet klarat av förut, då man tillsammans med (s) tog ansvar för saneringen av Sverige efter socialdemokraternas körande av landet i botten på 80-talet. Förra vändan med borgerlig regering följdes av en socialistisk regim, med centerpartiets stöd.

Det innebär i så fall att (s), (mp), (v) och (c) skulle bilda eller stödja en regering gemensamt. Men en sådan socialistisk regim skulle aldrig genomföra en enda punkt av ovanstående utdrag ur (c):s idéprogram. Mardrömmen vore förstås en S&M-regim. Snacka om att det vore kört för Sverige om socialmoderaterna och socialdemokraterna bildade regering tillsammans.

Sedan får förstås partiets delegater bekänna färg. Är man friheteligt anarkistiska, eller är man bara ännu en nyans av socialmoderaternas bruna? Verkligheten och agerandet talar för att det tyvärr ser väldigt brunt ut.

Men det var ju ett bra försök, där får jag ge med mig.

Hela idéprogrammet hittar man förstås online (även komplett PDF). Med underrubriken En hållbar framtid, där jag ju själv fristående här på bloggen argumenterat att just stärkt civilsamhälle och (kraftigt) minskad statlig makt är nödvändigt för en hållbar utveckling och framtidens tillväxtlösa samhälle.

Att idéprogrammet det tas fram i offentligheten är onekligen anarkistiskt, istället för centralstyrt. Så mycket kan jag medge.

Om man nu håller med om relaterade saker jag skrivit om på bloggen, så bör man nog ge (c):s idéprogram en chans. Kanske är det just därför det angrips och löper gatlopp i media - det är för avvikande från de åtta nyanser av brunt som riksdagspartierna idag utgör.

Iaf, jag ber om ursäkt för att ha varit elak mot (c)enterpartiet. Jag gör härmed en pudel, lägger mig på rygg och viftar snällt med tassarna i luften.

Tillägg: Jag klistrar in lite annat strö från idéprogrammet, som är relaterat till vad jag skrivit här på bloggen:
"Människan är helt beroende av naturens resurser. Om vi förstör eller förbrukar dessa resurser begrän- sas människors och kommande generationers frihet. Miljöförstöring hotar alla andra frihetssträvanden eftersom frihet utan liv är en omöjlighet.
En trygg livsmiljö är en nödvändighet för ett gott liv. Därför är klimatanpassning och beredskap för allvarliga miljökatastrofer viktiga samhällsuppgifter.
Rätten till rent vatten, ren luft och en giftfri miljö är grunden för liv och hälsa.
Kan vi flytta kostnaden för en förstörd miljö till den resultaträkning som orsakar miljöförstöringen kan hållbar produktion att bli ett naturligt val eftersom framtida kostnader då synliggörs när de uppstår."
Sedan har man en rubrik med motsägelsen "grön tillväxt" och brer ut sig en hel del om klimatförändringar, men ignorerar resursers ändlighet och peak oil helt och hållet i idéprogrammet. Vilket tyder på brist på sjukdomsinsikt. Man tror helt enkelt att det är möjligt med evig tillväxt i en ändlig värld. 
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

90 kommentarer:

 1. Fluff!

  Om vi bortser från det som varit temat i medierna kring idéprogrammet så betyder mycket av det som står i idéprogrammet ingenting. Ser man till relationen mellan ord och gärning så är idéprogrammet rent fluff från Centerpartiet sett till deras "trackrecord".

  Men det finns mycket fina meningar...
  "Respekten för människors frihet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle grundat på alla människors lika värde. Ett demokratiskt förankrat styrelseskick är nödvändigt för att ge legitimitet åt de begränsningar i den individuella friheten som lagstiftning innebär."

  EU ... någon?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det går inte att svara på. Man kan möjligtvis kalla formuleringen "ofrivillig humor".

   Men vi snackar om ett parti som på 35 år gått från 25 procent till ... tja, de kan till och med åka ut ur riksdagen. Och det beror förstås inte enbart på att antalet bönder har minskat under dessa år.

   Radera
  2. Även under de år jag var heltidsbonde, så inte fasen röstade jag på C! (inte moderat heller)...
   Det korporativa C (för att utrycka mig snällt) var en ren motpol mot det "vackra" idéprogram som texten ovan visar...
   Jag bor fortfarande i en C-dominerad kommun och värre korruption i en (så liten) kommun får man leta efter....
   Men utöver detta så vill jag inte yttra mig.

   Radera
  3. Håller med Dig Thomas G; Korporativister har alla gått och blivit. Det har kantrat till den grad bara för att det är självklart att jobb&tillväxt springer ur företagandet. Självklarheter har i dagens nyliberala tänk gått och blivit "worship"! Men som Gandhi också uttrycker det. !No worship without sacrifice!. Och detta offrande lyser oftast med sin frånvaro.

   Radera
  4. Politiker har blivit sponsrade gatuförsäljare.

   Radera
 2. Det är bara att ladda ned idéprogrammet och utöka floskelgeneratorn med partiprogram.

  Här kommer två till som ingen kan ha missat:

  "if you're going to talk the talk, you've got to walk the walk"

  "You are the moves you make"

  SvaraRadera
 3. "Vad som är sannolikast, till gränsen på 100% är att det inte kommer kunna bildas en blockbaserad regering efter valet, då Sveriges nya grundlag kräver att riksdagen ger ett majoritetsstöd till regeringen."

  Vad är det i den nya grundlagen som kräver detta? Mig veterligen räcker det med att fler röstar för än emot föreslagen regering, dessutom så sitter i praktiken regeringen kvar tills ny regering är utsedd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan inte rösta "för" en föreslagen regering, bara emot. Om en majoritet röstar emot kör man en runda till, tills dess att talmannens förslag på statsminister fällts fyra gånger. Då blir det nyval.

   Riksdagen måste alltså inte ge ett majoritetsstöd till riksdagen. Det räcker att inte en majoritet röstar emot. Ett exempel är efter senaste valet. Reinfeldt föreslås bilda regering och V+S+MP röstar troligtvis emot. SD gjorde det inte och Reinfeldt kunde bilda regering. Det betyder inte att SD röstade "för" Reinfeldt som statsminister.

   Eftersom vi kan förutsätta att S+V+MP aldrig skulle "samarbeta" med SD så räknar jag kallt med att SD inte kommer att rösta emot en blockbaserad borgerlig statsministerkandidat. Det betyder i praktiken att man kan räkna in SD i det borgerliga blockets röster (ang. regeringsbildning).

   Radera
  2. Rent tekniskt så kan man rösta "för" också (och i praktiken görs det också, 2006 så röstade t.ex. 175 ledamöter för Reinfeldt och 169 mot), men det verkar vara så att det är "mot"-rösterna som avgör ifall förslaget antas (till skillnad från det normala att det krävs röster "för" förslaget).

   Detta är alltså mig veterligen inget speciellt nytt.

   Radera
  3. Då de flesta moderater i regeringen inte känner för att samarbeta med SD så kommer man troligen att bilda regering med S....
   Det känns i luften...
   S försiktiga opposition skapar inga konflikter med möjliga regeringspartners..
   Så från (S) sida så är det kanske grönt ljus...
   Förr var det C, men det är knappast troligt om SD går framåt efter C, sedan partiets årtionden av förräderi mot landsbygden. C har ingen framtid inom politiken....

   En annan tanke om C...
   Partiet var bara en gång i fas med väljarna. Det var i början av 1970-talet då man var kärnkraftsmotståndare. Men då man var mer intresserad av att sitta vid "köttgrytorna" än sina väljares åsikter så avslöjade man sig totalt...
   Sedan har man försökt komma ifatt sina väljare och har då hela tiden valt att komma med helt fel åsikter.
   Har man siktet inställt på en riksdagsmannaplats så kvittar det vad man har för åsikter bara man får vara med...
   En korporativ anda är förrädisk för politiker.
   Organisationer, som LRF, facket, arbetsgivarföreningar och annat har en mellanställning, som kallas "representativ demokrati". Så funkar det inte... tyvärr.
   När det är goda tider så brukar (LRF) klaga bittert över sina medlemmars dåliga villkor....
   Varför?
   Tja, varför skall man vara medlem i en beskyddarorganisation när man klara sig själv...
   När det är dåliga tider så är organisationen tyst!
   Medlemmarna finns ju kvar ändå.....
   Så budskapet till politiken blir helt bakvänt och ur fas med sina väljare och de politiska idéerna också...

   Radera
  4. Cornu: Det du skriver om den nya grundlagen är fel. Den nya grundlagen kräver att man ska hålla omröstning om statsminister efter varje val, men principen är fortfarande att majoritet FÖR inte krävs. Det viktiga är att det inte finns en majoritet EMOT. Det är en väsentlig skillnad, både i teori och praktik.

   Anonym: Men, man kan också välja att inte rösta. Det betyder att det teoretiskt kan uppstå en situation där ingen röstar för en statsministerkandidat som ändå får bli statsminister eftersom en majoritet inte röstat emot.

   Exempel:
   S+V+MP får 170 mandat.
   Alliansen får 149 mandat.
   SD får 30 mandat.

   Scenario 1: Talmannen föreslår Stefan som statsminister. Alliansen röstar emot. Vad gör SD? Röstar emot. Statsministerkandidaten fälls.

   Scenario 2: Talmannen föreslår Fredrik som statsminister. SVMP röstar emot. Vad gör SD?

   2.1: SD röstar emot. M och S måste bilda regering tillsammans eller i andra kombinationer med småpartierna-
   2.2: SD röstar emot. Svensk politik havererar i fyra rundor och det blir nyval (dyrt).
   2.3: SD röstar inte. Fredrik blir statsminister och bildar regering.

   Radera
  5. Ja, det är just möjligheten att avstå som gör att det är skillnad mellan att kräva majoritet för förslaget eller minoritet mot det (det finns alltså tre alternativ: rösta för, rösta emot, avstå). Genom att avstå från att rösta på statsministerkandidaten kan man alltså på ett passivt sätt stödja kandidaten. I scenariot kan alltså något av SVMP lägga ned sina röster för att få Alliansen att bli sittande med SD-stödet - även om SD väljer att rösta emot Alliansen.

   Radera
  6. Fast (sd) borde väl ändå skaffat sig självförtroende nog att rösta ner alla regeringar som inte går dem till mötes nu? Nuvarande regim har ju lättat på invandringslagstiftningen som ett resultat av att (sd) inte röstade ner dem, då de sökt stöd hos (mp) när det gäller invandring.

   Har (sd) lite "svensk stake" så röstar de emot varje regering de själva inte sitter i eller om de inte får löften om ditten och datten.

   Radera
  7. SD har redan visat att de är lika C genom att smöra för andra så att man får vara med vid köttgrytorna...
   Sina egna väljare har man redan glömt var de finns och vilka det är...

   Radera
 4. "Staten finns i grunden till för att försvara människors fri- och rättigheter. Samtidigt kan staten, om den överskrider sina befogenheter, eller tar allt för stora resurser i anspråk, inskränka dessa fri- och rättigheter. Centerpartiet anser därför att staten bör vara så liten som möjligt."

  Är inte det där en självmotsägelse? Hur kan staten skydda mina fri- och rättigheter genom att sälja ut viktiga allmänna resurser till privata ägarintressen vars ända mål är sista siffran på kvartalsrapporten? Där jag saknar båda inflytande och insyn i företagets mål och styrning?

  Det här med frihet låter ju alltid så bra men det är ju så att min frihet att inte bli ihjälkörd påverkas av din frihet att få köra hur fort du vill var du vill. Luktar Ayn Rand

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Fredrik M
   Upplever du att du har inflytande över de offentliga institutionerna?
   Den verkliga makten ligger i att du själv kunde välja och välja bort vem du vill skall utföra dina önskemål.

   Att det offentliga sen "skänker" bort tillgångar är åt skogen. Har dock förstått att en hel del av det som säljs är verksamheter som haft problem.

   Radera
  2. Att du påstår dig ha förstått något säger ju inget alls om den riktiga sanningshalten. Dessutom är det väll sossarnas fel ? ;-)

   Radera
  3. @SnabiTiger
   Du börjar bli tjatig med ditt "det är sossarnas fel".

   Om du inte har förstått det så har socialdemokraterna haft makten en mycket stor del av de senaste 80 åren. Det är sossarna som infört det enorma högskattesamhälle som mal ner vårt välstånd och gör oss till statsträlar och som vi kommer att ha ett helskotta med att ta oss ur.

   Ja sossarna är orsak till och ansvariga för väldigt mycket av de problem vi har idag och framför allt för hur Sverige utvecklats det senaste halvseklet.

   Du har förstått det alldeles rätt i att jag inte är någon vän av socialdemokratins övergrepp mot befolkningen.

   Jag är ingen vän av utförsäljningen av offentlig egendom/verksamhet på det sätt det sker nu med underpriser.

   Radera
  4. @Fredrik M
   Likt Gustav Wasas kamp mot Hansan så blir politikens kamp framöver en kamp mot de nyliberala multibolagens samhällsdominans...
   Kanske blir det Putins roll??
   han är ju dock ganska lik Gustav Wasa...
   Ty demokratin skjuter sig själv i foten om man släpper fram multibolagen till makten än mer under flagg av "personlig frihet"..

   Radera
 5. @Cornu
  Anarkister är en överdrift. Vill man vara snäll mot dem så kanske minarkister vore mer lämpligt.

  Nu verkar inte programmet ha fullt stöd så vi får se vad som blir kvar. Måste ändå säga att jag känner igen skrivningarna sedan många år i Centern. Det märkliga är att de inte fått fler röster då de är det enda riktigt liberala alternativet i riksdagen.

  Synd att den enda vägen att genomföra detta är att politikerna inte kommer att ha möjlighet att utföra allt. Tyvärr innebär det att civilsamhället inte heller kommer att ha råd att göra det då politikerna tagit våra inkomster.

  Den enda vägen för att återupprätta civilsamhället är genom skattesänkningar och avregleringar. Då blir det möjligt med nya lösningar.

  SvaraRadera
 6. Jag gillar att ett parti äntligen för fram tanken på kommunal beskattning. Som i Norge. Skulle göra mycket för en del glesbygdskommuner. Som Ragunda.

  SvaraRadera
 7. @Patrick Sellman:

  Prova att någon gång stanna upp och börja fundera kring konsekvenserna av att ordna samhället som du förespråkar. Livet i ditt konungarike hade blivit kallt, grymt och skoningslöst.

  Vårt land är inte vad det är på grund av en slump eller någon illvillig konspiration. Under tusentalet år har vi genomgått en sorts samhällelig evolution. Denna evolution kommer att fortsätta. Förhoppningsvis lika revolutionsfritt som tidigare. Just nu verkar det som att utvecklingen går åt det mer tokliberala hållet men det svänger säkert tillbaka när vi inser hur vansinnigt ineffektivt det är. Vården är ett bra exempel. Obamacare i USA är som jag förstått det ett sätt att försöka öka effektiviteten i det amerikanska vårdsystemet. Saknar källor men har för mig att USA har en av de minst effektiva vårdapparaterna i världen medan länder som Sverige hamnar i topp vad gäller effektivitet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eeeh...Va? Har du lärt dig det där i skolan eller?

   Radera
  2. Kanske det. Du skulle provat att vara lite uppmärksam på lektionerna du också...

   Radera
  3. @Nicke
   Att påstå att svensk sjukvård skulle vara effektiv är löjligt. Har du inte själv eller någon nära anhörig som väntat på svar, remisser eller vård?

   Om du räknar i pengar så kan säkert en stor del läggas på låga löner. Förstår inte att USAs sönderreglerade sjukvård skulle framhållas som någon motpol till den svenska men i en kostnadsjämförelse så kan det väl nämnas att en sjuksköterska har en lön motsvarande en läkare i Sverige. Hur "effektiv" skulle svensk sjukvård vara om du höjde lönerna till den nivån?

   "Livet i ditt konungarike hade blivit kallt, grymt och skoningslöst."
   Vad ser du för värme i ett samhälle som helt bygger på hot, tvång och våld? Där övergrepp mot befolkningen rättfärdigas med att en majoritet tycker så och då är det rätt. Där befolkningen används som statsträlar och allt planeras utifrån max skatteintäkter.

   Hela din text genomsyras av den indoktrinering nu skett i flera generationer i vårt land. En indoktrinering som vänder på begreppen.

   Radera
  4. Se till exempel grafen på andra sidan i
   http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/God%20vård%20Effektiv%20vård%20fokus%20på%20kompetenssammansättning.pdf

   Där gör man en jätteintressant jämförelse mellan sjukvårdskostnadernas andel av BNP och förväntad medellivslängd.

   Se där vad en god skolutbildning kan göra. Förmåga att läsa statistik..

   Radera
  5. Jag kan precis som du ibland reagera över hur mycket av min lön som går till skatt. Samtidigt har jag tillräcklig analytisk förmåga för att förstå varför.

   Jag har färsk erfarenhet av vården. Jag fick vänta på remiss under en längre tid samtidigt som jag förlorade stora summor pengar på grund av att jag inte kunde arbeta. Det var surt då men jag förstår varför det blev så. Vi kan inte ha ett sjukvårdssystem som tar hand om allas vårdbehov direkt. Prioriteringar måste alltid göras och ibland innebär det att jag får vänta på min tur. Fast det är väl där skon klämmer. Varför behöva vänta på sin tur när man har plånboken full med förtur?

   Radera
  6. @Nicke
   Om nu den uppmätta "effektiviteten" har orsaker som låga löner och att den äldre befolkningen har sin hälsa grundlagd för 50-70 år sedan?

   3000 döda och 100 000 skadade pga felbehandlingar inom vården är ett annat mått på Svensk sjukvård. Jag undrar om lidandet pga av väntan i köer finns med i dessa siffror.

   Radera
  7. Nicke, livslängd har inte med sjukvården att göra, utan som jag skrivit om tidigare så beror det på livsstil. Dagens 85+ har inte växt upp med dagens livsstil och kan knappast vara en orsak av dagens sjukvård.

   Tvärt om lär konsekvent knappast dagens unga leva lika länge som dagens 85+.

   Radera
  8. Allt du visat är att effektivitet kan beräknas bäst fan man vill.

   Radera
  9. @Nicke
   Förstår du att en familj med medianinkomster (22500/mån x2) betalar 500 000 om året i skatter m.m. för de tjänster de får från politikerna? Det är enormt dyrt och ineffektivt och dessutom tvångskonsumtion.

   Radera
  10. Det intressantaste i grafen är sjukvårdskostnadernas del av BNP.

   3000 om året kan låta mycket men är inte på något sätt en kontraindikator för effektiviteten i vården. Jämför till exempel med USA där man kan se siffror från 95 000 ( ungefär lika mycket som i Sverige alltså per capita) upp till 195 000 per år.

   @Cornu: Väldans vad du svär ;)

   Radera
  11. @Patick; Det där med vården i USA sammanhänger just med det som börjat lite försiktigt i Svedala. Nämligen att privatiseringen leder till makt hos finansiärerna. I Sverige är den fortfarande hos staten via vårdpengen...men vem vet när den kommer att hamna i FIRE-sektorn? I USA är det försäkringsbolagen som styr. Därför är systemet en katastrof. Och det har kritiserats under mycket lång tid. Ändå händer inget. ObamaCare är ett försök att ändra på spelreglerna. Försäkringsbolagens jakt på kostnadsbärare istället för att utgå från traditionell ömsesidighet innebär att de ekonomiskt svaga som även lider av genetiska svagheter inte har råd med sjukvård. Sjukförsäkringen som sådan är annars ett problem i de flesta länder pga fler äldre och svagare ekonomier. Desto större anledning att de välbeställda betalar mer till systemet. Det är ObamaCare. Tyvärr är det inte rätt timing mht att USA tekniskt sett är KK.

   Radera
  12. @Patrik: Tänk dig att du ligger ambulansen med en pågående hjärtinfarkt. Personalen frågar dig om de kan åka till St:XXXXX. Du kan inte svara så de försöker hitta ditt försäkringsbevis som ligger kvar hemma. De kommer till närmaste sjukhus där du inte tas emot för du har inte en tillräckligt hög sjukförsäkringspremie. Ambulansen tvingar åka runt och hitta ett sjukhus som tar emot dig. Men då är du död!

   Radera
  13. @rttck
   Varför skall jag fantisera ihop det. Jag har fullt skå med verkligheten där politikerna har valt att satsa på helt andra saker än sjukvård och sjuktransporter så får jag hjärtinfarkt får den nog vara lindrig om jag skall överleva för det lär ta tid innan det kommer någon hjälp.

   Nu har pengarna gått till någon projektledarlön som fördelar ut bidrag istället.

   Radera
  14. En annan intressant övning hade varit att se hur stor del av befolkningen som har tillgång till sjukvården. Det hade ju också kunnat vara ett försök till att beskriva effektiviteten. Kan tänka mig att det är en hel del människor i USA som inte har tillgång till sjukvård i någon form...

   Till sist blir det väldigt svårt att gör några diskussionsvinnande jämförelser länder emellan då man har olika sätt att se på det i olika länder. Ur ett svenskt perspektiv är väl höjden av effektivitet att erbjuda tillräckligt bra vård till så många som möjligt. Riktigt så fungerar det väl inte i länder som inte har en allmän sjukförsäkring.

   Radera
  15. @Sellman: En familj med 22500krx2 i inkomst tjänar sammanlagt 540 000 kr om året. Du menar alltså att det sammanlagda produktionsvärdet av all deras konsumtion (+eventuellt sparande) skulle uppgå till endast 40 000 kr. Att de skulle lyckas äta, bo, klä sig, kommunicera och transportera sig för 40 000 kr om året exklusive moms.

   För övrigt: "– Den akuta hjärtsjukvården är mycket bra i Sverige, men eftervården behöver förbättras. För att kunna rädda fler liv är det viktigt att fortsätta höja kvaliteten, inte minst i vården efter hjärtinfarkter, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden." http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hjart-lungfonden/pressrelease/view/nytt-kvalitetsindex-i-hjaertrapporten-2012-hjaertvaardens-kvalitet-varierar-kraftigt-mellan-olika-sjukhus-791627

   Radera
  16. @Nicke
   En familj med 45000 i bruttolön tjänar ca 60 000/mån inkl sociala avgifter, 720 000 om året. ca 50% konfiskeras direkt resten är moms, tullar elcertifikat, fastighetsavgifter, miljöavgifter, drivmedelsskatter, elskatter osv. och inte att förglömma så fort de behöver använda någon tjänst de finansierat via skatter m.m. så får de betala ännu mer.

   Radera
  17. Ahh. Du menar så. Oj förlåt jag hade fel. Du hade rätt. Nu ska jag nog bli tokliberal jag också ;) Vi kommer nog inte längre nu.

   Jag tycker det är bra att vi tillsammans hjälps åt med våra välfärdssystem. Jag ser att det ger upphov till en del problem på marginalen (det betyder inte att man kan bortse från dom) som vi behöver ta itu med. Om vi gör det systematiskt och noggrannt kommer vi bara att bli bättre och bättre.

   Du ser snarare de problem vi har som symtom på ett massivt systemfel som vi aldrig kan få bukt med. Detta är så allvarligt att det enda som fungerar nu är en total omorganisation av hela vårt samhällssystem. EN sorts revolution alltså. Lycka till med det :)

   Radera
  18. @Nicke
   Revolutionen kommer av sig själv då staten inte klarar av det den åtagit sig. Jag har inga större förhoppningar om att en sedan generationer indoktrinerad och till hjälplöshet uppfostrad befolkning skulle ändra på detta. En befolkning som i princip är beredd att betala vad som helst för att slippa ta ansvar.

   För att förtydliga så har jag gett upp hoppet om någon stat och du behöver inte oroa dig. Jag kommer inte arbeta för att skapa opinion och bilda majoritet för att med hjälp av staten och dess våldsmonopol tvinga på dig hur du skall leva ditt liv. Det finner jag allt för omoraliskt. :-)

   Radera
  19. @Nicke
   Vi hjälps inte åt tillsammans med några välfärdssystem. Det är några som använder våld och hot för att råna oss andra det kallar jag inte att hjälpas åt. Det är bara en av alla de saker som generationer av indoktrinering vänt på.

   Radera
 8. Du har en vass penna/tagentbord!

  Några kommentarer:
  Centerpartiet bedriver politik på fler ställen en Sveriges riksdag. ideprogrammet ska genomsra centerpolitken oberoende var den är.

  Ett idéprogram är just ett idéprogram. Det är en översiktig sak. Alla som ägnat sig åt politik inser sedan att politik handlar "lite andra saker än ideer" när det sedan kommer till kritan. Budgetar, revisionsrapporter, direktiv....mm mm. Kan tyckas trist ibland men samtidigt så är verkligheten.

  På riksplanet ingår C just nu i en allians med M, Kd och fp. Hur den parlamentariska situationen ser ut i framtiden är skrivet i stjärnorna. Det säger sig själv att det i många stycken handlar om krompromisser. Ibland hamnar man i situationen att man måste försvara saker som kanske helt enkelt M bestämt. Jag tycker tyvärr att regeringspolitiken sedan 2010 allt mer M-fokuserad på de andra partierna bekostnad. Det tragiska är att "de små partierna" är de som fått klä skott för M-politik. trist.

  Med idéprogrammet så vill C ta sikte på framtiden. En vilja att förändra hur man är idag. Det är en smärtsam process. Men samtidigt måste man våga säga ifrån vad man tycker och våga sticka ut.

  Summan av poltiken är dess aktiva medlemmar och ett stort problem idag är att allt färre engagerar sig i poltiken oavsett parti. Det är inte enligt mig bra när allt färre får bestämma allt mer.

  SvaraRadera
 9. Centern skall ut ögonaböj och jag kan knappt vänta till valet då detta kommer att inträffa. Jag irriterar mig över att behöva betala för hycklaren Annie och hennes skämtkamrat Federley, samt för festprissen Lugnet... med flera. Ärligt talat så är nog kommunisterna ett bättre alternativ än det tramsiga och kappvändande Centerpartiet. Man vet åtminstone vart man har dem.

  SvaraRadera
 10. De första stycket med citerade meningar i idéprogrammet är väl rent valfläsk och det andra stycket är väl rena självklarheter eller.....

  SvaraRadera
 11. Jag undrar om Centerpartiet anser att också FN, IMF och Världsbanken och alla liknande internationella organisationer skall vara så små och svaga som möjligt? Är det en intelligent hållning?

  SvaraRadera
 12. Nja, det kan se ut som om du och den allmänna diskussionen här stämmer med centerpartiet (stureplanscentern). Det är lite som att skilja på liberalism och nyliberalism. Visst låter det lika?
  Centern har t.ex. sagt sig vurma för decentralicering, men i realiteten inte kommit med ett enda förslag i den riktningen under de sista 40 åren. Varken i regeringställning eller opposition.
  Koncensus här verkar vara platt skatt och ett rejält grundavdrag dvs progressivt skatteuttag.
  Att sen föreslå frihet i enskilda tokfrågor som "månggifte" som inte skulle betyda något för någons vardag gör knappast centern anarkistiskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är tämligen skeptisk till slutsatsen om "månggifte", att tolka centerns ideprogram så är ganska naivt. När man med nöd och näppe tillåtit samkönade äktenskap (man kallar det för något annat för att slippa stöta sig med traditionellt hjärnlås) så är det inte troligt att man skall gå längre än så.

   Att frågan om månggifte inte skulle betyda något för någons vardag är ju ett argument för att man inte borde förbjuda det.

   Radera
  2. Varför tror du inte det skulle betyda något för någons vardag? Kan tänka mig en väldig massa tusen vars vardag det skulle förändra från häradsbetäckare till religösa som asatroende eller muslimer eller sektledare. Brist på fantasi finns det ofta inte när det gäller att föra vidare sina gener, medvetet eller omedvetet.


   Radera
  3. @kgb35
   Jag vet inte om svaret var avsett till mig eller Ronny, men om man inte berörs av månggifte så har man ju egentligen inte något bra argument till att förbjuda det. Vidare bör ju ett äktenskapförhållande godkännas av alla ingående - därmed kan man inte anse att det betyder något negativt för de som berörs.

   NB att giftemål inte längre är ett krav för att få ha sex och det är inte längre en garanti för att få ha sex och heller inte något hinder från att ha sex med vem man vill - de reglerna är numera avskaffade.

   Radera
 13. Centerns partiprogram skriver mycket om staten som en koncentration av makt och som ett hot mot vår frihet men de nämner ingenting om koncentrering av makt och resurser hos privata kapitalägare. I staten har vi varjefall teoretiskt en möjlighet till inflytande över de beslut som den fattar via val och så. I privata institutioner är det så i mycket mindre omfattning.
  Äganderätten är inte oproblematisk för individens frihet. En persons äganderätt inkräktar på andra personers frihet att förflytta sig över landskapet, möjligheter att behålla det hon själv skapar et.c. Är inte en frihetlig postion som bara ägnar sig åt att kritisera statens ägande utan att kritisera ägarkoncentration av land och kapital lite ensidig? "Centerpartiet strävar efter att beslut ska fattas så nära dem de berör som möjligt – helst av dem själva." Borde inte den här principen gälla även på stora företag för att verkligen vara frihetlig?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Erik G
   Det har aldrig slagit dig att just de stora företagen skyddas och stöttas av staten på det ena mer raffinerade än det andra sättet?

   När får du mer makt än när du kan välja och välja bort ett företag?

   Äganderätten är ett skydd för att folk skall få behålla det de själva skapar. Jag förmodar att det du åsyftar är när folk frivilligt ingår avtal att utföra ett arbete åt någon för att de ser att de får det bättre på det sättet. Det är inte ett brott mot äganderätten.

   Radera
  2. Det beror ju på vad äganderätten omfattar. Om äganderätten över fast egendom inte omfattar rätten att hindra folk från att förflytta sig över fastigheten så blir det inget hinder. Äganderätten behöver ju inte innebära att man har rätt att använda sina egendomar hur som helst, man måste ju göra en rimlig avvägning för att inte ge folk rätt att inskränka andras frihet.

   Radera
  3. @Patrik Det jag menar är att texten har ett ensidigt perspektiv. Du exemplifierar det i ditt svar. De allra flesta anställningsförhållanden är ju mellan en juridisk person som äger alla maskiner och byggnader som krävs för att kunna delta i produktionen och handeln av varor på marknaden och en person som står mellan valet att ingå i anställningsförhållandet eller svälta. För företaget är alternativet till anställningsförhållandet inte lika dramatiskt, de går kanske miste om en lönsam affär. Frivilligheten ser inte likadan ut för båda parterna. Vi hör ofta centerpartiet polemisera arbetssäljares organisering i fackföreningar men sällan över arbetsköpares organisering i aktiebolag och andra sammanslutningar.

   Radera
  4. @Erik G

   Svält är mycket sällan alternativet till att ingå ett samarbetsavtal med någon. Bara för att ge ett exempel - alla andra människor. Får tillägga att jag inte ger mycket för det statliga systemet med juridiska personer.

   Radera
  5. @Sellman: Vad är det som du finner obra med systemet med juridiska personer?

   Radera
  6. @anonym
   Att fysiska personer kan gömma sig bakom juridiska personer och frånsäga sig ansvar vilket leder till övergrepp mot både folk och natur.

   Radera
  7. @Sellman: Jag tycker man borde kunna komma åt problemet med ensidigt agerande (när man agerar utan att frågar om lov) via juridisk person, men när det gäller i övrigt som t.ex. avtalsförhållanden så är det ju känt vilka förutsättningar som gäller.

   Möjligheten att kunna organisera sig i olika former har ju fördelar också så det gäller ju att reglera det så att man slipper nackdelarna snarare än att förbjuda juridiska personer.

   Många av problemen du beskriver antar jag att man också kan få genom att man gömmer sig bakom en bulvan (målvakt).

   Radera
  8. @anonym
   Möjligheten att organisera sig begränsas gravt idag just pga AB och liknande. Föreställ dig alla möjliga sätt som inte görs idag pga deras gynnande och lagstiftningen som styr detta.

   Avtalsvägen är den bästa vägen.

   Radera
  9. @Sellman: Dock kräver ett avtal två parter - utan möjligheten med juridiska personer så kan en organisation inte vara part i avtalet. Det kan bli ganska rörigt och omständigt ifall en organisation som sådan inte kan vara part i ett avtal.

   Jag håller för övrigt med om att det inte är aldeles lyckat att en organisation måste passa in i något fördefinierat fack för att kunna bli en juridisk person (organisationer som inte är juridiska personer är mig veterligen inte speciellt reglerade eller begränsade).

   Radera
  10. @anonym
   Varför skulle inte ägarna kollektivt via t.ex någon form av ombud ingå avtal utan att gömma sig bakom en juridisk person. Detta för att få fullt ansvarstagande. Verksamhet som inte någon är beredd att ta fullt ansvar för skall inte bedrivas.

   Radera
  11. @Sellman
   Jo, det skulle man kunna göra. Ett problem med att gömma sig bakom en fysisk person är att denna inte kan avsluta sitt engegemang i verksamheten utan att man måste omformulera alla avtal och åtaganden.

   Dessutom bör man inte överskatta betydelsen av att det är en fysisk person som man gömmer sig bakom. Man kan inte göra vad som helst för att kräva ut ersättning från en fysisk person heller.

   Vidare när den andra parten i avtalet dessutom vet att han har med ett AB att göra eller vad det nu kan vara så får han ju väga in det i sammanhanget. Det finns (väl) för övrigt inget som hindrar att ett avtal kan begränsa ansvaret till att begränsas till ett visst kapital eller vissa stälda säkerheter. Dessutom måste man ju i vilket fall som helst göra bedömning ifall den man gömmer sig bakom (vare sig juridisk eller fysisk) person göra bedömningen om man tror att de kan fullfölja sina åtaganden (antingen frivilligt eller genom exekutiv åtgärd).

   Radera
  12. "Varför skulle inte ägarna kollektivt via t.ex någon form av ombud ingå avtal utan att gömma sig bakom en juridisk person." - Du menar som i exempelvis en fackförening? Jag trodde stureplanscentern hatade fackföreningar. Vi hör dem ofta klaga över facket men sällan över kapitalägares organisering och när de utnyttjar sitt inflytande på arbetsmarknaden.
   Det liberala frihetliga resonemanget kan ju låta bra på ett abstrakt sätt men det måste alltid lyftas ur den verkliga världens förhållanden för att fungera, bortse från att parterna i det s.k. frivilliga utbytet inte är jämlika från början. De har olika tillgång till betalningsmedel, utbildning et.c. eller är i olika grad organiserade för att se till sina behov.
   En annan kritik är att frihetliga liberaler underskattar hur beroende vi är av samspelet mellan stat och kapital. Det industriella samhället förutsätter en stor grad av arbetsspecialisering. De människor som är självförsörjande med livsnödvändigheter är försvinnande få i Sverige idag. Istället utför vi en specialiserad arbetsuppgift som en del i en större produktionsprocess och förlitar oss till pengaekonomin för att få del mat, husrum och så vidare. En förutsättning för den här produktionsprocessen i sin tur är anhopningar av kapital i fabriksanläggningar, infrastruktur och så vidare vilken skapats i ett samspel mellan stat och kapital. Det finns inga exempel på att de uppstått mha den typen av fria marknader som stureplanscenterns visioner visar någonstans i historien. De flesta av oss skulle få det mycket svårt ifall det här samspelet upphörde, åtminstonde om det upphörde tvärt.
   Det är också en miljö som skiljer sig stort från den som liberala frihetliga tankeexperiment brukar utspela sig i där det alltid är två individer som idkar ett frivilligt utbyte med varandra och de sociala sammanhang och produktionsprocesser de ingår i är vid sidan om poängen. I själva verket är de ofta pudelns kärna. Det är det här som får många att reagera spontant negativt när de hör någon från stureplanscentern. Dels är perspektivet ensidigt ur ofta arbetsgivares och varuproducenters synvinkel, dels finns en underliggande ambivalens och ett förakt för alla som inte har en rejäl kapitalstock bakom sig och därmed är beroende av att statskapitalismen rullar på - vilket är en helt övervägande majoritet av folk.
   Som jag ser det måste ett frihetligt samhälle för att inte förfalla till ett allas krig mot alla innehålla ett stort inslag av allmänningar både i varuproduktionen och i välfärden. Andra saker som är viktiga är att göra folk mer självförsörjande. S hade ju idéer åt det hållet på 30-talet med egnahemsrörelsen et.c.

   Radera
  13. @Erik
   I detta sammanhang menade jag mer att ägarna inte skall kunna gömma sig bakom juridiska personer utan att de skall ta fullt ansvar för den verksamhet de bedriver. Se t.ex externalisering av saneringskostnader eller extarnilisering av förluster, gruvdrift och banker.

   Arbetsdelning och specialisering ökar produktiviteten och därmed välståndet. Sparande som allokerar resurser till kapitaluppbyggnad är en annan förutsättning för ett långsiktigt välståndsskapandet. Hur mycket kapital (maskiner infrastruktur) vi har är grunden för produktiviteten dvs välståndet. Jag ser få eller inget argument för varför det skulle vara dåligt.

   Till skillnad från dig så ser jag inte staten som en förutsättning för detta utan som ett hinder. Kan du förställa dig var mänskligheten hade varit idag utan 1900-talets statskrig, protektionism, annan merkantilism och socialism. Vi har gjort enorma framsteg under 1900-talet trots inte tack vare staterna. De sista 30 åren ser jag dock som ett luftslott uppbyggt på skulder.

   Får med anledning av din inledning tillägga att jag har väldigt lite med Stureplancentern att göra. Tillhör dem som inte röstar var fjärde år av moraliska och ideologiska skäl.

   Radera
  14. @Sellman
   En fråga i anslutning till diskussionen om juridiska personers begränsade ansvar: hur ställer du dig till konceptet med skuldsanering för fysiska personer? Möjlighet till skuldsanering innebär ju trots allt att man inför en begränsning av ansvaret på fordringsägarnas bekostnad.

   Radera
  15. @anonym

   Om en borgenär tar en säkerhet hos gäldenären så skall denna säkerhet gälla som fullgod. För mig är det system vi har idag djupt oetiskt och ologiskt. Endast till för att skydda bankerna. Precis som avtal gäller så skall säkerhet gälla.

   Att vi sen bygger upp hela vårt system så att unga familjer skall leva med dessa stora risker inbäddat i sitt hem är mer än märkligt. Jag menar att det är perverst. Inte minst ihop med vårt korrumperade monetära system som förstorar dessa risker enormt genom sitt bubbelskapande. Uttrycket som säger att "det finns ingenting så korrumperande som makt" är sant som jag ser det. Att någon skall ha så mycket makt över de monetära systemen genom tvång skapar med 100% säkerhet korruption, endast en tidsfråga. Fullständig empiri genom världshistorien för detta axiom.

   Det enda som kan råda bot på detta är total avreglering av de monetära systemen. Folk kan välja vilka pengar de vill, vilka banklösningar de vill osv. Så fort någon försöker korrumpera endera systemet kommer folk att röra sig därifrån till något annat system eller aktör. Att avreglera dessa system innebär att man flyttar makten till gemene man.

   När det gäller konsumtionsskulder(blancolån) så får de inblandade göra upp själva. Det finns försäkringslösningar, avtalslösningar eller uppgörelser i efterhand där borgenären ser att den tjänar på en uppgörelse i form av nedskrivning. Dumhet eller oansvarighet skall inte skyddas i någon lag. Otur kan alla ha däremot men är man inte dum eller oansvarig så har man redan skyddat sig mot otur genom försäkring eller avtal. Chansar man får man också stå sitt kast.

   Jämför skogsägare som inte storm och brandförsäkrar sin skog och sedan har mage att skrika efter statlig ersättning när de blir drabbade som vid stormen Gudrun.

   I en sund och stabil ekonomi är det få om någon som lånar till annan konsumtion än möjligtvis boende det blir troligtvis för dyrt utan säkerhet. Inga manipulerat låga räntor, ingen kreditexpansion, ingen statlig insättningsgaranti, ingen statlig bankgaranti osv.

   Radera
 14. Liten fråga till alla förespråkare för Nattväktarstaten à la centerpartiet: Är det så att denna alltid är bra oavsett utgångsläge? Kan den genomföras i alla stater alltid? Kan den t ex genomföras i Sverige nu utan att konsekvenserna blir förödande i ett inledningsskede för befolkningen? Kan den genomföras i t ex Uganda eller Ryssland? Eller finns det ett krav på en viss styrka i det civila samhället, en viss utbildningsnivå för att det ska fungera?

  Typ som Marx som menade att kommunismen skulle genomföras i en stat där industrialismen/kapitalismen hade gått så långt att de utsugna massorna så att säga automatiskt gjorde revolution (och inte i ett efterblivet bondeland som Ryssland 1917).

  Alltså, jag är intresserad av hur ni ser att själva övergången ska gå till. För enligt er världsbil, om jag förstår det rätt, så har människorna i Sverige blivit bortklemade av årtionden av "socialmoderat" politik och är knappast förberedda på ett samhälle av den här typen.

  Jag kan själv möjligen som en utopi se en poäng med en sådan här vision men jag kan inte fatta hur ett samhälle ska komma dit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Marcus
   Tänk dig dessa horder med anställda byråkrater, konsulter och administratörer som skall lära sig ett vettigt yrke där de bidrar med något som faktiskt någon annan vill ha. Många kommer inte ens att kunna ställa om till produktivitetskraven utanför monopolskyddade verksamheter. Vi pratar hundratusentals människor inte sällan akademiker.

   Å andra sidan kan du också föreställa dig hur välståndet skulle öka om fler bidrog till det istället för som nu. Jag skulle tro att vi skulle kunna behålla i princip samma välstånd som nu med halverad arbetstid. Utan att ha gjort någon detaljerad kalkyl utan mer ett rimligt överslag.

   Radera
 15. Ta ett område jag själv är lite mer kunnig i. Banksfären. Varför hör man aldrig Centern uttrycka sig enligt sin frihetliga ambitioner innebärande ansvar för sina handlingar. Eller har de inte ännu förstått att avregleringen av bankerna(i särskilt valda delar)inneburit att de lånat ut pengar de aldrig kan få igen. Och som de till huvuddelen saknar pant för. Varför driver inte detta parti sin linje att dessa banker måste skriva ner stora delar samtidigt som deras egna finansiärer får ta ansvar för detsamma genom byte mot aktier? Detta är självklart både i en liberal och konservativ miljö. Jag är förbluffad av denne Lööf som sitter tyst i frågan fast hon är en trogen Ayn Rand-läsare. Varför ser hon inte till att Reinfeldt driver detta hårdare!
  Socilaister är de allihopa när räkningen skall betalas!

  SvaraRadera
 16. Det är ett högst rimligt, demokratiskt antagande att vi som är svenska medborgare äger Sverige. Men enligt nyliberal teori får man uppenbarligen inte säga nej till nya ägare. Då vore det sannolikt totalt rimligt att ha samma regler för företag. Vill jag eller någon annan vara likvärdig medägare i något företag - vilket som helst - så skall jag inte kunna nekas detta och inte heller behöva betala för detta. Det kallar jag liberalism! Men de som kallar sig liberaler är förstås inte särskilt intresserade av att vara konsekventa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är det väl ingen som föreslår att man skall få bli svensk medborgare sådär hursomhelst. NB att förslag om fri invandring är inte samma sak som förslag om att dela ut medborgarskap fritt. Att förvänta dig att du skall få bli likvärdig delägare i ett företag utan att behöva betala för det är alltså ingen bra analogi. Vidare så är det i fallet medborgarskap så är det organisationen som själv helt avgör reglerna och vilkoren medan det i andra organisationen är fortfarande så att staten lik förbannat har sista ordet när det gäller regler och vilkor (en organisation får inte själv avgöra regler för medlemskap i organisationen hur som helst).

   Radera
  2. Självfallet finns det ingen väsentlig skillnad mellan fri invandring och fritt medborgarskap. Det blir i längden omöjligt att neka människor som helt lagligt bott i landet i många år - eller fötts där - medborgarskap.

   Det finns många liberaler som förnekar att man har några som helst rättigheter att bestämma vilka som skall få bo i ett land. De säger inte att vi demokratiskt skall besluta oss för att alla som vill skall få komma, utan de säger att vi inte har någon moralisk rätt att hålla på några gränser. Men i så fall tycker jag att företagare inte heller skall få ha sina företag för sig själva. Det skall vara universellt fritt medägande i dem.

   Våra politiska partier vill inte heller riktigt vara med på att svenska folket har någon rätt att besluta om medlemsskap i landet. De vågar dock inte riktigt säga att det inte är upp till svenska folket att besluta om sådant. Istället tar de till allehanda maktmetoder mot de som anser att frågan om medlemsskap är upp till medlemmarna snarare än något som skall härledas ur extremt orealistiska och ohållbara ideologiska principer som man hämtat från en mentalsjuk ideologi.

   Radera
  3. @Kuckeliku
   Du har aldrig funderat över detta med gränser, stater, medborgarskap osv. Det är en ganska ny företeelse i mänsklighetens historia. En av de värsta perversionerna om du frågar mig. Bara ett sätt för staten att utöva makt.

   Det är inte i själva verket så att problemet är att några rånar dig på dina pengar och ger till vilt främmande människor, missgynnar dig och de dina för att gynna dessa nykomlingar på olika sätt.

   Om de kom hit frivilligt för samarbete eller som gäster till någon som hjälper dem. Vad vore problemet då? Skulle vi inte kunna ha fri invandring under de premisserna? Är det i själva verket inte så att det ni diskuterar är ett symptom snarare än problemet.

   Radera
  4. @Kuckeliku
   Att bo i landet i många år innebär en avsevärd investering. Man betalar förhoppningsvis avsevärda mängder pengar i skatt osv. Men i slutändan är det svenska staten som avgör ifall personerna skall få bosätta sig i sverige och det är svenska staten som avgör ifall de skall få bli medborgare osv. Inget land kommer att invadera sverige bara för att man inte släpper in invandrare eller ens om man nekar dem medborgarskap.

   Ditt resonemang haltar helt enkelt endel...

   Radera
  5. # Sellman

   Självfallet kan existensen av en massa suveräna och delvis godtyckliga nationalstater med relativt stängda gränser te sig som en osnygg imperfektion i världen. Men världen kräver ett visst mått av organisering.

   Därför borde vi också på sätt och vis ha en världsstat som bidrog till sundare internationella ordningar. En världsstat kunde förstås bli något högst obehagligt om den tog sig för stor makt, men vi behöver samordning också på det globala planet, så idén är inte helt befängd.

   Men även om vi hade en världsstat så skulle vi behöva organisera oss på lägre nivåer, precis som vi gör i stater, kommuner och landsting och även regionala organisationer som EU mm. Företag och individer är också viktiga organisationsformer. Alla behöver de existera och alla behöver de ha ett visst mått av integritet för att kunna fungera.

   Jag tycker knappast att staten är en värre organisationsform än andra. Man skulle kunna bli precis lika förtryckt oavsett om makten låg i småsamhällen eller emanerade från en världsstat. Vi behöver organisera oss på en rad olika nivåer för att få världen att fungera och stater har säkert ett existensberättigande också de. Enda möjligheten att avskaffa staterna är genom att skapa en världsstat som ersätter alla stater, men det är ingen lösning jag förespråkar.

   Jag tycker att det är ett problem att skattebetalarna skall betala väldigt, väldigt dyrt för att politikerna tycker att folk skall få flytta till Sverige som de vill. Om vi hade avskaffat välfärdsstaten helt kunde jag kanske vara lite mer öppen för fri invandring. Men då skulle invandrarna knappast komma till en tillflyktsort från förföljelse, utan snarare till ett socialdarwinistiskt helvete där de snabbt skulle mördas eller förslavas, i händelse av att de inte själva lyckades vara de som mördade och förslavade.

   Jag anser att det är ganska orimligt att skattebetalarna skall betala för en invandring som blir alldeles hejdlöst dyr när invandrarna blir socialbidragstagare snarare än välbehövlig arbetskraft. Politikerna har inte rätt att belasta skattebetalarna med sådant.

   Viss arbetskraftsinvandring kan vara motiverad. Viss asyl för människor som uppenbart fått svårigheter för att de kämpat för demokrati och upplysning mm i sina hemländer. Viss invandring på grund av kärlek.

   Jag kan också tänka mig att privatpersoner och ideella organisationer tar på sig ansvaret för människors uppehälle här i Sverige. Det är också rimligt med ett befolkningsutbyte med andra länder. Flyttar en massa svenskar utomlands så är det tämligen rimligt att ungefär lika många utlänningar flyttar till Sverige.

   Sverige kunde nog ha fri invandring om det rådde ett måttligt invandringstryck. Men när många miljoner människor - varav de flesta är outbildade och fattiga - vill komma hit kan man inte ha fri invandring. Än mindre när man tar nationalekonomin och naturresurssituationen på allvar. Vi är inte självförsörjande på energi och mat och bör inte ersätta våra åkermarker med stora mängder dyra bostäder.

   Radera
  6. @Kuckeliku

   Centerns vision om fri invandring är inte invandring och tillgång till samhällets bidragsystem, ekonomin får man fixa själv

   Radera
  7. @Kuckeliku
   Nej världen kräver inte någon planekonomi eller centralt placerade makthavare som skall tvinga på övriga sina idéer.

   Det räcker gott och väl med människor som ingår frivilliga avtal till ömsesidig nytta och lever i fredligt samförstånd.

   Radera
  8. "Liberaler" som inte vill ha en global nattväktarstat allra minst är bara hycklare. Liberaler är de inte. Bara anarko-kapitalister.

   Radera
  9. @Kuckeliku
   Du tappar fort argumentationsförmågan och hemfaller åt smutskastningsretorik helt utan argument. Förtydliga gärna vari du menar att hycklerit ligger.

   När du ändå förklarar dig så kan du förtydliga varför du tycker att du skulle ha rätt att konfiskera mina inkomster eller andra ägodelar under hot om fängelse själv eller via ombud? Därefter kan du göra ett extra förtydligande i vad du menar med hyckleri.

   Radera
  10. Liberaler är inte statsfientliga som du är. De accepterar att staten är en förutsättning för individens frihet. Men även fast de ser sig själva som globalister så backar de inför att införa globala politiska ordningar som garanterar individens verkliga frihet, snarare än bara en för flertalet människor ganska ointressant frihet att bosätta sig i vilken nattväktarstat de vill. Därmed blir de anarko-kapitalister, vare sig de begriper det eller ej.

   Jag har inte sagt något om konfiskerande av inkomster, men om du inte noterat detta så tycker varenda politiker i det här landet att staten har rätt att konfiskera en del av dina inkomster. Det är naivt att tro att du skall kunna få till stånd någon ändring på den punkten. Men du ser det förmodligen bara som din uppgift att skälla på staten.

   Radera
 17. de kastade också ut öppenhets-manifestet, eller rättare sagt; de kastade ut öppenhets-manifestet när federley grät ut i riksdagen Anno Domini 2008

  SvaraRadera
 18. Man läser då och då att centerpartiet är kapat. Av vem?
  Detta tillsammans med utsagan att Centern är det rikaste partiet gör att jag funderar lite på fientligt övertagande.

  Vad händer med partiets pengar när partiet hamnat utanför riksdagen? Minskar kontroller på vad de används till? Vem kontrollerar vad partiets pengar används till. Hur kontrolleras tjänstemännens löner och förmåner?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns säkert någorlunda koll på ekonomin även om partiet står utanför riksdagen. Alla föreningar och organisationer bedriver ju någon form av kontroll på hur pengarna används.

   Jag har inte koll på vad det står i partiets stadgar om vad som skall hända med partiets tillgångar i händelse av att partiet upplöses. Det är dock inte helt troligt att något sådant sker. En möjlighet är att partiet förr eller senare lyckas hitta sig en ny politisk nisch som faktiskt bär för en plats i Riksdagen.

   En annan möjlighet är att de väljer att lyckliggöra något annat parti genom ett samgående. Plötsligt skulle miljöpartiet, folkpartiet, moderaterna eller något annat parti ha tillgång till centerpartiets tillgångar. Fast svårigheterna att komma överens om vilket eller vilka andra partier man skall gå samman med kan vara stora.

   Centerpartiet kanske har ekonomiska resurser nog för att stå utanför riksdagen ända tills solen förbränt allt liv på Jorden.

   Radera
  2. Centerpartiet är på sin höjd kapat av nyliberaler. Fast de torde inte ha några större chanser att ta över partiet för gott. De är för få. Det blev dock lite spännande om Jehovas Vittnen eller någon annan sekt eller större organisation bestämde sig för att massansluta sig till Centerpartiet i akt och mening att ge partiet en helt ny inriktning, alternativt lägga ner partiet och ta pengarna. Det gick kanske snabbt att ta över partiet med hjälp av den dyra demokratin. Ungefär så som en del fruktar att islam skall ta över Sverige helt demokratiskt.

   Radera
 19. En anledning till att Centerns partiprogram granskas mer än Miljöpartiets, om det nu är så, kan vara att fler journalister har sympatier åt Mp än åt C samt att dessa partier kanske är konkurrenter om samma väljargrupper.

  SvaraRadera
 20. Det känns så 20-årtusen att prata partier och partiprogram, när man kan redan idag skaffa direkt demokrati genom aktivt demokrati bland annat. Eller tom flytande demokrati.

  Man blir fascinerade av att de flesta tycker om partier men inte om att skicka meddelande via telegrafen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Jaime
   En liten petitess bara. Vem bestämmer vilka frågor det skall beslutas om? Vilka övergrepp tycker du att ditt pöbelvälde har rätt att begå mot befolkningen med den enda motivationen att de är fler?

   Radera
  2. @Jaime
   Jag tror du underskattar det arbete som ligger bakom styret. Det är inte rimligt att folk skall sätta sig in i alla ärenden (hundratals eller till och med tusentals) för att kunna ta ett informerat beslut. Det finns en anledning till att man använder representativt styre i så många sammanhang.

   Radera
 21. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 22. Tror inte du har last det har dock... kanske inte centerpartist efter allt? http://bohuslaningen.se/asiktdebatt/aandrasidan/1.1902008--slang-stureplansforslaget-i-papperskorgen-

  SvaraRadera